Міністерство освіти І науки, молоді та спорту україни уманський державний педагогічний університет імені павла тичиниСторінка8/8
Дата конвертації09.03.2016
Розмір1.21 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

527. Шкваріна, Т. М. Англійська для дошкільнят. Пригоди королеви Казки та її маленьких друзів / Т. М. Шкваріна. – К. : Шкільний світ, 2007. – 128 с.

528. Шкваріна, Т. М. Настановчо-корективний курс для студентів – майбутніх вчителів раннього навчання англійської мови / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Південноукраїнського університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса, 2002. – Вип. 10. – С. 64-72.

529. Шкваріна, Т. М. Книга для вчителя – базова складова НМК для дошкільного навчання англійської мови / Тетяна Шкваріна // Рідна школа. – 2004. – № 11. – С. 48-51.

530. Шкваріна, Т. М. Професійно-методична підготовка студентів педагогічних ВНЗ до раннього навчання ІМ / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – К., 2004. – С. 205-216.

531. Шкваріна, Т. М. Зміст та структура програми “Методика навчання ІМ дітей дошкільного віку” / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – К. : Наук.світ. – 2006. – С. 244-251.

532. Шкваріна, Т. М. Категорія “мета професійної освіти” майбутніх вчителів дошкільного навчання ІМ / Т. М. Шкваріна // Українська термінологія і сучасність : зб. наук. праць. – К. : КНЕУ, 2007. – С. 400-403.

533. Шкваріна, Т. М. Структура методичної освіти майбутніх вчителів дошкільного навчання ІМ / Т. М. Шкваріна // Вісник Київського міжнар. університету. – К., 2007. – Вип. № 10. – С. 275-286.

534. Шкваріна, Т. М. Шляхи удосконалення технології проведення семінарських занять з курсу методики навчання ІМ дошкільників / Т. М. Шкваріна // Наукові записки. Серія «Педагогічні науки» : зб. наук. праць Кіровоградського держ. пед. ун-ту. – Кіровоград, 2007. – Вип. 74. – С. 353-361.

535. Шкваріна, Т. М. Методи проведення лекційних занять з курсу методики навчання ІМ дітей дошкільного віку / Т. М. Шкваріна // Вісник Черкаського національного ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія “Педагогічні науки”. – Черкаси, 2007. – Вип. 104. – С. 132-139.

536. Шкваріна, Т. М. Принципи організації педагогічної практики з курсу методики навчання ІМ дітей дошкільного віку / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Київського міського університету імені Б. Грінченка. – К., 2007. – № 7. – С. 196-201.

537. Шкваріна, Т. М. Модель змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дошкільників / Т. М. Шкваріна // Вісник Житомирського державного педагогічного університету імені Івана Франка. – Житомир, 2008. – Вип. 40. – С. 102-106.

538. Шкваріна, Т. М. Професійна підготовка майбутніх учителів ІМ до навчання дошкільників засобами інтерактивних технологій / Т. М. Шкваріна // Вісник Черкаського національного ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія “Педагогічні науки”. – Черкаси, 2009. – Вип. 145. – С. 146-150.

539. Шкваріна, Т. М. Підготовка вчителів до навчання ІМ дітей дошкільного віку як предмет педагогічних досліджень / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / гол. ред. Мартинюк М. Т. – Умань : Софія, 2009. Ч. 1. – С. 199-206.

540. Шкваріна, Т. М. Моделювання системи підготовки майбутніх учителів до навчання дошкільників ІМ / Т. М. Шкваріна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини. – Умань : СПД Жовтий, 2009. – С. 21-28.

541. Шкваріна, Т. М. Теоретичні основи визначення змісту підготовки вчителя до здійснення іншомовної освіти дітей дошкільного віку / Т. М. Шкваріна // Педагогіка і психологія формування творчої особистості : проблеми і пошуки : зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.] . – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 54. – С. 467-472.

542. Шкваріна, Т. М. Дидактичні основи створення засобів підготовки учителів до здійснення іншомовної освіти дошкільників / Т. М. Шкваріна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна.– Х., 2009. – Вип. № 14. – С. 250-258.

543. Шкваріна, Т. М. Контроль формування професійно-методичної компетенції майбутніх учителів іноземної мови дошкільників / Т. М. Шкваріна // Вісник Київського міжнар. ун-ту. Серія “Педагогічні науки” : зб. наук. праць. – К.: КиМУ, 2009. – Вип. 12. – С. 234-244.

544. Шкваріна, Т. М. Навчально-методичний комплекс формування професійної компетентності вчителя ІМ дошкільної ланки освіти. / Т. М. Шкваріна // Науковий вісник № 3 : зб. наук. праць Південноукраїнського університету ім. К. Д. Ушинського. – Одеса., 2009. – С. 11-17.

545. Шкваріна, Т М. Теоретичні основи програми педагогічної практики з курсу “Методика навчання іноземної мови дітей дошкільного віку” / Т. М. Шкваріна // Вісник Черкаського національного ун-ту імені Богдана Хмельницького. Серія “Педагогічні науки”. – Черкаси, 2009. – Вип. 166. – С. 198-202.

546. Шкваріна, Т. М. Концепція підготовки у педагогічних ВНЗ майбутніх учителів іноземної мови до здійснення іншомовної освіти дошкільників / Т. М. Шкваріна // Гуманітарні науки. – 2009. – № 2. – С. 86-91.

547. Шкваріна, Т. М. Методологія підготовки майбутніх учителів іноземної мови до навчання дошкільників / Т. М. Шкваріна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноостівній школах : зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (голов.ред.) [та ін.]. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 3 (56). – С. 414-421.

548. Шкваріна, Т. М. Оцінка ефективності системи підготовки майбутніх учителів до здійснення дошкільної іншомовної освіти / Т. М. Шкваріна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноостівній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов.ред.) [та ін.]. – Запоріжжя. – 2009. – Вип. 5 (58). –С. 461 – 467.

549. Шкваріна, Т. М. Підготовка шляхом спеціалізації майбутніх учителів до навчання дошкільників іноземної мови / Т. М. Шкваріна // Психолого-педагогічні проблеми сільської школи : зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / ред. кол.: Побірченко Н.С. (гол.ред.) [та ін.]. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Вип/ 30. – С. 49-55.

550. Шкваріна, Т. М. Дидактичні засади програми профільно-орієнтованого курсу іноземної мови для підготовки вчителів до навчання дошкільників іноземної мови / Т. М. Шкваріна // Зб. наук. праць Уманського держ. пед. ун-ту імені Павла Тичини / гол. ред.: Мартинюк М. Т. – Умань : ПП Жовтий О.О., 2009. – Ч.2. – С. 354-361.

551. Шкваріна, Т. М. Організаційно-методичні засади підготовки вчителів іноземної мови до навчання дошкільників / Т. М. Шкваріна // Наукові праці. Серія Педагогіка, психологія і соціологія”. Вип. 5 (155). Ч. ІІ. – Донецьк : ДВНЗ “ДонНТУ”, 2009. – С. 239-243. 

552. Шкваріна, Т. М. Теоретичні засади формування професійної компетентності вчителя іноземної мови дошкільної ланки / Т. М. Шкваріна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна.– Х., 2009. – Вип. № 15. – С. 250-258.

553. Шкваріна, Т. М. Методологічні принципи підготовки майбутніх вчителів до навчання дошкільників іноземної мови / Т. М. Шкваріна // Наукові праці. Серія “Педагогіка, психологія і соціологія”. – Випуск 5 (155). Ч. І. – К. : Ун-т імені М. Драгоманова, 2010. – С. 239-243. 

554. Шкваріна, Т. М. Педагогічні закономірності підготовки вчителів до навчання іноземної мови дошкільників / Т. М. Шкваріна // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки : зб. наук. праць Харківського нац. ун-ту імені В. Н. Каразіна.– Х., 2010. – Вип. № 16. – С. 267-276.

555. Шкваріна, Т. М. Систематизація принципів підготовки вчителів до навчання іноземної мови дітей дошкільного віку/ Т. М. Шкваріна // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноостівній школах : зб. наук. пр. / редкол.: Т. І. Сущенко (голов.ред.) [та ін.]. – Запоріжжя. – 2010. – Вип.. 6 (59). – С. 461-467.

556. Шляпина, Н. И. Компоненты профессионально-методической подготовки учителя иностранного языка / Н. И. Шляпина // Профессионально-методическая подготовка преподавателей иностранного язика : сб. науч. трудов / МГПИИЯ. – М., 1986. – Вып. 277. – С. 78-88.

557. Щерба, Л. В. Языковая система и речевая деятельность / Лев Владимирович Щерба. – Л. : Наука, 1974. – 428 с.

558. Ягупов, В. В. Педагогіка : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закладів / Василь Васильович Ягупов. – К. : Либідь, 2002. – 560 с.

559. Языкова, Н. В. К проблеме построения учебного курса “Методика обучения иностранным языкам в общеобразовательных учреждениях” / Н. В. Языкова // Иностр. яз. в школе. – 1999. – № 5. – С. 63-68.

560. Языкова, Н. В. Цели и содержание методической подготовки студентов педагогических факультетов иностранных языков / Н. В. Языкова // Иностр. яз. в школе. – 1995. – № 1. – С. 57.

561. Яковлев, С. Педагогическая практика / Сергей Яковлев // Высшее образование в России. – 1999. – № 4. – С. 52-57.

562. Якушев, М. В. Научно обоснованные критерии анализа и оценки учебника иностранного языка / М. В. Якушев // Иностр. яз. в школе. – 2000. – №1. – С. 16-23.

563. Ярмаченко, М. Д. Розвиток системи освіти і педагогічної думки в Україні : нариси / Микола Дмитрович Ярмаченко. – К. : Вища школа, 1991. – 381 с.

564. Ярова, О. Сучасні підходи до навчання іноземних мов / Олена Ярова // Рідна школа. – 2006. – № 6. – С. 61-63.

565. A teaching profession for the 21st Century. Agreement reached following recommendations made in the McCrone Report // The Scottish Executive, January, 2001. – 42 p.

566. An Early Start : Young Learners and Modern Languages in Europe and Beyond : Publications // ecml.at/doccentre/researchdetail, 2002. – 252 p.

567. Anderson, T. The optimum age for beginning the study of modern languages / T. Anderson // International Review of Education. – 1960. – № 3. – 105 p.

568. Ausubel, David A. Аdults vs.children in second language learning: Psychological considerations / David A. Ausubel // Modern Language Journal. – 1964. – Vol. 6. – Р. 42-43.

569. Bellugi, U. The Acquisition of Language / Bellugi Ursula and Brоwn Roger // Monographs of the Soсiety for Research of Child Development. – 1964. – N. 29.– 324 p.

570. Berko, J. The child’s learning of English morphology / Jean Berko // Word. – 1958. – N. 14. – P. 150-177.

571. Berko-Gleason, J. Insight from child acquisition for second language loss / Jean Berko-Gleason. – New York : Lambert and Freed, 1982. – 152 p.

572. Bickerton, D. Roots of language / Derek Bickerton. – N.Y. : Ann Arbor, MI Karoma Publishers, 1981. – 260 p.

573. Blair, Robert W. Innovative Approaches to Language Teaching / Robert W. Blair. – Rowley : Newbury House Publishers, 1982. – 141 p.

574. Bloom, L. Why not pivot grammer? / Lois Bloom // Journal of Speech and Hearing Disorders. – 1971. – N. 36. – P. 40-50.

575. Brown, H. Douglas. Principles of language learning and teaching / Н. Douglas Brown. – New Jersey : Prentice Hall Regents, 1987. – 285 p.

576. Brоwn, R. Derivational complexity and order of acquisition in child speech / Brоwn Roger and Halton C. – N.Y. : Hayes, 1970. – 132 p.

577. Brоwn, R. A First language: The Early Stages / Roger Brоwn. – Cambridge, MA : Harvard University Press, 1973. – 183 p.

578. Kupisiewicz Cz. Metody i przyklady programowania dydaklycznego. – Warszawa, 1971. – 343 s.

579. Chesterfield, R. Natural order in children’s use of second language learning strategies / Chesterfield Ray, Chesterfield Kathleen B. // Applied Linguistics. – 1985. – N. 6. – P. 45-59.

580. Chomsky, N. Aspects of the Theory of Syntax / Noam Chomsky . – Cambridge, MA : M.I.T. Press, 1965. – 213 p.

581. Common European Framework of Reference For Languages : Learning, Teaching, Assessment. – Cambridge : Cambridge University Press, 2001. – 260 p.

582. Cook, V. An analogy between first and second language learning / Vivian Cook // International Review of Applied Linguistics. – 1969. – N.7. – P.67-68.

583. Cummins, J. The cross-lingual dimensions of language proficiency: Implications for bilingual education and the optimal age issue / James Cummins // TESOL Quartery. – 1980. – N. 14. – P. 75-87.

584. Curtiss, S. Genie: A Psyсholinguistic Study of a Modern – Day “Wild Child” / Susan Curtiss. – New York : Academic Press, 1977. – 145 p.

585. Diploma in English Language Teaching to Young Learners: Syllabus Consultation Document. – Cambridge : University of Сambridge, 1995. – 35 p.

586. Drach, K. The Language of the parent: A pilot study/ K. Drach // Language Behavior Research Laboratory, University of California, Berkeley. – 1969. – N. 14. – P. 123-1134.

587. Dulay, Heidi C. аnd Burt, Marina K. Errors and strategies in child second language acquisition / Heidi C. Dulay, Marina K Burt // TESOL Quarterly. – 1974. – N. 8. – P. 129-136.

588. Dulay, H. C. Goofing: an indicator of children’s second language learning strategies / Heidi C. Dulay // Language Learning. – 1972. – N. 22. – P. 135-152.

589. Dulay, H. C. and Burt, Marina K. Natural sequences in child second language acquisition / Heidi C. Dulay, Marina K. Burt // Language Learning. – 1974. – N. 24. – P. 37-53.

590. Dulay, H. C. Creative constructionin second language learning and teaching / Heidi C. Dulay // Language Learning. – 1974. – Special Issue. – N. 4. – P. 65-79.

591. Dunn, O. Beginning English with Young Children / О. Dunn. – London : Mcmillan Publishers LTD, 1983. – 90 p.

592. English as a new language standards. – National Board for professio-nal teaching Standards, 2010. – [2nd ed.]. – 106 p.

593. Flege, J. E. The phonological basis of foreign accent: A hypothesis / James E. Flege // TESOL Quartery. – 1981. – N. 15. – P. 443-455.

594. Geschwind, N. The organization of language and the brain / Norman Geschwind // Science. – 1970. – N. 170. – P. 40-44.

595. Grundy, P. Beginners / Grundy P. – Oxford : Oxford University Press,1994. – 149 p.

596. Guiora, A. Z. The effects of experemintally induced changes in ego states on pronunciation ability in second language : An exploratory study / Guiora, Alexander Z., Brannon, Robert C., Dull, Cecelia Y.. – Comprehensive Psychiatry 13. – Oxford. – 1972. – P. 196-199.

597. Guiora, A. Z. Empathy and second language learning / Guiora Alexander Z., Brannon Robert C., Dull Cecelia Y. // Language Learning. – 1972. – N. 22. – P.111-130.

598. Hakuta, Kenji. A case study of a Japanese child learning English as a second language / Kenji Hakuta // Language Learning. – 1976. – N.26. – P. 126-151.

599. Hansen-Bede, L. A child’s creation of a second language / Lynn Hansen-Bede // Working papers of Bilingualism. – 1975. – N. 6. – P. 103-126.

600. Higgs, Theodore V. and Clifford, Ray. The push toward communication / Higgs, Theodore V., Clifford, Ray. – N.Y. : Higgs, 1982. – 218 p.

601. Hladik, Ellen and Edwards, Harold T. A comparative analysis of mother-father speech in naturalistic home environment // Journal of Psycholinguistic Research. – 1984. – N. 13. – P. 321-322.

602. Hutchinson, T. English for Specific Purposes: A learning-centered approach / Hutchinson T., Waters A. – Cambridge : Cambridge University Press, 1987. – 285 p.

603. Jacobovits, L. Implications of recent psycholinguistic developments for the teaching of a second language / Leon Jacobovits // Language Learning. – 1968. – N.18. – P. 89-109.

604. Kim, Н. S. Distinct cortical areas associated with native and languages / H. S. Kim, Karl N. R. Relkin, K.M. Lee // Nature. – 1997. – N. 388. – Р. 171-174.

605. Krashen, S. Lateralization, language learning, and the critical period: Some new evidence / Stephen Krashen // Language Learning. – 1973. – N. 23. – P. 63-74.

606. Krashen, S. Pirnciples and Practice in Second Language Acquisition / Stephen Krashen. – Oxford : Pergamon Press, 1982. – P. 202.

607. Kuhn, T. The Structure of Scientific Revolutions / Thomas Kuhn. – Chicago : University of Chicago Press, 1970. – 198 p.

608. Labov, W. The study of language in its social context / William Labov // Studium Generale. – 1970. – N. 23. – P. 30-87.

609. Lambert, W. E. A social psychology of bilingualism / Wallace E. Lambert // The Journal of Social Issues. – 1967. – N. 23. – P. 91-109.

610. Landes, James. Speech addressed to children : Issues and characteristics of parental input / James Landes // Language Learning. – 1975. – N. 25. – P. 355-379.

611. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching / Diane Larsen-Freeman. – New York : Oxford University Press. – 1986. –234 p.

612. Lenneberg, E. H. The Biological Foundation of Language / Eric H Lenneberg. – New York : John Wiley & Sons. – 1967. – 318 p.

613. Leopold, W.\ F. Speech Development of a Bilingual Child : A Linguist’s Record / Werner F. Leopold . – Evanston. IL : Northwestern University Press. – 1949. – 132 p.

614. Leopold, W. F. A child’s learning of two languages / Werner F. Leopold // Georgetown University Round Table on Language and Linguistics. – 1954. – N.7. – P. 19-30.

615. Little, D. The European Language Portfolio: a guide for teachers and teacher trainer [Електронний ресурс] / Little D., Perclova R. – Режим доступу : // http: // culture.coe.int/portfolio. – 91 p.

616. Macnamara, J. Comparison between first and second language learning / John Macnamara. // Working Papers on Bilingualism. – 1975. – N. 7. – P. 71-94.

617. Marckwardt, A. D. Changing winds and shifting sands / Albert D. Marckwardt // MST English Quarterly. – 1972. – N. 21. – P. 3-11.

618. Marion, W. Psychology for Language Teachers : a Social Constructivist Approach / Marion Williams and Robert L. Burden. – Cambridge : Cambridge University Press, 1997. – 240 p.

619. McNeill, D. Developmental psycholinguistics / David McNeill.. – N.Y. : Smith and Miller, 1966. – 73 p.

620. Miller, G. A. The magic number seven, plus or minus two: Some limits on our capacity for processing information / George A. Miller // Psychological Review. – 1956. – N. 63. – P. 81-97.

621. Moerk, E. L. Anаlytic, synthetic, abstracting, and word-class defining aspects of verbal mother-child interactions / Ernst L. Moerk // Journal of Psycholinguistic Research. – 1985. – N. 14. – P. 263-287.

622. Philips, S. Young Learners / S. Philips . – Oxford : Oxford Univ.Press, 1993. – 182 p.

623. Prator, C. An outline of language teaching approaches / Prator Clifford H. and Celce-Мurcia Marianne. – N.Y. : Celce-Murcia and McIntosh. – 1979. – 212 p.

624. Reilly V. Very young learners / Reilly V., Ward S. – Oxford : Oxford University Press,1997. – 197 p.

625. Richards, J. С. Approaches and Methods in Language Teaching / Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers. – Cambridge : Cambridge University Press. – 1986. – 167 p .

626. Richards, J. C. Method : Approach, design and procedure / Jack C. Richards, Theodore S. Rodgers. // TESOL Quarterlу. – 1982. – N. 16. – P. 153-168.

627. Rixon, S. Young Learners of English / S. Rixon // Modern English Teacher. – 2000. – Volume 9. – N. 4. – P. 5-9.

628. Saussur, Ferdinand de. Cours de linguistique generale / Ferdinand de Saussur. – New York : McGraw-Hill Book Company, 1959. – 255 p.

629. Scovel, T. Foreign accent, language acquisition, and cerebral dominance / Thomas Scovel // Language Learning. – 1969. – N. 19. – P. 145-154.

630. Slobin, D. I. The Crosslinguistic Study of Language Acquisition / Dan I. Slobin. – NJ : Lawrence Erlbaum Associates. – 1986. – 210 p.

631. Stern, H. H. Perspectives on Second Language Teaching / Н. Н. Stern. – Toronto : Ontario Institute for Strudies in Education. – 1970. – 12 p.

632. Sullivan, E. V. Piaget and the School Curriculum : A Critical Appraisal / Edmund V. Sullivan. – Toronto : Ontario Institute for Studies in Education. – 1967. – 12 p.

633. Tatha, S. Foreign accents. Factor relating to transfer of accent from the first language to second language / S.Tatha // Language and Speech. – 1981. – № 24 (3). – P. 156-172.

634. Teachers and teachers’ assistants: roles and responsibilities. – The Alberta teachers’ associations, 2005. – 36 p.

635. The Bologna Process 2020. – The European Higher Education Area in the new decade. Communique of the Conference of European Ministers Responsible foe Higher Education. Leuven and Louvain-la-Neuve, 28-29 April 2009. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.bologna2009benelux.org.

636. The Eupopean Qualification Framework for Lifelong Learning. (EQF) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ec.europa.eu/dgs/education culture.

637. The Qualification Framework for European Higher education Area. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.ond.vlaanderen.be.

638. Turning Education Structures in Europe. 2nd Edition. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://tuning.unideusto.org.-2008.

639. Vale, D.Teaching Children English: а training course for teachers of English to children / D. Vale, A. Feunteun . – Cambridge : Cambridge University Press, 2000. – 280 p.

640. Wallace, M. J. Training Foreіgn Language Teachers. A Reflective Approach / M. J. Wallace. – Cambridge : Cambridge University Press, 1995. – 180 p.

641. Weir, R. H. Language in the Crib / Ruth H. Weir. – The Hague : Mouton Publishers, 1962. – 154 p.

642. Walsh, Terens M. Neurolinguistic considerations on the optimum age for second language learning / Terens M. Walsh, Karl C. Diller – N.Y. : Diller, 1981. – 125 p.

643. World education report, 2000. – The right to education : towards education for all throughout life. – Paris: UNESCO Publishing, 2000. – 169 p.

644. Wright, A. Games for language learning / Wright A., Betteridge D., Buckby M. – Cambridge : CUP, 1985. – 212 p.

645. Zeichner, K. The teaching portfolio in US teacher education programs: what we know and what we need to know / K. Zeichner, S. Wray // Teaching and Teacher Education. – 2001. – № 17. – P. 613-621.

646. Zepeda, S. Рrofessional development: what works? / S. Zepeda. – Larch-mont, NY: eye on education, The National Staff Development council, 2008. – 300 p.
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка