Методичні рекомендації щодо підготовки до їх проведення, визначено питання для самостійного вивчення, уміщено короткий словник історичних термінів та персоналій і хронологічний покажчикСторінка6/6
Дата конвертації26.03.2016
Розмір0.92 Mb.
1   2   3   4   5   6

1927 р.

07.11. Виступ «об’єднаної опозиції».

02–19.12. ХV з’їзд ВКП(б). Розгром «об’єднаної опозиції» («троцькістсько-зінов’євський блок»). Курс на насильницьку колективізацію сільського господарства.

1928 р.

18.05–06.07. Судовий процес по так званій «Шахтинській справі».

30.09. Публікація в «Правді» статті М. Бухаріна «Замітки економіста». Початок відкритої полеміки між «правими» і Й. Сталіним.

1929 р.

Вислання Л. Троцького з СРСР.

23–29.04. ХVІ конференція ВКП(б). Засудження «правого ухилу». Ухвалення 1-го п’ятирічного плану на 1929–1932 рр.

27.12. Заява Й. Сталіна про початок «суцільної колективізації».

Грудень. Перетворення Таджицької АСРР (у складі РРФСР) на союзну республіку і включення її в СРСР.

1930 р.

01.01. Постанова ЦК ВКП(б) «Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву» (поставлена задача прискорення темпів колективізації).

30.01. Постанова ЦК ВКП(б) «Про заходи щодо ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації», що санкціонувало конфіскацію майна, масове виселення в необжиті райони та інші репресивні заходи відносно «куркулів».

02.03. Публікація в «Правді» статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів», в якій засуджувалися «перегини» в ході колективізації, що допускалися, нібито, з вини місцевих властей.

14.03. Постанова ЦК ВКП(б) «Про боротьбу з викривленнями партлінії в колгоспному русі», яка стала своєрідним продовженням статті Й. Сталіна «Запаморочення від успіхів».

Березень – червень. Масовий вихід селян з колгоспів.

07.04. Розширення системи трудових таборів, переданих Головному управлінню таборів (ГУТАБ).

26.06–13.07. ХVІ з’їзд ВКП(б). Висунення гасла «П’ятирічку – за чотири роки». Розгром так званої «правої опозиції».

Липень. Публікація повідомлення про розкриття «контрреволюційної» «Трудової селянської партії».

14.08. Постанова ЦВК і РНК СРСР про загальну безкоштовну обов’язкову початкову освіту.

25.11–07.12. Процес у сфабрикованій справі так званої «Промпартії», у ході якого були висунуті звинувачення в підготовці іноземній інтервенції в СРСР і здійснення актів саботажу та диверсій в промисловості.

19.12. Відставка О. Рикова. Призначення головою РНК СРСР В. Молотова.1931 р.

Березень. Початок судового процесу по сфабрикованій справі так званого «Союзного бюро меншовиків».1932 р.

30.01–04.02. ХVІІ конференція ВКП(б). Ухвалення директив 2-го п’ятирічного плану (1933–1937).

23.04. Постанова ЦК ВКП(б) «Про перебудову літературно-художніх організацій», яка передбачала розпуск усіх існуючих творчих організацій і створення «союзів». Проголошення «соціалістичного реалізму» єдиним творчим методом літератури і мистецтва.

Літо. Розповсюдження так званої «платформи Рюміна», у якій вимагалося усунення від керівництва Й. Сталіна (09.10.1932 р. прихильники М. Рютіна, в тому числі Л. Каменєв та Г. Зінов’єв, виключені з партії). Заслання М. Рютіна (у 1937р. розстріляний).

07.08. Прийняття закону про охорону соціалістичної власності. Введення смертної кари за розкрадання колгоспного і кооперативного майна.

10.10. Пуск Дніпровської гідроелектростанції (Дніпрогес).

31.12. Офіційне оголошення про дострокове виконання 1-го п’ятирічного плану за 4 роки 3 місяці.

1932–1933. Голодомор в Україні.1934 р.

26.01–10.02. ХVІІ з’їзд ВКП(б) – «з'їзд переможців». Затвердження директив 2-го п’ятирічного плану. Фальсифікація результатів виборів ЦК на користь Й. Сталіна.

10.07. Передача функцій ОДПУ Наркомату внутрішніх справ (НКВС).

18.09. Прийняття СРСР в Лігу Націй.

01.12. Вбивство в Ленінграді секретаря ЦК і Ленінградського обкому і міськкому ВКП(б) С. Кірова. Постанова Президії ЦВК СРСР про введення прискореної процедури слідства і суду.

18.12. Арешт Л. Каменєва та Г. Зінов’єва. Обрання А. Жданова керівником Ленінградської партійної організації.

28–29.12. Закритий судовий процес над членами так званого «Ленінградського центру», що обвинувачувались у підготовці вбивства С. Кірова та інших керівників партії й держави. Винесення смертного вироку.

1935 р.

05–16.01. Судовий процес над членами так званого «Московського центру» (обвинувачення і створенні підпільної контрреволюційної організації з підготовки вбивства С. Кірова).

02.05. Договір з Францією про взаємну допомогу.

16.05. Договір з Чехословаччиною про взаємну допомогу (статті про взаємні зобов’язання щодо надання допомоги у разі агресії третьої держави набували чинності тільки за умови виконання відповідних зобов’язань Францією).

Літо. «Кремлівська справа». Звинувачення апарату ЦВК СРСР в підготовці замаху на Й. Сталіна.

31.08. Рекорд донбасівського шахтаря О. Стаханова. Початок пропагандистської кампанії з організації «стахановського руху».1936 р.

19–24.08. Московський процес «у справі 16» за звинуваченням у створенні «терористичного троцькістсько-зінов’євського центру». Всі обвинувачені засуджені до смертної страти і розстріляні (25.08).

30.09. Відставка Г. Ягоди з посади наркома внутрішніх справ. Призначення на цей пост М. Єжова.

Жовтень. Надання допомоги республіканській Іспанії.

25.11–05.12. VІІІ надзвичайний з’їзд Рад СРСР. Ухвалення нової («сталінської») Конституції СРСР. Казахська і Киргизька автономні республіки, що входили до складу РРФСР, одержали статус союзних республік; Закавказька Федерація розділена на Азербайджанську РСР, Вірменську РСР та Грузинську РСР. Найвищим законодавчим органом країни проголошена двопалатна Верховна Рада (ВР) СРСР.

1937 р.

23–30.01. Другий московський процес у справі так званого «Паралельного антирадянського троцькістського центру», члени якого обвинувачені в організації саботажу і диверсії. 13 із 17 обвинувачених засуджені до смертної страти.

01.04. Офіційне повідомлення про виконання 2-ї п’ятирічки за 4 роки 3 місяці.

28.04. Постанова РНК СРСР про 3-й п’ятирічний план (1938–1942).

11.06. Повідомлення про прийняття смертного вироку вищим воєначальникам (М. Тухачевському, І. Якіру та ін.), що обвинуваченим у шпигунстві й зраді батьківщині.

1937–1938. «Великий терор». Арештовано 7 млн чол. 3 млн ув’язнених померли або розстріляні.1938 р.

Січень. Обрання М. Калініна головою Президії ВР СРСР.

02–13.03. Третій московський процес у справі так званого «правотроцькістського антирадянського блоку» («процес 21»). Всі звинувачені (в тому числі М. Бухарін, О. Риков, Г. Ягода) засуджені до розстрілу.

29.07–11.08. Збройний конфлікт з Японією в районі о. Хасан.

Жовтень. Видання книги «Історія ВКП(б). Короткий курс», що закріпила ідеологічні догми сталінізму та історії компартії й країни.

08.12. Відставка М.Єжова. Призначення наркомом внутрішніх справ Л.Берію.1939 р.

10–21.03. ХVІІІ з’їзд ВКП(б), Затвердження 3-го п’ятирічного плану (1938–1942). Заява про завершення (в основному) будівництва соціалістичного суспільства в СРСР.

17.04. Радянська пропозиція про укладання трьохстороннього пакту про взаємодопомогу між СРСР, Великобританією і Францією. Початок потрійних переговорів, що закінчилися безрезультатно.

03.05. Призначення на пост наркома закордонних справ голови РНК В.Молотова.

11.05–31.08. Збройний конфлікт з Японією в районі р. Халхін-Гол в Монголії.

12–22.08. Радянсько-англо-французькі переговори в Москві про прийняття військової угоди перед загрозою німецької агресії (закінчилася безрезультатно).

19.08. Торгово-кредитна угода з Німеччиною.

23.08. Пакт про ненапад з Німеччиною, який включав секретний протокол про розподіл сфер впливу в Східній Європі.

01.09. Напад Німеччини на Польщу. Початок Другої світової війни.

Список рекомендованої літератури

Основні навчальні посібники

Іваненко, В. В. Історія Радянської держави (1917-1991 рр.) [Текст]: навч. посіб. / В.В. Іваненко, А. І. Голуб, А. Ю. Шевченко. – Д.: Вид-во Дніпропетр. нац. ун-ту, 2002. – 576 с.

Барсенков, А. С. История России. 1917-2004 [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов / А. С. Барсенков, А. И. Вдовин. – 3-е изд. расш. и перераб. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 846 с.

Верт, Н. Історія Радянської держави. 1900-1991 [Текст]: навч. посіб. / Н. Верт; пер. з фр. – Рівне: Вид. агенція «Вертекс». – 2011. – 480 с.

Соколов, А. К. Курс советской истории. 1917-1940 [Текст]: учеб. пособие для студ. вузов: в 2 кн. / А. К. Соколов. – Кн. 1. - М.: Высш. шк., 1999. – 272 с.
Навчальна література

Бойко, О. Д. Історія України [Текст]: навч. посіб. / О. Д. Бойко. 3-тє вид, виправл., доповн. К.: Академвидав, 2010. 688 с.

Боффа, Дж. История Советского Союза. От революции до Второй мировой войны. Ленин и Сталин. 1917-1941 [Текст]: в 2 т. / Дж. Боффа. – Т. 1. - М.: Междунар. отношения, 1994. – 632 с.

История России. ХХ век [Текст] / А. Н. Боханов [и др.] – М.: ООО «Изд. АСТ-ЛТД», 1998. – 608с.

История России (ІХ–ХХ вв.) [Текст]: учеб. пособие / отв. ред. Я.А.Перехов [и др.]. – М.: Гарадарики; МарТ, 1999. – 623 с.

История России. XX век [Текс]: учеб. пособие для студ. вузов/ отв. ред. В. П. Дмитренко. - М.:АСТ, 2000. – 608 с.

История России. С древнейших времен до начала XXI века [Текст]: в 2 т. / под ред. А. Н. Сахарова. – М.: АСТ, 2005. – Т. 2: С начала XIX века до начала XXI века. – 863с.

Карр, Д. X. Русская революция от Ленина до Сталина. 1917–1929 [Текст] / Д.Х. Карр. – М.: ИНТЕР-ВЕРСО, 1990. – 208 с.

Кульчицький, С. Комунізм в Україні перше десятиріччя (1919–1928) [Текст] / С.Кульчицький. – К.: Основи, 1996. – 396 с.

Маля, М. Радянська трагедія: історія соціалізму в Росії. 1917–1991 [Текст] / М.Маля. – К.: Мегатайп, 2000. – 606 с.

Новейшая история России. 1914–2002 [Текст]: учеб. пособие / под ред. М.В.Ходякова. – М.: Юрайт, 2004. – 527 с.

Отечественная история (1917–2001) [Текст] / отв. ред. И. М. Узнародов. – М.: Гардарики, 2002. – 557 с.

Політична історія України [Текст]: навч. посіб. / за ред. В. І. Танцюри. – 2-ге вид., доп. – К.: Академвидав, 2008. – 552 с.

Субтельний, О. Історія України [Текст] / О. Субтельний. – К.: Либідь, 1993. – 720 с.

Хрестоматия по отечественной истории (1914–1945) [Текст] / под ред. А.Ф.Киселева, Э. М. Щагина. – М.: ВЛАДОС, 1996. – 896 с.


Зміст


Вступ..............................................................................................................................

3

Змістовий модуль 1.

Революція 1917 року та громадянська війна........................

4

Тема 1.

1917 рік – рік революційних потрясінь та боротьби альтернатив..............................................................................

4


Тема 2.

Громадянська війна та політика «воєнного комунізму»...........

11

Змістовий модуль 2.

Радянська держава в період 1920–1930-х рр........................

17

Тема 3.

Радянська держава в період непу (1921 – кінець 1920-х рр.)................................................................................

17


Тема 4.

Форсована модернізація СРСР і зміцнення радянського тоталітаризму (кінець 1920-х – 1930-ті рр.)................................

23


Словник термінів та історичних персоналій..............................................................

30

Хронологічний покажчик............................................................................................

44

Список рекомендованої літератури...............................................................................

511   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка