Методичні рекомендації щодо вивчення математики у 2014-2015 навчальному році у загальноосвітніх навчальних закладахСторінка3/3
Дата конвертації08.03.2016
Розмір0.59 Mb.
1   2   3

10-11 класи

У старшій школі вивчення математики диференціюється за чотирма рівнями: рівнем стандарту, академічним, профільним та рівнем поглибленого вивчення математики. Кожному з них відповідає окрема навчальна програма.

Програма рівня стандарту визначає зміст навчання предмета, спрямований на завершення формування в учнів уявлення про математику як елемент загальної культури. При цьому не передбачається, що в подальшому випускники школи продовжуватимуть вивчати математику або пов’язуватимуть з нею свою професійну діяльність.

Програма академічного рівня задає дещо ширший зміст і вищі вимоги до його засвоєння у порівнянні з рівнем стандарту. Вивчення математики на академічному рівні передбачається передусім у тих випадках, коли вона тісно пов’язана з профільними предметами і забезпечує їх ефективне засвоєння. Крім того, за цією програмою здійснюється математична підготовка старшокласників, які не визначилися щодо напряму спеціалізації.

Програма профільного рівня передбачає вивчення предмета з орієнтацією на майбутню професію, безпосередньо пов’язану з математикою або її застосуваннями.

В класах суспільно-гуманітарного напряму (крім економічного профілю), філологічного, художньо-естетичного, спортивного напрямів та технологічного профілю вивчається предмет «Математика» за програмою рівня стандарту.В класах природничо-математичного напряму (крім фізико-математичного і математичного профілів), універсального, економічного та інформаційно-технологічного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою академічного рівня.

В класах фізико-математичного та математичного профілів вивчається два предмети «Алгебра і початки аналізу» та «Геометрія» за програмою профільного рівня.

У класах відповідних профілів, замість предмета «Математика» можуть вивчатися окремі курси – «Алгебра та початки аналізу» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) і «Геометрія» (із розрахунку 2 години на тиждень в 10 класі і 3 години на тиждень в 11 класі) за рахунок часу, відведеного на профільне і поглиблене вивчення предметів, введення курсів за вибором, факультативів.

Рішення про розподіл годин варіативної складової, відповідно до Положення про загальноосвітній навчальний заклад, приймає навчальний заклад, враховуючи профільне спрямування, регіональні особливості, кадрове забезпечення, матеріально-технічну базу та бажання учнів.

Таблиця розподілу годин на вивчення математики

за різними рівнями змісту освітиНавчальні предмети

Кількість годин на тиждень у класах

Рівень стандарту

Академічний рівень

Профільний рівень

Поглиблене вивчення

10

11

10

11

10

11

10

11

Математика

3

3

-

-

-

-

-

-

Алгебра та початки аналізу

-

-

2

3

5

5

5

5

Геометрія

-

-

2

2

4

4

4

4


10 клас

Згідно з програмою для вивчення математики на рівні стандарту в 10 класі відводиться 3 години на тиждень (2 год – алгебра та початки аналізу і 1 год – геометрія в І семестрі та 1 год – алгебра та початки аналізу і 2 год – геометрія в ІІ семестрі), резервний час – 11 год., разом – 105 годин.

Програма призначена для тих профілів навчання, де математика не є базовим або профільним предметом, і в інваріантній складовій типового навчального плану на її вивчення відведено не більше 3 год на тиждень.

Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу. Перший підхід в умовах вивчення предмета на рівні стандарту має певні переваги в порівнянні з розподілом курсу “Математика” на два курси “Геометрія” і “Алгебра і початки аналізу”.

У 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів математика на рівні стандарту вивчатиметься за такими підручниками:


 • Математика (рівень стандарту) (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О,Л., Сліпенко А.К.) видавництво «Навчальна книга-Богдан»;

 • Математика (рівень стандарту) (авт. Колесник Т.В., Мальований Ю.І., Тарасенкова Н.А.) видавництво «Зодіак-ЕКО»;

 • Математика (рівень стандарту) (авт. Бевз В.Г., Бевз Г.П.) видавництво «Ґенеза».

За програмою для вивчення математики на академічному рівні в 10 класі відводиться 4 год на тиждень (2 год - алгебра та початки аналізу і 2 год – геометрія), резервний час – 20 год., разом – 140 годин.

Програма академічного рівня призначена для організації навчання у класах універсального профілю та класах тих профілів, в інваріантній складовій типового навчального плану яких на вивчення математики відведено від 4 до 6 год на тиждень, і математика є базовим (обов’язковим для вивчення) предметом, близьким до профільних навчальних дисциплін – хімії, фізики, біології, екології, економіки, технологій.

У програмі академічного рівня з метою забезпечення для учнів можливості зміни рівня вивчення математики в кожному класі, в основному, збережено назви і послідовність вивчення тем, передбачених програмою рівня стандарту. Зміст навчального матеріалу доповнено, а перелік навчальних досягнень учнів конкретизовано й уточнено у відповідності до Державного стандарту. Частина навчального матеріалу, що подана у квадратних дужках, не є обов’язковою для вивчення і не виноситься для тематичного контролю.

У процесі навчання математики на академічному рівні основна увага приділяється не лише засвоєнню математичних знань, а й виробленню вмінь застосовувати їх до розв’язування практичних і прикладних задач, оволодінню математичними методами, моделями, що забезпечить успішне вивчення профільних предметів – хімії, фізики, біології, технологій. При цьому зв’язки математики з профільними предметами посилюються за рахунок розв’язання задач прикладного змісту, ілюстрацій застосування математичних понять, методів і моделей у шкільних курсах хімії, біології, фізики, технологій.

Залежно від профілю може використовуватись варіативна складова навчального плану, що передбачає вивчення факультативів, курсів за вибором, орієнтованих на посилення міжпредметних зв’язків математики з профільними предметами. Їх вивчення не лише посилює міжпредметні зв’язки, а й сприяє успішному засвоєнню учнями профільних предметів.

У 10 класі загальноосвітніх навчальних закладів математика на академічному рівні вивчатиметься за такими підручниками: • Алгебра (академічний рівень) (авт. Нелін Є.П.) видавництво «Гімназія»;

 • Алгебра (академічний рівень) (авт. Мерзляк А.Г., Номіровський Д.А., Полонський В.Б., Якір М.С.) в-во «Гімназія»;

 • Геометрія (академічний рівень) (авт. Бурда М.І., Тарасенкова Н.А.) видавництво «Зодіак-ЕКО»;

 • Геометрія (академічний рівень) (авт. Біляніна О.Я., Біляніна Г.І., Швець В.О.) видавництво «Ґенеза».


11 клас

Рівень стандарту.

За навчальною програмою рівня стандарту на вивчення математики у 11 класах відводиться 105 годин.

Програма передбачає як сумісне, так і роздільне вивчення геометрії та алгебри і початків аналізу.

Алгебра та початки аналізу

(54 год. I семестр — 16 год, 1 год. на тиждень, II семестр — 38 год, 2 год. на тиждень)Геометрія

(51 година. I семестр — 32 год, 2 год. на тиждень, II семестр — 19 год, 1 год. на тиждень)Академічний рівень.

Зміст навчання математики структуровано за темами двох навчальних курсів „Алгебра і початки аналізу” та «Геометрія» із зазначенням кількості годин на їх вивчення.

Такий розподіл змісту і навчального часу є орієнтовним. Вчителям і авторам підручників надається право коригувати його залежно від прийнятої методичної концепції та конкретних на вчальних ситуацій.

Алгебра і початки аналізу.

(3 години на тиждень, всього - 105 годин)Геометрія.

(2 години на тиждень, всього - 70 годин)Рівень стандарту:

 • «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бурда М. І., Колесник Т. В., Мальований Ю. І., Тарасенкова Н. І.);

 • «Математика (рівень стандарту)» (авт. Бевз Г.П., Бевз В.Г); «Математика (рівень стандарту)» (авт. Афанасьєва О.М., Бродський Я. С.,Павлов О. Л., Сліпенко А. К.).

Академічний і профільний рівні:

 • «Алгебра (академічний рівень,профільний рівень)» (авт. Мерзляк А. Г., Полонський В. Б., Якір М. С.,Номіровський Д. А.);

 • «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Нелін Є. П., Долгова О. Є.);

 • «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень) (авт. Шкіль М. І., Колесник Т. В., Хмара Т. М.);

 • «Алгебра (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г.);

 • «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бурда М. І., Тарасенкова Н. А., Богатирьова І. М., Коломієць О. М., Сердюк З. О.);

 • «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Бевз Г. П., Бевз В. Г., Владімірова Н. Г., Владіміров В. М.);

 • «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Єршова А. П., Голобородько В. В., Крижановський О. Ф., Єршов С. В.);

 • «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Апостолова Г. В.);

 • «Геометрія (академічний рівень, профільний рівень)» (авт. Тадеєв В. О.).

Щорічно вчителі математики зустрічаються з проблемою ведення шкільної документації. І в наступному навчальному році вона залишається актуальною.

Для контрольного тематичного оцінювання передбачаються окремі зошити (для кожного предмета), які зберігаються протягом навчального року в загальноосвітньому навчальному закладі. Кожний учень пише контрольну роботу з теми лише один раз. Усілякі переписування порушують вимоги нормативних документів. Контрольні роботи перевіряються в усіх учнів і виставляються в журнал у відповідній колонці з числом. У разі відсутності учня на контрольній роботі в колонці ставиться «н». Необхідно звернути увагу на той факт, що зошити для контрольних робіт повинні знаходитися в навчальному закладі і не підлягають винесенню з нього. Робота над помилками повинна проводитися учнями в зошиті для контрольних робіт під час перебування у навчальному закладі.

Взірцями щодо письмового оформлення завдань з математики слугують задачі та вправи, які розв’язані у підручнику, за яким вивчають математику учні.

Якщо частину контрольної роботи у формі тестових завдань учні виконують на окремих аркушах, то їх необхідно підшивати та зберігати протягом навчального року разом із зошитами для контрольних робіт.

Для виконання усіх видів письмових робіт доцільно мати таку кількість зошитів із математики:

5 – 6 класи – 2 зошити з математики;

7 – 9 класи – 2 зошити з алгебри і 1 із геометрії;

10 – 11 (12) класи – по одному зошиту з алгебри тапочатків аналізу і геометрії.

Зошити, в яких виконуються класні та домашні роботи, рекомендується перевіряти:

у 5 – 6 класах з математики – один раз на тиждень;

у 7 – 9 класах з алгебри та геометрії - один раз на два тижні;

у 10 – 11 (12) класах з алгебри та початків аналізуодин раз на місяць, із геометрії один раз на місяць.

Ведення робочих зошитів учнями залишається актуальною проблемою. Оцінка за ведення зошитів із математики виставляєтьсядо класного журналу. Досвід показує, що краще виставляти оцінку перед тематичним оцінюванням, але не рідше одного разу на місяць. Під час перевірки зошитів ураховується наявність різних видів робіт, грамотність, охайність, уміння правильно оформити роботи. Ведення зошитів оцінюється від 1 до 12 балів щомісяця протягом семестру і вважається поточною оцінкою. Оцінка за зошит впливає на оцінку за тему.

Особливу увагу доцільно звернути на дотримання наказів Міністерства освіти і науки України: • від 03.06.2008 №496 «Інструкції з ведення класного журналу учнів 5-11(12)-х класів загальноосвітніх навчальних закладів»;

 • від 05.05.2008 № 371 "Про затвердження критеріїв оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти".

Отже, у 2014-2015 навчальному році залишається актуальною проблема підвищення якості та пріоритетності шкільної математичної освіти.

Пріоритетними напрямами у роботі РМК, районних (міських) і шкільних методичних об’єднань сьогодні є підготовка вчителів до викладання математики за новим Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти, у 6 класі.Вчителі математики мають працювати над тим, щоб:

 • на уроках математики виховувати в учнів патріотизм; гуманізм; добросовісне ставлення до праці; мотивацію до навчання, позитивне ставлення до знань; дисциплінованість;

 • кожний сучасний урок математики забезпечував кожному учневі засвоєння навчального матеріалу теми, яка вивчається;

 • активно впроваджувати у навчальний процес сучасні інформаційно-комунікаційні технології;

 • забезпечити реалізацію компетентнісного підходу у процесі навчання математики;

 • формувати учня як творчу особистість, яка спрямована на активне і конструктивне входження у сучасні суспільні процеси.

Критерієм успішної роботи вчителя є не якесь формальне використання форм, методів і засобів, а якість математичної підготовки учнів.


1   2   3


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка