Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України м. Київ, 2012 Затверджено Наказом Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України від 21. 05. 12 р. №604Сторінка5/6
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.07 Mb.
1   2   3   4   5   6

ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ІГРОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Освітні завдання:

- забезпечувати розвиток вільної самостійної ігрової діяльності дітей;

- формувати стійкий інтерес до пізнання навколишнього світу і себе в ньому;

- залучати дітей до участі в різних видах ігор (творчі – сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані; ігри з правилами – дидактичні, рухливі, інтелектуальні; народні), навчати розрізняти їх за змістом, характерними особливостями;

- допомагати дітям орієнтуватися у виборі зручного часу та місця для гри, способах організації ігрової обстановки; залучати їх до підготовки та виготовлення атрибутів, декорацій, ігрових моделей та фонів тощо;

- реалізовувати потребу дітей в активних ігрових діях, використанні іграшок та їх замінників, виконанні різноманітних ролей, самостійному вигадуванні сюжетів, зображенні казкових та реальних героїв, використанні словесних та образних виразних засобів (міміки, жестів, поз, ходи) тощо;

- забезпечувати задоволення ігрових уподобань кожної дитини, враховувати їх під час розподілу ігрових ролей та у ході виконання ігрових завдань;

- сприяти виникненню в грі дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за інтересами; спонукати до обміну думками, оцінювання себе й інших, висловлювання власних суджень стосовно перебігу й підсумків гри;

- формувати навички спільних дій між дітьми, уміння домовлятися про задум, підбирати іграшки й атрибути, розподіляти ролі, узгоджувати дії, разом приймати рішення, діяти при потребі як команда та ін.;

- розвивати пізнавальні психічні процеси ( творчу уяву, сприймання, пам’ять, увагу, мислення), заохочувати до активного мовленнєвого спілкування;

- стимулювати розвиток творчих здібностей, розвивати самостійність, ініціативність, організованість, заохочувати до імпровізації;

- виховувати моральні якості особистості (доброту, чуйність, товариськість, взаємодопомогу, толерантність, чесність, справедливість) та вольові риси характеру (наполегливість, цілеспрямованість, відповідальність) тощо.


Сюжетно-рольові ігри

- сприяти урізноманітненню тематики сюжетно-рольових ігор, підтримувати спільне творче розгортання ігор за сюжетами, які ґрунтуються на життєвому досвіді дітей та їхніх уявленнях про довкілля;

- залучати до опанування різними способами рольової поведінки; удосконалювати вміння встановлювати множинні рольові зв'язки, переходити від однієї ролі до іншої;

- залучати до самостійного створення задуму, розгортання сюжета, розподілу та виконання взятих на себе ролей, ігрових дій, регулювання ігрових та реальних міжособистісних стосунків, аналізу досягнутих результатів тощо;

- активізувати дитячу уяву і стимулювати творчість шляхом включення в один сюжет реальних і вигаданих персонажів, зміни знайомої сюжетної лінії на нову, розширення діапазону ролей, збільшення кількості учасників тощо.

Орієнтовний перелік ігор:

«Сім’я», «День народження», «Магазин», «Будинок моди», «Салон краси», «Автомайстерня», «Пілоти», «Машиністи потягу», «Пошта», «Школа», «Будівельники», «Пожежники», «Лікарня», «Аптека», «Бібліотека», «Телебачення», «Кінотеатр», «Кіностудія», «Дослідники космосу», «Дослідники підводних світів», «Астрономи» та ін.Конструкторсько-будівельні ігри

- стимулювати інтерес і бажання до відображення широкого кола об’єктів навколишньої дійсності, використовуючи при цьому попередньо набутий досвід конструктивно-будівельної діяльності з різними конструкторами, природним та штучним матеріалом;

- розвивати конструктивні здібності (вміння планомірно розглядати предмети і споруди, виокремлюючи основні складові конструкції, їх співвідношення за розмірами, формами, розташуванням; створювати власні роботи за зразком, умовою, задумом, план-схемою; добирати необхідний матеріал, деталі; використовувати різні способи створення будівлі та елементи оздоблення);

- сприяти розвитку мислення, уяви, мовлення, просторового уявлення, сенсорних та моторних навичок;

- привчати дітей діяти послідовно, злагоджено з іншими учасниками, аналізувати результати власної та спільної діяльності.
Орієнтовний перелік ігор:

«Будуємо міст», «Багатоповерхові новобудови», «Казковий будинок», «Річковий порт», «Аеропорт», «Космодром», «Трек для мотогонок», «Залізниця», «Вокзал», «Зоопарк», «Ферма», «Ігровий майданчик», «Мийка для авто», «Фабрика меблів», «Дитячий садок майбутнього», «Місто мрій», «Наша вулиця», «Палац казок», «Котеджне містечко», спорудження різних конструкцій із природних матеріалів (снігу, піску, каміння) тощо.


Театралізовані ігри

- заохочувати дітей до розігрування відомих і нових сюжетів за змістом і мотивами літературних творів, в тому числі казок та інших жанрів усної народної творчості;

- ознайомлювати з різними видами театру (театр образних іграшок, театр-рукавичка, пальчиковий, тіньовий, маріонетковий, телетеатр, театр на фланелеграфі, театр бі-ба-бо, театр магнітних іграшок тощо) та властивими їм способами відтворення образів і подій конкретного художнього твору;

- удосконалювати вміння розігрувати постановки, вчити емоційно та інтонаційно виразно характеризувати персонажів, відображати їхні рольові дії і взаємини, виявляти власне ставлення до них та їхніх вчинків,

- підтримувати своєрідність відтворення кожною дитиною різноманітних імітаційних рухів та емоційних станів персонажів;

- розвивати відповідальне ставлення до самостійного добору і створення необхідної атрибутики, оформлення імпровізованої сцени або розміщення декорацій, реквізиту;

- стимулювати розвиток дитячої творчості, формувати художньо-естетичні смаки та уподобання.
Орієнтовний перелік ігор:

«Ходить гарбуз по городу», «У зимовому лісі», «Колобок», «Рукавичка», «Кіт, цап та баран», «Котик і півник», «Лебідь, щука і рак», «Пан Коцький», «Муха-Цокотуха», «Кицин дім», «Школа світлофора Моргайка» та ін.


Дидактичні ігри

- сприяти прояву пізнавальної активності, розвитку сприймання (через дію різних аналізаторів – зорового, слухового, смакового, тактильного), логічного мислення, активного мовлення, пам’яті, уваги;

- спонукати до узагальнення і закріплення в ході гри набутих дітьми уявлень про явища і об’єкти довкілля;

- викликати інтерес до різних видів дидактичних ігор (словесних, музичних, настільно-друкованих, з іграшками і предметами), вчити виділяти їх з-поміж інших ігор, особливу увагу звертати на наявність правил і певних дій, які є обов’язковими для виконання усіма учасниками гри;

- розвивати вміння із організації гри (зібратися для гри, обрати ведучого, розподілити ігрові обов’язки між гравцями, контролювати й оцінювати власні дії та дії інших);

- спонукати до придумування варіантів проведення гри, творчого та самостійного вирішення ігрового завдання;

- виховувати прагнення до якісного виконання правил та отримання позитивного результату гри.
Орієнтовний перелік ігор:

«Чарівний мішечок», «Коли це буває?», «Їстівне – неїстівне», «Що змінилося?», «Пори року», «Добери пару», «Уважним будь!», «Хто більше запам’ятає?» , «Котрий по порядку», «Дні тижня», «Геометрична мозаїка», «Знайди за описом», «Визнач напрямок», «Потрібно – не потрібно», «Де що росте?», «Скажи навпаки», «Впізнай за описом», «Хто де живе?», «Кому що потрібно для роботи?», «Магазин», «Виправ помилку» тощо.


Рухливі ігри

- забезпечувати потребу дитини в достатній руховій активності;

- сприяти розвитку основних рухів (ходьба, біг, стрибки, лазіння, повзання, метання, кидання), рівноваги, окоміру та інших фізичних якостей, удосконаленню рухових навичок та вмінь;

- вчити дотримуватися відповідних правил, запам’ятовувати і точно відтворювати хід рухливої гри, її текст (за наявності);

- розвивати здатність до відтворення знайомих рухів у різних ігрових ситуаціях, заохочувати до імпровізації та придумування нових варіантів гри;

- спонукати до самостійності у підготовці місця для гри, ігрового обладнання, інвентарю, атрибутів, при зборі на гру, розподілі ігрових ролей, поділі на команди;

- виховувати почуття колективізму, товариськості, справедливості при владнанні конфліктних ситуацій, підведенні підсумків і визначенні переможців; заохочувати до прояву позитивних емоцій (радості від спільної перемоги, успіхів товаришів і суперників по грі, задоволення від самого процесу гри разом із друзями).
Орієнтовний перелік ігор подано у розділі «Фізичний розвиток».
Інтелектуальні ігри

- викликати інтерес до вирішення проблемних та логічних завдань;

- удосконалювати основні мислительні операції (синтез, аналіз, узагальнення, абстрагування);

- сприяти прояву яскравих інтелектуальних емоцій (здивування, сумніву, впевненості, здогадки, радості відкриття та успіху);

- розвивати винахідливість, допитливість, наполегливість та здатність самостійно розмірковувати і знаходити розв’язання.
Орієнтовний перелік ігор:

кросворди, ребуси, загадки, метаграми, анаграми, шаради, чайнворди, шашки, шахи, «Танграм», «Чарівні палички», п’ятнашки, «кубик Рубіка», диво-змійка, головоломки, лабіринти, комп’ютерні ігри та ін.


Народні ігри

- формувати уявлення про різні види народних ігор (забави, рухливі, дидактичні);

- ознайомлювати із характерними особливостями народних ігор свого та інших регіонів України, їх правилами, основними сюжетами, ігровими діями;

- вправляти у гармонійному поєднанні словесних фраз, мелодії, танцювальних рухів, елементів драматичної дії іграх-хороводах та інших іграх сезонно-обрядового, соціально-побутового характеру;

- привчати до широкого використання у самостійній ігровій діяльності малих ігрових фольклорних жанрів (закличок і зазивалок, примовлянок, лічилок, мирилок), народної іграшки;

- розвивати почуття гумору, здорової змагальності, уміння розуміти виховну цінність народної гри;

- виховувати інтерес до пізнання культурної спадщини рідного народу.
Орієнтовний перелік ігор:

«Сміх», «Грицю, Грицю, до роботи», «Подоляночка», «Дід Панас», «Пень», «Жали, жали женчики», «Котилася торба», «Вийди, вийди, Іванко», «Міцний горішок», «Хватай за чуба», «Горить, палає», «Безкінечна гра», «Визволай», «Як у наших, у воріт», народні загадки, небилиці тощо.


Поради батькам:
- обирайте іграшки та ігри, які відповідають санітарно-гігієнічним нормам та є безпечними для життя і здоров’я ваших дітей;

- купуйте ті ігри та іграшки, які є педагогічно цінними у даному віці;

- оберігайте дітей від ігор та іграшок, пов’язаних із проявами агресії, жорстокості, цинічного ставлення до загальнолюдських цінностей;

- спонукайте дитину до вияву самостійності у доборі ігор та іграшок, поважайте її вибір;

- створіть для дитини власний ігровий осередок, в якому б знайшлося місце для різних видів ігор та іграшок, в тому числі і народних; привчайте підтримувати в ньому порядок;

- виділяйте більше часу на спільні з дитиною ігри, не бійтеся на деякий час повернутися у дитинство;

- розширюйте уявлення дитини про навколишній світ (спостерігайте за явищами та предметами; відвідуйте музеї, театри, установи громадського користування; знайомтеся з різними професіями та ін.), заохочуйте до відображення побаченого в іграх;

- виготовляйте власноручно разом з дітьми ігри та іграшки, пропонуйте їх для ігор;

- цікавтеся досвідом інших батьків щодо виготовлення іграшок власними руками, використовуйте цей досвід у сімейному бутті;

- розповідайте про свої улюблені в дитинстві ігри й іграшки; при можливості познайомте з іграшками, що існували багато часів тому; з цією метою відвідуйте Державний музей іграшки у Києві, місцеві краєзнавчі музеї, виставки народного мистецтва;

- читайте та обговорюйте сюжети казок, характери героїв, навчайте дітей творчо відображати реальні життєві та казкові ситуації;

- влаштовуйте вдома театральні вистави за змістом прочитаного, побаченого або вигаданого сюжету;

- вчіть дитину гратися з іншими дітьми, встановлювати дружні стосунки, дотримуватися правил, поважати партнерів по грі тощо;

- відвідуйте всією родиною дитячі ігрові центри, частіше грайте разом у спортивні ігри на свіжому повітрі, організовуйте ігри з дітьми та дорослими під час родинних, дитячих свят.


Показники сформованості ігрових умінь


 • виявляє інтерес до ігрової діяльності, радіє можливості грати;

 • орієнтується у різних видах ігор (сюжетно-рольові, конструкторсько-будівельні, театралізовані, дидактичні, рухливі, інтелектуальні, народні), знає їх характерні особливості, із задоволенням грає в них;

 • відтворює свої уявлення про навколишній світ та ставлення до подій, людей, предметів і явищ у різних іграх; творчо відображає в них діяльність та взаємини дорослих, реальні та уявні події;

 • здатна урізноманітнювати ігровий сюжет (відображати в ньому події з особистого життя, життя людей з найближчого оточення, суспільні події);

 • вносити зміни у перебіг вже знайомої гри з правилами (ускладнення, варіації основних дій і правил, збільшення або зменшення кількості учасників, заміна ігрової атрибутики);

 • виявляє самостійність у виборі гри, раціонально використовує предметно-ігрове се­ре­довище для реалізації ігрових задумів;

 • використовує в іграх різноманітні іграшки, предмети-замінники, атрибути, різні матеріали відповідно до призначення, змісту; виготовляє при потребі їх власноруч, проявляє винахідливість та практичність;

 • передає особливості взятої на себе ролі, добре типізує та індивідуалізує, використовуючи при цьому різні засоби виразності; приймає ігрові правила і дотримується їх;

 • із задоволенням грається разом з дітьми або дорослими, вміє налагоджувати партнерські стосунки, виявляє товариськість, толерантність, рахується з думкою інших; радіє спільному успіху; дотримується норм та етикету спілкування;

 • має власні ігрові уподобання, значний перелік найулюбленіших сюжетів, тем ігор та коло постійних товаришів-спільників по грі.


ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
ТРУДОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Освітні завдання:

- збагачувати, розширювати уявлення про працю дорослих, її соціальну значущість, різні ви­ди праці, матеріали, знаряддя праці, їх особливості і правильне застосування;

- формувати стійкий інтерес до праці дорослих, бажання наслідувати їх;

- збагачувати досвід соціальної комунікації у процесі організованої і самостійної трудової діяльності;

- вдосконалювати життєво важливі рухи, розвивати фізичні, вольові якості;

- на­вчати раціональних прийомів роботи, дотримання певної послідовності дій у процесі праці;

- формувати відповідальне став­лення до трудових обов’язків, прагнення доводити справу до кінця;

- привчати працювати в колективі дружно, допома­гати товаришеві, вміти домовлятися про спільну роботу, розподіляти обов'язки;

- розвивати у дітей ініціативу, творчість, самостійність і цілеспрямованість при виконанні трудових завдань, уміння творчо застосовувати здобуті знання у реальних життєвих ситуаціях;

- вихову­вати звичку бережно поводитися з речами (одяг, взуття, меблі, іграшки, приладдя та ін.), використовувати їх за призна­ченням;

- виховувати інтерес і шанобливе ставлення до праці інших людей, бажання долучатися до посильної трудової діяльності;

- виховувати бажання бути корисним для інших, помічати потребу інших у допомозі, надавати її з влас­ної ініціативи, вміння бути вдячним за надану допомогу;

- виховувати культуру праці (охайність у процесі діяльності; уміння користуватися обладнанням, до­цільно розміщувати його і своєчасно прибирати, підтри­мувати порядок на робочому місці).
Самообслуговування

- закріплювати навич­ки самообслуговування і особистої гігієни;

- привчати

самостійно вдягатися і роздягатися у певній послідовності, правильно та акуратно складати (вішати) в шафу свій одяг, ставити на місце взуття;

своєчасно сушити мокрі речі, чистити верхній одяг щіткою, доглядати взуття (мити, чистити);

помічати і самостійно усувати непоря­док в своєму зовнішньому вигляді, тактовно підказувати іншим дітям про негаразди в їхньому вбранні, допома­гати усувати їх;

- виховувати звичку бути завжди охайним, без нагадувань за необхідності умиватися, мити руки, переодягатися, причісуватися.
Господарсько-побутова праця
- привчати дітей систематично прибирати на визначене міс­це іграшки, обладнання, матеріали після ігор, навчально-пізнавальної і трудової діяльності; з частковою допомогою дорослих розстеляти і застеляти після сну своє ліжко; самостійно виконувати обов’язки чергових в їдальні, на заняттях (сервірувати стіл, прибирати посуд після їди, змітати крихти зі столу; готувати приладдя, іграшки для фізкультурних і музичних занять; розкладати на столи матеріали і посібники, підготовлені вихователем, після занять ставити на місце стільці, прибирати посібники, при­ладдя, матеріал);

допомагати вихователеві готувати іграшки, матеріал, інвентар для ігор і праці на майданчику, а після прогулянок збирати його, чистити і відносити на місце;

за дорученням дорослого і з власної ініціативи витирати пил на поличках у шафах роздягальної і гру­пової кімнат, наводити порядок у шухлядах власного столу; мити та протирати іграшки, будівельний матеріал, за допомогою дорослого ремонтувати книжки, іграшки;

- формувати почуття задоволення від чистоти і порядку в приміщенні, на май­данчику, ділянці.


Праця в природі
У куточку природи:

- заохочувати до сумлінного виконання обов’язків чергового (поливати кімнатні рослини, оббирати з них сухе листя, обтирати листя від пороху, мити і оббризкувати рослини, розпушувати землю паличками; мити годівниці, готувати корм – мити, різати, терти на тертці; міняти воду для пиття, годувати тварин, риб, користуючись міркою);

- привчати дітей

за допомогою дорослого міняти підстилку у тварин (пісок, тирсу, сіно), воду в акваріумі, при­бирати куточок природи;

разом з дорослим виконувати різноманітну сезонну роботу: сіяти і садити цибулю (редис, квасолю, насіння квіткових рослин), вирощувати овес або ячмінь для птахів і тварин; живцювати і пересаджувати кімнатні рослини; пересаджувати квіткові рослини з ґрунту в куток природи, вирощувати розсаду для подальшого пересаджування у відкритий ґрунт ;

облаштовувати, за допомогою вихователя, моделі природного довкілля (тераріум для земноводних, садок для мешканців лісу та ін.);

доглядати за принесеними гілками дерев: підливати воду, замінювати її в міру потреби;

допомагати дорослому чистити акваріум: мити ка­мінці, наливати і виливати воду;

виховувати відповідальність за рослин і тварин – мешканців «живого» куточка, сумлінність, охайність.
На городі, у квітнику:

- залучати під керівництвом дорослого до

перекопування ґрунту на грядках і клумбах, навколо дерев, кущів (навесні, восени), розпушування (влітку) його граблями;

висівання великого городнього та квіткового насіння;

висаджування у підготовлені дорослими ямки роз­сади городини і квітів;

зрізання квітів, складання з них букетів і прикрашання ними приміщення;

зби­рання насіння городніх, квіткових рослин, трав (для зимового підгодовування птахів), врожаю вирощених овочів, фруктів, ягід;

згрібання до стовбурів дерев і кущів снігу;

- формувати уміння

робити борозенки;

доглядати за посівами і посадками (поливання грядок, клумб, підгортання, прополювання рослин);

- виховувати працелюбність, організованість, уміння доводити розпочати справу до кінця, бережливе ставлення до результатів праці, прагнення допомогти.


На ігровому майданчику (у дворі)

- регулярно залучати дітей до упорядкування території:

прибирати майданчик від листя, паличок, сміття;

робити рівчачки для струмків;

допомагати дорослим розчищати майданчик від снігу, звозити його під дерева, на купи;

розвішувати годівниці й підгодовувати птахів узимку;

правильно користуватися лопатами, віниками, граблями;

- привчати стежити за порядком, виявляти ініціативу у його підтриманні,


Ручна (художня) праця

- навчати виготовляти з природного, допоміжного мате­ріалу, паперу і картону нескладні іграшки-саморобки для творчих ігор (біноклі, прапорці, сумочки, шапочки, книжки, іграшкові меблі, серветки, хусточки тощо), сувеніри для рідних, співробітників дитячого садка, інших дітей;

- спонукати до участі у виготовленні посібни­ків для занять, самостійної діяльності (коробочки, вироби для зберігання голок, лічильний матеріал тощо);

- учити наслідувати дії дорослого, діяти за інструкцією і задумом, планувати хід своєї роботи, готувати, економно й раціонально витрачати матеріа­ли;

- залучати до створення поробок парами, невеликими підгрупами;

- виховувати інтерес до творчої праці, ба­жання виготовляти своїми руками іграшку, сувенір, прикрасу.


Поради батькам:
- разом з дитиною спостерігайте за працею дорослих, розповідайте про її соціальну значущість для людей, природи;

- підтримуйте інтерес старших дошкільників до знарядь праці, відповідайте на запитання щодо їх особливостей, роз’яснюйте правила безпечного використання у процесі діяльності;

- залучайте дитину до посильної трудової діяльності, заохочуйте бажання бути корисною для інших, помічати необхідність у допомозі та надавати її, частіше пропонуйте допомогти комусь із членів родини, доручайте виконати окремі доручення самостійно;

- окресліть коло домашніх обов’язків, тримайте під контролем їх виконання, обговорюйте з малюком результати, позитивно оцінюйте його успіхи, бажання працювати на спільну користь;

- надавайте дитині можливість проявляти самостійність, ініціативу при виконанні епізодичних і постійних доручень (наведенні ладу у дитячій кімнаті, у шухлядках письмового столу тощо), при цьому надавайте їй і право вибору при визначенні змісту праці, часу виконання завдання та ін.;

- власним прикладом прищеплюйте дитині культуру праці;

- залучайте до спільного прибирання квартири, праці на присадибній ділянці, у саду, на городі, догляду за свійськими тваринами тощо; консервування овочів і фруктів на зиму (миття огірків, відбирання міцних, спілих, незіпсованих овочів — моркви, помідорів);

- не сваріть дитину у разі невдачі або не доведеної до кінця справі, запропонуйте свою допомогу або порадьте, як якісніше і швидше виконати доручення.


Показники володіння трудовими навичками, уміннями:


 • має елементарні уявлення про різні види праці дорослих, її соціальну значущість; матеріали, знаряддя праці, їх особливості і правильне застосування;

 • проявляє інтерес і повагу до праці дорослих, бажання долучатися до посильної трудової діяльності;

 • володіє раціональними прийомами праці, дотримується певної послідовності дій у процесі роботи;

 • відповідально ставиться до дорученої справи, прагне доводити до її кінця;

 • намагається домовлятися про спільну роботу з однолітками, розподіляти обов'язки; помічає потребу у допомозі та надає її за необхідності іншим дітям;

 • проявляє ініціативу, самостійність при виконанні трудових завдань, прагне бути корисним для інших;

 • вміє застосовувати трудові уміння та навички у реальних життєвих ситуаціях;

 • намагається бережно ставитися до речей, іграшок та приладдя, використовувати їх за призна­ченням;

 • володіє елементарною культурою праці (виявляє охайність у процесі діяльності; уміє користуватися обладнанням, до­цільно розміщує його і своєчасно прибирає на місце його збереження, намагається підтри­мувати порядок на робочому місці);

 • володіє навич­ками самообслуговування і особистої гігієни; вміє самостійно вдягатися і роздягатися у певній послідовності, при цьому защібати ґудзики, застібки — «блискавки», шнурувати взуття, правильно та акуратно складати (вішати) у шафу свій одяг, ставити на місце взуття; своєчасно сушити мокрі речі, чистити верхній одяг щіткою, доглядати взуття (мити, чистити);

 • помічає і намагається самостійно усувати непоря­док у своєму зовнішньому вигляді, підказує іншим дітям про негаразди в їхньому вбранні, допома­гає усувати їх;

 • прагне бути охайним, за необхідністю самостійно умивається, миє руки, причісується, переодягається, чистить зуби вранці та ввечері, приймає вечірній туалет;

 • самостійно без нагадування прибирає на визначене міс­це іграшки, обладнання, матеріали після ігор, занять, праці;

 • за допомогою дорослих розстеляє і застеляє після сну своє ліжко;

 • самостійно виконує обов’язки чергового в їдальні, на заняттях, у куточку природи (сервірує стіл, прибирає посуд після їди, змітає щіткою у совок крихти зі столу; допомагає вихователю готувати приладдя, іграшки для фізкультурних і музичних занять; розкладати на столи матеріали і посібники, після занять – ставить на місце стільці, прибирає посібники, при­ладдя, матеріал; поливає кімнатні рослини, оббирає з них сухе листя, обтирає листя від пороху, миє і оббризкує рослини, розпушує землю; миє годівниці, готує корм; міняє воду для пиття, годує тварин, риб, користуючись міркою тощо);

 • вміє витирати порох на поличках, мити та витирати іграшки, будівельний матеріал, за допомогою дорослого ремонтувати книжки, іграшки; наводити лад у шухляді власного столу;

 • проявляє почуття задоволення від чистоти і порядку приміщенні, на май­данчику;

 • володіє уміннями перекопувати землю, розпушувати її граблями; сіяти велике насіння; робити борозенки, поливати грядки, клумби; висаджувати у підготовлені дорослими ямки роз­саду городини і квітів; прополювати рослини, збирати достиглі овочі, фрукти, ягоди, насіння трав, квітів; зрізати квіти, складати з них красиві букети і прикрашати ними приміщення;

 • ко­ристується необхідним приладдям для прибирання майданчика від листя, паличок, сміття, снігу;

 • володіє навичками виготовлення поробок із природного, допоміжного мате­ріалу, паперу і картону; намагається економно й раціонально витрачати матеріа­ли;

 • виявляє інтерес до творчої праці, ба­жання виготовляти своїми руками іграшку, сувенір, прикрасу.

1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка