Методичні рекомендації Донецьк  2004 ббк 74. 568 Я (11)722 с 36Сторінка8/8
Дата конвертації26.03.2016
Розмір1.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

ЛІТЕРАТУРА

 1. Афанасьев Ю.И. Анализ урока теоретического обучения / Методические рекомендации. – М.: Высш. шк., 1986. – 37с.

 2. Батышев С.Я. Профессиональная педагогика. - М.: Ассоц. Профессиональное образование, 1999. - 904с.

 3. Василевская А.М., Маркелова В.А. Проблемы оптимизации процесса творческого обучения в средних ПТУ. – М.: Высш.шк.,1989.

 4. Глушко М.П. Работа директора среднего ПТУ с молодыми специалистами. – М.: Высш. шк., 1987. – 47с. (Б-чка руководителя профтехучилища).

 5. Грязнов Ю.М. Планирование деятельности училища и отчетность. – М.: Высш. шк., 1984.-80с. – (Б-чка руководителя профтехучилища).

 6. Гуревич Р.С. Теоретичні та методичні основи організації навчання у професійно-технічних закладах: Монографія / За ред. С.У. Гончаренка. – К.: Вища шк., 1998. – 229с.

 7. Денисюк Б. Передовий досвід – п'ять проблем впровадження. – К.: «Директор школи» № 12(156), 2001.

 8. Десятниченко Н.М. Опис педагогічного досвіду. – Харків, Інформаційно-практичний бюллетень «Все для вчителя». №9, 2001.

 9. Єрмолова А.М. Технологія організації науково-методичної роботи з педагогічними кадрами: Навч. посібник.   Харків, Держ.пед.ін-т ім. Т.С. Сковороди, 1999.

 10. Жабинец И.М. Директор профтехучилища – организатор и руководитель учебно-воспитательного процесса. – М.: Высш. шк., 1984. – 80 с. – (Б-чка руководителя профтехучилищ).

 11. Зверева В.И. Организационная педагогическая деятельность руководителя школы. - М.: Новая школа, 1997. - 320с.

 12. Концепція розвитку професійно-технічної (професійної) освіти в Україні /Затверджено Міносвіти і науки України, Академією педагогічних наук України 05.08. 2004 р.

 13. Кузьмина Н.В. Профессиональная деятельность преподавателя и мастера производственного обучения. – М.: Высш. шк., 1990.

 14. Лопатина Т.С. Педагогические требования к анализу урока: Методические рекомендации. – М.: ВНМЦ ПТО. – 1989. – 50 с.

 15. Маркова А.К. Психология труда учителя. – М.: Высш. шк., 1993.

 16. Матвієнко В.М. Оцінка якості роботи викладача // Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації. – Київ, 2004. – С. 224-245.

 17. Методичний посібник з питань методичної роботи в професійно-технічному навчальному закладі. - Київ, "Укркомункваліфікація", 2001. - 25с.

 18. Микуляк О.П., Сілаєва І.Є. Підготовка викладача до уроку загальнотехнічних і спеціальних дисциплін. / Метод. реком.   Донецьк, ДІПО ІПП, 2002.

 19. Ничкало Н.Г. та ін. Педагогічна книга майстра виробничого навчання: Навч. посібник. –К.: Вища шк., 1992.

 20. Олейник В.В., Уварова Н.М. Организация работы среднего профтехучилища по внедрению достижений педагогической науки и передового производственного опыта: Сб.метод.реком. – М.: Высш.шк.,1986.

 21. Організація навчально-виховного процесу. З досвіду роботи вищих навчальних закладів I – II рівнів акредитації. –Київ, 2004. – 293 с.

 22. Островерхова Н. Аналіз уроку: концепції, методики, технології. – Директор школи. – 2004.- № 25-26. (313-314). – С. 4-52.

 23. Паньков Д.В. Методичні аспекти формування ділової активності в учнів ПТНЗ /Метод.реком. – Донецьк, ДІПО ІПП,2003.

 24. Пикельная В.С. Содержание и организация руководства учебно-воспитательным процессом в училище. – М.: Высш.шк., 1985.-64с. – (Б-чка руководителя профтехучилища).

 25. Повышение квалификации руководящих работников и специалистов профтехобразования: Учеб.метод. пособие / Б.Б. Исправников, В.Н. Максимова, В.Е. Чахоянц и др.// Под ред. В.Н. Максимовой и Б.Б. Исправникова. – М.: Высш.шк., 1990. –143с.

 26. Полак Л.Б. Навчально-виховний процес у закладах профтехосвіти: управлінський аспект: Навч.-метод. посібник. – К.: Вища шк., 1999. –112 с.

 27. Положення про методичну роботу в ПТНЗ / Дод.1 до наказу Міносвіти України №582, 12.12.2000.

 28. Про удосконалення системи вивчення і поширення передового педагогічного досвіду. Рішення колегії Міносвіти України № 9/108 від 23.11.1987.

 29. Професійно-технічна освіта Волині: передовий педагогічний досвід. – Луцьк, Метод.бюллетень НМЦ, 2002.

 30. Репьев Ю.Г. Интерактивное самообучение: Монография. - М.: Логос, 2004. -248с.

 31. Сергеева Т.А., Уварова Н.М. Проектирование учебного занятия: Методические рекомендации – М.: Интеллект – Центр, 2003. – 84с.

 32. Сибирская М.П. Профессиональное обучение: педагогические технологии. - Изд.центр Академии профессионального образования, 2002. - 126с.

 33. Симонов В.П. Принципы анализа урока основа достоверности оценки труда преподавателя // Специалист. – 1995. – № 2 – С.27-30.

 34. Скакун В.А. Проведение и анализ уроков по специальным и общетехническим предметам. – М.: Высш. шк. - 1984.- 79с.

 35. Тевлін Б. Запровадження передового педагогічного досвіду. – К.: “Завуч школи” № 19(163), 2001.

 36. Чернилевский Д.В., Филатов А.К. Инновационные подходы к организации обучения / Специалист 1998. - № 4 - С. 26-29.

 37. Шевчук С.С. Вивчення, узагальнення і впровадження передового педагогічного досвіду / Метод.реком. – Донецьк, ДІПО ІПП, 2004.

Сілаєва Ірина Євгенівна

Шевчук Світлана Степанівна


Костюченко Михайло Петрович


Інструктивно-методична діяльність керівних кадрів професійних навчальних закладів

(Методичні рекомендації)

Комп'ютерна верстка, дизайн Н. ДорогавцеваПідписано до друку "_____" _____2004 р.


Тираж ____ прим. Замовлення № _________

Віддруковано редакційно–видавничим відділом ДІПО ІПП


м. Донецьк, вул. Куйбишева,31

Свідоцтво: серія ДК № 636 від 17.10.01 р.,

видане Держкомітетом інформаційної політики, телерадіомовлення України
* Денисюк Б. Передовий досвід – п'ять проблем впровадження. – К.: «Директор школи» № 12(156), 2001, стор.6,11.1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка