Методичні рекомендації Рівне 2010 Психологічний супровід учнів групи ризику Методичні рекомендаціїСторінка2/3
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3
Тема: Проблеми, пов'язані з наркотиками, та профілактика початку вживання наркотиків.

Мета: Підвищити рівень поінформованості підлітків із проблем, пов'язаних із зловживанням наркотиками. Випрацювати та розвинути навички, що запобігають уживанню психотропних речовин.

Завдання:

1) з'ясувати рівень поінформованості учасників зі згаданої проблеми;

2) дати достовірну інформацію про психологічне узалеж-нення, про причини та наслідки вживання наркотиків;

3) формувати в підлітків навички відповідальної поведінки; 4)перевірити рівень засвоєння інформації.Методи проведення:

Тривалість етапів тренінгу залежить від особливостей групи та досвіду тренера. Відхилення від розкладу не повинні викликати тривогу та невпевненість. У цьому випадку тренеру слід виявити гнучкість. При плануванні роботи треба заздалегідь продумати, які вправи можна додати, якщо робота проходитиме дуже швидко, і навпаки, який етап можна скоротити і яким чином, якщо виникнуть затримки. У запропонованому плані тривалість кожного етапу вказана приблизно.План проведення:

1. Організаційні настанови

На цьому етапі слід створити демократичну атмосферу, заохотити до спілкування, задати тон подальшої роботи.Вступ (3 хвилини)

Тренер оголошує мету та завдання тренінгу.Знайомство (3 хвилини)

Знайомство може бути проведене в будь-якій зручній формі. Можна використати одну з вправ для знайомства, що описані у викладі тренінгу «Профілактика зловживання алкоголем серед підлітків та молоді».Очікування учасників (15 хвилин)

Спочатку рекомендується провести вправу, аналогічно тому, як це пропонувалося у викладі тренінгу «Профілактика зловживання алкоголем серед підлітків та молоді». Потім учасникам роздаються стікери, на яких вони записують, про що конкретно вони хотіли б дізнатися в ході тренінгу (кожне побажання на окремому аркуші). Потім на великому аркуші робляться написи «Очікується» і «Виконано».

Після цього всі занотовані побажання прикріплюються під написом «Очікується». Надалі кожний учасник може перемішувати аркуші зі своїми очікуваннями в графу «Виконано».

Якщо протягом тренінгу були реалізовані не всі побажання учасників, то Тренер повинен наприкінці тренінгу обговорити це з групою і з'ясувати, що робити з нереалізованими очікуваннями: запланувати ще один тренінг або індивідуальну консультацію чи рекомендувати потрібну літературу.Прийняття правил роботи групи (5 хвилин)

2. Оцінка рівня інформованості, актуалізація проблеми

Обговорення в колі (20 хвилин)

Тренер пропонує кожному розповісти про випадки із свого життя, коли учасник стикався з проблемою наркоманії. Наприклад: знає когось, хто палить «травку», часом бачив у себе в під'їзді використані шприци, був на похороні сина знайомих, який загинув від передозування, тощо. Потім Тренер підсумовує висловлювання і разом з учасниками доходить висновку, що нарковживання в Україні й у світі є серйозною проблемою. Доцільно також навести статистичні дані щодо динаміки захворювання на наркоманію. Дуже корисно представити зазначені статистичні матеріали у вигляді діаграми, графіка тощо.Ігрова вправа «Спірні твердження» (15 хвилин)

Гра дає змогу Тренерові оцінити рівень інформованості та актуалізувати проблему для учасників. Ця гра являє собою певний анонс тієї інформації, що зможуть отримати учасники.

Матеріали: 4 великі аркуші паперу, підписані:


 • «Цілком згоден»

 • «Згоден, але з певними застереженнями»

 • «Абсолютно не згоден»

 • «Не знаю, не впевнений»

Ці аркуші слід прикріпити на чотирьох стінах кімнати.

Тренер зачитує по одному спірні твердження, пов'язані з проблемою наркоманії (а також із взаємопов'язаною проблемою ВІЛ/СНІД). Після того як твердження висловлено, учасники повинні одразу підійти до того аркуша, на якому відображена їх точка зору стосовно цього твердження. Учасників просять пояснити, чому вони обрали такі оцінки даного твердження. Після пояснень різних точок зору учасникам пропонують перейти до аркушів, які тепер більше відповідають їхній позиції. Як зразок пропонуються такі твердження (можна дібрати для виконання вправи будь-яку кількість із цих тверджень чи сформулювати власні): • Наркоманія - це злочин.

 • Легкі наркотики не шкідливі.

 • Наркотики підвищують творчий потенціал.

 • Наркоманія - це хвороба.

 • У багатьох молодих людей виникають проблеми із законом через наркотики.

 • Припинити вживати наркотики можна в будь-який момент.

 • Наркоманію можна вилікувати.

 • Багато підлітків починають вживати наркотики «за компанію».

 • Люди, які вживають наркотики, не усвідомлюють, коли стають узалежненими від них.

 • Узалежнення від наркотиків формується тільки після їх тривалого і багаторазового вживання.

 • За зовнішнім виглядом людини можна визначити, чи вона вживає наркотики, чи ні.

 • Наркоман може вмерти від передозування.

 • Продаж «легких» наркотиків не карається законом.

 • Наркоманія невиліковна.

 • Запровадження метадонових програм у нашій країні дасть змогу всім наркоманам без жодних проблем та покарань отримувати «кайф» за рахунок держави.

 • Програми обміну шприців стимулюють розвиток наркоманії.

 • Проблема поширення ВІЛ-інфекції та гепатитів

В, С стосується тільки наркоманів, проституток та гомосексуалістів."

 • Лікування та реабілітація тих, хто вживає наркотики, повинні бути абсолютно безкоштовними, якщо держава справді хоче вирішити цю проблему.

 • Наркомани - це не люди.

 • Треба, щоб наркомани могли безкоштовно отримувати чисті голки та шприци.

 • «Легкі» наркотики слід дозволити, щоб вирішити проблему опійної наркоманії.

Обговорення:

1. Які почуття виникли у вас, коли ви розмірковували над цими питаннями?

2. Чи легко було висловлювати свої погляди перед усіма учасниками, особливо якщо ви опинилися у меншості?

3. Чи легко було змінити свою точку зору?

Перерва (15 хвилин)

Мозковий штурм «Причини та наслідки вживання наркотиків(20 хвилин)

Причини вживання наркотиків занотовуються в одну половину таблиці, наслідки — в іншу. Приклад таблиці:
Причини

Наслідки

Прагнення до нових відчуттів

Смерть від передозування

Модно

Втрата поваги оточуючих

За компанію

Хвороби, що передаються через спільні шприци (гепатити, СНІД)

На зло батькам

Конфлікти з батьками


Висновок: практично в усіх випадках людина обирає сама, чи вживати їй наркотики, чи ні. Той, хто обирає наркотики, непрямим чином обирає й відповідні наслідки

3. Інформаційний блок

Теоретичний матеріал та дискусія (30 хвилин)

На цьому етапі слід обговорити такі теми: • наркотики і наркоманія;

 • механізм та особливості впливу наркотиків на організм людини і підлітків зокрема;

 • наслідки та характерні прояви вживання наркотичних речовин;

 • адиктивна поведінка;

 • причини, що підштовхують до вживання наркотиків;

 • міфи та хибні уявлення про наркотики в молодіжному середовищі;

 • роль впливу групи на початок вживання наркотиків, стратегії протидії тискові однолітків.

Логічно розпочати цей етап з відповідей на ті запитання, які викликали масові ускладнення на етапі оцінки рівня інформованості. Метод роботи – лекція чи інтерактивна форма (дискусія, під час якої Тренер уточнює, коригує та деталізує відповіді учасників).

Інформація, яка має бути викладена Ведучим, стосується динаміки виникнення узалежнення від наркотиків.Перерва на обід (60 хвилин)

Рухова вправа «Вишикуйтесь за зростом» (15 хвилин)

Мета: подолання бар'єрів у спілкуванні між учасниками та створення атмосфери розкутості.

Учасники стають щільним колом, заплющують очі. їх завдання полягає в тому, щоб із заплющеними очима вишикуватися за зростом. Після того, як учасники виконають завдання, Тренер дає команду відкрити очі й подивитися, що вийшло.

Після вправи можна обговорити, чи було складно виконати це завдання, як почували себе учасники.

Ця гра має кілька варіантів. Можна дати завдання вишикуватися за кольором очей (від найсвітліших до найтемніших), за кольором волосся, за теплом рук тощо.

Вправа «Історія про...» (20хвилин)

Мета: У ході аналізу дій, що вчинюються героями «історій», з'ясувати погляди учасників на дану проблему. Моделювання найоптимальніших стратегій дій учасників.

Матеріали: тексти історій, аркуш ватману, фломастер.

Усіх учасників методом жеребкування поділяють на 3-4 команди. Потім зачитується історія з життя підлітків. Учасників просять оцінити дії та поведінку героїв за 10-бальною шкалою з погляду їх ефективності та морально-етичних норм. Отримані результати зводять у велику таблицю на аркуші ватману та аналізують. Кожна з команд зачитує рейтинги, отримані в груповому обговоренні, і коротко пояснюють, що слугувало причиною появи саме такого результату.Приклад історії

Дмитро та Оксана кохають одне одного. Вони навчаються в одному класі. Одного разу Дмитро під час дискотеки завів Оксану до класу та запропонував їй спробувати вжити наркотик. Він пояснив, що нещодавно почав нарковживання, йому дуже подобається, і він хоче, щоб їй теж було добре. Оксана відмовилася від пропозиції та втекла від нього. Всю ніч вона думала, що робити, і зрештою вирішила порадитися з однокласницею Галею, у якої брат недавно загинув під колесами мотоцикла, яким керував наркоман. Галя обіцяла все влаштувати і вирішити проблему. Вона розповіла про все класному керівникові, а той — директорові школи. Батьків Дмитра викликали до школи. Дмитра помістили на лікування до закритого стаціонару. Ніхто з класу, навіть Оксана, не приходять до нього. Тільки друг Іван не змінив свого ставлення до дрга та навідує його. Коли Дмитро вийшов з лікарні, він сказав, що наркотики більше вживати не буде, але й з Оксаною підтримувати стосунки не збирається.

На прикладі обговорення історії можна зробити висновки, наскільки складно: • відмовити близькій людині;

 • прийняти самостійне рішення; зробити правильний вибір;

 • визначити, який вибір є правильним;

 • відмовитися від дискримінуючої позиції.

Перерва (15 хвилин)

Рухова вправа (15 хвилин)

Вибір гри — на розсуд Тренера.Гра «Життя з хворобою» (30 хвилин)

Мета: усвідомлення учасниками проблем, пов'язаних з наркоманією; зміна поглядів на проблеми тих, хто вживає наркотики.

Матеріали: невеликі картки з паперу (6 x 8 см), набори кольорових олівців чи фломастерів для кожного учасника.

Тренер видає кожному учасникові по 12 карток і просить написати: • на 4 картках — назви улюблених страв

 • на 4 картках — назви улюблених занять, захоплень

 • на 4 картках — імена близьких людей

Під час малювання доцільно зробити так, щоб у кімнаті звучала тиха мелодійна інструментальна музика.

Коли всі учасники заповнили картки, Тренер каже: «Давайте поставимо себе на місце людини, яка потрапила в залежність від наркотиків, для того щоб краще зрозуміти, що може відбуватися в її житті. Отже, людина обрала задоволення, яке вона отримує від наркотику. За будь-яке задоволення слід платити... і не тільки грошима. Тому я прошу віддати мені по одній картці з улюбленою стравою». Учасники самі вибирають і віддають картки. Але залежність вимагає подальших жертв, і учасники вибирають і віддають ще по дві картки, тепер уже одну — з улюбленою стравою й одну — з улюбленим заняттям. Далі Тренер пропонує віддати три картки, серед яких має вже бути й ім'я близької людини. Після цього Тренер сам проходить по колу і, не дивлячись, відбирає по одній-три картки в кожного учасника — це символізує те, що наркоман уже не спроможний сам контролювати ситуацію. Все, що залишилося в учасників, — це варіант того, що наркоманія може зробити з життям людини.

Обговорення:

1. Як себе почували учасники під час гри?

2. Як тепер себе почувають?

3. 3 чим (або з ким) розставатися було найважче?

Після гри обов'язково проводиться емоційне розвантаження, аби вивести учасників з ігрової ситуації. Тренер може сказати: «Те, що відбулося зараз, — лише гра. Я сподіваюся, що це ніколи не торкнеться вас та ваших близьких. Я надіюся, що ніхто з вас не потрапить у таку ситуацію у своєму житті. Все це було лише грою і закінчилося разом із грою...»

Після цього учасники діляться пережитими почуттями.

Якщо напруження емоцій у групі залишається високим, слід зробити невелику(5 хвилин) перерву або провести вправу на зняття тривожності.
П
!
ри проведенні цієї гри слід поводитися обережно, оскільки в групі можуть бути учасники, що пробували вживати наркотики чи перебувають у тій чи іншій стадії узалежнення. У цьому випадку гра може справити різний вплив: з одного боку, показати, яким небезпечним є подальше вживання, а з іншого — викликати в людини почуття безвихідності. Тому якщо Тренер не впевнений у своїй спроможності опанувати ситуацію і не зашкодити учасникам, краще замість цієї гри виконати більш нейтральні вправи. 1. Набуття практичних навичок

Вправа «Відмова» (40 хв.)

Мета: дати учасникам можливість оволодіти навичками впевненої поведінки, аргументованої відмови в ситуації вибору.

Група ділиться на 3 підгрупи. Кожній підгрупі пропонується окрема ситуація:


 • одногрупник (сусід, лідер дворового угруповання) просить дозволу виготовити наркотик у тебе вдома;

 • одногрупник (сусід, лідер дворового угруповання) просить залишити якісь речі;

 • одногрупник (сусід, лідер дворового угруповання) просить набрехати його батькам, що якась його річ лежить у тебе.

Завдання підгрупам: протягом 7 хвилин придумати якомога більше аргументів для відмови в такій ситуації. Після цього кожна підгрупа «розіграє» свою ситуацію перед рештою учасників. Один учасник грає роль того, хто умовляє, інший — того, хто відмовляється. Тренер пропонує використати в кожній з ситуацій по три стилі відмови: впевнений, агресивний, невпевнений. Кожний стиль демонструється тільки одним учасником.

Якщо Тренер відчуває, що роль того, хто умовляє, не може бути виконана учасниками на належному рівні, він може взяти її на себе. Далі слід обговорити необхідність набуття відповідних навичок, вплив тих чи інших форм відмови на подальші стосунки. Обговорюється питання про складності та переваги відповідальної поведінки.5. Завершення роботи (10 хвили)

Тренер по колу опитує всіх учасників про те, що їм сподобалось і не сподобалось у ході тренінгу, чи виправдались їхні очікування, що вони відчувають у даний момент.

Для оцінки ефективності своєї роботи Тренер може запитати, що учасники хотіли б змінити, організувати інакше; чому слід приділити більше уваги в процесі тренінгу.

Потім Тренер підбиває підсумки тренінгу, робить висновки, роздає папки з інформаційними матеріалами. Якщо є можливість, нагороджує найактивніших учасників тренінгу сувенірами.


Профілактика наркоманії серед підлітків та молоді

(3 дні, 18 годин)Мета: Підвищити рівень поінформованості підлітків із проблем, пов'язаних з наркотиками. Випрацювати та розвинути навички, що запобігають уживанню психоактивних речовин.

Завдання:

1) з'ясувати рівень поінформованості учасників зі згаданої проблеми, наявність у них навичок відповідального прийняття рішень;

2) дати достовірну інформацію про групи наркотичних речовин, про узалежнення та його види; про перебіг хвороби; про сучасні методи лікування та реабілітації узалежнених; про безпечну поведінку; про соціальні, економічні та інші наслідки вживання наркотиків; про основи законодавства (враховуючи рівень інформованості);

3) визначити роль сім’ї у формуванні відповідальної життєвої позиції підлітка стосовно свого здоров'я;

4) визначити можливі мотиви вживання наркотиків;

5) сформувати в підлітків здатність прийняти відповідальні рішення в ситуаціях вибору; 6)мотивувати до подальшого використання отриманих знань та навичок у реальному житті і самостійного інформування друзів та знайомих;

7) закласти основу позитивної «Я-концепції» та адекватної самооцінки; 8)перевірити рівень засвоєння інформації та закріплення навичок.

Методи проведення — див. програму 6 – годинного тренінгу.

План проведення: перший день.

1. Організаційні настанови

Вступ (10 хвилин)

Тренер оголошує мету та завдання тренінгу.

Про етапи знайомства, виявлення очікувань учасників та прийняття правил роботи-див. попередні тренінги.2. Оцінка рівня інформованості, актуалізація проблеми

Мета цього етапу — з'ясувати інформованість аудиторії, спланувати інформаційний блок.

За результатами вправ Тренер планує інформаційний блок на всі три дні тренінгу.

Вправа «Провокаційні тези» (30 хвилин)

Мета: з'ясувати, чи є актуальною тема наркоманії для учасників групи, та оцінити їх базовий рівень інформова-ності.

Тренер пропонує учасникам розподілитися на 1 -й та 2-й номери та обговорити кілька запропонованих «провокаційних тез» таким чином: «перші» номери висловлюються «за», «другі» — «проти», намагаючись знайти якомога більше аргументів.

Приблизний перелік «провокаційних тез» (Тренер може запропонувати інші твердження, відповідно до досвіду учасників): • Проблему наркоманії вирішити неможливо, оскільки немає суспільства, вільного від наркотиків.

 • Тільки в людей, що живуть «поза суспільством», можливі проблеми з наркотиками.

 • Наркоманам неможливо допомогти.

 • Міліції слід було б вживати більш рішучих заходів щодо наркоманів.

 • Молодь занадто мало інформують про наркотики.

 • Наркотики слід легалізувати.

 • Кожна людина хоч одного разу в житті має спробувати гострі відчуття, навіть наркотик.

 • Марихуана не шкідлива, бо від неї не буває «ломки».

 • Наркотики можна вживати, якщо ти впевнений, що зможеш вчасно зупинитися.

Перерва (15 хвилин)

Мозковий штурм «Причини та наслідки вживання наркотиків» (20 хвилин)

Опис поданий у програмі 6-годинного тренінгу.Вправа «Заборонений плід» (30 хвилин)

Тренер пропонує учасникам розділитися на пари випадковим чином. Кожен учасник розповідає своєму партнерові про те, як він поводився в «ситуаціях ризику». Після цього всі учасники виходять із кімнати. Тренер кладе на стілець якийсь дрібний предмет і накриває його так, щоб не буловидно. Після цього учасники по черзі заходять до кімнати, і Тренер пропонує таку інструкцію:

«Тут на стільці лежить річ, яку не можна чіпати. Проте уяви, що в кімнаті немає нікого, крім тебе, і ти можеш робити так, як бажаєш».

Учасник має право відкрити схований предмет і взяти його собі, тобто ігнорувати заборону. Тренер запам'ятовує, як діяв перший учасник. Після цього партнер зазначеного підлітка заходить до кімнати і йому дається така ж сама інструкція. Перший учасник відвертається так, щоб не бачити і не чути, що робить його партнер.

По черзі кожна пара виконує цю вправу.

Після цього відбувається обговорення, де партнери пробують вгадати (не знаючи справжніх дій партнера), чи дотримався заборони його співрозмовник, чи ні. Учасники обґрунтовують свою думку про дії партнера, а також пояснюють свої дії в ситуації ризику порушення заборони.

Тренер робить висновок про те, що заборона робити якісь дії не завжди сприймається людиною адекватно і що навіть сама людина інколи не може передбачити своїх дій. Тому необхідна копітка і тривала робота з формування правильних настанов стосовно недопустимості вживання наркотиків, щоб у разі виникнення «ситуації ризику» людина чітко знала, як треба діяти.

Вправа «Запитання» (20 хвилин)

Кожний учасник пише на аркуші паперу запитання, на які він хотів би отримати відповіді в ході тренінгу. Аркуші із запитаннями віддаються Тренерові таким чином, щоб зберегти анонімність тих, хто запитував. Це забезпечує умови для отримання специфічної інформації тими учасниками, які вживають наркотики, але не бажають повідомляти про це всім присутнім на тренінгу.Перерва на обід (60 хвилин)

Інформаційний блок

Загальні відомості про наркотики: історія, закон, суспільство

Використовується матеріал із цього навчального посібника та інших літературних джерел.

У межах цього блоку можуть бути висвітлені такі питання:


 • Що таке наркотичні речовини?

 • Що таке наркоманія?

 • Що таке фізичне узалежнення?

 • Які наслідки впливу наркотиків на організм людини?

 • Що таке психічне узалежнення?

 • Яка історія вживання наркотичних речовин у суспільстві?

 • Як впливає наркоманія як явище на суспільство?

Цей блок краще провести у формі дискусії, в процесі якої Тренер уточнює, виправляє та деталізує відповіді учасників.

Даючи інформацію про наркотики, слід бути правдивим і не прагнути «залякувати», «згущати барви», описуючи наслідки нарковживання. Одне із завдань Тренера - спростовувати хибні уявлення стосовно наркотиків. Правдивість підвищує рівень довіри групи до Тренера.

Однак, описуючи стан сп'яніння, слід бути обережним, щоб не стимулювати зацікавленість і бажання випробувати це на собі. У ході цього етапу Тренер може відповісти на ті особисті запитання, що він отримав у попередній вправі. При цьому, проте, не слід акцентувати увагу на тому, що наводяться запитання учасників саме цієї групи (щоб зберегти анонімність).

Перерва (15 хвилин)

Гра на згуртованість «Берлінська стіна»

(30 хвилин)

Матеріали: мотузка чи достатня кількість стільців.

Кімната перегороджується посередині стільцями або мотузкою (мотузку тримають тренери на рівні 0,5 м над підлогою). Групі пропонується перебратися на іншу сторону перегородки. Якщо хоча б одна людина залишилася на першій стороні або перешкоду зачіпляють, то вся група повертається назад. Мотузку, за рішенням групи, можна піднімати на будь-яку висоту. Залежно від особливостей групи можна проводити гру в один чи два етапи. «Стіна» на другому етапі може стати значно вище, і групі доведеться повторити штурм, щоб повернутися назад. Цей другий етап бажаний, якщо в процесі знайомства та випрацювання правил група виявила розлад, суперництво, схильність до «навішування ярликів».

Завершивши гру, Тренер обговорює з учасниками стратегію вирішення проблеми чи причину відсутності такої стратегії, а також те, чому в них виникли проблеми і які ще стратегії могла обрати група. Висновок: наявність у людини звички до усвідомлення стратегії своєї поведінки, узгодження цієї стратегії з метою підвищує її успішність у житті.«Наркотики і закон» (20 хвилин)

На цьому етапі слід розглянути особливості сучасного законодавства відносно наркотиків у нашій країні. Подавати інформацію краще в інтерактивній формі.Гра «Скеля» (20 хвилин)

Мета: допомогти учасникам зрозуміти, що всі люди різні й по-різному поводяться в тій чи іншій ситуації.

Учасники вишукуються щільним ланцюжком у вигляді «виступів скелі», при цьому міцно тримаються один за одного. Кожний повинен пройти по скелі, не зірвавшись у прірву. Учасники можуть допомагати або заважати одне одному. Після закінчення гри проводиться обговорення вражень.

Висновок: Тренер нагадує учасникам інформацію про феномен узалежнення і пропонує порівняти те, що відбувається у грі, зі ставленням у суспільстві до узалежненої людини. У стосунках з узалежненою людиною люди поводяться по-різному: байдуже, штовхають униз, допомагають вибратись, жертвуючи своїми інтересами. Яке ставлення видається учасникам найприйнятнішим?4. Завершення роботи (20 хвилин)

Тренер підбиває підсумки першого дня тренінгу. Пропонує учасникам поділитися своїми відчуттями, настроєм, з яким вони підійшли до закінчення дня, і побажаннями на завтра. Опитується кожний учасник. Тренер роздає учасникам анкети «зворотного зв'язку» і просить заповнити їх удома та принести наступного дня.

1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка