Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСторінка18/24
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.57 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24

РОЗДІЛ V. НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДУз/п

Зміст заходів

Терміни

виконання

Відповідальні

Відмітка

про

вико-нанняСкласти та затвердити план засідань науково-методичної ради

до 30.08

Кривенко А.В.


Провести методичну нараду з учителями та вихователями з питань планування роботи на:
І семестр

03.09

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.
ІІ семестр

09.01

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.,

Шепель В.О.,

Кривенко А.В.
Спланувати роботу методичної ради комплексу,

методичних об’єднань:до 10.09

Кривенко А.В.


а) учителів суспільно-гуманітарного циклу;

до 10.09

Богданович Л.Б.


б) учителів іноземної мови;

до 10.09

Биканова Т.В.


в) учителів природничо-математичного циклу;

до 10.09

Супрун В.Є.


г) учителів хореографії;

до 10.09

Цапенко Є.В.


д) вихователів.

до 10.09

Подгорна Н.А.


Скласти план перепідготовки та підвищення кваліфікації педагогічних кадрів.

до 17.09

Кривенко А.В., Шепель В.О., Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.
Подати заявку на проходження курсів підвищення кваліфікації педагогічними працівниками

до 1.10

Кривенко А.В.


Затвердити теми нау­ково-методичних проблем учителів та вихователів гімназії.

до 8.10

Кривенко А.В., Шепель В.О.


Надати методичну допомогу вчителям у підготовці і проведенні предметних тижнів

за графіком

Кривенко А.В.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є., Шепель В.О.,

керівники МО
Інформувати вчителів про новини педагогічного досвіду, сприяти підвищенню професій­ної кваліфікації.

протягом року

дирекція,

зав. кабінетом інформатики, зав. бібліотекою
Залучити викладачів Кіровоградського педагогічного університету, обласного інституту післядипломної педагогічної освіти до проведення лекцій, консультацій та курсів за вибором.

протягом року

дирекція


Підготувати матеріали кращих відкритих уроків, виховних заходів до друку в журналах та газетах.

жовтень- травень

Кривенко А.В., Шепель В.О., вчителі,

вихователі
Продовжити комплектацію відеотеки та фонотеки.

протягом року

Мироненко В.А.

Денисов Д.О.
Продовжити роботу зі створення авторських програм з хореографії, предметів загальноосвітнього циклу.

протягом року

адміністрація, вчителі-предметники


Продовжити практику проведення на базі комплексу семінарів, майстер-класів, консультацій для працівників освітніх закладів міста, області, країни.

протягом року

Коротков А.Є,

Похиленко В.Ф.

Короткова В.М.Організувати роботу школи становлення молодого вчителя, налагодити роботу вчителів-наставників з молодими вчителями та вихователями

до 10.10

Кривенко А.В., Супрун В.Є.


Організувати участь членів педагогічного колективу в науково-практичних конференціях, методичних заходах міста, області, України.

протягом року

Кривенко А.В.,

Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

методисти, керівники методоб’єднань
Оновлюавати на сайті облкомплексу сторінки: „Методична скарбниця”, „Методична робота”.


до 15.11

Кривенко А.В., Шепель В.О.,

Якимчук О.Н.,

Супрун В.Є.Провести засідання методичної ради з питань:

 • Розподіл обов'язків між членами ради. Затвердження плану роботи науково-методичної ради на 2012-2013 на­вчальний рік.

 • Про організацію роботи над єдиною науково-методичною проблемою. Підготовка для затвердження на засіданні педагогічної ради скорегованого плану реалізації науково-методичної проблеми педколективу облкомплексу з ура­хуванням планів кожного вчителя та вихователя у 2012-2013 н. р.

 • Визначення змісту, форм і методів підвищення кваліфікації педагогів у 2012-2013 н. р. Затвердження списків для проходження курсів підвищення кваліфікації при КОІППО ім. В.Сухомлинського.

 • Використання ППЗ для загальноосвітніх навчальних закладів учителями та вихователями облкомплексу у 2012-2013 навчальному році.

 • Про підготовку учнів до гімназійних предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-дослідницьких робіт членами НТУ «Дивосвіт». Затвердження плану роботи НТУ «Дивосвіт» та тем науково-дослідницьких робіт учнів.

 • Огляд нормативних документів, новинок пе­дагогічної преси.

вересень

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.,

Причиненко Ю.Є.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Мироненко В.А.

Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Кривенко А.В., керівники методичних об’єднань

Кривенко А.В. , Доброхлоп В.М. • Про організацію гімназійного туру предметних олімпіад

 • Про підготовку та

проведення круглого столу «Використання можливостей WEB-2- технологій у навчально-виховному процесі».

 • Затвердження плану підготовки засідання педради «Аналіз портфоліо педагога як форма оцінювання його професіоналізму та результативності роботи під час експертизи на відповідність заявленої кваліфікаційної категорії».

 • Про участь учителів в професійному конкурсі «Учитель року».

 • Участь учнів у позаурочних об’єднаннях відповідно до їхніх інтересів

Жовтень


Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Кривенко А.В., керівники методичних об’єднань
Кривенко А.В., Берлін О.А., Кушнєрова С.А.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.


Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.


Шепель В.О., керівники клубів, гуртків


 • Пошук оптимальних шляхів і способів підвищення ефективності навчальної діяль­ності учнів.

 • Про підготовку до атестації педагогів.

 • Організація методичної роботи з кращими учителями та вихователями, затвердження методичних розробок та посібників, розроблених учителями та вихователями гімназії.

 • Про підготовку та проведення предметних тиж­нів.

 • Взаємовідвідування відкритих уроків та виховних заходів – ефективна форма вдосконалення педагогічної майстерності. Аналіз особливостей сучасного уроку.

 • Про підсумки участі учнів у гімназійних та підго­товку до обласних предметних олімпіад, конкурсів учнівської творчості, захисту науково-дослідницьких робіт членами МАН.

 • Підсумки моніторингу навчальних досягнень учнів за вересень – жовтень.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Листопад


Супрун В.Є., Якимчук О.Н.

Кривенко А.В.

Кривенко А.В.

Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Кривенко А.В., Шепель В.О.


Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Шепель В.О.

Кривенко А.В., Філянт С.В.


Якимчук О.Н., Супрун В.Є

Кривенко А.В. , Доброхлоп В.М.

 • Аналіз результативності методичної роботи за перший семестр.

 • Про стан роботи над виховними програмами. Аналіз взаємовідвідування відкритих виховних заходів у І семестрі. Особливості сучасного виховного заходу.

 • Про формування банку даних на гімназійному сайті про досягнення психолого-педагогічної науки та перспективного педа­гогічного досвіду, сучасні підходи до навчально-виховного процесу.

 • Аналіз результатів моніторингу знань учнів за перший семестр.

 • Обговорення матеріалів, розроблених педагогами облкомплексу до друку в методичних вісниках (робота видавничого цен­тру гімназії) та інших виданнях.

 • Про участь учнів у ІІІ етапі Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Січень


Кривенко А.В.

Шепель В.О., Якимчук О.Н., Супрун В.Є.


Кривенко А.В., Якимчук Г.В.

Якимчук О.Н., Супрун В.Є.
Члени методичної ради

Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Кривенко А.В.

Кривенко А.В., Доброхлоп В.М. • Про стан ведення спільної роботи з ВНЗ та закладами культури Кіровоградщини.

 • Аналіз якості методичних посібників, розроблених науково-методичним центром облкомплексу.

 • Про оволодіння педагогічними працівниками облкомплексу основами інформаційно-комунікаційних технологій та використання набутих навичок у навчально-виховному процесі.

 • Про роботу сайту облкомплексу як ефективного засобу створення позитивного іміджу навчального закладу.

 • Підготовка до ЗНО навчальних досягнень учнів у 2012 році.

 • Затвердження плану підготовки засідання педради «Презентація проектів, створених учителями та учнями».

 • Про участь гімназистів в учнівських конкурсах та олімпіадах.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Березень


Шепель В.О., Філянт С.В., керівники МО
Кривенко А.В., Богданович Л.Б.
Кривенко А.В., Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Шепель В.О., Мироненко В.А.

Кривенко А.В., Денисов Д.О.


Якимчук О.Н.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н.
Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В.
Кривенко А.В., Доброхлоп В.М. • Формування робочої групи для розробки плану роботи гімназії на наступний навчальний рік.

 • Стан науково-дослідницької роботи педколективу над науково-методичною проблемою «Створення моделі креативного освітнього простору гімназії-інтернату для сільської молоді».

 • Про стан підготовки до ЗНО.

 • Про роботу з молодими та малодосвідченими вчителями
Квітень

Кривенко А.В.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В.

Якимчук О.Н.

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., керівники МО
 • Підсумки року та перспективи роботи в контексті загальних завдань облкомплексу та його структурних підрозділів.

 • Обдарована дитина: реалізація творчого потенціалу учня. Підсумок участі учнів у районних, обласних олімпіадах з основ наук, у конкурсах науково-до­слідницьких робіт членів МАН учнівської молоді.

 • Підбиття підсумків курсової підготовки, підвищення кваліфікації педагогічних працівників, участі в обласних семінарах та творчих групах у 2012-2013 навчальному році.

 • Творчий звіт методичних об’єднань.

 • Підсумки атестації педагогічних праців­ників.

 • Підбиття підсумків роботи над науково-методичною проблемою гімназії та визначення пріоритетів науково-методичної роботи у 2013-2014 навчальному році.

 • Огляд нормативних документів, новинок психолого-педагогічної літератури.

Травень

Кривенко А.В., Супрун В.Є., Якимчук О.Н., Шепель В.О., Філянт С.В., Цапенко Є.В.

Кривенко А.В.


Кривенко А.В.

Голови методичних об’єднань
Кривенко А.В.
Кривенко А.В., Якимчук О.Н., Супрун В.Є., Шепель В.О.

Кривенко А.В., Доброхлоп В.М.Робота соціально-психологічної служби

Робота з учнівським колективомДіагностика та вивчення особистісних рис характеру дітей у новостворених класах (5, 10-Б, 10-В, 10 -Г )

вересень

психолог, вихователіДіагностика рівнів мислення учнів 6-9 класів

вересень, жовтень

психолог, вихователі


Складання індивідуальних психолого-педагогічних карток на учнів 10-х класів

жовтень, грудень

психолог, вихователі


Профорієнтаційна робота з учнями 9-11-х класів із метою поглиблення знань про професії та вивчення здібностей учнів

листопад, березень

психолог


Дослідження емоційного стану учнів у новостворених класах за методикою Лутошкіна

жовтень, листопад

психолог


Бесіди з учнями 10-11 класів на морально-етичні теми

листопад, квітень

психолог, вихователі


Діагностика темпераменту учнів 10-х класів

грудень

психолог, вихователі


Психологічна допомога учням з проблем навчання, особистісного розвитку, спілкування з ровесниками, вчителями, вихователями, батьками


протягом року

психолог


Розвиток психологічної культури, формування культури поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань

протягом року

психолог


Бесіда з анкетуванням про вміння дружити і значення дружби в житті людини у підліткових класах

січень, лютий

психолог


Впровадження Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя»


протягом року

психолог,

вихователі, голова учнівського парламенту
Впровадження Програми Міністерства освіти і науки України, Академії педагогічних наук України, Фонду Народонаселення ООН України «Дорослішай на здоров’я»

протягом року

психолог, вихователі, голова учнівського парламентуБесіда про психологічні особливості переходу від підліткового до юнацького віку в 9-у класі

березень

психолог


Діагностика сформованості колективу в 6-9 класах

квітень, травень

психолог


Робота з учнями «групи ризику»

протягом року

психолог


Робота з обдарованими дітьми

протягом року

психолог1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка