Міністерство освіти І науки, молоді та спорту України Полтавський національний педагогічний університет імені В. Г. Короленка Кафедра методики викладання спортивнихСторінка1/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.14 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Полтавський національний педагогічний університет

імені В.Г. Короленка

Кафедра методики викладання спортивних дисциплін

Львівський державний університет фізичної культури

Державна льотна академія України

Кременчуцький національний університет

імені Михайла Остроградського

Харківська державна академія фізичної культури

ІІІ ВСЕУКРАЇНСЬКА СТУДЕНТСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ «ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЗНЗ ТА ВНЗ УКРАЇНИ:

ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ»

Полтава - 2011

УДК 613/614:[373+378(477)]«713»

«Здоров’язберігаючі технології в ЗНЗ та ВНЗ України: проблеми та перспективи»: матеріали ІІІ Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. – Полтава, 2011. – с.

Редакційна колегія: Свириденко Олена Олегівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри методики викладання спортивних дисциплін, Солоха Юлія Володимирівна – старший лаборант кафедри методики викладання спортивних дисциплін
До збірника наукових праць увійшли матеріали, в яких висвітлюються проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в ЗНЗ України, сучасні здоров’язберігаючі технології в ВНЗ, психологічні та медико-біологічні проблеми фізичного виховання, спорту і валеології.

Друкується згідно з рішенням вченої ради Полтавського національного педагогічного університету імені В.Г. Короленка

Протокол № від р.

ВСТУП
Україна є соціально орієнтованою державою, тому її основним завданням постає сприяння духовному, інтелектуальному, фізичному зростанню молодого покоління. Гармонійний та всебічний розвиток особистості, заснований на нормах, цінностях, сенсі життя, змінює адаптивні можливості організму людини і реалізується через формування здорового способу життя.

У законах України "Про державну підтримку молодіжних і дитячих суспільних об’єднань", "Про загальну середню освіту", "Про освіту", "Про позашкільну освіту", "Про фізичну культуру і спорт", у нормативних документах – Національній доктрині розвитку фізичної культури і спорту, Національній програмі виховання дітей та молоді в Україні, Резолюції Генеральної асамблеї Організації об’єднаних націй "Спорт як засіб сприяння освіті, здоров’ю, розвитку і миру" визначені актуальні завдання морального, духовного, ціннісного розвитку молодого покоління, підготовки до активної творчості та повноцінного життя.

Молодь має усвідомлювати важливість здорового способу життя й працювати над моральним, психічним та фізичним самовдосконаленням, дбайливо ставитися до власного здоров'я та здоров'я оточуючих.

Однією з найважливіших причин, які призводять до погіршення стану здоров'я, є недостатньо високий рівень культури здоров'я. На сьогодні спостерігається небезпечна тенденція щодо розповсюдження алкоголізму, тютюнопаління та зростання наркоманії й токсикоманії у молодіжному середовищі.

Конференція буде сприяти ґрунтовному вивченню та узагальненню досвіду навчальних закладів України щодо формування здорового способу життя сучасної молоді. Співпраця повинна здійснюватися у відповідності із соціально-економічним розвитком країни і враховувати регіональні особливості процесу виховання й духовного розвитку особистості у загальноосвітньому та вищому закладі освіти.

Кандидат історичних наук, доцент,

декан факультету фізичного виховання

Полтавського національного педагогічного

університету імені В.Г. Короленка

Т.В. НагорнаЗМІСТ

ВСТУП
РОЗДІЛ І. ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ ЗДОРОВОГО СПОСОБУ ЖИТТЯ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ В ЗНЗ УКРАЇНИ
Назар Надворський, Тетяна Кудряшова. Здоровий спосіб життя як феномен здоров’я людини

Аліна Товстій, Лариса Малаканова. Формування іміджу як здорового способу життя сучасної молоді в внз україни

інна соміна, еліна бондал. вплив загартування на здоров’я та фізичний розвиток дітей дошкільного вікуЛариса Малаканова. Здоровий спосіб життя як наслідок життєвої компетентності людини

Тетяна Максименко, Олена Свириденко. Формування здорового способу життя людини

Ілона Лобко, Людмила Кириленко. Особливості побудови індивідуальних фітнес-програм

Тетяна Вітів, Олена Погребняк. Вирішення головних виховних завдань на заняттях фізичної культури

Олексій Гезун, Олена Остапова. Аспекти освіти у галузі здоровя

Олена Ющенко. Характерні риси руху «спорт для всіх» у країнах європи

Тетяна Ломака, Оксана Ковалів. Технології формування навиків здорового способу життя у школярів, принципи здоров’язбереження

Валентин Фуга, Роман Лисаченко. Проблема формування здорового способу життя учнів у змісту шкільної освіти

Аліна Горбатенко, Юлія Зайцева. Збереження і поліпшення здоров’я студентської молоді як найважливіше завдання сучасності

Наталія Ващенко, Валентина Філіпп. Формування здорового способу життя та вплив школи

Олександр Катусенко, Олександр Кречетов. Засоби формування здорового способу життя студентів шляхом застосування здоров’язберігаючих технологій

Аліна Скрипник, Олександр Донець. Проблеми формування здорового способу життя сучасної молоді в знз України

Ольга Вовк. Здоровий спосіб життя як неодмінна складова повноцінного розвитку

Юлія Ломан, Сергій Ломан. Основи здорового способу життя студентів, роль фізичної культури у забезпеченні здоров’я
РОЗДІЛ ІІ. СУЧАСНІ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ В ВНЗ
Наталія Василина, Тамара Нагорна. Актуальні проблеми викладання курсу „фізичне виховання" у внз в умовах реформування вищої школи в україні

Едуард Шеметило, Сергій Кіприч. Основні теорії фізичного виховання європейської освіти нового часу

Юрій Мороз. Оздоровча робота з учнями молодшого шкільного віку в загальноосвітній школі

Павло Хоменко. Методичні особливості побудови інтеграційних курсів в системі формування природничо-наукових знань майбутніх фахівців фізчної культури

Петро Лозинський, Олена Свириденко. Урок фізичної культури як основна форма фізичного виховання школярів в загальноосвітніх навчальних закладах

Олексій Воробйов, Руслан Жалій. Здоров’язберігаючі технології як алгоритм збереження та зміцнння здоров’я молоді

Тетяна Кошельник, Ніна Пивовар, Тетяна Хілінська. Зовнішнє освітнє середовище та вплив його на здоров’я школяра

Євгенія Шаповал, Олег Шостак. Досвід полтавщини з питань піклування про виховні та оздоровчі функції фізкультурно-оздоровчих заходів серед дітей та підлітків

Альона Співак, Олена Борисова. Основні проблеми у молодіжному середовищі

Таміла Кропивка, Сергій Новік. Ефективність занять вибіркової і комплексної спрямованості в умовах навчального процесу з фізичного виховання у вищих навчальних закладах

Олександр Гирман, Ганна Кириленко. Стан ритмічного розвитку школярів у взаємодії фізичного й естетичного виховання

Сергій Балабей, Олександр Кириленко. Особливості організації учбово-виховного процесу за допомогою здоров язберігаючих технологій


Юлія Солодовник, Олена Погребняк. Роль викладача фізичного виховання при формуванні моральних якостей студентської молоді

Олексій Гезун, Олена Остапова. Здоров’язберігаючі освітні технології як важлива складова професійної компетентності сучасного педагога

Ірина Найко, Олена Борисова. Актуальність використання здоров’язберігаючих технологій в внз

Юлія Коростельова. Сучасні погляди на можливості фізичної реабілітації осіб з розсіяним склерозом

лілія найко, вікторія боць. формування мотивації здоров'язбереження у підлітківЕліна Федюк, Наталія Пангелова. Аналіз сучасних здоров’язберігаючих технологій у дошкільних закладах Росії

Марина Дудник, Яна Воєвода. Тестовий контроль у системі підвищення кваліфікації фізкультурних кадрів


Оксана Даниско. Проблема підготовки вчителя фізичного виховання в педагогічній спадщині о. бутовського
РОЗДІЛ ІІІ. ПСИХОЛОГІЧНІ І МЕДИКО-БІОЛОГІЧНІ ПРОБЛЕМИ ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ, СПОРТУ І ВАЛЕОЛОГІЇ
Сергій Семененко, Олександр Свєртнєв. Медико-біологічне обгрунтування системи відновлення арбітрів у сучасному футболі

Віктор Донець, Юрій Мороз. Оздоровча спрямованість фізичного виховання

Євгенія Шаповал. Загальні ознаки і відмінності між поняттями „навичка” і „техніка” у процесі формування рухових дій на початковому етапі навчання юних футболісток

Тетяна Савченко. Аналітичні аспекти застосування фітнес-програм для жінок з урахуванням їх соматотипу

Сергій Новік. Особливості розвитку швидкісно-силових якостей юних футболістів 16-18 років

Ганна Чорна, Олена Борисова. Аналіз засобів, методів і форм фцізичного виховання, спрямованих на профілактику та корекцію порушень постави студентів

Тамара Денисовець. Розвиток фізичного виховання молоді у контексті гуманістичних принципів епохи відродження

Валерія Дранко, Олена Погребняк. Впровадження комплексу ранкової гімнастики в життя студентської молоді

Віктор Донець, Олександр Донець. Технологія тренувальних навантажень у єдиноборствах (кікбоксинг)

Рєната Кириченко, Вікторія Боць. Вплив оздоровчої фізичної культури на здоров'я людини

Андрій Горященко, Юлія Зайцева. Роль фізичної підготовки у волейболі як основної умови для збереження здоров’я та досягнення високих спортивних результатів

Сергій Кушніренко, Анастасія Масовець. Вплив психологічної готовності на підготовку тенісістів до змагальної діяльності

Тетяна Войцехівська, Ліна Голуб. Вплив оздоровчого туризму на формування витривалої до фізичних навантажень осбистості

Ірина Різник, Наталія Власенко. Фізична реабілітація учнів з ослабленим здоров’ям під час рухливих ігор

Вікторія Швец, Ярослав Радіонов. Причини, діагностика і корекція труднощів навчання в початковій школі

Аліна Ковалінська, Наталія Власенко. Причини виникнення захворювань при заняттях спортом

Лідія Черкас. Характеристика уроку фізичної культури для учнів з серцево-судинними захворюваннями
НАШІ АВТОРИ

  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка