Миколаївський національний аграрний університет бібліотека нові надходження до фонду бібліотеки мнау заСкачати 170.52 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір170.52 Kb.
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА

УКРАЇНИ
МИКОЛАЇВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ


БІБЛІОТЕКА
Нові надходження до фонду бібліотеки МНАУ

за листопад-грудень 2014 року

(інформаційний бюлетень)


Миколаїв, 2014
1. Природознавчі науки

20.1

О-65


Орел С. М. Оцінка екологічного ризику. Вплив на здоров'я людини [Електронний ресурс] : навч. посіб. / С. М. Орел, М. С. Мальований, Д. С. Орел. - Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 232 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


20.1

С21


Сафранов Т. А. Еколого-економічні основи природокористування [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. А. Сафранов, О. Р. Губанова, Д. В. Лукашов. - Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2013. – 350 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


20.1

Е45


Екологічна культура [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо викон. контр. робіт студ. заоч. форми навч. напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Т. М. Манушкіна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 32 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.11

В55


Вища математика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. І. Казановський, А. Г. Африканова, Н. А. Виштакалюк, О. Л. Дрозденко. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 367 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


22.151.3

І-62


Інженерна та комп'ютерна графіка : метод. рек. для виконання графічних робіт та самостійної роботи студентів з теми: "Проекційне креслення" [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напрямів підгот.: 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК", 6.100102 "Процеси, машини та обладнання" / уклад. С. М. Степанов, І. С. Павлюченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 50 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


24.5

Ф50


Фізична та колоїдна хімія : тестові завдання для контролю знань студентів ІІ курсу факультету агротехнологій, напряму підготовки 6.090101 "Агрономія" [Електронний ресурс] / уклад. Н. М. Абрамова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 82 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


26.12

Г35


Геодезія та землевпорядкування [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо виконання лабор. робіт студ. денної форми напряму підгот. 6.090101 "Агрономія" / уклад. Ю. В. Задорожній. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 32 c. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.04

Б63


Біохімічна і фізіологічна генетика [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання лабор.-практ. занять студ. денної форми навч. спец. 8.09010203 "Розведення та селекція тварин" / уклад. А. В. Лихач. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 64 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


28.4

З-14


Загальна мікробіологія і вірусологія [Електронний ресурс] : метод. рек. для викон. Лабор. занять та самост. роботи студ. напряму підгот.6.051401 - "Біотехнологія" / уклад. С. П. Кот, В. А. Кириченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 109 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


2. Техніка


30ц

Г61


Головко Д. Б. Технічне регулювання та інтегровані системи управління [Електронний ресурс] : навч. посібн. / Д. Б. Головко, Г. І. Хімічева, А. С. Зенкін. — Електрон. текст. дані. – К. : Етнос, 2011. – 256 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


31.2

Е50


Електронні пристрої в системах керування [Електронний ресурс] : метод. рек. до виконання лаб. робіт для студ. напряму підгот. 6.100101 "Енергетика та електротехнічні системи в АПК" / уклад. К. В. Дубовенко, Н. С. Дубовенко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 80 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


31.3

Т34


Теплотехніка : метод. рек. до самостійної роботи [Електронний ресурс] : для студ. заоч. форми навч. напрямів підгот. 6.100102 "Процеси, машини та обладнання АПВ", 6.010104 "Проф.освіта "(Технологія виробництва і переробки продуктів сільського господарства") / уклад. С. В. Коваль. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 59 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


32.973

Т26


Тверезовська Н. Т. Інформаційні технології в агрономії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. Т. Тверезовська, А. В. Нєлєпова. - Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2013. – 282 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія печ. вид.


32.973

І-74


Інформатика [Електронний ресурс] : метод. рек. до викон. практ. робіт для студ. І курсу денної форми навч. напряму підгот. 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. К. О. Кірей. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 66 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


34.41

В40


Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Г. О. Іванов, В. С. Шебанін, Д. В. Бабенко [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 576 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


3. Сільське господарство


40.3

Л63


Лисецкий Ф. Н. Современные проблемы эрозиоведения [Текст] : моногр. / Ф. Н. Лисецкий, А. А. Светличный, С. Г. Черный. – Белгород : Константа, 2012. – 456 с. 


40.7

А67


Аніскевич Л. В. Обгрунтування параметрів польової інформаційної машини для моніторингу стану сільськогосподарських угідь [Текст] / Л. В. Аніскевич, О. О. Броварець. – К., 2011. – 230 с. 


41

Р75


Рослинництво з основами кормовиробництва [Електронний ресурс] : підруч. / С. М. Каленська, М. Я. Дмитришак, Г. І. Демидась [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Вінниця : ТОВ "Нілан ЛТД", 2014. – 650 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41.3

М58


Міжнародні правила з тестування насіння [Електронний ресурс] : навч. посіб. / за ред. В. В. Волкодава. — Електрон. текст. дані. – Херсон : Олді-плюс, 2011. – 416 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41.31

Г16


Генетика хутрових звірів, кролів, собак [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання лабор.-практ. занять студ. денної форми навч. спец. 8.09010207 "Промислове звірівництво" / уклад. І. А. Галушко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 53 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41.4

З-52


Землеробство з основами екології. грунтознавства та агрохімії [Електронний ресурс] : навч. посіб. / В. Ф. Петриченко, М. Я. Бомба, М. В. Патика [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна наука, 2011. – 492 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41.4

З-52


Землеробство [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання лаб. робіт студ. денної форми навчання напряму підготовки 6.090101 - "Агрономія" / уклад. В. В. Гамаюнова, Т. В. Качанова, О. Ш. Іскакова. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 37 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


41.40

С40


Системи технологій (Технологія виробництва продукції рослинництва) [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання практичних занять студ. напряму підгот. 6.030509 "Облік і аудит" і 6.030508 "Фінанси і кредит" / уклад. Т. В. Качанова, О. Ш. Іскакова. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 40 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


42.112.2

Е45


Екологізація технології вирощування озимої пшениці в зоні Південного Степу України [Текст] : моногр. / В. В. Базалій, Є. О. Домарацький, В. І. Пічура, О. О. Домарацький. – Херсон : Грінь Д.С., 2014. – 168 с. 


42.35

К96


Куян В. Г. Селекція плодових культур [Текст] : навч. посіб. / В. Г. Куян, В. М. Положенець, В. М. Пелехатий. – Житомир : ЖНАУ, 2013. – 92 с. 


45.2

Г16


Біологія продуктивності сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : метод. рек. для виконання лабор.-практ. занять студ. денної та заоч. форми навч. спец. 7.09010201 "ТВППТ" та 8.09010201 "ТВППТ" / уклад. І. А. Галушко. - Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 97 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


45.26

М79


Морфологія сільськогосподарських тварин [Електронний ресурс] : метод. рек. до теми "Серцево-судинна система" для виконання лабораторних занять та самост. роботи студ. напряму підгот. 6.090102 - "ТВППТ" / уклад. Т. В. Наконечна. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 48 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


46.7

А22


Автоматизовані системи управління в галузі [Електронний ресурс] : метод. рек. студ. денної форми навч. спец. 8.09010207 "Промислове звірівництво" / уклад. Є. В. Баркарь. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 23 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


4. Економіка


60.6

Т33


Теорія статистики [Текст] : навч. посіб. / М. В. Макаренко, І. М. Гойхман, О. О. Гладчук, О. В. Шуть. – К. : Кондор, 2010. – 236 с. 


65

Г83


Григорук П. М. Багатомірне економіко-статистичне моделювання [Електронний ресурс] : навч. посіб. / П. М. Григорук. — Електрон. текст. дані. – Львів : Новий Світ-2000, 2011. – 148 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65

Р65


Ройтман А. Б. Математика в економіці. Творці науки "Дослідження операцій" [Текст] : навч. посіб. / А. Б. Ройтман, В. Х. Барбашев. – Львів : Новий Світ-2000, 2012. – 172 с. 


65.012.3

К84


Круш П. В. Макроекономіка та її регулювання [Текст] : навч. посіб. / П. В. Круш. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 424 с. – Копія друк. вид. 


65.050

Ш36


Шебанін В. С. Державне регулювання становлення та розвитку сільської молоді в контексті антикризової політики України [Електронний ресурс] : моногр. / В. С. Шебанін, І. О. Іртищева, О. С. Біліченко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 248 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.050.4

Д72


Драгунцов В. В. Самоменеджмент [Текст] : навч. посіб. / В. В. Драгунцов, л. В. Шовкун, О. М. Савельєва. – Харків : ХНАУ, 2013. – 268 с. 


65.052

Б94


Бухгалтерський облік [Текст] : навч. посіб. з виконання практичних задач / за ред. І. І. Сахарцевої. – К. : Кондор, 2010. – 554 с. 


65.053

С41


Сич Є. М. Стратегічний аналіз [Текст] : навч. посіб. / Є. М. Сич, О. В. Пили-пенко, М. С. Стасишен. – К. : Каравела, 2010. – 304 с. 


65.261

К79


Кремень О. І. Фінанси [Текст] : навч. посіб. / О. І. Кремень, В. М. Кремень. — Електрон. текст. дані. – К. : ЦУЛ, 2012. – 416 с. – Копія друк. вид. 


65.261

П85


Прямухіна Н. В. Ринок фінансових послуг [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Н. В. Прямухіна. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2014. – 304 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.261

Л84


Лункіна Т. І. Фінанси: опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030509 " Облік і аудит" / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 44 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.261

Л84


Лункіна Т. І. Фінанси: опорний конспект лекцій [Електронний ресурс] : для студ. денної форми навч. напряму підготовки 6.030508 " Фінанси і кредит" / Т. І. Лункіна, А. В. Бурковська. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 54 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.261.2

К78


Кравчук Л. С. Фінансовий менеджмент [Електронний ресурс] : практикум / Л. С. Кравчук, В. М. Колесник, Т. П. Шаповал. – Миколаїв : МНАУ, 2012. – 188 с. – Систем. вимоги : Електрон. текст. дані. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.261.3

К14


Казначейська справа [Електронний ресурс] : навч. посіб. / К. С. Опалко, І. І. Булах, Н. О. Соколовська [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – К. : Аграрна освіта, 2014. – 296 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.262.3

С77


Стасишен М. С. Основи аудиту ( в схемах, графіках і таблицях ) [Текст] : навч. посіб. / М. С. Стасишен, Ю. В. Піча. — Електрон. текст. дані. – К. : Каравела, 2012. – 192 с. – Копія друк. вид. 


65.290-21

К96


Корпоративне управління [Електронний ресурс] : метод. рек. щодо виконання контр. роботи і самост. вивчення дисципліни студентами 5 курсу ф-ту менеджменту заоч. форми навч. спец. 7.03060101 "Менеджмент організацій і адміністрування" / уклад. В. С. Кушнірук. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 70 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

К50


Клокар О. О. Формування механізму ефективного відтворення ресурсного потенціалу аграрного сектора економіки [Текст] : моногр. / О. О. Клокар. – Біла Церква : БНАУ, 2012. – 412 с. 


65.32

К29


Катан Л. І. Економічне забезпечення сталого розвитку аграрної сфери [Текст] : моногр. / Л. І. Катан. – Суми : Довкілля, 2012. – 415 с. 


65.32

Д79


Дубініна М. В. Інституціонально-структурні зміни в аграрному секторі економіки України: управлінський аспект [Електронний ресурс] : моногр. / М. В. Дубіні-на. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2013. – 352 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32

Б48


Березівський П. С. Економічна ефективність виробництва сільськогосподарської продукції в аграрних формуваннях [Текст] : моногр. / П. С. Березівський, Г. В. Брик. – Львів : Ліга-Прес, 2013. – 236 с. 


65.32(4Укр)

Я93


Яців І. Б. Конкурентоспроможність сільськогосподарських підприємств [Текст] : моногр. / І. Б. Яців. – Львів : Український бестселер, 2013. – 427 с. 


65.32(4Укр-Мик)

К89


Кузьома Віталій Вікторович Економічне зростання діяльності сільськогосподарських підприємств на основі інтенсифікації землекористування [Електронний ресурс] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.04 / В. В. Кузьома. — Електрон. текст. дан. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 23 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32-2

Л64


Литвинчук І. Л. Управління економічними ризиками корпоративних підприємств в агробізнесі [Текст] : моногр. / І. Л. Литвинчук, В. П. Якобчук. – Житомир : ЖНАУ, 2012. – 160 с. 


65.32-5

Т66


Третяк А. М. Історія земельних відносин і землеустрою в Україні [Електронний ресурс] : навч. посіб. / А. М. Третяк, Т. М. Прядка, І. Г. Колганова. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ- ПЛЮС, 2013. – 352 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.32-8

Є72


Єрмаков О. Ю. Розвиток форм підприємницької діяльності в сільськогосподарському виробництві України [Текст] : моногр. / О. Ю. Єрмаков, В. В. Вакараш, В. М. Вакараш. – К. : ЦП Компринт, 2013. – 230 с. 


65.32-8.07(4Укр)

Л61


Липчук В. В. Стан, проблеми та шляхи покращення технічної забезпеченості фермерських господарств [Текст] : моногр. / В. В. Липчук, О. Прокопишин, Л. Б. Гнатишин. – Львів : Сполом, 2012. – 224 с. 


65.40

Л69


Логістика [Електронний ресурс] : метод. рек. для практ. занять і самост. вивчення дисципліни для студ. 4 курсу ф-ту менеджменту напряму підгот. 6.030601 "Менеджмент" / уклад. Т. Я. Іваненко. — Електрон. текст. дані. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 81 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


65.42

І-74


Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч. посіб. / О. В. Калюжна, В. Ф. Клочан, Т. Я. Іваненко, В. С. Кушнірук. – Миколаїв : МДАУ, 2011. – 284 с. 


65.42

А72


Антошкіна Л. І. Інфраструктура товарного ринку [Текст] : навч.-метод. посіб. / Л. І. Антошкіна, І. О. Тарлопов, Л. П. Колєнченко. - Електрон. текст. дані. – Донецьк : Юго-Восток, 2011. – 184 с. – Копія друк. вид. 


65.9(4 Укр)

Д44


Диверсифікація діяльності та перспективи соціально-економічного розвитку аграрних підприємств [Текст] : моногр. / Л. А. Бахчиванжи, Т. Я. Тінтулова, О. Ю. Павлова, О. Ю. Славута. – Одеса : ВА Аспект, 2013. – 116 с. 


65в641

Е45


Економетрика [Електронний ресурс] : навч. посіб. / О. Є. Лугінін, В. М. Фомі-шина, О. М. Дудченко [та ін.]. — Електрон. текст. дані. – Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2014. – 320 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


5. Політологія. Держава і право


66.01

Б35


Бебик В. Політологія [Текст] : підруч. / В. Бебик. – К. : Каравела, 2012. – 496 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 57. – К. : Ін-т держави і права, 2012. – 608 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 58. – К. : Ін-т держави і права, 2012. – 728 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип.61. – К. : Ін-т держави і права, 2013. – 540 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 62. – К. : Ін-т держави і права, 2013. – 560 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 59. – К. : Ін-т держави і права, 2013. – 600 с. 


67

Д36


Держава і право [Текст] : зб. наук. праць. Вип. 60. – К. : Ін-т держави і права, 2013. – 588 с. 


6. Наука. Дисертації. Автореферати


72.4

Б43


Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Белоус Ірина Володимирівна. – Одеса : ІВіВ, 2014. – 217 с. – Бібліогр.: с. 175-194.72.4

Б43


Белоус І. В. Стратегія розвитку виноградарства і виноробства України та передумови виходу їх продукції на світовий ринок [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Белоус Ірина Володимирівна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 24 с.


72.4

Б72


Бобровська Н. В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки [Текст] : дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бобровська Надія Володимирівна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 263 с. – Бібліогр.: с. 240-263.72.4

Б72


Бобровська Н. В. Природно-ресурсне забезпечення розвитку аграрного сектору економіки [Текст] : автореф. дис... канд. екон. наук : 08.00.03 / Бобровська Надія Володимирівна. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 25 с.


72.4

Ч-75


Чорний Р. С. Теоретико-методологічні та прикладні засади розвитку просторових форм організації українського суспільства в контексті використання трудового потенціалу [Текст] : автореф. дис... доктора екон. наук : 08.00.03 / Чорний Роман Степанович. – Миколаїв : МНАУ, 2014. – 42 с.


72.4

К75


Коцюбенко Г. А. Обгрунтування ефективної системи селекційних методів та технологічних підходів підвищення продуктивності в галузі кролівництва [Текст] : автореф. дис... док. сільськогоспод. наук : 06.02.01 / Коцюбенко Ганна Анатоліївна. – Чубинське Київської обл. : НААН ІРіГТ, 2014. – 40 с.


72.4

М82


Москалець В. В. Екосистемні основи формування високопродуктивних фітоценозів тритикале озимого в Лісостепу та Поліссі України [Текст] : автореф. дис... докт. сільськогосподарських наук 03.00.16 / Москалець Валентин Віталійович. – Днепропетровск : ДДАЕУ, 2014. – 43 с.


7. Педагогіка. Вища школа


74.58

Т88


Туркот Т. І. Педагогіка вищої школи [Електронний ресурс] : навч. посіб. / Т. І. Туркот. — Електрон. текст. дані. – К. : Кондор, 2011. – 628 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид.


74.58

Д30


Демешкант Н. А. Екологічна освіта майбутніх фахівців аграрної галузі в університетах Польщі: теоретичні і методичні засади [Електронний ресурс] : моногр. / Н. А. Демешкант. — Електрон. текст. дані. – Херсон : Видавець Грінь Д.С., 2012. – 492 с. – Режим доступу: ел. копія в локальній мережі. – Копія друк. вид. 


74.58

К17


Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань [Текст] : моногр. / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с. 


74.58

Б31


Бацуровська І. В. Теоретичні основи застосування технології дистанційного навчання у фаховій підготовці майбутніх інженерів аграрної галузі [Текст] : метод. посіб. / І. В. Бацуровська, О. М. Самойленко. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 256 с. 


74.58

Б31


Бацуровська І. В. Практичне застосування технології дистанційного навчання при вивчені фаховій дисципліни аграрної галузі [Текст] : метод. посіб. / І. В. Бацу-ровська. – Миколаїв : МДАУ, 2012. – 177 с. База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка