Міністерство освіти і науки, молоді і спорту УкраїниСторінка3/10
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.64 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

ДОДАТОК 1
Опитувальник креативності Джонсона


При роботі з опитувальником креативності можна швидко самостійно зробити підрахунки. Заповнення опитувальника вимагає 10–20 хвилин.
Для оцінки творчих здібностей по даному опитувальнику експерт спостерігає за соціальними взаємодіями особи, яка цікавить нас, у ому або іншому навколишньому середовищі (у класі, під час якоїсь діяльності, на заняттях, на зборах і т.д.).

Даний опитувальник дозволяє також провести самооцінку креативності (учнями старшого шкільного віку). Кожне твердження опитувальника оцінюється по шкалі, що містить п'ять градацій (див. «Можливі оцінні бали»).

Загальна оцінка творчих здібностей є сумою балів по вісьмох пунктах (мінімальна оцінка — 8, максимальна оцінка — 40 балів).

У таблиці представлена відповідність суми балів рівням творчих здібностей.Рівень творчих здібностей

Сума балів

Дуже високий

40–34

Високий

33–27

Нормальний, середній

26–20

Низький

19–15

Дуже низький

14–8Текст опитувальника


Контрольний список характеристик творчих здібностей

Творча особистість здатна:

 1. Відчувати тонкі, невизначені, складні особливості навколишнього світу (чутливість до проблеми, перевагу складностей).

 2. Висувати й виражати велику кількість різних ідей у даних умовах (швидкість).

 3. Пропонувати різні види, типи, категорії ідей (гнучкість).

 4. Пропонувати додаткові деталі, ідеї, версії або рішення (спритність, винахідливість).

 5. Проявляти уяву, почуття гумору й розвивати гіпотетичні можливості (уява, здатності до структурування).

 6. Демонструвати поводження, що є несподіваним, оригінальним, але корисним для рішення проблеми (оригінальність, винахідливість і продуктивність).

 7. Утримуватися від прийняття першої спавшої на думку, типової, загальноприйнятої позиції, висувати різні ідеї й вибирати кращу (незалежність, нестандартність).

 8. Проявляти впевненість у своєму рішенні, незважаючи на виниклі утруднення, брати на себе відповідальність за нестандартну позицію, думку, що сприяє рішенню проблеми (упевнений стиль поводження з опорою на себе, самодостатнє поводження).

Бланк відповідей

Дата_________________

Школа___________Клас___________Вік______________

Респондент (П.І.П.) __________________________________________

В бланку відповідей номерами від 1 до 8 відзначені характеристики творчого прояву (креативності). Їхній перелік див. у тексті опитувальника.

Будь ласка, оцініть, використовуючи п'ятибальну систему, у якому ступені в кожного учня проявляються вищеописані характеристики. [31, 373-374]

Можливі оцінні бали:

1 - ніколи,

2 - рідко,

3 - іноді,

4 - часто,

5 - постійно.

ДОДАТОК 2

Піктограма (Р. Лурія)

Мета. Вивчення особливостей творчого мислення, рівня розвитку загальних здібностей дітей і дорослих.

Порядок роботи. Для проведення методики потрібно мати чистий аркуш паперу, олівець або авторучку, набір слів для запам'ятовування.

Пропонуємо варіант тесту, призначений для роботи з дітьми віком від 12 років.Інструкція. Інструктор звертається до тестованого: «Зараз ми перевіримо Вашу пам'ять. Я називатиму слова, а Ви зобразіть для кожного слова малюнок, за яким потім можна буде це слово пригадати. Швидкість і якість малювання особливого значення не мають».

Після інструктажу з інтервалом у 30 с зачитуються вголос слова. Перед кожним словом або словосполученням називається його порядковий номер, а потім надається час на зображення. Слова необхідно говорити чітко, уникати повторень. Дитині під час виконання завдання не дозволяється записувати почуті слова.

Відтворення дитиною словесного матеріалу відбувається не раніше, ніж через півгодини після закінчення тестування. Коли час вичерпався, то дітям повертають їх малюнки і пропонують пригадати слова, що були зачитані.

Інтерпретація відповідей. Для оцінки результатів дослідження підраховується кількість правильно відтворених слів у співвідношенні до загальної кількості слів і словосполучень, які необхідно було запам'ятати. Звертається увага на зміст малюнків, що дозволяє робити висновок про здатність дитини до абстрагування та творчого мислення.

Отримані зображення класифікуються за п'ятьма основними видами: абстрактні, знаково-символічні, конкретні, сюжетні, метафоричні.

Абстрактні зображення (А) - це лінії, не оформлені в образ, які ніщо не нагадують.

Знаково-символічні зображення (3) - зображені знаки та символи (геометричні фігури, стрілки тощо).

Конкретні зображення (К) - малюнки певних предметів.

Сюжетні зображення (С) - предмети, персонажі, об'єднані в певну ситуацію, сюжет; якщо персонаж один, то він виконує певну діяльність.

Метафоричні зображення (М) - малюнки як метафори, художній задум (наприклад, слово «радість»: людина, яка піднялася на крилах у повітря).

Опрацьовуючи результати дослідження, поруч з кожним малюнком позначається буквене зображення. Певна їх більшість дозволяє зробити висновок про зміст процесу мислення. Якщо у відповідях переважають абстрактні або знаково-символічні зображення, то дитину можна співвіднести до «розумового типу». У пізнавальній діяльності вона прагне узагальнень, синтезу інформації, має високий рівень абстрактно-логічного мислення, проте творчий потенціал нечасто буває високим. Якщо домінують сюжетні та метафоричні зображення, то дитині властиве розвинене творче мислення, часто спостерігається високий рівень креативності, захопленість різноманітними видами творчості.

Переваги конкретних зображень дозволяють констатувати конкретно-дійове мислення, в якому оперують безпосередньо сприйнятими об'єктами і зв'язками між ними, або практичне мислення, спрямоване на розв'язання в практичній діяльності часткових конкретних завдань.

Показниками сформованості понятійного мислення є швидкість встановлення зв'язків між абстрактними поняттями і зображеннями під час малювання, а також швидкість відтворення слів за малюнками.

Набір слів і словосполучень, які читаються дитині


 1. веселе свято

 2. важка праця

 3. розвиток

 4. смачна вечеря

 5. голодна людина

 6. хвороба

 7. сміливий вчинок

 8. розлука

 9. дружба

 10. печаль

 11. щастя

 12. глуха бабуся

 13. війна

 14. весела компанія

 15. слпий хлопчик

 16. багатство

 17. дівчинці холодно

 18. влада

 19. хвора жінка

 20. обман1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка