Методичні рекомендації до створення методичних розробок ст. Загальні вимоги до технічного оформлення друкованої продукції стСкачати 411.24 Kb.
Сторінка1/3
Дата конвертації01.04.2016
Розмір411.24 Kb.
  1   2   3


ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ


Організація та методичне забезпечення роботи обласної педагогічної виставки «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

Інформаційно-методичний посібник


УКЛАДАЧ : Пастернак Олександра Віленівна

Хмельницький - 2013ЗМІСТ

1.Нормативне забезпечення…………………………………………………….3 ст.

1.1.Наказ « Про організацію роботи постійно діючої виставки

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»………………………...3 ст.1.2.Положення про обласну педагогічну виставку

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»…………………………...4 ст.1.3.Нанакз МОНМСУ «Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси»…………………………………………………………………………..8 ст.

1.4.Положення про електронні освітні ресурси………………………………..9 ст.

2. Класифікація видань…………………………………………………............15 ст.

3.Класифікація неперіодичних видань за характером інформації…………..16 ст.

4.Методичні рекомендації до створення методичних розробок…………….17 ст.

5. Загальні вимоги до технічного оформлення друкованої продукції………………………………………………………………………...22 ст.

6. Нові вимоги до оформлення бібліографічного опису літературних

джерел(ДСТУ7.1:2006)………………………………………………………....25 ст.7.Вимоги до електронних програмних засобів……………………………….31 ст.

8.Вимоги до оформлення електронних освітніх ресурсів……………………32 ст.

9. Оцінювання конкурсних робіт………………………………………………34 ст.

10.Використана література……………………………………………………..37 ст.

УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1, тел. 6-51-36

___________________________________________________________________
Н А К А З
від "6"грудня 2007 р. №490

Про організацію роботи постійно діючої виставки

«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

З метою прискорення процесу трансформації перспективного педагогічного досвіду в широку практику популяризації творчих здобутків, перспективних ідей та технологій


Н А К А З У Ю :


 1. Створити на базі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти постійно діючу обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування».
 1. Затвердити Положення про обласну постійно діючу обласну педагогічну виставку «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» (додаток 1).
 1. Ректору Хмельницького обласного інституту післядипломної педаго­гічної освіти Войтенку В.І.:

  1. Забезпечити умови функціонування постійно діючої виставки, роботи експертних комісій, оновлення експозиційних матеріалів.

  2. При складанні кошторису передбачити кошти на фінансування роботи виставки.
 1. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника начальника обласного управління освіти і науки Соловея М.В.
Начальник управління С.В. Вознюк


УКРАЇНА

ХМЕЛЬНИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

29000, м.Хмельницький, майдан Незалежності, 1, тел. 6-51-36

___________________________________________________________________

Затверджено наказ № 490 від 6.12.2007рокуНачальник управління С.В. Вознюк

Додаток 1

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласну педагогічну виставку


«Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

Мета виставки: презентація перспективних ідей та технологій, поширення творчих здобутків, прискорення процесу трансформації передового педагогічного досвіду в практику роботи навчальних закладів.
1. Організаційні засади функціонування виставки
1.1. Обласна педагогічна виставка «Освіта Хмельниччини на шляхах реформування» функціонує постійно у структурі Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
1.2. Для організації, проведення та оцінювання матеріалів виставки створюється оргкомітет, до складу якого входять спеціалісти управління освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації, співробітники Хмельницького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, керівники районних (міських) органів управління освітою та методичною службою, досвідчені педагогічні працівники, представники громадських організацій.
1.3. Учасниками виставки є районні (міські) відділи (управління) освіти та методичні кабінети, педагогічні колективи закладів освіти, окремі педагоги, керівники закладів освіти, бібліотекарі, працівники соціально-педагогічних служб.
1.4. Оргкомітетом виставки проводиться експертиза поданих матеріалів.
За результатами експертизи представлені досвіди заносяться до електронного каталогу обласної педагогічної виставки.
2. Проведення виставки
2.1. Обласна педагогічна виставка функціонує постійно. Оновлення експозиційних матеріалів відбувається щорічно з 1 лютого до 31 березня поточного навчального року. Робота експертних комісій з експертизи та оцінки матеріалів – з 1 квітня до 31 травня поточного року. Оформлення підсумкової документації та подача матеріалів на виставку з 1червня до 31 вересня поточного року. Узагальнення результатів, підсумковий наказ – з 1 жовтня до 31 грудня поточного року.
2.2. Матеріали подаються до оргкомітету виставки та презентуються за такими номінаціями:

 • управління освітою;

 • дошкільна освіта;

 • початкова освіта;

 • суспільно-гуманітарна освіта;

 • природничо-математична освіта;

 • розвивально-естетична освіта;

 • трудове навчання;

 • виховна робота;

 • краєзнавство;

 • психологічна служба, соціальний захист дітей та молоді;

 • робота з обдарованими дітьми;

 • позашкільна освіта;

 • бібліотечна справа;

 • спеціальна (інклюзивна) освіта;

 • методика професійного навчання.

2.3. Номінації виставки можуть змінюватись залежно від потреб, врахування запитів та побажань педагогів області.


2.4. Тематика та зміст експозиційних матеріалів повинні відображати здобутки освітян області в розв’язанні таких актуальних проблем розвитку освіти:

 • модернізація змісту дошкільної, загальної середньої, позашкільної та професійно-технічної освіти області, якість освіти;

 • сучасні підходи до управління закладом освіти;

 • організація особистісно-орієнтованого навчально-виховного процесу в закладах освіти;

 • оптимальне поєднання традиційних та інноваційних форм і методів навчання та виховання;

 • запровадження інтерактивних методик у практичну діяльність освітян області;

 • шляхи створення інноваційного освітнього простору;

 • інформатизація навчально-виховного процесу, управлінської діяльності, науково-методичної роботи, використання сучасних комп’ютерних технологій;

 • роль краєзнавчого матеріалу в формуванні національної свідомості особистості;

 • психолого-педагогічні та методичні аспекти роботи з обдарованими дітьми;

 • сучасні підходи до організації навчання дітей з особливими потребами;

 • роль соціально-психологічної служби в організації навчально-виховного процесу.

2.5. На виставці можуть бути представлені наукові публікації, електронні програмні засоби навчання; навчально-методичні посібники, авторські програми, розробки, електронні освітні ресурси схвалені радами міських (районних) методичних кабінетів управлінь (відділів) освіти.
2.6. Виставка поповнюється кращими матеріалами педагогічних працівників, яким присвоюється чи підтверджується педагогічне звання «вчитель-методист», «вихователь-методист». Відповідні матеріали схвалюються науково-методичною радою обласного інституту.
2.7. Матеріали виставки доповнюються різного роду друкованою продукцією, рекламою, проспектами, буклетами, каталогами тощо.
2.8. Створюється картотека та електронний каталог матеріалів, які експонуються на виставці.

3. Фінансування виставки
3.1. Участь районних (міських) відділів (управлінь) освіти, методичних кабінетів та окремих педагогічних працівників у роботі виставки фінансується за кошти місцевих бюджетів.
3.2. Організація та проведення обласної педагогічної виставки фінансується за кошти обласного бюджету.

4. Нагородження
4.1. Нагородження авторів кращих матеріалів виставки відбувається на щорічній обласній конференції педагогічних працівників області.
4.2. Переможці одержують дипломи встановленого зразМІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

01.10.2012

м. Київ

N 1060


Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2012 р. за N 1695/22007


Про затвердження Положення про електронні освітні ресурси

Відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту" та на виконання підпункту 48.1 пункту 48 розділу IV Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010 - 2014 роки "Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава", затвердженого Указом Президента України від 12 березня 2012 року № 187, Державної цільової програми впровадження у навчально-виховний процес загальноосвітніх навчальних закладів інформаційно-комунікаційних технологій "Сто відсотків" на період до 2015 року, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 494, з метою навчально-методичного, науково-методичного, інформаційного забезпечення організації навчально-виховного процесу наказую:

1. Затвердити Положення про електронні освітні ресурси, що додається.

2. Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (Удод О.А.) забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б.М.

Міністр       Д.В. Табачник

ПОГОДЖЕНО:


Віце-президент НАПН України       А. М. Гуржій

ЗАТВЕРДЖЕНО


Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України
01.10.2012 № 1060

Зареєстровано


в Міністерстві юстиції України
05 жовтня 2012 р. за № 1695/22007

ПОЛОЖЕННЯ
про електронні освітні ресурси


I. Загальні положення

1.1. Це Положення визначає поняття електронних освітніх ресурсів (далі - ЕОР), їх види, порядок розроблення та впровадження.

1.2. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про освіту", "Про дошкільну освіту", "Про загальну середню освіту", "Про професійно-технічну освіту", "Про вищу освіту", "Про позашкільну освіту", "Про авторське право і суміжні права", національних стандартів України ДСТУ 3017-95 "Видання. Основні види. Терміни та визначення", ДСТУ 7157:2010 "Інформація та документація. Видання електронні. Основні види та вихідні відомості", державних освітніх стандартів з урахуванням вимог державних санітарних правил і норм та інших нормативно-правових актів, що регламентують діяльність в сфері науково-методичного і матеріально-технічного забезпечення системи освіти.

1.3. Під ЕОР розуміють навчальні, наукові, інформаційні, довідкові матеріали та засоби, розроблені в електронній формі та представлені на носіях будь-якого типу або розміщені у комп'ютерних мережах, які відтворюються за допомогою електронних цифрових технічних засобів і необхідні для ефективної організації навчально-виховного процесу, в частині, що стосується його наповнення якісними навчально-методичними матеріалами.

1.4. ЕОР є складовою частиною навчально-виховного процесу, має навчально-методичне призначення та використовується для забезпечення навчальної діяльності вихованців, учнів, студентів і вважається одним з головних елементів інформаційно-освітнього середовища.

1.5. Метою створення ЕОР є модернізація освіти, змістове до якісних навчальних та методичних матеріалів незалежно від місця їх проживання наповнення освітнього простору, забезпечення рівного доступу учасників навчально-виховного процесу та форми навчання, створених на основі інформаційно-комунікаційних технологій.II. Основні види та функціональна класифікація ЕОР

2.1. До основних видів ЕОР належать: • електронний документ - документ, інформація в якому подана у формі електронних даних і для використання якого потрібні технічні засоби;

 • електронне видання - електронний документ, який пройшов редакційно-видавниче опрацювання, має вихідні відомості й призначений для розповсюдження в незмінному вигляді;

 • електронний аналог друкованого видання - електронне видання, що в основному відтворює відповідне друковане видання, зберігаючи розташування на сторінці тексту, ілюстрацій, посилань, приміток тощо;

 • електронні дидактичні демонстраційні матеріали - електронні матеріали (презентації, схеми, відео- й аудіозаписи тощо), призначені для супроводу навчально-виховного процесу;

 • інформаційна система - організаційно впорядкована сукупність документів (масивів документів) та інформаційних технологій, в тому числі з використанням технічних засобів, що реалізують інформаційні процеси та призначені для зберігання, обробки, пошуку, розповсюдження, передачі та надання інформації;

 • депозитарій електронних ресурсів - інформаційна система, що забезпечує зосередження в одному місці сучасних ЕОР з можливістю надання доступу до них через технічні засоби, у тому числі в інформаційних мережах (як локальних, так і глобальних);

 • комп'ютерний тест - стандартизовані завдання, представлені в електронній формі, призначені для вхідного, проміжного і підсумкового контролю рівня навчальних досягнень, а також самоконтролю та/або такі, що забезпечують вимірювання психофізіологічних і особистісних характеристик випробовуваного, обробка результатів яких здійснюється за допомогою відповідних програм;

 • електронний словник - електронне довідкове видання упорядкованого переліку мовних одиниць (слів, словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених відповідними довідковими даними;

 • електронний довідник - електронне довідкове видання прикладного характеру, в якому назви статей розташовані за абеткою або в систематичному порядку;

 • електронна бібліотека цифрових об'єктів - набір ЕОР різних форматів, в якому передбачено можливості для їх автоматизованого створення, пошуку і використання;

 • електронний навчальний посібник - навчальне електронне видання, використання якого доповнює або частково замінює підручник;

 • електронний підручник - електронне навчальне видання з систематизованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що відповідає навчальній програмі;

 • електронні методичні матеріали - електронне навчальне або виробничо-практичне видання роз'яснень з певної теми, розділу або питання навчальної дисципліни з викладом методики виконання окремих завдань, певного виду робіт;

 • курс дистанційного навчання - інформаційна система, яка є достатньою для навчання окремим навчальним дисциплінам за допомогою опосередкованої взаємодії віддалених один від одного учасників навчального процесу у спеціалізованому середовищі, яке функціонує на базі сучасних психолого-педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій;

 • електронний лабораторний практикум - інформаційна система, що є інтерактивною демонстраційною моделлю природних і штучних об'єктів, процесів та їх властивостей із застосуванням засобів комп'ютерної візуалізації.

2.2. За функціональною ознакою, що визначає значення і місце ЕОР в навчальному процесі, їх можна класифікувати як:

 • навчально-методичні ЕОР (навчальні плани, робочі програми навчальних дисциплін, розроблені відповідно до навчальних планів);

 • методичні ЕОР (методичні вказівки, методичні посібники, методичні рекомендації для вивчення окремого курсу та керівництва з виконання проектних робіт, тематичні плани);

 • навчальні ЕОР (електронні підручники та навчальні посібники);

 • допоміжні ЕОР (збірники документів і матеріалів, довідники, покажчики наукової та навчальної літератури, наукові публікації педагогів, матеріали конференцій, електронні довідники, словники, енциклопедії);

 • контролюючі ЕОР (тестуючі програми, банки контрольних питань і завдань з навчальних дисциплін та інші ЕОР, що забезпечують контроль якості знань).

III. Загальні вимоги до ЕОР та інструментальні засоби для розроблення ЕОР

3.1. ЕОР повинні відповідати таким вимогам: • відповідність програмі з навчального предмета, для вивчення якого розроблено ЕОР;

 • наявність відповідних методичних рекомендацій щодо використання ЕОР у професійній діяльності вчителя/викладача;

 • дотримання чинних санітарних норм та ергономічних, програмно-технічних вимог до ЕОР;

 • дотримання законодавства України щодо захисту авторських прав.

ЕОР не потребують обов'язкового дублювання у паперовому варіанті.

3.2. При розробленні ЕОР можуть бути використані довільні інструментальні програмно-технічні та апаратні засоби за умов дотримання вимог щодо створення і використання об'єктів авторського права і суміжних прав, які регулюються Законом України "Про авторське право і суміжні права" та іншими законодавчими актами України.IV. Експертиза та поширення ЕОР

4.1. Використання ЕОР у навчально-виховному процесі допускається після проведення науково-методичної експертизи та отримання відповідного документа згідно із Порядком надання навчальній літературі, засобам навчання і навчальному обладнанню грифів та свідоцтв Міністерства освіти і науки України, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 17 червня 2008 року № 537, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 10 липня 2008 року за № 628/15319.

4.2. Зберігання, поширення, забезпечення доступу до ЕОР та їх описів здійснюється за допомогою їх тиражування на фізичних носіях інформації, а також шляхом їх розміщення в електронних депозитаріях, які надають вільний (у технічному та правовому відношенні) доступ до ЕОР усім учасникам навчально-виховного процесу, а також на інших локальних і мережевих інформаційних ресурсах.

Директор департаменту загальної


середньої та дошкільної освіти       О.В.Єресько

КЛАСИФІКАЦІЯ ВИДАНЬ ВІДПОВІДНО ДО СИСТЕМИ СТАНДАРТІВ З ІНФОРМАЦІЙНОЇ, БІБЛІОТЕЧНОЇ ТА ВИДАВНИЧОЇ СПРАВИ
Збір педагогічної інформації методичним працівником потребує від нього володіння як елементарними знаннями системи стандартів з інформаційної, бібліотечної та видавничої справи, мета якої - уніфікація оформлення документів, так і систематичного удосконалення умінь щодо підготовки навчально-методичної документації та інформації про неї.

За цією Системою видання класифікуються за: • цільовим призначенням (офіційні, наукові, науково-популярні, виробничо-практичні, навчальні тощо).

Навчальні видання - це видання, що містять систему відомостей наукового чи прикладного характеру, викладену у формі, що зручна для вивчення і викладання, розраховану для учнів різного віку й рівня навченості, - *

 • матеріальною конструкцією ( книжкове, листове, газетне, буклетне, плакат, комплектне, книжка-іграшка тощо).

Листове видання - видання у вигляді одного чи декількох аркушів друкованого матеріалу будь-якого формату без скріплення. Буклетне видання - листове видання у вигляд одного аркуша друкованого матеріалу, складеного будь-яким способом у два чи три згиби;

 • обсягом (книга, брошура, листівка).

Книга - книжкове видання, обсяг якого понад 48 сторінок.

Брошура - книжкове видання, обсяг якого більше за 4, але не більше як

48 сторінок.

Листівка - обсяг якої від 1 до 4 сторінок; • характером інформації ( монографія, авторська дисертація, препринт, посібник, підручник, навчальний посібник, навчально-методичний посібник).  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка