Методичні рекомендації міського методичного центру щодо організації навчально-виховного процесу з математики у 2015/2016 навчальному роціСкачати 149.4 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір149.4 Kb.


Методичні рекомендації

міського методичного центру щодо організації

навчально-виховного процесу з математики

у 2015/2016 навчальному році

Завданнями освітньої галузі «Математика» є розкриття ролі та можливостей математики у пізнанні та описанні реальних процесів і явищ дійсності, забезпеченні усвідомлення математики як універсальної мови природничих наук та органічної складової загальнолюдської культури. Саме завдяки математиці можливий розвиток логічного, критичного і творчого мислення учнів, здатності чітко та аргументовано формулювати і висловлювати свої судження. Сьогодні, коли у всьому світі інтенсивно впроваджуються інноваційні та інформаційні технології, роль математичної підготовки школярів постійно зростає.

Галузь «математика» внесена до інваріантної складової Базового навчального плану 2015/2016 н. р. основної та старшої школи (Лист Міністерства освіти і науки України від 22.05.2015 № 1/9-253 "Про структуру 2015/2016 навчального року та навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів", Наказ ДОН №282 від 29.05.2015р. «Про робочі навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2015/2016 навчального року»).

Навчання математики у 2015/2016 навчальному році здійснюватиметься:  • для 5-7 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465 (додаток 8 та (чи) інші відповідно до спеціалізації). Програми, надруковані у збірнику «Математика. Навчальна програма для учнів 5–9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (авт. М. Бурда, Ю. Мальований, Є. Нелін, Д. Номіровський, А. Паньков, Н. Тарасенкова, М. Чемерис, М. Якір), затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України від 29.05.2015 № 585 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня» та розміщеною на сайті Міністерства освіти і науки України ( www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/);

  • для 8-9 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66. Програми, надруковані у збірнику «Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-9 класи» (видавництво «Перун», Київ, 2005 р.) та інших фахових виданнях;

  • для 10-11 класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІІ ступеня, затвердженими наказом МОН України від 27.08.2010 № 834, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 29.05.2014 № 657. Програми, надруковані у посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)», видавництва «Ранок», Харків, 2011 р.

На виконання наказів Міністерства освіти і науки України від 05.11.2014 № 1275 «Про проведення експертизи та громадського обговорення типових навчальних планів та навчальних програм для початкової школи» та від 06.02.2015 № 100 «Про розвантаження навчальних програм для учнів 5 – 9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» до навчальних програм внесено зміни, спрямовані на їх розвантаження, врахування вікових особливостей розвитку дитини, відповідність сучасному розвитку науки та технологій (додаток до листа Міністерства освіти і науки України від 26.06.2015 р. № 1/9-305 «Особливості вивчення базових дисциплін у загальноосвітніх навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році»). Після громадського обговорення та розгляду Колегією Міністерства зміни до програм були затверджені наказами МОН № 585 від 29.05.2015 «Про затвердження змін до навчальних програм для загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня», яким затверджено зміни та надано гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки» програмам для 5 – 9 класів з математики.

Навчальні програми зі змінами розміщено на сайті на сайті Міністерства освіти і науки України ( www.mon.gov.ua/ua//activity/education/56/general-secondary-education/educational_programs/1349869088/). Програми позбавлені жорсткого поурочного поділу, вчителі можуть обирати послідовність розкриття навчального матеріалу в межах окремої теми, але так, щоб не порушувалась логіка його викладу.

Залишаються актуальними методичні рекомендації Міністерства щодо організації навчально-виховного процесу і вивчення базових дисциплін попередніх років. Тексти методичних рекомендацій розміщені на сайті МОН ( http://old.mon.gov.ua/ua/often-requested/methodical-recommendations ) та в Інформаційних збірниках Міністерства освіти і науки відповідних років.Звертаємо увагу, що до навчальної програми з математики внесено зміни, викликані потребою розвантаження навчального матеріалу. Так, з курсу математики в 5-6 класах вилучено елементи комбінаторики й теорії ймовірностей. Учні не зобов’язані більше набувати умінь розв’язувати найпростіші комбінаторні задачі шляхом розгляду можливих варіантів та на прикладах пояснювати поняття випадкової події та ймовірності появи випадкової події.

Програма для 7 класу зазнала таких змін: із курсу геометрії вилучено задачі на побудову, у зв'язку з цим перерозподілено час між темами. Також спрощено державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів.

За Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН від 29.05.2014 № 664, на вивчення математики в 7 класі відводиться 4 години на тиждень (2 години алгебри і 2 години геометрії).

Зміни у тематичній структурі програми з алгебри 7 клас

Тема

К-сть год за програмою 2005

К-сть год за програмою 2015

Лінійні рівняння з однією змінною

9

-

Цілі вирази

47

43

Функції

10

9

Лінійні рівняння та їх системи

14

13

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

5

Зміни у тематичній структурі програми з геометрії 7 клас

Тема

К-сть год за програмою 2005

К-сть год за програмою 2015

Елементарні геометричні фігури та їх властивості

4

8

Взаємне розміщення прямих на площині

12

18

Трикутники. Ознаки рівності трикутників

18

25

Коло і круг

14

13

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

6

В основу побудови змісту й організації процесу навчання математики в 7 класі покладено компетентнісний підхід, відповідно до якого кінцевим результатом навчання предмета є сформовані певні компетентності учнів. Їх сутнісний опис подано в програмі в розділі «Державні вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів».

У навчально-виховному процесі можна використовувати підручники з алгебри та геометрії для 7 класів загальноосвітніх навчальних закладів, що видані в попередні роки і мають відповідний гриф Міністерства освіти і науки України.

При цьому слід зважати на особливості нової програми, оскільки вона відрізняється порядком викладення матеріалу і певними спрощеннями.

Таблиця розподілу годин на вивчення математики у загальноосвітніх навчальних закладах:


Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

клас


6

клас


7

клас


8

клас


9

клас


8 клас

(поглиб.)9 клас

(поглиб.)10

клас


11

клас


Математика

4

4Алгебра

2

2

2

5

5

Геометрія

2

2

2

3

3

Математика

(Рівень стандарту)

3

3

Алгебра та початки аналізу

(Академічний рівень)

2

3

Геометрія

(Академічний рівень)

2

2

Алгебра та початки аналізу

(Профільний рівень

та поглиблене вивчення)
5

5

Геометрія (Профільний рівень та поглиблене вивчення)4

4

Наведений вище розподіл кількості годин на вивчення предмета є мінімальним.

У новому 2015/2016 навчальному році залишається вимога введення у ЗНЗ допрофільної підготовки та профільного навчання (такий вибір дозволяє забезпечити індивідуальну орієнтованість змісту освіти, враховувати особливості регіону, індивідуальні особливості учнів та їх індивідуальні освітні запити).

Кількість годин на викладання математики можна збільшити за рахунок варіативної складової Базового навчального плану, не збільшуючи навчальне навантаження учнів поза межі норм, що перевищують санітарно-гігієнічні, зберігаючи при цьому їх здоров’я. (Рішення щодо розподілу годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.)

Практика доводить, що найбільш раціонально навчальні години варіативної складової використовувати у такий спосіб:


  • в основній школі – для загальноосвітньої підготовки учнів, індивідуальних занять, консультацій, факультативного навчання;

  • у старшій школі – для здійснення профільного навчання.

Рекомендуємо педагогам вибрати один із варіантів розподілу годин із варіативної складової (див. Методичні рекомендації щодо використання варіативної складової у 2015/2016 н. р. та переліку навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільного та профільного навчання математики, які розміщені на сайті ІППО Чернівецької області ( www.ippobuk.cv.ua ).

Особливо звертаємо увагу на викладання математики за програмою базового рівня у класах: суспільно-гуманітарного, філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю, окрім економічного профілю, де замість одного предмета «Математика» можуть вивчатися окремі два курси «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія». Вивчивши запит підготовки випускників до ЗНО з математики, бажано для підсилення викладання предмета із варіативної частини додати хоча б 1 годину.Програми факультативних курсів, гуртків, курсів за вибором розміщені в навчально-методичному посібнику «Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах)» (упор.: Н. С. Прокопенко, О. П. Вашуленко, О. В. Єргіна).

Обравши курс за вибором на 35 годин на рік, учитель має право скоригувати кількість годин і ущільнити матеріал, якщо згідно з реальними обставинами може викладати лише факультативний курс на 17 годин на рік. Можливим є й зворотний процес, коли факультативний курс може бути використаний як курс за вибором. Кількість годин на вивчення кожної теми, збільшення навчального матеріалу має бути скоригованим у календарно-тематичному плануванні до програми курсу за вибором.

У такому випадку скоригована програма має бути погоджена на засіданні методичного об’єднання загальноосвітнього навчального закладу і затверджена керівником цього навчального закладу. У пояснювальній записці до програми обов’язково необхідно зазначити, на основі якої програми курсу за вибором або факультативу (за чиїм авторством), відповідно до якого посібника, схваленого Міністерством, розроблено скоригований варіант.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручників та навчально-методичних посібників, розміщених на офіційному веб-сайті Міністерства ( www.mon.gov.ua або http://iitzo.gov.ua/pereliky/ ).

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 02.08.2012 № 882 «Про використання навчальної літератури у загальноосвітніх навчальних закладах» та листа Інституту інноваційних технологій і змісту освіти від 06.02.2012 № 14.1/10-301 «Про видання навчальної літератури» в загальноосвітніх навчальних закладах дозволено використовувати навчальні програми, підручники та навчально-методичні посібники, які мають гриф Міністерства або схвалені відповідною комісією Науково-методичної ради з питань освіти, що видані в попередні роки, враховуючи при цьому зміни у програмах.

Наголошуємо, що розподіл годин на вивчення окремих тем та кількість тематичних оцінювань (не менше трьох протягом семестру) та укладати календарно-тематичне планування навчального матеріалу кожним вчителем може здійснюватися самостійно або користуватися друкованою продукцією, однак усі записи, дати проведення уроку мають бути здійснені ручкою, а не олівцем, оскільки вони повинні:

- бути розглянуті на засіданні шкільного методичного об’єднання,

- погоджені підписом заступника директора з навчально-виховної роботи ЗНЗ,

- затверджені підписом директора ЗНЗ,

- мати мокру печатку ЗНЗ.

При навчанні математики залишається важливим питанням обов’язкового оцінювання навчальних досягнень учнів: поточне, тематичне і підсумкове, а основним видом оцінювання – тематичне. Кожен із перелічених видів оцінювання має дату його проведення, окрім підсумкового: тематична та семестрова, яка відповідно виставляється: на основі поточних оцінок, щомісячної оцінки за ведення зошита, письмових самостійних робіт і контрольної роботи – тематична (без дати); на основі тематичних – семестрова, а на основі семестрових – річна, при цьому оцінюються реальні досягнення учня, а не його середній бал.

Оцінювання навчальних досягнень учнів з математики у 2015-2016 навчальному році здійснюється відповідно до критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів (вихованців) у системі загальної середньої освіти (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 13.04.2011 №329) та критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів з математики , затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.08.2011 № 996 «Орієнтовні вимоги до оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти з предметів інваріантної складової навчального плану» (додаток 11 наказу).

Обов’язковому оцінюванню підлягають діагностичні контрольні роботи на залишкові знання з математики в учнів 5-11 класів.

Обов’язковому оцінюванню підлягають навчальні досягнення учнів з предметів інваріантної та варіативної складових (курси за вибором, спеціальні курси) робочого навчального плану закладу.

Не підлягають обов’язковому оцінюванню навчальні досягнення учнів з факультативних, групових та індивідуальних занять, які фіксуються в окремому (спеціальному) журналі.

Вимоги до перевірки зошитів регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 27.12.2000 № 1/9-529 «Орієнтовні вимоги до виконання письмових робіт і перевірки зошитів з природничо-математичних дисциплін у 5-11 класах».

Вимоги щодо обсягу домашніх завдань регламентуються методичним листом Міністерства освіти і науки України від 29.10.2007 № 1/9-651 «Про обсяг і характер домашніх завдань учнів загальноосвітніх навчальних закладів».

Вимоги до ведення класного журналу регламентуються наказом Міністерства освіти і науки України від 03.06.2008 № 496 «Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11 (12) класів ЗНЗ», наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 10.05.2011 №423 «Про затвердження єдиних зразків обов’язкової ділової документації у загально -освітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності» (Класний журнал для V-XI класів (додаток 2, на 29 арк.).

Зауважуємо, що важливу роль в навчальному процесі й надалі відіграє кабінет математики, який обладнано у відповідності до Положення про навчальні кабінети з природничо-математичних предметів загальноосвітніх навчальних закладів (наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 14.12.2012 № 1423, Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 44/22576). При роботі в кабінеті математики доцільно керуватися інструктивно-методичними матеріалами «Безпечне проведення занять у кабінетах природничо-математичного напряму загальноосвітніх навчальних закладах» (лист Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 01.02.2012 №1/9-72).

Для підвищення якості освіти й надалі відіграє позакласна робота та робота з обдарованими учнями. Таких учнів рекомендуємо залучати до участі у:

– ІІ, ІІІ, ІV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з математики;

– Всеукраїнському конкурсі-захисту науково-дослідницьких робіт ;

– Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»;

– Internet-олімпіаді;

– Всеукраїнському турнірі юних математиків імені М.Й. Ядренка ;

- Інших регіональних, вузівських олімпіадах, тощо.

Рекомендації щодо використання сучасних інформаційних та інноваційних технологій на уроках математики, підготовки учнів до зовнішнього незалежного оцінювання, результати моніторингу якості природничо-математичної освіти, програми курсів за вибором для профільного навчання, анотації нової навчально-методичної літератури, поради щодо організації роботи з обдарованими дітьми, розробки уроків та позакласних заходів досвідчених учителів та інше друкуються на державному рівні – у науково-методичному журналі «Математика в рідній школі», в газетах «Математика», «Математика в школах України» та на офіційному веб-сайті Міністерства (www.mon.gov.ua), а на обласному – в газеті «Освіта Буковини», журналі «Освітній простір Буковини» та сайтах ІППОЧО, ДОН ЧОДА.

Акцентуємо увагу вчителів на те, що з метою підвищення якості результатів під час зовнішнього незалежного оцінювання, необхідна попередня підготовка всіх учасників навчального процесу, тобто тестові технології в систему навчання необхідно вводити більш активно. Окрім того, учителю бажано ознайомитися з теорією тестування та нормативно-правовими документами, що регламентують проведення незалежного оцінювання, зразками тренувальних тестів з грифом МОНУ.

У підвищенні ефективності організації навчально-виховного процесу у ЗНЗ значну роль відіграє впровадження інноваційних технологій з використанням сучасних електронних засобів навчального призначення. Рекомендуємо користуватися програмними засобами: “Бібліотека електронних наочностей “Геометрія, 7-9 класи” , „Геометрія 10, 11”, програмно-методичний комплекс (ПМК) ТЕРМ VII-ІX (з алгебри для 7-9 класів), педагогічний програмний засіб “Система перевірки знань, проведення олімпіад та конкурсів “ОЛІМП” тощо.Рекомендуємо, організовуючи навчально-виховний процес з математики у новому 2015/2016 навчальному році методичну роботу з педагогічними кадрами спрямувати на:

  • підвищення фахової майстерності кожного педагогічного працівника, досягнення позитивних результатів навчального процесу;

  • підвищення якості навчально-виховного процесу;

– організацію науково-методичного супроводу вивчення математики у зв’язку з оновленням змісту математичної освіти;

– удосконалення підготовки та проведення уроків математики з використанням активних форм організації діяльності учнів;

– використання та створення новітніх інформаційних технологій, електронних підручників, програмних засобів навчання;

– активізацію роботи з молодими вчителями математики;– вивчення та розповсюдження перспективного педагогічного досвіду.

Методист ММЦ Терлецька І.Д.База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка