Методичні рекомендації до організації навчально-виховного процесу в 2013-2014 навчальному роціСторінка26/26
Дата конвертації04.03.2016
Розмір3.97 Mb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26

Психологічні техніки та методи емоційно-вольової саморегуляції

Методи нормалізації стану на стадії тривоги:

 • Зміна обстановки.

 • Антистресове дихання (5-6разів): вдих (2сек) – видих (5сек) – пауза (5сек).

 • Аутогенне тренування.

Методи нормалізації стану на стадії резистентності:

 • Раціоналізація майбутньої події. Необхідно максимально детально уявити ситуацію, на яку очікуєте: де вона відбудеться, що говоритимете ви, а що – ваш співбесідник. Як результат – рівень невизначеності, який заважає жити і працювати, знизиться.

 • Метод вибіркової позитивної ретроспекції корисний для тих, хто часто сумнівається. Згадайте ситуацію, коли вам вдалося вирішити складну проблему і ви пишалися собою та своїми діями. Запишіть усі позитивні враження від цієї події. Тепер переконайте себе: вам вже вдалося колись вирішити подібне завдання, цього разу вам знову пощастить.

 • Метод вибіркової негативної ретроспекції. Складіть список усіх своїх невдач та проаналізуйте причини їх виникнення: брак ресурсів (якщо так, то яких), недостатнє планування тощо. Постарайтеся врахувати наявні помилки при плануванні своїх дій у майбутньому.

 • Метод дзеркала. Зауважте, в якій позі знаходиться ваше тіло в момент хвилювання. Змініть її на позу впевненості. Це, у свою чергу, викличе зміни на фізіологічному рівні (організм стане виробляти менше адреналіну), а отже, ваші негативні емоції зникнуть або їх рівень знизиться.

Методи нормалізації стану на післястресовій стадії:

1. Робота з емоційною складовою стресу:

 • релаксація;

 • активізація обох півкуль головного мозку шляхом виконання будь-яких рухів одночасно двома руками;

 • сплеск емоцій у конструктивному ключі (наприклад, малювання);

 • переключення уваги на інші справи (перегляд гумористичного фільму, читання книги тощо).

2. Робота з когнітивною складовою стресу:

 • усвідомлення головних цілей вашого життя, погляд на травматичні для вас події у масштабі всесвітніх проблем;

 • «промовляння» проблеми: стрес – це образ, за його створення відповідає права півкуля. Коли ми розповідаємо комусь про свою проблему, задіюється ліва півкуля (яка відповідає за мову), тоді як права відпочиває;

 • візуалізація – подумки спроектуйте проблему, що вас хвилює, на темний екран, а потім уявіть як падає сніг та засипає екран [5, с. 48-50].

Отже, можливість самостійно змінювати процеси, що відбуваються у власному організмі, і керувати ними має важливе значення в емоційно-вольовій саморегуляції.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Джордж М. Семь шагов к жизни без стресса / М. Джордж. – М. : София, 2007. – 160 с.

2. Немов Р. С. Общие основы психологии / Р. С. Немов. – М. : ВЛАДОС, 2003. – Кн. 1. – 688 с.

3. Большой психологический словарь / под ред. В. П. Зинченко, Б. Г. Мещерякова. – М. : Прайм-Еврознак, 2003. – 672 с.

4. Стресс жизни: понять, противостоять и управлять им : сборник [Текст] / сост.: Л. М. Попова, И. В. Соколов. – СПб. : Лейла, 1994. – 384 с.

5. Єргієва Л. Стрес: причини й ознаки [Текст] / Л. Єргієва // Психолог. – 2012. – № 6. – С. 48-50.


Вікторія САЛТИШЕВА,

завідувач кабінету початкової освіти

Рівненського ОІППО
ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

В ДРУГОМУ КЛАСІ ЗА НОВИМИ ПРОГРАМАМИ
Навчання у другому класі буде здійснюватися за Програмами для загальноосвітніх навчальних закладів (1-4 класи) видавництва «Освіта» (2012 р.). Для забезпечення варіативної складової використовуватимуться програми видавництва «Мандрівець».

Протягом другого року навчання продовжуватиметься реалізація трьох основних підходів Державного стандарту: особистісно зорієнтованого, діяльнісного та компетентнісного, що передбачає практичну реалізацію компетентнісної та діяльнісної ліній на уроках у початковій школі. У зв’язку з цим методичним службам необхідно провести заходи з таких тем: «Особливості компетентнісно зорієнтованого уроку»; «Діяльнісний підхід до організації навчальної діяльності молодших школярів»; «Використання компетентнісно зорієнтованих завдань на уроках у початковій школі».

У травні 2013 року було видано нові орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи. Аби уникнути двоякого тлумачення положень критеріїв оцінювання, з учителями слід провести тренінгові заняття з метою засвоєння практичних навичок оцінювання з різних предметів та виявлення рівня досягнень із предметів, що оцінюються вербально.

Не підлягають оцінюванню знання з таких предметів, як мистецтво, образотворче мистецтво, музика, трудове навчання, фізична культура, інформатика, основи здоров’я.

У другому класі учні розпочинають виконувати домашні завдання. Тому слід ще раз опрацювати наказ «Про обсяг та характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів» (Лист Міністерства освіти і науки України №1/9-651 від 29.10.07 р.), де чітко зазначено, що витрати часу на виконання домашніх завдань у 2 класі не повинні перевищувати 45 хвилин.

У зв’язку з впровадженням компетентніснтого підходу доцільно, щоб домашня робота передбачала предметно-практичні завдання (наприклад, вивчити рельєф місцевості, провести дослід, обчислити вартість споживчого кошика своєї родини тощо). Крім обов’язкових, учням на вибір варто пропонувати й творчі завдання. Для того, щоб зацікавити другокласників виконанням домашніх завдань, їх слід урізноманітнювати. Наприклад, дітям можна запропонувати підготувати завдання для проведення математичного диктанту або скласти кілька простих задач для усної лічби.

Також домашні завдання можна подавати блоками. Наприклад, перед вивченням певної теми (особливо на уроках української мови за підручником М. С. Вашуленка, де перед темою наявний план її вивчення) запропонувати учням усі домашні завдання. Вони самостійно планують час виконання, єдина умова при цьому – відразу після вивчення теми всі завдання мають бути здані.

Домашні завдання повинні відповідати наступним вимогам: • активність і самостійність навчальної праці;

 • доступність завдань;

 • диференційований підхід;

 • різноманітність способів перевірки.

У другому класі розпочинається оцінювання навчальних досягнень у балах. За новими орієнтовними вимогами бали виставляються з другого семестру обов’язково, а з першого – за рішенням педагогічної ради школи. Рекомендуємо у першому семестрі утриматися від оцінювання у балах, замінивши його змістовною оцінкою навчальних досягнень учнів або створенням портфоліо навчальних досягнень із метою формування пізнавальної мотивації учнів.

Представимо деякі рекомендації щодо роботи за новими підручниками для 2 класу.Математика

Навчання буде здійснюватися за підручниками «Математика» авторів М. Богданович, Г. Лишенко; Ф. Ривкінд, Л. Оляницька; О. Онопрієнко, С. Скворцова.

Особливістю викладання математики за підручником М. Богдановича, Г. Лишенко є можливість реалізувати завдання розвитку математичного мислення: конкретного, абстрактного, діалектичного, функціонального. У даному підручнику, на відміну від попередніх, дія ділення вивчається поряд із множенням; наявні нові позначення («зірочка» – завдання, що виконується під керівництвом учителя; «сніжинка» – завдання для диференціації роботи на уроці). Завдання підручника представлені чотирма видами: на дослідження, доведення, обчислення (приклади, рівняння, знаходження значень виразів) та на побудову. Крім того, для даного підручника характерне наскрізне навчання загальним підходам до розв’язування задач: складання короткого запису до задачі, моделювання, робота над структурою задачі, розгляд видів творчої роботи над задачею. У кінці теми учням пропонується тестування.

Підручник «Математика» Ф. Ривкінд, Л. Оляницької має п’ять розділів, що відповідають програмі. Починаючи з другого розділу, формуються обчислювальні навички в межах 20 із переходом через розряд на основі знань про склад числа та вміння додавати частинами. Навчання супроводжується схемами-ілюстраціями для формування алгоритму обчислення. У другому та третьому розділах формуються обчислювальні навички у межах 100. При цьому автори дотримуються єдиного підходу, пояснюючи спосіб обчислення. У четвертому розділі розглядається табличне множення та ділення. До речі, всі таблиці виділено кольором для кращого запам’ятовування.

Також у представленому підручнику закладено єдину структуру уроків математики: усна лічба (ланцюжки, схеми, парне та групове обчислення), пояснення теоретичного матеріалу, вправи на закріплення. Видання характеризується різноманітністю завдань на закріплення, різними способами подачі задач. Крім того, всі геометричні фігури тут виконані на розліновці в клітинку, наявний банк математичних цікавинок.

Серед підручників, рекомендованих до використання в другому класі, заслуговує на увагу й підручник «Математика» О. Онопрієнко та С. Скворцової. Серед його переваг – використання опор, що допомагають дітям добре засвоїти алгоритми виконання арифметичних операцій та цілісно реалізувати формування обчислювальних навичок, наявність завдань на округлення та обчислення зручним способом. Усі способи обчислень та схеми, які учні опанували під час операцій у межах 20, застосовуються для формування навичок обчислень у концентрі «сотня». Автори відмовилися від вивчення напам’ять таблиць додавання та віднімання, натомість збільшили кількість уроків на практичні обчислення. Усі обчислення у підручнику представлені у вигляді схеми: • підготовча робота до формування обчислювального прийому;

 • створення проблемної ситуації, що вимагає здійснити лічбу;

 • виконання дії за допомогою наочності, схем;

 • розгорнуте коментування виконуваних дій;

 • скорочене міркування через стислу схему;

 • завдання без допомоги.

Робота над задачами в означеному підручнику супроводжується методичними рекомендаціями С. Сквоцової «Методика розв’язування сюжетних задач у початковій школі» (skvor.info/.../metodyka_navchannya_rozvyazuvannya_zadach-1.pdf).

Українська мова

Навчання буде здійснюватися за підручниками авторів: М. Вашуленко, С. Дубовик; М. Захарійчук.

Підручник «Українська мова» авторів М. Вашуленко, С. Дубовик виконує такі дві основні функції: реалізує вміння вчитися (діяльнісний підхід) і формує свідомі способи опанування мовно-мовленнєвими компетенціями.

Компетентнісний підхід в означеному підручнику реалізується за допомогою вправ, де мотивується корисність та необхідність мовленнєвих знань, розв’язуються мовленнєві ситуації, наявні вербальні настанови для реалізації мовленнєвих завдань. Представлений підручник від попереднього видання відрізняється тим, що завдання тут ґрунтуються на теорії тексту. Для реалізації вміння учнів говорити та писати зрозуміло для інших використовують ситуативні концептуальні правила спілкування в різних соціальних середовищах, при цьому дітям пропонується приклад зразкового еталонного спілкування.

Структура побудови підручника – від загального до часткового. На початку кожного розділу наявний план вивчення теми, що полегшує загальне уявлення про виучуване у розділі. Реалізація комунікативної лінії доповнена розділами: «Хвилинки спілкування», «Слово про слово», «Так ми говоримо» та ін. Хоча в підручнику відсутня тема «Типи текстів», автор прагне навчити другокласників практичного їх розрізнення, що полегшить їм вивчення даної теми в наступному класі.

Мовленнєва та соціокультурна змістові лінії у підручнику стали відповіддю на європейські вимоги щодо вивчення мови. Робота над текстом представлена в чотирьох аспектах: аудіювання, читання, говоріння та письмо. Три змістові лінії підручника (мовленнєву, мовну і соціокультурну) пронизує діяльнісна лінія.

Автори також зауважують, що на сучасному етапі змінилося ставлення до діалектного мовлення. Місцева лексика – це багатство мови, а тому, домагаючись літературної вимови, з дітьми слід також розглядати й діалекти з метою розширення знань про своєрідну вимову слів у різних регіонах України.

У підручнику чітко розмежовано матеріал, який потрібно знати обов’язково, та матеріал, який уміщено лише для ознайомлення (він друкується під рубриками «Візьми до уваги», «Звір міркування», «Пригадай»). Із метою активного залучення учнів до опанування мовленнєвими навичками їм пропонується під час виконання вправ освоїти ролі доповідача, учасника діалогу (полілогу), редактора, коментатора.

У методичний комплект до даного підручника входять: робочий зошит (у 2-х частинах); зошит з розвитку мовлення «У світі рідного слова»; зошит для оцінювання знань учнів у формі ДПА; зошит для контролю знань учнів; таблиці; методичні розробки для вчителя.

Стосовно підручника «Українська мова» (автор М. Захарійчук) варто зазначити, що його структура, на відміну від підручника М. Вашуленка, точно відповідає програмі. Тут передбачено 17 уроків розвитку зв’язного мовлення: І півріччя – кожен восьмий урок, ІІ – кожен шостий. Тексти підручника сучасні, підібрані для формування моральних та духовних орієнтирів учнів. Теоретичний матеріал, обов’язковий для вивчення, виділено кольором, а той, що вивчається пропедевтично, розміщено в рамці.

При вивченні розділу «Звуки і букви» особлива увага звертається на прийоми зіставлення звуків та букв. У розділі «Слово» до власних назв, які слід писати з великої букви, додано назви майданів, площ, країн. Тема «Зв’язок слів у реченні» у програмі відсутня, проте в підручнику автор рекомендує даний матеріал для полегшення здобуття знань у наступному класі.

Урок розвитку зв’язного мовлення автор пропонує зробити уроком-святом. На допомогу вчителю розроблено диск із серією сюжетних малюнків із тем уроків розвитку зв’язного мовлення, який можна безкоштовно отримати в кабінеті початкової освіти Рівненського ОІППО.

Крім підручника, методичний комплект включає: робочий зошит (у 2-х частинах); зошит для перевірки навчальних досягнень; книгу для вчителя з календарним плануванням та розробками уроків.

Літературне читання

Навчання буде здійснюватися за підручниками «Літературне читання» авторів: О. Я. Савченко; В. О. Науменко.

У підручнику «Літературне читання» автора О. Я. Савченко основною метою є: розвиток дитини засобами читацької діяльності, формування читацької компетентності, ознайомлення із сучасною дитячою літературою, підготовка до вивчення літератури в старшій школі, формування національних, громадянських, морально-етичних, естетичних цінностей особистості.

Принципи побудови підручника: тематично-жанровий, естетичний, літературознавчий, комунікативно-мовленнєвий. Наявні наскрізні теми, що несуть особливу цінність: усна народна творчість, шевченківська тематика, розрізнення жанрів. Після кожного твору і розділу наявні завдання, спрямовані на розвиток творчої діяльності школярів.

Позатекстовий компонент підручника передбачає:


 1. Додаткові тексти: настанови, відомості про автора, визначення літературних понять.

 2. Пояснення, пам’ятки, вказівки щодо роботи над текстом, інсценізації, проекти.

 3. Завдання, що стосуються змісту твору.

 4. Візуальну підтримку – символи, кольорові сигнали.

У підручнику закладено завдання для різних форм роботи:

 • індивідуальної – інсценізації;

 • парної – проекти;

 • групової – дослідження;

 • колективної – дискусії, обговорення.

Новинкою підручника є розділи «Перевір свої досягнення» та «Я хочу сказати своє слово», які допоможуть дитині висловити свої враження від прочитаного.

Крім підручника, методичний комплект включає: навчальний посібник «Я люблю читати»; робочий зошит; методичні рекомендації для вчителя.

Підручник «Літературне читання» (автор В. Науменко) покликаний навчити учнів читати і сприймати художній твір як мистецтво слова, сформувати вміння розуміти художні твори.

Підручник складається з двох розділів: «З народного джерела» та «З літературної скарбниці». Автор використовує монографічний підхід до читання, що сприяє: налаштуванню дітей на сприймання творів; наближенню їх до розуміння авторської позиції; збагаченню емоційного досвіду шляхом тривалого впливу автора на душу дитини; розвитку відчуття авторського стилю шляхом вияву авторської індивідуальності, порівняння творів різних авторів (за настроєм, що його викликає одна і та ж життєва картина, почуттями, художніми засобами).

Під час відбору творів для монографічного читання автором враховувався принцип різноманітності зображених картин, точок зору на одну і ту ж картину життя, природи, настроїв, багатства художніх засобів, емоційної виразності, глибини змісту. Ці твори сповнені оптимізмом, теплотою, щирістю, відзначаються багатством художніх засобів, емоційною виразністю, глибиною думки, чіткістю авторської позиції.

У підручнику читання поєднується з порівняльним аналізом творів. Так, твори усної народної творчості порівнюються з літературними творами, українські народні казки – із зарубіжними казками, казки про тварин – із чарівними (побутовими) та ін. Крім того, до кожного твору додаються літературознавчі поняття.

Зміст підручника «Літературне читання» включає такі умовні позначення: «жар-птиця» – ознайомся з інформацією самостійно: «лілія» –читай мікротексти, які допоможуть тобі відчути красу рідного слова.

Також у підручнику наявні посилання на додаткові джерела інформації: словники (тлумачний, синонімів, епітетів); енциклопедії; антології творів авторів. Зміст деяких творів доповнюється додатковими текстами, які розміщено під рубрикою «Чи знаєш ти». Їх основна мета – сформувати в учнів уміння самостійно знаходити в тексті потрібну інформацію.

Методичний комплект до підручника «Літературне читання»: книги для читання «Перлинка» та «Чарівне слово»; зошит з літературного читання; методичні рекомендації для вчителя «Уроки літературного читання».

Сходинки до інформатики

Навчання здійснюватиметься за підручниками авторів О. Коршунова; І. Зарецька, М. Корнієнко та ін.; Г. Ломаковська, Ф. Ривкінд та ін.

Матеріал підручника «Сходинки до інформатики» О. Коршунової викладено у вигляді коміксів. Усі запитання, представлені в підручнику, стосуються реального життя й цікаві дітям.

До видання додається робочий зошит, завдання якого спрямовані на відпрацювання вмінь та навичок, що закладені в підручнику; диск із програмним забезпеченням; методичні рекомендації для вчителя, що містять: загальні методичні рекомендації, теоретичний матеріал для вчителя, розробки уроків. Програмне забезпечення до даного підручника розроблено й поширюватиметься видавництвом «Освіта».

Особливістю викладання предмета за підручником «Сходинки до інформатики» авторів І. Зарецької, М. Корнієнко та ін. є те, що кожен урок розміщено на чотирьох сторінках, які, практично, є конспектом для вчителя. У підручнику наявні завдання на випадок «безмашинного уроку». Програмне забезпечення розроблено у видавництві «Ранок».

Характерними особливостями підручника «Сходинки до інформатики» авторів Ломаковської, Г. Рівкенд та ін. є викладання матеріалу через діалоги головних героїв – Елзіка й Ганнусі. Підручник доповнено безкоштовним програмним забезпеченням, яке пропонує видавництво «Світич». Автори зауважують, що роботу за даним підручником учитель може поєднати із будь-яким програмним забезпеченням, що відповідає розділам програми.Природознавство

Навчання здійснюватиметься за підручниками авторів Т. Гільберг, Т. Сак; І. Грущинської.

У підручнику «Природознавсто» авторів Т. Гільберг, Т. Сак основним підходом до вивчення природознавства є фенологічний, а основними об’єктами вивчення – пори року та явища природи.

Особливість підручника – наявність практичних робіт, дослідницьких практикумів, екскурсій, творчих завдань, міні-проектів. Дослідницькі проекти діти виконують самостійно, а міні-проекти – колективно. Вони оцінюються вербально (як я працював, чому навчився). За рекомендаціями автора, поняття дітям слід подавати на рівні розуміння та застосування, без заучування їх напам’ять.

Підручник доповнено робочим зошитом, завдання якого передбачають диференційовану роботу. У зошиті наявні вкладки з тематичного оцінювання учнів, завдання тематичного оцінювання, наближені до TIMSS. Для вчителя авторами представлено орієнтовні розробки уроків.

В основу підручника «Природознавство» І. Грущинської покладено екологічний та фенологічний принципи, а також принцип науково-обгрунтованого викладу матеріалу. У підручнику викладення матеріалу ведеться від імені головних героїв – Їжачка та Сойки. Кожен розділ ґрунтується на спостереженнях учнів, тому перед його вивченням наявні запитання, які вміщені під рубрикою «Готуємося до мандрівки». Вони допоможуть підготувати дитину до спостережень за явищами природи.

Матеріал у підручнику подається за науковим алгоритмом: нежива природа, жива природа, праця людей. Перед вивченням кожної пори року анонсовано досліди, які діти будуть проводити за схемою, що розміщена на форзаці підручника. Вчителям автор рекомендує обладнати в класі куточок-лабораторію з наявними для дослідів ємкостями та зразками для досліджень.

Також у підручнику є розділ «Художня галерея матінки природи», мета якого – ознайомити школярів із поезією про природу та проаналізувати її з точки зору природознавства. При цьому рекомендується використовувати музичні фрагменти.

Методичний комплект до підручника: «Зошит друга природи», в якому діти ведуть спостереження за погодою; «Альбом друга природи», де в алфавітному порядку представлено інформацію про виучувані об’єкти природи, наявні завдання для роботи з ними.

Ключовою фігурою у впровадженні оновлених цілей і змісту підручників початкової освіти залишається учитель. Він повинен постійно вдосконалювати свою професійну майстерність, розуміти нові моделі навчальної програми, оновлювати предметні й тематичні знання, опановувати нові підходи до навчання і викладання, розширювати психолого-педагогічні знання та вдосконалювати професійні вміння в побудові навчально-виховного процесу, спрямованого на формування пізнавально активної, творчо мислячої, відкритої до спілкування й самокритичної особистості.Тільки спільні зусилля всіх працівників освіти створять умови для реалізації першочергових завдань початкової школи, які прописані в новому Державному стандарті початкової загальної освіти.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   26


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка