Методичний кабінет погодженоСторінка6/9
Дата конвертації08.03.2016
Розмір1.9 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

РОЗДІЛ VI. Організаційно – методичний супровід ЗНО

Види роботи

Термін виконання

Відповідальний

Форми узагальнення

Сприяння організації та проведенню ЗНО в області (співпраця з Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти)

за потреби

працівники МК

організаційні

заходи

РОЗДІЛ VІІ. ЕКСПЕРЕМЕНТАЛЬНА ТА ДОСЛІДНА РОБОТА


    1. Науково-дослідна проблема методичного кабінету(заходи щодо реалізації)

Діяльність методичного кабінету відділу освіти, молоді та спорту Волочиської міської ради впродовж 2015-2016 навчального року буде спрямована на реалізацію методичної проблеми: «Підвищення якості освіти, вдосконалення професійного розвитку педагогічних кадрів в умовах реалізації Базового компонента дошкільної освіти, нових Державних стандартів початкової, базової та загальної середньої освіти».

Реалізація проблеми знайде широке відображення у роботі методичної ради МК, методичних об’єднаннях, постійно діючих семінарах, теоретично-практичних семінарах, тематичних виставках та професійних конкурсах.

Протягом 2015/2016 навчального року МК спрямовує свою діяльність на:


  • удосконалення структури методичної роботи з педагогічними кадрами на основі особистісно - орієнтованого підходу;

  • формування цілісної системи науково-методичної роботи на основі принципів наступності, діагностичного підходу, практичної та адрес­ної спрямованості;

  • використання новітніх досягнень педагогічної науки, ефективного педагогічного досвіду;

  • здійснення диференційованого підходу до ви­бору форм, змісту, модернізації методів і засо­бів навчання педагогічних працівників;

  • підвищення результативності навчально-виховного процесу через впровадження інноваційних технологій;

  • підвищення ефективності діяльності методичних об’єднань вчителів на основі запровадження моніторингових процедур;

- забезпечення якості загальної середньої освіти через організацію самостійної роботи учнів під час навчально-виховного процесу на основі використання тестових технологій.

Методична робота з педагогічними кадрами здійснюватиметься на основі диференційованого підходу до ви­бору форм, змісту, методів і засо­бів підвищення професійної компетентності педагогічних працівників.

7.2. Координація діяльності експериментальних навчальних закладів

Види роботи

Термін

Відповідальний

Підвищення якості навчально-виховного процесу шляхом використання комплексу «Електронна дошка» (Волочиський НВК)

Організаційно-концептуальний етап

2013- 2016

О.Верба

В.РевуцькийДіагностично-прогностичний етап

2013-2014

О.Верба

В.РевуцькийФормувальний етап

2014

О.Верба

І.Ткачук


Підсумковий етап

2015-2016

О. Верба

В.Ревуцький

О.Кравець


7.2.2. Заходи щодо забезпечення використання матеріалів досліджень у практиці роботи

Спрямувати науково-дослідницьку та експериментальну роботу в навчальних закладах за темою «Шляхи модернізації діяльності педагогічних працівників щодо підвищення якості освіти у загальноосвітніх навчальних закладах»

- збір та систематизація нормативно-правової документації про організацію та проведення науково-дослідної та експериментальної роботи

-проведення консультування з питань :

використання мультимедійного комплексу у навчально- виховному процесі;

Програмно-методичного забезпечення для уроків з використанням мультимедійного комплексувпродовж року

О.Верба

К.МельникРОЗДІЛ VІІІ: ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ ЩОДО РОЗВИТКУ ЗДІБНОСТЕЙ І ОБДАРУВАНЬ УЧНІВ

8.1.Організаційно-методична робота щодо розвитку здібностей та обдарувань учнів

Види роботи

Термін

Відповідальний

Продовжити роботу з підтримки філій обласного факультативу з програмування

вересень - травень

О.Кравець

Забезпечити участь у черговій XVІ-ій Інтернет- олімпіаді з інформатики (програмування)

вересень- грудень

О.Кравець

Забезпечити участь в обласній Інтернет-олімпіаді з математики

вересень- грудень

О.Кравець

Продовжити розробку інструментарію виявлення та психолого-педагогічного супроводження обдарованої молоді

травень

К. Мельник

Організаційний супровід свята "Обдарованість"


травень

К.Мельник

Продовжити роботу міжшкільних факультативів для обдарованих дітей

червень

К.Мельник

Розпочати створення електронного інформаційного вісника «Надія та гордість Хмельниччини»

липень

К.Мельник

На виконання заходів реалізації Національної стратегії розвитку освіти України до 2021 року:

Забезпечити участь у навчальній практиці учнів 8-10 класів ЗНЗ обдарованої молоді на базі вищих навчальних закладів, науково - дослідницьких установ, науково - виробничих організацій та підприємств області відповідно до профілю навчання

протягом року

К.Мельник

Підтримувати та пропагувати програми громадських організацій, творчих об’єднань, спрямованих на підвищення освітнього рівня молоді, створення умов для участі найталановитіших з них у відродженні та розвитку духовних цінностей українського народу

протягом року

К.Мельник

8.2. Організація проведення ІІ етапу всеукраїнських учнівських олімпіад та підготовки до ІІІ етапу:Види роботи

Термін

Відповідальний

Методично забезпечити і провести ІІ етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з астрономії, біології, географії, екології, економіки, історії, іноземної мови, інформатики (програмування), інформаційних технологій, математики, української мови, фізики, хімії, трудового навчання


Вересень-грудень

О.Верба

Організація участі команди ЗНЗ у IІІ етапі Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів


березень

О.Верба

методистиУчасть у вебінарі: "Організаційний супровід Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2016/2017 навчальному році"


жовтень

О.Верба

методистиВидати наказ про проведення ІІ етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін

Вересень

О.Верба

Ознайомити з інструктивно-методичними листами щодо організації та проведення етапів всеукраїнських учнівських олімпіад з базових дисциплін:

з інформаційних технологій

листопад-грудень

О.Кравець

з інформатики (програмування)

Листопад - грудень

О.Кравець

Забезпечити участь у відбірково - тренувальних зборах з інформатики та інформаційних технологій
О.Кравець

Забезпечити участь учнів в IІІ етапі олімпіад з програмування та інформаційних технологій

Січень - лютий

О.Кравець

Координація та забезпечення участі учнів у Всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з інформаційних технологій

червень-грудень

О.Кравець

Координація та забезпечення участі учнів у Вінницькій всеукраїнській Інтернет-олімпіаді з інформатики

серпень-грудень

О.Кравець

Організувати групові консультації з питань підготовки та проведення І етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

вересень

методисти

Координувати проведення учнівських предметних олімпіад

вересень-грудень

О.Верба

методистиОрганізаційна підготовка матеріалів (роздрукування) для проведення ІІ етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад

листопад- грудень

О.Верба

В.КравецьПідготовка супроводжуючої документації та проведення обласної Інтернет-олімпіади з математики

вересень- листопад

О.Кравець

8.3. Організація участі учнів у роботі МАН УкраїниВиди роботи

Термін

Відповідальний

Провести установчу сесію районної філії МАН

вересень

К.Мельник

КерівникиПровести нараду з педагогічними працівниками навчальних закладів щодо підготовки науково-дослідницьких робіт учнями-членами МАН України

жовтень

Методичний кабінет

Провести І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Хмельницького територіального відділення МАН України

грудень

Оргкомітет, журі конкурсу

Підвести підсумки І етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Хмельницького територіального відділення МАН України

грудень

К.Мельник

Підготувати матеріали для участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт Хмельницького територіального відділення МАН України

До 29.12.2015

К.Мельник

наукові керівники робітОрганізаційний супровід учнів для участі у ІІ ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН України

Січень-лютий 2016 р.

К.Мельник

О.Верба


Участь учнів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН України

13,14 лютого 2016

К.Мельник

адміністрації ЗНЗПідвести підсумки діяльності районної філії МАН у 2015-2016 н.р.

Березень

К.Мельник

Організувати нагородження переможців І та ІІ етапів Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Хмельницького територіального відділення МАН України

Квітень 2016

К.Мельник

8.4. Організація участі команд в турнірах,конкурсахВиди роботи

Термін

Відповідальний

Турнір Юних біологів”

вересень- листопад

О.Кравець

Конкурс програмних засобів у рамках обласної педагогічної виставки “Освіта Хмельниччини на шляхах реформування”

травень- червень

О.Кравець

Всеукраїнський конкурс з українознавства “Соняшник»

березень

Н.Крайдуба

Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика

грудень січень

Н.Крайдуба

А.ЯроцькаВсеукраїнський конкурс учнівської творчості, присвяченого Шевченківським дням ,у номінаціях “Література” та “Історія України та державотворення”

січень лютий

Н.Крайдуба В.Ємаєв

Міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка

січень лютий

Н.Крайдуба

Всеукраїнський турнір“Юний журналіст”, “Юний історик”, “Юний правознавець”

протягом року

Н.Крайдуба В.Ємаєв

Конкурс дослідницьких робіт вчителів історії “Жива історія краю”,

лютий

В.Ємаєв

Всеукраїнська українознавча гра “Соняшник”

вересень березень

Н.Крайдуба

День юного натураліста

вересень

О.Кравець

Всеукраїнські GLOBE ігри 2016

вересень

О.Кравець

Міжнародний конкурс «Календар GLOBE»

січень

О.Кравець

Юнацький фестиваль «В об'єктиві натураліста

травень

О.Кравець

Екологічний конкурс «Вчимося заповідувати»

Протягом року

О.Кравець

8.5. Організація участі команд у спортивних змаганняхВиди роботи

Термін

Відповідальний

І етап Всеукраїнського спортивно-масового заходу серед дітей «Олімпійське лелеченя»

лютий

О.ПриймакРайонні змагання серед школярів з настільного тенісу

лютий

О.Приймак

районні змагання з легкої атлетики

квітень

О.Приймак

фізкультурно – патріотичний фестиваль школярів «Козацький гарт – 2016»

квітень

О.Приймак

районні спортивні ігри учнів загальноосвітніх навчальних закладів «Старти надій – 2016»

травень

О.Приймак

районні змагання з футболу серед юнаків

травень

О.Приймак

8.6. Організація участі учнів та команд у мистецьких оглядахВиди роботи

Термін

Відповідальний

Провести:

І етап обласного конкурсу патріотичної пісні «Україно, любий край».

жовтень

Умрихін Т.І.

І етап Всеукраїнської експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна»( до 20 жовтня).

жовтень

Умрихін Т.І.

І етап Всеукраїнського конкурсу на кращу туристсько-краєзнавчу експедицію учнівської молоді з активним способом пересування «Мій рідний край» (до 20 листопада).

листопад

Умрихін Т.І.

І етап обласного конкурсу на кращий посібник туристсько-краєзнавчої тематики.

листопад

Умрихін Т.І.

Заходи до міжнародного дня боротьби зі СНІДом.

грудень

Умрихін Т.І.

І благодійну акцію для дітей-сиріт та позбавлених батьківського піклування з нагоди свята Миколая.

грудень

Умрихін Т.І.

Виставку декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва «Знай і люби свій край»

грудень

Умрихін Т.І.

І етап Всеукраїнської експедиції «А ми тую славу збережемо»

січень

Умрихін Т.І.

Ємаєв В.І.І етап Всеукраїнської історико-географічної експедиції учнівської молоді «Історія міст і сіл» ( до 15 лютого)

січень

Умрихін Т.І.

Конкурс юних читців і декламаторів творів Шевченка і про Шевченка «З Шевченком у серці» у ЗНЗ

лютий

Умрихін Т.І.

Огляд-конкурс колективів художньої самодіяльності навчальних закладів. Виставка декоративно-прикладного та образотворчого мистецтва .

лютий

Умрихін Т.І.

Виховні заходи з нагоди дня народження Т.Г. Шевченка.

березень

Умрихін Т.І.

Заходи, присвячені визволенню від німецько-фашистських загарбників.

березень

Умрихін Т.І.

Фестиваль «Молодь обирає здоров’я» по ЗОШ

квітень

Умрихін Т.І.

Виставку-конкурс «Воскресни, писанко».

квітень

Умрихін Т.І.

Заходи у ЗНЗ до Дня довкілля (19.04.) та Всесвітнього дня Землі (22.04.)

квітень

Умрихін Т.І.

Заходи у ЗНЗ до Дня Чорнобильської трагедії (26.04.)

квітень

Умрихін Т.І.

Урочисті заходи у загальноосвітніх школах з нагоди Перемоги у Великій Вітчизняній війні.

травень

Умрихін Т.І.

Виховні заходи у загальноосвітніх школах до дня Матері та Міжнародного дня сім’ї.

травень

Умрихін Т.І.

Благодійне свято «Дитинство Надзбруччя» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.

червень

Умрихін Т.І.

8.7. Підсумково-аналітична діяльністьВиди роботи

Термін

Відповідальний

Висвітлювати в засобах масової інформації творчі здобутки учнівської молоді, її участь у конкурсах, олімпіадах, оглядах тощо

протягом року

методисти.

Провести свято вшанування обдарованої молоді:переможців обласних, Всеукраїнських, Міжнародних учнівських олімпіад, конкурсів, турнірів

травень

Відділ освіти

МК

1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка