Методичний кабінет погодженоСторінка1/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.9 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ

ВОЛОЧИСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ


ПОГОДЖЕНО

ректор Хмельницького

обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
_______________ В.Берека
ЗАТВЕРДЖЕНО

Начальник відділу освіти, молоді та спорту

Волочиської міської ради
_____________ А Плотнікова


УХВАЛЕНО


Методичною радою

методичного кабінету

відділу освіти, молоді та спорту

Волочиської міської ради


Протокол №1 від 20 січня

2016 р.


Методичною

чня 2016 р.РОЗДІЛ І. Пріоритетні напрями і завдання діяльності МК у 2016 році

1.1. Мета, пріоритетні напрями та завдання діяльності МК у 2016 році

Метою діяльності методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради є науково-методичний супровід системи загальної середньої та дошкільної освіти, організація різних форм науково-методичної роботи з педагогічними кадрами, підвищення кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників загальноосвітніх, дошкільних і позашкільних навчальних закладів і розвиток їхньої творчої ініціативи у міжкурсовий період в умовах упровадження нових Державних стандартів.
1.1.1. Діяльність методичного кабінету, педагогічних працівників навчальних закладів у 2016 році буде спрямована на реалізацію методичної проблеми: «Підвищення якості освіти, вдосконалення професійного розвитку педагогічних кадрів в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти».
1.1.2. Основні завдання та пріоритетні напрями методичної роботи :


 • науково-методичне забезпечення реалізації державних та регіональних програм;

 • спрямування методичного та навчального забезпечення діяльності методичного кабінету на безперервний професійний розвиток педагогічних і керівних кадрів та надання якісних освітніх послуг;

 • надання кваліфікованої методичної допомоги педагогам в опрацюванні сучасних науково-методичних, психолого-педагогічних концепцій, інноваційних технологій, формуванні нового педагогічного мислення;

 • організація освітнього процесу у групах раннього віку за програмою «Оберіг», дошкільного віку за програмою «Українське дошкілля» та програмою «Впевнений старт» у групах старшого дошкільного віку;

 • організація роботи з обдарованими дітьми через діяльність учнівських наукових осередків, підготовку і проведення на належному рівні олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсів тощо;

 • наближення освітніх сервісних послуг (предметно-методичних, моніторингових, маркетингових, експертних) до вихователя, вчителя, керівника, поширення діяльності професійно-педагогічних об’єднань;

 • науково-методичний супровід та навчально-методичне забезпечення професійної діяльності педагогів, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами;

 • формування системи методичних форм та засобів, які сприятимуть побудові нової моделі виховної роботи, спрямованої на формування патріотизму, громадянських та державницьких позицій у дітей та молоді;

 • розвиток системи профільного навчання шляхом проведення якісної допрофільної освіти, психологічного забезпечення профільного навчання, впровадження різних форм організації профільного навчання в старшій школі;

 • координація діяльності методичного кабінету та закладів освіти громади в умовах децентралізації.

Розділ ІІ. Організаційно-керівна робота

2.1. Циклограма щомісячної діяльності методичного кабінету


Заходи

День тижня

Відповідальні

Понеділок

Вівторок

Середа

Четвер

П’ятниця

Методична рада2 середа

січня, квітня, жовтня, грудня

О.Верба

Нарада заступників директорів з навчально-виховної роботи

4

п’ятниця


щомісяця

О.Верба

Нарада заступників директорів з виховної роботи


3 четвер

щомісяця

О.Верба Т.Умрихін

Нарада завідуючих ДНЗ
2 вівторок

щомісячно
О.Верба Л.Воробей

Наради шкільних бібліотекарів


1 раз в квартал
Н.Погорільська

Засідання творчих груп

За окремим планом

Методисти

Засідання школи педмайсерності
За окремим планом


Методисти

Школа управлінського резерву та молодого керівника

3 п’ятниця

вересень


жовтень

січень березеньО.Верба

А.ЯроцькаКолегія відділу

За окремим планом

Методисти

Оперативні апаратні наради відділу освіти та ММК

кожного

понеділкаМетодисти

Методичні виїзди у навчальні заклади

За окремим графіком

О.Верба

МетодистиУчасть у вебінарах


Відповідно до плану ХОІППО
О. Верба

МетодистиТренінги та практичні заняття з нових інформаційних технологій для методичних працівників

3 п’ятниця

В.Кравець

2.2 Планування роботи методичного кабінету

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

2.2.1. Скласти плани роботи:

 • методкабінету на 2017 рік

грудень

О.Верба


 • річні

грудень

Методисти

 • місячні

до 20 числа кожного місяця

Методисти

 • семінарів

за 2 тижні до початку

Методисти

 • шкіл педагогічної майстерності, передового педагогічного досвіду

січень

Методисти

 • творчих груп, лабораторій, методичних центрів

січень

Методисти, заступники директорів з виховної роботи

 • вивчення та узагальнення передового педагогічного досвіду

січень

Методисти

 • психологічної служби

січень

Т.Умрихін

2.2.2. Скласти графіки:

курсів підвищення кваліфікації педагогічних і керівних працівників ЗНЗ на 2017 рік

грудень

К. Мельник

 • консультацій

січень

Методисти

 • засідань творчих груп

січень

Методисти

 • семінарів, занять шкіл педагогічної - майстерності, майстер-класів

січень

Методисти

2.3. Діяльність щодо поліпшення якості роботи та професійної майстерності працівників методичного кабінету

Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

Поновити склад мето­дичної ради

січень

О.Верба

Направити працівників методкабінету на курси підвищення кваліфікації

за окремим планом

К.Мельник

Провести атестацію працівників методичного кабінету

квітень

О.Верба

Здійснити поточний контроль за діяльністю працівників методичного кабінету щодо модернізації дидактико-методичного та матеріально-технічного забезпечення

протягом року

О.Верба

Провести співбесіди з методистами за підсумками виконання планів

січень-грудень

О.Верба

Поновити склад експертних комісій, удоско­налити їх роботу щодо експертизи матеріалів пе­редового досвіду

січень

Методисти

Провести тренінги та практичні заняття з нових інформаційних технологій для методичних працівників

постійно

В.Кравець,

О.КравецьОбговорити та погодити план роботи МК на 2016 р. на засіданні методичної ради

січень

О.Верба

Скласти проекту наказу відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради про організацію методичної роботи у 2016 р.

січень

О.Верба

Затвердити план роботи методичної ради, постійно діючих семінарів, творчих груп, методичних об’єднань та інших методичних заходів відповідно до методичної проблеми

січень

О.Верба, методисти МК, керівники МО

Організувати роботу методичної ради МК

За окремим планом

О.Верба

Здійснити науково-методичний супровід організації методичної роботи у навчальних закладах

Протягом року

О.Верба методисти МК

Науково-методичний супровід проведення семінарів-практикумів для керівників та заступників з НВР на базі навчальних закладів

Протягом року

О.Верба, А.Яроцька

адміністрація навчальних закладівНауково-методичний супровід проведення семінарів-практикумів для заступників директорів з виховної роботи на базі навчальних закладів

Протягом року

О.Верба Т.Умрихін,

адміністрація навчальних закладівНауково-методичний супровід діяльності творчих груп

Протягом року

О.Верба, методисти МК

Науково-методичний супровід діяльності методичних об’єднань

Протягом року

О.Верба методисти

Організувати роботу школи управлінського резерву та молодого керівника

За окремим планом

А,Яроцька

Організаційно-методичний супровід участі педагогічних працівників у професійних конкурсах, виставках-презентаціях педагогічних ідей та технологій

Протягом року

О.Верба

методисти МКЗабезпечити роботу «Методичного консультпункту» на базі МК

Протягом року

О.Верба, методисти МК

Оновити банк даних «Інноваційні технології»

Вересень 2016

Методисти МК

Інформаційна підтримка сайту

Протягом року

Методисти МК

Оновити інформаційно-статистичний банк даних МК

Вересень 2016

О.Верба, методисти МК

Висвітлювати напрямки роботи МК на офіційному сайті

Протягом року

Методисти МК

Розробити рекомендації щодо організаційно-методичного супроводу навчально-виховного процесу

Протягом року

методисти МК

Здійснювати вивчення стану викладання базових дисциплін, моніторингових досліджень якості освіти в ЗНЗ

Протягом року

О.Верба,

методисти МКНауково-методичний супровід проведення І та ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін, турнірів, конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт та інших конкурсів

Протягом року

О.Верба,

методисти.Організаційно-методичний супровід проведення атестації педагогічних кадрів та підвищення кваліфікації

Протягом року

О. Верба

А.ЯроцькаОрганізувати роботу щодо проведення моніторингових досліджень якості освіти , стану викладання базових дисциплін

Протягом року за окремим планом

методисти МК

Проводити виїзні дні у навчальні заклади з метою надання методичної допомоги педагогічним працівникам

За окремим планом

О.Верба, методисти МК


2.4. План підвищення кваліфікації методистів методичного кабінету

Категорія курсів підвищення кваліфікації

при ХОІППО, ЦІППО

ПІБ працівника ММК

Посада

Місце проведення

Термін проведення

Завідувачі та методисти М(Р)МК

Умрихін Т.І.

Методист психологічної служби

ХОІППО

16.05-27.05

Методисти районних (міських) методичних кабінетів з виховної роботи, основ здоров’я і фізичної культури

Приймак О.А.

Методист із здоров'я і фізичної культуриЦІППО

І етап – 16.05-20.05

ІІ етап – 05.12-09.12


2.5. Структурно – функціональна модель методичної роботи


2.6. Структура роботи над науково-методичною проблемою:

Підвищення якості освіти, професійної майстерності педагогів в умовах реалізації Базового компоненту дошкільної освіти, Державних стандартів початкової, базової і повної загальної середньої освіти.

Організовуючи роботу над науково-методичною проблемою МК свою діяльність спрямовує на вирішення таких завдань:

• інформаційне забезпечення педагогічних працівників з питань педагогіки, психології, фахових дисциплін з метою безперервного підвищення їхньої кваліфікації і вдосконалення педагогічної майстерності;

• підвищення рівня методологічної підготовки педагогічних кадрів;

• всебічний розвиток професійної компетентності педагогів;

Реалізація методичної проблеми здійснюється на трьох рівнях:

І рівень роботи з педагогічними кадрами – місцевий.

Розробляється структура організації методичної роботи з педагогічними кадрами, крім традиційних використовуються інноваційні форми роботи - творча лабораторія, творча майстерня, творчі клуби професійного спілкування; семінари,школи. Особливу увагу у своїй роботі методкабінет приділяє створенню умов для активного спілкування вчителів з науковими працівниками ХОІППО, що здійснюється через систему семінарів та курси підготовку. На постійному контролі МК робота з молодими вчителями.

ІІ рівень – методична робота в міжшкільних методичних центрах.

Методична робота із шкільного рівня, перейшла на вищий рівень – в методичні центри. Опорні заклади методичних центрів протягом навчального року координують методичну роботу шкіл, надають навчально-методичні консультації вчителям, організовують систему методичних заходів.

ІІІ рівень – методична робота в навчальних закладах( шкільні методичні об’єднання вчителів початкових класів, класних керівників, тимчасові творчі групи вчителів - предметників, психолого-педагогічні семінари). У школах методична робота проходить на рівні неформального спілкування колег.

2.7. Науково-методичні проблеми методистів:


О.Верба, завідувач МК, курує предмет трудове навчання, предмети художньо-естетичного циклу – науково-педагогічне забезпечення й підвищення професійного рівня педагогічних працівників початкових класів ЗНЗ у відповідності до сучасної освіти в Україні. Підвищення інтелектуально, загальнокультурного рівня педагогічної майстерності;сприяти підвищенню професійного рівня керівних та педагогічних кадрів,впроваджуючи інновації в навчально-виховний процес;

Кравець О.М., методист з предметів природничо-математичного циклу -

Формування професійної компетентності вчителів природничо-математичного циклу як умова розвитку особистості учня.

В.Ємаєв , методист суспільних дисциплін,географії – науково – методичне забезпечення навчального процесу викладання суспільних дисциплін за новим Державним стандартом.

Н.Крайдуба, методист філологічної освіти – підвищення якості та результативності сучасного уроку словесності через упровадження інформаційних та інших інноваційних технологій в навчальний процес;

Н.Погорільська, методист бібліофондів – вдосконалення діяльності бібліотек загальноосвітніх навчальних закладів;

О.Приймак, методист з фізичної культури та предмета «Захист Вітчизни» - підвищення оздоровчої спрямованості сучасних уроків фізичної культури, формування патріотизму, громадянських та державницьких позицій;

А.Яроцька, методист з питань початкової освіти, кадрових питань - надання освітніх сервісних послуг у проведенні атестації педагогічних працівників;

Л.Воробей, методист з питань дошкільної освіти – модернізація освітньо-виховного процесу через системне впровадження ІКТ;

Т.Умрихін, методист з психологічної служби та питань виховної робот - створення ефективного виховного середовища шляхом тісної співпраці педагогів, батьків та дітей з метою всебічно розвиненої особистості учня;

Т.Головко, завідувач ПМПК- реалізація особистісно - орієнтованого підходу до навчання, виховання та корекції порушень дітей з особливими освітніми потребами через впровадження елементів інноваційних технологій

К.Мельник, методист з питань організації роботи з обдарованою учнівською молоддю - розвивати інтерес до науково-дослідницької роботи, вчити творити, відкривати та вдосконалювати власну особистість; підвищення професійного рівня керівників освітніх установ району

Н.Пюрко, методист з іноземних мов - сприяти підвищенню ефективності сучасного уроку іноземної мови.

2.8. План засідань науково - методичної ради

І засідання (січень)

Про схвалення методичною радою методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради плану роботи методичного кабінету на 2016 рік

О.Верба

Про схвалення методичною радою методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради узагальнених матеріалів педагогів, претендентів на присвоєння,(підтвердження) педагогічного звання «учитель-методист», «вихователь – методист», «керівник гуртка-методист»

О.Верба

Аналіз нормативних документів щодо ведення ділової документації навчальних закладів

А. Яроцька

ІІ засідання (квітень)

Про підсумки участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад,конкурсі – захисті робіт МАН України та якості роботи щодо створення умов для розвитку обдарованої молоді

К.Мельник

Про роботу адміністрацій Маначинської, Лозівської, Лонковецької щодо методичного супроводу готовності педагога до формування предметних компетентностей на уроках предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»

В.Ємаєв.

Про стан виховної роботи у навчальних закладах (за окремим графіком)

Т.Умрихін

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у міжкурсовий період (Клининської, Тарнорудської ЗОШ І-ІІІ ст.)

К.Мельник

ІІІ засідання (жовтень)

Про систему науко-методичного забезпечення реалізації положень Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді в Курилівської ЗОШ І-ІІ ст., Яхновецької ЗОШ І-ІІІ ступенів

О.Приймак

Про хід виконання заходів щодо реалізації нового Державного стандарту початкової освіти в ЗНЗ Бальковецької ЗОШ І-ІІІ ст., Ріпнянської ЗОШ І-ІІ ст., Клининської ЗОШ І-ІІ ст.

А.Яроцька

Про методичну роботу ДНЗ с.Лозова, с.Копачівка щодо

забезпечення реалізації завдань трудового виховання в організованій та самостійній предметно-практичній діяльності дошкільника.Л.Воробей

Про хід виконання заходів щодо реалізації нового Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти на уроках української мови та літератури в Копачівській І- ІІІ ст. Волочиській ЗОШ І-П ст.№3 ,Федірківській ЗОШ І-ІІ ст.

Н.Крайдуба

ІV засідання (грудень)

Про підсумки роботи методичного кабінету в 2016 році та завдання на 2017 рік( звіт методистів)Методисти


2.9. План проведення інструктивно-методичних нарад з методистами

1.

Про підготовку учнів ЗНЗ міської ради до участі в ІІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад

січень

О. Верба

2.

Про результати І туру Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016» та участь в ІІ(обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року - 2016»

січень

О.Верба

3.

Про атестацію педагогічних працівників у 2016 році

березень

А.Яроцька

4.

Про підсумки проведення ІІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

березень

О.Верба

5.

Про реалізацію програми «Основні орієнтири виховання учнів 1-11-х класів ЗНЗ України» в ЗНЗ

травень

Т.Умрихін

6.

Про завдання методичного кабінету в підготовці закладів освіти до 2016/2017 н.р.

червень

О.Верба

7.

Про стан навчально-методичного забезпечення організованого початку 2016/ 2017 н.р.

вересень

О.Верба

8.

Про планування роботи методичного кабінету на 2017 рік

листопад

О.Верба

9.

Про підсумки участі в роботі постійно діючої виставки « Освіта Хмельниччини на шляхах реформування»

грудень

О.Верба

2.10. План інструктивно-методичних нарад з заступниками директорів з навчально-виховної роботиПорядок денний

Термін

Відповідальні

 1. Про результати участі команд ЗНЗ у ІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіадах з базових дисциплін.

 2. Про результати проведення виставки-презентації педагогічних ідей .

 3. Про результати проведення І етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН України у 2015/2016 н.р.

 4. Різне.

Січень

О.Верба

методисти

К.Мельник


 1. Про моніторинг навчальних досягнень учнів ЗНЗ з предметів природничо – математичного циклу

 2. Пр підготовку до проведення ЗНО в 2016 році

 3. Різне

Лютий

О.Верба,


методисти.

 1. Про підсумки участі педагогічних працівників в ІІ (обласному) турі Всеукраїнського конкурсу «Учитель року- 2016».

 2. Творчий звіт керівників (заступників директорів з навчально-виховної роботи) ( перегляд створених блогів заступників директорів з НВР)

 3. Різне

Березень

О.Верба

 1. Моніторинг якості проведення атестації педагогічних працівників в ЗНЗ

 2. Про порядок закінчення 2015/2016 навчального року.

 3. Різне.

Квітень

А.Яроцька

О.Верба


 1. Про результати роботи з вивчення, узагальнення та поширення педагогічного досвіду вчителів у навчальних закладах.

 2. Про результати проходження курсової перепідготовки педагогічних працівників навчальних закладів

 3. Різне

травень

методисти

О.Верба


К.Мельник


 1. Моніторинг навчальних досягнень учнів за результатами ДПА .

 2. Про виконання навчальних планів та програм

 3. Про підсумки методичної роботи у ЗНЗ.

Червень

Методисти

 1. Нормативно-правове забезпечення організованого початку нового 2016/2017 навчального року.

 2. Пріоритетні напрями методичної роботи у 2016/2017 н.р. та завдання на навчальний рік .

 3. Методичний супровід реалізації нового Державного стандарту початкової освіти,основної та старшої школи(1, 8 клас)

 4. Про стан забезпечення учнів ЗНЗ підручниками та навчальними посібниками

 5. Інструктивно-методичні рекомендації щодо вивчення базових дисциплін у 2016/2017 навчальному році

 6. Різне

Серпень

О.Верба

Методисти МК 1. Про організацію проведення атестації педагогічних працівників у 2015 р. «Атестація …»: нормативні вимоги, рекомендації

 2. Організація роботи щодо узагальнення ефективного педагогічного досвіду педагогів ЗНЗ.

 3. Про організацію роботи шкільних наукових осередків у ЗНЗ, проведення I етапу конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт

 4. Організація моніторингових досліджень у 2016/2017 навчальному році

 5. .Про організацію індивідуального та інклюзивного навчання в школах на 2016-2017н.р.

 6. Різне.

Вересень

А.Яроцька
методисти
К.Мельник
О.Верба

 1. Про проведення I (шкільного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р.

 2. Про оновлення бази даних інноваційної діяльності освітніх закладів.

 3. Різне.

Жовтень

О.Верба

Методисти 1. Про проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 н.р.

 2. Про організацію проведення І туру Всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2015"

 3. Ознайомлення з новинками методичної літератури.

 4. Різне.

Листопад-

грудень


О.Верба

Н.Погорільська

.


 1. Про виконання плану курсової перепідготовки педагогічних працівників за 2016 рік.

 2. Про підготовку до районної виставки педагогічних ідей та технологій

 3. Про роботу з обдарованою учнівською молоддю.

 4. Різне.

Грудень

К.Мельник

Методисти

2.11.План проведення інструктивно-методичних нарад з завідуючими (методистами) дошкільних закладівПорядок денний

Термін

Відповідальні

1.Про стан та перспективи розвитку дошкільної освіти станом на 01.01.2016 р

2.Про стан організації харчування дітей у ДНЗ та завдання керівників на поточний рік

3.Про заходи по профілактиці захворюваності в ДНЗ


Січень

Л.Воробей

Л.Черниченко

І.Атаманюк.

ДНЗ «Зірочка»1.Про стан організації роботи з охорони праці в ДНЗ

2.Звіт завідуючих про стан роботи по проведенню атестації педпрацівників ДНЗ

3. Аналіз виконання норм харчування станом на 01.03.2016р.


Березень

Л.Воробей

Завідуючі ДНЗ

Л.Курдибаха

ДНЗ «Сонечко»1.Стан ведення ділової документації з питань організації харчування дітей у ДНЗ.

2. Організація медичного обслуговування у ДНЗ.Квітень

Л.Воробей.

С.Андрієвська

ЦРД «Калинка»

Л.Воробей1.Формування мережі груп на оздоровчий період у ДНЗ. Про забезпечення безпеки життєдіяльності дітей у літній період.

2.Про облік дітей 0-6 років життя, охоплення їх дошкільною освітоюТравень

Л.Воробей

завідуючі

ДНЗ


 1. Про організацію науково-методичної роботи з педагогічними кадрами у 2016/2017 навчальному році

 2. Звіт завідуючих про підсумки роботи ДНЗ з питань оздоровлення дітей влітку 2016 р.

 3. Про організацію роботи з дітьми старшого дошкільного віку, які не відвідують ДНЗ.

 4. Про роботу щодо підготовки ДНЗ та створення безпечних умов життєдіяльності в осінньо-зимовий період

Серпень

Завідувачі ДНЗ міста

Л.Воробей.

Л.Соломяна


1.Про оновлення бази інноваційної діяльності в ДНЗ міста

2.Циклограма проведення атестації педагогічних кадрів ДНЗ.Жовтень

Л.Воробей.

Г.Яроцька1. Про запобігання травматизму дітей у ДНЗ.

2. Організація у ДНЗ передплати видань «Педагогічної преси» на 2017 рік.

3. Про забезпеченість ДНЗ навчально-методичними посібниками та наочним матеріалом.


Листопад

Л.Воробей

Л.Черніченко

Л.Сніцар


 1. Підготовка річних статистичних звітів 85-К.

 2. Рекомендації щодо ведення документації у ДНЗ.

Грудень

Завідуючі ДНЗ

Л.Воробей  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка