Методичні рекомендації починаючому психологу київ-2012 Перевидано та доповнено РецензентСторінка2/4
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.55 Mb.
1   2   3   4
  1. Графік роботи

Складаючи графік роботи, психологу слід врахувати, що :

- в графіку відображаються лише години (20) активної роботи психолога в закладі;

- обов’язково один день на тиждень психолог працює в другу половину дня до 18.00 (19.00 годин) для зручності консультування батьків;

- четвер - методичний день

- графік роботи погоджується з директором Центру і затверджується директором закладуЗразок :

Затверджено Погоджено

Директор (навчального закладу) Директор Центру

практичної психології

___________________ _________________________

підпис ПІП підпис ПІП
Графік роботи

практичного психолога (соціального педагога)

ПІП на 20_ - 20_ н.р.
Понеділок 9.00 – 14.00 (5 год.)

Вівторок 10.00 – 15.00 ( 5 год)

Середа 9.00 – 14.00 ( 5 год)

Четвер методичний день

П’ятниця 13.00 – 18.00 ( 5 год)
3.Тижневий план роботи

- Складається на основі річного ( за зразком річного плану)

- Обов’язково підписується директором навчального закладу і завіряється печаткою закладу
4. Журнал щоденного обліку роботи

При заповненні журналу психолог має пам’ятати, що в журналі має бути відображена відповідна кількість годин:

5 годин – активної роботи

3 години – організаційно-методичної роботиЗразок :

Дата

Вид роботи

К-ть год

Короткий зміст роботи

З ким проводилася

К-ть осіб

8.10.08

Діагностична
Просвітницька

Консультаційна


Організаційно-методична2 год
1 год

2 год
Всього:5 год

3 год.
Всього:3 год


Методика

«Соціометрія»

Заняття з профілактики шкідлив. звичок

Проблеми адаптації дитини до навчання в 5 кл.

Підготовка до заняття


5- б клас
10-а клас

Іванова І.І.28
17

1

5. Журнал попереднього запиту на консультацію
Зразок:Дата звернення

Хто звернувся

Зміст та мета звернення

На коли призначена консультація

Відмітка про виконання запиту

1

4.10

Мама учня

5-б класуПроблеми адаптації

8.10

Виконано

(чи перенесено на іншу дату)
6. Журнал протоколів індивідуальних консультацій

Зразок:
Дата

Проблема звернення

Короткий зміст консультації

1

8.10

Проблеми адаптації

Мама розповіла про ..

Рекомендовано: ..

7-8. Журнал спостережень та аналізу відвіданих уроків
- ведеться в довільній формі

- вказується мета

- вікова група

- дата


- клас (група)

- прізвище вчителя (вихователя)

- аналіз спостережень ( емоційний стан дітей, динаміка уроку і т.п.)

- висновки та рекомендації


Зразок:

Дата: __________ Клас:__________ ПІБ вчителя (вихователя)______

Мета:

Хід уроку (заняття)

Аналіз спостереженьВисновки________________________

Підпис психолога_________________9. Журнал розвивальних та корекційно-відновлювальних робіт

-ведеться тільки за наявністю розвивальної чи корекційної програми, затвердженої Центром практичної психології і соціології Університету імені Бориса Грінченка

- корекційні види роботи мають право проводити лише психологи вищої та першої категорії

Зразок:Прізвище, ім’я

Форма роботи

Тематика роботи

Методи роботи

Дата і облік відвідуванняІнд

Груп

10.Статистичний звіт
Статистичний звіт – один з основних документів, який відображає діяльність практичного психолога. Практичний психолог зобов’язаний в кінці кожного семестру складати статистичний звіт і подавати його в районний Центр психології.

Зразок:

Перед тим як розпочати готувати звіт, слід провести деякі математичні дії. По-перше, визначити кількість робочих тижнів ( наприклад, в І семестрі – 16 робочих тижнів, тижневе навантаження складає 40 годин, 16* 40=640 годин, з них 320 годин активної роботи і 320 – організаційно-методичної роботи.

Дані заносяться в таблицю.

По-друге, всі види роботи перевіряються за нормами часу, відведеними на всі види роботи. Наприклад, якщо індивідуальній діагностиці підлягало 6 учнів, а згідно норм часу на 1 дитину відведено 6 годин, відповідно провівши математичні розрахунки, маємо 6*6=36 (дивись перший рядок таблиці). Психодіагностиці груповій підлягало 165 дітей - це 10 класів, а згідно норм на одну групу відводиться 16,5 годин. 10 * 16,5 = 165 годин і так по кожному пункту звіту. В підсумку обов’язково має бути 320 годин.


Статистичний звіт за І семестр

Затверджено

Директор______________

(назва навчального закладу)

______________________

_______ ____________

(підпис) ПІП)
СТАТИСТИЧНИЙ ЗВІТ

про роботу практичного психолога

____________________________

(назва навчального закладу)

____________________________

(ПІП)


за____________ 20__ 20__навчального року
п/п

Функції та основні види робіт

К-сть

осіб

Витраче

ний час

І

Психодіагностика індивідуальна


учнів (дітей) всього:

6

36
а) дітей дошкільного віку;

-

-
- початкових класів;

3

18
- середніх класів;

3

18
- старших класів;


- учнів ПТНЗ;


- студентів ВНЗ;


б) педпрацівників;


в) батьків.ІІ

Психодіагностика групова, соціально-психологічні дослідження


учнів (дітей) всього:

181

165
а) дітей дошкільного віку;

-

-
- початкових класів;

38

66
- середніх класів;

107

66
- старших класів;

36

33
- учнів ПТНЗ;


- студентів ВНЗ;


б) педпрацівників;


в) батьків.ІІІ

Консультування індивідуальне:


учнів (дітей) всього:

10

19
а) дітей дошкільного віку;

2

3
- початкових класів;


- середніх класів;


- старших класів;


- учнів ПТНЗ;

2

4
- студентів ВНЗ;

6

12
б) педпрацівників;

13

27
в) батьків.ІV

Консультування групове:


учнів (дітей) всього:

21

6
а) дітей дошкільного віку;


- початкових класів;


- середніх класів;

21

6
- старших класів;


- учнів ПТНЗ;


- студентів ВНЗ;


б) педпрацівників;


в) батьків.V

Корекційно-відновлювальна та розвив. робота індивід. з дітьми:


а) дітей дошкільного віку;

4

10
- початкових класів;

-

-
- середніх класів;

3

4
- старших класів;

1

6
- учнів ПТНЗ;

-

-
- студентів ВНЗ;

Корекційно-відновлювальна та розвив. робота групова з дітьми:


а) дітей дошкільного віку;

12

30
- початкових класів;

-

-
- середніх класів;

-

-
- старших класів;

12

30
- учнів ПТНЗ;


- студентів ВНЗ;VІІ

Проведення ділових ігор, тренінгів для :


а) педпрацівників


б) батьків.VІІІ

Психологічна просвіта, виступи перед:


учнів (дітей) всього:

231

27
а) дітей дошкільного віку;


- початкових класів;

86

5
- середніх класів;

41

7
- старших класів;

104

15
- учнів ПТНЗ;


- студентів ВНЗ;


б) педпрацівниками;


в) батьками.ІХ

Навчальна діяльність (викладання психологічних дисциплін):


- курси за вибором;


- факультативні заняття;


- гурткова робота.Х

Зв’язки з громадскістю (відвідування)


а) дітей вдома;


б) батьків за місцем роботи;


в) органів громадської влади та громадського самоврядування
Всього

320 год

11

Організаційно-методична робота
320
Всього
640


Важливо!

Якщо психолог був на курсах, сесії, лікарняному від загальної кількості 640 годин віднімає ту кількість годин, яку пропустив. Наприклад, 640 – 2 тижні

( 80 годин) = 560 годин, з них 280 активна робота і 280 – організаційно-методична і т.д.
Статистичний звіт подається разом з тематикою звернень на консультації до фахівця ( кількість і тематика звернень має відповідати записам в журналах).

Зразок:
Тематика звернень до фахівців психологічної служби за____20___року


1.Батьки

Кіль

кість


2.Педагоги

Кіль

кість


3.Діти

Кіль

кість


4.Громадськість

Кіль

кість


1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка