Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Київський національний університет технологій та дизайну науково-технічна БібліотекаСкачати 243.38 Kb.
Дата конвертації09.03.2016
Розмір243.38 Kb.


Міністерство освіти І НАУКИ, молоді та спорту України
Київський національний університет технологій та дизайну
науково-технічна Бібліотека
Організація підприємницької діяльності в сучасній економіці

Бібліографічний покажчик

(2007-2013 рр.)

Київ КНУТД 2013

Організація підприємницької діяльності в сучасній економіці: Бібліографічний покажчик (2007-2013) / Бібліотека. – К.: КНУТД, 2013. – 22 с.

Укладачі: зав. відділу Лещенко О.Ю.

головний бібліограф Пастухова Н.А.

Науковий консультант:

проректор з науково-педагогічної і виховної роботи та з міжнародних зв’язків

професор Каплун В.В.

Відповідальна за випуск:

директор бібліотеки Жменько О.В.

Бібліографічний покажчик «Організація підприємницької діяльності в сучасній економіці» допоможе висвітлити важливі питання організації та розвитку підприємництва в Україні та за кордоном. До покажчика увійшли аналітичні описи статей з періодичних видань та навчальних посібників за 2007-2013 рр..

Опис друкованих видань розміщено за підрозділами, в алфавітному порядку прізвищ авторів. Описи з навчальних посібників розміщено на початку підрозділів.

Покажчик не претендує на повноту охоплення матеріалу.Бібліографічний покажчик стане в пригоді в учбовій, науково-дослідницькій роботі та самоосвіті. Рекомендуємо його науково-педагогічним, інженерно-технічним співробітникам, аспірантам і студентам.
1. Загальні питання теорії та практики


 1. Виноградська А.М. Основи підприємництва: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А.М. Виноградська. – 2-ге вид. перероб. і доп. – К.: Кондор, 2008. - 544 с.

 2. Захарчин Г.М. Основи підприємництва: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / Г.М. Захарчин. – К.: Знання, 2008. – 437 с.

 3. Кібік О.М. Теорія бізнесу: навч. посіб / О.М. Кібік, К.В. Белоус. – К.: Алерта, 2012. - 256 с.

 4. Колбіна Т.В. Про бізнес німецькою мовою: навч. посіб. / Т.В. Колбіна, Л.В. Мельніченко. – Х.: Інжек, 2009. - 272 с.

 5. Кузьмін В.В. Фінансові основи підприємництва: навчальний посібник / В.В. Кузьмін. – К.: ЦУЛ, 2006. - 192 с.

 6. Основи бізнесу: навч. посіб. / Я.С. Ларіна [та ін.]. – К.: Академія, 2009. - 384 с.

 7. Пиріг О.А. Підприємництво в Україні: від витоків до сьогодення: монографія / О.А. Пиріг, Д.С. Черняк. – К.: УкрДрук, 2011. – 198 с.

 8. Підприємництво й бізнес-культура: навч. посіб. / за заг. ред. М.П. Денисенко. – Черкаси: Маклаут, 2013. - 150 с.

 9. Сизоненко В.О. Сучасне підприємництво: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.О. Сизоненко. – К.: Знання-Прес, 2008. - 440 с.

 10. Тирпак І.В. Основи економіки та організації підприємництва: навч. посіб / І.В. Тирпак, В.І. Тирпак, С.А. Жуков. – К.: Кондор, 2011. - 284 с.

 11. Хмурова В.В. Менеджмент підприємницької діяльності: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / В.В. Хмурова. – К.: КНУТД, 2011. - 247 с.

 12. Шегда А.В. Ризики в підприємництві: оцінювання та управління: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А.В. Шегда, М.В. Голованенко. – К.: Знання, 2008. - 271 с.

 13. Андрушків Б.М. Елементи енергетичної безпеки підприємств і підприємництва як умова стабільного розвитку та успішної діяльності регіонів у ринковій системі господарювання / Б.М. Андрушків, Л.Я. Малюта // Економіка та держава. - 2008. – № 1. - С. 9-12.

 14. Асаул А.М. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах / А.М. Асаул, О.С. Коваль // Економіка України. - 2012. - № 11. - С. 29-37.

 15. Бабаев М. Формирование и развитие предпринимательских субъектов в Азербайджане / М. Бабаев // Економіст. – 2009. - № 7. – С. 49-50.

 16. Бандирська О.В. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні / О.В. Бандирська // Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - № 10. - С. 60-64.

 17. Белошапка В.А. Создание культуры результативности: компетенции "неручного" управления бизнесом / В.А. Белошапка // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 2. - С. 82-93.

 18. Білошапка В.А. Резерви зростання результативності бізнесу в умовах економічного спаду / В.А. Білошапка // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 1. - С. 77-85.

 19. Богдан С.В. Діяльність державних і недержавних організацій з підтримки підприємництва та інновацій у Чернігівській області // Проблеми науки. – 2012. - № 6. – С. 9-14.

 20. Бульба С.А. Економічна сутність підприємницьких мереж / С.А. Бульба // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. - № 11. – с. 78-82.

 21. Бульба С.А. Удосконалення методичного інструментарію оцінки доцільності формування підприємницьких мереж / С.А. Бульба // Актуальні Проблеми Економіки. – 2011. - № 1. – С. 86-89.

 22. Буряк П.Ю. Змістовне вираження та складові фінансового механізму інтегрованих підприємницьких структур / П.Ю. Буряк, О.В. Лівіновська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2012. – С. 132-137.

 23. Бутенко А. Державна підтримка підприємницького сектору України: досвід і проблеми / А. Бутенко, І. Сараєва // Економіка України. - 2012. - № 5. - С. 41-51.

 24. Гаврюшенко Г. Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю / Г. Гаврюшенко // Україна: аспекти праці. – 2013. - № 4. – С. 45-50.

 25. Ганущак-Єфіменко Л.М. Інтегровані структури бізнесу та їх роль в економіках країн світу / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 11. - С. 121-128.

 26. Ганущак-Єфіменко Л.М. Організація інтегрованих структур бізнесу в умовах сучасного ринкового середовища / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 4. - С. 168-174.

 27. Глущевський В. Методологічні основи концепції управління ризиками підприємницької діяльності / В. Глущевський // Фінанси України. – 2009. - № 10. – С. 116-126.

 28. Гоголь Т. Розвиток національної системи бухгалтерського обліку відповідно до міжнародних вимог: наслідки для підприємств малого бізнесу / Т. Гоголь // Бухгалтерський облік і аудит. – 2013. - № 7. – С. 3-12.

 29. Головінов О.М. Держава у контексті інституційного підприємництва / О.М. Головінов // Економіка та держава. - 2008. - № 6. - С. 19-23.

 30. Гончарова В. Хочу свой бизнес! Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности / В. Гончарова // Индустрия моды. - 2012. - № 3. - С. 49-52.

 31. Грищенко І.М. Бізнес в сфері комерційних послуг / І.М. Грищенко // Вісник КНУТД, 2006. - № 6. - С. 124-136.

 32. Грищенко І.М. Прогнозування комерційного підприємництва на локальному ринку / І.М. Грищенко, Ю.В. Білан // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. – № 5. - С. 95-98.

 33. Гром В. Все складніше стає утримувати доволі успішний бізнес, що в своїй основі містить непрозорі механізми здійснення партнерства / В. Гром // Економіст. - 2013. - № 2. - С. 6-7.

 34. Гудзь Ю.М. Міжнародна допомога та її вплив на підприємницьке середовище в Україні / Ю.М. Гудзь // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 5. – К., 2010. – С. 34-36.

 35. Гусєв Ю.В. Формування стратегій розвитку підприємництва на засадах франчайзингу / Ю.В. Гусєв // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 9. – К., 2010. – С. 181-184.

 36. Длігач А. Системно-рефлексивний маркетинг у сучасному підприємництві / А. Длігач // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 5. – С. 43-47.

 37. Дробот Е. Структурирование бизнеса / Е. Дробот // Економіст. - 2012. - № 4. - С. 8-12.

 38. Ефременко Д. Влияние крупного бизнеса на теорию и практику глобальной экологической политики / Д. Ефременко // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 11. - С. 61-68.

 39. Єфімова Г. Економіко-екологічна збалансованість підприємницької діяльності як передумова сталого розвитку регіону / Г. Єфімова, Н. Гришина // Економіст. - 2012. - № 6. - С. 22-24.

 40. Заворотній Р.І. Нові підходи до визначення вартості джерел фінансування бізнесу / Р.І. Заворотній // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 7. - С. 116-124.

 41. Заворотній Р.І. Розвиток оцінки зростання вітчизняного бізнесу / Р.І. Заворотній // Фінанси України. - 2011. - № 11. - С. 54-64.

 42. Ільєнко О.В. Розвиток теорії «економічна безпека підприємництва» в країнах з трансформаційною економікою / О.В. Ільєнко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2013. – С. 91-97.

 43. Катихін Є.О. Корпоративна соціальна відповідальність бізнесу та її основні принципи / Є.О. Катихін // Статистика України. - 2011. - № 3. - С. 83-86.

 44. Килошенко М. Корпоративный имидж как средство достижения бизнес-целей / М. Килошенко // Директор. - 2007. - № 12. - С. 22-23.

 45. Киричок О. Анализ результативности бизнес-образования (на примере Республики Казахстан) / О. Киричок // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 5. - С. 292-299.

 46. Кіктєв І. Планування відносин між суб’єктами підприємницької діяльності та органами виконавчої влади] / І. Кіктєв // Економіст. - 2008. - № 1. - С. 40-42.

 47. Ковалевська К.А. Сутність та форми організації підприємницької діяльності в умовах економічної інтеграції / К.А. Ковалевська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6. – К., 2008. – С. 81-84.

 48. Ковалишин П. Венчурний бізнес у США. Від кризи до кризи / П. Ковалишин // Економіст. - 2010. - № 7. - С. 69-71.

 49. Ковалишин П. Інститут " бізнес-ангелів" у США та Європі. Сучасний стан / П. Ковалишин // Економіст. - 2010. - № 8. - С. 52-55.

 50. Ковалишин П. Венчурний бізнес в Японії, стан та перспективи / П. Ковалишин // Економіст. - 2007. - № 4. - С. 64-66.

 51. Ковалишин П. Щодо розвитку венчурного бізнесу в Сінгапурі / П. Ковалишин // Економіст. - 2007. - № 12. - С. 44-47.

 52. Ковтун О. Стратегічні альтернативи для бізнесу та конкуренція в сучасній економіці / О. Ковтун // Економіка України. - 2012. - № 6. - С. 54-65.

 53. Коліщак В. Влада завжди готова підтримати та прийти на допомогу ініціативним підприємцям / В. Коліщак // Економіст. - 2008. - № 10. - С. 12-13.

 54. Кольчугина М. Бизнес-образование в России / М. Кольчугина // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 2. - С. 61-69.

 55. Коренюк П. Проблеми становлення екологічного підприємництва / П. Коренюк, О. Лук`янчикова // Економіст. - 2011. - № 9. - С. 60-64.

 56. Корнев Ю.Г. Теоретичні аспекти інформаційного забезпечення підприємницької діяльності / Ю.Г. Корнев // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 5. - С. 30-36.

 57. Кощій О.В. Методичні засади оцінювання рівня соціальної відповідальності бізнесу регіонів України / О.В. Кощій, І.О. Ворончак // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 5. - С. 141-151.

 58. Крупа К. Бізнес-процеси у період інформаційної ери (методики, засоби) / К. Крупа // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. – № 11. - С. 286-290.

 59. Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва / Н. Кудла // Економіка України. – 2008. - № 1. – С. 62-71.

 60. Кудласевич О.М. З історії становлення моделі соціальної відповідальності підприємництва у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття / О.М. Кудласевич // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 5. – К., 2011. – С. 31-36.

 61. Кудласевич О.М. Основні віхи історії вітчизняного підприємництва: ретроспективний аналіз / О.М. Кудласевич // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3. – К., 2011. – С. 100-104.

 62. Кужель О. За підприємців замовимо слово… / О.Кужель // Економіст. – 2009. - № 5. – С. 14-17.

 63. Левковська Л. Державна підтримка соціально відповідального бізнесу в Україні / Л. Левковська // Економіст. - 2011. - № 10. - С. 53-55.

 64. Лігоненко Л.О. Нові стратегічні завдання державної політики щодо розвитку підприємництва в Україні / Л.О. Лігоненко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - № 11. - С. 18-25.

 65. Ліпич Л.Г. Бізнес-процеси та їх інформаційне забезпечення / Л.Г. Ліпич, Л.О. Ющишина // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 10. - С. 202-206.

 66. Луцик Т.Р. Напрями підвищення ефективності підприємницької діяльності в сучасних умовах господарювання / Т.Р. Луцик, А.І. Червінська // Вісник КНУТД, 2012. - № 3. - С. 177-183.

 67. Мадзігон В.М. Підприємництво: причини виникнення і форми існування, підготовка молоді до підприємницької діяльності / В.М. Мадзігон, М.В. Вачевський // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. - № 7. – С. 3-12.

 68. Макарюк О.В. Управління вартістю бізнесу в контексті формування його безпеки і розвитку / О.В. Макарюк // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 3. - С. 131-138.

 69. Михальська В. Підготовка підприємств та підприємницька кадрова політика держави. Освітній аспект / В. Михальська // Економіст. – 2011. - № 3. – С. 49-51.

 70. Мокряк В. Багатоманітність і суперечливість підприємницьких орієнтацій: історія питання й сучасні реалії / В.Мокряк, Е. Мокряк // Економіка України. – 2009. - № 11. – С. 15-24.

 71. Мокряк В. Деякі тенденції розвитку регіональних моделей корпоративного підприємництва: світовий досвід та українська реальність / В. Мокряк, Е. Мокряк // Економіст. - 2007. - № 5. - С. 58-61.

 72. На шляху до благополуччя та успіху. У бізнесі допоможе діловий костюм // Легка промисловість. - 2010. - № 1. - С. 31.

 73. Наумов Д. Проблемний аспект поняття «підприємницький ризик» / Д. Наумов // Економіст. - 2008. - № 1. - С. 36-39.

 74. Ногачевський О.Ф. Франчайзинг в Україні: проблеми та перспективи / О.Ф. Ногачевський // Економіст. - 2010. - № 3. - С. 22-25.

 75. Ногачевський О.Ф. Франчайзинг в Україні: вибір і купівля франшизи / О.Ф. Ногачевський // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 12. - С. 63-69.

 76. Овчарек В. Співпраця між професійними об’єднаннями – засіб розвитку підприємництва / В. Овчарек // Маркетинг в Україні. – 2008. - № 5. – С.24.

 77. Онищенко В.О. Напрями вдосконалення управління процесом фінансового забезпечення регіонального розвитку підприємництва / В.О. Онищенко, Ю.О. Заборовець // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2010. – С. 143-146.

 78. Петренко К.В. Соціальне підприємництво як фактор розвитку депресивної території / К.В. Петренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 10. – К., 2011. – С. 189 -192.

 79. Покатаєва О.В. Методи державного регулювання підприємницької діяльності / О.В. Покатаєва // Економіка та держава. - 2008. - № 1. - С. 89-91.

 80. Попова Н.И. Организационно-правовые формы предпринимательской деятельности в Германии, их влияние на построение учета и формирование отчетности / Н.И. Попова, А.Н. Попович // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 2. – С. 82-85.

 81. Пузирьова П.В. Базові методи нейтралізації фінансових ризиків у підприємницькій діяльності / П.В. Пузирьова // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. - № 5. – С. 143-149.

 82. Романовський О.О. Економічна доцільність існування інноваційних підприємницьких університетів / О.О. Романовський // Економіка та держава. - 2011. - № 10. - С. 9-13.

 83. Савченко А.М. Основні історичні етапи становлення та розвитку корпоративної форми організації бізнесу / А.М. Савченко // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С.68-72.

 84. Сергієнко О.М. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва в Україні / О.М. Сергієнко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2. – К., 2011. – С. 100-104.

 85. Соломянюк Н.М. Маркетинг як сучасна концепція підприємництва / Н.М. Соломянюк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 10. – К., 2012. – С. 8-12.

 86. Ткаченко Т.П. Вплив підприємництва на формування якісно нової соціальної структури суспільства / Т.П. Ткаченко // Стратегічні пріоритети. – 2008. - № 1. – С. 96-101.

 87. Товканець С.А. Інформаційне забезпечення міжнародного бізнесу в рамках транскордонного співробітництва / С.А. Товканець, Г.В. Товканець // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 10. - С. 281-287.

 88. Туманов Б.Г. Бизнес в Африке. Если заглянуть за европейские декорации / Б.Г. Туманов // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. - № 1. - С. 116-123.

 89. Тюленєва Ю.В. Основи механізму управління ризиками підприємницької діяльності / Ю.В. Тюленєва // Проблеми науки. – 2010. - № 1. – С.39-46.

 90. Україна. Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва. Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні: Національна доповідь / Державний комітет з питань регуляторної політики та підприємництва України. // Економіст. - 2009. - № 5. - С. 18-63.

 91. Фастовець А.А. Модель управління вартістю бізнесу на основі стандартів систем менеджменту якості / А.А. Фастовець // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 3. - С. 32-42.

 92. Халковський О.М. Протидія корупції як структуроутворювальний елемент економічної безпеки підприємництва / О.М. Халковський // Економіка та держава. - № 12. - С. 86-88.

 93. Ходан І.В. Державна підтримка підприємництва: світовий досвід загального та особливого / І.В. Ходан // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7-8. –К., 2011. – С.36-42. – (Вип. 8).

 94. Царик І.М. Особливості ринкового і державного регулювання соціальної відповідальності бізнесу в умовах циклічності економіки / І.М. Царик // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 1. - С. 155-159.

 95. Цигилик І.І. Прогнозування, планування і регулювання як складові підприємницької діяльності в системі внутрішнього економічного механізму / І.І. Цигилик, В.Ф. Морещан, О.М. Морещан // Економіка. Фінанси. Право. – 2009. - № 4. – С. 6-9.

 96. Что такое франчайзинг? // Fashion Бизнес. - 2007. - № 6. - С. 14-17.

 97. Шаповалова А.С. Характеристика методів удосконалення бізнес-процесів / А.С. Шаповалова, О.М. Ляшенко, С.М. Шаповалова // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 2. - С. 33-39.

 98. Юхименко П.І. Цитович Микола Мартиніанович – фундатор теорії підприємницького прибутку / П.І. Юхименко, С.В. Бойко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. - № 2. – С. 31-40.

 99. Яковенко О.З. Сутність і функції підприємництва в інтеграції виробництва на основі кластерів у системі національного господарства / О.З. Яковенко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 1. - С. 79-87.

 100. Яцко В.В. Місце та роль підприємницької діяльності в трансформації цільової моделі ринкової економічної системи / В.В. Яцко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2008. – С. 109-112.


2. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва


 1. Аубакирова Г. Инновационная деятельность как способ адаптации предприятий к рыночной среде / Г. Аубакирова // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 2. - С. 132-144.

 2. Биллингтон К. Желаете улучшить свои бизнес-показатели? Внедряйте инновации, заимствуя их / К. Биллингтон, Р. Девидсон // Маркетинг. – 2009. - № 2. – С. 79-84.

 3. Бутко М. Підприємництво у прискоренні процесів інноваційного розвитку в Україні / М. Бутко, О. Попело // Економіст. – 2011. - № 5. – С. 49-53.

 4. Великий Ю.В. Влияние венчурного предпринимательства на инновационную деятельность / Ю.В. Великий // Економіка. Фінанси. Право. – 2010. - № 5. – С. 14-18.

 5. Ганущак-Єфіменко Л.М. Управління розвитком інноваційного потенціалу підприємств малого і середнього бізнесу на основі економічної інтеграції / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 6. - С. 72-79.

 6. Дмитраш О.П. Проблеми розвитку молодіжного інноваційного підприємництва в Україні / О.П. Дмитраш, В.В. Смиричинський // Проблеми науки. – 2009. - № 2. – С. 10-16.

 7. Дунська А.Р. Управління міжнародною конкурентоспроможністю вітчизняних підприємств на інноваційній основі / А.Р. Дунська // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 7. - С. 104-109.

 8. Мігай Н.Б. Макроекономічні передумови розвитку інноваційного підприємництва / Н.Б. Мігай // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 1. - С. 72-78.

 9. Наливайченко К.В. Державна підтримка інноваційного бізнесу / К.В. Наливайченко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2. – К., 2012. – С. 85-90.

 10. Никифоров А.Є. Організаційні форми інноваційного підприємництва / А.Є. Никифоров // Проблеми науки. – 2010. – № 2. – С. 15-26.

 11. Павленко І.В. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва в Україні / І.В. Павленко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2. – К., 2010. – С. 55-61.

 12. Пиріг Д.З. Досвід розвитку управління інноваційною діяльністю малих підприємств у зарубіжних країнах / Д.З. Пиріг // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 3. - С. 163-170.

 13. Пиріг Д.З. Урахування ризиків в оцінці економічної ефективності інноваційних проектів малих підприємств / Д.З. Пиріг // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 7. - С. 144-152.

 14. Романовський О.О. Роль моделі «потрійної спіралі» Г. Іцковіца і підприємницьких ВНЗ у розвитку інновацій / О.О. Романовський // Актуальні Проблеми Економіки. – 2012. - № 1. – С. 32-43.

 15. Умеров Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого й середнього бізнесу / Р.Е. Умеров // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 11. - С. 108-115.

 16. Умеров Р.Е. Використання зарубіжного досвіду інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу в сучасних умовах українського ринку / Р.Е. Умеров // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 6. - С. 96-105.

 17. Чернявська Ю.Б. Інноваційне підприємництво – пріоритетний напрям розвитку вітчизняного ринку праці / Ю.Б. Чернявська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7-8. – К., 2011. – С. 53-58. – (Вип. 8).

 18. Шаргородский А.П. Маркетинг-инновации – успех современного бизнеса / А.П. Шаргородский // Маркетинг и реклама. – 2010. - № 1. – С. 52-54.

 19. Юхновський І.В. Інституціоналізація інноваційного підприємництва в транзитивній економіці / І.В. Юхновський // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 10. – К., 2010. – С. 94-98.


3. Проблеми та пріоритети малого та середнього підприємництва


 1. Ігнатьєва І.А. Менеджмент організації малого та середнього бізнесу: підручник / І.А. Ігнатьєва, О.М. Паливода, Р.В. Янковий. – К.: КНУТД, 2012. - 243 с.

 2. Сиротинська А.П. Інформаційні системи підприємств малого бізнесу: навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А.П. Сиротинська, І.Д. Лазаришина. – К.: ЦУЛ, 2008. - 264 с.

 3. Сук Л.К. Облік на підприємствах малого бізнесу : навч. посіб. / Л.К. Сук, П.Л. Сук, О.В. Данілочкіна. – К.: Каравела, 2012. - 352 с.

 4. Алтынбеков М.А. Организация бухгалтерского учета на предприятиях малого бизнеса / М.А. Алтынбеков // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 7. - С. 268-275.

 5. Бельтюков Е. Развитие экономики на основе создания совместных предприятий / Е. Бельтюков, О.М. Маттиас // Економіст. - 2011. - № 8. - С. 18-23.

 6. Берєзін І. Середній бізнес Росії: якісні характеристики та кількісні оцінки / І. Берєзін // Маркетинг в Україні. – 2008. - № 6. – С. 60-63.

 7. Бобиль В. Розвиток малого та середнього підприємництва як складова соціально-економічної стабільності сучасної України / В. Бобиль // Україна: аспекти праці. – 2008. - № 3. – С. 35-38.

 8. Болдирєва К.В. Категорія прибутку в системі відносин малого підприємництва / К.В. Болдирєва // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 3. - С. 144-153.

 9. Большая коррупция из-за малого бизнеса // Маркетинг и реклама. – 2011. - № 12. – С. 30-33.

 10. Бондарук Т.Г. Державна політика підтримки малого підприємництва / Т.Г. Бондарук // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - № 6. - С. 115-122.

 11. Бондарчук К. Мале підприємництво як засіб розширення сфери зайнятості економічно активного населення / К. Бондарчук // Україна: аспекти праці. – 2011. - № 1. – С. 18-24.

 12. Васильців Т.Г. Стратегія розвитку малого бізнесу в малих містах, визначення першочергових завдань в цій сфері / Т.Г. Васильців, О.І. Іляш // Економіка та держава. – 2008. - № 6. – С. 28-34.

 13. Версан В.Г. Малое предпринимательство – неиспользованные резервы / В.Г. Версан // Стандарты и качество. – 2009. - № 9. – С. 40-43.

 14. Волошин В.І. Проблеми та пріоритети зміцнення фінансової безпеки малого й середнього підприємництва в Україні / В.І. Волошин // Фінанси України. - 2011. - № 11. - С. 76-82.

 15. Воронов М.П. Державне регулювання розвитку та підтримки малого і середнього підприємництва: досвід України і ЄС / М.П. Воронов, І.В. Дихнич // Статистика України. – 2011. - № 2. – С. 88-92.

 16. Гавриленко Н.В. Соціально-економічний аналіз малого бізнесу в Миколаївському регіоні / Н.В. Гавриленко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 2. - С. 148-155.

 17. Гаврюшенко Г. Зарубіжний досвід розвитку підприємницької діяльності та самозайнятості серед людей з інвалідністю/ Г. Гаврюшенко // Україна: аспекти праці. – 2013. - № 4. – С. 45-50.

 18. Ганущак-Єфіменко Л.М. Економічна інтеграція як основа розвитку підприємств малого і середнього бізнесу / Л.М. Ганущак-Єфіменко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 3. - С. 70-77.

 19. Гладун П.П. Управління каналами розподілу продукції як складова комерційного успіху підприємства / П.П. Гладун // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 6. - С. 83-88.

 20. Головченко Т.М. Концептуальні основи розвитку малих вовнопереробних підприємств / Т.М. Головченко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 1. - С. 119-126.

 21. Гончарова Н.В. Регуляторна політика держави в сфері малого підприємництва України / Н.В. Гончарова // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 7-8. – К., 2008. – С. 95-97. – (Вип. 8).

 22. Горняк О. Місце малого і середнього підприємництва в структурі міжнародного бізнесу (інвестиційний аспект) / О. Горняк, Ду Чуньбу // Маркетинг в Україні. – 2010. - № 5. – С. 24-28.

 23. Грицино О.М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні / О.М. Грицино // Економіка та держава. - 2011. - № 6. - С. 32-33.

 24. Грицино О.М. Фінансові аспекти організації малого бізнесу в Україні (продовження)/ О.М. Грицино // Економіка та держава. - 2011. - № 7. - С. 24-25.

 25. Ґудзь Ю.Ф. Інтеграція малих підприємств як стратегічний напрям підвищення ефективності в нестабільному підприємницькому середовищі / Ю.Ф. Ґудзь // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 8. - С. 184-195.

 26. Дєгтяр О.А. Напрями вдосконалення організаційно-правового механізму державного регулювання розвитку малого підприємництва / О.А. Дєгтяр // Економіка та держава. - К., 2008. - № 2. - С. 81-83.

 27. Дубовик О.Ю. Доцільність стимулювання малого та середнього бізнесу / О.Ю. Дубовик, Н.В. Гавриленко // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 1. – С. 15-17.

 28. Жуковська О.А. Інтервальна модель прийняття кредитного рішення малим підприємством в умовах нестабільності цін / О.А. Жуковська, В.В. Ковальова // Економіка та держава. - 2011. - № 5. - С. 71-73.

 29. Кампо Г.М. Дослідження зовнішнього середовища функціонування суб'єктів малого бізнесу в Закарпатській області / Г.М. Кампо // Актуальні Проблеми Економіки. - 2007. - № 11. - С. 115-124.

 30. Кампо Г.М. Методичний підхід до вимірювання розвитку малого бізнесу в містах і районах регіону / Г.М. Кампо // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 6. - С. 169-179.

 31. Карпій С. Розвиток малого підприємництва як стратегія реалізації політики зайнятості на регіональному рівні / С. Карпій, В. Дьоміна // Економіст. - 2007. - № 4. - С. 42-45.

 32. Кириченко О.А. Стратегія розвитку малого та середнього бізнесу в Україні / О.А. Кириченко, К.Г. Ваганов // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 1. - С. 103-118.

 33. Комаха О.О. Проблеми регулювання розвитку малого та середнього бізнесу: досвід Японії та уроки для України / О.О. Комаха // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 5. – К., 2012. – С. 36-39.

 34. Кондратьев В. Средний бизнес в мире и в России / В. Кондратьев, Г. Рамазанов // Мировая экономика и международные отношения. - 2008. – № 6. - С. 13-18.

 35. Корнецький А.О. Особливості малого підприємництва України / А.О. Корнецький // Економіка та держава. - К., 2011. - № 5. - С. 83-85.

 36. Корнух О.М. Державна підтримка розвитку малого підприємництва в Україні: сутність, форми та напрями / О.М. Корнух // Економіка та держава. – 2008. - № 7. – С. 82-84.

 37. Костюк О.М. Самостійне існування малого бізнесу / О.М. Костюк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 5. – К., 2010. – С. 133-137.

 38. Кувила О. Малый бизнес: где взять деньги на стартап? / О. Кувила // Индустрия моды. – 2011. - № 4. – С. 72-76.

 39. Кудла Н. Багатофункціональний розвиток сільських територій від базових ідей до активізації місцевого підприємництва / Н. Кудла // Економіка України. - К. : Преса України, 2008. - № 1. - С. 62-71.

 40. Куцик О.І. Обґрунтування суті малого підприємництва та особливості його функціонування / О.І. Куцик // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 12. – К., 2012. – С. 164-169.

 41. Ломсадзе Д.Г. Актуальні проблеми теорії і практики бізнесу в Росії / Д.Г. Ломсадзе // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 3. - С. 289-296.

 42. Олофінський О.О. Малий бізнес як сучасний механізм розв’язання соціально-економічних проблем в Україні / О.О. Олофінський // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 2. – К., 2011. – С. 22-27.

 43. Остапенко Н.В. Сутність і структура інституціонально-економічного механізму підтримки малого підприємництва / Н.В. Остапенко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 7. - С. 86-93.

 44. Піскунов О.В. Моделювання розвитку малого підприємства за різних форм державної фінансової підтримки / О.В. Піскунов // Фінанси України. - 2010. - № 8. - С. 115-124.

 45. Прокопенко Н.С. Удосконалення методичного підходу щодо оцінки рівня якості системи фінансового забезпечення розвитку малого підприємництва / Н.С. Прокопенко, О.І. Куцик // Економіка. Фінанси. Право. – 2013. - № 4. – С. 33-38.

 46. Сабіна Н.Ю. Державне регулювання малого підприємництва як один із напрямів економічної соціалізації в Україні / Н.Ю. Сабіна // Економіка та держава. - 2011. - № 2. - С. 65-67.

 47. Серраскуеро З. Ріст малих та середніх підприємств: емпіричні дані на основі динамічної панелі оцінювання / З. Серраскуеро, П.М. Нуньєс // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 12. - С. 40-47.

 48. Соломенко О.Є. Інформаційне забезпечення управління ризиковою ситуацією на малому підприємстві / О.Є. Соломенко, О.А. Виноградов // Актуальні Проблеми Економіки. - 2010. - № 4. - С. 144-149.

 49. Ступко А.В. Тенденції розвитку малого бізнесу в Дніпровському регіоні / А.В. Ступко // Економіка та держава. - 2010. - № 8. - С. 63-66.

 50. Титов Б. Создать условия для выгодных, удобных и безопасных инвестиций // Business Excellence. – 2013. - № 8. – С. 16-20.

 51. Ткаченко І.В. Проблеми функціонування дрібного приватного виробництва радянської економіки періоду нової економічної політики (1921 – 1928 рр.) / І.В. Ткаченко // Економіка та держава. – 2011. - № 2. – С. 13-16.

 52. Умеров Р.Е. Аналіз зарубіжного досвіду інвестування інноваційного розвитку малого і середнього бізнесу / Р.Е. Умеров // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 12. – К., 2011. – С. 114-116.

 53. Умеров Р.Е. Принципи і методи оцінювання ефективності інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу / Р.Е. Умеров // Актуальні проблеми Економіки. – 2011. - № 11. – С. 108-115.

 54. Умеров Р.Е. Організаційний механізм інвестування інноваційної діяльності малого і середнього бізнесу в Україні / Р.Е. Умеров // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 12. - С. 160-164.

 55. Умеров Р.Е. Особливості розвитку малого підприємництва в Україні / Р.Е. Умеров // Актуальні Проблеми Економіки. - 2012. - № 10. - С. 64-67.

 56. Усик В.І. Розвиток поняття «сектор малого та середнього бізнесу» в Україні та ЄС / В.І. Усик // Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - № 4. - С. 153-158.

 57. Федорченко С.В. Проблеми розвитку малого бізнесу в Україні / С.В. Федорченко // Економіка та держава. - К., 2008. - № 5. - С. 4-5.

 58. Шабранська Н.І. Інституційні шляхи розв’язання проблем ресурсного забезпечення малого інноваційного підприємництва / Н.І. Шабранська // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 11. – К., 2011. – С. 108-114.

 59. Шерстенников Ю.В. Економічна динаміка малого підприємства в моделі скінченних різниць / Ю.В. Шерстенников // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 8. - С. 240-245.

 60. Шерстенников Ю.В. Динамическая модель развития малого предприятия с мультипликативной производственной функцией типа Кобба-Дугласа / Ю.В. Шерстенников // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 1. - С. 228-234.

 61. Шерстенников Ю.В. Модель малого предприятия в структуре промышленного комплекса / Ю.В. Шерстенников // Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - № 5. - С. 278-287.

 62. Шерстенников Ю.В. Модель життєвого циклу проекту і сезонності в роботі малого підприємства / Ю.В. Шерстенников // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 8. - С. 334-347.


4. Галузеве підприємництво


 1. Грєхов А.М. Електронний бізнес (Е - комерція): навч. посіб. для студ. вищих навч. закладів / А.М. Грєхов. – К.: Кондор, 2008. - 302 с.

 2. Бабенко В.А. Формирование экономико-математической модели динамики процесса управлениия инновационными технологиями на предприятиях АПК / В.А. Бабенко // Актуальні Проблеми Економіки. - 2013. - № 1. - С. 182-186.

 3. Базилюк А.В. Економічні наслідки міжнародної технічної допомоги в організації агробізнесу України / А.В. Базилюк, О.О. Миненко // Актуальні Проблеми Економіки. – 2010. - № 9. – С. 24-33.

 4. Басюк Д. Кластерна модель як фактор підвищення конкурентоспроможності туристичного продукту міста Кам`янець-Подільського / Д.Басюк // Економіст. – 2008. - № 10. – С. 40-42.

 5. Бєлєнкова О.Ю. Оцінка фінансової стійкості малих будівельних підприємств України в 2000-2008 роках / О.Ю. Бєлєнкова, Н.Б. Сердюченко, Ю.В. Антропов // Економіка та держава. - 2011. - № 1. - С. 56-60.

 6. Божидарнік Т. Форми підприємництва в молокопродуктовому підкомплексі: проблеми інституціоналізації та перспективи інтеграції / Т. Божидарник // Економіст. – 2010. - № 12. – С. 42-45.

 7. Булах Т.М. Організаційно-економічне забезпечення регіонального розвитку підприємництва в сфері послуг / Т.М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 4. – К., 2008. – С. 143-149.

 8. Булах Т.М. Шляхи поліпшення ресурсного забезпечення розвитку підприємництва в сфері послуг / Т.М. Булах // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 1. – К., 2010. – С. 66-69.

 9. Герасимчук Н.А. Розвиток підприємництва на селі шляхом організації співпраці малих сільськогосподарських і агротуристичних підприємств / Н.А. Герасимчук // Актуальні Проблеми Економіки. - 2009. - № 9. - С. 96-101.

 10. Гринь Є.Л. Механізм вдосконалення інформаційно-консультаційного забезпечення розвитку агробізнесу / Є.Л. Гринь // Економіка та держава. – 2008. - № 11. – С. 107-108.

 11. Грищенко І.М. Фактори розвитку комерційних послуг в економіці України / І.М. Грищенко // Економіка та держава. – 2007. - № 2. – С. 21-23.

 12. Давиденко Н.М. Етика бізнесу як основний елемент корпоративної культури в АПК / Н.М. Давиденко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 3. – К., 2011. – С. 13 -14.

 13. Давиденко Н.М. Розвиток корпоративного управління в агробізнесі України / Н.М. Давиденко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 3. – К., 2012. – С. 95-99.

 14. Долгошея Н.О. Теоретичні основи трактування агробізнесу в економічній науці / Н.О. Долгошея // Економіка та держава. – 2011. - № 1. – С. 76-78.

 15. Дутко Н.Г. Напрями розвитку державно-приватного партнерства: галузь охорони здоров’я / Н.Г. Дутко // Економіка та держава. – 2011. - № 1. – С. 105-108.

 16. Запатріна І.В. Публічно-приватне партнерство в Україні: перспективи застосування для реалізації інфраструктурних проектів і надання публічних послуг / І.В Запатріна // Економіка і прогнозування. – 2010. - № 4. – С. 62-86.

 17. Кавун О.О. Організаційні засади формування підприємницьких об'єднань у конкурентному середовищі роздрібної торгівлі / О.О. Кавун // Актуальні Проблеми Економіки. - 2011. - № 6. - С. 101-106.

 18. Казакова Е. Роль корпоративных медиа в турбизнесе / Е. Казакова // Маркетинг и реклама. – 2010. - № 7-8. - С. 36-39.

 19. Кифяк В.Ф. Організаційно-економічні засади створення та функціонування рекреаційно-турістичного кластера на Буковині / В.Ф. Кифяк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 11. – К., 2007. – С. 96-101.

 20. Клименко Н.А. Методичні підходи до системної взаємодії еколого-економічних процесів в агробізнесі / Н.А. Клименко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 6. – К., 2008. – С. 77-80.

 21. Клокар О.О. Аналіз та підвищення ефективності підприємницької діяльності в аграрному секторі економіки / О.О. Клокар // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 7-8. – К., 2011. – С. 67-69. – (Вип. 7).

 22. Корсак В. Франчайзинг – ефективний спосіб організації роздрібної торгівлі та стимулювання розвитку економіки регіонів / В. Корсак // Економіст. - 2012. - № 8. - С. 60-62.

 23. Котюк А.Б. Планування підприємницької діяльності автомобілебудівними компаніями України / А.Б. Котюк // Актуальні Проблеми Економіки. - 2008. - № 3. - С. 128-133.

 24. Мельник Б. Про птахівничий бізнес Миколаївщини / Б. Мельник // Економіка України. – 2010. - № 11. – С. 79-82.

 25. Натрошвілі С.Г. Ефективна інтеграція бізнесу, науки і освіти як умова зростання вартості компаній в постіндустріальній економіці / С.Г. Натрошвілі // Проблеми науки. – 2012. - № 1. – С. 2-9.

 26. Николаюк О.М. Механізм управління підприємницькими ризиками виробників хмелю / О.М. Николаюк // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 6. – К., 2010. – С. 91-97.

 27. Очередной съезд Российского союза предпринимателей текстильной и легкой промышленности состоялся в Москве 15 декабря 2011 года // Текстильная промышленность. - М., 2011. - № 8. - С. 8-13.

 28. Рижакова Г.М. Вплив факторів на обсяг реалізації продукції (робіт,послуг) малих підприємств у освіті / Г.М. Рижакова // Економіка та держава. - К., 2011. - № 1. - С. 68-70.

 29. Сидоренко І.О. Реструктуризація у готельному бізнесі / І.О. Сидоренко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наук. праць. Вип. 10. – 2011. – С. 133-138.

 30. Скакун В.А. Вступ до теорії управління бізнес-процесами будівельних підприємств / В.А. Скакун // Економіка та держава. - 2008. - № 10. - С. 58-60.

 31. Сокова Г.Г. Анализ бизнес-процессов текстильных предприятий на примере ООО "Зворыкинская Мануфактура" (г. Кострома): систематизация информационных потоков / Г.Г. Сокова, М.В. Исаева, Л.Ю. Киприна // Известия высших учебных заведений. Технология текстильной промышленности. - 2012. - № 4. - С. 5-7.

 32. Тупкало В.М. Стратегія розвитку готельного бізнесу в Україні / В.М. Тупкало, Г.П. Вітавська // Економіка та держава. – 2007. - № 4. – С. 43-44.

 33. Чорна Н.П. Розвиток аграрного бізнесу в Україні в контексті впливу світової фінансово-економічної кризи / Н.П. Чорна // Актуальні Проблеми Економіки. – 2009. - № 11. – С. 40-48.

 34. Штангрет А.М. Ключові аспекти розвитку підприємництва у видавничо-поліграфічній галузі України / А.М. Штангрет, В.В. Шляхетко // Формування ринкових відносин в Україні: Збірник наукових праць. Вип. 7-8. – К., 2008. – С. 61-65. – (Вип. 8).

 35. Ярмолка В.М. Особливості стратегічного маркетингового планування в посередницьких організаціях туристичної індустрії / В.М. Ярмолка // Актуальні Проблеми економіки. – 2010. - № 8. – С. 191-196.Зміст
1. Загальні питання теорії та практики……………….3

2. Організаційно-функціональна структура інноваційного підприємництва……………………....11

3. Проблеми та пріоритети малого та середнього підприємництва……………………………………….13

4. Галузеве підприємництво………………………….18

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка