Методичні рекомендації щодо ущільнення вивчення навчального матеріалу предметів інваріантної складової навчального плану в загальноосвітніх навчальних закладів у ІІ семестрі 2015/2016 навчального рокуСторінка3/4
Дата конвертації21.02.2016
Розмір0.89 Mb.
1   2   3   4

Методист Букавин І.Я.
Математика

Пропонуємо ущільнити вивчення навчального матеріалу за рахунок об’єднання навчальних тем, зокрема об’єднання уроків аналізу контрольних робіт із вивченням наступної теми,використання резервних годин навчальної програми та годин на повторення, узагальнення і систематизацію навчального матеріалу, а також зменшення кількості годин, рекомендованих на вивчення теми за рахуноквилучення уроків розв’язування вправ та задач.

Рекомендуємо зразки орієнтовного ущільнення навчально-тематичних планів програмового матеріалу (із зазначенням підручників):

Теми

Рекомендована кількість годин

Кількість контрольних робіт

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

Підручник «Математика. 5» (автори: А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонський, М.С. Якір). – Харків: Гімназія, 2013
Прямокутний паралелепіпед

4

-
Звичайні дроби

11

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

11

1

Множенняі ділення десятковихдробів.

14

1

Дії з десятковимидробами. Середнєарифметичне

10

1

Відсотки

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

ПідручникМатематика. 5» (автор О.С. Істер). – Київ: Генеза, 2013
Прямокутний паралелепіпед

4

-
Звичайні дроби

15

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

9

1

Множеннядесятковихдробів

9

1

Діленнядесятковихдробів.Дії з десятковимидробами

11

1

Відсотки. Середнєарифметичне

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

8

1

5 клас, 76 год, 4 год на тиждень

Підручник «Математика. 5» (автори:Н.А.Тарасенкова, І.М.Богатирьова, О.П.Бочко, О.М.Коломієць, З.О.Сердюк ). –Київ. Видавничий дім «Освіта», 2013
Прямокутний паралелепіпед

4Звичайні дроби

9

1
Дії першого ступеня зі звичайними дробами з однаковими знаменниками

8

1

Десятковий дріб. Додавання і віднімання десяткових дробів

10

1

Множенняі діленнядесятковихдробів

11

1

Арифметичнідії з десятковимидробами. Округлення чисел

9

1

Відсотки. Середнєарифметичне

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

7

1

6 клас, 76 год, 4 год на тижденьРаціональні числа. Порівняння раціональних чисел

10

1

Додавання і віднімання раціональних чисел.

10

1

Множення раціональних чисел

10

1

Ділення раціональних чисел. Дії з раціональними числами

9

1

Рівняння

10

1

Паралельні і перпендикулярні прямі. Координатна площина

9

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

10

1

7 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тижденьЗастосування формул скороченого множення

10

1

Функції

8

1

Лінійні рівняння та системи лінійних рівнянь з двома змінними

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

4

1

7 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тижденьТрикутники. Ознаки рівності трикутників

17

2

Коло і круг

12

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

8 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тижденьКвадратні корені і дійсні числа

12

1

Квадратні рівняння

16

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

1

8 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тижденьЗастосування подібності трикутників

6

1

Многокутники. Площі многокутників

9

1

Розв’язування прямокутних трикутників

13

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

6

1

9 клас, алгебра, 70 год, 2 год на тижденьСистеми рівнянь другого степеня з двома змінними

6

1

Елементи прикладної математики

8

1

Числові послідовності

10

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

5

1

9 клас, геометрія, 70 год, 2 год на тижденьГеометричні перетворення

8

1

Вектори на площині

10

1

Початкові відомості з стереометрії

9

1

Повторення і систематизація навчального матеріалу

7

1

10 клас, математика, рівень стандарту, 105 год, 3 год на тижденьТригонометричні функції

24

2

Перпендикулярність прямих і площин в просторі

20

1

Резервний час і повторення

9

1

10 клас, алгебра і початки аналізу, академічний рівень, 70 год, 2 год на тижденьТригонометричні формули і наслідки з них

12

1

Тригонометричні рівняння та нерівності

14

1

Резервний час і повторення

8

1

10 клас, геометрія, академічний рівень, 70 год, 2 год на тижденьЗображення плоских і просторових фігур у стереометрії

3

-

Перпендикулярність прямих і площин в просторі

24

2

Резервний час і повторення

7

1

11 клас, алгебра і початки аналізу, рівень стандарту, 54 годПохідна

3

-

Застосування похідної

7

1

Інтеграл та його застосування

8

1

Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики

8

1

Резервний час і повторення

8

1

11 клас, геометрія, рівень стандарту, 51 годГеометричні тіла. Об’єми і площі поверхонь геометричних тіл

17

2

Резервний час і повторення

4

-

11 клас, алгебра і початки аналізу, академічний рівень, 105 год, 3 год на тижденьІнтеграл та його застосування

20

1

Елементи комбінаторики, теорії ймовірностей і математичної статистики

12

1

Резервний час і повторення

19

1

11 клас, геометрія, академічний рівень, 70 год, 2 год на тижденьТіла обертання. Площі поверхонь тіл обертання

14

1

Об’єми геометричних тіл

12

1

Резервний час і повторення

8

1Методисти Пришляк І.М., Іванюк Т.Г.
Інформатика

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

5 клас
Резервні години

1 год

6 клас
Резервні години

-

7 клас
Резервні години

1 год

9 клас
Резервні години

1 год

10 клас. Рівень стандарту
Резервні години

2 год

11 клас. Рівень стандарту
Резервні години

-

10 клас. Академічний рівень
Резервні години

1 год

11 клас. Академічний рівень
Резервні години

-

10 клас. Поглиблене вивчення
Методи побудови алгоритмів

51 год

Технології обробки, пошуку та сортування інформації (Access)

18 год

Резерв

-

11 клас. Академічний рівень
Комунікаційні технології

29 год

Основи комп’ютерного проектування (Розробка проекту)

20 год

Резерв

-

Методист Вербіцька М.Я.
Біологія

Запропоновані теми для ущільненого вивчення рекомендовані для самостійного обрання учителем матеріалу, який вивчатиметься за меншу кількість годин.Теми уроків

Рекомендована кількість годин

6 клас, 70 год, 2 год на тиждень
Різноманітність та видозміни листка.

Будова листка у зв’язку з функціями фотосинтезу, газообміну, випаровування води1 год

Запилення. Запліднення.

1 год

Насінина. Плід, поширення плодів.

1 год

Хвощі, плауни. Папороті.

1 год

Особливості живлення грибів.Розмноження та поширення грибів.

1 год

Паразитичні — фітопатогенні (на прикладі трутовиків) та зоопатогенні (на прикладі збудників мікозів лидини) гриби.

Значення грибів у природі та житті людини1 год

7 клас, 70 год, 2 год на тиждень
Два типи семетрії як відображення способу життя. Способи пересування тварин. Покриви тіла тварин, їх різноманітність та функції.

1 год

Нервова система, її значення і розвиток у різних тварин. Органи чуття їх значення.

1 год

Форми поведінки тварин: дослідницька, харчова, захисна, гігієнічна.

Форми поведінки тварин: репродуктивна.1 год

Поняття про популяцію та екосистему.Поняття про чинники середовища.

1 год

Вплив людини та її діяльності на екосистеми. Екологічна етика.

Природоохоронні території. Червона книга.1 год

8 клас, 70 год, 2 год на тиждень
Значення риб у житті людини. Рибне господарство.Роль риб у водних екосистемах. Охорона риб.

1 год

Сезонні явища у житті земноводних.Різноманітність земноводних. Роль земноводних у екосистемах, їх значення для людини. Охорона земноводних.

1 год

Розмноження і розвиток птахів. Поведінка птахів: влаштування гнізд, шлюбна поведінка, турбота про потомство.Сезонні явища в житті птахів. Перельоти птахів.

1 год

Різноманітність птахів. Роль птахів у екосистемах, їх значення для людини. Охорона птахів. Птахівництво.

1 год

Вплив чинників середовища на тварин.Форми співіфснування організмів в угрупованнях

1 год

9 клас, 105 год, 3 год на тиждень
Залози внутрішньої секреції

1 год

Ендокринна функція залоз змішаної секреції.Гіпоталамо-гіпофізарна система.

1 год

Запліднення.Ембріональний розвиток. Функції плаценти. Вагітність.

1 год

Загальна будова нервової системи.Центральна і периферична нервова система людини.

1 год

Стовбур головного мозку. Поняття про ретикулярну формацію.

Мозочок. Підкіркові ядра головного мозку.1 год

Зв’язок організму людини із зовнішнім середовищем. Будова аналізаторів.Загальна характеристика сенсорних систем.

1 год

Сприйняття світла, кольору, простору.Порушення зору та їх профілактика.

1 год

Рівні сприйняття інформації.Роль ретикулярної формації мозку в сприйняття інформації.

1 год

Біоритми людини.Поведінка людини.

1 год

10 клас, 52 год, 1,5 год на тиждень
Функціонування клітини прокаріотів як цілісної системи. Поділ клітин прокаріотів.Клітинний цикл еукраіотів. Механізми відтворення і загибелі клітин.

1 год

Віруси, їхній хімічний склад, будова, життєві цикли.Роль вірусів у природі й житті людини.

1 год

Особливості організації і життєдіяльності одноклітинних еукаріотів.

Колоніальні організми.1 год

Багатоклітинні організми зі справжніми тканинами.Стовбурові клітини. Диференціація клітин. Принципи взаємодії клітин. Утворення тканин у тварин.

1 год

Органи багатоклітинних організмів. Регуляція функцій у багатоклітинних організмів.Колонії багатоклітинних організмів.

1 год

11 клас, 52 год, 1,5 год на тиждень
Життєвий цикл у рослин і тварин.Ембріотехнології. Клонування

1 год

Угруповання та екосистеми. Склад і структура угруповань. Взаємодії організмів в екосистемах.Різноманітність екосистем. Розвиток ті зміни екосистем.

1 год

Роль живих організмів у біосфері. Біомаса.Вплив діяльності людини на стан біосфери. Збереження біорізноманіття. Охорона біосфери

1 год

Методист Турчин О.В.
Географія. Економіка

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

6 клас. «Загальна географія». (70 годин, 2 години на тиждень)
Рухи води в Океані. Життя в океанах і морях.

Практична робота 6 (початок).Позначення на контурній карті назв океанів, морів, проток, заток, островівБагатства вод Світового океану. Океан та людина

1 год

Підземні води, умови їх утворення і залягання в земній корі. Термальні і мінеральні води. Значення вод суходолу для природи і людини. Охорона вод Світового океану і суходолу

1 год

Природні комплекси як наслідок взаємозв’язків компонентів природи. Практична робота 7. Складання опису одного з природних комплексів своєї місцевості (за типовим планом).

1 год

Кількість населення Землі. Розселення населення на Землі, його густота. Найбільш заселені території земної кулі.Людські раси. Дослідження М. М. Миклухо-Маклая. Найчисельніші народи світу

1 год

7 клас. «Материки та океани». (70 годин, 2 години на тиждень)
Населення. Держави. Україна і держави Північної Америки.Урок контролю знань. Тема 1. Північна Америка

1 год
Загальні риси клімату. Кліматичні пояси і типи клімату.
Практична робота 11. Визначення типів клімату в межах помірного кліматичного поясу Євразії за допомогою кліматичних діаграм

1 год
Зміни природи материка людиною. Найвідоміші об’єкти, віднесені до Світової природної спадщини ЮНЕСКО. Населення. Найбільші держави Європи та Азії. Зв’язки України з країнами Європи та Азії

1 год

Забруднення навколишнього середовища. Види забруднення, основні джерела їх надходження. Міжнародне співробітництво у розв’язуванні екологічних проблем. Міжнародні організації з охорони природи.Дослідження. Шляхи розв’язування екологічних проблем

1 год

8 клас. ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ. (52 години, 1,5 години на тиждень)
Практична робота 6. Складання порівняльної характеристики природних зон і країв України (за вибором).Урок контролю знань. Розділ ІІІ. Ландшафти і фізико-географічне районування (теми 1-5)

1 год

Вплив геоекологічної ситуації на населення в Україні. Аварія на Чорнобильській АЕС і здоров’я населення. Практична робота 7. Аналіз карти геоекологічної ситуації в Україні.Законодавство про екологічну ситуацію в Україні

1 год

Моніторинг навколишнього середовища в Україні. Основні заходи щодо раціонального використання і охорони навколишнього середовища в Україні.Урок контролю знань. Розділ IV. Використання природних умов і природних ресурсів та їх охорона

1 год

9 клас. Економічна і соціальна географія України. (52 години, 1,5 години на тиждень)
Тваринництво, його структура та географія. Розвиток кормової бази тваринництва. Рибне господарство.Зональна спеціалізація сільського господарства. Гірські регіони. Приміські сільськогосподарські райони. Аграрні реформи в Україні, їх соціальне і економічне значення

1 год

Обсяги і структура зовнішньоекономічних зв’язків. Географія зовнішньої торгівлі. Торговельний баланс країни. Значення зовнішніх економічних зв’язків в господарстві країни.Міжнародні організації. Інтеграція України в світову економіку. Вплив процесів глобалізації на господарство України

1 год

Особливості географічного положення та його вплив на господарську спеціалізацію. Природні умови і ресурси, їх оцінка.

Географічні назви своєї області чи автономної республіки в минулому і нині. Особливості топоніміки своєї місцевості.Населення і трудові ресурси. Демографічна ситуація. Найбільші міста. Адміністративні райони. Історія заселення території. Особливості культури і побуту місцевого населення1 год

10 клас. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ.
(52 години, 1,5 години на тиждень)

Інші держави-сусіди України: Словаччина, Угорщина, Румунія і Молдова.Зв’язки країн сусідів з Україною.

Практична робота 3. Характеристика зв’язків України з країнами-сусідами (закінчення)1 год

Країни Південно-Західної Азії.Урок контролю знань. Тема 2. Країни Азії

1 год

Австралія. Особливості розміщення населення, найбільші міські агломерації. Роль країни в МГПП, значення зовнішніх економічних зв’язків. Океанія. Специфіка ЕГП територій регіону. Особливості природи, населення та господарства.

1 год

11 клас. Економіка. (35 годин, 1 година на тиждень)
Практична робота 5. Аналіз змін ВВП України для оцінки загального стану економіки. Урок контролю знань. Тема 6. Загальні результати національного виробництва

1 год

Міжнародні фінансово-кредитні відносини.

Форми міжнародного руху капіталів: міжнародний кредит та іноземне інвестування. Діяльність міжнародних фінансово – кредитних організацій у забезпеченні міжнародного руху капіталу. Платіжний баланс країни.Практична робота 7. Аналіз торгового балансу України з метою визначення основних статей експорту та імпорту і основних торгівельних партнерів1 год

Методист Вітенко І.М.
Фізика.Астрономія

Теми уроків

Рекомендована кількість годин

Фізика
7 клас
Тертя в природі й техніці. Лабораторна роботу № 9. Визначення коефіцієнта тертя ковзання

1 год

Узагальнення і систематизація знань з теми «Взаємодія тіл». Захист проектів

1 год

Прості механізми. Момент сили

1 год

Коефіцієнт корисної дії механізмів. Лабораторна робота № 11. Визначення ККД простого механізму

1 год

8 клас
Коефіцієнт корисної дії механізмів. Лабораторна робота №10. Визначення ККД похилої площини

1 год

Розв’язування задач і вправ з теми «Кількість теплоти». Узагальнення і систематизація знань

1 год

Енергія в житті людини. Використання енергії людиною й охорона природи

1 год

Екскурсії

1 год

9 клас
Безпекою людини під час роботи з електричними приладами. Узагальнення і систематизація знань з теми «Електричний струм»

1 год

Розв’язування експериментальних задач і вправ. Узагальнення і систематизація знань з теми «Магнітне поле»

1 год

Ядерна енергетика. Розвиток ядерної енергетики в Україні. Екологічні проблеми ядерної енергетики

1 год

Віртуальна екскурсія на тему «Ядерна енергетика та сучасні проблеми екології»

1 год

10 клас, рівень стандарту
Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація знань з теми «Властивості газів, рідин, твердих тіл»

1 год

Розв’язування задач. Узагальнення та систематизація знань з теми «Молекулярна фізика й термодинаміка»

1 год

Будова і властивості твердих тіл. Кристалічні й аморфні тіла.Рідкі кристали та їх властивості. Полімери: їхні властивості та застосування

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год
10 клас,академічний рівень
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл. Умова рівноваги тіла, що має вісь обертання. Момент сили. Центр тяжіння

1 год

Підсумковий урок з теми «Механічні коливання і хвилі». Узагальнення та систематизація знань

1 год

Розв’язування задач. Молекулярна фізика й термодинаміка

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год
11 клас, рівень стандарту
Люмінісценція. Квантові генератори. Корпускулярно-хвильовий дуалізм світла

1 год

Елементарні частинки. Загальна характеристика елементарних частинок. Узагальнення та систематизація знань з теми «Атомна та ядерна фізика»

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год
Узагальнююче заняття. Фізика й науково-технічний процес

1 год

11 клас,академічний рівень
Квантові генератори та їх застосування. Принцип дії квантових генераторів. Узагальнення та систематизація знань з теми «Хвильова і квантова оптика»

1 год

Спектральний аналіз та його застосування. Рентгенівське випромінювання. Застосування рентгенівського випромінювання в науці, техніці, медицині, на виробництві

1 год

Тривалість лабораторного практикуму зменшити на 1 год
Узагальнююче заняття «Фізика й науково-технічний процес»

1 год

Астрономія 11 клас
Наша Галактика. Світ галактик. Квазари

1 год

Проблеми космології. Історія розвитку уявлень про Всесвіт. Походження і розвиток Всесвіту. Життя у Всесвіті. Підсумки вивчення курсу астрономії

1 год
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка