Методичний кабінет погодженоСторінка4/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Вивчення роботи навчальних закладів щодо підвищення рівня фахової майстерності, кваліфікаційних стандартів педпрацівників

4.4.1. Комплексне вивчення системи роботи навчальних закладів

Тема вивчення

Термін

Відповідальний

Форма узагальнення

Про впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у навчально – виховний процес ЗНЗ

(Волочиський НВК,Бальковецька ЗОШ І- ІІІ ст. ,Полянська ЗОШ І-ІІІ ст.)березень

О. Кравець

довідка

Про підвищення управлінської компетентності адміністрації сучасної школи (Копачівська ЗОШ І-ІІІ с., Тарнорудська ЗОШ І-ІІІ ст.)

березень

О.Верба

А.ЯроцькаЗасідання методичної ради

Про підвищення кваліфікації педагогічних працівників у між курсовий період у Щаснівській ЗОШ І-ІІІ ст., Авратинській ЗОШ І-ІІІ ст.)

березень

О.Верба

К. МельникЗасідання методичної ради

Про організацію методичної роботи в ДНЗ (с. Копачівка, с.Гарнишівка, с.Бальківці)

березень

О.Верба

Л.ВоробейЗасідання методичної ради

Про підсумки участі школярів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад,конкурсі – захисті робіт МАН України та якості роботи щодо створення умов для розвитку обдарованої молоді

червень

О.Верба

К. МельникЗасідання методичної ради

Про роботу адміністрацій Волочиської ЗОШ І-ІІІ ст. №1, №5 щодо методичного супроводу готовності педагога до формування предметних компетентностей на уроках предметів освітньої галузі «Суспільствознавство»

червень

О.Верба

В.Ємаєв


Засідання методичної ради

Про систему науко-методичного забезпечення реалізації положень Концепції допризовної підготовки і військово-патріотичного виховання молоді в Волочиській ЗОШ І-ІІІ ст. №5, Бальковецькій ЗОШ І-ІІІ ст.

жовтень

О.Приймак

Засідання методичної ради4.4.2.Моніторингові дослідження та аналіз умов функціонування освітнього процесу

Види роботи

Термін

Відповідальний

Моніторинг якості навчальної літератури для загальноосвітніх навчальних закладів

Протягом року

Н.Погорільська

методистиМоніторинг стану позашкільної освіти та позакласної роботи, що проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах

Протягом року

Т.Умрихін.

Моніторингове дослідження навчально-методичного та матеріально-технічного забезпечення предметів природничо-математичного циклу

Протягом року

Методисти

Моніторингове дослідження стану впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у загальноосвітніх навчальних закладах

Протягом року

О.Кравець

Моніторинг стану превентивної освіти дітей та учнівської молоді в навчальних закладах

Протягом року

Т.Умрихін

Соціологічне дослідження щодо якості функціонування системи організаційно- методичної допомоги педагогічним працівникам та підвищення їх кваліфікації

січень –березень

методисти

Моніторингове дослідження щодо стану готовності керівних та педагогічних кадрів до інноваційної діяльності

березень -вересень

О.Верба

методистиМоніторинг якості дошкільної освіти

листопад

Л.Воробей4.4.3. Моніторинг та вивчення якості викладання базових дисциплін

Види роботи

Термін

Відповідальний

Моніторингове дослідження впровадження державного стандарту і якості початкової освіти.

січень-лютий

А. Яроцька

Моніторингове дослідження якості засвоєння державних стандартів базової і загальної середньої освіти з української мови і літератури та зарубіжної літератури

Січень -квітень

Н.Крайдуба

Моніторингове дослідження якості природничо-математичної освіти (фізика, математика)

січень- лютий

О.Кравець

Моніторингове дослідження якості природничо-математичної освіти (хімія, біологія)

січень- березень

О.Кравець

Моніторингове дослідження якості засвоєння учнями навчального змісту Державного стандарту з трудового навчання у 7-х класах

січень- березень

О.Верба

Моніторингове дослідження рівня навчальних досягнень учнів з історії та правознавства

січень- березень

В.Ємаєв

Моніторингове дослідження стану впровадження другої іноземної мови і якості оволодіння нею учнями

січень- березень

Н.Пюрко

Моніторингове дослідження стану інформатизації освіти та якості вивчення інформатики у 4-7-х класах

січень- березень

О.Кравець

О.Верба


Моніторингове дослідження реалізації завдань Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 р. щодо викладання фізичної культури та фізкультурно-оздоровчої роботи

січень- березень

О.Приймак


4.4.4. Вивчення і аналіз якості дошкільної і позашкільної освіти

Види роботи

Термін

Відповідальний

Дошкільна освіта

Умови реалізації Базового компонента в ДНЗ міста. Готовність старшого дошкільника до навчання в школі.

протягом року

Л.Воробей

Аналіз планування освітньо-виховної роботи в Чухелівському, Лонковецькому, Ріпнянському ДНЗ

протягом року

Л.Воробей

Розвиток творчих здібностей старших дошкільників в ході організації ігрової діяльності в дошкільних закладах міста.

протягом року

Л.Воробей

Створення умов щодо організації роботи, яка сприяє мовленнєвому розвитку дітей молодшого дошкільного віку у ДНЗ с.Тарноруда, с.Яхнівці

протягом року

Л.Воробей

Позашкільна освіта, виховна робота в ЗНЗ

Вивчити та проаналізувати управлінську та психолого-педагогічну компетентність керівників навчальних закладів, заступників з виховної роботи.

лютий

Т. Умрихін

Здійснювати аналіз ведення документації навчальними закладами, що відображає організацію виховного процесу.

протягом року

Т. Умрихін

Вивчити організацію та здійснення виховної діяльності класними керівниками та педагогами-організаторами в ЗНЗ

протягом року

Т. Умрихін

Проаналізувати відповідність планування виховної роботи у загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах програмі «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів»

вересень

Т. Умрихін

Здійснювати вивчення запровадження системи виховної роботи у 6–х класах загальноосвітніх навчальних закладів відповідно до нових державних стандартів освіти України

травень

Т. Умрихін

Проаналізувати здійснення основних напрямів діяльності позашкільної освіти та намітити перспективи її розширення.

травень, серпень

Т. Умрихін

Вивчити організацію та здійснення виховної діяльності керівниками гуртків в ПНЗ.

протягом року

Т. Умрихін


4.4.5. Робота з молодими педагогами , керівниками

Види роботи

Термін

Відповідальний

школа молодого вихователя

« Круглий стіл»

1. Нормативно – правове забезпечення:

-Закон України «Про дошкільну освіту».

-Положення про дошкільний навчальний заклад.

-Програмові вимоги.

2. Сучасний дитячий садок. Вихователь-діти-батьки.

3.Анкетування (професійні здібності вихователя).

Практика – написання конспектів занять з основних розділів чинних програмлютий

Л.Воробей

О. Пазюк


ЦРД «Калинка»


«Педагогічна гра».

1.Так чи ні ? – основні вимоги до ведення ділової документації в ДНЗ (згідно Інструкції).

2.Так чи ні ? – основні вимоги до організації освітньо-виховної роботи.

3.Розв’зання педагогічних ситуацій.

4.Загартовування в ДНЗ, вимоги, підготовка.

Практика – гігієнічна гімнастика, крапковий масаж, вправи на релаксацію.Квітень

Л.Воробей

Г.Олійник

ДНЗ «Ромашка»« Бесіда - дискусія».

1.Організація та зміст освітньо - виховного процесу.

2.Як зробити заняття ефективним?

3.Диференційований підхід до дітей. Індивідуальний підхід. Що це? Відмінність?

4.Схеми аналізу занять – обговорення.

Практика – організація ігрової діяльності.Вересень

Л. Черниченко

ДНЗ «Зірочка»«Методичний фестиваль».

1.«Офіційний відділ».

Огляд преси, знайомство з нормативно – законодавчою базою (накази, листи, розпорядження).

2.Захист методичного надбання вихователем (створення власного портфоліо).

3.Проблеми, пошуки, знахідки (інноваційні технології – обмін досвідом роботи).

Підсумок роботи ШМВ.Грудень

Л. Курдибаха

ДНЗ «Сонечко»Школа молодого вчителя (для всіх категорій)

Тема: Перші кроки до вершин педагогічної майстерності.

1.Круглий стіл "Перші кроки професійного становлення. Успіхи і невдачі.".

2. Практичне заняття

- Робота в творчих мікрогрупах. Молодий вчитель – вчитель вищої категорії: інструктаж з питань ведення шкільної документації; ознайомлення з критеріями оцінювання; аналіз програм з предметів; знайомство з рекомендаціями та методичними листами, пояснювальними записками за предметами; календарне та поурочне планування.

3. Дискусія. "Основні фактори, які впливають на рівень виховання школярів"

4.Вхідне діагностування: "Твої запити, молодий вчителю"

5.5.Огляд методичної літератури.


лютий

О. Верба

методистиТема: Як зробити урок ефективним ?

- Вимоги до створення ефективного уроку.

- - Самоаналіз уроку як засіб підвищення ефективності професійної діяльності вчителя.

- Нетрадиційні (нестандартні уроки)

- Створення моделі початку уроку

- Знайомство з новинками в педагогічній пресі (і - інтерактивні методики проведення урокуберезень

О. Верба

методистиТема: Розвиток пізнавальних здібностей школярів на уроках та в позаурочний час:

 • 1.Шляхи та способи активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці та в позаурочний час.

 • 2.Методика організації індивідуальної роботи зі слабкими та обдарованими учнями

 • 3.Гра-тренінг «Домашні завдання» (кожен учасник представляє свої варіанти завдань відповідно до вимог диференціації та індивідуалізації).

квітень

О. Верба

методистиТема: Забезпечення якості виховного процесу шляхом формування в учнів ціннісних орієнтирів

1. Теорія навчання:

2. Розділи програми "Основні орієнтири виховання."

3. Азбука уроку: • - Про єдині вимоги до учнів. Культура спілкування вчителя з класом, учнем.

Вересень

О.Верба

МетодистиТема: Досвідчені вчителі радять…

1.Майстер-клас.

2. Відвідування уроків і позакласних заходів з наступним їх обговоренням у вчителів-методистів.


листопад

О.Верба

МетодистиТема: Усе у твоїх руках!

1.Тиждень педагогічної майстерності молодих вчителів.

2.Взаємовідвідування уроків і позакласних заходів з їх наступним обговоренням. Виставка методичних розробок молодих вчителів


Грудень

О.Верба

методистиПровести засідання школи молодого:

вчителя – словесникаПідвищення інтересу учнів до вивчення рідної мови та літератури шляхом впровадження ІКТ в процес навчання

квітень

Н.Крайдуба

В.Возна


Тарнорудська ЗОШ І-Ш ст.


Література рідного краю як засіб патріотичного виховання учнів

листопад

Н.Крайдуба

І. Луговська

Полянська ЗОШвчителя математикиВикористання сучасних технологій на уроках математики та в позаурочний час

квітень

О.Кравець

А.Волкова

Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №1.

вчителів хімії і біології

Метод проектів – одна з форм активного залучення учнів до вивчення хімії

листопад

О.Кравець

Л.Борщук


Федірківська ЗОШ І-ІІІ ст.

Вчителі інформатикиФормування професійної компетентності вчителів інформатики

Вебінари

протягом рокуО.Кравець

С.Пересунько

А.Поляк


Вчителі історії та географіїПідготовка молодих вчителів предметників до професійної діяльності за основним змістом шкільної освіти

січень,

квітень


В. Ємаєв
   1. Школи управлінського резерву та молодого керівника

Назва заходу

Термін

Відповідальні

Забезпечити наступність в організації роботи школи кадрового резерву та новопризначених керівних кадрів в контексті перспективних завдань

Вересень

.А.Яроцька

Інформування навчальних закладів про планування навчально-методичних заходів щодо створення системи роботи з кадровим резервом та новопризначеними керівними кадрами

Вересень

А.Яроцька

Забезпечити участь новопризначених керівників навчальних закладів в роботі обласної школи молодого керівника

Протягом року

А.Яроцька

Провести засідання школи

1. Управлінська компетентність керівника навчального закладу:

Вересень

О.Верба

А.Яроцька
1.1.Нормативно – правове забезпечення управлінської діяльності освітніх установ

2. Шляхи підвищення ефективності управління навчальним закладом:

листопад

О.Верба

А.Яроцька
2.1. Організація управлінської та науково-методичної роботи керівників навчальних закладів;

2.2. Сучасні вимоги щодо ведення ділової документації.

3. Науково-методичні підходи навчально-виховного процесу в навчальному закладі в умовах покращення якості освіти

Лютий

О.Верба

А.Яроцька
3.1.Науково-методичне забезпечення діяльності педагогічного колективу;

3.2.Соціальний захист учасників навчально-виховного процесу;

3.3.Психологічний мікроклімат педагогічного колективу

4. Управлінська компетентність заступника директора з навчально-виховної роботи загальноосвітнього навчального закладу

квітень

О.Верба

А.Яроцька
4.1Впровадження інноваційних педагогічних технологій у науково- методичній роботі

4.2.Сучасні підходи до виховної роботи в у загальноосвітньому навчальному закладів

Здійснення інформаційно-методичної діяльності під час проведення семінарів, нарад для керівників навчальних закладів з питань ведення обов’язкової ділової документації та дотримання трудового законодавства

Протягом року

О.Верба

А.Яроцька

методисти


Здійснення інформаційно- інструктивного супроводу діяльності новопризначених керівників навчальних закладів, завідувачів ДНЗ з кадрових питань. Проведення індивідуальних консультацій

Протягом року

А.Яроцька

Оновлення бази даних щодо кадрового резерву та новопризначених керівників дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів

До 01.11.

А.Яроцька

Л.Воробей.Проведення аналізу кількісно-якісного складу новопризначених керівників та осіб, зарахованих до кадрового резерву

До 01.11.

А.Яроцька

Аналіз показників дієвості кадрового резерву на керівні посади та ефективності навчальної роботи з новопризначеними управлінськими кадрами

Протягом року

А.Яроцька

Проведення тренінгів:

Управлінські інновації як інструмент в закладі освіти ХХІ століття

квітень

О.Верба

Маначинська ЗОШ І-ІІІ ст.Використання сучасних інноваційних технологій як засіб підвищення якості освіти для обдарованого учня.

листопад

О.Верба

К. Мельник

БДЮТ

4.4.7. Комплексні методичні заходи (методичні дні)Виїзні методичні дні кабінету

Клининська ЗОШІ-ІІІ ст.

Березень

О.Верба


Методисти

Маначинська ЗОШ І-ІІІ ст.

квітень

О.Верба


Методисти

Полянська ЗОШ І-ІІІ ст.

грудень

О.Верба


Методисти

Яхновецька ЗОШ І-ІІІ ст.

жовтень

О.Верба


Методисти

Ріпнянська ЗОШ І-ІІ ст.

травень

О.Верба


Методисти

Чухелівська ЗОШІ-ІІ ст.

Листопад

О.Верба


Методисти

4.4.8 Методичні об’єднанняНазва заходу

Термін

Відповідальні

методичні об’єднання

Початкових класів

січень

серпень


Л.Герасим’юк , Волочиський НВК;

Вихователів груп продовженого дня

січень

серпень


С.Коваленко, Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

Української мови і літератури

січень

серпень


С.Ткачук , Волочиський НВК;

Зарубіжної літератури

січень

серпень


С.Сенюк , Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №1 ;

Іноземної мови

січень

серпень


О.Крутисвіт. Полянська ЗОШ І-ІІІ ст.

Історії та правознавства

січень

серпень


Р. Крутисвіт, Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5

Математики

січень

серпень


М. Ревуцька. , Волочиський НВК

Фізики

січень

серпень


В. Камінський, Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №1;

Інформатики

січень

серпень


С.Пересунько ., Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5;

Біології та природознавства

січень

серпень


І.Мосендз, Волочиський НВК

Хімії

січень

серпень


О.Маньковська, Волочиський НВК

Географії та економіки

січень

серпень


Т.Рева , Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №5;

Трудового навчання

січень

серпень


В.Бугай, Авратинська ЗОШ І-ІІ ст., Танавська О. П., Волочиська ЗОШ І-ІІІ ст. №1

Художньо – естетичного циклу

січень

серпень


О.Стець, Волочиський НВК;

«Захисту Вітчизни»

січень

серпень


В.Пастух, Волочиський НВК

Шкільних бібліотекарів

січень

серпень


В.Олійник, Волочиський НВК;


Педагогів-організаторів та класних керівників

травень

серпень


С. Шиманська, Бальковецька ЗОШ І-ІІІ ст.


Вихователі ДНЗ

січень

серпень


Л.Черниченко, зав. ДНЗ «Зірочка» м Волочиськ;

Здоров’я та фізичної культури

січень

серпень


М. Швалюк, Волочиська ЗОШ І-ІІІ ступенів №1

Практичних психологів та соціальних педагогів

січень

серпень


І.Гранатир, Бальковецька ЗОШ І-ІІІ ст.;

Індивідуального та інклюзивного навчання

січень

серпень


Казанішена Н.А.,

Логопедичний пункт при Волочиській ЗОШ І-ІІІ ст. №14.4.9.Форми індивідуальної роботи


Назва заходу

Термін

Відповідальні

Методичний консультпункт для:

заступників директорів з навчально-виховної роботи та методистів ДНЗ

Програмне та навчально-методичне забезпечення навчально-виховного процесу

Протягом року

методисти

Організація освітнього процесу у дошкільних навчальних закладах

Протягом року

Л.Воробей

Організаційно-нормативні засади проведення атестації педагогічних працівників

Протягом року

А.Яроцька

Узагальнення та поширення ефективного педагогічного досвіду

Протягом року

методисти

керівників МО:

Ведення документації МО та планування роботи

Протягом року

О. Верба

Робота з обдарованими дітьми.

Протягом року

методисти

Узагальнення конкурсних матеріалів «Учитель року», виставку педагогічних ідей

Протягом року

методисти

Оцінювання рівня навчальних досягнень учнів та ведення класних журналів.

Протягом року

методисти

Використання тестових технологій з підготовки учнів до ЗНО.

Протягом року

методисти

вчителів-предметників:

Ресурсне забезпечення підготовки учнів до участі в олімпіадах, конкурсах, турнірах

Протягом року

методисти

Організація позакласної та позашкільної роботи з навчальних предметів

Протягом року

методисти

Впровадження інноваційних технологій навчання (ІКТ, проектних, інтерактивних технологій) на уроках

Протягом року

методисти

Методична допомога в самоосвіті:

1 етап. Вивчення нормативних документів

Опрацювати нормативно-правові документи щодо викладання базових дисциплін:ознайомлення з інформаційними збірниками МОН, періодичними виданнями

Протягом року

методисти

Про вимоги до викладання предмета :Інформаційні збірники, сайт МОН

вересень

методисти

Інструкція з ведення класного журналу учнів 5-11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів: інформаційний збірник наказів ; сайт МОН

вересень

методисти

2 етап. Теоретична підготовка за фахом

Опрацювати додаткову науково-популярну літературу для підготовки теоретичного та наукового рівня:

поглиблена підготовка до уроківПротягом року

методисти

Робота над власною методичною проблемою

Протягом року

методисти

Підготувати матеріали на засідання методичного об’єднання

Протягом року

методисти

3 етап. Методична підготовка

Розробка конспектів уроків : поглиблена підготовка до уроків

Протягом року

методисти

Опрацювання літератури з методики викладання: систематичне читання методичної літератури та фахових видань

Протягом року

методисти

Розробити та провести відкритий урок, виховний захід в рамках предметного тижня: відкритий урок, відкритий захід, організація конкурсу в рамках предметного тижня

Протягом року

методисти

Оволодіння методикою аналізу і способами узагальнення передового досвіду: відвідування семінарів, конференцій, ознайомлення з ППД України, області

Протягом року

методисти

Освоєння методики дослідницької діяльності (наприклад, метод проектів): відвідування семінарів, конференцій, відкритих уроків тощо

Протягом року

методисти

4 етап. Педагогічна підготовка

Опрацювання та підбір раціональних форм та способів засвоєння та збереження інформації: Відвідування семінарів вчителів, робота з періодичними виданнями

Протягом року

методисти

Шляхи підвищення ефективності уроку: Відвідування семінарів вчителів, робота з періодичними виданнями

Протягом року

методисти

5 етап. Психологічна підготовка

Опрацювати літературу з психології: Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою

Протягом року

методисти

Опрацювати літературу щодо різних форм роботи з обдарованими та слабо встигаючими учнями

Протягом року

методисти

6 етап. Робота над проблемою школи

Робота з періодичними виданнями, навчально-методичною літературою

Протягом року

методисти

Можливості методу проектів

Протягом року

методисти

4.4.10. Науково-практичні конференціїНауково - практичні конференції

Науково-практична конференція «Перспективи розвитку сучасної науки: погляд юних науковців»

За окремим графіком

К. Мельник

Формування патріотизму та збереження національної ідентичності особистості в умовах полікультурного середовища сучасної України

жовтень

Н.Крайдуба

Т.Умрихін

В.Ємаєв


4.5. Психологічне забезпечення освітньої діяльності

4.5.1. Організаційно-методичне забезпечення діяльності психологічної служби

п/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Складання плану роботи

 • на тиждень

 • на місяць

 • на рік

протягом року

вересень - червень

серпень


Т. Умрихін

2.

Організація курсової перепідготовки практичних психологів на базі ОІППО

за графіком

Т. Умрихін

3.

Робота з директивними і нормативними документами

протягом

року


Т. Умрихін

4.

Підготовка до засідань ради методкабінету, колегій віділу освіти, нарад керівників навчальних закладів.

за графіком

Т. Умрихін

5.

Організація співпраці психологічної служби з

- ПМПК з питань раннього виявлення дітей з порушеннями психофізичного розвитку та включення їх у систему спеціального корекційного навчання;

- Волочиським ВП ГУНП з питань стану злочинності, правопорушень та їх профілактики,

- службою у справах дітей РДА,

- відділом РДА у справах сім’ї,

- ЦРЛ,


- центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,

- центром зайнятості населення.протягом

року


Т. Умрихін

6.

Участь у засіданнях атестаційної комісії педагогічних працівників

березень, квітень

Т. Умрихін

7.

Сприяння збереженню мережі психологічної служби та подальшому розвитку для розв’язання актуальних освітянських проблем

протягом навчального рокуТ. Умрихін

8.

Підготовка методичних рекомендацій з актуальних проблем.

листопад

Т. Умрихін

9.

Підбір психологічних завдань на конкурс "Вчитель року"

листопад

Т. Умрихін

10.

Здійснення самоосвітньої роботи :

- опрацювання фахових журналів з психології,- опрацювання додаткової літератури

протягом року

Т. Умрихін

11.

Узагальнення та пропаганда кращого досвіду роботи .

протягом року

Т. Умрихін

12.

Розробка проектів розпорядчих документів.

протягом року

Т. Умрихін

13.

Розміщення на сайті методкабінету інформації щодо нормативно-правового та організаційно-методичного забезпечення психологічної служби .

протягом року

Т. Умрихін

14.

Сприяння забезпеченню належних умов праці фахівців психологічної служби .

протягом року

Т. Умрихін

15.

Підготовка звіту в ХОІППО про результати дослідження рівня готовності дітей до школи

жовтень

Т. Умрихін

16.

Створення банку даних корекційних програм та діагностичних методик, які використовують в практичній діяльності психологи у 2015 році.

протягом року

Т. Умрихін

17.

Поновлення банку даних кадрового забезпечення психологічної служби

вересень

Т. Умрихін

18.

Поновлення бази даних нормативного та інформаційно-методичного забезпечення діяльності психологічної служби

протягом року

Т. Умрихін

19.

Участь в семінарах на базі ХОІППО

протягом року

Т. Умрихін

20.

Забезпечення участі практичних психологів у виставці педагогічних ідей.

грудень-лютий

Т. Умрихін

21.

Підготовка практичних психологів, соціальних педагогів до участі учнів у Всеукраїнському конкурсі науково-дослідних робіт МАН з психології

протягом року

Т. Умрихін

22.

Узагальнення аналітичних та статистичних звітів практичних психологів

травень

Т. Умрихін

23.

Складання аналітичного та статистичного звіту про діяльність психологічної служби 2015 році.

травень

Т. Умрихін24.

Організація методичних об’єднань

серпень, січень

Т. Умрихін

25.

Підготовка постійно діючих семінарів з актуальних психолого-педагогічних проблем.

Лютий, травень, жовтень

Т. Умрихін

26.

Організація роботи семінару -практикуму практичних психологів, соціальних педагогів .

листопад

Т. Умрихін

27.

Організація роботи семінару - практикуму дошкільного психолога з питання конкретних напрямків роботи та форм планування практичного психолога ДНЗ

березень

Т. Умрихін

28.

Організація роботи супервізійних груп та надання мобільної психологічної допомоги усім учасникам навчально-виховного процесу .

протягом року

Т. Умрихін

29.

Сприяння професійному розвитку практичних психологів, соціальних педагогів (самоосвіта, участь в навчальних проектах, супервізія, обмін досвідом)

протягом року

Т. Умрихін

30.

Ведення робочої документації

протягом року

Т. Умрихін

4.5.2. Інформаційно-просвітницька роботап/п


Види роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Надання методичної допомоги практичним психологам, соціальним педагогам загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладів


протягом

року


(четвер,

п’ятниця)Т. Умрихін

2.

Надання методичної допомоги керівникам навчальних закладів по запиту


протягом року

Т. Умрихін

3.

Надання методичної допомоги практичним психологам у проведенні тижня психології в школі

квітень

Т. Умрихін

4.

Проведення оперативних методичних нарад, консультацій


протягом року

Т. Умрихін

5.

Участь у методичних днях методкабінету з метою надання методичної допомоги фахівцям служби.


протягом року

Т. Умрихін

6.

Участь в круглому столі для новопризначених керівників ЗОШ.

вересень

Т. Умрихін

7.

Проведення методичних об’єднань

 • «Про оптимізацію діяльності працівників психологічної служби»;

 • «Аналіз стану розвитку діяльності психологічної служби у 2015-2016 н. р. та методичні рекомендації щодо роботи у 2016-2017 н.р.»

січень


Волочиська ЗОШ №1 І-ІІІ ст.
серпень

Волочиська ЗОШ №5 І-ІІІ ст.


Умрихін Т.І.

Гранатир І.П., голова МО

-


8.

Проведення постійно діючих семінарів на теми:
- Робота практичного психолога з дітьми , яві опинились в кризових життєвих ситуаціях.


 • «Психологічні аспекти попередження та подолання агресивних проявів і різних форм насильства в дитячому середовищі»
 • «Теоретико практичні аспекти попередження конфліктів в учнівських колективах та виховання толерантності»

Лютий


Волочиська ЗОШ

№1 І-ІІІ ст.


травень
жовтень

Практичні психологи, соціальні педагоги Психологічна служба

Практичні психологи, соціальні педагоги,


9.

Проведення засідань робочої групи соціальних педагогів з питань планування та організації роботи.


вересень
лютий

Соціальні педагоги навчальних закладів

10.

Проведення засідань з практичними психологами ДНЗ з питань організації психологічного супроводу вихованців ДНЗ та конкретних напрямків роботи .

вересень
лютий


Практичні психологи ДНЗ11.

Участь у засіданнях методичної ради МК по питанню психологічного супроводу навчального процесу.

травень

Т. Умрихін

12

Участь у роботі засідань інтервізійної групи практичних психологів з питань надання психологічної допомоги учасникам навчально-виховного процесу із шкіл, де відсутні практичні психологи


по запиту

Т. Умрихін

13

Проведення засідань «Школи молодого психолога» з актуальних психолого-педагогічних проблем, ведення документації практичними психологами.

вересень


жовтень

Т. Умрихін4.5.3. Психологічне забезпечення навчально-виховної роботи, роботи з батьками та управління навчальним процесом

Види роботи

Термін

Відповідальний

Постійно надавати консультації педагогічним працівникам ЗНЗ, дошкільним закладам з питань навчання та виховання дітей різних вікових категорій.

протягом року

Умрихін Т.І.

практичні психологи, соціальні педагогиНадавати індивідуальні та групові консультації батькам з проблем виховання дітей

протягом року

Умрихін Т.І.,

практичні психологи, соціальні педагогиПроводити консультації з новопризначеними практичними психологами по питаннях:

- змісту та напрямів діяльності соціально-психологічної служби ;

- підготовки до семінарів, батьківських зборів, тощо;


протягом року

Умрихін Т.І.

Надавати методично-консультативну допомогу практичним психологам, керівникам ЗНЗ з питань:

- збереження психічного і фізичного здоров’я учнів;

- підготовки учнів 11 класів до олімпіади з педагогіки та психології;

- готовності учнів до навчання у школі;

- роботи з дітьми схильними до правопорушень, тощо.


протягом року

Умрихін Т.І.

Провести групове консультування практичних психологів та соціальних педагогів з метою формування професійної компетентності .

вересень

Умрихін Т.І.

Надавати психологічну допомогу керівникам навчальних закладів, класним керівникам, батькам учнів навчальних закладів, де відсутні практичні психологи.

постійно

Умрихін Т.І.,

Гранатир І.П.,

на запит


Проводити консультації практичним психологам, які надають мобільну психологічну допомогу учасникам навчально-виховного процесу навчальних закладів, де відсутні практичні психологи.

постійно

Умрихін Т.І.,

Гранатир І.П.,

на запит

4.5.4. Психолого-педагогічний супровід роботи з дітьми з особливими освітніми потребамиВиди роботи

Термін

Відповідальний

Здійснювати методичний супровід підбору діагностичного інструментарію для роботи з різними категоріями дітей відповідно до наявного дефекту розвитку.

постійно

Умрихін Т.І.

Здійснювати методичний супровід змісту та методів корекційної роботи з дітьми, які мають особливі освітні потреби з урахуванням результатів психологічної діагностики.

постійно

Умрихін Т.І.

Погоджувати корекційні програми для роботи з дітьми з особливими освітніми потребами.

постійно

Умрихін Т.І.

Проводити системну консультативну психологічну та соціально-педагогічну допомогу батькам дітей з особливими освітніми потребами.

постійно

Умрихін Т.І.

4.5.5. Контрольно-аналітична діяльністьп/п


Зміст роботи

Термін виконання

Відповідальний

1.

Участь в атестаційній експертизі загальноосвітніх шкіл

За планом роботи відділу освіти

Т.Умрихін

2.

Експертиза психологічного інструментарію , який використовують в своїй діяльності психологи

протягом року

Т.Умрихін

3.

Експертиза корекційних програм, які використовують практичні психологи у своїй діяльності.

протягом року

Т.Умрихін

4.

Експертиза матеріалів поданих психологами на районну педагогічну виставку "Освіта Волочищини на шляхах реформування"

січень-березень

Т.Умрихін

5.

Погодження річних

та перевірка місячних планів практичних психологівсерпень, вересень

щомісяця


Т.Умрихін

6.

Експертиза матеріалів, представлених на конкурс „Учитель року ”, МАН

грудень - січень

Т.Умрихін

7.

Вивчення стану діяльності новопризначених фахівців психологічної служби з метою надання методичної допомоги

протягом року

Т.Умрихін

8.

Вивчення роботи практичних психологів, які атестуються у 2016 році.

березень

Т.Умрихін
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка