Міністерство охорони здоров'я україни вінницьки національний медичний університет ім. М.І. Пирогова кафедра дитячих інфекційних хворобСкачати 195.97 Kb.
Дата конвертації01.04.2016
Розмір195.97 Kb.
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ

ВІННИЦЬКИ НАЦІОНАЛЬНИЙ МЕДИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМ. М.І. ПИРОГОВА

КАФЕДРА ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

ДИСЦИПЛІНА

— ПЕДІАТРІЯ

МОДУЛЬ - 3

ДИТЯЧІ ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ


М Е Т О Д И Ч Н А В К А З І В К А

ДЛЯ СТУДЕНТІВ 3 КУРСУ ФАРМАЦЕВТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЩОДО АУДИТОРНО

РОБОТИ

ПО ТЕМІ: „КЛІНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА КОРУ, КРАСНУХИ, ВІТРЯНОЇ ВІСПИ ТА СКАРЛАТИНИ. ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА, ЛІКУВАННЯ ТА ПРОФІЛАКТИКА ”

Затверджено на методичній нараді кафедри

Протокол № 43 від 30.08.2012

Вінниця ВНМУ 2012

1. Тема: “Клінічна характеристика кору, краснухи, вітряної віспи.

Диференційна діагностика, лікування та профілактика”.

2. Кількість годин: 2.


Мета заняття: 

Навчити студентів на основі даних анамнезу, епіданамнезу та об’єктивного обстеження, виявляти головні клінічні ознаки кору, краснухи, вітряної віспи а також призначити необхідні діагностичні, лікувальні і профілактичні заходи при даних інфекціях.


Студент повинен знати :

1. Основні властивості збудника кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини.

2. Епідеміологічні особливості висипної інфекції в сучасних умовах (індекс

контагіозності, розповсюдженість захворювання, віковий склад хворих, джерело і шляхи передачі інфекції, імунітет).

3. Основні ланки патогенезу (уражені органи та системи).

4. Клінічні симптоми продромального періоду, що дозволяють встановити

діагноз.

5. Клінічні симптоми періоду висипання (характер висипу, особливості його

розповсюдження).

6. Клінічну класифікацію.

7. Ускладнення кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини (пневмонія, круп, менінгоенцефаліт).

8. Допоміжні лабораторні методи діагностики (серологічні реакції ,

імунофлюоресценція).

9. Принципи лікування кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини.

10. Протиепідемічні заходи у вогнищі (вдома, в стаціонарі, в дитячому

колективі).

11. Специфічну профілактику висипних захворювань (препарати, строки та методи її проведення).
Студент повинен вміти.

1. Зібрати анамнез у хворого .

2. Оглянути хворого з метою виявлення основних клінічних ознак хвороби.

3. Призначити клінічні аналізи хворому на кір, краснуху, вітряну віспу та скарлатину..

4. Призначити лікування хворому з урахуванням віку дитини,

преморбідного фону, тяжкості захворювання.

5. Виписати рецепти основних лікарських препаратів, що застосовуються при

лікуванні хворих на висипні захворювання.

6. Організувати основні протиепідемічні заходи в вогнищі .

7. Написати епікриз з оцінкою перебігу хвороби, результатів обстеження,

ефективності лікування та рекомендації на майбутнє.


Питання для самопідготовки.

А. По базовим знанням.

1. Назвіть збудника кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини.

2. Перерахуйте основні властивості збудника кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини.

3. Які серологічні реакції використовуються для діагностики вірусних

інфекцій та в які строки захворювання?

4. Які елементи ексудативного висипу ви знаєте?

5. Особливості ураження нервової системи при кору.

6. Які препарати використовуються для створення активного імунітету та їх

характеристика.

7. Принципи активної імунізації.

8.Принципи створення пасивного імунітету, тривалість його, характеристика препарату.

Б. Запитання по темі заняття.

1. Назвіть джерело інфекції, шлях передачі, сприйнятливість, особливості

імунітету при висипних хворобах.

2. Перерахуйте протиепідемічні заходи в вогнищі кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини.

3. Яка тривалість інкубаційного періоду (максимальна, мінімальна, від чого

вона залежить?)

4. Назвіть органи і системи, які уражаються при висипних хворобах.

5. Перерахуйте періоди кору, краснухи, вітряної віспи, скарлатини

та їх тривалість.

6. Дайте характеристику висипу при корові, краснусі, вітряній віспі та скарлатині..

7. Які ускладнення найбільш характерні для кору, краснухи, вітряної віспи та скарлатини?

8. Перерахуйте допоміжні лабораторні методи діагностики кору, краснухи, вітряної віспи та скарлатини?

9. Яким препаратом та в які строки проводиться активна імунізація?

ТЕСТОВИЙ КОНТРОЛЬ ПО ТЕМІ "КІР"

1. Назвіть збудника кору:

А.Стрептокок Б. Стафілокок В.Вірус

2. Виберіть епідеміологічні особливості кору:

А. Джерело інфекції – хворий Є. Сприйнятливість загальна

Б. Джерело інфекції – вірусоносій Ж. Імунітет стійкий

В. Шлях передачі - повітряно-крапельний З. Імунітет нестійкий

Г. Шлях передачі - фекально-оральний І. Контагіозність невисока

Д. Сприйнятливість невисока К. Контагіозність сама висока

3. Вкажіть особливості збудника кору:

А. Стійкість у зовнішньому середовищі Г. Летучість

Б. Нестійкість у зовнішньому середовищі Д. Передача через 3 лице

В. Присутність на предметах

4. Назвіть мінімальний інкубаційний період кору:

А. 1-2 дні Г. 8-10 днів

Б. 3-4 дні Д. 14 днів

В. 5-6 днів

5. Яка ознака, пов’язана з висипом, не типова для кору:

А. Висип середньо та великий плямисто-папульозний

Б. Висип мілко-плямистий мономорфний

В. Зливний характер висипу

Г. Етапність висипу з 3-4 дня хвороби

Д. Пігментація та висівкоподібне лущення

6. В продромальному періоді кору найбільш характерною ознакою є:

А. Лихоманка Г. Плями Бельського-Філатова-Копліка

Б. Риніт, кон’юнктивіт Д. Збільшення потиличних та шийних лімфовузлів

В. Трахеїт, бронхіт

7. Хворі на кір заразні на протязі:

А. Всього катарального періоду

Б. Періоду висипу

В. З останніх двох днів інкубації до початку висипу

Г. З останніх двох днів інкубації до кінця висипу

Д. З останніх двох днів інкубації до 5 дня від початку висипу

8. Назвіть періоди кору:

А. Інкубаційний Г. Висипу

Б. Катарального кашлю Д. Спазматичного кашлю

В. Катаральний (продромальний) Є. Пігментації

9. Вкажіть, які з перерахованих симптомів характерні для продромального періоду кору:

А. Підвищення температури Є. Вологий кашель

Б. Біль в горлі Ж. Кон’юнктивіт

В. Грубий кашель З. Світлобоязливість

Г. Біль в животі К. Плями Бельського-Філатова-Коплика

Д. Збільшення шийних лімфовузлів Л. Енантема


10. Вкажіть, яка ознака не характерна для корі:

А. Гострий початок Г. Гепато-ліенальний синдром

Б. Виражені катаральні явища Д. Екзантема та енантема

В. Лихоманка

11. Збудник кору відноситься до сімейства:

А. Пікорнавірусів В. Арбовірусів

Б. Параміксовірусів Г. Ротавірусів

12. У вогнищі захворівшим на кір не проводиться:

А. Нагляд за контактними Г. Позачергова вакцинація

Б. Карантинні заходи Д. Дезінфекція дез.засобами

В. Введення імуноглобуліну

13. З якими захворюваннями необхідно диференціювати кір в продромальний період:

А. Скарлатина Г. Грип

Б. Вітряна віспа Д. Аденовірусна інфекція

В. Парагрип Є. Медикаментозна алергія

14. Виберіть найбільш тяжкі ускладнення кору:

А. Стоматит Г. Круп

Б. Отит Д. Енцефаліт

В. Пневмонія

Еталони відповідей на питання тестового контролю по темі "Кір"
1. В; 2. А,Г,Є,Ж,К; 3. Б, Г; 4. Г; 5. Б; 6. Г; 7. Д; 8. А, В, Г, Є; 9. А, В, Ж, З, К, Л;

10. Г; 11. Б; 12. Д; 13. В, Г, Д; 14. Г, Д.


ЗАДАЧА 1.

У дитини 4 років, яка відвідує дитячий садок,18.01 підвищилась t0 до 39 град, з’явився кашель, нежить, кон’юнктивит. t0 залишалась підвищеною всі дні, катаральні явища зростали. На 4-ий день хвороби при огляді відмічається кон’юнктивит, блефароспазм, на слизовій рота енантема, плями Бельського-Філатова-Копліка. На шкірі обличчя, за вухами плямисто-папульозний висип.

1. Сформулюйте розгорнутий клінічний діагноз

2. На основі яких симптомів ви встановили діагноз?

3. Які обстеження слід призначити?

4. З якими захворюваннями слід провести дифренційний діагноз?

5. Де лікувати хворого?

6. Призначте лікування

7. Проведіть протиепідемічні заходи у дитячому садку

Еталон відповіді до задачі 1.

1. Кір, типова середньотяжка форма

2. Катаральні явища, плями Бельського-Філатова-Копліка, поява висипу на 4-й день

хвороби

3. Аналіз крові, сечі, РПГА з коревим антигеном4. ГРВІ, менінгококова інфекція, ієрсініоз

5. Симптоматична терапія: закапувати в очі 20%-альбуцид, мікстура від кашлю,

десенсибілізіруюча терапія, вітамінотерапія

6. Карантин на контактних. Провітрювання приміщення. Проведення термінової

вакцинації проти корі контактним.

ЗАДАЧА 2.

Хлопчик 2 років захворів гостро, з підвищення t0 до 38,50С, з’явився кашель, нежить, кон’юнктивит. На 4-й день хвороби з’явився плямисто-папульозний висип на обличчі. В наступні дні висип розповсюдився на тулуб і кінцівки. t0 залишалась підвищеною 6 днів. На 8-й день хвороби знову підвищилась t0 до 380С, з’явилось утруднене дихання з втягненням податливих місць грудної клітини, "лаючий" кашель, сиплий голос.

1. Встановити клінічний діагноз

2. На основі яких симптомів ви встановили діагноз

3. Які обстеження слід призначити

4. З якими захворюваннями слід провести диференційний діагноз

5. Де будете лікувати хворого і чому?

6. Призначте лікування

Еталон відповідей до задачі 2

1. Кір, типова тяжка форма, ускладнена гострим стенозуючим ларінготрахеїтом, стеноз

гортані II ст.

2. Типової клінічної картини захворювання

3. Аналіз крові, сечі, РЗГА з коровим антигеном, змив із носоглотки на вірус

4. ГРВІ (аденовірусна інфекція), ентеровірусна інфекція

5. В стаціонарі, тому що ускладнена форма

6. Стац.режим. Введення імуноглобуліну 2 дози в/м. Антибактеріальна терапія. Дезінтоксикаційна терапія (реополіглюкін, глюкоза, віт.С, ККБ, еуфілін, но-шпа, папаверин, преднізолон). Інгаляції з протинабряковими сумішами щоденно. Симптоматична терапія.

ЗАДАЧА 3.

Дитина 2 років знаходиться в соматичному відділенні на обстеженні. На 4-й день перебування в стаціонарі у неї підвищилась t0, з’явились катаральні явища. На 6-й день катаральні явища посилились (кашель, нежить, кон’юнктивит). На слизовій твердого та м’якого піднебіння виявлена енантема, на слизовій щік - плями Бельського-Філатова-Копліка.

1. Сформулюйте розгорнутий клінічний діагноз

2. На основі яких симптомів ви встановили діагноз?

3. Які обстеження слід призначити?

4. З якими захворюваннями слід провести диференційний діагноз?

5. Призначте лікування

6. Проведіть протиепідемічні заходи у відділенні

7. Де шукати джерело інфекції?

Еталони відповіді до задачі 3.

1. Кір, типова середньотяжка форма

2. На основі катаральних явищ, патогноманічних ознак корі

3. Аналіз крові, сечі, РТГА з коровим антигеном

4. ГРВІ, афтозний стоматит

5. Відхаркуючи препарати, краплі в ніс, очі, симптоматична терапія

6. Ізоляція хворої дитини. Карантин на контактних з 9-го по 21-й день контакту. Введення імуноглобуліну контактним. Провітрювання приміщення. Повідомлення в СЕС.

7. Джерело інфекції - не в стаціонарі.


ПИТАННЯ ТЕСТОВОГО КОНТРОЛЮ ПО ТЕМІ "КРАСНУХА"

1.Назвіть основні властивості збудника:

А. Один антигенний тип вірусу В. Багато антигенних типів вірусу

Б. Вміщує РНК Г. Вміщує ДНК

2. Виберіть шляхи передачі інфекції:

А. Фекально-оральний В. Контактно-побутовий

Б. Повітряно-крапельний Г. Парантеральний

3. В якому віці найчастіше хворіють на краснуху?

А. Від 1 до 7 років Б. Від 7 до 14 років

4. Назвіть джерело інфекції:

А. Хворий Б. Вірусоносій В. Тварина

5. Виділення вірусу при уродженій краснусі у дітей спостерігається на протязі:

А. Тільки в періоді новонародженості Г. 13-30 міс.

Б. До 4 міс. Д. Не спостерігається

В. 5-12 міс.

6. Для висипу при краснусі не характерно:

А. Відсутність етапності висипу

Б. Тривалість періоду висипу на протязі 4-5 днів

В. Енантема у вигляді плям на слизовій оболонці ротоглотки

Г. Відсутність пігментації та лущення після зникнення висипу

Д. Наявність шкірного свербіжу

7. Назвіть захворювання, з якими необхідно диференціювати краснуху:

А. Кір Г. Медикаментозний висип

Б. Скарлатина Д. Ентеровірусна інфекція

В. Вітряна віспа

8. Назвіть причини смерті при краснусі:

А. Пневмонія Б. Отит В. Енцефаліт, енцефаломіеліт

9. Загальною ознакою для краснухи і скарлатини є:

А. Відсутність характерного "Малинового язика"

Б. Відсутність яркої гіперемії слизової м’якого піднебіння та ангіни

В. Згущення висипу на згинальних поверхнях кінцівок і шкіряних складках

Г. Наявність артралгій

10. Строки ізоляції хворого на краснуху:

А. На 5 днів з моменту висипу

Б. На 10 днів з моменту висипу

В. На 2 тижні з моменту захворювання

Г. На 3 дні з моменту висипу

11. Чи проводиться дезінфекція при краснусі?

А. Так Б. Ні

12. Які заходи проводяться при контакті вагітної з хворим на краснуху?

А. Застосування імуноглобуліну Б. Серологічне обстеження в динаміці

13. Які заходи рекомендуються при захворюванні на краснуху вагітної в перший триместр

вагітності?

А. Припинення вагітності Б. Збереження вагітності

14. Назвіть методи лабораторної діагностики краснухи:

А. Вірусологічний Б. Бактеріологічний В. Серологічний

15. Синдром уродженої краснухи включає слідуючи вади розвитку плода:

А. Вади серця Г. Ураження нервової системи

Б. Вади органу зору Д. Всі відповіді вірні

В. Ураження органу слуху

16. Для профілактики краснухи не використовують:

А. Ізоляцію хворого не менш ніж на 5 днів від появи висипу

Б. Імуноглобулінопрофілактику вагітним

В. Проведення дезінфекції

Г. Вибіркова вакцинація препубертатного віку

17. Для енцефаліту при краснусі характерно:

А. Розвиток на 3-4 день висипу

Б. Раптовий початок з появи високої температури, блювоти, порушення свідомості,

судом

В. Наявність парезів та паралічівГ. При дослідженні спинномозкової рідини виявляють лімфоцитарний плеоцитоз,

невеликий вміст цукру, білку

Д. Всі відповіді вірні.

18. При краснусі рідким ускладненням є:

А. Артропатія Г. Серозний менінгіт

Б. Енцефаліт Д. Міокардит

В. Енцефаломіелія

19. Виберіть вхідні ворота для збудника краснухи:

А. Слизова оболонка верхніх дихальних шляхів В. Кон’юнктива очей

Б. Шкіра Г. Травний тракт

Еталони відповідей на тестовий контроль по темі "Краснуха"

1. А, Б; 2. Б; 3. А; 4. А, Б; 5. В; 6. Б; 7. А, Г, Д; 8. В; 9. Г; 10. А; 11. Б; 12. Б; 13. А; 14. А, В; 15. Д; 16. В; 17. Д; 18. Д; 19. А, В.


ЗАДАЧА 1


У дитини 6 років піднялась t0 до 38,70С, водночас по всьому тілу і на розгинальних поверхнях кінцівок з’явились елементи висипу у вигляді рожевих плям до 3-4 мм у діаметрі, на незмінному фоні шкіри. Пальпуються збільшені задньошийні і потиличні лімфовузли. В зіві невелика гіперемія, слизова щік рожева. Щеплення проведені по віку. Контакт з інфекційними хворими не встановлено.

1. Сформулюйте клінічний діагноз.

2. Назвіть основні клінічні ознаки, на основі яких ви встановили діагноз.

3. З якими захворюваннями необхідно провести диференціальний діагноз?

4. Які препарати і в якій дозі ви призначите цьому хворому, а які - ні і чому:

(пеніціллін, дімедрол, глюконат кальція, аскорутин, преднізолон, аскофен, альбуцид,

ерітроміцин).

Еталон відповідей до задачі 1.

1. Краснуха,типова форма, середьої тяжкості.

2. Синдром інтоксикації, екзантема, збільшення лімфовузлів.

3. Кір, скарлатина

4. Аскорутин

ЗАДАЧА 2

При огляді у дитини відмічається на шкірі обличчя, розгинальних поверхнях кінцівок, спини, передньої поверхні грудей, на животі і сідницях блідо-рожеві елементи мілкокрапчастого висипу без тенденції до злиття, на незміненому фоні шкіри. Слизова щік і зіва - рожеві. t0 - 370С, збільшені потиличні лімфовузли

1.Сформулюйте клінічний діагноз.

2.На основі яких симптомів ви його встановили?

3.Проведіть диференційний діагноз.

4.Якою повинна бути тактика медсестри дит.садка?

5. Які протиепідемічні заходи треба провести в дит.садку?

6. Якою повинна бути тактика лікаря поліклініки?

Еталони відповідей до задачі 2.

1. Краснуха, типова форма, легкий перебіг.

2. Гострий початок, висип на шкірі з типовою локалізацією, збільшення лімфовузлів потиличних, одномоментність висипу.

3. Кір, краснуха, медикаментозний висип.

4. Ізоляція дитини в домашніх умовах.

5. Провітрювання приміщення, повідомлення в СЕС, карантин на контактних.

6. Ізоляція дитини вдома на 5 днів від появи висипу, призначити лікування.
ЗАДАЧА 3.

Вова П., 4 років, поступив в інфекційну лікарню з діагнозом: гострий гастроентерит. На 4 день перебування в стаціонарі відмічено підвищення t до 37,60С, на шкірі обличчя, тулуба, розгинальної поверхні кінцівок і сідницях з’явився мілкоплямистий рожевого кольору висип, збільшились в розмірах потиличні лімфовузли, задньошийні, зів рожевий. В легенях везикулярне дихання. Тони серця ясні. Живіт м’який, печінка та селезінка не збільшені. Щеплений за віком. Контакту з інфекційними хворими не встановлено. Окрім Вови, в палаті знаходиться дитина 10 міс., яку доглядає вагітна мати. Строк вагітності 14 неділь.

1. Сформулюйте клінічний діагноз.

2. Яке обстеження і лікування потрібно призначити дитині?

3. Які протиепідемічні заходи треба провести в палаті і в відділенні?

4. Які рекомендації дасте вагітній жінці?

Еталон відповідей до задачі 3.

1. Краснуха, типова форма.

2. Аналіз крові, сечі. Діазолін 0,02 х 2 рази, ревіт 1 др. х 1раз.

3.а) ізоляція хворого в боксоване відділення на 5 днів з дня захворювання

б) повідомлення в СЕС

в) карантин на контатних

4. а) встановити, чи хворіла вагітна на краснуху

б) проведення термінового серологічного дослідження вагітної в перші дні контакту та через 2 тижні для виявлення збільшення титру антитіл до вірусу краснухи. При наростанні титру антитіл переривання вагітності.Задача 1

У дитини 5-ти років, яка відвідує дитячий дошкільний заклад, на 2-й день поганого самопочуття та підвищення температури до 37,5°С з’явився макуло-папульозний висип на шкірі обличчя, тулуба та кінцівок з утворенням впродовж годин везикул, окремі з яких мали пупкоподібне втиснення у центрі. Два тижні тому дитина контактувала із хворою дитиною, яка мала подібний висип. 1. Поставте діагноз

 2. Перерахуйте можливі ускладнення.

 3. Вкажіть методи лабораторної діагностики, які дозволять підтвердити етіологію

 4. Вкажіть етіотропний засіб, що використовується при даному захворюванні

Еталон 1

 1. Вітряна віспа, середній ступінь важкості, період висипань

 2. Бактеріальні ускладнення (флегмона, абсцес, стафілодермія, лімфаденіт), специфічні (енцефаліт, церебеліт із порушенням функції мозочка, менінгоенцефаліт, рідше мієліт, нефрит, міокардит)

 3. ПЛА, ІФА IgM, імунофлюорісцентний метод мазків-відбитків, електронна мікроскопія (виявлення тілець Арагао)

 4. ацикловір (10 мг/кг разова доза, вводиться тричі на добу


Задача 2

Дівчинка 7 років, хвора дві доби. Скарги на підвищення температури тіла до 38,90С, нездужання, зниження апетиту, висип. Захворювання розпочалося 2 доби тому, гостро, з підвищення Т до 37,80 С та появи декількох елементів висипки у вигляді дрібних плям. Загальний стан середньої тяжкості, Т 39,00 С. Шкіра звичайного кольору. На обличчі, тулубі, кінцівках рясний висип, елементи висипу у вигляді плям, папул, везикул. Периферичні лімфовузли дрібні, рухливі, безболісні. На слизовій оболонці щік, піднебіння та зіву декілька пухирцевих елементів висипу та поверхневих ерозій діаметром 3-4 мм. Менінгеальні ознаки відсутні. 1. Поставте діагноз.

 2. Перерахуйте можливі ускладнення

 3. Призначте лікування.

 4. Вкажіть засоби профілактики

Еталон 12

 1. Вітряна віспа, середній ступінь важкості, період висипань

 2. Бактеріальні ускладнення (флегмона, абсцес, стафілодермія, лімфаденіт), специфічні (енцефаліт, церебеліт із порушенням функції мозочка, менінгоенцефаліт, рідше мієліт, нефрит, міокардит)

 3. Режим домашній, дотримання гігієни (щоденна зміна одягу та білизни). Змащення везикул одновідсотковим розчином діамантового зеленого, полоскання рота антисептиками. Жарознижуючі та десенсибілізуючи засоби.

 4. Специфічна:по показанням у імуноскомпроментованих дітей „Varilrix”, неспецифічна- Ізоляція до 5 дня з моменту останнього висипу


Література по темі заняття:

 1. Нісевіч Н.І., Учайкін В.Ф. Дитячі інфекційні хвороби.М., 1990

 2. Дифтерійна інфекція. М.Н.Мельнік та співавт., К., 1984

 3. Фаворова Л.А. та співавт. Дифтерія., М., 1989

 4. Інфекційні хвороби у дітей. А.М. Михайлова, Л.О. Трішкова, С.О. Крамарєв, О.М. Кочетова. – Київ.- «Здоров’я» – 1998.- 416 с.

 5. В.Ф. Учайкин “Руководство по инфекционным болезням у детей”. – Изд. “ГЭОТАР Медицина”. – Москва.- 1998.- 809 с.

 6. Инфекционные болезни у детей. Тимченко В.Н. Изд.: Спец. литература. – 2001.- 560 с.

 7. Богадельников И.В. Дифференциальный диагноз важнейших заболеваний у детей. – Симферополь. – 1999.- 528 с.

 8. Инфекционные болезни у детей. Е.П. Сушко, В.А. Матвеев, Л.М. Тупкова. Учебное пособие. Минск.-Вышейшая школа.-1997 г.- 333с.

 9. Справочник семейного врача: Педиатрия. Под ред. Г.П. Матвейкова, С.И. Тена. – Мн.: Беларусь. – 1997.- 768 с.

 10. Нисевич Н.И., Казарин В.С., Гаспарян М.О. Инфекционный мононуклеоз у детей, М., 1975г.


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка