Методичні рекомендації щодо підготовки та проведенняСторінка1/6
Дата конвертації21.03.2016
Розмір0.83 Mb.
  1   2   3   4   5   6Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення

І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з географії у 2013/2014
Географічні олімпіади – це одна з найважливіших форм позакласної роботи. Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих і обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми, хто має багату уяву та нестандартний підхід до вирішення складних і проблемних завдань. Саме ці якості є вирішальними у процесі підготовки учнів до олімпіад.

Запорукою успіху виступу учнів є правильна організація роботи з обдарованими дітьми у навчально-виховних закладах:

- орієнтувати учнів на зацікавлення предметом географії, працювати з ними додатково, готуючись до різних конкурсів, конференцій, семінарів тощо;

- організовувати ґрунтовну самостійну роботу із сучасною науковою літературою, періодичними виданнями географічного змісту, довідниками, Інтернетом;

- проводити індивідуальні заняття під час яких розв’язувати задачі географічного змісту (за збірниками різних видань), вивчати географічну номенклатуру; здійснювати розбір завдань IV етапів олімпіад;

- постійно проводити змагання серед ерудитів;

- систематично спілкуватись з батьками і розповідати їм про схильності та здібності, успіхи і проблеми дітей;

- заняття мають бути цікавими, діти щоразу повинні поглиблювати та розширювати свої знання.

Починати підготовку творчо обдарованих учнів до участі в олімпіадах та турнірах з психологічних принципів слід з 6-го класу і працювати в системі до 11 класу.

Робота з обдарованими дітьми припускає наявність даних про структурно-якісні показники характеристики обдарованості, методики їх виявлення і розвитку, а потім організаційних заходів у рамках яких і здійснюється практична робота з подальшого розвитку творчих здібностей і обдарованості.

Одне з важливих завдань географічної освіти – формування в світогляді учнів цілісної географічної картини світу, яка формується тільки при системному засвоєнні знань.

У шкільному (І-му) етапі Всеукраїнської олімпіади з географії беруть участь учні 8-11 класів, без будь-яких обмежень, за їх бажанням, у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап географічних олімпіад проводиться в один тур (загальна кількість теоретичних і практичних завдань становить не більше чотирьох).

Завдання готують предметно – методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Необхідно підбирати завдання, доступні для більшості учнів, але за змістом і формою вони не повинні дублювати питання репродуктивного рівня, які наведені у підручнику, а відповідь на них не слід зводити тільки до викладу змісту параграфів. Тобто ставиться дещо завищена «планка» вимог з метою не тільки виявити переможців, але й довести їм, що олімпіада – це не просто контрольна робота за шкільною програмою і для досягнення успіху в її наступному етапі необхідно ще багато працювати. Рекомендуємо два-три питання шкільної олімпіади підбирати зі змісту навчальної програми поточного навчального року, та одне-два – пов’язані з вимогами програми за попередні роки навчання (або пов’язані з поняттями, які продовжують формуватися).Тільки на цьому етапі олімпіади вчитель (на власний розсуд) може дозволити учням при виконанні завдань користуватися шкільними навчальними атласами.

Після завершення перевірки олімпіадних завдань учитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи вирішення завдань, дає правильні відповіді, виправляє типові помилки, називає прізвище переможця, який братиме участь у наступному етапі олімпіади, та призерів – «запасних» у складі шкільної команди. По можливості, переможця й призерів шкільного етапу олімпіади слід відзначити подяками, грамотами чи книгами географічної або краєзнавчої тематики.У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з географії беруть участь учні 8-11 класів, які стали переможцями І етапу. Склад оргкомітету й журі призначається наказом районного (міського) управління освіти. Міський (районний) методист з географії є членом оргкомітету олімпіади, відповідальним за умови її проведення, дотримання правил і прав учасників. Із числа науковців або найдосвідченіших учителів у наказі призначається експерт-консультант, який надає наукові й методичні консультації членам журі, вирішує спірні питання, головує на засіданні апеляційної комісії.

На цьому етапі олімпіади рекомендується не більше п’яти завдань (як правило, по два теоретичних і практичних; а якщо питання одного з турів не дуже складні, то їх може бути максимум три). Досвід підказує, що одне із завдань етапу повинно бути доступним для всіх учнів (в обсязі шкільної програми певного класу); половина завдань націлена на географічний аналіз і синтез з урахуванням знань і вмінь, набутих у попередніх класах; а одне теоретичне чи практичне завдання може дещо виходити за рамки шкільної програми, або відповідь на нього може потребувати встановлення міжпредметних зв’язків. До половини тестових завдань можуть бути позапрограмними.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з географії проводиться в листопаді – грудні щороку за графіком, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, та єдиними пакетованими завданнями, які затверджує директор Департаменту.

Користування атласами, будь-якими посібниками, калькуляторами, мобільними телефонами під час виконання всіх завдань учням категорично заборонено.

При організації та проведенні всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з географії необхідно керуватись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.
Скоробогатов А.В.
Методичні рекомендації щодо підготовки та проведення

І-ІІ етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з економіки у 2013/2014
Олімпіади з економіки – це одна з найважливіших форм позакласної роботи. Метою проведення таких змагань є виявлення талановитих і обдарованих школярів: тих, хто досконало володіє знаннями шкільної програми, хто має багату уяву та нестандартний підхід до вирішення складних і проблемних завдань. Саме ці якості є вирішальними у процесі підготовки учнів до олімпіад.

У шкільному (І-му) етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки беруть участь учні 9-11 класів, без будь-яких обмежень, за їх бажанням, у час, визначений наказом адміністрації школи. Цей етап олімпіади проводиться в один тур (загальна кількість теоретичних і практичних завдань становить не більше чотирьох).

Завдання готують предметно – методичні комісії, склад яких затверджується наказом керівника навчального закладу. Необхідно підбирати завдання, доступні для більшості учнів, але за змістом і формою вони не повинні дублювати питання репродуктивного рівня, які наведені у підручнику, а відповідь на них не слід зводити тільки до викладу змісту параграфів.

Після завершення перевірки олімпіадних завдань учитель аналізує відповіді учасників, указує на оптимальні шляхи вирішення завдань, дає правильні відповіді, виправляє типові помилки, називає прізвище переможця, який братиме участь у наступному етапі олімпіади, та призерів – «запасних» у складі шкільної команди. По можливості, переможця й призерів шкільного етапу олімпіади слід відзначити подяками, грамотами чи книгами економічної тематики.У ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з економіки беруть участь учні 9-11 класів, які стали переможцями І етапу. Склад оргкомітету й журі призначається наказом районного (міського) управління освіти. Міський (районний) методист з економіки є членом оргкомітету олімпіади, відповідальним за умови її проведення, дотримання правил і прав учасників. Із числа науковців або найдосвідченіших учителів у наказі призначається експерт-консультант, який надає наукові й методичні консультації членам журі, вирішує спірні питання, головує на засіданні апеляційної комісії. Комплект олімпіадних завдань охоплює вивчений учнями матеріал за попередні роки навчання та з тем, які учні повинні були опанувати до терміну проведення олімпіади. При розробці завдань враховані також вимоги, які висуваються до олімпіадних робіт на ІІІ та IV етапах Всеукраїнської учнівської олімпіади з основ економіки.

Зміст завдань умовно поділено на три блоки: загальні поняття (1), мікроекономіка (2), макроекономіка (3). У ході виконання завдань школярі мають продемонструвати знання теоретичного матеріалу, а також уміння аналізувати, порівнювати, застосовувати економічні закони на практиці.

Завдання для учнів 9-х класів включають економічні категорії: тематичного блоку: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість. Питання з 2 тематичного блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання економічних явищ чи понять (побутовий рівень). Завдання цього блоку не потребують складних математичних перетворень. Вони, перш за все, мають на меті перевірку рівня економічного мислення учнів, їх світогляду та вмінь користуватися набутими знаннями для вирішення типових життєвих ситуацій. Поняття з 3 блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання.

Завдання для учнів 10-х класів включають питання: потреби та економічні блага, економічні ресурси та процес виробництва, проблема вибору та альтернативна вартість, основні питання економіки, дійові особи економіки та їх взаємодія. Відповіді на запитання потребують ґрунтовних знань і вмінь, у тому числі й математичних. Поняття з 3 блоку можуть бути використані тільки на рівні розпізнавання.

Завдання для учнів 11 класу охоплюють матеріал який учні повинні були опанувати до терміну проведення ІІ етапу олімпіади: взаємозв’язки економічних процесів та явищ, раціональна економічна поведінка споживача та виробника, попит, пропонування, ринкова ціна та гроші у функціонуванні економіки, ринки виробничих ресурсів та доходи у ринковій економіці.

ІІ етап Всеукраїнської олімпіади з економіки проводиться в листопаді – грудні щороку за графіком, затвердженим наказом Департаменту освіти і науки, та єдиними пакетованими завданнями, які затверджує директор Департаменту.

При організації та проведенні всіх етапів Всеукраїнської олімпіади з економіки необхідно керуватись Положенням про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 22 вересня 2011 року № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 листопада 2011 року за № 1318/20056.

Скоробогатов А.В.Рекомендації щодо проведення

ІІ етапу Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології

у 2013-2014 навчальному році
Метою проведення Всеукраїнської учнівської олімпіади з біології є виявлення та розвиток обдарованих учнів, зацікавлення їх у поглибленому вивченні біології, формування навичок дослідницької роботи, а також відбір команди для участі в міжнародній олімпіаді з біології.
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка