Методичні рекомендації щодо особливостей викладання предметів в початкових класах в 2013-2014 н р. Порівняльний аналіз державних стандартів початкової освіти.Скачати 436.72 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір436.72 Kb.


План

проведення секційного засідання районного методичного

обєднання вчителів початкових класів

Тема: Пріоритетні завдання початкової ланки освіти

на 2013-2014 навчальний рік

Мета:

 • проаналізувати роботу РМО вчителів початкових класів за минулий навчальний рік: участь в всеукраїнський, обласних, районних конкурсах; результати написання ДПА учнями 4 класів району; рейтинг вчителів щодо обміну досвідом, публікаціях в фахових виданнях ;

 • визначити пріоритетні завдання та затвердити план роботи на наступний навчальний рік;

 • активізувати роботу вчителів , стимулювати їх потреби у підвищенні рівня знань учнів, зацікавленості до предметів через впровадження продуктивних технологій навчання, участь в конкурсах і т.п.

Порядок проведення засіданняЧас

Зміст роботи


Виконавець

Організаційна частина

09.00-09.10

Реєстрація учасників. Ознайомлення з планом засідання РМО.

Гринчук С.О. методист РНМК

Методична частина

09.10-09.20

Методичні рекомендації щодо особливостей викладання предметів в початкових класах в 2013-2014 н.р. Порівняльний аналіз державних стандартів початкової освіти. (Виступ. Презентація)


Лимар Лілія Броніславівна – вчитель поч.. класів Аполонівської НСЗШ

09.20-09.30

Підготовка вчителя початкових класів

до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти.
Гринчук С.О. методист РНМК


09.30-10.00

Педагогічні читання «Пам’яті В.О.Сухомлинського»:

 • Стежинами життєвого шляху та творчості видатного педагога» (Коментарі до відео та презентації);

 • Поради В.О.Сухомлинського вчителям;

 • Тематична дискусія за творчістю Василя Олександровича Сухомлинського

 • Презентація проекту «Пам’яті В.О.Сухомлинського» учнів поч.. класів Башмачанської СЗШ, вчитель Гриджук Наталі Володимирівни
Черевата Любов Дмитрівна,

вчитель поч..класів Тритузнянського НВКАналітична частина

10.00-10.05

Аналіз діяльності РМО вчителів початкових класів в 2012-2013 н.р. Аналіз ДПА у 4 класах.

Кулик Л.В., керівник РМО вчителів початкових класів

10.05-10.10

Аналіз участі у всеукраїнських, обласних та районних конкурсах учнів та вчителів початкових класів Солонянського району. Публікації.

Лахай Світлана Вікторівна,

вчитель поч..класів Дзержинівської СЗШ
10.10-10.20

План роботи РМО на 2013-2014 н.р.

Гринчук С.О. методист РНМК

10.20-10.30

Участь в масових заходах та конкурсах в 2013-2014 н.р.

Гринчук С.О. методист РНМК

10.30-12.30 Засідання по секціям: 1 секція - вчителі 1-х класів;

2 секція - вчителі 2-х класів;

3 секція - вчителі 3-4-х класів.


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Методичні рекомендації щодо особливостей викладання предметів в початкових класах

в 2013-2014 н.р.

Порівняльний аналіз державних стандартів початкової освіти

Лимар Лілія Броніславівна,

учитель початкових класів Аполонівської НСЗШ

Солоне, 2013 р.Методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2013/2014 навчальному році
У 2013/2014 навчальному році продовжуватиметься впровадження Державного стандарту початкової загальної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.04.2011 № 462 «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», поступове впровадження якого було розпочато з 01.09.2012.

Для організації навчально-виховного процесу учнів 1- х класів у 2013/2014 навчальному році чинними залишаються методичні рекомендації від 01.06.2012 року № 1/9-426 «Щодо методичних рекомендацій з базових дисциплін» додаток, «Початкова школа» (Інформаційний збірник та коментарі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України № 17, 2012).

Для 3-4 класів - рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу, що розміщено в інструктивно-методичному листі МОНУ від 09.06.2011 р. № 1/9-454 «Про особливості організації навчально-виховного процесу в загальноосвітніх навчальних закладах у 2011/2012 році», додаток «Про організацію навчально-виховного процесу в початкових класах загальноосвітніх навчальних закладів у 2011/2012 році» (Інформаційний збірник Міністерства освіти і науки України № 17-18, 2011).

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Підготовка вчителя початкових класів

до формування ключових компетентностей в учнів за новим Державним стандартом початкової загальної освіти

Гринчук Світлана Олександрівна,

методист РНМК

Солоне, 2013 р.  Конфуцій говорив:

 Те, що я чую, я забуваю.

Те, що я бачу й чую, я трохи пам'ятаю.

Те, що я чую, бачу й обговорюю — я починаю розуміти.

Коли я чую, бачу, обговорюю й роблю, я набуваю знань і навичок.

Коли я передаю знання іншим, стаю майстром.
            Одним із шляхів оновлення змісту освіти та узгодження його з потребами сучасності є орієнтація навчально-виховного процесу на набуття ключових компетентностей та створення ефективних механізмів їх запровадження.

         Початкова ланка освіти – фундамент шкільного навчання, адже саме тут закладається основа для формування особистості майбутнього громадянина. Вона покликана забезпечити подальше становлення і різнобічний розвиток особистості дитини, цілеспрямовано виявляти й розвивати її здібності в різних видах діяльності, створити умови для повноцінного засвоєння базового рівня освіти й уміння вчитись.Компетентність — це здатність, яка базується на знаннях, досвіді, цінностях, отриманих завдяки навчанню. Компетентність є кінцевим результатом навчання, мета якого полягає у формуванні й розвитку особистості учня, розкритті його здібностей і талантів.

Ключова компетентність охоплює низку загальних навчальних і пізнавальних умінь. Вміє вчитися той учень, який сам визначає мету діяльності або приймає поставлену вчителем; проявляє зацікавленість у навчанні; докладає вольових зусиль; організовує свою працю для досягнення результату, відбирає або знаходить потрібні знання, способи для розв‘язання задачі; виконує в певній послідовності сенсорні, розумові або практичні дії, прийоми, операції; усвідомлює свою діяльність і прагне її вдосконалити;  має вміння і навички самоконтролю і самооцінки.

Ключові (метапредметні, універсальні) компетентності — загальнокультурна, соціально-комунікативна, інформативно-пізнавальна,саморегуляції, креативна — відображені у змісті всіх освітніх галузей початкової школи.

1. Ціннісно-смислова компетентність. Це компетентність у сфері світогляду, пов'язана з ціннісними орієнтирами учня, його здатністю бачити та розуміти навколишній світ, орієнтуватись у ньому, усвідомлювати свою роль і призначення, творчу спрямованість, уміти вибирати цільові та значеннєві установки для своїх дій і вчинків, приймати рішення. Дана компетентність забезпечує механізм самовизначення учня в ситуаціях навчальної й іншої діяльності. Від неї залежать індивідуальна освітня траєкторія учня та програма його життєдіяльності в цілому.

2. Загальнокультурна компетентність. Коло питань, в яких учень повинен бути добре обізнаний, мати пізнання та дуже широкий досвід діяльності: це особливості національної та загальнолюдської культури, духовно-моральні основи життя людини й людства, окремих народів, культурологічні основи сімейних, соціальних, суспільних явищ і традицій, роль науки та релігії в житті людини, їх вплив на світ, компетентності в побутовій і культурно-дозвіллєвій сфері, наприклад, володіння ефективними способами організації вільного часу. До цього ж відноситься досвід засвоєння учнем  картини світу, що розширюється до культурологічного й загальнолюдського розуміння світу.

3. Навчально-пізнавальна компетентність. Це сукупність компетентностей учня у сфері самостійної пізнавальної діяльності, що включає елементи логічної, методологічної, евристичної, загальнонавчальної діяльності, співвіднесеної з реальними об'єктами, які пізнаються учнем. Сюди входять знання й уміння організації цілепокладання, планування, генерації ідей, аналізу, рефлексії, самооцінки навчально-пізнавальної діяльності. Стосовно досліджуваних об'єктів учень опановує креативні навички продуктивної діяльності: добуванням знань безпосередньо з реальності, володінням прийомами дій у нестандартних ситуаціях, евристичними методами рішення проблем. У рамках даної компетентності визначаються вимоги відповідної функціональної грамотності: уміння відрізняти факти від домислів, володіння вимірювальними навичками, використання ймовірнісних, статистичних та інших методів пізнання.

4Інформаційна компетентність. За допомогою реальних об'єктів (телевізор, магнітофон, телефон, факс, комп'ютер, принтер, модем, копір тощо) й інформаційних технологій (аудіо-, відеозапис, електронна пошта, ЗМІ, Інтернет) формуються вміння самостійно шукати, аналізувати та відбирати необхідну інформацію, організовувати, перетворювати, зберігати та передавати її. Дана компетентність забезпечує навички діяльності учня стосовно інформації, що міститься в навчальних предметах та освітніх галузях, а також у навколишньому світі.

5. Комунікативна компетентність. Включає знання необхідних мов, способів взаємодії з оточуючими й окремими людьми та подіями, навички роботи у групі, відігравання різних соціальних ролей у колективі. Учень має вміти презентувати себе, написати лист, анкету, заяву, поставити запитання, вести дискусію й ін. Для освоєння даної компетентності в навчальному процесі фіксується необхідна й достатня кількість реальних об'єктів комунікації та способів роботи з ними для учня кожного ступеня навчання в рамках кожного досліджуваного предмета чи освітньої галузі.

6. Соціально-трудова компетентність означає володіння знаннями та досвідом у сфері громадянсько-суспільної діяльності (виконання ролі громадянина, спостерігача, виборця, представника тощо), у соціально-трудовій сфері (права споживача, покупця, клієнта, виробника), у сфері сімейних стосунків та обов'язків, у питаннях економіки та права, у галузі професійного самовизначення. У дану компетенцію входять, наприклад, уміння аналізувати ситуацію на ринку праці, діяти відповідно до особистої та суспільної вигоди, володіти етикою трудових і громадських взаємин. Учень опановує мінімально необхідні для життя в сучасному суспільстві навички соціальної активності та функціональної грамотності.

7. Компетентність особистісного самовдосконалення спрямована на засвоєння способів фізичного, духовного й інтелектуального саморозвитку, емоційної саморегуляції та самопідтримки. Реальним об'єктом у сфері даної компетентності виступає сам учень. Він опановує способи діяльності у власних інтересах і можливостях, що виражається в його безперервному самопізнанні, розвитку необхідних сучасній людині особистісних якостей, формуванні психологічної грамотності, культури мислення та поведінки. До даної компетентності відносяться правила особистої гігієни, турбота про власне здоров'я, статева грамотність, внутрішня екологічна культура. Сюди ж входить комплекс якостей, пов'язаних з основами безпечної життєдіяльності особистості.

Однією із найважливіших компетентностей учнів початкових класів є вміння вчитися. Вона формується в усіх освітніх галузях, передбачених Державним стандартом.


Ключові компетентності учнів початкових класів, визначені новим Державним стандартом

 • вміння вчитися;

 • загальнокультурна;

 • громадянська;

 • здоровязбережувальна;

 • компететності з ІКТ;

 • соціальна.


Компетентність «уміння вчитися»:

 • організовувати та контролювати свою навчальну діяльність;

 • виконувати розумові операції й практичні дії;

 • володіти вміннями й навичками самоконтролю та самооцінки;

 • прагнення здобувати нові знання;

 • самостійність у розв’язанні пізнавальних завдань.


Громадянська компетентність:

 • знання державної й національної символіки;

 • знання й дотримання прав та обов’язків учнів;

 • активна участь у позашкільній та позакласній діяльності, свідоме ставлення до виконання доручень;

 • засвоєння і дотримування учнем морально етичних норм;

 • уміння керувати своєю поведінкою й оцінювати свої та чужі вчинки.


Загальнокультурна компетентність:

 • культура міжособистісних відносин;

 • толерантна поведінка;

 • формування моральних якостей;

 • ознайомлення з культурною спадщиною українського народу;

 • ознайомлення з найважливішими досягненнями національної науки й культури, визначними подіями та постатями в історії України.


Інформаційно комунікативна компетентність:

 • здатність учня орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти і оперувати інформацією.

 • вміння добувати, осмислювати, опрацьовувати та використовувати інформацію з різних джерел, користуватися різноманітною довідковою літературою.

 • уміння аргументувати й відстоювати свою думку;

 • уміння здобувати нові знання на основі наявних;

 • прагнення збагачувати словниковий запас;

 • добре володіти усним та писемним мовленням;

 • уміння формувати власну точку зору й доводити власну позицію;

 • уміння адаптуватися в мовному середовищі;

 • адекватне ставлення до критики;


Здоров’язбережувальна компетентність:

 • уявлення і поняття про здоров’я, здоровий спосіб життя та безпечну поведінку;

 • усвідомлення здоров’я як вищої життєвої цінності;

 • взаємозв’язок організму людини з природнім і соціальним оточенням;

 • удосконалення фізичної, соціальної, психічної та духовної складових здоров’я;

 • дбайливе ставлення до свого здоров’я: здорове харчування, розпорядок дня, гігієнічний догляд за тілом, загартовування.


Соціальна компетентність:

 • проектувати стратегії свого життя з урахуванням інтересів та потреб різних соціальних груп, індивідумів, відповідно до соціальних норм та правил, наявних в українському суспільстві;

 • продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі та команді, використовувати різні ролі й функції в колективі, проявляти ініціативу, підтримувати та керувати власними взаєминами з іншими;

 • конструктивне розв’язання конфліктів, досягнення консенсусу, брати на себе відповідальність.

 • усвідомлення учнями ролі та місця родини в його житті;

 • оволодіння навичками родинних стосунків;

 • виконання постійних доручень у родині;


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Педагогічні читання «Пам’яті В.О.Сухомлинського».

Поради видатного педагога вчителям.

Тематична дискусія за творчістю Василя Олександровича

Черевата Любов Дмитрівна,

вчитель початкових класів Тритузнянського НВК

Солоне, 2013 р.КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»


Аналіз діяльності РМО вчителів початкових класів в 2012-2013 н.р.

Аналіз результатів державної атестації учнів 4-х класів шкіл Солонянського району за 2012-2013 н.р.

Кулик Любов Вікторівна,

керівник РМО вчителів початкових класів
Солоне, 2013 р.

Аналіз роботи

РМО вчителів початкових класів за 2012 -2013 навчальний рік
У районному методичному об’єднанні вчителів початкових класів працює – 134 особи.

Кадровий склад вчителів методичного об’єднання за категоріями:


 • учителів вищої категорії – 2;

 • спеціалістів першої категорії – 22;

 • спеціалістів другої категорії – 10;

 • спеціалістів – 75;

 • вчителів-методистів – 6;

 • старших учителів – 19.

Аналіз кадрового стану за стажем роботи

Вчителів до 3-х років – 7.

До 10 років – 24.

До 20 –ти років – 45.

До 30 років – 109.

Від 30 і більше – 22.

Робота РМО вчителів початкової ланки у 2012-2013 навчальному році проводилася згідно річного плану роботи. План РМО вчителів початкових класів було складено з урахуванням аналітичної характеристики педагогічних кадрів, дітей і завдань щодо реалізації методичної теми «Стратегії креативної освіти для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості» та на підставі пропозицій до планування кафедри початкової освіти ДОІППО та педагогів району.
Основними напрямками роботи РМО вчителів початкових класів в 2012-2013 н.р. було:


 • забезпечення методичного та психолого-педагогічного супроводу стандартизації якісної початкової освіти;

 • впровадження стратегії креативної освіти для формування та розвиток інноваційного потенціалу особистості;

 • сприяння розвитку критичного мислення, адаптованого до сучасних реалій та умов;

 • забезпечення особистісно-орієнтованого підходу до розвитку особистості учня, індивідуальний і диференційований підхід у процесі навчання, використання системного підходу до організації роботи із здібними та обдарованими учнями, залучення їх до участі у конкурсах, змаганнях;

 • створення відповідного психологічного мікроклімату для формування та розвитку інноваційного потенціалу особистості, впровадження у практику повсякденної роботи застосування певних стратегій з метою отримання бажаного результату;

 • використання сучасних інформаційних технологій, впровадження інтерактивних методів та методик моніторингових досліджень якості знань і умінь учнів;

 • створення сприятливого середовища для розвитку пізнавальних інтересів кожного учня та творчої атмосфери на уроці та в позаурочний час;

 • забезпечення психологічно-комфортних умов для зміцнення фізичного, психічного, соціального і духовного здоров’я дитини.

РМО працювало за планом, який в цілому виконано: проведено 7 запланованих заходів: 1 секційне засідання, 2 семінари, 3 засідання творчих груп, 1 консультація - практикум. Вся навчально-виховна робота велась згідно нормативних документів, Державного стандарту та програм для 1-4 класів. Своєчасне проходження курсової перепідготовки свідчить про тісний зв'язок з районним методкабінетом. У процесі взаємовідвідування уроків вивчався досвід колег і впроваджувався в практику роботи.

На засіданнях РМО розглядалися нормативно-правові документи щодо організації навчально-виховного процесу в закладах освіти за новим Державним стандартом , актуальні проблеми методики викладання шкільних дисциплін, інформація стосовно проведення навчальних, позакласних занять, велися огляд та обговорення педагогічної літератури, книг, педагогічних видань тощо.

Вчителі району приймали участь у всеукраїнських конкурсах: «Творчий вчитель - обдарований учень» (Жданівська СЗШ, Сурсько-Михайлівська СЗШ, Солонянська СЗШ №1), «Вчитель-новатор» (Сурсько-Михайлівська СЗШ, Солонянська СЗШ №1) та залучали учнів до участі у Всеукраїнських, обласних та регіональних конкурсах: з української мови ім. П. Яцика, «Кенгуру», «Левеня», «Колосок», «Кришталева сова», «Русский медвежонок», «Гринвіч» та Всеукраїнськтй конкурс дитячої творчості  «Діти разом кажуть «НІ» всім пожежам на Землі!» (учениця 4 класу Жданівської СЗШ Могила Дарія зайняла ІІ місце у віковій категорії "діти з 6 до 10 років", ІІ Всеукраїнський конкурс "Слово про вчителя" (Жданівська СЗШ, Сурсько-Михайлівська СЗШ, Солонянська СЗШ №1, Петриківська НСЗШ), ІІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок» за тематичним спрямуванням- екологічний проект (Солонянська СЗШ №1 та Криничанська СЗШ) . Результативність роботи щодо організації завдань, що стоять перед початковою ланкою, перевірялася під час атестації: Миропільської НСЗШ, Малозахаринської НСЗШ, Жданівської СЗШ, Єлізарівської СЗШ, Калинівської НСЗШ, Солонянської СЗШ №2 зрізів навчальних досягнень учнів згідно з графіком, затвердженим відділом освіти.

В рамках РМО протягом року були проведені: практичні семінари з теми: «Обчислювальні навички як складова предметно-математичної компетентності молодшого школяра» та «Застосування інтерактивних методик на уроках початкових класів», засідання творчих груп «Пошук, виявлення та розвиток математичної обдарованості поміж учнів початкових класів» та 2 засідання «Сходинками Веб-технологій до розкриття багатогранності креативної особистості вчителя» (створення блогів, робота з сайтами); консультація-практикум «Викладання предмета «Сходинки до інформатики» за новим Державним стандартом початкової загальної освіти».

У 2012-2013 навчальному році атестовано всіх педпрацівників початкової ланки згідно з поданими заявами. В ході атестації педагогічних кадри початкової ланки мали висвітлити результати своєї творчості на сайті РНМК «Методичний дороговказ» за такими номінаціями : «система роботи», «розробки уроків» та «улюблений методичний прийом».

Основним напрямком роботи РМО в 2012-2013 навчальному році залишилось продовження роботи щодо використання критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів, реалізації Державних стандартів початкової освіти; продовження роботи щодо вдосконалення навчально-виховного процесу, залучення творчо працюючих вчителів до роботи в творчих групах; впровадження в навчально-виховний процес сучасних інформаційно-комунікативних технологій та розширення віртуальної мережі вчителів початкових класів (власні блоги, сайти).

На даний момент функціонує сайт районного методоб’єднання вчителів початкових класів (pochclass.ucoz.ru), 7 блогів та 1 сайт членів творчої групи вчителів початкових класів.

Серед пріоритетних завдань на 2013-2014 навчальний рік: створення комфортних умов для здійснення особистісно-орієнтованого навчання та виховання, забезпечення індивідуального підходу до кожної дитини, запровадження сучасних форм і методів навчання, інтерактивних педагогічних та здоров’язберігаючих технологій навчально-виховного процесу; оптимізація мережі груп продовженого дня загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до потреби; підвищення якості навчально-виховного процесу з урахуванням досягнень педагогічної науки.Аналіз результатів підсумкової державної атестації

учнів 4 – х класів шкіл Солонянського району

за 2012 – 2013 навчальний рік

На виконання листа МОНмолодьспорт № 1/9-92 від 08.02.13 року "Про порядок закінчення навчального року та проведення державної підсумкової атестації у загальноосвітніх навчальних закладах в 2012/2013 навчальному році" та наказу відділу освіти №148 від 08.04.2013 року «Про порядок закінчення 2012-2013 навчального року, підготовку та проведення державної підсумкової атестації в загальноосвітніх навчальних закладах Солонянського району» з метою визначення відповідності освітнього рівня учнів 4 – х класів загальноосвітніх шкіл району було проведено державну підсумкову атестацію з математики та української мови (мова і читання).

Проведення державної підсумкової атестації вимагало попередньої ретельної підготовки, тому Солонянським РНМК проводилися інструктивні заняття по організації та проведенню ДПА, оволодінню критеріями оцінювання, оформленню звітної документації.

Українська мова

Державна підсумкова атестація з української мови (мова навчання), проводиться з метою перевірки мовленнєвих умінь і навичок правопису учнів, а також їхньої здатності практично застосовувати здобуті мовні знання. Для перевірки мовленнєвих умінь учням пропонується написати  зв’язний текст на задану тему, правописних – списати запропонований текст. Мовні знання і уміння перевіряються за допомогою завдань тестового характеру.

Всього учнів – 362

Писали роботу – 357

З них:

Початковий рівень – 2 – 2 %Середній рівень – 60 – 18 %

Достатній рівень – 155 – 47 %

Високий рівень – 142 – 33 %

Атестаційні контрольні роботи з української мови містили сім завдань, серед яких: три тестових завдання закритого типу, що передбачали вибір однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів; одне завдання на встановлення відповідності, в якому потрібно було з’єднати лініями або стрілочками відповідні частини; одне відкрите завдання, що виконувалося письмово; текст для списування (55–60 слів) і творче завдання – написання тексту на задану тему (5–7 речень).Типові помилки:

 • пропуск та заміна букв;

 • не правильне визна-чення дієвідміни;

 • перенос слів;

 • визначення членів речення;

 • виділення займенника із групи інших частин мови;

 • перенос слів з рядка в рядок;

 • визначення членів речення;

 • неточності в обґрунтуванні відповідей, непослідовність у викладі дум-ки;

 • використання виражальних засобів не в повній мірі.

Результати ДПА з української мови виявили, що потрібно більше уваги приділити завданням творчого характеру, повторенню правил орфографії; розвитку усного й писемного мовлення учнів, поповненню активного словника.. Учні не в повній мірі виразили свої думки, не всі правильно побудували речення під час виконання творчого завдання.

У письмових роботах учнів початкових класів трапляються помилки, які стосуються звуко - буквеної сторони письма: пропуск і заміна букв, складів.

Пропуск букв означає, що учні не виділяють у слові всіх його звукових компонентів.

Необхідно поліпшити індивідуальну та групову роботу над звуко - буквеним аналізом друкованих і рукописних слів.Читання

Підсумкова контрольна робота з читання складалася з тексту для самостійного читання та восьми завдань тестового характеру, а саме: 5 завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1−5); 2 завдання відкритого типу (завдання 6, 7): з короткою письмовою відповіддю, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності; одне завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю (завдання 8 – творче).

Всього учнів – 362

Писали роботу – 356

З них:

Початковий рівень – 1 – 0,5 %Середній рівень – 36 – 9,5 %

Достатній рівень – 173 – 46 %

Високий рівень – 163 – 44 %


Типові помилки:


 • вираження власної думки: логічність та послідовність;

 • порушення у послідовності подій;

 • побудова речень;

 • не розкриття власної думки;

 • не вміння користуватись засобами художньої виразності у висловлюваннях;

 • побудова речень;

 • складання плану;

 • незнання авторів творів;

 • невміння добирати споріднені слова, синоніми, антоніми;

 • визначення жанру твору;

 • лексичний запас слів.

Результати ДПА виявили, що на уроках читання потрібно більше уваги приділити розвитку зв’язного мовлення та творчих здібностей учнів. Для покращення орієнтації в тексті ширше використовувати такий вид роботи, як вибіркове читання.

Переважна більшість школярів опанувала програмовий зміст з читання в основному на високих рівнях.Математика

Державна підсумкова атестація з математики дозволяла визначити рівень засвоєння учнями математичних знань, сформованість умінь та навичок, здатність застосовувати вивчений матеріал під час виконання завдань із числами, числовими і буквеними виразами, рівностями, нерівностями, рівняннями, величинами, геометричними фігурами, розв’язувати сюжетні задачі. Кожна робота складалася з восьми завдань: п’яти тестових завдань закритого типу з вибором однієї правильної відповіді з трьох запропонованих варіантів (завдання 1–5); двох завдань відкритого типу з короткою письмовою відповіддю (завдання 6, 7); одного завдання відкритого типу з розгорнутою письмовою відповіддю – розв’язування сюжетної задачі (завдання 8).

Всього учнів – 363

Писали роботу – 357

З них:

Початковий рівень – 4 – 1 %Середній рівень – 67 – 19 %

Достатній рівень – 135 – 38 %

Високий рівень – 151 – 42 %


Найбільші труднощі в учнів викликали такі завдання:


 • визначення частини числа;

 • розв’язування нерівностей;

 • знаходження периметра прямокутника;

 • задачі на 2 дії;

 • визначення розрядних одиниць;

 • ділення багатоцифрових чисел на двоцифрові;

 • письмове множення багатоцифрових чисел;

 • розв’язування рівнянь ускладненого виду;

 • знаходження значень виразів на сумісні дії;

 • перетворення іменованих чисел;

 • вправи з нерівностями;

 • письмове множення і ділення багатоцифрових чисел;

 • побудова відрізка;

 • знаходження цілого числа за його частиною;

 • задачі на рух;

 • задачі на обчислення площі;

 • неправильні дії у задачі, що розв’язуються способом відношення;

 • пояснення до дій задачі;

 • множення трицифрових чисел на двоцифрові.

Висновки

Аналіз результатів ДПА дозволяє стверджувати про належний рівень виконання учнями завдань репродуктивного характеру, але разом з тим показує, що в учнів недостатньо сформовані навички та вміння встановлювати причинно – наслідкові зв’язки при розв’язування складних задач. Необхідно більше уваги приділяти формуванню в учнів умінь навчатися і мислити самостійно. Більше необхідно використовувати завдань для розвитку логічного мислення. Важливо також навчати дітей працювати самостійно, без надмірної опіки.

Також аналіз результатів показує, що у навчальних програмах з математики необхідно збільшити матеріал на формування умінь розв’язувати складені задачі, формування міцних обчислювальних навичок, уміння застосовувати ці знання у змінених умовах та різних життєвих ситуаціях, а також використовувати загальнонавчальні уміння на матеріалі різної складності.

Необхідно більше уваги приділяти урізноманітненню і систематизації обчислювальних вправ, особливо з іменованими числами, відпрацьовувати табличні випадки арифметичних дій до рівня міцних навичок.

Аналіз результатів ДПА з української мови свідчить про недостатню роботу по формуванню практичних навичок, зокрема по застосуванню мовних знань та розпізнаванню певного мовного явища. Необхідно також посилити роботу по формуванню орфографічної грамотності учнів.

Результати ДПА з читання показали необхідність посилення роботи по формуванню умінь працювати з творами різних жанрів, а також виконувати творчі завдання на основі прочитаного.КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»
Аналіз участі у всеукраїнських, обласних та районних конкурсах учнів та вчителів початкових класів Солонянського району. Публікації

Лахай Світлана Вікторівна,

учитель початкових класів Дзержинівської СЗШ

Солоне, 2013 р.Аналіз участі у всеукраїнських, обласних та районних конкурсах учнів та вчителів початкових класів Солонянського району.

Публікації. Презентація робіт

На сайті «Методичний дороговказ» розміщені роботи таких вчителів:Рубрика «ППД» (передовий педагогічний досвід)

 • Використання здоров'язберігаючих технологій у початковій школі, Голуб Л.О.

 • Використання інноваційних технологій під час проведення уроків у початкових класах, Олех Л.І.

 • Формування загальнонавчальних умінь і навичок з використанням новітніх технологій навчання, Бугрієнко В.І.

 • Формування загальнонавчальних умінь і навчок для розвитку творчих здібностей, Скулінець Г.В.

 • Створення ситуації успіху у процесі навчання, Миргородська Л.М.

 • Використання  технологій «Створення ситуації успіху», «Критичного мислення» і елементів проектної технології в інтеграції навчально-виховного процесу  у початковій школі, Ткаченко О.В.

 • Формування обчислювальних навичок на уроці математики, Кулик Л.В.

 • Розвиток мовлення в молодших школярів, Сутуга К.І.

 • Розвиток творчої особистості вчителя та учня в умовах впровадження нового cтандарту освіти та інноваційних технологій, Тищенко Т.Г.

 • Формування мовленнєвих умінь і навичок із застосуванням технології критичного мислення, Лимар Л.Б.

 • Критичне мислення як засіб формування та розвитку творчих здібностей молодших школярів, Скобенко В.В.

 • З досвіду роботи, Лаврова Р.Ю

 • Розвиток зв'язного мовлення учнів на основі інтерактивних технологій, Карнаух В.І.


Рубрика «Творчий діалог» (Розробки уроків)

Подані роботи таких вчителів: Чернявська Тетяна Андріївна , Оголь Галина Петрівна, Конторук Ульяна Володимирівна (Єлізарівська СЗШ), Овдієнко Віра Миколаївна (Петриківська НСШ), Лахай Світлана Вікторівна (Дзержинівська СЗШ), Карнаух Вікторія Іванівна (Мопрівська СЗШ), Лимар Лілія Броніславівна та Скобенко Валентина Володимирівна (Аполонівська НСЗШ), Кулик Любов Вікторівна, Тищенко Тетяна Григорівна, Миргородська Любов Миколаївна (Солонянська СЗШ №1), Запорожець Олена Сергіївна (Тритузнянський НВК) , Котенко Алла Анатоліївна (Оріхівський НВК), Євтухович Наталія Станіславівна (Миропільська НСШ), Гаркуша Любов Леонідівна (Новомар’ївська НСШ), Лаврова Раїса Юріївна (Сурсько-Михайлівська СЗШ), Косенко Олена Іванівна (Новопокровська СЗШ).Рубрика «Творчий діалог» (Методичний прийом)

Розміщені розробки: Карнаух Вікторія Іванівна (Мопрівська СЗШ), Кулик Любов Вікторівна, Миргородська Любов Миколаївна, Тищенко Тетяна Григорівна (Солонянська СЗШ №1), Лаврова Раїса Юріївна (Сурсько-Михайлівська СЗШ), Лимар Лілія Броніславівна (Аполонівська НСЗШ), Євтухович Наталія Станіславівна (Миропільська НСШ), Котенко Алла Анатоліївна (Оріхівський НВК), Гаркуша Любов Леонідівна (Новомар’ївська НСШ).Публікації у фахових виданнях:

В 2012-2013 н.р. були надіслані роботи у видавничу групу «Основа»

Лахай Світлана Вікторівна (Дзержинівська СЗШ), Сіліверстова Людмила Вікторівна (Жданівська СЗШ), Тищенко Тетяна Григорівна (Солонянська СЗШ №1), Кириченко Ганна Вікторівна (Широчанська НСШ)

Для бажаючих надрукувати статтю, розробку уроку чи виховного заходу у цьому навчальному році пропонуємо Вам координати таких видань як:

«Нива знань» та «Освіта Дніпропетровщини» - Асаєва Любов Володимирівна –редактор,

732-47-60 (адреса: каб.218, гуртожиток ДОІППО)

представник - Надія Олександрівна (095-230-39-47 чи 067-562-98-68), вона є представником видавничої групи «Основа»;

менеджер видавництва «Ранок» - Бичковська Валентина Олексіївна

(067-562-36-11; 056-790-07-97)
Постійним користувачем та дописувачем в фахові видання, районну газету «Вперед» та сайту «методичний портал» є Тищенко Тетяна Григорівна, яка розмістила на даному сайті 11 матеріалів з власного досвіду та має відповідні сертифікати.

В 2012-2013 н.р. році окрім щорічних всеукраїнських конкурсів для учнів, було запропоновано взяти участь в таких конкурсах як: ІІ Всеукраїнський конкурс "Слово про вчителя", ІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень», ІІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок», Конкурс дитячої творчості «Безпечна країна очима дитини», Всеукраїнський навчальний конкурс "Найрозумніший учень року", Всеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова», Всеукраїнський конкурс дитячої творчості «Діти разом кажуть «НІ» всім пожежам на землі».

Відгукнулися на пропозицію прийняти участь в цих конкурсах з 33 шкіл лише шкільні методичні об’єднання 4 навчальних закладів – Жданівської СЗШ («Діти разом кажуть «НІ» всім пожежам на землі», в якому учениця 4 класу Могила Дарія зайняла ІІ місце  у віковій категорії "діти з 6 до 10 років"! (Вчитель Сіліверстова Людмила Вікторівна); «Слово про вчителя», «Творчий учитель-обдарований учень»); Криничанської СЗШ - ІІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок», для участі в якому вони представили два екологічні проекти : "Як живеться вам, птахи?" та "У природі все взаємопов'язане" ; Солонянської СЗШ №1 - ІІІ Всеукраїнський конкурс «Моральний вчинок», «Вчитель новатор»; та Сурсько-Михайлівської СЗШ ІІ Всеукраїнський конкурс "Слово про вчителя", ІІ Всеукраїнський конкурс «Творчий учитель – обдарований учень».

КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»План роботи РМО на 2013-2014 н.р.

Гринчук Світлана Олександрівна,

методист Солонянського РНМК

Солоне, 2013 р.Основні напрямки роботи РМО

на 2013-2014 навчальний рік

РМО вчителів початкових класів працюватиме над виконанням наступних завдань: • глибоке вивчення і практична реалізація навчальних  программ;

 • методичний супровід реалізації Держстандарту початкової освіти;

 • удосконалення змісту, структури уроків, форм та методів навчання, спрямованих на формування компетентностей учня початкової школи;

 • сприяння впровадженню в практику роботи елементів інтерактивних та комп’ютерних технологій навчання як засобу розвитку творчого мислення;

 • реалізація завдань наступності та перспективності між дошкільною та початковою, а також початковою та середньою ланками освіти;

 • досконало вивчати і впроваджувати нові критерії оцінювання навчальних досягнень учнів.


Науково-методична проблема РМО в 2013-2014 н.р.
Розвиток творчої активності , підвищення професіоналізму педагогічних кадрів і удосконалення якості навчально-виховного процесу шляхом використання традиційних та впровадження інноваційних технологій навчання і виховання з метою всебічного розвитку учнів та формування їх базових компетенцій.

Мета. Сприяти розвитку творчої активності педагогів, підвищувати їх теоретичну, методичну, практичну компетентність,удосконалювати навчально- виховний процес

Завдання.

 1. Впроваджувати інноваційні технології у навчально-виховний процес початкового навчання в умовах реформи освіти;

 2. Сприяти розвитку творчого потенціалу вчителя ;

 3. Підвищувати рівень навчальних досягнень учнів початкових класів;

 4. Підвищувати ефективність роботи з обдарованими дітьми


Інструктивно-методичні наради та індивідуальні консультації з питань організації навчально-виховного процесу в 1-4 класах

 • Складання навчальних планів

 • Розподіл годин варіативної складової навчального плану.

 • Оформлення шкільної та класної документації.

 • Навчально-методичне забезпечення нових програм.

 • Проведення прогнозуючого контролю навчальних досягнень молодших школярів з математики, української мови, читання.

 • Режим роботи початкової ланки.

 • Комплектування груп продовженого дня.

 • Адаптація першокласників та п’ятикласників.

 • Підготовка вчителів до участі в конкурсі «Учитель року».

 • Підготовка та проведення шкільних, районних олімпіад з базових дисциплін та конкурсу з української мови ім. П. Яцика.

 • Атестація вчителів початкових класів.

 • Ведення шкільної документації.

 • Планування виховної роботи

 • Рецензування методичних посібників.

 • Діагностування.

 • Організація підготовки дітей дошкільного віку, які не відвідують дошкільні заклади до школи.

 • Рецензування посібників вчителів початкових класів.

 • Підготовка до ДПА.

 • Діагностика педагогічних працівників.

 • Організоване закінчення навчального року.

 • Організація та проведення навчальних екскурсій.

 • Хід ДПА.

 • Робота з батьками першокласників.

 • Організація літнього відпочинку.

 • Підготовка звіту за результатами ДПА в початкових класах.Орієнтовний план роботи Солонянського РМО вчителів початкових класів

на 2013-2014 н.р.

№ п/п
Форма проведення

Терміни

Місце проведення

І. Організаційно-методичне забезпечення діяльності

РМО вчителів початкових класів

1.

Аналіз роботи РМО вчителів початкових класів та пріоритетні напрямки діяльності на 2012 - 2013 навчальний рік


Секційне засідання

Серпень 2013

Солонянська СЗШ №1

2.

Моніторинг професійного розвитку педагогів, які працюють в 1-2-х класах за новим Державним стандартом

Моніторинг

Протягом року

Установи освіти

3.

Тиждень початкових класів

Тематичний тиждень

лютий

Установи освіти

4.

Всеукраїнський конкурс «Учитель року»

Конкурс
Установи освіти

5.

Створення медіатеки РМО вчителів початкових класів «Уроки , виховні години, презентації для 1,2 класів»

Медіатека

Протягом року

РНМК

6.

Підсумки роботи за рік. Планування

Круглий стіл

керівників РМО25.04.14

Актова зала РНМК

ІІ. Організаційні заходи щодо професійного розвитку вчителів початкових класів у міжкурсовий період

1.

Умови розвитку професійних якостей учителя початкових класів у процесі самоосвіти.

Школа професійної адаптації для молодих спеціалістів

20.09.13

Актова зала РНМК

2.

Реалізація нового Державного стандарту початкової освіти. Перші кроки та досягнення.

Семінар в освітньому окрузі

вчителів


1-2-х класів

17.10.13

Жданівська СЗШ

3.

Організація навчально-виховного процесу на групі продовженого дня.

Семінар для вихователів ГПД

24.10.13

Актова зала РНМК

4.

Семінар в освітньому окрузі вчителів

початкових класів “Літературознавча компетенція – основа літературного розвитку школяра»Семінар в освітньому окрузі для

вчителів


початкових класів

14.11.13

Промінська СЗШ

5.

Семінар для керівників ШМО вчителів початкових класів «Сучасний урок в початковій школі»

Семінар

20.11.13

Актова зала РНМК

6.

Семінар для вчителів поч. класів та педагогів-організаторів “Співпраця вчителя початкової ланки та педагога-організатора з метою створення умов для розвитку громадянсько- патріотичних якостей через систему дитячого самоврядування молодших школярів”


Семінар в освітньому окрузі

для вчителів поч.. класів та педагогів-організаторів
11.12.13

Мопрівська СЗШ

7.

«Зустріч молодості й досвіду»


Круглий стіл

18.12.13

Актова зала РНМК

8.

Формування життєвих компетентностей випускника початкової школи.

Творча група

22.01.14

Солонянська СЗШ №1

9.

«Формування художньо-естетичної компетентності молодших школярів засобами мистецтв»

Семінар в освітньому окрузі

для вчителів

початкових класів


20.03.14

Криничанська СЗШ

ІІІ. Організація та проведення

заходів, конкурсів

1.

Малі предметні олімпіади для учнів 3-4 класів

Олімпіадний тиждень

листопад/

грудень


Установи освіти

2.

«Учитель року 2013» номінація початкові класи

Конкурс

Грудень 2013

Установи освіти

3.

Інтелектуальний марафон для учнів 4-х класів «Розумники й Розумниці» (районний конкурс)

Конкурс

Березень 2014

Установи освіти

ІV. Інформаційно-видавнича діяльність

1.

Видавнича діяльність:

Статті, уроки, сценарії

Протягом року

РНМК, вчителі початкових класів

V. Функціонування та розвиток

інформаційно-комунікаційної

освітньої інфраструктури


1.

Інформаційне забезпечення сайту вчителів початкових класів. Створення та поповнення сторінок:

 • «Школа швидкої методичної допомоги»;

 • «Електронні посібники»;

 • «Для роботи з батьками»;

 • «ГПД»;

 • «Творчість дітей»;

 • «Цікаве на уроках»;

 • «Уроки»;

 • «Виховні години».

Робота з сайтом

Протягом року

РНМК

2.

Сходинками Веб-технологій до розкриття багатогранності креативної особистості вчителя:

 • робота з блогами, сайтами членів РМО вчителів початкових класів;

 • створення блогів, сторінок з молодими спеціалістами.

«Школа професійної майстерності»

Протягом року

СШЛНІТ


КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА

«СОЛОНЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ НАУКОВО-МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ СОЛОНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ

ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ»Участь в масових заходах та конкурсах в 2013-2014 н.р.

Гринчук Світлана Олександрівна,

методист Солонянського РНМК

Солоне, 2013 р.Всеукраїнські, обласні та районні конкурси для учнів початкових класів на 2013-2014 н.р.

(додаток до листа від 08.04.13 № 1/9-262)

Вересень


Конкурс-виставка учнівських художніх робіт «Солонянщина у фарбах майбутнього»

Жовтень


Всеукраїнську виставку-конкурс дитячого малюнка «Я хочу жити в якісному світі»

Конкурс-виставка учнівських художніх робіт «А у нас в квартирі газ»Всеукраїнський конкурс «Слово про вчителя»

Листопад


Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

Конкурс анімаційного дитячого фільму «Солонянщина: сучасність і майбутнє»

Грудень

Районний конкурс «Малі предметні олімпіади» для учнів 3-4 класівВсеукраїнський учнівський конкурс юних суспільствознавців «Кришталева сова»

Січень


Обласний конкурс дитячої творчості «Собори наших душ»

Лютий


Всеукраїнська природоохоронна акція «Годівничка»
Березень

Обласний конкурс малюнків «Податки очима дітей»

Обласний конкурс малюнків «Бюджет очима дітей»

Інтелектуальний марафон для учнів 4-х класів «Розумники й Розумниці» (районний конкурс)

Інші конкурси:

Всеукраїнський конкурс з англійської мови «ГРИНВІЧ»


Всеукраїнський конкурс з російської мови «ЛУКОМОРЬЕ»

Міжнародний математичний конкурс «Кенгуру-2013»

Міжнародний конкурс-фестиваль дитячої творчості «Усі ми діти твої, Україно»

Краєзнавча експедиція учнівської молоді "Моя Батьківщина – Україна"Конкурс на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування "Мій рідний край"


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка