Методичні рекомендації щодо впровадження нового держстандарту початкової школи в 1-4 класахСкачати 205.41 Kb.
Дата конвертації20.02.2016
Розмір205.41 Kb.
Погоджено Затверджено

на засіданні методичної ради "31" серпня 2015

від 31.08.2015 Директор школи

Голова методичної ради -----------------Л. Ломака

-------------- Н. Долгоєр

План роботи

Методичного об'єднання вчителів

початкових класів

Новоукраїнської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1

на 2015-2016 н.р.

Голова методичногооб'єднання

Врадій Л.І.

Проблема методичного об'єднання

"Особистісно зорієнтований урок у школі І ступеня в умовах оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу"

Тематика засідань методичного об’єднання

вчителів початкових класів на 2015-2016 н.р.

І засідання. Серпень

1.Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015/2016 навчальний рік.

2.Обговорення навчальних програм, підручників на 4 клас.

3.Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

Методичні рекомендації щодо впровадження нового держстандарту початкової школи в 1-4 класах.

4.Опрацювати план роботи творчої групи вчителів «Сучасні педагогічні технології в аспекті особистісно-орієнтованого навчання» на 2015/2016 н.р.


5.Внесок МО початкових класів у заходи щодо розвитку та функціювання української мови як державної.

6. Затвердження календарних планів на 2015\2016 н.р.

7. Розробка плану тижня початкової школи. Розробити завдання на шкільну олімпіаду з математики та конкурс ім. Петра Яцика.

ІІ засідання. Жовтень

1.Підготовка відкритих уроків і затвердження графіка взаємовідвідування уроків.

2.Підсумок тижня початкової школи.

3. Організація виставки дидактичного матеріалу.

4.. Способи подальшого розвитку творчої ініціативи педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчального процесу та атестації педагогічних кадрів.

5. Підсумок шкільної олімпіади з математики та української мови.ІІІ засідання. Січень

1.Результативність роботи з обдарованими дітьми. Обмін досвідом.

2.Обговорення результатів моніторингу за професійно-педагогічними уміннями вчителів початкових класів.

3.Підсумки роботи МО за І семестр.

4.Моніторинг навчальних досягнень учнів початкових класів за І семестр у контексті їх особистісного росту.

5.Новинки методичної літератури.ІV засідання. Березень

Підготовка і участь у тижні професійної майстерності

1.Затвердження плану роботи й проведення тижня.

2.Обговорення відкритих уроків, результатів моніторингових досліджень.

3.Заслуховування звітів про самоосвіту.

4.Підсумки атестації вчителів.

5.Результативність виховної роботи вчителів, виховання патріотизму, поваги до державних символів.

V засідання. Квітень

1.Огляд методичної роботи.

2.Специфіка викладання й рівень знань учнів з читання.

3.Аналіз роботи з обдарованими дітьми.

4.Підсумки роботи МО.

Робота між засіданнями

1.Групова консультація „Зміст та завдання нових навчальних програм для початкової школи”. (Серпень)

2.Перевірка готовності класів до нового навчального року. (Серпень)

3.Методична оперативка „Ознайомлення з нормативними документами МОН України, обласного та міського відділів освіти з питань удосконалення сучасного уроку”. (Вересень)

4.Творча дискусія по розробці методичних заходів до дня народження В.О.Сухомлинського „Чарівне дзеркальне”. (Вересень)

5.Засідання – методичний діалог по створенню проекту „Трикутник взаємодії між дошкільними закладами і школою”. Провести спільне методичне об’єднання. (Березень)

6.Проблемний стіл. Участь у районному фестивалі „Чарівні долоньки”. (Листопад)

7.Взяти участь у роботі секції керівників ШМО. (Січень)

8.Калейдоскоп роботи із впровадження особистісно орієнтованого навчання у початкових класах. (Лютий)

9.Організувати роботу з обдарованими дітьми. Розробити заходи щодо підготовки учнів до конкурсу знавців української мови та проведення предметних олімпіад. (Жовтень)

10.Взяти участь у конкурсі на кращого знавця правил дорожнього руху з метою попередження дитячого травматизму. (Квітень)

11.Взяти участь у конкурсі „Цікаві сторінки літнього відпочинку”. (Травень)Звіт роботи методичного обєднання

вчителів початкових класів

за 2014 – 2015 навчальний рік

     В 2014-2015 н.р. методична робота вчителів початкових класів була спрямована на вирішенням проблемних завдань навчання і виховання учнів. З урахуванням рівня організаціі навчально – виховного процесу, особливостей складу учнів початкових класів, учителі, члени МО працювали над науково - методичною темою « Створення компетентнісно зорієнтованої моделі організації навчально-виховного процесу»

      У  складі  МО  працювали 5 вчителів, які мають наступні кваліфікаційні категорії:

Спеціаліст вищої категорії - 2

  Спеціаліст І категорії – 1

Спеціаліст ІІ категорії – 1

Спеціаліст - 1

     Всі вчителі мають вищу освіту.   Черговій атестації підлягав один вчитель- Мурмуєнко Л.І.. Члени атестаційної комісії вивчали роботу цього вчителя упродовж року, провели і проаналізували результати контрольних зрізів знань. Вчитель виступив на засіданнях м/о з творчим звітом.  За підсумками атестації вчитель має вищу кваліфікаційну категорію та звання «старший вчитель», нагороджена Грамотою відділу освіти.

 Аналіз  роботи  методичного  об’єднання  вчителів  початкових  класів  за  минулий  рік  показав,  що  підвищився  науково теоретичний  та  методичний  рівень  викладання  предметів,  посилилась  увага  до  виховної  та  розвивальної  функції  навчання,  до  пошуку  його  ефективних  форм  і  методів.

 Методичну майстерність вчителі початкових класів підвищували шляхом участі у роботі методоб’єднання, науково – методичних та психолого – педагогічних семінарах, шляхом самоосвіти. У рамках одного із засідань МО було проведено методичний діалог «Використання інтерактивних технологій на уроках читання та української мови». Вчителі ділилися досвідом роботи з цього питання. Кращі елементи методики, що застосовувалися кожним учителем фіксувалися всіма педагогами та бралися на замітку. 

           Свою  діяльність  вчителі  початкових  класів  спрямовують  на  пошук  наукових  новинок,  на  створення  творчої  атмосфери,  модернізацію  форм,  методів  та  засобів  навчання  та  виховання  дітей,  а  головне   на  реалізацію  принципу  рівноправного  діалогу  між  учителем  та  учнем.

 Перевірка  навичок  читання, письма, обчислювальних  навичок,  навичок  мовленнєвої діяльності, офографічних та пунктуаційнихумінь  молодших  школярів  свідчить  про  поліпшення  результативності  навчання.

           Згідно складеного плану було проведено 5 засідань    методичного об’єднання вчителів початкових класів. (Всі протоколи в наявності.)  

          Також на засіданнях МО було розглянуто питання про стан ведення документації, проведено аналіз підсумкових контрольних робіт з метою виявлення прогалин у знаннях учнів та визначення рекомендацій щодо їх усунення.  

Кожен учитель брав участь у роботі МО: готували доповіді, реферати, давали відкриті уроки, виховні заходи, які обговорювали та аналізували на засіданнях МО.

Педагоги вміло передають знання, формують уміння і навички, виховують своїх учнів добрими, самостійними, працьовитими дітьми.

Робота методичного об’єднання будувалася на основі діагностики та прогнозування, була спрямована на забезпечення потреб вчителя. В минулому навчальному році вивчалось питання використання проблемно-пошукових методів навчання з метою розвитку пізнавальних інтересів молодших школярів, проводився випереджувальний розгляд питань методики вивчення складних розділів навчальних програм з демонструванням відкритих уроків, організовувалось взаємовідвідування уроків з метою обміну досвідом роботи та дотримання педагогічних вимог учнів.

Аналіз роботи свідчить, що за минулий рік значно підвищився науково-теоретичний та методичний рівень викладання навчальних предметів, посилилась увага до виховної та розвивальної функцій навчання, до пошуку його ефективних форм і методів.

Успішне засвоєння навчального матеріалу залежить не лише від пізнавальних можливостей і здібностей дітей, а й від організації вчителем роботи на уроці, коли кожен учень працює з оптимальним навантаженням. Більше уваги вчителям початкових класів потрібно приділяти диференційованому підходу, коли форми й методи навчання добираються відповідно до індивідуальних здібностей дитини, сприяють її повноцінному розвитку. Добираючи диференційовані завдання потрібно пам’ятати: для поетапної роботи потрібні не будь-які завдання. Підібрати для слабших завдання з поступовим зменшенням міри допомоги, а для сильніших – з ускладненням творчих завдань.

Слід зазначити, що епізодичне застосування диференційованих завдань не дає бажаного результату, тому що частина учнів, особливо з низьким рівнем розвитку, буде безнадійно відставати, не досягнувши основної мети – засвоєння хоча б мінімуму знань, а сильніші не матимуть можливості постійно розвивати свої здібності.

Тільки систематичне , поетапне використання диференційованих завдань дає позитивний результат. Щоб крок за кроком найслабші учні змогли дійти до виконання основного завдання, а сильніші в цей час мають змогу не зупинятися на досягнутому, а поглиблювати знання з даної теми, розвивати свої здібності, виконуючи творчі завдання.

Тому потрібно продовжувати працювати над впровадженням методики диференційованого завдання. Добирати для школярів диференційовані домашні завдання. На уроках математики більше використовувати логічні та творчі задачі. Для здібних учнів добирати завдання творчого характеру.

Курси підвищення кваліфікації учителів пройшли у 2014\2015навчальному році 1 педагог (Врадій Л.І.).

З першого дня навчання педагогічний колектив початкової школи прагнув підсилювати виховний потенціал уроків і позаурочних заходів, формувати і закріплювати традиції школи. Для створення і згуртування дитячого колективу активно використовувалися форми гри і свята. Школярі брали участь у різноманітних виховних заходах, відвідували музеї, побували на екскурсіях тощо.

  Протягом року вчителі підготували і провели виховні заходи:

родинне свято «Мамин день», осінній ярмарок, свята «Щедра осінь»,  «Новорічні пригоди», свято «Прощавай, початкова школо!», благодійна акція«Святий Миколай, у кожну родину завітай!», конкурс Захисти пташину», та інші.

Система роботи в початкових класах побудована так, що всі заходи готуються спільно: учитель -  батьки  -  діти, що допомагає згуртувати дитячі колективи.

          Щорічно учні початкових класів беруть участь Всеукраїнському природничому інтерактивному конкурсі «Весняний колосок», «Соняшник» та у проведенні II етапу XII міжнародного конкурсу знавців української мови ім.П.Яцика, де , учень 4 класу Орлов Денис - посів ІІІ місце. Також учні 3-4 класів брали участь у районних олімпіадах з математики, де учень 4 класу Орлов Денис посів 1 місце.

Вчителями були організовані виставки творчих робіт учнів «Математика навколо нас», «Світ очима дітей»,  було взято участь у виставках «Замість ялинки - букет», «Великдень», «День захисника Вітчизни», «Підводний світ», «Юний натураліст» та інші.

Відповідно до плану роботи школи та з метою розвитку пізнавальних інтересів, поглиблення знань з навчальних предметів молодших школярів у лютому 2015 року проведено тиждень початкових класів.

        У колективі налагоджена атмосфера співробітництва, взаємодопомоги, підтримки (спільна розробка уроків, свят, екскурсій, планування) . Учителі не тільки вимогливі до себе, але й один до одного (аналіз відкритих заходів, уроків), адекватно реагують на критику.

        Аналіз  роботи  педагогів,  членів  методичного  об’єднання  дає  підставу  зробити  висновок,  що  завдання,  які  випливають  з  науково методичної  проблеми  об’єднання,  в  основному  виконано.

     Завдання м/о на 2015/ 2016 н. р.:

1.       Роботу  МО  спрямувати  на   оволодіння учнями ключовими компетентностями, які передбачають їх особистісно – соціальний та інтелектуальний розвиток; вдосконалення  методичної  культури  кожного  педагога,  використання  його  потенційних  творчих  можливостей,  інноваційної  діяльності.

 2.       Поповнення «банку ідей» педагогічної творчості вчителів.

  3.      Продовження створення  «банку»   обдарованих учнів.

 4.       Забезпечення удосконалення уроку як основної форми навчально-виховного процесу:

-     впровадження інноваційних сучасних технологій;

-  урізноманітнення форм індивідуального підходу до навчання та виховання учнів з метою виявлення та розвитку творчо обдарованих учнів; розкриття творчих здібностей учнів початкових класів;

-  проведення уроків з використанням технічних засобів навчання  (підвищення їхньої ролі в активізації пізнавальної діяльності школярів).

  5.       Розвиток  в  учнів  самостійного  критичного  та  креативного  мислення,  навичок  інтерактивного  здобування  знань.

Керівник ШМО: Врадій Л.І.Паспорт

ШМО вчителів початкових класів

1. Голова методичного об'єднання - Врадій Любов Іванівна, вчитель початкових класів, першої кваліфікаційної категорії.

2. Якісний склад ШМО:

вчителів вищої категорії - 2;

звання " Старший вчитель" - 2;

вчителів першої категорії - 1;

вчителів другої категорії - 1;

спеціаліст - 1;

бакалавр – 1.

Проблема методичного об'єднання

"Особистісно зорієнтований урок у школі І ступеня в умовах оновлення змісту і форм організації навчально-виховного процесу"

Список вчителів ШМО початкових класівПІБ

Дата

народженняПедстаж

Освіта

В яких класах викладає

Рік атестації

Примітка

1.

Врадій Любов Іванівна

31.03.1958

35

вища

4

2016
2.

Кошель Наталія Вікторівна

11.06.1957

39

вища

1

2013
3.

Мурмуєнко Лариса Іванівна

16.07.1957

37

вища

1-4

2015
4.

Оберемська Надія Вікторівна

26.09.1992

1

бакалавр

Вихователь ГПД

-
5.

Шапран Наталія Петрівна

23.08. 1993

1

спеціаліст

3

-6.

Парута Наталія

Володимирівна06.01.

1974


21

вища

2

2014
Індивідуальні науково - методичні проблеми членів МО:

Врадій Любов Іванівна - "Формування колективу, розвиток творчих здібностей учнів початкової ланки";

Кошель Наталія Вікторівна - "Розвиток пізнавальної самостійності молодших школярів";

Мурмуєнко Лариса Іванівна - " Використання іноваційних технологій на уроках у початковій школі";

Шапран Наталія Петрівна- " Диференційований підхід до навчання учнів початкової школи";

Парута Наталія Володимирівна - " Розвиток креативного мислення молодших школярів";

Оберемська Надія Вікторівна – « Розвиток дружнього та згуртованого колективу дітей».

Вивчення, узагальнення, впровадження перспективного педагогічного досвіду.Прізвище, ім'я, по батькові

Тема досвіду

Форма вивчення

Елементи впровадження

1.

В. Едигей

Нове читання

Розробка анограм

Система вправ

2.

Смаглій О.

Ігрові моменти на уроках математика

Розробка циклу

уроків


Дидактичні ігри

3.

С.П. Логачевська

Диференційований підхід до навчання учнів

Методи і прийоми роботи на уроці

Застосування на уроках

4.

Федоренко І.Т.

Шляхи удосконалення навички читання молодших школярів

Смстема роботи

Застосування на уроках

5.

Сухомлинський В.О.

Розвиток мовного чуття молодших школярів

Система роботи

Застосування на уроках

Предметні декади, місячники в 2015-2016

Терміни

Декада

Місячники

Вересень01.09.- 11.09.2015

14.09.-26.09.2015Робота з нормативними документами, навчальними планами.

Декада фізичної культуриМісячник присвячений Сухомлинському

Місячник «Увага!Діти на дорозі»Жовтень
Художньо-естетичне виховання

05.10.-16.10.2015

Декада образотворчого мистецтва та музики
Листопад02.11-13.11.2015

Декада української мови та літератури

16.11 - 27.11.2015

Декада англійської мови та зарубіжної літератури

Грудень07.12. – 18.12.2015

Декада історії та праваЗавершення І семестру

( підсумкові контрольні)
Місячник народознавства


Січень25.01.-05.02.2016


Декада математики та інформатики
Лютий
Превентивне виховання

08.02-19.02.2016

Декада вчителів початкових класів
22.02.-26.02.2016


Тиждень педагогічної майстерності

«Інноваційні методики та новітні технології на уроках»:


Березень01.03-11.03.2016


Декада присвячена пам’яті Т.Г.Шевченку
14.03-18.03.2016

Декада молодих вчителів
Квітень04.04.-15.04.2016

Декада природничих наук: географії, біології, хімії та фізики

Місячник екології


18.04.-29.04.2016

Декада обслуговуючої та технічної праці
Травень03.05.-13.05. 2016


Декада “Захисту Вітчизни”

Місячник фізичної культури

Протокол № 3

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

Новоукраїнської ЗШ №1

від 31.08.2015

Присутні: Врадій Л.І., Кошель Н.В., Мурмуєнко Л.І., Парута Н.В., Шапран Н.П..

Порядок денний

1.Обговорення і затвердження плану роботи методичного об’єднання на 2015/2016 навчальний рік.

2.Обговорення навчальних програм, підручників на 4 клас.

3.Опрацювання інструктивно-методичних матеріалів.

Методичні рекомендації щодо впровадження нового держстандарту початкової школи в 1-4 класах.

4.Опрацювати план роботи творчої групи вчителів «Сучасні педагогічні технології в аспекті особистісно-орієнтованого навчання» на 2015/2016 н.р.


5.Внесок МО початкових класів у заходи щодо розвитку та функціювання української мови як державної.

6. Затвердження календарних планів на 2015\2016 н.р.

7. Розробка плану тижня початкової школи. Розробити завдання на шкільну олімпіаду з математики та конкурс ім. Петра Яцика.

І.СЛУХАЛИ по першому питанню голову МО початкових класів Врадій Л.І.

ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В.,Мурмуєнко Л.І.

УХВАЛИЛИ:

1. Визнати методичну роботу МО за 2014 – 2015 н.р. на достатньому рівні.

2.Затвердити план ШМО початкових класів на 2015/2016 навчальний

рік.

ІІ. СЛУХАЛИ по другому питанню Врадій Л.І.ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ: виконувати методичні рекомендації МОН на 2015-2016н.р.

ІІІ.СЛУХАЛИ по третьому питанню заступника директора НВР Долгоєр Н.А. про впровадження Держстандарту початкових класів в 4 класі.

ВИСТУПИЛИ: Врадій Л.І., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ керуватися новим Держстандартом.

ІV.СЛУХАЛИ Кошель Н.В.


УХВАЛИЛИ план творчої групи вчителів початкових класів «Сучасні педагогічні технології в аспекті особистісно-орієнтованого навчання» на 2014/2015 н.р.


V.СЛУХАЛИ голову МО початкових класів Врадій Л.І.

ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ графік відкритих уроків в початковій школі.

VІ.СЛУХАЛИ голову МО початкових класів Врадій Л.І.

УХВАЛИЛИ затвердити календарні плани відповідно нової Програми зі змінами 2014 року.

VІІ. СЛУХАЛИ Долгоєр Н.А.

ВИСТУПИЛИ: Врадій Л.І., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ:  1. . Розробити план тижня початкової школи відповідно річному плану школи.

  2. Розробити завдання на шкільну олімпіаду з математики та конкурс ім. Петра Яцика.

Голова МО Врадій Л.І.Протокол № 4

засідання методичного об'єднання вчителів початкових класів

Новоукраїнської ЗШ №1

від 26.10.2015

Присутні: Врадій Л.І., Кошель Н.В., Мурмуєнко Л.І., Парута Н.В., Шапран Н.П., Оберемська Н.В.

Порядок денний

1.Про підготовку відкритих уроків і затвердження графіка взаємовідвідування уроків.

2.Підсумок місячника " У вінок Сухомлинському".

3. Організація виставки дидактичного матеріалу.

4.. Способи подальшого розвитку творчої ініціативи педагогічних кадрів, підвищення їхньої професійної майстерності, вдосконалення навчального процесу та атестації педагогічних кадрів.

5. Підсумок шкільної олімпіади з математики і української мови.

І.СЛУХАЛИ по першому питанню голову МО початкових класів Врадій Л.І.

ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В.

УХВАЛИЛИ: Розробити план відкритих уроків у початковій школі 2015- 2016 н.р

ІІ. СЛУХАЛИ по другому питанню Врадій Л.І.

ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ: рекомендувати вчителям друкуватися в фахових журналах.

ІІІ.СЛУХАЛИ по третьому питанню керівника творчої групи Кошель Н.В.

ВИСТУПИЛИ: Врадій Л.І., Парута Н.В.

УХВАЛИЛИ активніше і серйозніше ставитися до матеріального забезпечення класів.

ІV.СЛУХАЛИ заступника з НВР Долгоєр Н.А.


УХВАЛИЛИ перспективний план курсової передпідготовки та атестації вчителів початковой школи.


V.СЛУХАЛИ голову МО початкових класів Врадій Л.І.

ВИСТУПИЛИ: Кошель Н.В., Шапран Н.П.УХВАЛИЛИ рекомендації по підготовці учнів 3-4 класів до олімпіад та конкурсу ім. П. Яцика.

Голова МО Врадій Л.І.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка