Миколаївський державний аграрний університет бібліотека вплив кліматичних умов на сільськогосподарське виробництвоСкачати 46.02 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір46.02 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА

ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

БІБЛІОТЕКА

Вплив кліматичних умов
на сільськогосподарське виробництво

(тематичний список літератури)

Миколаїв

2011

Адаменко, Т. Кліматичні та агрокліматичні особливості холодного періоду в Україні [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2005. – № 4. – С. 10-11.
Адаменко, Т. И. Влияние почвенно-климатических и погодных условий на формирование качества зерна [Текст] / Т. И. Адаменко // Хранение и переработка зерна. – 2006. – № 5. – С. 39-42.
Камінський, В. Ф. Агрометеорологічні основи виробництва зернобобових культур в Україні [Текст] / В. Ф. Камінський // Вісник аграрної науки. – 2006. – № 7. – С. 20-25.
Адаменко, Т. Зміна агрокліматичних умов та їх вплив на зернове господарство [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2006. – № 3. – С. 12-13.
Адаменко, Т. Зміна агрокліматичних умов холодного періоду в Україні при глобальному потеплінні клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2006. – № 4. – С. 12-15.
Несприятливі метеорологічні умови в землеробстві: захист від них культурних рослин [Текст] : навч. посібник / І. Д. Примак, В. А. Вергунов, П. У. Ковбасюк, В.В. та ін. Андрієнко. – К. : Кондор, 2006. – 314 с. 
Сидорчук, О. Визначення впливу агрометеорологічних умов на природно зумовлений фонд часу підготовки грунту та сівби [Текст] / О. Сидорчук // Техніка АПК. – 2007. – № 8-9. – С. 6-8.
Адаменко, Т. И. Изменение урожайности и качества зерна в период изменения климата [Текст] / Т. И. Адаменко // Хранение и переработка зерна. – 2007. – № 9. – С. 26-29.

Адаменко, Т. Стихійні гідрометеорологічні явища та їх вплив на сільське господарство України [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2007. – № 4. – С. 16-17.


Адаменко, Т. Особливості розвитку весняних процесів в Україні в період глобального потепління [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2008. – № 1. – С.10-11.
Федоренко, В. П. Потепління і фітосанітарний стан агроценозів [Текст] / В. П. Федо-ренко // Карантин і захист рослин. – 2008. – № 5. – С. 2-5.
Чайка, В. М. Зміна клімату та фітосанітарний стан агроценозів у лісостепу [Текст] / В. М. Чайка, Т. І. Адаменко // Агроном. – 2008. – № 2. – С. 10-12.
Адаменко, Т. Перспективы украинского зернового рынка в контексте глобального потепления [Текст] / Т. Адаменко // Хранение и переработка зерна. – 2008. – № 6. – С. 28-32.
Адаменко, Т. Перспективи виробництва зерна озимої пшениці в умовах потепління клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2008. – № 3. – С. 12-14.
Адаменко, Т. Как потепление действует на рынок зерна [Текст] / Т. Адаменко // Зер-но. – 2008. – № 10. – С. 38-45.
Сайко, В. Ф. Наукові основи землеробства в контексті змін клімату [Текст] / В. Ф. Сайко // Вісник аграрної науки. – 2008. – № 11. – С. 5-10.

Диагностика повреждения посевов рапса заморозками по визуальным признакам [Текст] // Агроном. – 2009. – № 4. – С. 46-50.


Ляшенко, Г. В. Агрокліматична оцінка врожайності винограду в районі лівобережного нижньодніпров'я / Г. В. Ляшенко, О. Ф. Шапошнікова. – [Б. м. : б. в.] // Виноградарство і виноробство : Міжвідомчий тематичний науковий збірник. Вип. 44. – Одеса : Оptimum, 2007. – С. 68-75.
Замета, О. Г. Восстановление прироста и урожай винограда Ркацители после губительных морозов 2006 г. / О. Г. Замета. – [Б. м. : б. и.] // Наукові праці Південного філіалу " Кримський агротехнологічний університет" Національного аграрного університету. Вип. 108 : Сільськогосподарські науки. – Сімферополь : КАТУ НАУ, 2008. – С. 152-153.
Царёв, Д. Урожай столовых сортов винограда после поздневесенних заморозков в предгорье Крыма / Д. Царёв, Т. Руденко. – [Б. м. : б. и.] // Студенческий вестник аграрных наук. № 7. – Симферополь : КАУ, 2004. – С. 4-5.
Бутсма, Э. Считаем тепло: незаменимая система [Текст] / Э. Бутсма // Зерно. – 2010. – № 4. – С. 18-26.
Определение теплообеспеченности сельскохозяйственных культур по количеству накопленных единиц тепла (сумма эффективных температур).
Бутсма, Э. Crop Heat Units - как подсчитать и как использовать [Текст] / Э. Бутсма // Зерно. – 2010. – № 4. – С. 28-32.
Определение теплообеспеченности сельскохозяйственных культур по количеству накопленных единиц тепла (сумма эффективных температур). Практика исчислений.
Алексєєвич, Т. М. Добір адаптованих до умов Житомирської області сортів винограду за показниками термічних ресурсів території / Т. М. Алексєєвич, Л. М. Мяснікова. – [Б. м. : б. в.] // Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Вип. № 133. – К. : НУБіП, 2009. – С. 306-311.
Зимовець, Р. Ю. Як захистити власний урожай у період нестабільних ринкових і природно-кліматичних умов? [Текст] / Р. Ю. Зимовець // Пропозиція. – 2010. – № 7. – С. 26-28.
Дмитренко, В. П. Сільськогосподарська метеорологія [Текст] : термінологічний довідник / В. П. Дмитренко, Л. В. Щербак, В. В. Бібік. – К. : Наукова думка, 2009. – 272 с.

 

Войнов, О. Когда солнце бывает "сковородой", или почему важно делать все так, словно ни капли дождя уже не будет [Текст] / О. Войнов // Зерно. – 2010. – № 9. – С. 34-39. — Окончание. Начало № 8.- 2010.


Ющенко, Л. П. Зміни клімату: вплив на ентомофауну [Текст] / Л. П. Ющенко // Ка-рантин і захист рослин. – 2011. – № 1. – С. 6-7.
Адаменко, Т. Коливання врожайності зернових культур внаслідок зміни клімату [Текст] / Т. Адаменко // Агроном. – 2011. – № 1. – С. 12-13.
Медведев, В. В. Просторовий і часовий дефіцити зволоження сільськогосподарських культур на орних землях України [Текст] / В. В. Медведев, Т. М. Лактіонова, Л. В. Донцова // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 3. – С. 9-13.
Павлова, М. Д. Практикум по агрометеорологии [Електронний ресурс] : учеб. пособ. / М. Д. Павлова. – 3-е изд., перераб. и доп. — Електрон. текст. дані. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – 184 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Pavlova_Praktikym_po_agrometeorolog_1984.pdf. — Копія друк. вид.


Чирков, Ю. И. Агрометеорология [Електронний ресурс] : учебник / Ю. И. Чирков. — Електрон. текст. дані. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – 298 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Chirkov_Agrometeor_1986.pdf. — Копія друк. вид.

Дмитренко, В. П. Сільськогосподарська метеорологія [Електронний ресурс] : термінологічний довідник / В. П. Дмитренко, Л. В. Щербак, В. В. Бібік. — Електрон. текст. дані. – К. : Наукова думка. – 273 с. — http://libserver.mdau.mk.ua/docs/books/pdf/Dmitrenko_S_g_meteorologiya_2009.pdf. — Копія друк. вид.


Іващенко, О. О. Напрями адаптації аграрного виробництва до змін клімату [Текст] / О. О. Іващенко, О. І. Рудник-Іващенко // Вісник аграрної науки. – 2011. – № 8. – С. 10-12.
Лосєв, А. П. Сборник задач и вопросов по агрометеорологии [Електронний ресурс] / А. П. Лосєв. — Електрон. текст. дані. – Ленинград : Гидрометеоиздат. – 184 с. — //Libserver/docs/books/pdf/Losev_Sborn_zadach_1988.pdf. — Копія друк. вид.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка