Міністерство освіти і науки, молоді і спорту УкраїниСторінка2/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Висновки

Останнім часом темою досліджень вітчизняних та зарубіжних психологів все частіше стає проблема креативності людини. Креативність – це здатність породжувати незвичні ідеї, відхилятися від традиційних схем мислення, швидко вирішувати проблемні ситуації, що є необхідним сучасній людині для власної реалізації.

Поняття «креативність» у контексті психологічного знання набуло значення тільки на початку 50-х років. Концепція креативності як універсальної пізнавальної творчої здібності набула популярності після виходу в світ робіт Дж. Гілфорда, який вказав на принципове розходження між двома типами розумових операцій: конвергенцією і дивергенцією.

Роботу Гілфорда продовжували і вдосконалювали психологи різних країн і нині усі підходи до розуміння креативності можна умовно розбити на чотири групи: дослідження продуктів творчої діяльності, вивчення особистості творця, дослідження творчого процесу та дослідження впливу зовнішніх умов, насамперед соціальних.

Найближчим соціальним оточенням для кожної дитини є родина. Щодо дітей, які за певних життєвих обставин залишилися без батьківського піклування, то обов’язок забезпечення їхнього розвитку й виховання бере на себе держава. На сьогоднішній день в Україні діють такі форми влаштування дитини, яка втратила рідну сім’ю, як: виховання в дитячому будинку, школі-інтернаті, професійно-технічному виховному закладі; усиновлення; опіка та піклування; виховання у дитячому будинку сімейного типу; прийомна сім’я.

У своєму дослідженні для діагностики рівня креативності дітей ми використали такі методики: опитувальник креативності Джонсона, «Піктограма», тест креативності Торренса. Аби дослідити специфіку міжособистісних відносин: ставлення до сім'ї, протилежної статі, керівництва та підлеглих, батьків та друзів ми обрали варіант методики «Незакінчені речення» Дж. М. Сакса, Л. Сіднея.

За методикою Джонсона діти, які виховують в сім’ях з рідними батьками та діти, які виховуються в різних сімейних формах виховання оцінили свій рівень творчих здібностей як високий (34 та 30 балів відповідно). Вихованці інтернату свій рівень творчих здібностей оцінили як середній (25 балів).

За тестом Торренса діти, усіх трьох груп, показали однаковий (вище середнього) результат.

Цікавим є те, що діти, які оцінили свої творчі здібності як дуже високі у 90% випадків показували нижчий рівень за тестом Торренса (здебільшого у І групі). І навпаки діти із нижчим рівнем самооцінки показували кращі результати за Торренсом (в більшості випадків діти ІІ та ІІІ груп).

Методика Піктограма показала, що в усіх групах переважають знаково-символічні зображення, що свідчить про належність дітей до «розумового типу».

Результати, отримані за методикою «Незакінчені речення», показали, що у дітей І та ІІ груп однакове ставлення до всіх груп запитань, за виключення групи питань про дитинство (діти ІІ групи відзначили дані питання на 1,5 балів негативніше). Діти ІІІ групи відрізняються більш негативним ставленням до груп запитань для визначення ставлення до матері, батька, своєї сім’ї, себе та свого дитинства і почуття провини.

Опрацювавши результати дослідження ми дійшли до висновку, що діти, які виховуються у різних типах сімей та школі-інтернаті мають приблизно однаковий рівень креативності та належать до одного типу мислення, але відрізняються рівнем самооцінки творчих здібностей (у вихованців інтернату він нижчий), ставленням до батьків та сім’ї, мають більше відчуття провини і відчувають невпевненість у майбутньому, що може заважати продукувати власні оригінальні ідеї. Таким чином, сімейне середовище впливає на самооцінку творчих здібностей, проте, власне креативність не залежить від тих умов, в яких проживає дитина.Список використаних джерел


 1. Ананьев Б. Г. О проблемах современного человекознания. - М.: Наука, 1977 – 236с.

 2. Арнаудов М. Психологія літературної. творчості. - М: Прогрес, 1970 – 84с.

 3. Бевз Г.М, Бондаренко Т.В, Комарова Н.М, Пєша І.В, Солодчук С.Є. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х книгах. / Г.М. Бевз та ін. – К.: Держсоцслужба, 2006 – 180 с.

 4. Вивчення особистості підлітка / За ред. М.Т. Дригус – К.: Інститут психології АПН України, 1994 – 128 с.

 5. В мире науки. - М., 1992. № 11-12. С. 20.

 6. Галичанська А. Психологічний клімат молодої сім'ї // Соціальна психологія. – 2003. - №1. – С. 116

 7. Гергель Є. Л. Сучасний стан вивчення проблеми креативності в зарубіжній та вітчизняній психології // Вісник Харківського університету. – Харків, 2001. – № 517. – с. 26-31

 8. Гирш В. Геніальність і виродження. - Одеса, 1895 – 94 с.

 9. Грузенберг С.О. Психологія творчості. - Мінськ, 1923 – 114 с.

 10. Гнатко М.М. Психологічні передумови роботи з обдарованими дітьми: Методичні рекомендації.- Луцьк, 1996. –26с.

 11. Диагностика уровня невербальной креативности / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. — М., 2002. — с.69-71

 12. Захаров А. И. Психотерапия неврозов у детей и подростков. Л., 1982.

 13. Інтегровані соціальні служби: теорія, практика, інновації / за заг. ред. І.Д Звєрєвої, Ж.. В. Петрочко – К.: Фенікс, 2007 – 528 с.

 14. Книга для батьків. Посібник до тренінгового курсу «Підготовка кандидатів у прийомні батьки та батьки-вихователі» (у трьох частинах). Частина перша / За заг. ред. Т. Ф. Алєксєєнко. – К.: Держсоцслужба, 2007. – 184 с.

 15. Комарова Н. М., Пєша І. В. Посібник для соціальних працівників щодо підготовки та соціального супроводу прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу: У 2-х кн. – К.: Держсоцслужба, 2006. – Кн. 1. – 118 с.

 16. Корчуганов І.П. Індивідуально-психологічні особливості та соціальні умови розвитку обдарованих дітей: Методичні рекомендації.- Луцьк, 1997.-33 с.

 17. Кравченко Т. В., Трубавіна І. М. Допомога батькам у вихованні дітей: Методичні рекомендації для соціальних працівників. – К.:ДЦССМ, 2004. – 100 с.

 18. Лука А.Н. Проблеми наукової творчості // Серий. Науковедение за рубежем, М., 1983 – 77с.

 19. Музика О. Л. Цінності обдарованої особистості.// Обдарована дитина. — 1998. — с.6 - 10.;

 20. Николаева Е. И. Личностные особенности родителей и детей в прийомных семьях // Вопросы психологии. – 2007. - № 6. – с. 37.

 21. Пономарьов Я. А. Психологія творчості // Тенденції розвитку психологічної науки. М.: Наука, 1988. С. 21-25.

 22. Практиум по возрастной психологии: Учеб. Пособие / Под ред. Л.А. Головей, Е.Ф.Рыбалко. – СПб.: Речь, 2002. – 694с.

 23. Головин С. Ю. Словарь практического психолога. –М., 1998 г. – 89с.

 24. Соціальні служби – родині: Розвиток нових підходів в Україні. (перевидання) / За ред.. І. М. Григи, Т. В. Семигіної. – К., 2003. – 128с.

 25. Чернишова Є. Дитячий будинок сімейного тип як перспективна форма утримання та виховання дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. – К., 2006.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка