Методичні рекомендації та плани практичних занять з курсу «Історія України» Заочна форма навчанняСкачати 217.14 Kb.
Дата конвертації11.03.2016
Розмір217.14 Kb.


Бердянський державний педагогічний університет

Кафедра історії України

Методичні рекомендації

та плани практичних занять з курсу
«Історія України»
Заочна форма навчання

III курс, заочна форма навчання

Факультети та інститути: Соціально-гуманітарний

Кафедра історії України

Графік проведення консультацій
П.І.Б День тижня Час проведення Місце проведення
проф. Константінова В.М. Понеділок 9.00 – 11.00 146 ауд.

Плани семінарських та практичних занять
Семінарське заняття № 1

Тема: Українська РСР у роки НЕПу (1921 – 1928 рр.)


 1. Україна на початку 1920-х років.

 2. Перехід до НЕПу і особливості його запровадження в Україні.

 3. Україна і утворення Союзу РСР.

 4. Відбудова народного господарства на засадах НЕПу.


Семінарське заняття № 2

Тема: Успіхи і труднощі індустріалізації в Україні

 1. Згортання НЕПу, повернення до командно-адміністративної системи господарювання в Україні.

 2. «Курс» на індустріалізацію: час прийняття, необхідність індустріалізації.

 3. Перші п’ятирічки в Україні: досягнення, прорахунки.

4. Трудові почини робітничого класу. Стахановський рух, його оцінка сучасниками.
Семінарське заняття № 3

Тема: Колективізація сільського господарства та

її наслідки на Україні

 1. Необхідність та можливості кооперування сільського господарства в Україні.

 2. Прийняття „курсу” на колективізацію та його реалізація в Україні.

 3. Наслідки суцільної колективізації на Україні.

 4. Голод і голодомор 1932 – 1933 рр.


Семінарське заняття № 4

Тема: Українська держава часів П. Скоропадського

1. Гетьманський переворот. Українська держава П.Скоропадського.

2. Діяльність гетьманського Уряду.

3. Кінець держави П.Скоропадського. Опозиція гетьманату.Семінарське заняття № 5

Тема: Суспільно-політичне життя УРСР в 1920-х – 30-х рр.
1.Українська РСР – всенародна академія в роки НЕПу.

2. Національно-культурне будівництво в республіці. Українізація.

3. Суперечливий характер суспільно-політичного розвитку Укр.РСР наприкінці 20-х – 30-ті роки.

Семінарське заняття № 6

Тема: Україна в ІІ пол. 1960-х – першій половині 1980-х рр.


 1. Жовтневий переворот 1964 р. у Москві і кадрові переміщення в УРСР

 2. Економічні реформи 60-х р.р. Причини їх невдач.

 3. Наростання застійних явищ у економіці та соціальній сфері.

 4. Наближення екологічної кризи на Україні.

 5. Суспільно-політичне життя республіки.

 6. Національні відносини на Україні: інтернаціоналізм чи русифікація.

 7. Історична наука та література в роки „застою”.


Плани самостійної роботи
Тема № 1

Україна на початку ХХ століття.


 1. В чому полягали особливості соціально-економічного розвитку України на початку

ХХ ст.?

 1. Назвіть головні передумови революції 1905-1907 рр. в Україні.

 2. В чому полягало історичне значення революції 1905-1907 рр. в Україні?

 3. Назвіть головні підсумки столипінської аграрної реформи в Україні.

 4. Тести:
 1. Які галузі промисловості України розвивалися найбільш швидко на початку ХХ ст. (потрібне підкреслити):

 • видобувні;

 • виробництво засобів виробництва;

 • виробництво засобів споживання. 1. Привести у відповідність назви і дати виникнення політичних партій Східної України:

- УСДРП 1904 р.

- УРДП 1902 р.

- РУП 1905 р.

- “Спілка” 1900 р.

- УНП 1905 р.


 1. Які політичні й громадські діячі були серед засновників РУП (потрібне підкреслити):

 • В. Винниченко;

 • М. Грушевський;

 • М. Коцюбинський;

 • С. Петлюра;

 • М. Порш.
 1. Коли і де виникла перша у Східній Україні “Просвіта” (потрібне підкреслити):

 • 1901 р., Київ;

 • 1905 р., Катеринослав;

 • 1907 р., Катеринослав;

 • 1907 р., Харків;

 • 1905 р., Київ.Теоретичні (логічні) вправи – завдання.


 1. Порівняйте економічний розвиток головних регіонів України на початку ХХ ст. Заповніть таблицю:
п/п

Регіон

Особливості економічного розвитку

1.

2.

3.4.

5.

6.7.

8.


Правобережжя

Лівобережжя

Слобожанщина

Південь


Донбас

Галичина


Буковина

Закарпаття

 1. На початку ХХ ст. промисловість України розвивалася швидкими темпами. Чому ж більшість істориків говорить про її колоніальне становище в складі Російської імперії? Поясніть це.
 1. Порівняйте становище українських земель у складі Росії та Австро-Угорщини в роки Першої світової війни:
У складі якої держави

Особливості становища

У складі Росії

У складі Австро-Угорщини

 1. Русифікаторська політика проводилась царатом по всій Україні. Чому ж русифікованими виявилися переважно українські міста, а не села? Поясніть це.
 1. Столипінська аграрна реформа була спробою провести швидку капіталістичну модернізацію села без ліквідації такого пережитку кріпосництва, як поміщицьке землеволодіння. Чи могла вона досягти своєї мети?

Визначення, поняття.

Дайте визначення понять:
 • імперська політика; - самодержавство;

 • колонія; - конституційна монархія;

 • метрополія; - лібералізм.

 • політична партія;

 • революція;

 • федерація;Тема № 2

Україна в національно-визвольних змаганнях 1917-1920р.р.

 1. Назвіть перші кроки на шляху відродження державності українського народу (весна – літо 1917 р.).

 2. Проаналізуйте взаємовідносини між Центральною Радою та Тимчасовим урядом.

 3. Які результати Брестських мирних переговорів для України? Чи були ці результати сприятливими для народу України?

 4. В чому історичне значення проголошення ІІІ Універсалу Центральної Ради?

 5. Коли було проголошено радянську владу в Україні?

 6. Які історичні уроки діяльності Центральної Ради є вагомими для українського державотворення?

 7. Тести:

 1. Коли було створено Українську Центральну Раду (потрібне підкреслити):

- березень 1917 р.; - травень 1917 р.;

- квітень 1917 р.; - червень 1917 р.

 1. Хто входив до керівництва Центральної Ради (потрібне підкреслити):

- М. Грушевський; - М. Скрипник;

- В. Винниченко; - Г. Петровський.
 1. Коли було створено УНР, проголошено її незалежність (потрібне підкреслити):

- 15 квітня 1017 р.; - 7 листопада 1917 р.;

- 25 жовтня 1917 р.; - 22 січня 1918 р.
 1. Коли проголошено владу гетьмана П. Скоропадського (потрібне підкреслити):

 • 15 березня 1918 р.;

 • 29 квітня 1918 р.;

 • 14 травня 1918 р.
 1. Хто очолив Директорію? (потрібне підкреслити):

 • В. Винниченко;

 • С. Петлюра;

 • Ф. Швець.
 1. Хто входив до складу уряду УНР – Генерального Секретаріату (потрібне підкреслити):

 • М. Грушевський; - Ф. Сергєєв;

 • В. Винниченко; - Б. Мартос;

 • С.Петлюра; - Є. Бош.

Теоретичні (логічні) вправи – завдання.


 1. Досягнення і прорахунки в діяльності Центральної Ради. (Визначте їх з переліченого нижче і покажіть у таблиці).

 • Визнання прав українського народу на свою державність, культуру, мову; міжнародне визнання

 • Закладення фундаменту для української школи, Академії наук, українських видавництв.

 • Розв’язання найважливіших суттєвих соціально-економічних проблем.

 • Створення національної армії.

 • Створення апарату управління.

 • Перехід від декларацій до справ.


п/п

Добилася

Не змогла вирішити

 1. Назвіть перші кроки на шляху відродження державності українського народу (весна – літо 1917 р.). Заповніть таблицю:


п/п

Основні вимоги Центральної Ради

1.

2.

3.Політичні вимоги

Вимоги в галузі культури

Вимоги державотворення

 1. Чотири Універсали Центральної Ради. Заповніть таблицю:

Універсал

Дата

Основні положення

І

ІІ

ІІІІVЩо Вам подобається у перших двох Універсалах Центральної Ради, а що ні?

У чому полягає значення третього та четвертого Універсалів?
 1. Підсумки та уроки Української революції 1917 – 1920 рр. Заповніть таблицю:
Напрям

Підсумки

Уроки

У галузі політики

У галузі економіки

У галузі культури

У галузі державотворення
 • Чому не вдалося створити незалежну українську державу?Тема № 3

Україна у міжвоєнні роки (1920 – кінець 1930-х р.р.)

 1. Назвіть основні причини, що зумовили необхідність переходу до нової економічної політики?

 2. Коли відбулося конституційне оформлення СРСР?

 3. Розкрийте причини “українізації”, її суть та наслідки.

 4. Яка ціна “великого перелому” кінця 1920-х – початку 1930-х років?

 5. Чи були взаємопов’язані політика форсованої індустріалізації і насильницька колективізація сільського господарства?

 6. Охарактеризуйте причини, масштаби і наслідки голодомору 1932-1933 рр. в Україні.

 7. Що Ви знаєте про політичні репресії щодо української інтелігенції 1920-1930-х рр.?

 8. Чому добу 1920-1930-х рр. називають “розстріляним відродженням”?

 9. Тести:

 1. Яка галузь господарства виходила на перше місце після переходу до непу (потрібне підкреслити):

 • розвиток важкої промисловості;

 • інтереси сільського господарства;

 • піднесення легкої промисловості;

 • електрифікація.

2. Яка основна причина голоду 1921-1923 рр. в Україні (потрібне підкреслити): • післявоєнна розруха;

 • посуха;

 • продрозкладка.

3. На які роки припадає згортання непу? (потрібне підкреслити): • 1923 – 1924 рр.;

 • 1927 – 1928 рр.;

 • в кінці 1930-х рр.

4. Що мала на меті замислена Сталіним “всеосяжна”, “суцільна” колективізація (потрібне підкреслити): • піднести на вищий рівень розвиток сільського господарства;

 • забезпечити нееквівалентний обмін між містом і селом;

 • полегшити викачування ресурсів села у державний бюджет;

 • розв’язання хлібозаготівельних криз;

 • зробити заможним і щасливим життя селян;

 • позбавлення селянина знарядь виробництва, обмеження його в громадянських правах, перетворення у приписаного до артілі найманого працівника, виконання волі партійно-державної бюрократії.

5. Коли наступив кінець “українізації” і почався довгочасний етап утисків української культури (потрібне підкреслити): • 1925 р. – 1933 р.

 • 1929 р. – 1939 р.


Теоретичні (логічні) вправи-завдання.

 1. Відмінності нової економічної політики від політики “воєнного комунізму”

(показати стрілками):

Воєнний комунізм”

Заходи

Неп
- продподаток;

- продрозкладка;

- загальна трудова повинність;

- трудова мобілізація;

- розподіл за картками;

- безгрошові наряди замовлення;

- стимулювання випуску необхідної продукції економічними засобами;

- суворо централізоване управління підприємствами;

- система вільного управління підприємствами, переведення їх на госпрозрахунок
 1. Яка основна причина голодомору 1932-1933 рр. в Україні (потрібне підкреслити):

 • дезорганізація виробництва;

 • непосильні для селян хлібозаготівлі;

 • надмірний хлібний експорт;

 • небажання колгоспників працювати в громадському господарстві

 • конфіскація властями продовольства;

 • результат економічних прорахунків;

 • наслідок спроби здійснити соціалістичне будівництво воєнно-комуністичним методами.
 1. Назвіть основні ознаки командно-адміністративної системи управління промисловістю (потрібне підкреслити):

 • економічна заінтересованість трудящих;

 • базувалась на примусі, на страху людини перед покаранням за невиконаний або недбало виконаний наказ;

 • участь трудящих в управлінні;

 • рішення приймали керівні посадові особи, а величезна маса виконавців не брала ніякої участі в управлінні;

 • повна самостійність підприємств;

 • цілковитий перехід промислових підприємств у підпорядкування загальносоюзних наркоматів;

 • господарський механізм грунтувався на директивному плануванні;

 • господарський механізм грунтувався на економічних засадах;

 • зменшення апарату управління;

 • зростання бюрократичного апарату управління;
 1. Розкрийте здобутки та втрати суспільства в роки перших п’ятирічок (на прикладі України). Заповніть таблицю:
Сфери життєдіяльності

Здобутки

Втрати

Економічна

Суспільно-політична

Культурна

Національна


Визначення, поняття.

Дайте визначення понять:
 • нова економічна політика;

 • кооперативна форма власності;

 • суверенітет;

 • ТСОЗ;

 • сілгоспартіль;

 • комуна;

 • командно-адміністративна система;

 • українізація;

- лікнеп.

Тема № 4
Україна в роки Великої Вітчизняної війни, відбудови та подальшого розвитку народного господарства (1939 – середина 1960-х рр.)

 1. Охарактеризуйте сучасну оцінку Договору про ненапад між СРСР і Німеччиною та таємного протоколу до нього.

 2. Дайте характеристику фашистського “воєнного порядку” в Україні.

 3. Який населений пункт України був першим визволений від німецько-фашистських загарбників?

 4. Яка ціна перемоги у Великій Вітчизняній війні для України?

 5. Тести:
 1. Коли почалася Друга світова війна (потрібне підкреслити):

 • 20 серпня 1939 р.;

 • 1 вересня 1939 р.;

 • 15 жовтня 1939 р.
 1. Коли був підписаний радянсько-німецький договір про ненапад (пакт Молотова-Ріббентропа) (потрібне підкреслити):

 • 23 серпня 1939 р.;

 • 28 вересня 1939 р.;

 • 22 жовтня 1940 р.
 1. Коли розпочався похід Червоної Армії в Західну Україну (потрібне підкреслити):

 • 15 серпня 1939 р.;

 • 17 вересня 1939 р.;

 • 13 жовтня 1940 р.
 1. Де і коли ОУН прийняла “Акт проголошення української держави” (потрібне підкреслити):

- 30 червня 1941 р.; - Київ;

- 20 липня 1941 р.; - Ужгород;

- 10 серпня 1941 р.; - Львів.
5. Коли було звільнено столицю України – Київ (потрібне підкреслити):


 • 8 жовтня 1943 р.;

 • 6 листопада 1943 р.;

 • 9 грудня 1943 р.


Теоретичні (логічні) вправи-завдання.


 1. Визначте причини та характер Другої світової війни. Заповніть таблицю:


п/п

Причини

Характер

1.

2.

3. 1. Покажіть цілі учасників Другої світової війни. Заповніть таблицю:


п/п

СРСР

США, Англія, Франція

Фашистська Німеччина та

її союзники
 1. Покажіть, які наслідки мали помилки Сталіна в керівництві бойовими діями в 1941-1942 рр.

 2. Дайте загальну характеристику фашистського “нового порядку” на окупованій території України. Заповніть таблицю:


п/п

Основні заходи фашистського “нового порядку” 1. Охарактеризуйте суть Мюнхенської змови.


Визначення, поняття.

Дайте визначення понять:
 • система колективної безпеки в Європі;

 • Мюнхенська змова;

 • план Барбаросса;

 • воєнний потенціал;

 • антигітлерівська коаліція;

 • організація українських націоналістів (ОУН);

 • Українська повстанська армія (УПА);

- Рух опору.
Тема № 5

Україна в умовах незалежності

 1. Як Ви гадаєте, в основі національно-державного відродження українського народу лежать об’єктивні чи суб’єктивні чинники?

 2. Окресліть найважливіші етапи конституційного процесу у незалежній Україні.

 3. Обгрунтуйте історичне значення Акта проголошення незалежності України.

 4. Які, на Ваш погляд, перспективи розвитку багатопартійної політичної системи в Україні?

 5. На яких принципах грунтується зовнішня політика України?

 6. Тести:

 1. Коли прийнято Акт проголошення незалежності України (потрібне підкреслити):

 • 16 липня 1990 р.;

 • 24 серпня 1991 р.;

 • 1 грудня 1991 р.
 1. Які колишні республіки СРСР вступили до СНД (потрібне підкреслити):

 • Азербайджан; - Литва;

 • Бєларусь; - Молдова;

 • Вірменія; - Росія;

 • Грузія; - Таджикистан;

 • Естонія; - Туркменистан;

 • Казахстан; - Узбекистан;

 • Киргизстан; - Україна;

 • Латвія.
 1. Нині народ України здійснює владу (потрібне підкреслити):

 • безпосередньо;

 • через органи державної влади;

 • через органи місцевого самоврядування.
 1. Що є головним обов’язком держави за Конституцією України:

 • забезпечення економічної самостійності;

 • забезпечення обороноздатності країни;

 • утвердження й забезпечення прав і свобод людини.
 1. За Конституцією Україна є державою:

 • унітарною;

 • федеративною;

 • конфедеративною.


Теоретичні (логічні) вправи-завдання.


 1. Які причини кризових явищ у політичному, економічному та духовному житті України, що склались в середині 1980-х років?

 2. Які, на Вашу думку, причини припинення і заборони діяльності Комуністичної партії України?

 3. Верховна Рада та уряд України прийняли низку законів і постанов про перехід до ринкової економіки. Ви згодні з тим, що лише ринкові важелі здатні підняти ефективність економіки України? Поясніть, чому це так.

 4. Якби Ви були кандидатом в депутати Верховної Ради України, то які соціально-економічні заходи включили б у свою програму? Які шляхи і засоби Ви намітили б для їх реалізації?

 5. На яких принципах грунтується зовнішня політика України, назвіть її основні напрями, а також основні напрями зовнішньоекономічної політики України?

 6. Який сучасний стан національного питання і міжнаціональних відносин в Україні?

 7. В останні роки змінились в кращий бік відносини церкви і держави. Хоч церква, як і раніше, відділена від держави, а школа від церкви, але в пресі, по державному радіо і телебаченню, в державних школах все частіше виступають священнослужителі з релігійними проповідями, бесідами і т.ін. Яке Ваше ставлення до цього?

Хто зацікавлений в розпалюванні суперечностей між віруючими різних конфесій в Україні?

Визначення, поняття.

Дайте визначення понять:
 • державний суверенітет України;

 • роздержавлення;

 • акціонування;

 • орендні відносини;

 • приватизація державної власності;

 • фермеризація;

 • конверсія військово-промислового комплексу;

 • муніципальна власність;

 • приватна власність;

- особиста власність.

Питання до заліку


 1. Наддніпрянська Україна на початку XX ст.

 2. Економічний розвиток Наддніпрянської України на початку XX ст.

 3. Політизація українського національного руху в Російській імперії.

 4. “Самостійна Україна” М.Міхновського.

 5. Створення та діяльність українських політичних партій на початку XX ст.

 6. Україна напередодні та в роки революції 1905 – 1907 pp.

 7. Діяльність українських парламентських громад у І-ій та ІІ-ій Державних Думах.

 8. Земельна реформа П.Столипіна в Україні. Посилення національного гніту. Столипінський циркуляр (1910 p.).

 9. Західноукраїнські землі на початку XX ст.

10.Соціально-економічний розвиток західноукраїнських земель в складі Австро-Угорщини. Наростання українського політичного руху на західноукраїнських земелях на початку XX ст..

11.Культура й духовне життя України на початку XX ст. Освіта. Література. Наука. Архітектура. Музика. Живопис. Церковне життя.

12.Україна в Першій світовій війні.

13.Воєнні дії на території України в 1914 р.

14.Створення та діяльність Головної Української Ради, Союзу Визволення України.

15.Бойові дії на території України в 1915 – 1917 pp.

16.Формування та бойовий шлях легіону УСС.

17.Назрівання економічної та політичної кризи в Австро-Угорській та Російській імперіях.

18.Українська революція (1917 – 1920 pp.).

19.Утворення української Центральної Ради, її партійний склад і політична програма. М.Грушевський.

20.І Універсал Центральної Ради. Проголошення автономії України.

21.ІІ Універсал Центральної Ради. Утворення Генерального секретаріату. В.Винниченко.

22.III Універсал і проголошення Української Народної Республіки.

23.Проголошення в Харкові радянської влади.

24.Війна радянської Росії з УНР.

25.IV Універсал Центральної Ради та проголошення незалежності УНР.

26.Мирний договір у Брест-Литовську.

27.Здійснення гетьманського перевороту. Гетьман П.Скоропадський і його уряд. Внутрішня та зовнішня політика Української Держави.

28.Утворення Директорії. Відновлення УНР.

29.Політичний курс Директорії. С.Петлюра. Більшовицька агресія проти Директорії. Причини поразки Директорії.

30.Утворення Західноукраїнської Народної республіки. Злука УНР і ЗУНР.

31.Поглинення Північної Буковини, Бессарабії та Закарпаття іноземними державами. Політика радянської влади в Україні в 1919 р.

32.Наступ білогвардійців в Україні. Денікінський режим.

33.Радянсько-польська війна та Україна.

34.Ризький договір.

35.Військові операції Червоної армії проти Революційної повстанської армії України (махновців).

36.Культура і духовне життя в Україні у 1917 – 1920 pp.

37.УСРР в умовах нової економічної політики.

38.НЕП і особливості його впровадження в Україні.

39.Причини та масштаби голоду 1921 – 1922 pp.

40.Входження УСРР до складу СРСР. Статус України в складі Радянського Союзу.

41.Культура і духовне життя в роки НЕПу.

42.Радянська модернізація України (1929 – 1938 pp.)

43.Сталінська індустріалізація в УСРР.

44.Колективізація сільського господарства в УСРР.

45.Голодомор 1932 – 1933 pp. в Україні.

46.Громадсько-політичне життя 1920-1930-х років.

47.Судові процеси та масові репресії в Україні. Конституція УРСР 1937р.

48.Культура УСРР в 1921 – 1938-ті роки

49.Західноукраїнські землі в 1921 – 1938 pp.

50.Українські землі в складі Польщі. Соціально-економічне становище населення. Суспільно-політичний рух.

51.Створення та діяльність Організації українських націоналістів.

52.Українські землі в складі Румунії.

53.Українські землі в складі Чехословаччини. Проголошення незалежності 54.Карпатської України. А.Волошин.55.Стан культури у західноукраїнських землях у 1920 – 1930-ті pp.


Питання до екзамену


 1. Соціально-економічний розвиток України на початку ХХ ст.

 2. Політичний розвиток України на початку ХХ ст.

 3. Трагедія першої світової війни: причини, характер, головні воєнні дії на території України.

 4. Лютнева революція в Росії та її відгомін на Україні.

 5. Створення Центральної Ради.

 6. Універсали Центральної Ради.

 7. Війна Радянської Росії проти УНР (кінець 1917-початок 1918 р.)

 8. Брестський мирний договір.

 9. Історичні уроки Центральної Ради.

 10. Уряд гетьмана П.Скоропадського, його склад, внутрішня та зовнішня політика.

 11. Масонство в Україні.

 12. Декабристський рух в Україні.

 13. Народництво в Україні.

 14. Ліберально-демократичний напрям в суспільно-політичному русі України у ХІХ ст.

 15. Соціал-демократичні ідеї в суспільно-політичному русі України у ХІХ – на початку ХХ ст.

 16. Особливості українського консерватизму.

 17. Націократичний напрям в суспільно-політичній думці україни (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)

 18. Особливості суспільно-політичного руху на західно-українських землях (кін. ХІХ – поч.ХХ ст.)

 19. Формування політичних партій на Україні (поч. ХХ ст.)

 20. Доба Гетьманату (поч. ХХ ст.) та її історична оцінка. П.Скоропадський.

 21. Директорія УНР. С.Петлюра та В.Винниченко.

 22. Національно-визвольний рух у Галичині, Буковині та Закарпатті. Проголошення ЗУНР.

 23. Акт злуки УНР та ЗУЕР.

 24. Громадянська війна на Україні.

 25. Перемога радянської влади на Україні.

 26. Соціально-економічне становище у 20-х рр.. НЕП.

 27. Утвердження СРСР. Національно-державне будівництво у 20-30-х роках.

 28. Політика українізації: суть та наслідки.

 29. Місце України у Версальсько-Вашингтонській системі.

 30. Голодомор 1932-1933 рр.

 31. Сталінські репресії на Україні.

 32. Західно-українські землі у міжвоєнну добу.

 33. Початок Другої Світової війни, її причини, характер, періодизація.

 34. Окупація України військами фашистської Німеччини та її союзників.

 35. Рух опору фашистській окупації в Україні.

 36. Звільнення України від фашистських окупантів.

 37. Підсумки та уроки Другої Світової війни. Ціна перемоги для України.

 38. Економічне і політичне становище України після Другої Світової війни.

 39. Особливості соціально-економічного і політичного розвитку західно-українських земель після Другої Світової війни.

 40. Нові методи управління господарством у 60-ті роки ХХ ст.

 41. Дисидентський рух в Україні.

 42. Україна на шляху до державного суверенітету та незалежності.

 43. Формування багатопартійної системи в Україні (80-90-ті роки).

 44. Прийняття Конституції 1996 р.

 45. Релігія і церква в сучасній Україні.

 46. Україна і СНД.

 47. Україна і світ.

 48. Вибори Президента 1999р.

 49. Державотворчі процеси в Україні в умовах незалежності.

 50. Проблеми інтеграції України в Європейський простір.


Література
Основна література

 1. Аркас М. Історія України-Русі. – К., 1990.

 2. Багалій Д.І. Історія України. – Харків, 1993.

 3. Баран В. та ін. Історія України. – Львів, 1996.

 4. Бойко О.Д. Історія України. – К., 2001.

 5. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1996.

 6. Брайчевський М. Конспект історії України. – К., 1993.

 7. Воронянский А.В. Украины: учебное пособие для студентов высших учебных заведений. – Харьков: Парус, 2005. – 544 с.

 8. Грушевський М. Історія України – Русі. В 11 кн. – К., 1991.

 9. Грушевський М.С. Ілюстрована історія України. – К., 1992.

 10. Дорошенко Д.І. Нарис історії України. В 2 т. – К., 1991.

 11. Історія України: Навчально-методичний посібник для семінарських занять/ В.М. Литвин, А.Г. Слісаренко, В.Ф. Колесник та ін., За ред. В.М. Литвина – К.: Знання – Прес, 2006. – 460 с.

 12. Історія України та її державності: Навч. посібник (Л.Є. Дещинський, І.О. Гаврилів, Р.Д. Зінкевич та ін); За ред. Л.Є. Дещинського – Львів: Видавництво “Бескид Біт”, 2005. – 368с.

 13. Історія України / В. Ф. Верстюк, О. В. Гарань, О. І. Гуржий та ін.; Під ред. В. А. Смолія – К., Альтернативи, 1997 – 416с.

 14. Котляр М.Ф., Смолій В.А. Історія в життєписах. – К,, 1994.

 15. Крип'якевич І.П. Історія України. – Львів, 1992.

 16. Лановик Б.Д. Лазарович М.В. Історія України: Навч. посіб. – 3 – тє вид., випр. і допов. – К. : Знання –Прес, 2006 – 598 с.

 17. Новий довідник: Історія України – К.: ТОВ “КАЗКА”, 2006. – 736 с.

 18. Пасічник М.С. Історія України: державницькі процеси, розвиток культури та політичні перспектиктиви: Навч. посіб. – 2-ге вид., – К.: Знання, 2006. – 735 с.

 19. Полонська – Василенко Н.Д. Історія України. У 2-х книгах. – К., 1992.

 20. Субтельний О. Україна: історія.- К., 1991.Додаткова література

 1. Апанович О.М. Українсько-російський договір 1654 р. Міфи і реальність. – К., 1994.

 2. Бунятян К.П. Давнє населення України. – К., 1998.

 3. Геродот. Історія в дев'яти книгах. – К.: Наукова думка, 1993

 4. Голобуцький В.О. Запорозьке козацтво. – К., 1994.

 5. Грабовський С. та ін. Нариси з історії українського державотворення. – К., 1995.

 6. Гуржій О.І, Чухліб Т.В. Гетьманська Україна. – К., 1999.

 7. Історія України в особах: Литовсько-польська доба / Авт. колектив: О.Дзюба, М.Довбищенко, ... О. Русина – К.: Україна, 1997.– 272с.

 8. Котляр М.Ф. Історія України в особах: Давньоруська держава.–К.: Україна, 1996.–240с

 9. Кульчицький С.В. Україна між двома війнами. – К., 1999.

 10. Лановик Б.Д., Лазарович М.В. Економічна історія: Курс лекцій. – К.: Вікар, 2005.

 11. Лисяк-Рудницький І. Нариси з історії України. – Львів, 1991.

 12. Народи Північного Приазов'я: етнічний слкад та особливості побутової культури/ Б.М. Кочерга. – К.: Просвіта, 1997.

 13. Огієнко І. Українська культура. – К., 1991.

 14. Причерноморье в средние века / Под ред. Карпова С.П. – Москва: МГУ, 1991.

 15. Тереножкин А.И. Киммерийцы. – К.: Наукова думка, 1976.

 16. Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старослов'янської держави до кінця XVI ст.: Навчальний посібник. – К., 1996.

 17. Толочко О.П., Толочко П.П. Київська Русь. – К., 1998

 18. Третьяков П.Н. Восточнославянские племена. – Москва, 1948.

 19. Тунманн. Крымское ханство. – Симферополь, 1991.

 20. Україна і Польща в період феодалізму: Зб.наук.праць. – К., 1991.

 21. Українське державотворення: словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка. – К.: Либідь, 1992.

 22. Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початку розвитку феодалізму в Київській Русі. – К., 1992.

 23. Яворницький Д.І. До історії степової України. – Дніпропетровськ. - 2004.

 24. Яворницький Д.І. Історія запорозьких козаків: У 3-х т. – К.: Наукова думка, 1990.
База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка