Методичного об’єднанняСкачати 458.01 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації03.03.2016
Розмір458.01 Kb.
  1   2   3   4

  1. Проблемна тема методичного об’єднання:


«Формування професійної мобільності педагогічних працівників школи в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»

2. Аналіз роботи ШМО вчителів природничо – математичного циклу предметів за 2012/2013 н.р.

2.1. Основні підсумки роботи методичного об’єднання

Організація роботи шкільного методичного об’єднання вчителів природничо-математичного циклу у Вільшанській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів у 2012/2013 навчальному році здійснювалася відповідно до Законів України “Про освіту”, “Про загальну середню освіту”, постанов Кабінету Міністрів України від 14.01.2004р. № 24 «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти», згідно з Положенням про методичну роботу з педагогічними кадрами (наказ Міністерства освіти та науки України від 04.06.1986 р. № 186 ), Положенням про загальноосвітній навчальний заклад (затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 778), наказом Міністерства освіти та науки України «Про роботу з педагогічними кадрами у навчальних закладах» від 21.05.2001 р. № 395, інструктивно-методичних рекомендацій Міністерства освіти і науки України щодо вивчення математики, фізики, хімії, біології, географії, ЗВ, методики викладання фізичного виховання, «Основ здоров’я» у 2012/2013 н.р., виконання державних програм викладання з названих предметів, створення належних сучасних умов для навчання і виховання учнів, підвищення професійної майстерності педагогічних працівників, ефективне використання інтелектуального потенціалу учасників навчально-виховного процесу відповідно до наказу відділу освіти “Про організацію методичної роботи у Дворічанському районі на 2012/2013 навчальний рік» від 31.08.2012. № 225, та наказу по школі від 03.09.2012. 65 «Про організацію методичної роботи з педагогічними кадрами у 2012/2013 навчальному році».

У 2012/2013 навчальному році ШМО через мережу колективних, групових та індивідуальних форм роботи працювало над реалізацією проблеми: «Розвиток пізнавальної діяльності учнів», яка тісно пов’язана з методичною темою школи « Удосконалення уроку шляхом особистісно – зорієнтованої системи навчання та виховання . Творчий розвиток учителя і учня.»

У складі методичного об’єднання сім вчителів, з яких три вчителі мають вищу категорію, два - І категорію, два – спеціаліст ; Лазоренко Т.І. має звання « Старший вчитель», Лазоренко В.К. має звання «Вчитель методист». Навчання учнів предметам природничо-математичного циклу відбувалося на основі планомірного й поступового розвитку основних теорій, засвоєння провідних ідей, наукових понять, теоретичних фактів, які становлять основу для практичної підготовки, формування їх наукового світогляду.

Основною метою роботи шкільного методичного об’єднання вчителів предметів природничо-математичного циклу у 2012/2013н.р.було: забезпечення різноманітності індивідуальних траєкторій отримання повноцінної освіти, спираючись на здібності, можливості та інтереси учнів.

Вся робота ШМО була спрямована на виконання таких завдань:

  1. Забезпечення високого рівня проведення всіх видів занять.

  2. Підвищення якості проведення уроків та позаурочних заходів на основі впровадження інноваційних технологій.

  3. Виявлення, узагальнення та розповсюдження досвіду творчо працюючих педагогів.

  4. Розробка навчальних, науково-методичних, дидактичних матеріалів, створення банку даних олімпіадних завдань, підбір тем для роботи з обдарованими дітьми.

  5. Вивчення нормативно-правових документів .

З метою рівня проінформованості та готовності до впровадження особистісно орієнтованого навчання і виховання було відвідано вчителями ШМО 15 районних семінарів, на яких з доповіддю «Стимулювання інтересу до вивчення математики у школярів» виступила Лазоренко Т.І. Відвідали майстер - клас вчителя математики Пристанційної ЗОШ Заруби Н.М.,. вчителем математики Лазоренко Т.І., майстер - клас вчителя інформатики Дворічанського ліцею Cавки О.М., вчителем Лазоренко В.К..

В системі роботи проводилися взаємовідвідування уроків та виховних заходів вчителів, що атестується. Вивчення стану викладання математики та фізики відповідно до плану роботи школи на 2012/2013 н.р. адміністрацією школи показало, що викладання предметів проводиться на достатньому рівні. Реалізуються дидактичні принципи навчання: науковості, доступності, системності, зв’язку навчання з життям тощо. Оптимально поєднуються форми, методи, прийоми та засоби навчальної роботи вчителя та учня на уроках, а пріоритетне застосування вчителем ІКТ сприяє формуванню в учнів умінь і навичок використання набутих знань у практичній діяльності. Поддубкін О.О. у 2012-2013 н.р атестувався в черговому порядку. Ним було проведено та відвідано членами атестаційної комісії такі уроки математики; «Види кутів»-5 клас, «Ділення»-5 клас, «Площа. Площа прямокутника» -5 клас, «Раціональні рівняння. Розвязування раціональних рівнянь» -8 клас, «Означення степеня з цілим відємним показником» -8 клас, Функція у= к/х, її властивості та графік»-8 клас «Степінь з раціональним показником та його властивості»,-10 клас, «Формули зведення» - 10 клас.

Відвідані уроки характеризувалися раціональністю вибору типу, логічністю та завершеністю кожного етапу уроку. Учитель кожен урок розглядає не як окрему ланку, а як частину процесу формування знань, умінь і навичок із теми.

Кожен член ШМО протягом року працював над впровадженням чи вдосконаленням певних технологій навчання. Ігрові технології навчання у своїй роботі широко використовує вчитель математики Поддубкін О.О..

Групові технології навчання дають змогу диференціювати та індивідуалізувати процес навчання, сприяють формуванню комунікативних якостей учнів, активізують розумову діяльність. Добре володіє методикою групових технологій навчання вчитель хімії Каліберда В.В. З результатами її роботи вчителі ознайомилися на відкритому уроці хімії у 9 класі на тему «Підгрупа азоту». Вчитель математики Лазоренко Т.І застосовує в своїй роботі проектні технології, продемонструвавши це на відкритому уроці «Теорема Піфагора» у 8 класі.

Технологією проведення уроків – тренінгів добре володіє вчитель «Основ здоров’я» Константиника О.В.

Широко використовують члени ШМО методи і прийоми технології особистісно-орієнтованого навчання. Вчителі Лазоренко В.К. та Бойко С.А. продемонстрували свої навички під час проведення уроків (урок фізики у 8 класі «Визначення ККД похилої площини», урок географії у 6 класі «Основні форми рельєфу Землі. Гори», на яких показали такі прийоми особистісно-орієнтованого навчання як «два, чотири, разом», робота з презентацією до уроку, проведення віртуальної лабораторної роботи та порівняння отриманих результатів з проведенними самостійними дослідженнями, «географічний крос», «приваблива мета», «вірю-не вірю», «театралізація», експрес-тести.

Протягом своєї педагогічної діяльності вчитель повинен займатися професійним самовдосконаленням. Одним з основних складових самовдосконалення є самоосвіта .

Самоосвіта – це свідома планомірна робота вчителя над собою, удосконалення своїх значущих якостей, емоційно-вольової сфери, комунікативної компетентності , організаційних здібностей. На початку навчального року кожен член ШМО обрав собі тему самоосвіти відповідно до тих технологій навчання, які він впроваджував чи використовував на уроках. Результати самоосвіти повідомлялися на засіданнях методооб’єднання, під час обговорення відкритих уроків.

Вчителі постійно ознайомлюються з новинками методичної літератури, використовують їх у своїй роботі.

Зміцнюючи науково-теоретичну базу, вчителі нашого циклу систематично доповнюють інноваційний банк школи матеріалом з проблеми школи (доповіді, виступи), виготовляють дидактичні матеріали розвивального характеру, тестові завдання, роздатковий матеріал, картки для контролю знань учнів. У 2012/2013 н.р вчитель фізики Лазоренко В.К. взяв участь у ХХ обласній виставці-ярмарці педагогічних ідей «Формування ключових компетентностей учнів на основі інноваційних освітніх технологій»

У 2012/2013 н.р. підвищив кваліфікацію згідно зі шкільним планом на курсах в ХАНО за напрямком «Фізика» Лазоренко В.К. Пройшли спецкурс з екології Бойко С.А., «Особливості викладання інформатики в початковій школі» та «Основи здоров’я» Константиника О.В., Педагогічні працівники, які входять до складу ШМО, приділяють належну увагу роботі з обдарованими дітьми. Так, у першому (шкільному) етапі олімпіад взяли участь 52 учні з математики, 28 – з фізики, 30 - зхімії, 18 – з біології, 34 – з географії, 23 – з ІКТ . За результатами районної олімпіади з біології переможцем став Дорошенко Олексій, учень 10 класу.

Одним із засобів підвищення інтересу учнів до вивчення предмету є залучення їх до предметних конкурсів. У 2012/2013 н.р учні школи взяли участь у районних етапах турнірів з математики (вчитель Лазоренко Т.І.), фізики (вчитель Лазоренко В.К.). 30 учнів школи взяли участь у міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру»

Разом з тим наші вчителі беруть активну участь у роботі РМО. Так Лазоренко Т.І. була членом журі ІІ (районного) етапу олімпіади з математики.

Позакласна робота організована традиційно: працюють факультативи з математики «Подільність чисел», але результативність їх роботи низька: не підвищується рівень виступу дітей в олімпіадах, не підготовлено роботи на МАН. При підготовці учасників олімпіад та конкурсів слід більше уваги приділяти розділам, які не входять до курсу загальноосвітньої школи, а це є прерогативою спецкурсів та факультативів.

Існує низка проблем організації уроку, яка потребує уваги:

  1. Недостатньо уваги приділяється мотивації навчання, раціональному використанню навчального часу, здійсненню диференційованого підходу;

  2. Малоефективним лишається контроль за засвоєнням знань учнями, повільно проводиться робота щодо усвідомлення вчителями і учнями критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

  3. Актуальним лишається питання використання нових технологій навчання.

У 2012/2013 н.р. було проведено 5 засідань ШМО, де були розглянуті питання

Засідання № 1: «Актуальні проблеми викладання природничих наук у

2012/2013 н.р.»

Засідання № 2: «Застосування елементів інноваційних технологій на уроках природничо-математичного циклу.»

Засідання № 3: «Впровадження у навчальний процес ІКТ як інноваційних технологій навчання.»

Засідання № 4: «Формування екологічної свідомості учнів під час вивчення предметів природничо-математичного циклу.»

Засідання № 5 «Підсумки роботи ШМО»

Засідання №6 «Про модифікацію програм з хімії 10 клас та математики 5 клас

2.2. Завдання на 2013/2014 навчальний рік.

  1. Спрямувати методичну роботу у 2013-2014 н.р. на:

1.1. Реалізацію районної науково – методичної проблеми «Формування професійної мобільності педагогічних працівників району в умовах упровадження нових Державних стандартів початкової, базової та повної загальної середньої освіти»

1.2. Створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти і кваліфікації педагогічних працівників, підвищення педагогічної компетентності вчителів;

1.3. Здійснення науково – методичного супроводу запровадження системи моніторингу загальної середньої освіти;

1.4. Проведення заходів, спрямованих на підвищення педагогічної майстерності педагогів, вивчення, узагальнення й поширення ефективного педагогічного досвіду;

1.5. Розширення експериментально-дослідницької роботи, апробацію та впровадження нових освітніх технологій та систем;

1.6. Створення умов для реалізації освітніх програм та програмно-цільових проектів;

1.7. Створення пріоритету навчання:

а) конструювання уроку проводити за особистісно орієнтованою технологією, враховуючи новітні методи, форми навчання і виховання учнівської молоді;

б) ознайомлення зі шляхами практичного застосування інноваційних форм і методів організації особистісно орієнтованого уроку, електронних засобів навчального призначення у навчальному процесі;

в) застосування у навчально-виховному процесі принципів толерантної педагогіки.

1.8. Організувати тренувальні заняття для учнів щодо підготовки до (Всеукраїнських учнівських олімпіад з математики, біології, географії, хімії. (Вересень-жовтень).

2. Роботу ШМО на 2013/2014 н.р. організувати за такою структурою:

2.1. Методичне об’єднання.

2.2. Цільові семінари – практикуми.

2.3. Участь у районній педагогічній виставці – презентації педагогічних ідей та технологій.

2.4. Участь у районних педагогічних конкурсах.

2.5. Індивідуальні форми роботи:

- наставництво;

- консультації;

- стажування;

- самоосвіта;

2.6. Семінари – наради.

3. Склад шкільного методичного об’єднання

ПІБ

Дата народження (рік, місяць число)

Посада

Категорія

звання

Освіта за дипломом

Дата

закінче

ння

вузу


Основний чи сумісник

Загальний педагогіч ний стаж

Початок роботи в школі


Який

предмет

викладає

Навчає

класи

Останні курси

Домашня

адреса,

телефон

Поддубкін

Олександр

Олексійович

53.10.06

директор

вища

Вчитель

математ

ики

79.07.05

основний

35

81.09.

01

Алгебра

Геометрія

6,7,9

18.11.

05

С.Вільшана в.. Миру 42,

0663353514

Каліберда

Вікторія

Вікторівна

76.08.09

Заступни

к

директор

а НВР

І

категорі

я

Вчитель біології та хімії

99.06.08

основний

13

04.01.

08

Природознавство

Хімія

5,6,8,9,10

11

23.10.

09

Вільшана в Дзержинсь кого 66, 0956519945

Бойко

Світлана

Анатоліївна

56.01.26

Вчитель

географії

біології

І

категорія

Вчитель біології та хімії

77.06.21

основний

36

78.09.

01

Біологія

Географія

Економіка

7-11

02.04.11

06.03.

11

Вільшана в Миру 110, 0958355880

Вербицький Леонід Дмитрович

47.02.25

Вчитель ЗВ

Спеціаліст, 9 тарифний розряд

Вчитель фізичного виховання

77.06.06

основний

44

11.09.

ЗВ, фіз. вих

2.3,10,

11
Вільшана в. Миру110 0958355880

жджКолісник Сергій Олександрович

87.01.10

Вчитель фіз.вих.

Спеціаліст, 9 р

Викладач фіз. вих., тренер з футболу

09.04.05

основний

7 р 7м

07.03.05

Фіз. Вих.

4.

5-11
Вільшана. В.Лісна 2

Лазоренко Тетяна Іванівна

59.01.19

Вчитель математики

Вища категорія старший вчитель

Вчитель математики

82.07.09

основний

37

14.08.86

математика

5,8,10-11

05.02.10

Вільшана в. Миру 88/10

Лазоренко Валентин Костянтинович

52.06.05

Вчитель фізики, інформат, трудового навчання

Вища категоріявчитель - методист

Викладач загальнотехдисциплін, праці з додатковою спец. фізика

74.06.08

основний

37

14.08.86

Фізика, інформатика, трудове навчання

5-11

20.05.13

Вільшана в. Миру 88/10
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка