Миколаївська загальноосвітня школа I iii ступенів №36 Формування в школярів морально- духовної І валеологічної культури. Миколаїв 2015Скачати 154.44 Kb.
Дата конвертації08.03.2016
Розмір154.44 Kb.
МИКОЛАЇВСЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА I - III СТУПЕНІВ №36

Формування в школярів морально- духовної і валеологічної культури.

МИКОЛАЇВ - 2015
Басараб

Світлана АнатоліївнаОсвіта: вища

Навчальний заклад: Новобузьке педучилище, МДПІ

Спеціальність за дипломом: вчитель початкових класів

Посада: вчитель початкових класів

Місце роботи: Миколаївська загальноосвітня школа I - III ступенів № 36

ТЕМА: Формування в школярів морально-духовної і валеологічної культури.

ПЛАН


 1. Вступ.

 2. Формування в школярів моральної – духовної і валеологічної культури.

 1. Формування морально-духовних цінностей дітей.

а) Громадянське виховання школярів.

б) Національно-патріотичне виховання школярів.

в) Правове виховання молодших школярів.

г) Формування валеологічної культури. 1. Робота з батьками.

III. Висновки.

IV. Список використаної літератури.


ТЕМА: Формування в школярів морально-духовної і валеологічної культури.

За своєю природою виховний процес має багатофакторний характер. Це означає, що становлення особистостi дитини проходить пiд впливом різнобічної роботи школи, родини й суспiльства. Вчитель, який тільки вирішує і дає вказівки, сьогодні є неефективним. Педагог має стати зацікавленим і рівноправним учасником спільної діяльності з дітьми. Його дії не можуть бути лише передачею готового досвіду. В кожнiй дитинi закладенi тi великi можливостi, якi дозволять їй подолати труднощi, вiдчути радiсть вiльного, свiдомого життя. Плануючи виховну роботу, я враховую неповторнiсть кожної дитини, її особливостi та здiбностi, тому основним завданням моєї роботи стало забезпечення умов для виховання особистості, формування у неї моральних цінностей, валеологічної культури, творчої і самотворчої діяльності, створення умов для її для самовираження. Виховна робота – це безмежне поле, на якому потрібно завзято та наполегливо працювати. Щодня пошук, щодня несподіванки, то прикрі, то кумедні, щодня – відкриття, які неможливі без натхнення.

Формування духовного обличчя дитини, її культури залежить вiд того, яким чином розвивається в ній уміння знаходити красу в тому, що її оточує.

Опрацювавши результати діагностики психолога школи, медичні карки дітей, соціальний паспорт класу, звернула особливу увагу на стан здоров’я учнів, рівень вихованості учнів.

Соціальний паспорт класу

За соціальним складом: • позбавлені батьківського піклування – 7%;

 • діти - напівсироти – 7%;

 • діти з багатодітних сімей –7%;

 • діти групи ризику (важкі життєві умови) – 14%.

Таким чином, 35% учнів – пільговий контингент.

Високий рівень вихованості мали 68% учнів, добрий – 24% , середній – 8%.

На основі цього визначила мету виховної роботи.

Мета моєї роботи: формування громадянської позиції; підвищення рівня правової культури; формування здоров’язбережувальної компетентності учнів.

Основна ідея мого досвіду - виховання в школярів морально-духовної та валеологічної культури.

У роботі зі своїми учнями я керуюсь Конституцією України, Законами України «Про освіту», “Про загальну середню освіту”, «Про охорону дитинства», Конвенцією ООН про права дитини, Концепцією громадянського виховання, Концепцією національно - патріотичного виховання, Національною програмою “Діти України”, нормативними документами, наказами, розпорядженнями Президента України, Міністерства освіти та науки України, Основними орієнтирами виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Спрямовую свою діяльність на створення у класі сприятливого середовища для формування особистості дитини, пошук найбільш ефективних прийомів і методів здійснення виховного впливу на кожного вихованця, адже взаємодія з дітьми – це справа, яка крок за кроком веде до загального успіху.

У виховній роботі я використовую: здоров’язберігаючі технології, технологію життєвого проектування, проблемного виховання, проектні технології, ігрові технології, технологію колективних творчих справ, інтерактивні технології, особистісно-орієнтоване виховання.

Основні форми і методи виховання: позитивний приклад, переконання та заохочення, практичне виконання вимог, оперативний контроль за виконанням вимог, уявні подорожі, ігри, вікторини, уроки пам’яті, колективні творчі справи (презентації, проекти), екскурсії.

Ефективними формами та методами вважаю: уявні подорожі, ігри, позитивний приклад, переконання.Громадянське виховання школярів

Громадянське виховання школярів спрямовую на формування і розвиток особистості, що володіє якостями громадянина - патріота Батьківщини і здатної успішно виконувати громадянські обов'язки, усвідомлення особистістю своїх прав, свобод, обов'язків, свідоме ставлення до законів та державної влади.

Громадянський напрямок виховання учнів складається з: громадянської освіти та громадянського виховання; патріотичного виховання; морально - етичного виховання на основі вивчення традицій українського народу; формування учнівського самоврядування.

Для формування громадянських якостей учнів використовую ситуаційно-рольові ігри, сюжетно-рольові ігри, інсценування, бесіди, усні журнали, групові справи, розповіді, вікторини, виставки малюнків.

До визначних подій в житті країни в класі проводжу уроки мужності, зустрічі з ветеранами Другої світової війни, учасниками бойових дій.

Результатом проведеної з учнями роботи є:

- сформованість в учнів основних понять про суспільство, державу;

- сформованість почуття поваги та гордості до рідного краю, народу, мови;

- відчуття себе громадянином України, шанування державних символів, Конституції України.

Порівняльний аналіз результатів діагностування «Ставлення до держави» 2013-2014, 2014 -2015 навчальні роки.


Національно-патріотичне виховання школярів

Глибоке знання учнями історії народу, його спадщини стимулює пробудження в них творчих задумів, їх практичну реалізацію. Щоб діти стали народом, творцями своєї долі, спрямовую свою роботу на те, щоб вони за час навчання, виховання в школі міцно засвоїли духовність, культуру рідного народу, глибоко пройнялися його національним духом, способом мислення та буття.

Основні форми і методи роботи щодо національно-патріотичне виховання учнів, які я використовую: ситуаційно-рольові та сюжетно-рольові ігри, ігри-мандрівки, екскурсії, свята, усні журнали, уявні подорожі, вікторини.

Залучала учнів класу до участі в акціях «Допомога учасникам АТО», «Лист учаснику АТО», благодійному ярмарку для допомоги бійцям АТО.


Найбільш ефективною формою роботи національно-патріотичного виховання вважаю колективні творчі справи та роботу над проектами. Протягом 2013-2014, 2014-2015 навчальних років учні працювали над проектами «З батьківської криниці. Українські народні промисли. Гончарство.» (Додаток), «Сучасні митці Миколаївщини».

Під час роботи над проектом «З батьківської криниці. Українські народні промисли. Гончарство» діти ознайомилися з історією виникнення гончарства на Україні, ремеслом гончаря, гончарним кругом, народними традиціями, пов’язаними з гончарством.

Були проведені зустрічі з працівниками дитячої бібліотеки імені Ш. Кобера та В. Хоменка, які організували для дітей заочну подорож «Традиційні ремесла на території нашої області». Школярі відвідали Обласний краєзнавчий музей «Старофлотські казарми», де з’ясували, що серед традиційних промислів українців провідне місце посідало гончарство.

Результатом роботи стало оформлення виставки «Гончарні вироби» та створення карти «Гончарство на Миколаївщині, на якій позначено райони нашої області, де впродовж певного часу розвивалося гончарство, працювали окремі гончарі або були створені гончарні артілі.

Робота над проектом дозволила учням прилучитися до трудових подвигів, справ і мистецьких традицій дідів і прадідів, дала змогу вивчити і цілісно сприйняти національний колорит рідного краю: спосіб життя українців, мистецтво, народні промисли; створила умови для глибокого засвоєння регіональних особливостей національного життя. Завдяки цьому в школярів виховувалась любов до рідного міста, краю, де вони усвідомили себе частиною українського народу.

У ході роботи над проектом «Сучасні митці Миколаївщини» учні, залучившись до цінностей художньої культури, ознайомилися з особливостями сучасного мистецтва на Миколаївщині, його представниками. Працюючи над проектом, вихованці відвідали художні виставки: Ю. С. Гуменного, Г. Г. Соколовського, молодих художників – графіків. Провели зустрічі з художниками Д. С. Баляковим, Л. О. Мандриковою, Ю. В. Гур’євою, К. О. Головіним.

Для пошуку інформації діти працювали з літературними джерелами, періодичними виданнями, інтернет-джерелами.

Робота над проектом навчила моїх учнів бачити та відчувати красу у повсякденному житті, інколи навіть у зовсім непримітних речах. Ознайомлення з мистецтвом рідного краю наповнило дитячу душу любов’ю до малої Батьківщини, почуттям гордості за своїх земляків. Результатом стало створення презентації «Відкрий Миколаїв світу», яка стала переможцем шкільного конкурсу.Правове виховання молодших школярів

Правове виховання молодших школярів – перша і дуже важлива ступінь формування громадянської самосвідомості. Вихованець повинен розуміти, що він несе відповідальність за свої дії перед собою, суспільством і державою.

Виходячи з цього, я ставлю такі завдання:


 • ознайомити дітей із основними правами й обов’язками учнів;

 • формувати свідоме ставлення до своїх прав і обов'язків ;

 • формувати повагу до законів і правил людського співжиття.

Враховуючи особливості дітей молодшого шкільного віку, виходжу з таких принципів:
- зв’язок правового виховання з практичними життєвими ситуаціями;
- урахування наявного життєвого досвіду молодшого школяра;
- поєднання колективного та індивідуального підходу у вирішенні проблем учнів;

- єдності правового і морального виховання.

У своїй роботі, відповідно до мети та результатів діагностування, використовую роз’яснення, розповіді, колективні та індивідуальні бесіди, аналіз життєвих ситуацій, читання та обговорення художніх творів, вікторини, конкурси.

Організувала для дітей конкурси малюнків «Права дітей в Україні», «Ні-насиллю над жінками»; колективну творчу справу «Знаємо і захищаємо свої права», гру- тренінг «Як уникнути конфлікту».

У правовиховній роботі важливим вважаю розвиток активності молодших школярів. Створюю такі умови, які дають можливість учням самостійно оцінювати свою власну поведінку і поведінку однолітків, свій вчинок і вчинок однокласників, сміливо висловлювати свою думку з приводу тих чи інших подій у класі, в школі та за її межами.

Мій досвід показує, що ефективним засобом правового виховання є сама організація життя і діяльності класу: дотримання прав і обов'язків учнями; відповідальність вихованців за свої дії, норми і правила поведінки; чіткий і непохитний режим життя класу, пронизаний вимогами правових норм, що забезпечує розумне проведення вільного часу, стає перепоною на шляху скоєння ними негативних вчинків. Тому, починаючи з третього класу приділяю увагу формуванню учнівського самоврядування.

Результатом проведеної роботи стало свідоме та відповідальне ставлення учнів до своїх прав і обов'язків, сформована повага до законів і правил людського співжиття, нетерпиме ставлення до правопорушень і злочинності. Сформовано учнівський колектив, визначено лідерів класу. В класі працює учнівське самоврядування.

Порівняльний аналіз моніторингу правової культури (за результатами діагностування) 2013-2014, 2014 -2015 навчальні роки.Формування валеологічної икультури

Видатний український педагог Г. Ващенко звернув увагу на те, що високий темп розвитку учнів початкових класів вимагає якнайширшого залучення їх до активної навчальної й громадської діяльності. А тому початкова школа «мусить використовувати кожний момент своєї роботи не тільки для того, щоб дати учням знання, а й для того, щоб виховувати з них повновартісних, всебічно розвинутих людей і добрих громадян своєї батьківщини».


Особливо важлива роль в організації збереження й зміцнення здоров’я дітей належить учителю початкової школи, що зумовлено віковими особливостями молодших школярів. Дитина цього віку швидко розвивається, її організм занадто чутливий до будь – яких несприятливих зовнішніх факторів. Педагог, як основний організатор навчально – виховного процесу, може систематично та найбільш ефективно впливати на здоровий розвиток своїх вихованців.

Спираючись на відомості про стан здоров’я учнів, у своїй роботі приділяю увагу розвитку здоров’язбережувальної компетентності учнів, а саме формуванню умінь і навичок збереження здоров’я і життя дітей, а саме: свідомого ставлення до свого здоров’я, умінь та навичок оволодіння основами здорового способу життя, безпечної поведінки для здоров’я людини.

Протягом 2013-2014, 2014-2015 навчальних років у рамках загальношкільної програми «Здорова дитина - здорова родина», я організувала роботу дітей над здоров’язбережувальними проектами « На зарядку!», «Здорове харчування», «Смачно, але небезпечно».

Найефективнішою була робота над проектами «Здорове харчування», «Смачно, але небезпечно».

У ході роботи над проектами школярі відвідували мережу супермаркетів, аптеки, проводили зустрічі з медичними працівниками.

Робота над проектами дозволила учням розкрити шкідливий вплив та руйнівну дію на організм людини популярних продуктів, навчилися робити правильний вибір продуктів для здорового харчування. Четверокласники розробили рекомендації щодо здорового харчування.

Під час роботи над даним проектом учні розкрили шкідливий вплив та довели руйнівну дію популярних продуктів на організм людини, навчилися робити правильний вибір продуктів для здорового харчування.

Результатом роботи стало усвідомлення учнями цінності власного життя і необхідності збереження здоров'я (фізичного, психічного, соціального, духовного, культурного) свого і кожної людини, сформованість навичок ведення здорового способу життя (дотримання правил гігієни, рухового режиму, негативне ставлення до шкідливих звичок).

Результати анкетування учнів 2014-2015 навчальний рік

«Ставлення до здорового способу життя»1

Чи займаєтесь ви вдома фізичними вправами

Так

Ні

89%

11%

2

Чи робите ви вдома ранкову гігієнічну гімнастику?

Так

Ні

92%

8%

3

Чи перебуваєте ви в будь-якій спортивній секції?

Так

Ні

57%

43%

4

Чи берете ви участь у рухливих іграх під час перерви ?

Так

Ні

96%

4%

5

Чи маєте ви свій особистий розпорядок дня?

Так

Ні

93%

7%

6

Дотримуєтесь ви правил особистої гігієни ?

Так

Ні

100%

0%

7

Чи маєте ви шкідливі звички?

Так

Ні

2%

98%

8

Чи дотримуєтесь ви здорового способу життя?

Так

Ні

93%

7%


Робота з батьками

Сім’я - важливе середовище життя дитини. Я вважаю, що виховний процес неможливий без співпраці вчителя з батьками.

Виховання дітей повинно сьогодні спиратися на певну систему орієнтирів, духовних цінностей, до яких входять моральні, громадянські, світоглядні, екологічні, естетичні, інтелектуальні та валеологічні цінності. Тому мені, як вчителю, важливо знати особливості сімей, в яких виховуються діти, віковий склад батьків та рівень їх освідченості.
Батьки учнів класу переважно молодого віку.
Переважна кількість батьків мають середню та спеціальну середню освіту. Це свідчить про недостатній рівень їх педагогічної культури.

Виходячи з отриманих даних, спланувала роботу з батьківською громадою. У своїй роботі використовую як традиційні форми роботи: анкетування, батьківські збори, відвідування родин, бесіди і консультації (індивідуальні і групові), так і нетрадиційні форми роботи: усні журнали, ділові ігри, круглі столи з обміну досвідом сімейного виховання.

Протягом 2014-2015 н. р. на батьківських зборах розглядалися питання «Взаємодія школи і сім’ї у вихованні особистості», «Ціннісні орієнтації та особливості сімейного виховання школярів», «Про шкідливі звички і роль батьків у подальшому розвитку стійкої потреби дітей щодо ведення здорового способу життя». Ефективними були батьківські збори, на яких розглядалося питання «Роль батьків у формуванні морально-духовних цінностей». Співпрацюю із шкільним психологом. Залучивши практичного психолога, розглядались питання «Психофізіологічні особливості дитини», «Допомога батьків у подоланні тривожності, агресивності, страхів, інших емоційних порушень у дітей», «Формування навичок самоосвіти і самовиховання у школярів».

Багато батьків допомагають своїм дітям у навчанні, але мало знайомі із сучасними методами, вимогами. Тому я проводжу для батьків відкриті уроки, позакласні заходи, майстер-класи, які дозволяють їм ознайомитися з особливостями сучасного уроку, побачити свою дитину під час навчально-виховного процесу, порівняти її підготовку з підготовкою товаришів.

Це дає батькам не тільки певні знання, а й спонукає до консультацій у педагога, тобто підсилює взаємозв’язок. Ефективність і результативність роботи з батьками дає позитивні результати лише тоді, коли вчитель добре знає родини учнів, поважає батьків своїх вихованців.

Результатом моєї роботи стали: • сформованість в учнів основ громадянських та загальнолюдських цінностей:

 • здатність моїх учнів, адекватно оцінювати власні вчинки та вчинки інших; враховувати думку, інтереси інших;

 • прагнення доведення здорового способу життя;

 • підвищився рівень вихованості школярів.

У кінці 2014-2015 навчального року підвищився рівень вихованості учнів.


Висновки.

Виховання людини триває майже все життя, але особливе значення воно має у період її росту й розвитку. Цей великий період людського життя — від народження до настання зрілості — неоднаковий ні за темпами розвитку, ні за видами діяльності людини, ні за характером протікання фізичних і психічних процесів, ні за ставленням людини до дійсності.Вчителеві початкових класів необхідно знати закономірності вікового розвитку не тільки для того, щоб до них пристосуватися, а головне, щоб учити й виховувати з найбільшим ефектом. У цьому в значній мірі допомагають думки й висновки видатних педагогів про особливості розвитку учнів початкових класів.
Аналізуючи дитячу природу молодшого школяра, К. Ушинський зауважив, що «чим молодша дитина, тим менше здатна вона до постійної, якої урізноманітнюючи свої заняття, може працювати досить довго». З перших днів перебування дитини в школі треба привчати її до серйозних занять. Із огляду на це дуже повчальними є слова видатного педагога про те, що в початковій школі «повинні панувати серйозність, що допускає жарт, але не перетворює всієї справи на жарт, ласкавість без солодкості, справедливість, доброта без поблажливості, порядок без педантизму і, головне, постійна розумова діяльність».

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ

 1. Закон України про освіту

 2. Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів.

 3. Р. А. Арцишевський, Т. В. Бакка, У. М. Гейко «Громадянська освіта».

 4. Н. В. Борисова «Пишаємось Вітчизною своєю».

 5. Кравченко Н. «Краєзнавчий матеріал як засіб національного виховання учнів».

 6. Кутова А. «Національне виховання - джерело особистісного розвитку дитини.»

 7. Лебідь І. «Національні цінності у виховному процесі загальноосвітньої школи».

 8. Ляшко Л. «Виховання патріотичних почуттів молодших школярів у творчій спадщині В. О. Сухомлинського».База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка