Методичні рекомендації щодо впровадження тестових завдань на уроках в початковій школі. Слухачі дізнаються про програму Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти за проектом timssСкачати 31.05 Kb.
Дата конвертації05.03.2016
Розмір31.05 Kb.
Учителі початкової школи
Модуль 1. Компетентнісний підхід у навчанні математики учнів початкової школи.

Модуль спрямований на поглиблення знань та вдосконалення професійних умінь учителя щодо реалізації компетентнісного підходу у навчанні математики учнів початкової школи (формування вмінь розв’язувати задачі практичного змісту, уміння застосовувати знання в змінених умовах і в різних життєвих ситуаціях). Слухачі зможуть апробувати свої можливості в спеціально змодельованих практичних ситуаціях на предмет використання інтерактивних форм і методів навчання математики та навчаться здійснювати моніторингові дослідження.


Модуль 2. Моніторинг якості знань молодших школярів.

Модуль спрямований на розширення знань та вдосконалення професійних умінь учителя щодо проведення моніторингових досліджень якості знань учнів початкової школи. У процесі викладання буде роз’яснено сутність основних понять та надано методичні рекомендації щодо впровадження тестових завдань на уроках в початковій школі. Слухачі дізнаються про програму Міжнародного порівняльного дослідження якості природничо-математичної освіти за проектом TIMSS.


Модуль 3. Формування навички ефективного читання.

Слухачі познайомляться з сутністю поняття «ефективне читання» та основними методичними умовами його організації. Буде запропоновано систему вправ та завдань, спрямованих на формування в дітей навичок ефективного читання. Буде надано методичні рекомендації щодо вироблення навичок ефективного читання та моніторингового дослідження рівня їх сформованості.


Модуль 4. Застосування методу проектів у початковій школі.

Слухачі познайомляться з сутністю, типологією, характерними ознаками та історією виникнення методу проектів як педагогічної технології. Буде надана інформація щодо вимог до проектних умінь учнів, методики роботи над проектом, змісту проектної діяльності вчителя та учнів. Буде презентовано орієнтовні номінації проектів та показано можливі результати проектної діяльності молодших школярів, а також способи їхнього оцінювання. Слухачі зможуть повправлятися в розробці конкретних проектів.


Модуль 5. Інтегровані уроки в початковій школі.

Модуль спрямований на поглиблення знань та вдосконалення професійних умінь учителя щодо організації інтегрованих уроків у початковій школі. Слухачі познайомляться зі змістом основних понять, тематикою таких занять, можливими варіантами та комбінаціями. Буде запропоновано методичні рекомендації щодо організації уроків такого типу та надано можливості апробувати самостійно змодельовані інтегровані уроки із заданими цілями та змістом.


Модуль 6. Формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови.

Модуль спрямований на поглиблення знань та вдосконалення професійних умінь учителя щодо формування мовленнєвої компетентності молодших школярів на уроках української мови. Буде обгрунтовано необхідність оновлення змісту мовної підготовки молодших школярів на засадах компетентнісного підходу; доведено переваги інтерактивних форм та методів навчання рідної мови у формуванні ключових компетентностей. Слухачі зможуть повправлятися у моделюванні уроків, що вирішують задачі формування мовленнєвої компетентності.


Модуль 7. Технологія формування культури мислення молодшого школяра.

Модуль передбачає розширення знань учителя про зміст понять: „інтелект”, „інтелектуальний розвиток”, „інтелектуальне виховання”, «культура мислення», „інтелектуальна культура” та психолого-педагогічні умови формування культури мислення особистості в процесі навчання. Учителі оволодіють методами оцінки стану розвитку власних професійно-значущих рис особистості, світу захоплень та психічного стану дитини; збагатять досвід методами і прийомами активізації мисленнєвої діяльності школярів.


Модуль 8. Навчально-творча діяльність молодших школярів на уроках та в позакласній роботі з математики.

Слухачі дізнаються про шляхи підвищення ефективності уроків математики; буде розкрито механізми організації конструктивної взаємодії в підсистемах «учитель – клас», «учитель – учень», «учень – учень», «учень – клас» у процесі розв’язування текстових арифметичних задач, алгебраїчних та геометричних завдань, визначено зміст поняття «математичні завдання з логічним навантаженням», розглядатиметься узгодження завдань із розділами та основними темами чинної державної програми з математики. Буде надано методичні рекомендації щодо впровадження таких завдань у навчально-виховний процес на уроках математики.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка