Методична служба – школі випуск 1 Тернопіль астон 2003 Методична служба – школіСторінка8/41
Дата конвертації13.03.2016
Розмір5.08 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41

ПЛАН РОБОТИ


районного інформаційно-методичного кабінету

(витяг)

І. Вступ

У 2001-2002 навчальному році районний інформаційно-методичний кабінет працював над удосконаленням структури методичної роботи в районі, яка грунтується в основному на традиційних формах її організації. Основу методичної роботи склала діяльність методичних об'єднань з рівнорівневими підструктурами. Сюди входять індивідуальні, групові і колективні форми роботи. Серед них: • методоб'єднання вчителів-предметників;

 • семінари - практикуми;

 • наукові і проблемні семінари;

 • творчі і динамічні групи;

 • школи педагогічної майстерності;

 • школи молодого вчителя, педагога - організатора, керівника;

 • консультпункти;

 • предметні методичні центри;

 • конференції педпрацівників;

 • методичні місячники, тижні;

 • індивідуальні та групові консультації;

 • конкурс "Учитель року";

 • післяатестаційна робота;

 • докурсова і післякурсова робота з керівниками та вчителями;

 • творчі звіти вчителів, що атестуються.

Структура навчально-методичної роботи включала в себе такі напрямки діяльності:

 • практична спрямованість науково-методичної роботи;

 • спрямованість методичної роботи на подання адресної диференційованої допомоги вчителю;

 • координація науково-методичної роботи з ОКІППО, ТДПУ;

 • проведення інструктивно-методичних заходів;

 • підвищення кваліфікаційного рівня педпрацівників на курсах при ОКІППО.

Усі форми науково-методичної роботи в районі в умовах реформування змісту загальної середньої освіти спрямовані на :

 • поглиблення знань, спрямованих на відродження і розвиток національної освіти, вивчення теорії і методики навчання і виховання;

 • вивчення питань теорії і досягнення науки в галузі викладання предметів, оволодіння сучасною науковою методологією;

 • освоєння методики викладання предметів. Випереджаючий розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням показових уроків;

 • систематичне інформування про нові методичні рекомендації, публікації з питань змісту і методики навчально-виховної роботи, вивчення відповідних державних документів;

 • впровадження в практику педагогічних колективів досягнень окремих методик, перспективного педагогічного досвіду.

У РІМК ведеться чіткий облік курсової підготовки педагогічних кадрів району.

За останні роки значно покращилась видавнича діяльність методичного кабінету. З метою інформаційно-методичного забезпечення закладів освіти методисти РІМК підготувалио і видали ряд методичних посібників, бюлетенів, рекомендацій на допомогу керівникам шкіл, вчителям - предметникам, вихователям, педагогам-організаторам.

В умовах реформування освіти у нашому районі постала проблема підвищення рівня управлінської підготовки керівників шкіл, тому відділ освіти, РІМК запровадили навчання резерву і підвищення кваліфікації керівників освітніх установ району на 2002-2005 роки.

Значним досягненням у роботі з обдарованими дітьми є створення експериментального міжшкільного факультативу за рахунок вакантних годин варіативної частини навчальних планів. Запровадження такої форми роботи дало можливість урізноманітнити варіативну складову навчальних планів, відкрило нові можливості для забезпечення повноцінного навчального процесу і кращого задоволення потреб учнів району в поглибленому та додатковому вивченні предметів гуманітарного і природничо-математичного циклів та основ інформатики та комп'ютерної техніки.Проаналізувавши результативність усіх форм методичної роботи, РІМК визначив завдання на 200_-200_ навчальний рік :
1. Удосконалення змісту, форм навчально-виховного процесу :

 • підвищення результативності і якості навчально-виховного процесу шляхом індивідуального підходу до учнів через систему диференційованих завдань;

 • поступове впровадження елементів методики особистісно зорієнтованого навчання;

 • впровадження профілізації в старших класах у поєднанні з внутрішньою диференціацією та індивідуалізацією навчання;

 • забезпечення духовного, інтелектуального, фізичного розвитку дитини в умовах комплексу “школа/дитячий садок”;

 • продовження роботи над програмою "Обдаровані діти";

 • розробка програмного і методичного забезпечення для впровадження інформаційних технологій навчання.

2. Удосконалення системи національно-патріотичного виховання учнівської молоді, утвердження учнівського самоврядування, учнівських об'єднань як необхідної форми виховання громадянськості, акцентуючи при цьому увагу на проблемі формування і утвердження здорового способу життя.

3. Розвиток творчої активності педагогів, підвищення професіоналізму, вироблення системи стимулів для покрашення фахової майстерності педагогів та ефективності їх роботи.
ІІ. Організаційно-методична робота


п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

Відповідальні

1

2

3

4

5

(витяг)

1

2

3

4

1.

Підготувати інструктивно-методичні матеріали, аналітичні матеріали для проведення серпневої конференції.

до 19.08

Матеріали конференції

2.

Провести секційні засідання серпневої конференції з питань організації навчально-виховного процесу в освітніх закладах району.

до 22.08

Рекомендації семінарів

3.

Забезпечити навчально-виховні заклади району керівними та педагогічними кадрами.

до 10.09

Накази

4.

Сформувати мережу класів та учнів загальноосвітніх шкіл району, дошкільних закладів.

до 10.09

Мережа

5.

Вивчити стан забезпечення учнів підручниками, вчителів навчальними програмами, методичними посібниками.

до 15.09

Довідка

6.

Створити творчі і динамічні групи для підготовки методичних рекомендацій.

до 15.09

План роботи

7.

Організувати роботу в опорних школах.

ІХ
8.

Організувати консультування учителів, керівників шкіл та їх заступників з питань організації навчально-виховного процесу у школах району.

ІХ
9.

Призначити консультації для усіх педпрацівників району.

Пн.
10.

Організувати консультації для вчителів, які працюють з учнями за індивідуальним планом навчання.

III Пн. кожного місяця
11.

Забезпечити удосконалення фахової підготовки вчителів, керівників шкіл, працівників дошкільних та позашкільних закладів.

Протягом року
12.

Забезпечити видання інформаційно-методичних бюлетенів.

Протягом року

Бюлетені

13.

Підготувати і провести методичні заходи з педпрацівниками району.

Згідно додатків

План роботи

14.

Підготувати план-графік курсової підготовки на 2003 рік.

до 10.10

План-графік

15.

Систематизувати списки вчителів. Зробити аналіз складу педагогічних кадрів шкіл району.

до 10.10

Списки вчителів

16.

Організувати, провести і підвести підсумки атестації у ЗОШ району.

Х-V

Накази

17.

Забезпечити проведення інструктивно-методичних нарад і навчання методистів.

Пн.18.

Систематизувати та поповнити картотеку ППД педпрацівників району.

до 10.10

Картотека

19.

Організувати роботу міжшкільного факультативу для обдарованих дітей району.

до 10.10

Наказ, навч. план, розклад занять

20.

Підготувати необхідні документи і організувати навчання резерву та підвищення кваліфікації керівників освітніх установ району.

до 15.10

Накази, навч. план, розклад занять

21.

Організувати інструктивно-методичні наради з керівниками шкіл і вчителями з питань закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації.

V

План-графік


ІІІ. Вивчення та аналіз навчально-виховного процесу в закладах освіти району. Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь, навичок учнів


п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

Відповідальні

1

2

3

4

5

(витяг)

1

2

3

4

1.

Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь і навичок у СЗОШ І-ІІ ст. (назва).

Х

Довідка

2.

Вивчення стану функціонування факультативів у ЗОШ району.

до 15.10

Інформація

3.

Вивчення і аналіз навчально-виховного процесу у НВО " я-д/с-СЗОШ І-ІІІ ст." (назва).

ХІ

Інформація

4.

Вивчення стану виконання навчальних програм з предметів природничо-математичного циклу.

ХІ

Довідка на раду РІМК

5.

Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь і навичок у ЗОШ І ст. (назва).

ХІ

Довідка

6.

Вивчення стану організації навчально-виховного процесу у дошкільних закладах району.

ХІ-ХІІ

Довідка

7.

Вивчити стан виховної роботи в ЗОШ району

ХІ-ІІ

Довідка

8.

Вивчення стану викладання і якості знань учнів з математики у школах району.

ХІІ

Довідка

9.

Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь і навичок у ЗОШ І-ІІ ст. (назва).

ІІ

Довідка

10.

Вивчення стану результативності роботи з обдарованими дітьми.

ІІ

Інформація на раду РІМКу

11.

Вивчення стану роботи з питань охорони дитинства в ряді шкіл та сільських рад.

ІІ-V

Наказ

12.

Вивчення і аналіз навчально-виховного процесу у ЗОШ І-ІІ ст. (назва).

ІІІ

Інформація

13.

Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь і навичок у НВК “д/с-ЗОШ І-ІІ ст.” (назва).

ІІІ

Довідка

14.

Вивчення і аналіз навчально-виховного процесу у ЗОШ І-ІІ ст. (назва).

IV

Інформація

15.

Вивчення стану організації внутрішньої методичної роботи у ЗОШ І-ІІ ст. (назва).

IV

Інформація на раду РІМК

16.

Експертна оцінка рівня підготовки педагогічних кадрів, знань, умінь і навичок у ЗОШ 1 ст. (назва).

IV

Довідка

17.

Вивчення роботи вчителів, які атестуються. Організація пошукових досліджень з метою виявлення перспективного педагогічного досвіду.

Протягом року

Атестаційні матеріали

18.

Методичні тижні у школах району (назва).

ХІ-ІІ-ІІІ-IV

IV. Інформаційно-методичне забезпечення навчально-виховних закладів


п/п

Зміст роботи

Термін

Відповідальні

1

2

3

4

(витяг)

1

2

3

1.

Методичні рекомендації щодо календарно-тематичного планування з іноземної мови для 2-го класу.

ІХ

2.

Організація навчального процесу з іноземної мови в початковій школі.

Х

3.

Рольова гра на уроках всесвітньої історії в 11 класі.

Х

4.

Різнорівневі завдання для контролю засвоєння учнями розділу програми "Основи техніки".

Х

5.

Методичні рекомендації щодо проведення розвиваючих занять в 5-6 класах.

Х

6.

Збірник переказів з української мови для 1-4 класів.

Х

7.

Організація роботи з питань формування навичок безпечної поведінки, збереження та зміцнення здоров'я учнів.

ХІ

8.

Організація роботи учнів на уроках іноземної мови.

ХІ

9.

Методичний збірник "Дитячий голос".

ХІ

10.

Художники Тернопільщини.

ХІ

11.

Особистісно орієнтоване навчання біології

ХІ

12.

Нові підходи при навчанні учнів математики в період реформування загальноосвітньої школи.

ХІ

13.

Особливості вивчення безпеки дорожнього руху.

ХІ

14.

Формування життєвих цінностей молодої людини та активної соціальної позиції щодо здорового способу життя.

ХІ

15.

Атестація педпрацівників. Проблеми підготовки і проведення.

ХІ

16.

Анотований каталог перспективного педагогічного досвіду.

ХІ

17.

Створення бази даних з методики викладання предмету, передового педагогічного досвіду.

ХІ

18.

Створення універсального демонстраційного приладу з електрики.

ХІІ

19.

Методичні рекомендації щодо викладання курсу російської мови.

ХІІ

20.

Методичні рекомендації до уроків навчання грамоти.

ХІІ

21.

Особистісно орієнтоване навчання на уроках української мови та літератури, зарубіжної літератури.

ХІІ

22.

Диференційовані методи навчання хімії.

ХІІ

23.

Методичні рекомендації щодо проведення музичних занять.

ХІІ

24.

Шляхи підвищення ефективності уроку креслення.

ХІІ

25.

Навчання через гру.

І

26.

Методика проведення дидактичних ігор на уроках пропедевтичного курсу "Вступ до історії України. 5 клас."

І

27.

Методичні рекомендації щодо використання міжпредметних зв'язків на уроках географії.

ІІ

28.

Розробка робіт фізичного практикуму (розробка інструкцій і комплектування приладів для виконання робіт).

ІІ

29.

Методичний посібник з перевірки знань фізичних структурних елементів для учнів 7-11 класів.

ІІІ

30.

Організація позакласної роботи з іноземної мови.

ІІІ

31.

Формування національно свідомої, духовно багатої мовної особистості на уроках української мови та літератури.

ІІІ

32.

Інноваційні методи навчання на уроках зарубіжної літератури.

ІІІ

33.

Навчально-методичний комплекс з історії стародавнього світу.

ІІІ

34.

Методична система формування у школярів теоретичних знань на уроках біології і хімії.

ІІІ

35.

Використання сучасних інформаційних технологій на уроках креслення.

ІІІ

36.

Поведінка учасників навчально-виховного процесу в надзвичайних ситуацій.

ІІІ

37.

Організація роботи з батьками в сучасному закладі освіти.

ІІІ

38.

Все про накази.

ІІІ

39.

Примірні зразки завдань для тематичних оцінювань з іноземної мови.

IV


V. Масові заходи


п/п

Зміст роботи

Термін

Форма узагальнення

Відповідальні

1

2

3

4

5

(витяг)

1

2

3

4

1.

Робота міжшкільного факультативу. Забезпечити участь учнів у роботі факультативу.

до 15.10

Наказ, навчальний план, програми

2.

Районний огляд-конкурс повстанської і стрілецької пісні (до 60-річчя УПА).

Х

Наказ

3.

Районний конкурс на кращий місцевий та екскурсійний матеріал.

Х

Наказ

4.

Районний конкурс "Сто чудес України".

Х

Наказ

5.

Районний огляд-конкурс кабінетів історії та правознавства.

Х

Наказ

6.

Районний етап Всеукраїнського конкурсу-захисту сучасної моделі навчального закладу-школи сприяння здоров'ю у 2002-2003 навчальному році.

Х

Наказ

7.

Проведення І і ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових навчальних дисциплін. Підготовка необхідних матеріалів.

Х

Наказ

8.

Районний етап експедиції школярів "Любіть Україну вишневу свою".

ХІ

Наказ

9.

Районний етап конкурсу на кращий методичний матеріал туристсько-краєзнавчої тематики.

ХІ

Наказ

10.

Організація і проведення тижня правовиховної роботи в школах району.

ХІ

Наказ

11.

Огляд-конкурс учнівських агітбригад на тему: "Учнівська молодь проти наркоманії, алкоголізму, СНІДу".

ХІ

Наказ

12.

Підготувати і провести районний конкурс знавців української мови.

ХІІ

Наказ

13.

Організація і проведення І етапу Всеукраїнської олімпіади юних правознавців.

ХІІ

Наказ

14.

Конкурс учнівських малюнків та плакатів на антиснідівську, антинаркотичну тематику.

ХІІ

Наказ

15.

Огляд-конкурс "Замість ялинки – зимовий букет".

ХІІ

Наказ

16.

Підготувати і провести районний тур Всеукраїнського конкурсу "Учитель року".

ХІІ

Наказ

17.

Святкова програма "Свято Миколая" для соціально незахищених дітей.

ХІІ18.

Провести тренувальні збори для участі в III етапі олімпіад, забезпечити участь учнів в III етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних дисциплін.

до 1 січня

Наказ про

підсумки, грамоти19.

Районний етап експедиції "Краса і біль України".

І

Наказ

20.

Спартакіада вчителів фізкультури району.

І

Наказ

21.

Організація і проведення районного огляду-конкурсу кабінетів математики.

ІІ

Наказ, положення

22.

Організація і проведення районного конкурсу "Таланти твої, Україно".

ІІІ

Наказ

23.

Районний конкурс педколективів на кращу організацію правової освіти та виховання учнівської молоді.

ІІІ

Наказ

24.

Районне свято, приурочене 189-й річниці від дня народження Т. Г. Шевченка.

ІІІ

Наказ

25.

Місячник правової освіти та пропаганди здорового способу життя.

IV

Наказ

26.

Районні змагання ЮІР.

V

Наказ

27.

Організація і проведення змагань з пішохідного туризму.

V

Наказ


VI. Контроль і керівництво

(витяг)


1

2

3

4

1.

Вивчення роботи методистів, які атестуватимуться в 2003 році.

Х-IV

Атестаційні матеріали

2.

Контроль за станом організації і проведення методичної роботи з учителями методистами РІМКу (прізвища).

XI-IV

Інформація на раду РІМК

3.

Контроль за рівнем знань учнів початкових класів у СЗОШ (назви).

ХІІ

Наказ

4.

Вивчити діяльність методистів з питань організації роботи з творчими вчителями.

ХІІ-ІІ

Інформація

5.

Тематичні перевірки. Проведення контрольних зрізів знань з предметів інварінтної частини навчальних планів у школах району.

XII-V

Накази

6.

Здійснення контролю за ходом державної підсумкової атестації у школах району.

VI

Інформація

7.

Експертна оцінка ведення діловодства у СЗОШ району.

ІХ-VI

Довідка


Додаток 1

1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   41


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка