Миколаївський навчальний центр перспективи розвитку юридичної науки очами молодіСторінка21/21
Дата конвертації09.03.2016
Розмір3.91 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21
Білецька Ганна Миколаївна – науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права;

Боднар М.Я. – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Бондар Анна Вячеславівна – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Борбич Ірина Миколаївна – викладач секції правових дисциплін МННІ ОНУ ім. І.І. Мечникова; аспірантка Інституту Законодавства ВРУ;

Боричевський Вадим Михайлович – студент 5-го курсу Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету;

Науковий керівник: Бєглий Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, професор кафедри повітряного, космічного та екологічного права Інституту повітряного і космічного права Національного авіаційного університету

Вербовая Виктория Валерьевна – студентка 4-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Воєнна Зарема Нуріївна – студентка 5-го курсу Економіко-правового факультету ОНЮА в м. Сімферополі;

Науковий керівник: Бавбєкова Ельзара Айдерівна – старший викладач кафедри теорії та історії держави і права Економіко-правового факультету ОНЮА в м. Сімферополі;

Волошина Владлена Костянтинівна – асистент кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Воробель Уляна Богданівна – аспірантка 1-го року навчання Львівського національного університету ім. І. Франка;

Науковий керівник: Лемик Роксолана Ярославівна – кандидат юридичних наук, доцент, викладач кафедри цивільного права та процесу юридичного факультету Львівського національного університету ім. І Франка;

Герасименко Олена Костянтинівна – студентка 4-го курсу прокурорсько-слідчої спеціалізації МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Гловюк Ірина Василівна – асистент кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Гордейчук Ю.О. – cтудентка 5-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Горенко Юлия – студентка 4-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Достдар Руслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Евдокимов Андрей Николаевич – студент III-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Достдар Руслана Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Еннан Руслан Євгенович – аспірант кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права ОНЮА; консультант секретаріату Комітету Верховної Ради України з питань правосуддя;

Науковий керівник: Харитонова О.І. – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри права інтелектуальної власності та корпоративного права ОНЮА;

Жадько Вікторія Леонідівна – викладач кафедри правознавства Національного університету кораблебудування; здобувач кафедри теорії держави та права ОНЮА;

Науковий керівник: Крижанівський А.Ф. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії держави та права ОНЮА;

Заволока Володимир Андрійович – викладач кафедри цивільно-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Ібрагімова Анастасія Олексіївна – магістрант першого року навчання магістратури Інституту підготовки кадрів Національної академії прокуратури України;

Науковий керівник: Мезенцева Ірина Євгеніївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України;

Кармаза Олександра Олександрівна – кандидат юридичних наук, головний консультант Головного юридичного управління Апарату Верховної Ради України, доцент кафедри цивільних та кримінально-правових дисциплін Українського університету фінансів та міжнародної торгівлі;

Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Козаченко Олександр Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Кондратенко Наталія Григорівна – науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права;

Коренной Александр Александрович – студент 3-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Шевченко Наталья Михайловна – преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Кравець Т.В. – студентка ІV-го курсу Інституту історії та права МДУ ім. В.О. Сухомлинського;

Науковий керівник: Ковальова Світлана Григорівна – кандидат юридичних наук;

Красюк А.Н. – студентка 5-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Козаченко Александр Васильевич – кандидат юридических наук, доцент, заведующий кафедры уголовно-правовых дисциплин МНЦ ОНЮА;

Кушніренко Анна Вікторівна – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Левочкина Татьяна Владимировна – студентка 4-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Литвинова Ю.Ю. – cтудентка 4-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Клеван Неля Васильевна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Логін Сергій Васильович – аспірант Закарпатського державного університету;

Науковий керівник: Савчин Михайло Васильович – кандидат юридичних наук, доцент, завідувач кафедри цивільно-правових дисциплін Закарпатського державного університету;

Макогон Ольга Валентинівна – аспірантка Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Малишко Андрій – студент 5-го курсу МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Кльован Неля Василівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Маляренко Марина – студентка II-го курса НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Оборотов Игорь Гариславович – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Манжосова О.С. – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Мельник Яна Райфівна – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права;

Мельниченко Марина – студентка II-го курсу цивільно-правової спеціалізації МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Оборотов Ігор Гариславович – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Мордвінов Андрій Олександрович – магістрант Національної академії прокуратури України;

Науковий керівник: Європіна Ірина Володимирівна – завідуючий кафедрою організації роботи та управління Інституту підвищення кваліфікації кадрів Національної академії прокуратури України; старший радник юстиції;

Мустафаєва Айше Сейярівна – викладач кафедри теорії та історії держави і права Економіко-правового факультету ОНЮА в м. Сімферополі, здобувач кафедри теорії держави і права ОНЮА;

Науковий керівник: Завальнюк Володимир Васильович – перший віце-президент, ректор, кандидат юридичних наук, професор ОНЮА;

Німак Марія Орестівна – аспірант 1-го року навчання Львівського національного університету ім. І. Франка;

Науковий керівник: Богдан Й.Г. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права і процесу Львівського національного університету ім. І. Франка;

Оборотов Игорь Гариславович – преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Озерський Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і практики прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України, доктор наук у галузі права, академік МКА;

Охневська Т.В. – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Палехов Дмитро Олексійович – аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Науковий керівник: Шемшученко Юрій Сергійович – академік НАН України, доктор юридичних наук, професор, директор Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Пантелеймонова Дар’я Олександрівна – студентка II-го курсу прокурорсько-слідчої спеціалізації МНЦ ОНЮА

Науковий керівник: Коробочкіна Любов Леонідівна – викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Петруненко Ярослав Вікторович – здобувач кафедри господарського права і процесу ОНЮА;

Науковий керівник: Подцерковний Олег Петрович – доктор юридичних наук, професор, в.о. завідувача кафедри господарського права і процесу ОНЮА;

Пожар В.Г. – асистент кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Половинський Леонід Васильович – магістрант 2-го року навчання кафедри теорії і практики прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України

Науковий керівник: Озерський Ігор Володимирович – кандидат юридичних наук, доцент кафедри теорії і практики прокурорської діяльності Національної академії прокуратури України, доктор наук у галузі права, академік МКА;

Польовий Павло Юрійович – докторант 1 року навчання кафедри правоохоронної діяльності Міжнародної кадрової академії;

Науковий керівник: Семаков Генадій Семенович – кандидат юридичних наук, професор, завідуючий кафедрою правоохоронної діяльності Міжрегіональної академії управління персоналом, доктор наук у галузі права;

Раленко Тетяна Володимирівна – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Раскалєй Марина Олександрівна – молодший науковий співробітник Науково-дослідного інституту фінансового права;

Редька Маргарита Романівна – студентка ІІІ-го курсу господарсько-правової спеціалізації МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Ахмач Ганна Михайлівна – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Скутельник О.А. – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Фігель Марія Василівна – аспірант кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Козюбра Микола Іванович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри державно-правових наук факультету правничих наук Національного університету «Києво-Могилянська академія»;

Фурман Анастасія Павлівна – студентка 1-го курсу прокурорсько-cлідчої спеціалізації МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Сидоренко Олена Михайлівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Христова В.А. – студентка 1-го курса прокурорско-следственной специализации НУЦ ОНЮА;

Научный руководитель: Сидоренко Елена Михайловна – старший преподаватель кафедры уголовно-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Чебанов Я.О. – студент групи 3511 Гуманітарного інституту МНУК ім. Адмірала Макарова;

Науковий керівник: Достдар Руслана Миколаївна – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільно-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Чуяк О.И. – студентка 3-го курса НУЦ ОНЮА

Научный руководитель: Достдар Руслана Николаевна – кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин НУЦ ОНЮА;

Шевченко С.О. – студентка 3-го курсу юридичного факультету Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Науковий керівник: Валецька Оксана Валеріївна – викладач кафедри цивільного та кримінального права і процесу Миколаївського державного гуманітарного університету ім. П. Могили комплексу «Києво-Могилянська академія»;

Шелест Л.М. – студентка 1-го курсу прокурорсько-слідчої спеціалізації МНЦ ОНЮА;

Науковий керівник: Сидоренко Олена Михайлівна – старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін МНЦ ОНЮА;

Шилін Денис Вікторович – асистент кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Науковий керівник: Аленін Юрій Павлович – доктор юридичних наук, професор, завідувач кафедри кримінального процесу ОНЮА;

Шумило Михайло Миколайович – аспірант Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України;

Науковий керівник: Хуторян Наталія Миколаївна – доктор юридичних наук, професор, член-кореспондент АПрН України, провідний науковий співробітник Інституту держави і права ім. В.М. Корецького НАН України.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   21


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка