Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Образотворче мистецтво»Скачати 53.49 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір53.49 Kb.
Методичні рекомендації щодо викладання предмета «Образотворче мистецтво»

у 2015/2016 навчальному році

О.В.Венгринюк,

методист НМЦ виховної роботи ІППО ЧО

У процесі виховання почуттів і творчого розвитку особистості урок образотворчого мистецтва в загальноосвітній школі відіграє незамінну роль. Він здатний увести учня у світ творчості, прилучити його до скарбів художньої культури, надати можливість відчути радість від власної творчості.

Загальною метою образотворчої освіти є розвиток у дітей високих естетичних ідеалів на основі особистісно-ціннісного ставлення до реального світу та творів мистецтва, здатності до сприймання, розуміння і створення художніх образів, формування потреб і здібностей до творчої самореалізації у процесі художнього осмислення світу.

Головним завданням курсу «Образотворче мистецтво» є формування у молодших школярів культури почуттів, основ національної та громадянської свідомості.

Вивчення мистецьких дисциплін у початкових класах здійснюватиметься за навчальними програмами, затвердженими МОНУ (наказ від 12.09.2011 № 1050): - -- «Образотворче мистецтво» авт. Шмагало Р.Т. Марчук Ж.С., Вачкова І.Б., Чорний О. В., Гнатюк М. В. ;

- «Мистецтво» авт. Масол Л.М., Гайдамака О.В., Очеретяна Н.В., Дмитренко О. М.

Робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік для початкової школи (1-4 класи) складаються – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 16.04.2014 № 460;

- для спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням предметів художньо-естетичного циклу – за Типовими навчальними планами початкової школи, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 10.06.2011 № 572, із змінами згідно з наказом МОН України від 16.04.2014 № 460 (додатки 6-7).

Під час оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи передбачено користуватися наказами Міністерства освіти і науки України від 20.08.2008 р. №755 «Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи», від 21.08.2013 №1222 «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти» та «Інструктивно-методичними матеріалами щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкових класів загальноосвітніх навчальних закладів» від 28.01.2014 № 1/9-74.

Для постійної взаємодії між учителем та учнем у системі уроків доцільно своєчасно використовувати різні види перевірок відповідно до методичних рекомендацій щодо контролю та оцінювання навчальних досягнень учнів початкової школи.

Звертаємо увагу на те, що оцінювання навчальних досягнень учнів з предметів художньо-естетичного циклу (музичне мистецтво, образотворче мистецтво) здійснюється усно і бали не виставляються.

З метою підвищення якості викладання навчальних предметів художньо-естетичного циклу у початковій школі під час комплектації педагогічних працівників рекомендується передбачити годинне навантаження з образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» насамперед учителів, які мають спеціальну освіту за дипломом (учитель музики, учитель образотворчого мистецтва).

У середній ланці робочі навчальні плани на 2015/2016 навчальний рік складаються:

- для 5-7-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів ІІ ступеня, затвердженими наказом МОНмолодьспорту України від 03.04.2012 № 409 (в редакції наказу МОН України від 29.05.2014 № 664), із змінами згідно з наказом МОН України від 12.12.2014 № 1465;

- для 8-9-х класів – за Типовими навчальними планами загальноосвітніх навчальних закладів, затвердженими наказом МОН України від 23.02.2004 № 132, зі змінами, внесеними наказом МОН України від 05.02.2009 № 66;

У 2015/2016 навчальному році учні 5-7 класів опановуватимуть зміст загальної мистецької освіти за новою програмою «Мистецтво» (авт. Л.Масол, О.Коваленко, Г.Сотська, Г.Кузьменко, Ж. Марчук, О.Константинова, Л.Паньків, І.Гринчук, Н.Новікова, Н.Овіннікова), яка включає три блоки: «Музичне мистецтво», «Образотворче мистецтво» та інтегрований курс «Мистецтво».

Особливістю навчальної програми є варіативність художнього наповнення змісту: кожен учитель може обирати різноманітні твори мистецтва для реалізації завдань програми, розкриття теми уроку та набуття учнями ключових і предметних компетентностей, визначених програмою.

Організація навчально-виховного процесу з предметів художньо-естетичного циклу у 5-6 класах здійснюватиметься згідно з рекомендаціями МОН щодо організації навчально-виховного процесу (листи МОН від 23.05.2013 № 1/9-368 «Про організацію навчально-виховного процесу у 5-х класах загальноосвітніх навчальних закладів і вивчення базових дисциплін в основній школі», від 01.07.2014 №1/9 – 343 «Педагогічні особливості навчання учнів у шостих класах»), розміщеними на офіційних веб-сайтах Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Вивчаючи образотворче мистецтво, учні 7 класу опановуватимуть особливості мистецтва архітектури, зокрема, на прикладі пам'яток рідного краю, України; види декоративно-прикладного мистецтва – розпис, вишивка, писанкарство, витинанка, народна іграшка (тема 1 «Мистецтво в нашому житті»), а також різні види дизайну - графічний, промисловий, ландшафтний, арт-дизайн (тема 2 «Дизайн»).

Основними видами діяльності на уроках залишаються сприймання й аналіз творів мистецтва та художньо-творча діяльність, що передбачає застосування різних художніх технік і матеріалів. На уроках доцільно використовувати інноваційні технології, комп’ютерні програми, Інтернет -ресурси.

Вивчаючи інтегрований курс «Мистецтво», учні мають ознайомитися з різними видами аранжування народної та академічної музики, особливостями відображення етнічних мотивів у класичній і сучасній музиці; особливостями мистецтва архітектури, зокрема, на прикладі архітектурних пам'яток рідного краю, України; видів декоративно-прикладного мистецтва (тема 1 «Мистецтво у нашому житті»); особливостями сучасних музичних явищ - джаз, рок, поп, шансон, авторська пісня та різних видів дизайну (тема 2 «Новітні мистецькі явища, дизайн»).

Провідними видами діяльності на інтегрованих уроках у 7 класі залишаються сприймання й аналіз-інтерпретація творів мистецтва та художньо-творча діяльність (хорова, художньо-практична). Важливого значення варто приділяти застосуванню на уроках інтегративних художньо-педагогічних технологій, методів і прийомів стимулювання асоціативно-образного мислення (міжвидових мистецьких паралелей, аналогій, порівнянь), що зумовлено спільним тематизмом, який об’єднує навчальний матеріал різних видів мистецтва, насамперед музичного і образотворчого. Також на уроках доцільно застосовувати інтерактивні, проблемно-евристичні, комп’ютерні технології; стимулювати пошук учнями в мистецтві особистісно значущих смислів, співзвучних власному досвіду.

Навчально-методичне забезпечення, рекомендоване Міністерством до використання в навчальних закладах, зазначено у Переліках навчальних програм, підручниках та навчально-методичних посібниках, розміщених на офіційних веб-сайтах МОНмолодьспорту (www.mon.gov.ua) та Інституту інноваційних технологій і змісту освіти (www.iitzo.gov.ua).

Звертаємо увагу на те, що письмові тематичні перевірки (контрольні, самостійні роботи) з музичного мистецтва, образотворчого мистецтва та інтегрованого курсу «Мистецтво» не проводяться.

Тематична атестація проводиться один раз або двічі на семестр та виставляється в журналі в окрему колонку без дати.

Основними і обов’язковими видами діяльності на уроках, як уже зазначалося, має бути сприймання і аналіз-інтерпретація творів мистецтва та мистецька діяльність учнів (художньо-практична, творча). Тому оцінювання навчальних досягнень учнів здійснюється за основними видами діяльності на уроках відповідно до орієнтовних Вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти (наказ МОН від 21.08.2013 № 1222).

Наголошуємо на тому, що навчальна діяльність учнів з предметів художньо-естетичного циклу у 1-8 класах може проводитись у різних формах, окрім письмових (запис учнями будь-якої інформації зі слів учителя чи з дошки, контрольних, самостійних робіт, написання рефератів), які спричиняють додаткове недоцільне навантаження учнів. Примусове ведення учнями зошитів, виконання письмових домашніх завдань є недоцільним і несприятливим для організації творчої мистецької діяльності.З предмета «Образотворче мистецтво» домашніми завданнями можуть бути спостереження та замальовки ескізного характеру з натури, з пам’яті предметів, краєвидів.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка