Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі в 2014-2015 навчальному році Міський методичний кабінетСторінка2/4
Дата конвертації13.03.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

Методичні рекомендації

керівникам методичних

об'єднань щодо організації

роботи м/о вчителя-предметника
Результативність навчально-виховного процесу в школі значною мірою визначається ефективністю управлінської діяльності її керівників. Тому особливу увагу слід приділити підготовці методичних об'єднань директорів і заступників директорів шкіл.

Традиційно на м/о керівників навчальних закладів необхідно розглянути пакет нормативних документів, рекомендацій стосовно особливостей, змін у викладанні навчальних предметів, ознайомити з новими та удосконаленими навчальними програмами, підручниками, посібниками, звернувши особливу увагу на їх науково-методичний апарат та основні принципи їх практичного використання.

Особливу увагу звертаємо на опрацювання:


 • Наказу Міністерства освіти і науки від 28.08.13 р. № 1239 «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності»;

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 17.06.2013 р. № 772 «Про затвердження орієнтовних критеріїв оцінювання діяльності дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладів»;

 • Наказу Міністерства освіти і науки від 22.04.2014 р. № 501 «Про затвердження Плану заходів Міністерства освіти і науки України з виконання рекомендацій Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти за результатами роботи круглого столу «Освіта представників національних меншин України: проблеми та шляхи їх вирішення»;

 • Листа Міністерства освіти і науки від 07 серпня 2013 року № 1/9-533 «Про методичні рекомендації для проведення державної атестації та внутрішнього контролю навчальних закладів»;

 • Листа Міністерства освіти і науки від 28 січня 2014 року № 1/9-72 «Про недопущення перевантаження учнів початкових класів надмірним обсягом домашніх завдань»;

 • Рекомендацій щодо формування робочих навчальних планів для загальноосвітніх навчальних закладів.

Предметом обговорення на cемінарах можуть бути питання:

 • Особливості управління навчальним закладом в умовах суспільних змін та формування нового Закону «Про освіту».

 • Перспективи інноваційного розвитку навчальних закладів.

 • Інноваційні підходи до навчання педагогічних кадрів.

 • Інформатизація управління навчальним закладом.

 • Оптимізація внутрішкільного контролю в сучасних умовах розвитку освіти.

 • Організаційно-педагогічна діяльність адміністрації закладу освіти щодо реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

 • Аналіз результатів, отриманих учнями регіону під час державної підсумкової атестації та зовнішнього незалежного оцінювання.

 • Ефективні стратегії управління сучасною школою.

 • Професійна компетентність педагога як показник його особистісного розвитку.

 • Створення позитивного іміджу навчального закладу – необхідна умова функціонування сучасної школи.

 • Інформаційно-методичний супровід інноваційної діяльності вчителя.

 • Хмарні сервіси в адміністративній діяльності.

 • Акмеологічний простір загальноосвітнього навчального закладу як умова підвищення якості освіти.

 • Освітня система округу: принципи формування, досвід та проблеми функціонування.

 • Освітній маркетинг як функція управління навчальним закладом.


У ході підготовки варто опрацювати таку літературу:
 1. Василенко Н.В. Науково-методична робота в школі / Н.В. Василенко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 176 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 2. Григораш В.В. Освітній маркетинг – нова функція управління навчальним закладом / В.В. Григораш // Управління школою.  2014.  № 7-9 (415-417).  С. 2-25.

 3. Енциклопедія педагогічних технологій та інновацій / автор-укладач Н.П. Наволокова. – 2-ге вид. –Х.: Вид. група «Основа», 2012. – 176 с. (Серія «Золота педагогічна скарбниця».

 4. Житник Б.О. Практикум з моніторингу розвитку освіти в ЗНЗ. / Б.О. Житник // Завучу. Усе для роботи.  2014.  № 3-4 (123-124).  С. 36-67, № 5-6 (125-126).  С. 4-22.

 5. Куксенко Н.В. Внутрішньошкільний контроль: від теорії до практики. / Н.В. Куксенко // Завучу. Усе для роботи.  2014.  № 3-4 (123-124). – С. 24-25.

 6. Організаційно-педагогічні засади інноваційного розвитку загальноосвітніх навчальних закладів: [монографія] / Щекатунова В.В., Цимбалару А.Д., Гораш К.В., Пузіков Д.О., Варава В.Ю., Волченкова Г.М., за ред. Щекатунової Г.Д. – К.: Педагогічна думка, 2013. – 264 с.

 7. Трубіна В. Аналітико-прогностична діяльність керівника навчального закладу / Валентина Трубіна // Методист. – 2014.  № 4 (28). – С. 54-61.

 8. Федорець М.О. Школа ХХІ століття: зміни в контексті розвитку інформаційного суспільства. Частини 1, 2 / М.О. Федорець.  Х.: Вид. група «Основа», 2014. – (Бібліотека журналу «Управління школою»; вип. 2 (134), 3 (135)).

 9. Хлєбнікова Т.М. Управління навчальною діяльністю: [навчально-методичний посібник] / Т.М. Хлєбнікова. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. –
  224 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 10. Черновол-Ткаченко Р.І. Техніка управлінської діяльності / Р.І. Черновол-Ткаченко. – Х.: Вид. група «Основа», 2013. – 272 с. – (Серія «Абетка керівника»).

 11. Чмих Т.М. Упровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально-виховний процес та управлінську діяльність / Т.М. Чмих // Управління школою.– 2014.– № 10-12 (418-420).– С. 88-90.

З метою підготовки педагогів до інноваційної діяльності міський методичний кабінет вважає доцільним опрацювати питання:
 • Рівні інноваційної освітньої діяльності.

 • Особливості підготовки та проведення педагогічного експерименту в загальноосвітньому навчальному закладі.

 • Методичний супровід інноваційної діяльності педагогічних працівників.

 • Управління педагогічними інноваціями.

 • Алгоритм вивчення стану готовності вчителів до здійснення інноваційної освітньої діяльності.

 • Організація та здійснення інноваційної освітньої діяльності: проблеми і перспективи розвитку.

 • Упровадження інноваційних педагогічних технологій в організацію навчально-виховного процесу.

 • Підготовка вчителів до апробації шкільної навчальної літератури.

 • Готовність педагогів до впровадження авторських інновацій.

 • Здійснення інноваційної освітньої діяльності на всеукраїнському та регіональному рівнях.

 • Організація та проведення дослідно-експериментальної роботи в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Формування інноваційного освітнього простору регіону.

 • Інноваційні здоров’язберігаючі технології в освіті.

 • Інтерактивні форми навчання: технології проведення.

 • Упровадженння інноваційних освітніх технологій навчання як засобу формування та розвитку професійної компетентності в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах.

 • Формування творчих компетентностей особистості шляхом використання інноваційних технологій.

Корисним при підготовці буде використання нормативної бази:


 • Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 07.11.2000 р. № 522 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 30.11.2012 № 1352).

 • Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про внесення змін до Положення про порядок здійснення інноваційної освітньої діяльності» від 30.11.2012 № 1352 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.

 • Положення про експериментальний загальноосвітній навчальний заклад, затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 20.02.2002 р. № 114 у ред. 2010 р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http//mon.gov.ua/.Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:

1. Бойченко Т. Рівні інновацій у післядипломній педагогічній освіті / Т. Бойченко // Новий колегіум. - 2013. - № 1. - С. 24-26.

2. Кабан Л.В. Оцінювання інноваційної діяльності загальноосвітніх навчальних закладів регіону / Л.В. Кабан // Педагогічна освіта: теорія і практика:[збірник наукових праць]. – Вип. ІІІ. – К. : Університет, 2013. – С.180-191.

3. Лісова Н. І. Новітні педагогічні технології у підготовці педагогічних кадрів з методики оцінювання якості освіти в системі підвищення кваліфікації / Н. І. Лісова // Якість технологій та освіти : зб. наук. пр. / Укр. інж.-пед. акад. - Х., 2013. - Вип. 2. - С. 115-121.

4. Організатору інноваційної діяльності та дослідно-експериментальної роботи у загальноосвітньому навчальному закладі: [методичний порадник] / автори-упорядники: І.Н. Євтушенко, Ю.І. Завалевський, С.В. Кириленко, О.І. Киян, К.В. Таранік-Ткачук. – К. – Чернівці: Букрек, 2014. – 420 с.

5. Скрипник С. Запровадження інновацій, інноваційних педагогічних технологій як показники якості післядипломної педагогічної освіти / С. Скрипник // Інновації в Україні. - 2013. - № 3. - С. 24-28.

6. Федірко Ж.В. Інноваційна освітня діяльність: структура і зміст / Ж.В. Федірко // Нові технології навчання. – 2013. – № 4. – С. 39-42.


Міський методичний на методичному об’єднанні заступників директора з виховної роботи наголошує, що ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання є наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011р. № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України».

Пріоритетними завданнями Основних орієнтирів виховання та Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року визначено побудову ефективної системи національного виховання на засадах загальнолюдських, полікультурних, громадянських цінностей, забезпечення фізичного, морально-духовного, культурного розвитку дитини, формування соціально зрілої творчої особистості, громадянина України і світу.З метою реалізації вищезазначених завдань під час засідання методичних об'єднань доцільно:

 • обговорити актуальні напрямки виховної роботи та визначити стратегічні завдання щодо створення розвивально-виховного простору як основи життєтворчості особистості;

 • визначитися щодо науково-методичної виховної проблеми закладу на навчальний рік та намітити шляхи її реалізації;

 • запропонувати орієнтовні моделі оптимальної структури науково-методичної роботи з класними керівниками, організаторами виховного процесу в школах; визначитися кожному з працівників щодо їх участі у запропонованих методичних формуваннях (школі молодого чи новопризначеного класного керівника; творчій, динамічній чи проблемній групах; клубах та школах творчо працюючих класних керівників; студіях креативного класного керівника, майстер-класах, творчих лабораторіях організаторів виховного процесу тощо);

 • презентувати найбільш ефективні моделі науково-методичної роботи з класними керівниками та фрагменти засідань методичних формувань, з використанням сучасних технологій та інтерактивних методів і прийомів (серед них: проекти, тренінги, методичні діалоги, прес-діалоги, дебати; коло ідей, мозковий штурм, аукціон ідей, «відкритий мікрофон», «Моя позиція…» тощо);

 • презентувати творчі надбання організаторів життєдіяльності учнівського колективу, їх досвід щодо моделювання раціональної структури учнівського самоврядування, Школи Лідерів, створення й функціонування дитячих творчих об’єднань, громадських організацій;

 • представити творчі лабораторії класних керівників щодо:

 • моделювання особистісно орієнтованого виховного процесу, спрямованого на створення оптимальних передумов для реалізації творчого потенціалу й самовиявлення особистості кожного вихованця;

 • становлення активної громадянської позиції школярів;

 • формування системи ціннісних орієнтацій та ін.;

 • акцентувати увагу на впровадженні інноваційних технологій, які б сприяли оновленню виховного процесу й активізації участі вихованців у житті класу і навчального закладу; становленню і розвитку підростаючої особистості, насамперед її духовності як домінуючої якості в розвитку ціннісної системи людини;

 • зосередити увагу на комплексному підході до реалізації виховних завдань у творчій співпраці «класний керівник – учителі-предметники – керівники гуртків – батьки»;

 • узагальнити та популяризувати досвід навчальних закладів, організаторів виховного процесу, класних керівників з відзначення 200-річчя від дня народження Т. Г. Шевченка; матеріали оформити у вигляді брошур, буклетів, презентацій, тематичних рубрик на сайтах;

 • запропонувати організаторам виховного процесу, педагогам різних профілів, керівникам гуртків розміщувати у віртуальному музеї історії освіти Кіровоградщини матеріали про відомих педагогів краю, досвід сучасників, книги, електронні ресурси, інформацію про науково-практичні конференції, методичні заходи, тематичні проекти в галузі історії освіти району, міста;

 • започаткувати діяльність вузькопрофільних творчих груп педагогів із проблеми використання краєзнавчого потенціалу в організації позакласної роботи та дозвілля дітей. З метою оновлення змісту роботи вказаних груп залучити провідних науковців-фахівців (особливо з питань екскурсійної роботи);

 • популяризувати досвід залучення дітей та учнівської молоді до виховання на прикладі життя та діяльності відомих земляків, особливо випускників школи. З цією метою підготувати нариси біографій на тлі доби та за умов, у яких їм довелось жити і працювати; створити меморіальні куточки, бібліотечки творів, презентації, фільми, музейні кімнати;

 • опрацювати Державні стандарти освіти, що визначають вимоги до формування ключових компетентностей особистості, зокрема:

- громадянська компетентність;

- загальнокультурна компетентність;

- здоров’язбережувальна компетентність;

- соціальна компетентність тощо.

У рамках мотивації самоосвітнього процесу організаторів виховної роботи важливо акцентувати увагу на різних формах методичної роботи, зокрема:


 • творчі лабораторії: «Проектування траєкторії особистісного зростання вихованця: психолого-педагогічний аспект», «Системний підхід у становленні духовного світу школяра», «На шляху до становлення соціально зрілої особистості»;

 • методичні діалоги: «Особистісно орієнтовані технології в організації виховного процесу: досвід реалізації»; «Особливості формування виховного середовища: співпраця педагогів, батьків і громадськості»;

 • проблемні столи: «Сучасні виховні технології в системі роботи класного керівника: досвід педагогів та педколективів області», «Від творчого педагога до творчого вихованця», «Плекання творчості педагога – запорука ефективного виховного процесу»;

 • майстер-класи: «Ціннісні орієнтації сучасної молодої людини: аспекти самовиховання», «Збагачення духовного світу вихованців засобами краєзнавчої роботи», «До успіху крізь призму творчості».

У рамках творчої лабораторії виховання варто розкрити творчі надбання класних керівників, досвід яких вивчався на рівні міста, та учасників міського, обласного та всеукраїнського етапів конкурсу «Класний керівник року». При цьому акцентувати увагу як на описі власного досвіду щодо розкриття означеної педагогом проблеми, так і на його вмінні презентувати (захистити) свою виховну модель в інтерактивній формі з використанням сучасних інформаційних технологій.

У рамках серпневих заходів також важливо зосередити увагу на:

- технології підготовки та проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р. На тему «Україна – єдина країна». Для учнів початкової школи запропоновано тематичний напрям – «Вчимося бути добрими людьми»; для учнів основної школи – «Утверджувати ідеали культури, миру – служити миру», для учнів старшої школи – «Від культури особистості до культури нації»;

- залученні вихованців до участі в заходах із відзначення пам’ятних і ювілейних дат та реалізації загальнодержавних і регіональних проектів, серед яких: культорологічний проект «Кіровоградщина – Кобзареві», Естафета Перемоги; до 70-річчя перемоги у Другій світовій та Великій Вітчизняній війні організувати тематичні заходи з проблеми «Одна на всіх»: внесок українського народу та народів світу в перемогу над фашизмом».


На методичному об’єднанні вчителів образотворчого мистецтва доцільно обговорити особливості викладання образотворчого мистецтва та художньої культури у світлі реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Мистецтво», з цією метою радимо опрацювати:

 • Методичні рекомендації «Особливості викладання предметів художньо-естетичного циклу у 2014-2015 навчальному році».

 • Науково-методичне забезпечення реалізації Державного стандарту початкової загальної освіти та Державного стандарту базової повної загальної середньої освіти.

 • Шляхи реалізації нового змісту Державних стандартів освіти у нових програмах та підручниках.

 • Сучасний урок образотворчого мистецтва в системі розвитку ключових компетентностей учнів.

 • Художні техніки як засіб розвитку творчих компетентностей учнів на уроках образотворчого мистецтва та в гуртковій роботі.

 • Методика викладання основних навчальних проблем: колір, композиція, форма, простір, об’єм на різних рівнях навчання: початкова школа, основна школа, позакласна робота.

 • Внутрішньогалузева інтеграція та міжпредметні зв'язки як один із засобів розвитку ключових компетентностей учнів в навчально-виховному процесі з предметів художньо-естетичного циклу.

 • Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва.
Провести майстер-класи:

1. Розробка творчих проектів з застосування комп’ютерних технологій.

2. Використання інноваційних художньо-педагогічних технологій у навчально-виховному процесі з предметів художньо-естетичного циклу.

3. Розвиток творчих здібностей учнів засобами образотворчого мистецтва.
Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:


1. Концепція художньо-естетичного виховання учнів загальноосвітніх навчальних закладів // Інформаційний збірник. – 2004. – №10.

2. Державний стандарт початкової загальної освіти // Початкова освіта.  2011.  №18 (594).  45 с.

3. Навчальні програми для загальноосвітніх навч. закл. із навчанням українською мовою. 1-4 класи. – К. : Видавничий дім «Освіта», 2013. – 392 с.

4. Ігнатенко К.В. Психолого-педагогічні особливості обдарованих дітей/ К.В. Ігнатенко. – Луганськ, 2005.

5. Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів // Методичний порадник.  2014.  №4 (724), лютий.  87 с.

6. Кондратова В.В. Створення цілісної системи художньо-естетичної освіти і виховання засобами мистецтва. З досвіду роботи Цукрозаводського навчально-виховного комплексу Олександрійської районної ради Кіровоградської області):[Навчально-методичний посібник] / В.В. Кондратова, Т.В. Лещенко, О.С. Михайлова, Н.І. Фірс, М.Л. Хода. – Кіровоград: Видавництво комунального закладу «Кіровоградський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського», 2014. – 89 с.

7. Пластилін: прикраси, сувеніри, іграшки / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова та ін. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

8. Малюємо аквареллю: Докладні інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

9. Малюємо гуашшю: Докладні інструкції інструкції / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ФОП Співак В.Л., 2014. – 32 с. (Серія «Творча майстерня»).

10. Абетка образотворчого мистецтва. 1 клас: альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Ю.О. Назаренко, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 120 с.

11. Мова образотворчого мистецтва. 2 клас: альбом з образотворчого мистецтва / О.В. Агєєва, В.В. Кондратова, Т.М. Шлєєнкова. – Х.: ТОВ «Видавничий дім Весна», 2014. – 112 с.

12. Л. Масол. Мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи // Мистецтво та освіта. – 2012.  № 1-4.

13. Р. Шмагало Образотворче мистецтво для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи // Мистецтво та освіта. – 2012.  № 1-4.

14. Л. Масол Мистецтво. Програми для 5-9 класів // Мистецтво та освіта. – 2012.  №1-2.

15. Книга вчителя дисциплін художньо-естетичного циклу: [довідково-методичне видання] / упоряд. М.С. Демчишин, О.В. Гайдамака. – Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2006. – С. 296-317.

16. Антонович Є.А., Проців В.І., Свид С.П. Художні техніки у школі: [навчально-методичний посібник для студентів художньо-графічних факультетів вищих навчальних закладів]. – К.: ІЗМН, 1997. – 312 с.

17. Програми для загальноосвітніх навчальних закладів Художньо-естетичний цикл. 5-11 класи. – К.: "Ірпінь", 2005.

18. Методика навчання мистецтва у початковій школі: [посібник для вчителів] / Л.М. Масол, О.В. Гайдамака, Е.В. Бєлкіна, О.В. Калініченко, І.В. Руденко. – Х.: Веста: Видавництво «Ранок», 2006. – 256 с.

19. Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України [Електронний ресурс].  Режим доступу : http: // www.mon/gov/ua.

20. Інформаційний збірник Інституту інноваційних технологій і змісту освіти [Електронний ресурс].  Режим доступу http: // www.mon/gov/ua.На засіданнях методичних об’єднань учителів української мови та літератури у 2014/2015 н.р. рекомендується розглянути такі питання:

 • Аналіз роботи методичних формувань учителів української мови та літератури за минулий навчальний рік та завдання щодо піднесення результативності їх роботи у 2014/2015 навчальному році.

 • Аналіз проведення учнівських олімпіад з української мови і літератури та мовно-літературних конкурсів у 2013/2014 н.р.

 • Планування роботи вчителя-філолога.

 • Презентація роботи (сайту, блогу) вчителя-філолога.

 • Основні засади підготовки та проведення уроків літератури рідного краю.

 • Вивчення, узагальнення, поширення досвіду вчителя.

 • Організація та методика роботи з філологічно обдарованими учнями.

 • Методичні шляхи проведення уроків літератури рідного краю.

 • Використання мультимедійних технологій на уроках української мови та літератури.

 • Використання ресурсів мережі Інтернет у професійній діяльності вчителя української мови та літератури.

 • Наукова організація дослідницької роботи учнів.

 • Застосування елементів сучасних педагогічних технологій навчання як умова досягнення нової якості мовно-літературної освіти.

 • Технологія підготовки до сучасного уроку.

 • Загальнодидактичні й лінгвометодичні вимоги до сучасного уроку української мови.

 • Формування мовної компетентності учнів основної школи: фонетичний і лексичний компоненти.

 • Лінгводидактичні перспективи навчання української мови в системі профільної освіти.

 • Текстоцентричний підхід у вивченні української мови.

 • Особливості компаративного вивчення шкільного курсу літератури.

 • Теоретико-методичні засади порівняльного вивчення шкільного курсу літератури.

Під час висвітлення даних питань радимо опрацювати таку літературу:

1. Біляєв О. Лінгводидактика української мови: [навчально-методичний посібник] /Олександр Михайлович Біляєв. – К.: Генеза, 2005. 180 с.

1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка