Методичні рекомендації щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку у 2015-2016 навчальному роціСкачати 236.41 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір236.41 Kb.
Сіренко Алла Євгенівна, завідувач відділу дошкільної освіти Черкаського ОІПОПП

Ванько Ксенія Іванівна, методист відділу дошкільної освіти Черкаського ОІПОППМетодичні рекомендації

щодо організації освітнього процесу з дітьми дошкільного віку

у 2015-2016 навчальному році

Дошкільна освіта є першою ланкою освіти з якою стикається людина на своєму життєвому шляху. Якщо спиратися на думки вчених, то дошкільне дитинство – це відповідальний період життя людини в якому закладається основи світосприйняття та світобачення, іншими словами закладається фундамент майбутнього особистості. Педагоги, які працюють з дітьми на даному етапі працюють не лише з особистостями, а й з власним майбутнім, що ж закладемо у власне майбутнє, важливо подбати уже сьогодні.

Увага до проблем дошкільного дитинства – вимога сьогодення. Гострота питань визнання своєрідності, унікальності цього періоду, створення умов ефективної організації життєдіяльності на кожному віковому етапі обумовлена:


 • відновленням роботи груп раннього віку;

 • збільшенням кількості дітей у дошкільних навчальних закладах;

 • охопленням дітей різними формами дошкільної освіти;

 • реформування системи нормативно-правового захисту дітей раннього та дошкільного віку.

Організація навчально-виховного процесу у дошкільних начальних закладах у 2015-2016 навчальному році здійснюється відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», Базового компоненту дошкільної освіти, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, інших нормативно-правових актів.

Відповідно до Положення про дошкільний навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 № 305, навчальний рік у ньому розпочинається 1 вересня і закінчується 31 травня. З 01 червня по 31 серпня триває літній оздоровчий період, під час якого освітня робота формується відповідно до інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України.Діяльність дошкільного навчального закладу регламентується планом роботи на навчальний рік і літній оздоровчий період, що схвалюється педагогічною радою закладу та затверджується його керівником. Зміст навчально-виховного процесу в закладі визначається Базовим компонентом дошкільної освіти відповідно до чинних програм розвитку дітей, у тому числі з особливими освітніми потребами, рекомендованих (схвалених) Міністерством освіти і науки України, а саме:

Комплексні програми для дітей раннього віку:

 1. «Оберіг», програма розвитку дітей від пренатального періоду до трьох років (наук. кер. Богуш А. М.).

 2. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей раннього віку (авт. Калуська Л. В.).

 3. «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку, частина 1 (наук. кер. Кононко О. Л.).

Комплексні програми для дітей дошкільного віку:

 1. «Впевнений старт», програма розвитку дітей старшого дошкільного віку (авт. кол.: Андрієтті О. О., Голубович О. П. та ін.).

 2. «Дитина», програма виховання і навчання дітей від 2 до 7 років (наук. кер. Проскура О. В., Кочина Л. П., Кузьменко В. У., Кудикіна Н. В.) (діє до 30 грудня 2015 року).

 3. «Дитина в дошкільні роки», освітня програма (наук. кер. Крутій К. Л.);

 4. «Українське дошкілля», програма розвитку дитини дошкільного віку (авт. Білан О. І., Возна Л. М., Максименко О. та ін.).

 5. «Соняшник», комплексна програма розвитку, навчання і виховання дітей дошкільного віку (авт. Калуська Л. В.).

 6. «Я у Світі» (нова редакція), програма розвитку дитини дошкільного віку, частина 2 (наук. кер. Кононко О. Л.).

Комплексні програми для дітей з особливими освітніми потребами:

 1. «Стежина», програма для дошкільних навчальних закладів, що працюють за вальдорфською педагогікою (авт. Гончаренко А. М., Дятленко Н. М.).

 2. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі зниженим слухом «Стежки у світ» (авт. кол.: Жук В. В., Литовченко С. В., Максименко Н. Л. та ін. )

 3. Програма розвитку глухих дітей дошкільного віку (авт. Луцько К. В.).

 4. Програма розвитку дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю (авт.: Блеч Г. О., Гладченко І. В., та ін.).

 5. Комплексна програма розвитку дітей дошкільного віку з аутизмом «Розквіт» ( авт. Скрипник Т. В. ).

 6. Програма розвитку дітей дошкільного віку зі спектром аутичних порушень (наук. ред.: Шульженко Д. І.).

 7. Програма розвитку дітей дошкільного віку з порушеннями опорно-рухового апарату (заг. ред. Шевцова А. Г.).

 8. Програма розвитку дітей дошкільного віку із затримкою психічного розвитку від 3 до 7 років «Віконечко» (авт.: Сак Т. В. та ін.).

 9. Програмно-методичний комплекс розвитку незрячих дітей від народження до 6 років (авт.: Вавіна Л. С., Бутенко В. А., Гудим І. М. ).

 10. Програмно-методичний комплекс «Корекційна робота з розвитку мовлення дітей з фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення п’ятого року життя» (авт. Рібцун Ю. В.).

 11. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із фонетико-фонематичним недорозвитком мовлення» (авт.: Бартєнєва Л. І.).

 12. Програмно-методичний комплекс «Корекційне навчання з розвитку мовлення дітей старшого дошкільного віку із загальним недорозвитком мовлення» (авт.: Трофименко Л. І.).

 13. Програмно-методичний комплекс навчання дітей дошкільного віку з розумовою відсталістю «Світ навколо мене» (авт. кол.: Блеч Г. О., Бобренко І. та ін.)

А також такі парціальні освітні програми:

 1. «Про себе треба знати, про себе треба дбати», програма з основ здоров’я та безпеки життєдіяльності дітей віком від 3 до 6 років (авт. Лохвицька Л. В.).

 2. «Казкова фізкультура», програма з фізичного виховання дітей раннього та дошкільного віку (авт. Єфименко М. М.);

 3. «Грайлик», програма з організації театралізованої діяльності в дошкільному навчальному закладі (авт.: Березіна О. М., Гніровська О. З., Линник Т. А.).

 4. «Радість творчості», програма художньо-естетичного розвитку дітей раннього та дошкільного віку (авт.: Борщ Р. М., Самойлик Д. В.).

 5. «Граючись вчимося. Англійська мова», програма для дітей старшого дошкільного віку, методичні рекомендації (авт.: Гунько С., Гусак Л., Лещенко З.).

 6. «Веселкова музикотерапія: оздоровчо-освітня робота з дітьми старшого дошкільного віку» (авт.: Малашевська І. А., Демидова С. К.).

Педагогічний колектив дошкільного навчального закладу має право самостійно обирати одну із чинних освітніх програм, яка якомога краще дозволить реалізувати базовий інваріантний та варіативний зміст дошкільної освіти з урахуванням специфіки та освітніх потреб вихованців та їхніх родин відповідного регіону. У дошкільному навчальному закладі мають право реалізуватися вимоги та зміст декількох освітніх програм, при

У додатку до листа МОН України від 20.05.2015 р. №1/9-249 Інструктивно-методичні рекомендації «Про організацію освітньої роботи в дошкільних навчальних закладах у 2015/2016 навчальному році» зазначено, що орієнтовно, загальна тривалість канікул, під час яких заняття не проводяться, складає 115 днів: літні – 90 календарних днів, осінні – 5 календарних днів, зимові – 10 календарних днів, весняні – 10 календарних днів. У період канікул з дітьми проводиться фізкультурно-оздоровча (заняття з фізкультури та плавання, ранкові гімнастики та гімнастика пробудження, загартовуючи процедури, піші переходи та екскурсії, спортивні ігри та ігрові вправи, вправи спортивного характеру, фізкультурні розваги) і художньо-естетична (заняття з малювання, ліплення та аплікації, музичні заняття, конструювання, театралізована діяльність, читання літературних творів, музичні, театралізовані та літературні розваги) робота. Залишається актуальною для реалізації у канікулярний період ігрова діяльність, яка є провідною у період дошкільного дитинства (сюжетно-рольові, режисерські, конструктивно-будівельні, дидактичні ігри, інтелектуальні, хороводні, рухливі, народні ігри та ігри подорожі)При плануванні освітньої діяльності у період навчально-виховного процесу доцільно враховувати наказ МОН України від 20.04.2015 року № 446 Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину у дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності. Даний наказ надає можливість правильно розрахувати навчальне навантаження на дитину та скласти розклад занять на навчальний період. Кількість занять не повинна перевищувати кількість, яка зазначена у таблиці (див. мал. 1)

Орiєнтовнi види дiяльностi за освiтнiми лiнiями

Орiєнтовна кiлькiсть занять на тиждень за вiковими групами

раннього
вiку (вiд 1 до 2 рокiв)

перша
молодша
(вiд 2 до
3 рокiв)

друга
молодша
(вiд 3 до
4 рокiв)

середня
(вiд 4 до
5 рокiв)

старша
(вiд 5 до 
6 (7) рокiв)

Ознайомлення iз соцiумом

1

1

2

2

3

Ознайомлення з природним довкiллям

1

1

1

1

2

Художньо-продуктивна дiяльнiсть (музична, образотворча, театральна тощо)

3

4

4

5

5

Сенсорний розвиток

2

2Логiко-математичний розвиток

1

1

2

Розвиток мовлення i культура мовленнєвого спiлкування

2

2

3

3

3

Здоров’я та фiзичний розвиток*

2

2

3

3

3

Загальна кiлькiсть занять на тиждень

9

10

11

12

15

Додатковi освiтнi послуги на вибiр батькiв

3

4

5

Максимальна кiлькiсть занять на тиждень

9

10

14

16

20

Максимально допустиме навчальне навантаження на тиждень на дитину
(в астрономiчних годинах)**

1,3

1,4

3,5

5,3

8,3

мал. 1

Однак, кількість занять на тиждень, що визначена у таблиці є лише орієнтовною. Кількість занять у розкладі має чітко відповідати тим вимогам програмного забезпечення, за допомогою якого ми реалізуємо вимоги Базового компоненту дошкільної освіти, але не перевищувати максимум, зазначений у таблиці (див. мал. 1).

При складання розкладу організованої навчальної діяльності, слід дотримуватися відповідно віку норм тривалості занять та передбачати раціональне чергування видів діяльності на кожному з них, а саме: розумова, рухова, практично-прикладна.

При плануванні навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку в умовах дошкільного навчального закладу варто дотримуватися принципу доцільності, рівномірності, ефективності розумового, емоційного і фізичного навантаження на дитину. Враховуючи це, рекомендуємо у періоди максимально високої інтелектуальної активності й працездатності дитини планувати заняття із складним програмовим матеріалом, що дасть змогу підвищити продуктивність розумового розвитку. У періоди низької внутрішньої мотивації у дошкільнят на навчання, пропонуємо планувати заняття художньо-естетичного та фізично-оздоровчого циклу.

* Години, передбачені для фізкультурних занять (плавання), не враховуються під час визначення гранично допустимого навчального навантаження на дітей.

Фізкультурні заняття варто проводити з дітьми починаючи з другого року життя. Загальна тривалість занять для дітей І молодшої групи – 15 хв., ІІ молодшої – 20 хв., групи середнього дошкільного віку – 25 хв., групи старшого дошкільного віку – 30 хв., у різновіковій групі організоване заняття з фізичної культури проводить по підгрупах з урахуванням вікових та індивідуальних особливостей дітей.

Відповідно наказу МОН України від 20.04.2015 № 446 заняття з фізичної культури для дітей дошкільного віку проводять не менше трьох разів на тиждень. Форма і місце проведення занять визначаються педагогом залежно від мети, змісту, сезону, погодних умов та інших факторів.

За наявності у дошкільному навчальному закладі басейну, заняття з фізкультури та плавання проводяться по два на тиждень. Протягом тижня у дні, коли організовані заняття з фізкультури не проводяться, під час денної прогулянки вихователь з дітьми проводить комплекси загально-розвивальних вправ.

Сукупність організаційних форм роботи, обов’язкових для впровадження в освітній процес, становлять:


 • заняття з фізичної культури;

 • фізкультурно-оздоровчі заходи (ранкова гімнастика, гімнастика пробудження, фізкультхвилинки, фізкультпаузи, загартовуючі процедури);

 • різні форми організації рухової активності у повсякденні (заняття фізичними вправами на прогулянках, фізкультурні свята й розваги, дитячий туризм, рухливі ігри, самостійна рухова діяльність, дні та тижні здоров’я, індивідуальна робота з фізичного виховання).

Враховуючи провідне значення ігрової діяльності для особистісного зростання дитини, руховий режим у дошкільному навчальному закладі має насичуватися рухливими іграми. Рухливі ігри – після попереднього розучування їх на прогулянках – вводяться до різних форм роботи з дітьми (заняття, свята, розваги, походи, фізкультпаузи тощо). В усіх вікових групах вони посідають важливе місце як самостійна форма роботи з фізичного виховання й проводяться щодня:

  • під час ранкового прийому (одна-дві гри малої та середньої рухливості);

  • на прогулянках у першій та другій половині дня (на кожну планується не менше трьох-чотирьох ігор різної рухливості (при цьому першу гру розпочинають через 10-15 хв. після початку прогулянки, коли діти дещо адаптуються до погодних умов та активізуються фізіологічні функції організму перед руховою діяльністю, а останньою проводять мало рухливу гру);

  • увечері (після 17.00-18.00) дітям пропонують одну-дві гри середньої та малої рухливості.

З огляду на якісно нові зміни у дошкільній освіті роль управлінської та методичної служби набуває особливої функції. Важливо розуміти необхідність виведення професійних відносин із площини тотального контролю та авторитаризму з боку керівників та перейти на рівень поваги, довіри, взаєморозуміння та співробітництва, що дасть можливість знати реальний стан навчально-виховного процесу на рівні дошкільного навчального закладу, міста, району. Необхідно розуміти і знати проблеми та досягнення педагогічних колективів дошкільної освіти, щоб мати можливість вчасно надати компетентну та дієву допомогу щодо вирішення професійних труднощів, підвищення фахової компетентності та професійної майстерності педагогів.

Отже, одним з першочергових завдань залишається відновлення та створення методичних кабінетів дошкільних навчальних закладів відповідно до Типового положення про методичний кабінет дошкільного навчального закладу, де чітко прописані його функції, а саме:

2.3. Функції методичного кабінету:

2.3.1. Цільові:

• врахування перспектив розвитку дошкільної освіти та специфіки діяльності даного дошкільного закладу;

• використання сучасних наукових психолого-педагогічних досягнень, інноваційних технологій;

• розширення професійного світогляду педагогічних працівників, систематичне інформування педагогів щодо інновацій в галузі дошкільної освіти;

• корекція та оновлення інформації, яка постійно змінюється у результаті розвитку науки та впровадження інформаційно-комунікаційних технологій.

2.3.2. Організаційні:

• відбір і методичне опрацювання наукових, практичних досягнень у галузі дошкільної освіти, надання рекомендацій щодо їх впровадження в практику роботи дошкільного закладу;

• розроблення методичних рекомендацій, зразків розвивальних посібників з різних видів роботи з дітьми тощо;

• надання практичної допомоги працівникам дошкільного закладу, батькам вихованців щодо організації життєдіяльності дітей;

• систематичне вивчення стану освітнього процесу, динаміки змін у розвитку дітей дошкільного віку, професійної компетентності педагогічних працівників;

• моделювання змісту, форм і методів підвищення фахової кваліфікації, майстерності педагогів дошкільного закладу, підвищення рівня психолого-педагогічної культури батьків вихованців;

• виявлення, вивчення, узагальнення та поширення перспективного педагогічного досвіду з метою його застосування в освітньому процесі та удосконалення професійної компетентності педагогів;

• узгодження діяльності методичного кабінету з роботою психологічної служби, методичних кабінетів (центрів) міста (району) та інших структур;

• створення позитивного психологічного клімату, запобігання виникненню конфліктних ситуацій у педагогічному колективі дошкільного закладу, їх вивчення і розв'язання.

• організація взаємодії із загальноосвітніми навчальними закладами з метою забезпечення наступності між дошкільною та початковою ланкою освіти.

Відповідно перелічених вище функцій, методичні кабінети дошкільних навчальних закладів необхідно перетворити на лабораторії педагогічної майстерності і школи передового педагогічного досвіду, постійно діючі консультативні пункти як для педагогів, так і для батьків вихованців. На їхній базі мають постійно розгортатися різні форми інтерактивної взаємодії всіх учасників освітнього процесу, тому радимо організовувати майстер-класи кращих педагогів дошкільного навчального закладу, міста, району та області, залучати для проведення тренінгових занять педагогів, науковців-новаторів. До таких зустрічей доцільно запрошувати батьків вихованців, які відвідують дошкільний навчальних заклад, для підвищення їхньої психолого-педагогічної культури.

Для підвищення якості та прозорості навчально-виховного процесу, з метою залучення батьківської громади до активної участі у освітніх заходах дошкільного навчального закладу бажано застосовувати Інтернет ресурси (наприклад, заняття у режимі он-лайн з програмовим забезпеченням Skype або Viber). У такий спосіб педагоги дошкільних навчальних закладів будуть мати змогу охопити начальною діяльністю дітей, які тимчасово не відвідують заклад або дітей з особливими освітніми потребами.

Ефективним засобом активізації творчого потенціалу педагогів дошкільної ланки освіти, стимулом до їхнього професійного зростання й самоосвіти є задоволення такої базової потреби особистості «бути компетентним», а для цього методичним службам необхідно впровадити у практику надання методичної допомоги диференційоване та індивідуалізоване педагогічне консультування з урахуванням стажу роботи, педагогічного досвіду, освітнього рівня, індивідуальних особливостей.

Аналізуючи 2014-2015 навчальний рік можна зауважити, що педагоги дошкільних навчальних закладів з задоволенням беруть участь у професійних конкурсах та виставках передового педагогічного досвіду, метою яких є трансляція свого досвіду. На обласній виставці «Освіта Черкащини 2015» представили свої надбання близько 180 педагогів, Зубрицька Ірина Володимирівна, вихователь Ватутінського дошкільного навчального закладу № 7 “Сонечко” Ватутінської міської ради, за методичний посібник “Моделювання роботи із соціально-морального розвитку для старших дошкільників із застосуванням прийомів та методів мнемотехніки”, отримала диплом ДОН ЧОДА.

Нагороджено Дипломами Інституту педагогічних працівників за представлені на виставку матеріали, які мають високий рівень методичного забезпечення: Білан Світлана Василівна, вихователь дошкільного навчального закладу “Кристалик” Вознесенської сільської ради Золотоніської районної ради, за методичний посібник “Особливості організації роботи з дітьми раннього віку”; Кравчук Алла Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу “Золотий ключик” №6 загального розвитку Жашківської міської ради, за методичний посібник “Різнобарвний світ конструктивної діяльності”; Лапіна Наталія Миколаївна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №23 “Чіпполіно” Смілянської міської ради, за методичний посібник “Формування навичок предметно-практичної діяльності дошкільника у праці”; Павлик Вікторія Геннадіївна, вихователь Центру розвитку дитини “Сонечко” Драбівської селищної ради, за методичний посібник “Географія для дітей – дізнаємось багато цікавих речей”; Табілко Оксана Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу “Струмочок” Золотоніської міської ради, за методичний посібник “Пошуково-дослідницька діяльність дітей дошкільного віку”; Троян Наталія Дмитрівна, завідувач сектору дошкільної освіти відділу освіти Уманської міської ради, Бевз Наталія Олександрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №34 Уманської міської ради, Пустова Віта Вікторівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) №31 Уманської міської ради, за методичний посібник “Стежинами мистецтва української витинанки до розвитку особистості”; Федоренко Тетяна Іванівна, вихователь-методист, Леонович Ірина Олександрівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 3 “Ізумруд” Кам’янської міської ради, за методичний посібник “Сюжетно-рольова гра – провідна діяльність дошкільника”.

Визнано лауреатами виставки та занесено до анотованого каталогу перспективного педагогічного досвіду області Ющенко Олена Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) № 21 Уманської міської ради, за методичну розробку “Ляльковий календар”; Яцентюк Валентина Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) “Ромашка” Мокрокалигірської сільської ради Катеринопільського району, за методичний посібник “Духовно-патріотичне виховання дітей дошкільного віку”; Шльончак Лариса Іванівна, вихователь дошкільного навчального закладу “Світанок” Медведівської сільської ради Чигиринського району, за методичний збірник “Формування патріотизму у дошкільників шляхом поглиблення знань про національні традиції та звичаї українського народу”; Творча група вихователів дошкільних навчальних закладів, керівник Єременко Оксана Володимирівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Христинівської райдержадміністрації, за методичний посібник “Тиждень безпеки дорожнього руху”; Ситник Ганна Миколаївна, вихователь Центру розвитку дитини “Сонечко” Драбівської селищної ради, за методичний посібник “Мовленнєва скарбничка”; Русакова Вікторія Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 8 “Сонечко” Корсунь-Шевченківської міської ради, за методичний посібник “Розвиток конструктивних здібностей дітей 3-го року життя”; Пономаренко Анастасія Михайлівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу № 12 Уманської міської ради, за методичний посібник “Дослідницька діяльність як фактор розвитку пізнавальних здібностей дітей старшого дошкільного віку”; Острань Руслана Романівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 18 Уманської міської ради, за методичну розробку програми гуртка підготовки дитини до школи “Як навчитись легко вчитись”; Коток Олена Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу № 3 “Джерельце” Городищенської міської ради, за методичний посібник “Формування математичної компетентності старших дошкільників згідно з вимогами програми “Дитинa”; Дериш Людмила Анатоліївна, вихователь дошкільного навчального закладу № 1 “Ялинка” Шполянської міської ради, за методичний посібник “Правила дорожні вивчаємо, про безпеку дбаємо”; Біт-Давід Ганна Вардівна, музичний керівник дошкільного навчального закладу “Калинка” Золотоніської міської ради, за методичний посібник “Співають діти України”.У обласному конкурсі на кращу колекцію цифрових ресурсів взяли участь 50 педагогів дошкільної ланки освіти області з них Дипломом ДОН ЧОДА нагороджені:

 1. Троян Наталія Дмитрівна, завідувач сектору дошкільної освіти, П’ясецька Катерина Олександрівна, головний спеціаліст сектору дошкільної освіти відділу освіти Уманської міської ради, за серію цифрових ресурсів на тему «Організація та проведення гурткової роботи з іноземної (англійської) мови в дошкільному навчальному закладі».

 2. Рідько Тетяна Володимирівна, вихователь дошкільного навчального закладу Леськівської сільської ради Черкаського району Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Формуємо математичну компетенцію дошкільника.

 3. Качаєва Тетяна Віталіївна, вихователь дошкільного навчального закладу «Зірочка» Шполянської міської ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Цікава математика».

 4. Вовк Валентина Федорівна, музичний керівник, Зелінська Валентина Федорівна, музичний керівник навчально-виховний комплекс №1 «Дошкільний навчальний заклад – загальноосвітній навчальний заклад І ступеня» Уманської міської ради, Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Граємо на музичних інструментах».

 5. Зобенько Олена Олексіївна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №60 «Ялинка» Черкаської міської ради, за серію цифрових ресурсів на тему «Дидактичні ігри та вправи для дітей старшого дошкільного віку».

Грамотами ЧОІПОПП нагороджені:

 1. Коваль Вікторія Іванівна, завідувач, Брежко Зінаїда Олександрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу «Сонечко» Золотоніської міської ради та виконавчого комітету, за серію цифрових ресурсів на тему «У світі чарівних цифр».

 2. Гнідіна Світлана Григорівна, музичний керівник дошкільного навчального закладу №12 Смілянської міської ради, за серію цифрових ресурсів на тему «Королева танцю запрошує…» (хореографічні постановки дитячих танців).

 3. Божок Лариса Михайлівна, завідувач дошкільного навчального закладу №2 «Веселка» Городищенської міської ради, за серію цифрових ресурсів на тему «Цілюща скарбниця природи».

 4. Прокопенко Лариса Олегівна, вихователь дошкільного навчального закладу №3 «Зірочка» Шполянської міської ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Спробуймо пограти»

 5. Виноградова Ольга Петрівна, вихователь дошкільного навчального закладу №11 «Яблучко» Млієвської сільської ради Городищенського району за серію цифрових ресурсів на тему «Формування математичної компетенції старшого дошкільника».

Сертифікат ЧОІПОПП отримали:

 1. Гонтаренко Наталія Василівна, методист районного методичного кабінету відділу освіти Катеритнопільської районної державної адміністрації, цифрові ресурси на тему «Тестові завдання для проведення моніторингу рівня компетенції старших дошкільників у розрізі складових Базового компоненту дошкільної освіти».

 2. Гриб Галина Вікторівна, вихователь дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №41 «Дударик» Черкаської міської ради Черкаської області, серія цифрових ресурсів на тему «На захисті дитячого права».

 3. Куля Тетяна Михайлівна, керівник творчої групи, вихователь-методист дошкільного навчального закладу «Веселка» Іркліївської сільської ради Чорнобаївського району Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Виховання патріотичної особистості дитини дошкільного віку». (неякісні фото)

 4. Дериш Людмила Анатоліївна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №1 «Ялинка» Шполянської міської ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Дорожня ігротека». (тема не заявлена у положенні)

 5. Пентій Ольга Василівна, завідувач, Новосьолова Інна Анатоліївна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу (ясла-садок) комбінованого типу №18 Уманської міської ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Виховання оптимістично та патріотично налаштованої особистості дошкільника». (багато конспектів та теоретичної інформації).

 6. Пивовар Юлія Петрівна, вихователь англійської мови ЦРД «Сонечко» Драбівської селищної ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Використання дидактичних ігор на заняттях англійської мови» (веселка складається з семи кольорів, а зазначено тільки 6).

 7. Демченко Наталія Іванівна, завідувач дошкільного навчального закладу №4 «Зайчатко» Христинівської районної ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Взаємодія з батьками – запорука успішної роботи дошкільного закладу» (використана не перевірена інформація).

 8. Зубрицька Ірина Володимирівна, вихователь-методист ДНЗ) №7 Ватутінської міської ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Соціально-моральний розвиток старших дошкільників». (неякісні і різного формату картинки)

 9. Обштир Олена Іванівна, вихователь-методист №6 «Казка» Христинівської районної ради Черкаської області, за серію цифрових ресурсів на тему «Розвиток творчих здібностей дошкільників». (гурткова робота)

 10. Пустовалова Оксана Василівна, вихователь ДНЗ «Яблунька» Худяківської сільської ради Черкаського району, за серію цифрових ресурсів на тему «Вплив казки на розвиток особистості дітей дошкільного віку». (зустрічаються граматичні помилки, неякісні картинки)

 11. Тітаренко Лариса Анатоліївна, музичний керівник ДНЗ «Колобок» Дзендзелівської сільської Маньківського району, за серію цифрових ресурсів на тему «Ми роду козацького діти – землі української цвіт». (не коректне фото, неякісні картинки).

 12. Павлюченко Ірина Іванівна, практичний-психолог, вихователь, Лісун Дар’я Миколаївна, вихователь ДНЗ №2 «Ялинка» Золотоніської міської ради, за серію цифрових ресурсів на тему «Гра дитини» (дидактичні ігри) (естетично оформлений підпис друкується на диску або підписується маркером від руки).

 13. Очеретяна Лариса Олександрівна, вихователь-методист дошкільного навчального закладу №19 «Світлячок» Смілянської міської ради Черкаської області за серію цифрових ресурсів на тему «Виховуємо патріотизм змалку»

 14. Скляр Оксана Олександрівна, вихователь, Шевчик Галина Олександрівна, вихователь Катеринопільського ЦРД «Сонечко» Катеринопільської селищної ради Черкаської області за серію цифрових ресурсів на тему «Використання ігор народознавчого змісту у формуванні логіко-математичної компетенції дошкільника»

 15. Морозенко Наталія Вікторівна, вихователь дошкільного навчального закладу «Ластівка» Хутірської сільської ради Черкаського району Черкаської області за серію цифрових ресурсів на тему «Виховання патріотичних почуттів старших дошкільників шляхом ознайомлення з народними ремеслами (гончарство)».

Отже варто відмітити, що наші педагоги мають достатньо досвіду щоб поділитися ним з професійною аудиторію, тому методичним службам доцільно створювати відповідні умови для прояву професійної творчості та надавати можливість ділитися нею.

Зважаючи на вимоги Базового компоненту дошкільної освіти та відповідно змісту чинних програм, Концепції Національно-патріотичного виховання дітей та молоді, з урахуванням актуальної суспільно політичної, соціально-економічної та з метою підвищення якості дошкільної освіти, у 2015/2016 навчальному році пропонуємо для вирішення такі завдання: • формування патріотичної свідомості, та основ моральних цінностей;

 • формування здорового способу життя;

 • активізація роботи батьками щодо забезпечення екології дитинства дітей дошкільного віку;

 • формування комунікативної та мовленнєвої компетенції з посиленням уваги на діалогічне мовлення.

Однак колективи дошкільних навчальних закладів та дошкільних підрозділів НВК, можуть визначати пріоритетні напрями та завдання для вирішення, відповідно територіальних та соціальних потреб.

Однак при виборі завдань педагогічні колективи мають врахувати, що становлення сучасної особистості на етапі дошкільного дитинства потребує врахування психолого-педагогічних передумов розвитку духовних орієнтирів у життєдіяльності дитини дошкільного віку і спрямовує зусилля педагогів та батьків на створення соціокультурного розвивального середовища й адекватної психологічної атмосфери навколо проблеми формування ціннісних орієнтацій дитини. Актуальність дієвих рекомендацій щодо впровадження розвивальних технологій у сфері дошкільної освіти посилюється потребою підвищення якості розвитку дитинства шляхом оптимізації життєдіяльності дитини на базових засадах української культури, створення адекватної психологічної атмосфери та об’єднання напрямів діяльності системи освіти і батьків.

Бажаємо Вам відчувати радість від власної діяльності та відповідальність за можливість працювати з власним майбутнім – дітьми дошкільного віку.

Література 1. Дитина: Програма виховання і навчання дітей від двох до семи років / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В.У Кузьменко, Н.В. Кудикіна; авт.. кол.: Г.В. Бєлєнька, Е.В. Бєлкіна, О.Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. і спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. Ун-т ім.. Б. Грінченка, 2012. – 492 с.

 2. Дитина в дошкільні роки : комплексна додаткова освітня програма / автор. Колектив ; наук. керівник К. Л. Круті. – Запоріжжя : ТОВ «ЛІПС» ЛТД, 2011. – 188 с. – (Програми)

 3. Комплексна програма розвитку, навчання та виховання дітей дошкільного віку «Соняшник» / Л. В. Калуська. – Тернопіль: Мандрівець, 2014. – 144 с.

 4. Методичні рекомендації до Програми виховання і навчання дітей від двох до семи років «Дитина» / наук. кер. проекту: О. В. Огнев’юк, К. І. Волинець; наук. кер. програмою: О. В. Проскура, Л. П. Кочина, В. У. Кузьменко, Н. В. Кудиківна; авт.. кол.: Г. В. Бєлєнька, Е. В. Бєлкіна, О. Л. Богініч, Н. І. Богданець-Білоскаленко, С. А. Васильєва, М. С. Вашуленко [та ін.] / Мін. осв. і наук., мол. і спорту України, Головн. упр. осв. і наук. викон. орг.. київміськради (КМДА), Київ, ун-т ім.. Б. Грінченка. – 3-є вид., доопр. та доп. – К. : Київ. ун-т ім.. Б.Грінченка, 2012. – 400 с.

 5. Програма розвитку дитини дошкільного віку «Українське дошкілля» / О. І. Білан, Л. М. Возна, О. Л. Максименко та ін. – Тернопіль: Мандрівець, 2012. – 264 с.
автофигура 21автофигура 22База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка