Методичні рекомендації до проведення науково-дослідної частини науково-дослідної практики магістрівСторінка1/12
Дата конвертації02.04.2016
Розмір0.76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО

проведення науково-дослідної частини науково-дослідної практики магістрів

факультету «Облік і аудит»

кафедри економічного аналізу

Харківського національного економічного університетуЗатверджено:

на засіданні кафедри економічного аналізу

« __25__ » серпня 2011 р.

(Протокол № __1__ )


Укладач: Преображенська О.С.

Харків – 2011


Погоджено:


Завідуюча кафедри

економічного аналізу

____________ д.е.н., професор Отенко І.П.

«_____» _____________ 200__ р.


Декан

факультету «Облік і аудит»

_____________ к.е.н., доцент Азаренков Г.Ф.

«_____» _____________ 200__ р.

Зміст


Вступ 1

2. Мета і завдання науково-дослідної практики 1

3. Бази практики 2

4. Порядок організації та керівництво науково-дослідної практикою 2

5. Зміст практики 4

6. Форми і методи контролю 4

7. Підведення підсумків практики 5

8. Структура та оформлення звіту з науково-дослідної практики 6

Додаток 1 8

Індивідуальний графік проходження науково-дослідної практики 8

Додаток 2 10

Зразок титульної сторінки звіту 10

Додаток 3 11

Рекомендації щодо структури текстової частини звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри 11

Додаток 4 14

Формат електронного звіту відповідального за науково-дослідну практику від кафедри про проходження практики (виконується в MS Excel) 14

Додаток 5 15

Критерії оцінювання результатів практики 15

Додаток 6. 18

Вимоги до оформлення бібліографії 18

Матеріали конфз’їздів 27

Атласи 28

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання 29

Додаток 7. 32

Вимоги до структури, змісту та оформлення рецензії на наукову статтю, опубліковану в межах тематики обраного напряму магістерської роботи 32

Додаток 8. 34

Вимоги до структури, змісту та оформлення наукових статей і доповідей за результатами досліджень магістра 34

Додаток 9. 40

Загальні вимоги до формулювання предмету, об’єкту, мети та завдань та плану кваліфікаційної роботи магістра 40

Додаток 10. 47

План-звіт проходження практики 47
Вступ


Науково-дослідна практика магістрів базується на основних концептуальних засадах проведення науково-дослідної практики студентів факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету та є обов'язковим компонентом освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня магістра з відповідної спеціальності і має на меті набуття студентом професійних навичок та вмінь здійснення самостійної наукової-дослідної роботи.

У даних Методичних рекомендаціях розглядаються загальні питання організації, проведення і підведення підсумків науково-дослідної практики студентів факультету «Облік і аудит» Харківського національного економічного університету.

Головний зміст науково-дослідної практики полягає у залученні студентів-магістрантів до самостійної дослідницької роботи, ознайомленні з методикою проведення науково-дослідної роботи в академічних та спеціалізованих інститутах, практикою підприємництва, питаннями реалізації теоретичних та наукових розробок в сфері їх професійної діяльності.

Проходження студентами науково-дослідної практики орієнтується на отримання основних результатів науково-дослідної роботи.

Предметом науково-дослідної практики є поглиблення навичок самостійної наукової роботи, розширення наукового світогляду студентів, дослідження проблем практики та вміння пов’язувати їх з обраним теоретичним напрямком дослідження, визначати структуру та логіку майбутньої магістерської роботи.

2. Мета і завдання науково-дослідної практики

Метою науково-дослідної практики є набуття студентами досвіду самостійної науково-дослідної роботи та опрацювання методики її проведення, поглиблення теоретичних знань в сфері економічних відносин, підбір фактичного матеріалу для написання випускної магістерської роботи, формування вмінь і навичок опрацювання наукових та інформаційних джерел.

Студенти під час проходження практики мають вирішити наступні завдання:


  • вивчення теоретичних класичних джерел за обраною науковою проблемою, пов’язаною зі спеціалізацією кафедри та відповідно до наукової проблеми дослідження щодо майбутньої магістерської роботи;

  • визначення стану розробки питань обраної наукової проблеми у вітчизняній та іноземній літературі;

  • ознайомлення із структурою, науковою проблематикою та результатами наукової роботи академічних і галузевих інститутів та їх провідних спеціалістів щодо обраного напряму досліджень;

  • визначення структури та основних завдань магістерського дослідження;

  • оволодіння методикою обробки та аналізу статистичних даних;

  • апробація основних теоретичних та практичних рекомендацій магістерської роботи (у формі виступів на конференціях, написанні наукових статей, рекомендацій до органів влади й управління тощо).

Науково-дослідна практика повинна відповідати напряму наукових досліджень студента магістратури. Під час такої практики надається можливість використати нові методи та отримати необхідні результати досліджень, що їх проводить студент при написанні магістерської роботи.

На певний час студент змінює роль: від студента-слухача до науковця-дослідника, що надає змогу самому оцінити складність науково-дослідної роботи.  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка