Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу та вивчення базових дисциплін у школі в 2014-2015 навчальному році Міський методичний кабінетСторінка4/4
Дата конвертації13.03.2016
Розмір0.51 Mb.
1   2   3   4

На м/о учителів економіки рекомендуємо опрацювати інформаційно-методичний лист Міністерства освіти і науки України «Про викладання економіки у 2014-2015 навчальному році» та приділити увагу таким питанням:

 • Компетентнісний підхід у викладанні економіки.

 • Формування професійного самовизначення учнів засобами економічної освіти.

 • Особливості формування системи неперервної економічної освіти.

 • Економічна гра як стимул формування активної життєвої позиції школярів.

Рекомендована література:


 1. Державний стандарт базової та повної середньої освіти // Трудове навчання. – 2012. - № 4. – С. 4-12.

 2. Тимошина Е.Ю. Компетентностный подход в преподавании экономики // Економіка в школах України. – 2014. - № 2. – С. 5-9.

 3. Копилова Н.М. Формування професійного самовизначення учнів засобами економічної освіти // Економіка в школах України. – 2014. - № 8. – С. 11-13.

 4. Назарко О.І., Якубчук В.Б. Системи неперервної економічної освіти // Економіка в школах України. – 2013. - № 4. – С. 8-11.

 5. Шаповалова І.О. Економічна гра як стимул формування активної життєвої позиції // Економіка в школах України. – 2013. - № 5. – С. 15-18.

 6. Фаєвська Т.В. Економічний пізнайко // Економіка в школах України. – 2014. - № 3. – С. 28-31.

 7. Фаєвська Т.В. Економічний пізнайко // Економіка в школах України. – 2014. - № 4. – С. 14-17.

 8. Маркусь І.С. Вплив художньо-образного мислення на творчий розвиток учнів 5-9 класів на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. - № 2. – С. 13-15.

 9. Рудакова І.М. Розвиток художнього сприйняття на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. - № 1. – С. 10-13.

 10. Палієнко Л.М. Розвиток творчих здібностей школярів // Трудове навчання в школі. – 2013. - № 3. – С. 2-4.

 11. Паук П.Г. Розвиток творчих здібностей на уроках трудового навчання. // Трудове навчання в школі. – 2013. - № 20. – С. 5-10.

 12. Якунін Я.Ю., Назаров С.І. ІКТ на уроках трудового навчання: інтерактивність та багатофункціональність інформаційних навчальних матеріалів // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 2. - С. 7-9.

 13. Якунін Я.Ю., Назаров С.І. ІКТ на уроках трудового навчання: принципи побудови інтерактивних опорних конспектів // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 1. – С. 14-17.

 14. Любчак С.С., Лещук Р.М. Роль та місце ІКТ у самоосвіті вчителя трудового навчання // Трудове навчання в школі. – 2013. – № 8. – С. 2-7.

 15. Палієнко Н.М. Поєднання різних технік та ІКТ під час виконання учнями творчих проектів // Трудове навчання в школі. – 2013. – № 21. – С. 12-15.

 16. Панчук О.П., Білик Р.М. Психолого-педагогічні особливості підготовки учнівської молоді до професійного самовизначення на уроках трудового навчання // Трудова підготовка в рідній школі. – 2014. – № 2. – С. 44-47.

 17. Сидоренко В.К. Технології активізації професійного самовизначення школярів // Трудова підготовка в сучасній школі. – 2012. – № 7-8. – С. 26-30.

 18. Гаврилюк Т.М. Екологічне виховання школярів на уроках трудового навчання // Трудове навчання в школі. – 2014. – № 5. – С. 9-14.

На методичних об’єднаннях уителів фізичної культури, спорту і захисту Вітчизни пропонуємо розглянути такі питання:


 • Науково-методичний зміст та особливості впровадження нової навчальної програми з фізичної культури в 3 класі.

 • Реалізація нової навчальної програми з фізичної культури у 6 класі у зв’язку з впровадженням нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти освітньої галузі «Здоров’я і фізична культура» в основній школі.

 • Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.

 • Методи підвищення ефективності уроків фізичної культури, забезпечення пріоритетності технологій та методик, які оберігають, підтримують і розвивають здоров’я дітей.

 • Оптимізація фізичного навантаження учнів з вадами та відхиленнями в стані здоров’я на уроках фізичної культури.

 • Забезпечення безпеки життєдіяльності учнів під час проведення уроків фізичної культури та спортивно-масових заходів.


Питання для розгляду на м/о учителів захисту Вітчизни:

1. Організаційно-методичні особливості викладання предмета «Захист Вітчизни» в 2014/2015 навчальному році в контексті впровадження постанови Верховної Ради України «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України» щодо доцільності розширення вивчення початкової військової підготовки у курсі «Захист Вітчизни» в середніх загальноосвітніх навчальних закладах.

2. Методичні аспекти викладання розділу «Військово-медична підготовка».

3. Підвищення ефективності діяльності районних (міських) методичних об’єднань учителів захисту Вітчизни.

4. Навчальні програми, підручники та навчально-методичі посібники, рекомендовані Міністерством освіти і науки України для використання в основній і старшій школі у загальноосвітніх навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році.
При підготовці секційних занять радимо використати таку літературу:


 1. Круцевич Т.Ю. та ін. Програма предмета «Фізична культура для загальноосвітніх навчальних закладів. 1-4 класи». – К.: Початкова школа, 2011.

 2. Круцевич Т.Ю. та ін. Програма предмета «Фізична культура» для загальноосвітніх навчальних закладів. 5-11 класи. – К., 2011.

 3. Бурлака Л.Г. Правила безпеки життєдіяльності під час проведення занять з фізичної культури і спорту в загальноосвітніх навчальних закладах. Методичні рекомендації. – Кіровоград, 2011.

 4. Мелецький В.М. та ін. Програма предмета «Захист Вітчизни». 10-11 клас. – К.: Ранок, 2010.

 5. Пашко К.О., Герасимів І.М., Щирба І.П., Фука М.М. Захист Вітчизни: [підручник для 11 класу (рівень стандарту, академічний, профільний, для хлопців)]. – Тернопіль: Астон, 2011.

 6. Руководство для лидеров и тренеров по проведению открытых футбольних школ. – К., 2013.

 7. Іванова Л.І. Фізичне виховання учнів з відхиленнями у стані здоров’я: [методичний посібник]. – К.: Літера ЛТД, 2012.

 8. Клясен Н.Л. Кращі уроки Всеукраїнського конкурсу «Учитель року – 2012» у номінації «Фізична культура»: [навчальний посібник]. – Чернівці: «Букрек», 2012.

 9. Постанова Верховної Ради України від 17 квітня 2014 року № 1220-VII «Про додаткові заходи для зміцнення обороноздатності України».

На м/о вителів інформатики та інформаційних технологій просимо звернути увагу, що відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460 «Про внесення змін у додатки 1-7 до наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту від 10.06.2011 № 572» назву предмета «Сходинки до інформатики» змінено на «Інформатика».

На м/о слід нагадати, що всі вчителі, які викладатимуть інформатику в початковій та основній школі за новими державними стандартами, повинні пройти навчання на відповідних курсах підвищення кваліфікації на базі Донецького облІППО.

МОН України рекомендовано дві програми вивчення інформатики з 5-го класу: «Інформатика. Програма  для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів» (наказ МОН від 03.04.2012 р № 403.); «Програма з інформатики для 5-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (лист ПТЗО від 05.09.2012 р. № 14.1/12-Г-265) .

Комісією з інформатики науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України була схвалена для використання в загальноосвітніх навчальних закладах з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу навчальна програма «Інформатика. 5-9 класи загальноосвітніх навчальних закладів з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу» (за редакцією академіків НАПН України А.М. Гуржія, В.Ю. Бикова). Її опубліковано в журналі «Комп’ютер в школі та сім’ї» № 6 за 2012 рік. Ураховуючи спеціалізацію навчального закладу, учитель може обрати для роботи цю програму. При цьому слід зважати на те, що школи не будуть забезпечуватись підручниками, які їй відповідають.Нижче подаємо рекомендації щодо організаційно-методичного забезпечення використання програм з інформатики у 2014-2015 навчальному році.

Відповідно до навчальної програми в 3 класі будуть вивчатись такі розділи:
Назва розділу

Кількість годин

Повторення, узагальнення і систематизація навчального матеріалу за 2-й клас

2

Інформаційні процеси і комп’ютер

4

Файли та папки. Вікна та операції над вікнами

4

Пошук даних в Інтернеті

6

Робота з презентаціями

7

Алгоритми і виконавці

5

Створення проектів

4

Резерв

3

Усього

35

Згідно з санітарно-гігієнічними нормами час роботи учнів 2-4 класів за комп’ютером на 1 уроці не повинен перевищувати 15 хв. Увесь інший час уроку учні працюють без комп’ютера, знайомляться із загальними теоретичними положеннями курсу «Інформатика», повторюють і закріплюють вивчений матеріал, виконують вправи на розвиток уваги, алгоритмічного, логічного та критичного мислення, творчих здібностей тощо.

Для практичної роботи учнів за комп‘ютером можна використовувати програми з наявного у школі навчального програмного забезпечення та середовища, які адаптовані для навчання дітей молодшого шкільного віку.

Однією з важливих складових програми є інтегровані (інтегративні) навчальні проекти, при виконанні яких відбувається процес закріплення, поглиблення та активне засвоєння матеріалів курсу. Програмою передбачено створення учнями індивідуальних або групових проектів у 3-ому класі. Під час вивчення теми «Створення проектів» можна виконати з учнями:


 • кілька комплексних проектів наприкінці навчального року;

 • один комплексний проект наприкінці навчального року (не менше 3 годин), а решту годин розподілити на виконання міні-проектів протягом року.

Відповідно до навчальної програми в 6 класі будуть вивчатись такі розділи:

Назва розділу

Кількість годин

Комп’ютер як універсальний пристрій для опрацювання даних

6

Створення та опрацювання текстових документів

8

Створення та опрацювання мультимедійних презентацій

4

Комп’ютерні мережі

8

Основи алгоритмізації та програмування

7

Резерв

2

Усього

35

Навчальний час, який відводиться на вивчення курсу інформатики, рекомендується розподіляти таким чином:

30% навчального часу відводиться на засвоєння теоретичних знань;

70% навчального часу відводиться на формування практичних навичок роботи з сучасною комп’ютерною технікою та ІКТ.

Розподіл змісту та навчального часу в програмі є орієнтовним.Учитель може:

 • коригувати послідовність вивчення тем залежно від методичної концепції; проте не може порушувати порядок вивчення тем, між якими є змістові залежності;

 • змінювати до 15% від загального навчального часу.

Учитель має:

 • забезпечити рівень навчальних досягнень учнів, зазначених у програмі з кожної теми.

Виконання учнями практичних завдань на комп’ютері є важливою складовою уроку інформатики.

Зміст таких завдань треба добирати так, щоб тривалість їх виконання не перевищувала 25 хвилин.Практичні роботи, указані в програмі, є обов’язковими для оцінювання всіх учнів класу.

Учитель може самостійно визначати форму проведення цих робіт.Характеристика умов навчання на уроках інформатики:

 • Кожний урок проводиться із використанням комп’ютерів, тому на кожному уроці класи діляться на підгрупи так, щоб кожен учень був забезпечений індивідуальним робочим місцем за комп’ютером. При цьому має бути не менше як 8 учнів у підгрупі (наказ МОН від 20.02.2002 № 128).

Просимо слідкувати за оновленням інформації на сайті НМЛ інформатики та інформаційних технологій навчання www.lito.kr.ua .
Також вважаємо за необхідне нагадати про проведення конкурсів педагогічної майстерності, учнівських конкурсів, Інтернет – конференцій, які будуть проходити у 2014-2015 н.р.

А саме: на виконання програми «Партнерство в навчанні» компанія «Майкрософт Україна» за сприяння Інституту інноваційних технологій і змісту освіти Міністерства освіти і науки України проводить щорічний конкурс «Вчитель-новатор», мета якого – опанування освітянами сучасних педагогічних та інформаційно-комунікаційних технологій, підтримка роботи педагогів у розробці та впровадженні мультимедійних програмних засобів навчання.

Конкурс спрямовано на підвищення якості навчання учнів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), виявлення кращого досвіду створення інноваційних освітніх програмних продуктів на основі ресурсів Microsoft, розвиток ініціативи педагогів, студентів та науковців у розробці та вдосконаленні навчально-методичних матеріалів, мотивування педагогів до використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Учасниками конкурсу є учителі загальноосвітніх навчальних закладів, викладачі та студенти вищих навчальних закладів, науковці.

● Міжнародний конкурс з інформатики та комп’ютерної вправності «Бобер», який проводиться з метою підвищення ІКТ-компетентності дітей, ознайомлення і зацікавлення сучасними інформаційними технологіями, комп’ютерною технікою та літературою, активізації творчої діяльності вчителів, надання статистичних даних результатів конкурсу для вдосконалення навчальних програм та підручників. Конкурс організовується щорічно в першу неділю листопада спільно з Міжнародною Спільнотою «Бобер» («International Beaver Community»). У 2014 році конкурс відбудеться 9 листопада. Всесвітній тиждень проведення конкурсу визначено на 09-16 листопада 2014 року.

Конкурс «Бобер» передбачає участь учнів 2-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів і здійснюється за рахунок благодійних внесків. Конкурс проводиться в чотирьох вікових групах: БОБРЕНЯТКО – для учнів 2-5 класів, БОБРЕНЯ – для учнів 6-7 класів; БОБРИК – для учнів 8-9 класів; БОБЕР – для учнів 10-11 класів загальноосвітніх шкіл. Для того, щоб брати участь у Конкурсі, учневі необхідно зареєструватися у шкільного чи регіонального координатора.

Конкурс відбувається в один день в усіх регіонах України за однаковими завданнями для кожної вікової групи. Місцеві осередки проведення Конкурсу отримують завдання за кілька днів до його початку. Головна вимога до координаторів та учасників – самостійна та чесна робота над завданнями.

ДОДАТКИ
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка