Методичний супровід організація і проведення відкритих уроківСкачати 82.37 Kb.
Дата конвертації30.03.2016
Розмір82.37 Kb.
Методичний супровід

організація і проведення відкритих уроків


          Роль відкритих уроків у підвищенні педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання.

       Планування і організація відкритих уроків.

       Підготовка викладачів і майстрів виробничого навчання до відкритого уроку.

             Аналіз і обговорення відкритого уроку.

Особливе місце в удосконаленні навчально-виховного процесу і підвищення педагогічної майстерності викладачів і майстрів виробничого навчання займають відкриті уроки.

Відкриті уроки відносяться до колективних норм методичної роботи. Вони допомагають колективно визначити і на конкретних прикладах показати, які методи, прийоми і педагогічні засоби доцільно використати при вивченні найбільш складних тем програми, як краще використати на уроках Т З Н , як організувати і провести лабораторно-практичні роботи, як при мінімальних затратах навчального часу добитись ефективного засвоєння учнями нового навчального матеріалу, як вчити учнів думати, робити висновки тощо.

Більшість викладачів спецдисциплін і майстрів виробничого навчання - спеціалісти своєї справи, але є і такі, хто не має педагогічної освіти і методичної підготовки. Тому для всіх молодих, починаючих і недостатньо досвідчених майстрів виробничого навчання і викладачів відвідування відкритих уроків у кращих викладачів, майстрів виробничого навчання є справжньою школою педагогічної майстерності. На цих уроках вони одержують конкретне уявлення про те, які основні педагогічні принципи, методи практично використовуються в діяльності досвідчених, творчих викладачів і майстрів виробничого навчання, спостерігають за процесом спілкування їх з учнями. Безсумнівну користь приносять відкриті уроки не тільки тим хто їх відвідує, але і тим, хто їх проводить. В процесі підготовки до відкритих уроків навіть найбільш досвідчений викладач або майстер виробничого навчання ще раз критично аналізує свою систему роботи, особливо старанно аналізує методи, що застосовує, прийоми, засоби навчання і виховання учнів. Така ретельна підготовка і обмін думками про урок не тільки надає впевненості викладачу або майстру виробничого навчання в правильності його пошуків, ефективності застосування методів, прийомів, засобів, але і нерідко допомагає педагогічну знахідку спрямувати в правильне русло навчально-виховного процесу. З іншої сторони, конкретні поради запрошених на урок допомагають навіть найбільш досвідченим викладачам або майстрам виробничого навчання позбутися деяких недоліків, яких вони не бачать на своїх уроках.

Планування відкритих уроків базується на результатах аналізу навчального процесу за попередній навчальний рік. Проведення відкритих уроків доручається досвідченим викладачам або майстрам виробничого навчання, які зможуть продемонструвати свої нові методи, у яких є чому повчитися молодим. Приступаючи до складання плану проведення відкритих уроків, спочатку методична рада вирішує, який кращий досвід накопичений в ліцеї, які цікаві і такі, що виправдали себе на практиці методи і прийоми повинні бути показані на відкритих уроках. Але спочатку це питання обговорюється на засіданні методичних комісій, а вже потім - на методичній раді. Як вирішиться основне питання, який досвід і хто з викладачів і майстрів виробничого навчання буде проводити відкриті уроки - визначається конкретна методична мета кожного відкритого уроку, тобто те що повинен дати в першу чергу учням викладач або майстер виробничого навчання на цьому уроці, а також запрошеним на урок. Ось які ми методичні мети ставимо: вивчення системи роботи викладача або майстра виробничого навчання; застосування ТЗН і наочних посібників при вивченні навчального матеріалу; вивчення методики проведення поточного інструктажу; ознайомлення викладачів з організацією самостійної роботи учнів з підручником і навчально-наочними посібниками; ознайомлення майстрів виробничого навчання з деякими прийомами активізації уваги учнів в процесі інструктажу; показати на практиці застосування методів активації учнів на уроці; створення проблемних ситуацій, використання дидактичного і роздавального матеріалу, застосування інноваційних технологій і інтерактивних методів навчання тощо.

Вибрати тему відкритого уроку доручається самому викладачу (майстру), який буде проводити урок. Адже, він краще всього визначить, на якому навчальному матеріалі доцільно показати своїм колегам розроблені або удосконалені ним методичні прийоми і вид навчальної роботи. Відкритий урок відображає стиль щоденної роботи викладача (майстра виробничого навчання) і не повинен порушити послідовність вивчення програмного матеріалу.

Затверджений план проведення відкритих уроків вивішується в методичному кабінеті ліцею.

При плануванні відкритих уроків уникаємо гонитви за кількістю проведених уроків, щоб не зашкодити їх якості. Відкриті уроки повинні бути обов'язково хорошими, повчальними для запрошених на них викладачів (майстрів виробничого навчання). Вони повинні на них познайомитися з більш сучасними прийомами і методами навчання і виховання, загострювати їх увагу до недоліків і прогалин в своїй роботі, стимулювати власний творчий пошук.

Відкриті уроки рівномірно розподіляємо протягом навчального року і по навчальним групам. Недоцільно їх планувати на вересень (час організаційних заходів), а також на червень - пора ДПА і ДКА. Право вибору групи для проведення відкритого уроку надається викладачу, але методист контролює, щоб це психологічне перевантаження не падало на одну й ту ж саму групу. Відкриті уроки проводимо в першій половині навчального дня.

Щоб відвідування відкритого уроку було більш ефективним, завчасно ознайомлюємо запрошених на нього з планом уроку, який знаходиться в методичному кабінеті. Це допомагає присутнім краще спостерігати за ходом уроку, глибше і всебічно обговорити і проаналізувати його.

Успіх відкритого уроку залежить від досвіду викладача (майстра виробничого навчання), який проводить урок і належної підготовки до нього. Кожному відкритому уроку передує конкретний, складний, трудомісткий процес, який проходить в творчій співпраці викладача (майстра виробничого навчання) голови метод комісії і методиста. Він одержує консультацію у методичному кабінеті ліцею, з методичної підготовки до уроку.

У відповідності до методичної мети, готуючись до уроку викладач (майстер виробничого навчання) розробляє так званий "режисерський сценарій", в якому заздалегідь передбачає шляхи включення учнів в самостійну роботу, створення проблемних ситуацій, обмірковує матеріально - технічне забезпечення уроку тощо. Викладач (майстер виробничого навчання), який проводить урок, повинен попередньо проробити всі ті роботи, які сам або учні повинні будуть виконувати на уроці: розв'язати задачі, зробити досліди, виконати графічні роботи тощо. Така підготовка до уроку надасть викладачу впевненість у його діях і забезпечить успіх в досягненні мети уроку.

При складанні плану відкритого уроку (як і планів звичайних уроків) ніколи не зв'язуємо викладача (майстра виробничого навчання) якою – не будь обов'язковою стандартною формою уроку. Важливо, щоб план чітко відображав весь хід уроку і взаємозв'язок окремих його частин. За декілька днів до проведення уроку, вивішуємо в методичному кабінеті оголошення, в якому показуємо тему і методичну мету уроку, час і місце його проведення. Для викладачів, які проводять перший відкритий урок практикуємо проводити репетицію відкритого уроку в іншій (паралельній) групі для того, щоб:

по - перше, відпрацювати всі його елементи;

по - друге, що дуже важливо - зробити самоаналіз уроку викладачем.

На такий урок запрошується методист, голова методичної комісії або спеціаліст - предметник. Це дозволить викладачу психологічно підготуватися до відкритого уроку, на якому буде присутньо багато людей. Всі свої рекомендації, поради, особи, що приймають участь в підготовці уроку, повинні зробити в процесі цієї підготовки, не відкладаючи їх до обговорення результатів уроку. В навчальному кабінеті (лабораторії, майстерні) для запрошених заздалегідь готуються місця, які вони займуть до дзвінка, але ні в якому випадку не після нього. Кожному із запрошених роздається план уроку. Присутність адміністрації обов'язкова. Проведення відкритого уроку вимагає від викладача значного психологічного навантаження. Тому дуже важливий педагогічний такт присутніх. Не допускається в процесі уроку вмішуватись в його хід, обмінюватись думками, перешіптуватись входити і виходити з кабінету, майстерні. Кожен запрошений робить запис по ходу уроку, який використовує при його обговоренні. Дуже добре б записувати такі уроки на відеокамеру і поступово створювати в методичному кабінеті ліцею відповідну відеотеку. Це б сприяло більш широкому розповсюдженню кращого педагогічного досвіду.

Аналіз відкритого уроку проводиться в той же день, по свіжим враженням. Головна його мета - навчити викладачів (майстрів виробничого навчання) бачити окремі методичні прийоми, розкрити який ефект вони дають, показати значення цих прийомів в процесі навчання на конкретному відкритому уроці. Методист слідкує за тим, щоб аналіз був проведений на основі раніше визначеної методичної мети і не відводив обговорення в сторону від методичної мети уроку.

Перше слово надається викладачу (майстру виробничого навчання), який проводив урок. Цей виступ не просто формальність. Дуже важливо, щоб особисто викладач (майстер виробничого навчання), який проводив урок, чітко розкрив методичну мету, показав, де і як реалізував її на уроці, чого досяг тим чи іншим методичним прийомом, а якщо не досяг, то самокритично пояснив, яка причина? Продуманий виступ самого викладача, який проводив урок, приносить користь не тільки колегам, але і йому самому, так як він привчає його критично оцінити свою роботу, результати даного уроку, прививає навички самоконтролю. Потім висловлюють свої думки спеціаліст даного предмету і кожний запрошений на урок, виходячи з методичної мети, хоча і всі інші елементи уроку підлягають аналізу.

Аналіз уроку - процес творчий. Загальний аналіз уроку охоплює всі його сторони, він особливо важливий при вивченні системи роботи викладача (майстра виробничого навчання)

При завершенні аналізу уроку виступає методист, який коротко характеризує досвід роботи викладача (майстра виробничого навчання), дає оцінку аналізу уроку всіма запрошеними, рекомендує окремим викладачам (майстрам виробничого навчання) використовувати елементи досвіду в своїй роботі.

При добре організованому обговоренні відкритого уроку завжди буде вироблена колективна думка по принциповим методичним питанням, знайдено правильне розв’язання актуальних питань. Обговорення відкритого уроку фіксується в протоколі. В ньому записується коротко і чітко всі виступи, питання і відповіді, які чітко визначить правильність чи неправильність педагогічних завдань, які виконував викладач (майстер виробничого навчання) на уроці, які заходи витікають з аналізу і обговорення даного відкритого уроку.

Досвід кращих викладачів (майстрів виробничого навчання) - це невичерпне джерело, яке живить нашу педагогіку . І ми збираємо це дорогоцінне зерно, активно його вивчаємо, узагальнюємо і поширюємо.

 Використана література:

1.     Кравцов Н.И. Организация методической работы в СПТУ и рукодство ею. М.; Высшая школа, 1986

2.     Ковальчук В.І. Як стати майстерним педагогом. Київ, 2007

3.     Освітянський науково - методичний журнал «Відкритий урок» №5 – 6, 2009

4.     Рюмина А.А. Организация и проведение открытых уроков в учебных заведениях ПТО. М.; 1989

5.     Профтехосвіта №2, 2009 Навчально-методичний супровід діяльності ПТНЗ. Л.Шевчук ст..12-14

6.     Профтехосвіта №2, 2010 Система методичної роботи в ПТНЗ Т.Петренко ст..36-40.

7.     Галіцина Л. Шкільний методкабінет. Новий ритм роботи. К.; «Шкільний світ», 2008

8.     Мурашко Н. Аналіз уроку. К.; «Шкільний світ», 2008.

 

 


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка