Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка1/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.59 Mb.
  1   2   3
ІНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО ВИВЧЕННЯ МАТЕМАТИКИ У 2014-2015 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ У ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ
Вивчення математики у 2014-2015 навчальному році має забезпечувати реалізацію «Національної доктрини розвитку освіти» та «Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012–2021 роки». Національна стратегія визначає основні напрями і шляхи реалізації ідей та положень Національної доктрини розвитку освіти, здійснення реформування освіти впродовж найближчих 10 років у нових соціально-економічних умовах.

В сучасних умовах найважливішим для держави є виховання не лише людини інноваційного типу мислення та культури, а, в першу чергу, формування патріотичної особистості учня та її нових життєвих орієнтирів, в тому числі і засобами математики.

Мета навчання математики полягає у формуванні в учнів 5-11 класів предметної математичної й ключових компетентностей. Досягнення цієї мети забезпечується шляхом реалізації компетентнісного підходу, який покладений в основу нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти. Основою формування компетентності є опанування учнями предметними компетенціями.

Предметна математична компетентність характеризує здатність школяра створювати математичні моделі процесів навколишнього світу, застосовувати досвід математичної діяльності під час розв’язвування навчально-пізнавальних і практично зорієнтованих задач. Формування в учнів 5-11 класів ключових компетентностей забезпечить поліпшення якості шкільної математичної освіти.У 2014-2015 навчальному році у процесі навчання математики доцільно користуатися такими нормативно-правовими документами Міністерства освіти і науки України:

 • відповідно до статті 16 Закону України «Про загальну середню освіту» структуру навчального року встановлюють загальноосвітні навчальні заклади за погодженням із місцевими органами управління освітою. Міністерство освіти і науки України рекомендує навчальні заняття організувати за семестровою системою (лист МОН від 11.06.2014 р. № 1/9-303):

 • лист Міністерства освіти і науки України № 1/9-303 від 11.06.2014 "Про навчальні плани загальноосвітніх навчальних закладів та структуру 2014/2015 навчального року".

 • методичні рекомендації щодо організації навчально-виховного процесу у загальноосвітніх навчальних закладах і вивчення базових дисциплін в основній школі у листі Міністерства № 1/9-343 від 01.07.2014.

 • лист Міністерства освіти і науки України №1/9-388 від 01.08.2014 "Про проведення Першого уроку у 2014/2015 н. р."

 • лист Міністерства освіти і науки України №1/9-412 від 13.08.2014 "Про проведення Уроків мужності"

 • методичні рекомендації з питань організації виховної роботи у навчальних закладах у 2014/2015 навчальному році у листі Міністерства  № 1/9-376 від 25.07.2014.

 • лист Міністерства №1/9-385 від 30.07.2014 "Методичні рекомендації для проведення бесід з учнями загальноосвітніх навчальних закладів з питань: уникнення враження мінами і вибухонебезпечними предметами та поведінки у надзвичайній ситуації".

 • наказ Міністерства освіти і науки України № 1222 від 21.08. 2013 р. «Про затвердження орієнтовних вимог оцінювання навчальних досягнень учнів із базових дисциплін у системі загальної середньої освіти».

 • наказ Міністерства освіти і науки України №496 від 03.06 2008 р. «Про затвердження Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»

 • Математика. Навчальна програма для учнів 5-9 класів
  загальноосвітніх навчальних закладів.

Типовим навчальним планом загальноосвітніх навчальних закладів:

 • з навчанням українською мовою;

 • з навчанням мовою національної меншини**** (****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншими мовами));

 • загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням українською мовою і вивченням двох іноземних мов;

 • з навчанням мовою національної меншини**** і вивченням двох іноземних мов (****Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншими мовами));

 • з українською мовою навчання і вивченням мови національної меншини**** (****Болгарської, вірменської, гагаузької, івриту, корейської, кримськотатарської, молдовської, німецької, новогрецької, польської, російської, румунської, словацької, угорської (за необхідності – й інших мов));

 • спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням іноземних мов;

 • спеціалізованих шкіл з навчанням мовою національної меншини**** і поглибленим вивченням іноземних мов;

 • спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу;

 • спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів музичного циклу;

 • спеціалізованих шкіл з навчанням українською мовою і поглибленим вивченням предметів художнього циклу;

 • спеціалізованих шкіл (класів), гімназій, ліцеїв, колегіумів з поглибленим вивченням окремих предметів білінгвальних класів;

 • у закладах з українською мовою навчання* (Білінгвальні класи створюються у спеціалізованих школах з поглибленим вивченням іноземних мов згідно з запитами та потребами учнів. Починаючи з 5-го класу поступово запроваджується часткове вивчення 1-2 предметів іноземною мовою);

 • з навчанням українською мовою і вивченням етики чи курсів духовно-морального спрямування (Курси духовно-морального спрямування впроваджуються лише за умови письмової згоди батьків усіх учнів класу та за наявності підготовленого вчителя).

передбачено таку кількість годин на вивчення математики у 5-9 класах:
Освітні галузі

Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Математика

Математика

4

4

-

-

-

Алгебра

-

-

2,5

2

2

Геометрія

-

-

1,5

2

2


Типовим навчальним планом вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл

 • з навчанням українською мовою (очна форма навчання);

 • з навчанням мовою національної меншини* (Кримськотатарською, молдовською, польською, російською, румунською, угорською (за необхідності – й іншими мовами))

передбачено таку кількість годин на вивчення математики у 5-9 класах:
Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Математика

4

4

4

4

4


Типовим навчальним планом вечірніх (змінних) загальноосвітніх шкіл

 • з навчанням українською мовою (заочна форма навчання**);

 • з навчанням мовою національної меншини*** (заочна форма навчання** (У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української та інших мов, історії, математики, фізики, хімії, біології, інформатики (по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів)))

передбачено таку кількість годин на вивчення математики у 5-9 класах:Навчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

5

6

7

8

9

Математика

3

3

3

3

3

** У групах з кількістю 16 і більше заочників відводиться додатково час для проведення індивідуальних консультацій з української та інших мов, історії, математики, фізики, хімії, біології, інформатики (по 0,5 академічної години на тиждень на кожен з цих предметів).

Навчальні програми:

Математика. 5-6 класи

Навчальні програми для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів (за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти). Математика. Програма для 5-9 класів загальноосвітніх навчальних закладів. (www.mon.gov.ua)

Алгебра.

7-9 класиПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. (Видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.). (www.mon.gov.ua)

Геометрія.

7-9 класиПрограми для загальноосвітніх навчальних закладів. Математика. 5-12 класи. (Видавництво «Перун», Київ, 2005 р., у науково-методичному журналі «Математика в школі» (№2, 2006 р.). (www.mon.gov.ua)

Поглиблене вивчення.

8-9 класи.Навчальні програми для 8-9 класів для загальноосвітніх навчальних закладів (класів) з поглибленим вивчення окремих предметів. Математика. (www.mon.gov.ua)

Алгебра і початки аналізу.

10-11 класиНавчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів. Математика.

(Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень,

рівень поглибленого вивчення. (www.mon.gov.ua))


Геометрія.

10-11 класи.Навчальні програми для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів Математика.

(Рівень стандарту, академічний рівень, профільний рівень,

рівень поглибленого вивчення. (www.mon.gov.ua))


7-9 класи.

Допрофільна підготовка.Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах), видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua

10-11 класи.

Профільне навчанняЗбірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах), видавництва «Ранок», Харків, 2011 р. та розміщених на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua

Розподіл годин на вивчення окремих розділів, кількість тематичних оцінювань, передбачених навчальними програмами, методичні рекомендації щодо оцінювання навчальних досягнень учнів, надруковані:

 • для 7 класу в Інформаційному збірнику МОН України №№22-23-24, 2007 р., у журналі «Математика в школі», №6, 2007 р, у «Математичній газеті» №7-8, 2007 р.;

 • для 8 класув Інформаційному збірникуМОНУкраїни №№22-23-24, 2008 р., у журналі «Математика в школі», №6, 2008 р, у «Математичній газеті» №7-8, 2008 р.;

 • для 9 класу в Інформаційному збірнику МОН України №№19-20-21, 2009 р., у журналі «Математика в школі»,№№7-8, 2009 р., у «Математичній газеті» №7-8, 2009 р., www.mon.gov.ua;

 • для 10 класу в Інформаційному збірнику МОН України №№25-26-27, 2010 р., у журналі «Математика в школі», №6, 2011 р., www.mon.gov.ua;

 • для 11 класу в Інформаційному збірнику МОН України №№22-23, 2011 р., у журналі «Математика в школі» (№6, 2011р.), www.mon.gov.ua.


Допрофільна підготовка.

Міністерство освіти і науки пропонує наступний перелік навчальних програм гуртків, факультативних курсів та курсів за вибором для допрофільної підготовки.Звертаємо Вашу увагу на таку особливість. Збірник програм з математики для допрофільної підготовки та профільного навчання (у двох частинах), (видавництво «Ранок», Харків, 2011 р., які розміщені на сайті Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України www.mon.gov.ua) можна використовувати лише у 7-11 класах.Назва курсу


Автори


Клас


Кількість

годин


Програми факультативних курсів та гуртка

10

Вибрані питання алгебри

Гартфіль О.Р., Показій А.П.

7

35

11

Історія математики

Бевз В.Г.

7-9

105

12

За лаштунками шкільної математики

Бевз В.Г., Бурда М.І., Прокопенко Н.С.

7-9

105

13

Геометрія як практика, логіка і фантазія

Апостолова Г.В.

7-9

51 (105)

14

Модуль числа

Апостолова Г.В.

8-11

68

15

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В.

8-11

68

16

Програми факультативних

курсів з математики Відкритого математичного коледжу Донецького національного університетуБродський Я.С., Павлов О.Л., Глюза О.О., Сліпенко А.К.

6-7,

8-9,


10-11

333

Програми курсів за вибором для учнів 8-9 класів

17

За лаштунками підручника геометрії

Дем’яненко О.І.

8

8

18

Подільність цілих чисел

Мелешко Д.Т., Пекарська Л.В., Зубкевич Г.П.

8

35

19

Нестандартні методи розв’язування деяких рівнянь вищих степенів

Єргіна О.В.

8,9

16

20

Задачі економічного змісту

Яценко С.Є., Ткач Ю.М.

8-9

34

21

Орігаметрія

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

8,9

9 (17)

22

Десять уроків гармонії

Сверчевська І.А.

9

35

23

Геометричний практикум

Каліновська Л.І.

9

17

24

Геометричні побудови

Жарій О.Ю., Єргіна О.В.

9

17

25

Графічні образи алгебраїчних рівнянь і нерівностей

Єргіна О.В.

9

17

26

Наближені обчислення та їх практичне застосування

Єргіна О.В.

9

8

27

Основи логіки та її застосування в економіці, лінгвістиці, криптографії, програмуванні

Ентін Й.А.

8-9

70

Програми факультативів та курсів за вибором

для класів з поглибленим вивченням математики28

Вступ до теорії чисел. ланцюгові дроби та їх застосування

Кирдей І.Д.

9

35

29

Фрактали

Канакіна Л.П.

9

16

30

Прикладна математика

Рудик О.Б.

8-11

272


Профільне навчання.

Міністерство освіти і науки пропонує наступний пропонує перелік навчальних програм факультативних курсів та курсів за вибором для профільного навчання:Назва курсу

автори

клас

кількість годин

природничо-математичний і технологічний напрями

1

Обернені тригонометричні функції

Грицик Т.А.

10

16 (17)

2

Ірраціональність у рівняннях, нерівностях і алгебраїчних виразах

Єргіна О.В.

10

35

3

Елементи теорії чисел

Требенко Д. Я., Требенко О. О.

10

35

4

Обчислювальний практикум

Коновалова Г.А.

10

35

5

Прикладні задачі на екстремум

Попова Л.К.

11

8

6

Зображення та геометричні перетворення

Кугай Н.В., Заїка О.В.

11

35

7

Застосування похідної до розв’язування задач

Смішко А.С.

11

35

8

Інтеграл та його застосування

Романуха В.Б.

11

35

9

Математичні моделі у фізиці

Бровко Г.В., Ковтун Л.Г. Козлова О.М., Новосельський М.А.

11

17

10

Фізична математика

Канакіна Л.П.

10-11

70

11

Історія математики

Бевз В.Г.

10-11

70

12

Побудова зображень геометричних фігур

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

17

13

Обчислення в системах комп’ютерної алгебри

Громко Л.В.

11

17

Суспільно-гуманітарний напрям

14

Історія тригонометрії

Грицик Т.А.

10

8

15

Економіко-математичне моделювання

Франчук Т.І., Шевчук Н.В.

10

35

16

Задачі лінійного програмування

Бегерська А.В., Бойко Л.А.

10

35

17

Основи фінансової математики та математичної економіки

Ліпчевський Л.В.

10,11

35

18

Математика прибутків

Желтуха Т.В.

10-11

70

19

Задачі економічного змісту в математиці

Ткач Ю.М.

10-11

70

20

Комп’ютерна математика для економістів

Сущук-Слюсаренко В.І.

11

17

Універсальний профіль

21

Раціональні функції

Кравченко Н.Д.

10

35

22

Рівняння в курсі алгебри

Догару Г.Г.

10-11

105

23

Функції та алгебраїчні вирази на координатній площині

Апостолова Г.В., Ліпчевський Л.В.

10

35

24

Методи розв’язування задач з математики

Лахтадир Л.І.

10-11

70

25

Модуль числа

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35

26

Розв’язування задач з параметрами

Апостолова Г.В., Прокопенко Н.С.

10-11

35

27

Факультативний курс з геометрії

Веретільник О.П., Хабарова М.М., Шатило Г.І.

11

35

Поглиблене вивчення математики

28

Ціла і дробова частини числа

Апостолова Г.В.

10,11

17

29

Вища математика

Морозов О.В.

10-11

140

30

Введення у фрактальний аналіз

Цибко В.В.

11

35

31

Елементи стохастики

Лиходєєва Г.В.

11

17

32

Комплексні числа та їх застосування

Шаран О.В.

11

35

  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка