Міністерство охорони здоров’я україни київська медична академія післядипломноїСкачати 414.97 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір414.97 Kb.
1   2

ВИСНОВКИ

1. У дисертації наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення наукової задачі, що полягає у визначенні ролі і особливостей змін стану кісткової тканини та імунної системи в розвитку клінічних особливостей розсіяного склерозу, що служить засадою для удосконалення лікування шляхом використання імуномодулятора протефлазиду та кальцеміну-адванс.

2. У 64.8% хворих на розсіяний склероз виявлені системні зміни кісткової тканини у вигляді остеопенії різного ступеня (61 %) та остеопорозу (39%), підвищеної щільності у 13 % осіб.

3. Вагомими чинниками розвитку остеопорозу у хворих на розсіяний склероз є IV-V ст. важкості захворювання, давність недуги більше 10 років (r = - 0,971), високий ступінь інвалідизації (r = - 0,965), системне використання глюкокортикоїдів та наявність постменопаузи у жінок.

4. Зрушення імунної системи у хворих на розсіяний склероз із дефіцитом кісткової тканини є глибшими, ніж у хворих з нормальною мінеральною щільністю кісткової тканини, що проявляється достовірним зниженням показників клітинної ланки імунітету з одночасним збільшенням вмісту В-лімфоцитів, імуноглобулінів трьох класів, зростанням концентрації циркулюючих імунних комплексів.

5. Включення в комплексну медикаментозну терапію імуномодулятора протефлазиду покращує клінічний перебіг розсіяного склерозу і супроводжується позитивною динамікою показників системи імунітету (p<0,05). Відмічено позитивний вплив такого лікування і у хворих з остеопенічним синдромом.

6. Застосування в комплексній терапії розсіяного склерозу остеотропного препарату кальцеміну-адванс позитивно впливає на клінічний перебіг та параметри імунного статусу і виявляє остеопротекторну дію, зокрема сприяє достовірному (р<0,05) підвищенню мінеральної щільністі кісткової тканини на 1,5 % за умов остеопенії та на 2,9 % – за умов остеопорозу за час спостереження.

ПРАКТИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

1. Хворих на розсіяний склероз із ІV-V ст. важкості, тривалістю захворювання 10 років і більше, з високим ступенем інвалідизації, що отримували та продовжують отримувати глюкокортикоїди, а також жінок в періоді менопаузи слід відносити до групи ризику по розвитку остеодефіцитних змін.

2. Хворим на розсіяний склероз із групи ризику по виникненню остеодефіцитних змін показане денситометричне дослідження кісткової тканини з метою раннього виявлення остеопенічного синдрому та для призначення патогенетично обгрунтованої терапії.

3. У хворих на розсіяний склероз, особливо при наявності остеодефіциту у фазі загострення доцільно включати в комплексну терапію імуномодулятор протефлазид за схемою протягом місяця.4. При наявності остеодефіцитних змін у хворих на розсіяний склероз рекомендовано проводити лікувальні заходи шляхом включення в комплексну терапію кальцеміну-адванс в дозі 1 таблетка двічі на день протягом трьох місяців.

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ РОБІТ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ

 1. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Особливості мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. – Том 10, вип.1(30). – 2002. - С. 22 - 23. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 2. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри мінеральної щільності кісткової ткании у хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. – Том 10, вип.1(30) додаток. – 2002. - С. 150. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 3. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни кісткової тканини у жінок, хворих на розсіяний склероз в залежності від збереження менструальної функції // Вісник наукових досліджень. - №3. - 2002 - С. 120 - 121. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 4. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Динаміка параметрів імунного статусу у хворих на розсіяний склероз із різною мінеральною щільністю кісткової тканини // Український вісник психоневрології. – Том 4, вип.4 (33), Харків. - 2002. - С. 23 - 25. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 5. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Фактори ризику розвитку остеопорозу у хворих на розсіяний склероз // Тези доповідей науково-практичної конференції “Морфогенез і патологія кісткової системи в умовах промислового регіону”.- Український медичний альманах. – Луганськ. – 2003. – С. 160 - 162. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 6. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Параметри імунного статусу у хворих на розсіяний склероз в залежності від стану мінеральної щільності кісткової тканини і методів лікування // Тези доповідей Всеукраїнської науково-практичної конференції “Проблеми остеопорозу”.- Проблеми остеології. – 2003. – С. 59. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 7. Бударна О.Ю. Оцінка клінічної ефективності препарату протефлазид в комплексній терапії хворих на розсіяний склероз // Український вісник психоневрології. - Т.12, вип. 1(38). - 2004. - С. 136 - 138. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 8. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Зміни мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // В. кн.: Актуальні питання неврології, психіатрії та наркології у світі концепції розвитку охорони здоров’я населення в Україні. Матеріали пленуму науково-практичного товариства неврологів, психіатрів, наркологів.- Тернопіль: Укрмедкнига. - 2001. - С. 191 - 193. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 9. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Мінеральна щільність кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // В. кн.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини. Матеріали XLIV підсумкової наукової конференції Тернопільської державної медичної академії ім. І.Я Горбачевського. – Тернопіль: Укрмедкнига. - 2001. - С. 39. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 10. Бударна О.Ю. Розсіяний склероз та остеопороз // Тези доповідей 6 міжнародного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль.- 2002. - С. 177. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 11. С.І. Шкробот, О.Ю. Бударна. Епідеміологія розсіяного склерозу в Тернопільській області // В зб.: Здобутки клінічної та експериментальної медицини. - Тернопіль. - 2003. - №1.- С. 95. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 12. Бударна О.Ю. Імунологічні порушення у хворих на розсіяний склероз із різним ступенем важкості захворювання // Тези доповідей. Матеріали УІІ міжнародного конгресу студентів та молодих учених. – Тернопіль. – 2003. – С. 159. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 13. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Епідеміологія та клінічні особливості перебігу розсіяного склерозу в залежності від стану мінеральної щільності кістки у хворих в Тернопільській області // Актуальні питання неврології і нейрохірургії. Тези доповідей науково-практичної конференції невропатологів і нейрохірургів Західного регіону України з міжнародною участю. – Львів. – 2003. – С. 63 - 64. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 14. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Клінічні особливості перебігу розсіяного склерозу у хворих з остеодефіцитом // УІІ з’їзд Всеукраїнського Лікарського Товариства.- Тези доповідей. Українські медичні вісті. – 2003. – Т. 5-№ 1 (63). – С. 109 - 110. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 15. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Вікові аспекти змін мінеральної щільності кісткової тканини у хворих на розсіяний склероз // Тези доповідей ІУ Української конференції молодих вчених, присвяченої пам’яті акад. Фролькіса – – Київ. – 2003. – С. 56. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 16. Бударна О.Ю. Деякі аспекти впливу протефлазиду на клініко-неврологічні показники в комплексному лікуванні хворих на розсіяний склероз // В кн.: Актуальні питання неврології і нейрохірургії. Матеріали другої Західноукраїнської конференції. – Ужгород, 15-16 квітня 2004 - С. 75. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 17. Бударна О.Ю. Особливості змін рухових і координаторних розладів у хворих на розсіяний склероз під впливом модифікованого лікування із включенням протефлазиду // В кн.: Здобутки клінічної і експериментальної медицини. Матеріали XLVII-й підсумкової науково-практичної конференції, присвяченої 150-річчю з дня народження ак.І.Я. Горбачевського, - Тернопіль: Укрмедкнига. - 2004. – С. 15. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 18. Бударна О.Ю. Вплив протефлазиду на показники імунного статусу у хворих на розсіяний склероз // Тези доповідей. Матеріали УІІІ міжнародного конгресу студентів та молодих вчених, приуроченої до 150-ліття від дня народження І.Я. Горбачевського . – Тернопіль: Укрмедкнига. – 2004. - С. 107. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 19. Бударна О.Ю. Імунотропна терапія в лікуванні загострень розсіяного склерозу // Тези доповідей. Матеріали Х конгресу світової федерації Українських лікарських товариств. – Чернівці. - 2004. – С. 360. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

 20. Шкробот С.І., Бударна О.Ю. Розсіяний склероз. – Проблеми остеопорозу / За ред. проф. Ковальчука Л.Я. – Тернопіль: Укрмедкнига, 2002. – С. 297 – 306. (Дисертантом особисто проведено огляд літератури, підбір та клініко-лабораторне обстеження хворих, статистичну обробку результатів та підготовку до друку).

Анотація

Бударна О. Ю. Клініко-імунологічні особливості остеодіфіцитних станів при розсіяному склерозі та їх корекція кальцеміном-адванс і протефлазидом. – Рукопис.

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук за спеціальністю 14.01.15 - нервові хвороби. – Київська державна медична академія післядипломної освіти ім. Л.П.Шупика, Київ – 2005.

Дисертація присвячена дослідженню особливостей змін мінеральної щільності кісткової тканини (МЩКТ) у хворих на розсіяний склероз для оптимізації патогенетично обгрунтованих лікувально-профілактичних заходів. Виявлено, що у більшості хворих на розсіяний склероз (РС) відмічається зниження МЩКТ, поширеність остеодефіциту серед пацієнтів цієї категорії перевищує популяційні показники фізіологічної втрати кісткової тканини. Досліджено закономірності змін кісткової тканини у хворих на РС в залежності від віку, статі, репродуктивної функції жінки, клініко-неврологічного варіанту захворювання, методів лікування. Визначено чинники ризику виникнення остеопорозу серед хворих на РС. Доведено наявність зв’язку між клініко-неврологічними проявами захворювання, глибиною втрати кісткової тканини та ступенем імунних порушень. Встановлено, що у хворих на РС з остеодефіцитом відмічаються найбільші зміни показників клітинної та гуморальної ланок системи імунітету. Запропоновано методику діагностики ранньої втрати кісткової тканини у хворих на РС шляхом застосування двофотонної абсорбціометрії та програми комплексної терапії з урахуванням стану кісткової тканини із включенням імуномодулятора протефлазиду і комплексного препарату кальцеміну-адванс. Основні результати праці знайшли впровадження в роботі лікувально-профілактичних закладів України.

Ключові слова: розсіяний склероз, кісткова тканина, остеопороз, мінеральна щільність, імунний статус, протефлазид, кальцемін-адванс.

АННОТАЦИЯ

Бударная Е.Ю. Клинико-иммунологические особенности остеодефицитных состояний при рассеянном склерозе и их коррекция кальцемином –адванс и протефлазидом.-Рукопись.

Диссертация на соискание ученой степени кандидата медицинских наук по специальности 14.01.15-нервные болезни.- Киевская государственная медицинская академия последипломного образования им. Л.П. Шупика, Киев-2005.

Диссертация посвящена исследованию особенностей изменения минеральной плотности костной ткани (МПКТ) у больных рассеяным склерозом для оптимизации патогенетически обоснованных лечебно-профилактических мероприятий. Установлено, что у большинства больных рассеянным склерозом МПКТ снижена, частота остеодефицита среди пациентов данной категории превышает популяционные показатели физиологической потери костной ткани. Исследованы закономерности изменений МПКТ у больных рассеянным склерозом в зависимости от возраста, пола, клинико-неврологического варианта заболевания, методов лечения. Выделены группы риска по развитию остеопороза среди больных рассеянным склерозом. Доказана связь между клинико-неврологическими проявлениями заболевания, глубиной потери костной ткани и степенью иммунных нарушений. Установлено, что у больных рассеянным склерозом с сопутствующим остеодефицитом более выражены изменения иммунного статуса. Предложена методика диагностики ранней потери костной ткани у больных рассеянным склерозом с помощью двухфотонной абсорбциометрии, а также, программа комплексной терапии с учетом состояния костной ткани с использованием иммуномодулятора протефлазида и препарата базисной терапии кальцемина-адванс. Основные результаты работы нашли применение в практике лечебно-профилактических организаций Украины.

Ключевые слова: рассеянный склероз, костная ткань, остеопороз, минеральная плотность, иммунный статус, протефлазид, кальцемин-адванс.

Annotation

Budarna O.Y. Pathogenetic substantiationof osteodeficient states and immunological changes correction in patients with Multiply Sclerosis by mens of combined medications of Ca with D and immunomodulators. - Manuscript. Dissertation for obtaining the scientific degree of candidate of medical sciences in specialty 14.01.15 – nervous diseases P. Shupuk Kyiv State Medical academy of Postgraduate Education. Kyiv. – 2005.

Dissertation is devoted to investigation of peculiarities of changes in patients with multiply sclerosis in order to optimise pathogenetic substantiative preventive – treating measures. It was found out that most of the patients with Multiply Sclerosis have low mineral density of bone tissue and the incidence of osteodeficiency among these patients is much more higher than physiological loss of bone tissue. Appropriateness of bone tissue changes in patients with MS according to the age, sex, women”s reproductive function, clinical-neurological type of the disease and methods of trearment were studied. Different risk groups according to osteoporosis development in patients with MS were marked out. The presence of connection between different clinical-neurological signs of the diseose, the depth of bone tissue loss and degree of immunological disturbances was investigated. It was established that in patients with MS and osteodeficiency there are the highest changes of cellular and humoral immunity indeces.

A method of early loss of bone tissue diagnosis in patients with MS by means of two-photon absorbtiometry was proposed. The program of complex therapy takinginto considiration the state of bone tissue and usage of immunomodulator proteflasidum and combined medication of Ca 27 with vit D and microelements of calciminum-advance was used. The main results of dissertation were included into the working activity in various Ukrainian treaching-preventive Institutions.

Key words: Multiply Sclerosis, bone tissue, osteoporosis, mineral density, immune state, proteflasidume, calciminum-advance.

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ

ГК - глюкокортикоїди

КТ – кісткова тканина

МЩКТ – мінеральна щільність кісткової тканини

НС – нервова система

ОП – остеопорозРС – розсіяний склероз

ТТ – традиційна терапія
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка