Методична служба – школі випуск 1 Тернопіль астон 2003 Методична служба – школіСторінка4/41
Дата конвертації13.03.2016
Розмір5.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41

Вступ


(структура)
1. Аналіз підсумків попереднього навчального року:

 • навчальні успіхи учнів як опосередкований показник роботи РМК;

 • результати участі команд в учнівських предметних олімпіадах;

 • вивчення та узагальнення перспективного педагогічного досвіду;

 • ріст педагогічної майстерності вчителів (результати атестації);

 • робота над вирішенням колективної науково-методичної проблеми;

 • робота з молодими педагогами, керівниками закладів освіти;

 • робота районних методичних об'єднань, постійно діючих семінарів, інших організаційних форм післядипломної освіти педагогічних працівників.

 1. Аналіз основних недоліків у організації методичної роботи за попередній навчальний рік.

 2. Завдання районного методичного кабінету на новий навчальний рік.

 3. Основні напрямки діяльності районного методичного кабінету у новому навчальному році:

 • реалізація законодавства про освіту;

 • організація навчально-виховного процесу;

 • забезпечення інноваційних процесів у закладах освіти;

 • забезпечення додаткової освіти;

 • післядипломна освіта педагогічних працівників;

 • атестація закладів освіти;

 • управління та керівництво закладами освіти;

 • робота методичних центрів;

 • районні конкурси на кращу організацію методичної роботи;

 • вивчення та впровадження перспективного педагогічного досвіду;

 • виконання програми науково-методичного дослідження;

 • робота міжшкільних методичних об'єднань1.


Заходи з питань підвищення фахового


та методичного рівня педагогічних кадрів
п/п

Зміст

Тер-мін

Відповідальні

1

2

3

4

(витяг)

1

2

3

1.

Підготувати та провести районну конференцію педагогічних працівників.

17.08

2.

Провести нараду керівників навчально-виховних закладів з питань підготовки до нового навчального року.

23.08

3.

Організувати та провести серпневі педагогічні зустрічі вчителів-предметників з питань вивчення шкільних дисциплін у новому навчальному році. Забезпечити педагогів інструктивно-методичними рекомендаціями.

21-22.08

4.

Провести інструктивно-методичні семінари з класними керівниками, заступниками директорів шкіл з виховної роботи, педагогами-організаторами щодо проведення першого уроку.

30.08

5.

Провести заняття постійно діючого семінару заступників директорів шкіл з навчально-виховної роботи "Шляхи і напрями удосконалення методичної роботи в районі у новому навчальному році".

30.08

6.

Узагальнити рекомендації та пропозиції вчителів, висловлені на педагогічних зустрічах та районній конференції.

до 30.08

7.

Розробити методичні рекомендації, конспекти першого уроку.

до 20.08

8.

Провести огляд дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів з питань підготовки до нового навчального року. Підвести підсумки огляду.

до 20.08

9.

Провести огляд методкабінетів, бібліотек, географічних та спортивних майданчиків, пришкільних ділянок.

до 25.08

10.

Організувати та провести районний огляд-конкурс на кращу навчально-дослідну ділянку. Підготувати матеріали на обласний конкурс.

до 15.09

11.

Підготувати накази:

"Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами в 200_-200_ н.р.",

"Про організацію методичної роботи в позашкільних навчальних закладах",

"Про організацію методичної роботи в дошкільних навчальних закладах".до 5.09

12.

Продовжити огляд-конкурс "На кращу організацію методичної роботи в школі", на кращу творчу групу, "Шукаємо молоді педагогічні таланти"; відповідно до положень провести районні етапи конкурсів.

до 5.09

13.

Провести нараду-семінар з головами рад шкільних методичних кабінетів з питань проведення оглядів-конкурсів "На кращу організацію методичної роботи", на кращу творчу групу.

5.09

14.

Провести семінар з методистами РМК з питань органі­зації методичної роботи у зональних методичних центрах (ЗМЦ).

13.08

15.

Організувати ділові зустрічі з керівниками міжшкільних МО з питань планування методичної роботи.

3.09

16.

Провести нараду-семінар з головами рад ЗМЦ з пи­тань організації методичної роботи центру.

4.09

17.

Провести декаду наставника у школах і дошкільних за­кладах.

10-20.09

18.

Організувати консультаційні методичні дні для педагогіч­них працівників в РМК.

Понеділок – вчителі фізики, ОБЖ, педагоги-організатори, заступники директорів з вихов­ної роботи.

Вівторок – директори шкіл, вчителі українсь­кої мови та літератури, зарубіжної літерату­ри, історії.

Середа – вчителі трудового навчання, гео­графії, іноземної мови.

Четвер – заступники директорів з навчально-виховної роботи, вчителі фізкультури, ДПЮ, матема­тики, біології, хімії.

П'ятниця – вчителі початкових класів, обра­зотворчого мистецтва, музики, вихователі ГПД.

ІХ-V

19.

Провести групову консультацію для керівників шкіл молодого вчителя, керівників творчих груп.

4.09

20.

Проаналізувати плани роботи районних по­стійно діючих семінарів, семінарів-практикумів, творчих груп, шкіл молодого вчителя, міжшкільних МО.

до 12.09

21.

Поновити списки резерву керівних кадрів, керівників шкіл, працівників РМК.

до 5.09

22.

Провести групову консультацію для молодих керівників шкіл (директорів, заступників) з питань:

 • ве­дення шкільної документації,

 • планування роботи школи,

 • ефективної організації робочого дня керівника школи,

 • дотримання трудового розпорядку в шко­лах,

 • організації внутрішньошкільної методичної роботи.

до 5.09

23.

Провести інструктивно-методичну нараду з керівника­ми шкіл, вчителями початкових класів з пи­тань використання 12-бальної системи оцінювання навчальних досягнень молодших школярів.

12-13.09

24.

Організувати індивідуальні та групові консультації для вчителів-предметників щодо вивчення шкі­льних дисциплін у новому навчальному році.

Протягом ІХ

25.

Забезпечити проходження курсової підготов­ки вчителями-предметниками.

ІХ-V

26.

Провести інструктивно-методичну нараду із заступни­ками директорів шкіл з науково-методичної роботи.

19.09

27.

Провести районну декаду методиста.

8-18.10

28.

Провести методичні місячники педагогічної майстерності вчителів-предметників:трудового навчання і фізкультури,

X
математики, фізики, інформатики,

XI
української мови та літератури, зарубіж­ної літератури,

ХІ
історії, правознавства, географії, біології,

ІІ
хімії, іноземної мови.

ІІІ

29.

Організувати відзначення Дня вчителя.

6.10

30.

3 метою впровадження в практику роботи пе­рспективного педагогічного досвіду, підви­щення педагогічної майстерності вчителів ор­ганізувати роботу постійно діючих семінарів вчителів фізкультури, ДПЮ, інформатики, ГПД, основ християнської етики, проблемно­го семінару-практикуму педагогів-організаторів, шкіл молодого вчителя україн­ської мови і літератури, педагога-організатора, вчителя історії, математики і фізики, біології і хімії, роботу творчих груп вчителів української мови та літератури, за­рубіжної літератури, історії, математики, по­чаткових класів, біології і хімії (відповідно до наказу відділу освіти та згі­дно планів).

ІХ-V

31.

Організувати роботу міжшкільних МО (відповідно до планів ро­боти та згідно графіка).

ІХ-V

32.

Проводити дні методиста в школах району (за окремим графіком).

ІХ-V

33.

Підготувати проект наказу відділу освіти "Про проведення І-ІІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін у 200_-200_ н.р."

Відповідно до наказу відділу освіти провести районні олімпіади з навчальних дисциплін, підготувати команду району до участі в обла­сних олімпіадах.до 19.09

ХІ

ХІІІ-ІІ

34.

Організувати зустріч з молодими вчителями району.

17.11

35.

Провести районну декаду наставника.

ХІ

36.

Провести місячник педагогічної майстерності вчителів та вихователів, що атестуються.

ХІІ

37.

Організувати січневі педагогічні зустрічі.

І

38.

Провести фестиваль наукової творчості школярів (об­ласні олімпіади).

І

39.

Провести районний етап конкурсу "Учитель року". Організувати участь переможців у обласному етапі конкурсу "Учитель року".

ХІІ

40.

Провести методичні тижні, місячники:місячник по наданню школам допомо­ги в плануванні методичної роботи,

ІХ
методичні дні, тижні (згідно наказу відділу освіти).

ІХ-ІІІ


Міжшкільні методичні об'єднання

в методичному центрі шкіл нового типу

(1-й методичний центр)
п/п

Предмет

Тема засідання

Дата

Школа

1

2

3

4

5

(витяг)

1

2

3

4

1.

Укр. мо­ва і літ-ра

Інноваційні форми проведення уроків української та зарубіжної літератури.

ІІ

2.

Історія

Проблемне навчання в процесі вивчення історії.

Х

3.

Математика

Диференціація та індивідуалізація на­вчання учнів. Формування творчої особи­стості під час вивчення математики.

ХІІ

4.

Фізика

Використання поелементного навчання під час рівневої диференціації в курсі фі­зики.

Х

5.

Іноземна мова

Сугестопедичний підхід до навчання англійської мови в школах нового типу.

ІІ

6.

Біологія, хімія

Диференціація навчання учнів. Форму­вання творчої особистості під час ви­вчення хімії та біології.

ІІІ

7.

Географія

Впровадження сучасних технологій на­вчання на уроках та в позаурочний час.

ІХ

8.

Класні керів­ники

Оновлення виховного процесу, педагогі­чних технологій на основі провідних ідей педагогіки життєтворчості.


1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка