Міністерство освіти і науки, молоді та спорту УкраїниСторінка4/24
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ПРЕДМЕТИ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО ЦИКЛУХудожня культура, музика, образотворче мистецтво,

етика, хореографічні дисципліни

А.Є.Коротковнародний артист України, професор, вчитель-методист

В.Ф.Похиленко народний артист України, професор, вчитель-методист

В.М.Короткова – заслужений діяч мистецтв України, вчитель

Н.М.Коваленковчитель вищої категорії, старший викладач, відмінник освіти

СРСР


І.В.Даніловвчитель вищої категорії

А.А.Коротковвчитель вищої категорії

К.М.Сущенко вчитель вищої категорії

Н.А.Подгорнавчитель вищої категорії, старший вчитель, відмінник освіти

України


А.Ю.Кравецьвчитель першої категорії

Є.В.Цапенко вчитель вищої категорії

О.С.Скрипник вчитель

А.Д.Ерніязоввчитель вищої категорії

В.В.Юрчаквчитель першої категорії

О.Б.Горбенковчитель

В умовах розбудови національної системи освіти і виховання одне з чільних місць займає естетичне виховання дітей та молоді. Вивчаючи предмети художньо-естетичного профілю, учні збагачують свій світогляд знаннями зі світової художньої культури, здобувають практичні вміння і навички з музики, образотворчого мистецтва, хореографії для вступу на мистецький факультет КДПУ імені Володимира Винниченка.

Зокрема метою діяльності викладачів хореографічних дисциплін обласного комплексу є:


 • розробка технологічних умов художнього виховання дітей та юнацтва засобами хореографічного мистецтва;

 • розробка і реалізація педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти;

 • визначення змісту хореографічної освіти та форм і методів її організації у закладах різного типу;

 • створення методології викладання хореографічних дисциплін у закладах освіти художньо-естетичного спрямування;

 • проведення перепідготовки педагогічних кадрів з хореографії;

 • науково-методичне забезпечення хореографічної підготовки у закладах різного типу.Школа мистецтв


Основою хореографічного виховання є танець – вид мистецтва, в якому художній образ втілюється через музично організований рух. Особливості мистецтва танцю полягають у тому, що зміст будь-якого танцювального твору розгортається через пластику людського тіла (скульптурно-графічну виразність жестів, поз виконавця).

Хореографія – гранично лаконічне мистецтво. В кращих зразках народних танців ми не спостерігаємо довгих переходів, містків, ретельних зовнішніх мотивацій. Динаміка, експресія, прояв внутрішнього і зовнішнього темпераменту, чіткість виражально-зображальних засобів – все це художня обумовленість їхнього образного світу.

Одним із видів мистецтва, що вводиться у навчальний курс сучасної школи, є хореографія, яка вносить особливий колорит та характер у навчально-виховний процес.

Основною метою хореографічного виховання учнів є формування інтересу та любові до хореографічного мистецтва, або такого спілкування з ним, яке приводить до естетичної насолоди, або це розуміння її життєвого змісту, вміння відтворювати у свідомості хореографічні образи, які розгортаються у часі та просторі; формування його хореографічного мислення та творчого підходу до виконання виразних рухів; естетики танцювальної форми; формування творчої ініціативної особистості.

Невід'ємною складовою навчання хореографією є робота над технікою виконання, яка передбачає вміння учнів точно виконувати рухи, з яких складається танець як класичний, так і народно-характерний. Вона вдосконалюється впродовж усього процесу навчання.

Головним завданням є цілеспрямована організація навчального, поза навчального і вільного часу: надання кожній дитині можливостей максимального розвитку творчої індивідуальності; створення в колективі високої гуманності і поваги до особистості; формування у них потреби і готовності відчувати і творити красу у житті, звичку оцінювати факти і явища з позиції естетики; формування стійких інтересів до мистецтва, розуміння його ролі у суспільстві, духовному збагаченні; надання глибоких знань і чіткого уявлення про художні цінності, створені світовою культурою; виховання стійких оціночних критеріїв та емоційно-естетичне ставлення до творів мистецтва, явищ життя; розвиток здатності активної перетворюючої діяльності з внесенням елементів краси в усі сфери життя і мистецтва.Школа мистецтв – позашкільний навчально-виховний заклад, де навчаються діти віком від 5 до 17 років:

 • підготовче відділення (діти 5-6 років);

 • хореографічне відділення (1-4 класи);

 • хореографічне відділення (5-8 класи);

 • класи профорієнтації (9-11 класи).

У школі мистецтв навчається більше 820 учнів. Головне завдання – це створення умов для підтримання в школі широкого інтелектуального фону навчання, формування в учнів стійкого і глибокого інтересу до знань. Навчаючи здібних і обдарованих дітей, викладачі школи мистецтв прагнуть допомогти вихованцям проявити творчу активність, розвинути свою обдарованість, знайти власний нестандартний шлях розвитку.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі: особистісно-орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, на формуванні художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, на організації та впровадженні ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу.

Діяльність викладачів-хореографів відзначає тенденцію до багатожанровості танцювального репертуару, актуалізації сприйняття, нові тенденції в роботі з дітьми по хореографічному вихованню, де танець, його образно-виразні характеристики часом є головними засобами при створенні художньої образності: індивідуалізація творчості, звернення до особи дитини, її внутрішнього світу, прагнення розкрити її творчі здібності.

Актуальність багатожанровості репертуару дитячих груп школи мистецтв і ансамблю «Пролісок» пов’язана із закономірним художнім дорослішанням дитячої танцювальної творчості в цілому, з активним зверненням у пошуках хореографічної драматургії і образності до виразних засобів музики. Це дозволяє розвивати виразні засоби самого танцю, спираючись на його умовну, поетично узагальнену природу.

Систематичні заняття та зацікавленість дітей хореографією дають можливість проводити з ними велику виховну роботу, використовуючи специфічні засоби танцювального мистецтва. Ефективність навчально-виховного процесу залежить від урахування вікових та індивідуальних здібностей особистості вихованців.

Діти, навчаючись у школі мистецтв, оволодівають виразними засобами танцю, досконало знайомляться з хореографічним мистецтвом, одержують певну танцювальну підготовку, розвивають свої танцювальні і творчі здібності. Під час занять в учнів формується художній смак, підвищується культура поведінки, їх творча активність.

Навчально-виховний процес здійснюється на основі навчального плану школи мистецтв Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв).

На основі державних програм складено календарно-тематичні плани з дотриманням сучасних вимог та нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.

Навчально-виховний процес будується за такими принципами: • принцип спрямованості навчального процесу на розв’язання взаємопов’язаних завдань освіти, виховання і всебічний розвиток дитини як особистості;

 • принцип науковості в процесі навчання;

 • принцип системності і послідовності навчання, забезпечення учнів системою знань і вмінь із кожної дисципліни, що у сукупності забезпечує комплексний всебічний розвиток учня;

 • принцип єдності навчально-виховного процесу.

Предмети, які викладаються в школі мистецтв.

Підготовче відділення:

 • творча гра;

 • ритміка і танець;

 • основи класичного танцю;

 • народно-сценічний танець.

Основні класи:

  • класичний танець;

  • народно-сценічний танець;

  • бальний та сучасний танці;

  • рисунок;

  • початковий курс історії хореографії;

  • підготовка концертних номерів;

  • образотворче мистецтво.

У навчальний план школи мистецтв поряд з хореографічними дисциплінами включені предмети, які дозволяють дитині більш повно реалізувати себе.

З 1-го класу – рисунок, з 4-го класу – початковий курс історії хореографії та сольний спів. Викладачі цих предметів ставлять перед собою таку мету: розкритти перед підлітками широти і багатства світу мистецтв, ознайомити дітей із різноманітними видами творчості – театрально-видовищним, художнім, музичним.

Особливість предмету “Початковий курс історії хореографії” полягає в тому, що він розглядає мистецтво в усьому розмаїтті цих видів, створює можливість розвинути художній кругозір учнів, познайомити їх із художніми творами різних епох і напрямків, розігнути життєві коріння мистецтва, його зв’язки з суспільними рухами, його активну роль у житті людей. Під час навчання створюються умови для знайомства учнів із шедеврами світового мистецтва, розвитку у дітей здатності до емоційного переживання і сприймання художніх творів.

У реалізації цих завдань велику роль відіграють бесіди про мистецтво, колективні відвідування концертів хореографічних колективів, музеїв, виставок тощо.

Кожен педагог аналізує результативність своєї діяльності. В учителів школи мистецтв є всі підстави бути задоволеними результатами своєї праці. Учні одержують ґрунтовні знання з дисциплін хореографічного циклу, уміння та навички, які дають можливість їм продовжувати освіту в комплексі гуманітарно-естетичного профілю, а далі – у вищих навчальних закладах країни.

Заняття з предметів хореографічного циклу проводяться у спеціалізованих аудиторіях (8 балетних залів), які обладнані необхідним інструментарієм, технічними засобами навчання.

Для проведення теоретичних занять використовується спеціалізовані аудиторії, де містяться відповідні наочності та є можливість використання технічних засобів навчання.

Рівень забезпечення всього навчального процесу обладнанням, інструментарієм, підручниками, методичною літературою, фонотекою, сучасною аудіо-, відео-, комп’ютерною технікою відповідає нормативним вимогам. У школі мистецтв є бібліотека, відеотека, які містять навчальну, наукову, методичну і нотну літературу, посібники, періодичні видання, програмний матеріал, записи екзаменів учнів школи мистецтв, концертів хореографічного ансамблю «Пролісок» та інше.

Велика увага приділяється проведенню відкритих уроків. Складається графік на кожне півріччя. Своїми набутками, творчими знахідками викладачі школи мистецтв щедро діляться з колегами. Заслуговує уваги досвід проведення викладачами показових відкритих уроків для батьків. Це вже стало доброю традицією школи мистецтв, своєрідним звітом перед собою, перед учнями та їх батьками. Чудове дійство, де поєднується мистецтво з вимогами програми, з виконанням обов’язкових хореографічних елементів.

Якість підготовки учнів школи мистецтв та учасників ансамблю «Пролісок» визначається результатами проведення екзаменів з хореографічних дисциплін.

Екзамени з хореографічних дисциплін складаються з 3 частин:


 1. Практичний показ уроку класичного танцю.

 2. Практичний показ уроку народно-сценічного танцю.

 3. Практичний показ танців та хореографічних композицій.

Кожного року в грудні місяці, в актовій залі облкомплексу відбувається театралізоване вертепне дійство “Христос рождається! Славімо його!”, в якому беруть участь учні 5-11 класів обласного комплексу гуманітарно-естетичного профілю, демонструючи свої уміння, знання та навички з дисциплін хореографічного циклу та вокалу.

30 травня 2012 року в приміщенні обласної філармонії відбувся другий благодійний концерт народного хореографічного ансамблю “Пролісок” за ініціативи директора Кіровоградського облкомплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв) Анатолія Короткова та підтримки голови ОДА Сергія Ларіна. Головною метою концерту був збір коштів на допомогу онкохворим дітям. Понад 500 учнів школи мистецтв і 14 викладачів хореографів брали участь у цьому концерті. Цікавими були хореографічні композиції: “Пролісок”, “Українська кадриль”, “Танець бессарабських циган”, “Купальська ніч”, “Грецька сюїта” у виконанні старшої групи ансамблю, гуцульський народний танець “Півторак”, “Полька з бубном”, танець-гра “Женчику-бренчику”, закарпатський народний танець “ Яроцький кручений ”у виконанні середньої групи ансамблю.

1 червня 2012 року відбувся концерт, присвячений Міжнародному дню захисту дітей, у якому брали участь учні школи мистецтв та учасники ансамблю “Пролісок”. Особливо слід відзначити такі хореографічні композиції: “Солодкоїжки”, виконана учнями підготовчого відділення школи мистецтв облкомплексу (викладачі Дроздова І.В. та Шупер О.А.), “Мазурка” (викладач – заслужений діяч мистецтв України Валентина Короткова), “Танець з книжками”, виконана учнями 1-х та 2-х класів школи мистецтв облкомплексу (викладач – відмінник освіти України Джобадзе В.І.), “Весняний ранок”, виконана учнями 6-го класу гімназії облкомплексу (викладач – відмінник освіти України Головенко Я.В.).

У листопаді 2011 року ансамбль, уперше за історію свого існування, був запрошений до Південної Америки, де взяв участь у ХVІІІ Національному фестивалі українського танцю та провів майстер-класи для керівників хореографічних колективів української діаспори в Бразилії.

Чимало викладачів школи мистецтв мають високі відзнаки своєї роботи. У школі на сьогодні працює більше 20 висококваліфікованих викладачів та концертмейстерів, із них два народних артисти України, професори, один “Заслужений діяч мистецтв України”, п‘ять відмінників освіти України.

Викладачі, які працюють із наймолодшими дітьми, Джобадзе В.І., Дроздова І.В., Шупер О.А. вводять їх у світ хвилюючих, радісних переживань, відкривають їм шлях естетичного освоєння життя в рамках, доступних їх вікові.

Творча, послідовна і систематична робота цих педагогів дає свої позитивні результати. Для дітей підготовчих груп в основі навчальної і виховної роботи лежить ігрова та творча діяльність, де вихованці мають змогу в радісних, легких, красивих рухах передавати свої переживання і почуття.

Творчо працюють із дітьми викладачі: Данілов І.В., Сивоконь Ю.М., Сущенко К.М., Коротков А.А., Короткова Я.В., Коваленко Н.М., Скрипник О.С. Вони багато уваги приділяють формуванню міцного колективу в класі, формують у дітей працелюбність і старанність. Залучають своїх вихованців до світу прекрасного, навчають їх відрізняти справжнє мистецтво від фальшивого, виховують із ранніх років витончений смак, закладають ті доброзичливі основи, які допоможуть їм стати особистістю з тонким почуттям прекрасного, чия душа буде відкрита назустріч усім проявам творчого таланту.

На базі школи мистецтв працює постійно діючий семінар керівників хореографічних ансамблів шкіл та позашкільних навчально-виховних закладів, проводяться практикуми – семінари для керівників ансамблів України і області, здійснюється стажування та методичні консультації, відкриті діючі курси підвищення кваліфікації викладачів хореографії з різних вузів України. Головним завданням семінару є підготовка викладача хореографічних дисциплін, керівника гуртка, балетмейстера, який би відповідав найвищим сучасним вимогам: чітко орієнтувався в основних напрямках хореографічного мистецтва, володів методиками викладання дисциплін хореографічного циклу, досконало володів технікою і сценічною майстерністю виконання, активно займався концертною і лекторською діяльністю, мав широку ерудицію, прагнув до внутрішньої і зовнішньої досконалості.

Навчально-виховний процес у школі мистецтв здійснюється на основі особистісно-орієнтовного підходу до навчання та виховання учнів, на формуванні художньо-творчої діяльності та особистісно-ціннісного ставлення до мистецтва, організації та впровадженні ідей передового досвіду в практичну діяльність педагогічного колективу школи мистецтв. На основі державних програм складено календарно-тематичні плани кожним викладачем із дотриманням сучасних вимог та нормативних документів, які визначають та регламентують режим роботи та структуру навчального року.

У 2011-2012 навчальному році педагогічний колектив школи мистецтв продовжив роботу над процесом формування хореографічних умінь дітей різних вікових груп; втіленням ефективних форм та методів роботи із здібними та обдарованими дітьми, виконував завдання “навчати, навчатися, навчати працювати, навчати жити, навчати бути” і керувався основними компетентностями, затвердженими Радою Європи. Все найкраще і позитивне було використане у навчально-виховному процесі.

На 2012 – 2013 навчальний рік педагогічний колектив школи мистецтв ставить такі завдання: • цілеспрямовано впливати на навчально-виховний процес, на особистість учня з метою його саморозвитку й самовдосконалення;

 • формувати естетичну спостережливость та здатнісь до концентрації уваги в процесі сприймання музичного матеріалу на уроках з дисциплін хореографічного циклу; сприяти досягненню поглибленого обсягу системи знань, умінь і навичок з хореографії;

 • стимулювати розвиток образної та емоційної пам’яті, виховання естетичних почуттів засобами хореографічних образів та музики, сприяти підвищенню рівня інтелектуального та творчого потенціалу учнів, реалізації особистісних якостей: креативних (творчих,) когнітивних (пізнавальних), діяльнісних; сприяти розвитку комунікативних здібностей учнів;

 • виявлення інноваційних ініціатив, розробка її шляхів розвитку, розширення та впровадження у навчально-виховному процесі (застосування сукупності пантомімічних, танцювальних, колективно-порядкових, корекційних, творчих вправ);

 • всю роботу педагогічного колективу спрямувати на подальше виконання державної програми “Освіта” (“Україна XXI століття”), створити якісно нові умови для реалізації Концепції національного виховання учнів, відродження національної духовності і залучення до її формування учнів, учителів, батьків, громадськості, Концепції художньо-естетичного виховання учнів у позашкільних навчальних закладах;

 • викладачам спрямувати свою роботу на використання педагогічного потенціалу хореографічного мистецтва з урахуванням її виховних та розвиваючих можливостей для забезпечення умов до індивідуального розвитку кожного учня, на покращення успішності, забезпечення реальних умов для розвитку творчих здібностей кожного;

 • методичну роботу спрямувати на вибір системи методів і прийомів залежно від етапів формування хореографічної навички, на пошук ефективних форм навчання і виховання здібних, обдарованих дітей, застосування різних типів хореографічних занять;

 • виховну роботу спрямувати на забезпечення хореографічної діяльності у поліхудожньому розвитку та вихованні дітей на основі інтеграції та комплексної взаємодії хореографії з іншими видами мистецтва, на становлення демократично-орієнтовної, відповідальної, національно-свідомої, моральної і самодостатньої особистості. При цьому особливої уваги потребує художньо-естетична освіта та моральне виховання, формування світогляду та базової культури особистості;

 • продовжити роботу по розробці педагогічних технологій виховання на різних рівнях хореографічної освіти, розробці та апробації авторських програм з дисциплін хореографічного циклу;

 • всьому педагогічному колективу домагатися від учнів високого рівня культури, формувати у них особистісно-ціннісного ставлення до дійсності та мистецтва, розвивати естетичну свідомість, загальнокультурну і художню компетентність, здатність до самореалізації, потребу в духовному самовдосконаленні, тримати на контролі питання охорони життя учнів;

 • покращати роботу з батьками в кожному класі, приділяючи особливу увагу індивідуальній роботі з ними, надати їм методичну допомогу з питань психології та педагогіки виховання дітей, активізувати роботу загальношкільного батьківського комітету.

Педагогічний колектив школи мистецтв працює над спрямуванням стратегії розвитку загальної мистецько-культурологічної освіти в обласному комплексі гуманітарно-естетичного профілю:

– розуміння дитячої самодіяльної хореографічної творчості як особливої художньо-світоглядної системи, що відображає специфіку дитячого світосприймання і закономірності його становлення;

– обґрунтування чинників розвитку і вдосконалення дитячої хореографічної творчості в умовах сучасної художньої культури, яка можлива при наслідуванні традицій української народної танцювальної творчості, її збереженні і творчій трансформації, а також в тісному зв’язку з професійним мистецтвом;

– обґрунтування багатожанровості як основної тенденції розвитку дитячої хореографічної творчості на сучасному етапі в контексті володіння мовою різних танцювальних систем, форм жанрової спрямованості;

– проектування змісту хореографічної освіти на основі різних моделей інтеграції (предметної, міжпредметної, міжгалузевої, поліцентричної);

– розробку педагогічних технологій особистісної орієнтації, що ґрунтуються на основі діалогічної взаємодії;

– визначення перспективних цілей, гармонізуючих соціальне й особистісне життя у хореографічному мистецтві.


Фізичне виховання (акробатика, гімнастика),

«Захист Вітчизни»О.В.Шевченко кандидат педагогічних наук, вчитель вищої категорії, майстер спорту, старший тренер збірної області з художньої гімнастики, старший вчитель

Л.С.Брехунцовавчитель першої категорії, майстер спорту

А.В.Михайличенковчитель вищої категорії, тренер-викладач СДЮШОР “Надія”, майстер спорту СРСР з акробатики

В.В.Маєвськийвчитель першої категорії

Л.В.Неворова кандидат біологічних наук, вчитель вищої категорії, вчитель-

методист


Ю.М.Михайлін вчитель вищої категорії, вчитель-методист
Фізична культура – складова частина загальної культури суспільства, що спрямована на зміцнення здоров’я, розвиток фізичних, морально-вольових та інтелектуальних якостей із метою гармонійного формування особистості та розвитку її активної життєдіяльності. Програма з гімнастики, акробатики складена на основі Програми з фізичної культури для загальноосвітніх навчальних закладів (1-11 класи), затвердженої Міністерством освіти України (наказ №1 від 30.01.1998 р.), яка передбачає формування теоретико-методичних знань, практичних навичок та умінь, необхідних для підвищення спеціально-хореографічної та загальної фізичної підготовки учнів.

Яскравими та цікавими були відкриті уроки, проведені вчителями фізичного виховання: «Передні рівноваги у поєднанні з акробатичними вправами» (Шевченко О.В., 7 кл.), «Елементи класичного танцю біля опори» (Брехунцова Л.С., 5 кл.), «Формування рухливості засобами акробатичних вправ» Михайличенко А.В., Маєвський В.В., 9, 11 кл.).

Протягом 2011-2012 н.р. впроваджувався в практику роботи педагогічний досвід викладача медицини Нєворової Л.В. із проблеми «Шляхи оптимизації викладання предмета «Захист Вітчизни» для дівчат 10-11 класів».

Викладач предмета «Захист Вітчизни» Михайлін Ю.М. працював над темою «Актуальні проблеми військового і патріотичного виховання учнів. Інноваційний підхід до форм та методів виховної роботи». Протягом року було проведено змістовні заходи з предмета, серед яких слід відзначити відкритий урок з учнями 10-В класу (січень, 2012 рік) з теми: «Ядерна зброя – головна складова зброї масового ураження», конкурс рефератів серед учнів 10-х класів з розділу «Організація цивільного захисту населення», конкурс строю та пісні, присвячений річниці Збройних сил України.

У 2011-2012 навчальному році на засіданні педагогічної ради (протокол №2 від 21 листопад 2011 року) схвалено та рекомендовано до впровадження методичні матеріали вчителя «Основ захисту Вітчизни» Михайліна Ю.М. «Методичні рекомендації щодо проведення Дня цивільної оборони у школі»


Очно-заочні підготовчі курси

для учнів 9 класів сільських шкіл області

З метою пошуку і відбору талановитої учнівської молоді, в першу чергу з сільської місцевості Кіровоградської області, створення рівних умов для здобуття якісної освіти в облкомплексі організована робота безкоштовних очно-заочних підготовчих курсів для учнів 9-х класів сільських шкіл області. Листи із запрошенням взяти участь у роботі курсів надсилаються до кожної сільської школи області. Під час осінніх, зимових та весняних канікул більше 300 учнів мали можливість поглибити свої знання з базових предметів на очних консультаціях із викладачами гімназії, пройти пробні тестування з української мови, історії України, математики, іноземних мов, фізичної підготовки, отримати індивідуальні завдання на період між очними заняттями. Під час занять на очно-заочних підготовчих курсах учні отримали реальну картину своїх навчальних досягнень, мали можливість протягом року усунути виявлені недоліки, працюючи з кваліфікованими викладачами гімназії, шкільним учителем, репетитором або індивідуально.Науково-методична робота

Методична служба http://portal.prolisok.org/struktura_metod.html Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) відповідно до закону України «Про освіту», орієнтуючись на гуманізацію цілеспрямованого процесу виховання й навчання в інтересах людини, суспільства, держави, реалізуючи принципи державної політики в галузі освіти, забезпечує:

• досягнення учнем установлених державою освітніх рівнів (освітніх цензів);

• формування в закладі освітньо-виховного простору на основі пріоритету загаль­нолюдських цінностей, життя та здоров'я людини, вільного розвитку особистості; виховання громадянськості, працьовитості, поваги до прав і свобод людини, любові до навколишньої природи, Батьківщи­ни, родини;

• досягнення єдності загальнодержавного культурного й освітнього простору; захист і розвиток засобами освіти національних культур, регіональних культурних традицій та особливостей; відродження української культури, моральності, духовності;

• адаптацію освітньої установи до нових умов та особливостей розвит­ку учнів; побудову загальнодоступної освіти з урахуванням рівня су­часної педагогічної науки та творчої практики навчання й виховання.

Методична служба передбачає формування й роз­виток професійних якостей учителя, вихователя, підвищен­ня їхньої професійної майстерності.Основними умовами організації методичної діяльності, побудови адаптивної моделі методичної служби та управління нею в освітній установі є:

• чіткий розподіл повноважень, прав та обов'язків;

• максимальне врахування соціального замовлення на освітні послуги та особистісно зорієнтована побудова діяльності педагогів у різних структурах методичної служби;

• розгляд активного позитивного досвіду методичної роботи кожного члена педагогічного колективу як опорного в побудові загальної си­стеми методичної роботи, загальнодержавного, регіонального, те­риторіального досвіду й загальних тенденцій розвитку методичної роботи, теоретичних підходів, розроблених наукою.Мета методичної служби - забезпечити дієвість системи внутрішньо-шкільного управління в організації, удосконаленні, стабілізації й розвитку всієї життєдіяльності освітньої установи, для цього:

• організовує активну участь членів педагогічного колективу освітньої установи у плануванні, розробці та реалізації програм розвитку, в інноваційних і дослідно-експериментальних процесах;

• сприяє підвищенню професійної компетенції, росту педагогічної майстерності й розвитку творчого потенціалу вчителя, класного керівника, спрямованого на оптимальне формування й розвиток особистості учня, його самовизначення та самореалізацію.

Для реалізації поставленої мети методична служба облкомплексу вирішує такі задачі:

• створює єдиний інформаційний простір і регулює інформаційні потоки управлінської та науково-методичної документації, концентрує цінний досвід досягнень в освітній практиці;

• забезпечує ефективну й оперативну інформацію про нові методики, технології, організацію та діагностику освітньо-виховного процесу;

• організує роботу зі створення нормативно-правової бази функціону­вання й розвитку освітньої установи;

• сприяє створенню програмно-методичного та наукового забезпечен­ня освітньо-виховного процесу, умов для впровадження й поширення позитивного педагогічного досвіду, інновацій, науково-дослідного, дослідно-експериментального та іншого видів творчої діяльності;

• забезпечує проведення діагностичних та атестаційних процедур для об'єктивного аналізу процесу розвитку й досягнутих результатів, стимулювання педагогічної творчості;

• здійснює контроль виконання Державного стандарту й освітніх програм, рівня навченості й вихованості учнів;

• керує процесами підвищення кваліфікації та безперервної освіти пе-дагогічних працівників, сприяє організації раціональної педагогічної праці, саморозвитку педагогів.

Організаційним центром методичної роботи з педагогічними працівниками в облкомплексі є науково-методичний центр навчального закладу.

У 2011-2012 н.р. продовжувалася діяльність по впровадженню у навчально-виховний процес, методичну роботу мультимедійних та комп`ютерних технологій.

Усі напрями діяльності методичної служби спрямовує і координує методична рада.

Протягом 2011-2012 навчального року методичною радою були схвалені до друку розроблені педагогами облкомплексу методичні посібники на різноманітну тематику:

– «До глибин рідної мови» (вчитель української мови та літератури Богданович Людмила Броніславівна);

– «Методичні рекомендації щодо проведення Дня Цивільної Оборони у школі» (вчитель «Основи захисту Вітчизни» Михайлін Юрій Миколайович);

– «Психологічна служба Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат – школа мистецтв)» (практичний психолог Якимчук Ганна Валентинівна).

У 2011-2012 навчальному році продовжував діяти сайт облкомплексу http://portal.prolisok.org/ На шкільному порталі кожен відвідувач може знайти докладну інформацію про навчальний заклад, зареєстровані користувачі мають можливість отримати науково-методичні розробки педагогів та інші матеріали, що стосуються будь-яких видів діяльності облкомплексу. У 2012 році почав діяти англомовний варіант нашого сайту з основною інформацією про навчальний заклад.

Протягом навчального року на гімназійному порталі в розділі «Методична робота» постійно поповнюються актуальними матеріалами підрозділи: «Методична скарбниця», «Нормативна база».

З 2 по 10 січня 2012 року на базі гімназії-інтернату ІІІ ступеня проведено навчальні тренінги педагогів облкомплексу за програмою „INTEL® Навчання для майбутнього”. Успішно завершили навчання та отримали сертифікати 21 педагог: 8 учителів, 4 методисти та 9 вихователів облкомплексу.

У листопаді – січні 2011-2012 навчального року заступник директора з наукової та навчально-методичної роботи Кривенко А.В., вихователі Берлін О.А., Кушнєрова С.В. успішно завершили 72-годинний очно-дистанційний курс за програмою „INTEL® Навчання для майбутнього” Teach Essential Online та отримали відповідні сертифікати.У грудні 2011 року колектив Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат - школа мистецтв) Кіровоградської обласної ради отримав перемогу (диплом І ступеня) в обласному конкурсі програм інформатизації навчальних закладів "Школа інформаційного суспільства" у номінації "Інформаційне середовище школи нового типу" (наказ обласного управління освіти і науки Кіровоградської ОДА від 30.12.2011 №527).

У 2011 році педагогічними працівниками закладу, працівниками технічного центру підготовлено та здійснено випуск щорічного методичного посібника «Виховна робота в реаліях сьогодення» (творча група).

Протягом 2011-2012 навчального року педагоги та методисти облкомплексу Буряк Ю.В., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Кривенко А.В., Філянт С.В., Черткова Н.С. брали активну участь у роботі міжнародних, всеукраїнських та обласних педагогічних читань, семінарів, нарад, науково-практичних конференцій.

Протягом навчального року продовжувалася робота вчителів, методистів і вихователів щодо підготовки до друку матеріалів із власного досвіду роботи в газетах, журналах та інших періодичних виданнях (Буряк Ю.В., Вовкотруб В.П., Ганжела С.І., Литвин М.Ю., Свириденко О.Л., Якимчук Г.В., Філянт С.В.).

У 2011-2012 навчальному році активну участь у роботі семінарів, засіданнях творчих груп, заняттях шкіл творчого вчителя і педагогічної майстерності в облкомплексі, при Кіровоградському обласному інституті післядипломної педагогічної освіти імені Василя Сухомлинського брали педагоги облкомплексу: Богданович Л.Б., Буряк Ю.В., Кривенко А.В., Литвин М.Ю., Михайлін Ю.М., Павленко В.В., Свириденко О.Л., Філант С.В., Якимчук Г.В.

Психологічна служба

Психологічна служба в структурі освіти, як зазначено в Положенні про психологічну службу системи освіти України, є складовою частиною державної системи охорони фізичного і психічного здоров’я молодих громадян України і діє з метою виявлення і створення оптимальних соціально-психологічних умов для розвитку особистості. Служба забезпечує своєчасне і систематичне вивчення психофізичного розвитку дитини, мотивів її поведінки і діяльності з урахуванням вікових, інтелектуальних, фізичних, статевих та інших індивідуальних особливостей, створення умов для саморозвитку та самовиховання, сприяє виконанню освітніх і виховних завдань з Наказом МОН N 439 ( z0570-01 ) від 07.06.2001).

Психологічна служба у своїй діяльності керується Конституцією України (254к/96-вр), Декларацією прав людини (995/015), Конвенцією про права дитини (995/021), Законами України «Про освіту» (1060/12), «Про загальну середню освіту» (651/14), чинним законодавством України та Положенням про психологічну службу системи освіти України (за №922/4215) від 30.12. 1999 р.

Основними видами діяльності психологічної служби є:

- діагностика - психологічне обстеження дітей і підлітків, їхніх груп та колективів, моніторинг змісту й умов індивідуального розвитку дітей та учнівської молоді;

- визначення причин, що ускладнюють їх розвиток та навчання;

- корекція – здійснення психолого-медико-педагогічних заходів з метою усунення відхилень у психофізичному та індивідуальному розвитку і поведінці, схильності до залежностей та правопорушень, подолання різних форм девіантної поведінки, формування соціально корисної життєвої перспективи;

- реабілітація – надання психолого-педагогічної допомоги дітям, підліткам, молоді, які перебувають у кризовій ситуації (постраждали від соціальних, техногенних, природних катастроф, перенесли тяжкі хвороби, стреси, переселення, зазнали насильства тощо), з метою адаптації до умов навчання і життєдіяльності;

- профілактика – своєчасне попередження відхилень у психофізичному розвитку та становленні особистості, міжособистісних стосунках, запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі тощо;

- практичному, на якому забезпечує безпосередню роботу психологів, соціальних педагогів у навчальних закладах.

Діяльність психологічної служби включає такі головні напрямки:

– консультативно-методична допомога всім учасникам навчально-виховного процесу з питань навчання та виховання дітей і підлітків, допомога органам державного управління у плануванні освітньої діяльності;

– просвітницько-пропагандистська робота з підвищення психологічної культури в навчальних закладах та сім’ї;

– превентивне виховання (через засоби масової інформації, в ході вивчення шкільних предметів в рамках навчальних програм або як окремий предмет), метою якого є формування в учнів орієнтації на здоровий спосіб життя та захист психічного здоров’я, профілактика алкоголізму, наркоманії, СНІДу і злочинності серед неповнолітніх.

Головні напрямки діяльності психологічної служби:

- психологічне обстеження учнів під час вступу до гімназії;

- психодіагностика особистісних рис характеру особистості учнів середніх та старших класів;

- визначення індивідуального розвитку з метою допомоги в адаптації до навчання в нових умовах профільного закладу;

- вивчення класних колективів;

- виявлення та психологічний супровід обдарованих дітей;

- своєчасне попередження відхилень у психічному розвитку та становленні особистості;

- запобігання конфліктним ситуаціям у навчально-виховному процесі;

- профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів;

- попередження негативних звичок;

- психокорекція поведінки учнів (ігри, бесіди, тренінги);

- консультативно-методична допомога учням, вчителям, вихователям та батькам з питань навчання, виховання, міжособистісних стосунків;

- психологічна просвіта (участь у психолого-педагогічному семінарі, засіданні методичних об’єднань вихователів та вчителів, виступи на батьківських зборах, ділові ігри, бесіди).

Практичний психолог протягом 2011-2012 навчального року здійснювала психодіагностику та спостереження за адаптацією та формуванням колективів у новостворених 5 класі та 10-А 10-Б, 10-В. 10-Г класах. За допомогою різних методик вивчались індивідуальні особливості учнів, їхні риси характеру, темперамент, творчі здібності, рівень вихованості учнів. Практичний психолог здійснювала вивчення особистісних рис характеру дітей у новостворених класах (5, 10-Б, 10-В, 10-Г ). Проводились визначення індексу групової згуртованості у 5-9 класах; дослідження емоційного стану учнів у новостворених класах за методикою Лутошкіна. Отримавши результати досліджень, спостережень, діагностики та індивідуальних бесід з учнями, психолог складала індивідуальні психолого-педагогічні картки на учнів 10-х класів. Велику увагу Якимчук Г.В. приділяла діагностиці, анкетуванню та профілактичним бесідам з попередження негативних звичок (куріння, наркоманії, алкоголізму) та суїциду. Психолог приділяє увагу роботі з такими категоріями дітей, як учні «групи ризику». З цією метою практичний психолог провела такі заходи:

- створення Карти спостережень «Дитина очима вихователя», куди ввійшли діти, що потребують підсиленої уваги;

- створення психолого-педагогічних характеристик на учнів, що потребують підсиленої уваги ( «група ризику») ;

- індивідуальна робота психолога з учнями, що потребують підсиленої уваги.

Значне місце у роботі психолога займає діагностика, розвиток і супровід обдарованої дитини в умовах комплексу. У своїй роботі психолог використовує такі алгоритми психодіагностичного обстеження обдарованої дитини:

- спостереження, анкетування;

- використання діагностичних методик, що оцінюють загальний рівень розвитку дітей під час групового обстеження;

- використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку пізнавальної активності та здібностей у сфері логічного мислення та уяви під час індивідуального обстеження;

- використання діагностичних методик, що оцінюють рівень розвитку розумових здібностей для визначення профілю навчання в старших класах;

- надання психологічної допомоги обдарованим дітям.

Важливе місце у роботі практичного психолога комплексу займає профорієнтаційна робота з учнями 9-11 класів з метою поглиблення знань про професії та вивчення здібностей учнів. Серед учнів 9-10 класів поводились анкетування, тестування з метою допомоги учням визначитись, які предмети обрати для підготовки до здачі ЗНО в 11 класі та вибору майбутньої професії за такими методиками: • Анкета інтересів;

 • методика «Карта інтересів»;

 • Диференційно-діагностичний питальник інтересів;

 • методика «Матриця вибору професії»;

 • Питальник професійної готовності;

 • тест «Квадрат інтересів».

Відповідно до вікових особливостей учнів Якимчук Г.В. проводила бесіди, ділові ігри, тренінги з учнями підліткових та старших класів. Наприклад, з учнями 5, 6 класів відбулися бесіди про дружбу з тестуванням «Чи справжній ти друг?», «Як навчитися стримуватись»; бесіди на теми: «Особливості молодшого підліткового віку» та «Що ми знаємо про толерантність?». Із учнями 9 класу проводились бесіди: «Перше кохання та його роль в житті людини», «Психологічні особливості переходу від підліткового до юнацького віку». З учнями 10-11 класів проводились цикли бесід з етики сімейного виховання, про моральні цінності та толерантність.

Практичний психолог працює над реалізацією Програми Міністерства освіти і науки України та Академії педагогічних наук України «Сприяння просвітницькій роботі «рівний-рівному» серед молоді України щодо здорового способу життя». З цією метою у 5 та 6 класах було проведено тренінг на тему «Здоров’я та здоровий спосіб життя», у 10 класах – тренінг «Ми — за здоровий спосіб життя». З учнями 11-В класу було проведено тренінг на тему: «Складові гарного настрою», а також психологічні ігри згідно вікових особливостей учнів.

У комплексі організовано регулярні індивідуальні психологічні консультації для учнів, на яких вчасно виявляються проблеми дітей та проводиться робота з психокорекції. Добре впливає на обдарованих дітей проведення тренінгів, спрямованих на підвищення емоційної стійкості, формування навичок самостійного аналізу власного психічного стану і факторів, що впливають на нього, вміння включати стимулюючі психічні механізми. Тематика тренінгів різноманітна: розвиток уяви, творчого мислення, удосконалення навичок активного мовлення, збагачення словникового запасу, розвиток гнучкості й оригінальності мислення, розвиток уваги та пам’яті, формування прагнення до самовдосконалення. Для психокорекції дуже вдало використовуються проективні методики, серед яких і тренінг «Проективні методики як засіб саморегуляції», автором якого є психолог Якимчук Г.В.

Якимчук Г.В. сприяє розвитку психологічної культури, формуванню культури поведінки та взаємовідносин на засадах психологічних знань. Серед учителів та батьків проводиться просвітницька робота з психологічних знань. Із педагогічним колективом проводяться засідання психолого-педагогічного семінару, де обговорюються актуальні проблеми щодо розвитку особистості та формування національної свідомості учнів комплексу. Психолог виступає на засіданнях методичних об’єднань, батьківських зборах з актуальних питань ( наприклад: «Психологія ранньої юності», «Педагогічна діяльність вчителя», «Розумовий розвиток у старшому шкільному віці»), бере участь у батьківському всеобучі, подає статті до друку в гімназійну газету «Пролісок». На сторінках Шкільного порталу розміщено такі матеріали психологічної служби: «Створення позитивного психоемоційного клімату в колективі», «10 жовтня – Всесвітній день психічного здоров’я», «16 листопада – день толерантності», «Будьмо толерантними», «Як навчитися стримуватись», «Профорієнтаційна робота з учнями 9-10 класів», «Психологічні рекомендації щодо підготовки до ЗНО». Надруковані методичні посібники:

1. Ганна Якимчук. Фізкультхвилинки на уроках. Кіровоград-2011.

2. Якимчук Г.В. Психологічна служба Кіровоградського обласного навчально-виховного комплексу (гімназія-інтернат-школа мистецтв).

Якимчук Г.В. залучає обдарованих дітей до написання творчих робіт з психології. Наприклад, учні 10-11 класів опрацювали такі теми: «Сім’я та подружні відносини»( Жовтобрюх Ірина, 11-В), «Молодіжні субкультури» (Журавльова Яна, 11-В), «Особливості юнацького характеру» (Ляшенко Зорина, 10-Б), «Розвиток уяви і творчих здібностей у дітей різного віку» (Шевчук Марина, 10-В), «Вплив емоцій на характер людини» (Бухай Анна, 10-Б), «Взаємовідносини між членами мікроколективу» (Хорольська Карина, 10-Г), «Роль матері у сім’ї» (Нагорна Ельвіра, 10-В).

Усі учні стали призерами на конкурсі-захисті. Серед них особливо виділились роботи Хорольської К., Ляшенко З., Шевчук М.

У 2011-2012 навчальному році проводилась олімпіада з психології та педагогіки. 6 учнів взяли участь у проведенні першого туру. Переможницею стала учениця 10-Г класу Хорольська Карина, яка продовжила змагання в обласній олімпіаді, отримавши диплом ІІІ ступеня.

Якимчук Г.В. була учасником семінару з підготовки педагогів-тренерів програми МОН України /НАПН України/ ФН ООН України «Дорослішай на здоров’я », що проходив 12-16 грудня в м.Києві. Програма розрахована на сприяння збереженню репродуктивного здоров’я підростаючого покоління нашої держави. Елементи тренінгової роботи психолог проводила серед учнів 10-11 класів. А 24-27 березня при ІППО імені Василя Сухомлинського проходив семінар для тренерів-підлітків, уякому взяли участь учні гімназії-інтернату-школи мистецтв Богомолов Андрій (10-В), Пуляк Анастасія (10-Г), Цимбалюк Наталія (9 кл.), Яхно Андрій (9 кл.). В наступному навчальному році ця програма буде включена до плану роботи психологічної служби.Бібліотечно-інформаційний центр (БІЦ)

Бібліотечно-інформаційний центр у минулому навчальному році забезпечував потреби навчально-виховного процесу в усіх його ланках, надаючи систематичну, цілеспрямовану допомогу учням в опануванні знаннями зі шкільних предметів, вивчення яких передбачає шкільна програма. Щоб бути ефективною, ця робота носила систематичний, оперативний, випереджальний характер. Були визначені конкретні форми інформування кожної категорії читачів із урахуванням їх потреб.

Систематично, у процесі надходження нової літератури, оформлялись книжкові виставки: «Знайомтесь: нові надходження», «На допомогу вчителю, вихователю», «На допомогу учням: готуємось до уроків», «Книга – чарівний промінь у країну знань».

Постійно оновлювались новими надходженнями книжкові виставки: «Держава. Право. Закон», «Степова перлина України», «Історія. Погляд крізь віки», «Сторінками улюблених книг», «Література минулих століть», «Про життя знаменитих людей».Постійно працювала книжкова викладка «Календарні свята та події». Популярною серед старшокласників була постійно діюча інформаційно-тематична полиця «Готуємося до зовнішнього незалежного оцінювання».

Були оформлені і користувались популярністю серед педагогів та учнів книжкові виставки і тематичні полиці: до Дня знань «Україна – наш спільний дім», до Дня писемності «Мова – ознака нації, без неї зникає народ», до Дня вшанування пам’яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні «Палає свічка пам’яті по жертвам Голодомору», до дати народження Т.Г.Шевченка, книжкова ілюстративно-художня виставка «Поет, художник: вічний – як народ», до дня Чорнобильської трагедії «Терновий вінок Чорнобиля», до Міжнародного дня танцю «Танець – це подих душі», до дня Великої Перемоги «Голос пам'яті народної із безсмертя вигукує імена тих, хто так і не дійшов до рідного порога». Всього протягом року було оформлено 57 яскравих книжково-ілюстрованих виставок.

Працівники БІЦ готували різноманітні бібліографічні довідки, години цікавих повідомлень, диспути, бесіди, бібліотечні уроки, години спілкування, інформаційні хвилинки, вели їх облік. Більшість із них носили фактичний та тематичний характер: до зимових свят в Україні «Святковий передзвін чудових зимових свят»; година-реквієм, присвячена пам’яті жертв голодомору: «Минувшину згадуємо, дбаючи про майбутнє»; година спілкування до Всесвітнього дня книги «Сила, що рухає світом» та багато інших.

Діяльність БІЦ у 2011-2012 навчальному році була спрямована на виховання інформаційної культури, любові до книги, культуру читання, вміння користуватися бібліотекою, а також на забезпечення різноманітного змісту навчального процесу, всебічне сприяння підвищенню методичної майстерності вчителів шляхом популяризації педагогічної літератури та інформації про неї.

Отримуючи нову літературу, працівники БІЦ друкували інформаційні списки статей із нових надходжень науково-методичних та науково-виробничих видань педагогічної преси, інформаційні бюлетені нових надходжень педагогічної преси (науково-виробничих видань) на допомогу директору, завучу.

Працівники бібліотеки підготували рекомендаційні списки «Народні свята, православні свята та традиції українського народу» (традиційна різдвяно-новорічна обрядовість українців), «День захисту Вітчизни. Історія. Факти. Події», «Слава жінці – берегині!», рекомендований список літератури «Вічний як народ» ( до 196-ї річниці від дня народження Т.Г.Шевченка, анотований рекомендаційний список літератури «Подорож по рідному краю…», експрес-інформації «В світі педагогічної преси», оновлені списки літератури для позакласного читання з 5 по 11 класи, тощо.

У популяризації основ бібліотечно-бібліографічних знань використовувалися групові та індивідуальні бесіди, консультації. Працівниками БІЦ проводились бібліографічні огляди літератури, традиційно – «Книга – скарбниця мудрості й добрий порадник», бібліотечно-біблографічний огляд «Бібліографія – ключ до знань». На засіданні методоб’єднань було проведено бібліографічний огляд літератури психолого-педагогічної тематики «Стратегії виховання в сучасній школі». Відбулися бесіди: «Книга. Людина. Інтелект», «Бібліотека. Читач. Етикет», «День інформації: «Бібліотека в житті людини», «Інформаційні перерви: «Знайомтесь: це цікаво», бібліотечний урок – літературна подорож з учнями 10-х класів «Книга в житті людини».

БІЦ постійно надавав інформаційну допомогу до предметних тижнів. Оформлялися книжкові виставки, наприклад, до Тижня безпеки дорожнього руху «Знання правил дорожнього руху – безпека вашого життя», до Тижня знань пожежної безпеки «Не будьмо байдужими – врятуємо світ від пожеж!» та багато інших.

Особлива увага приділялася прищепленню навичок користування довідковою літературою. Вчителі-предметники активно сприяли формуванню цих навичок: завдання з будь-якого предмета подавались так, що учні були змушені звертатися до словників і довідників.

Усі учні гімназії вільно орієнтуються у книжковому фонді бібліотеки. Вони мають первинні знання про книгу, бібліографію, БІЦ: від загального ознайомлення з бібліотекою до знання змісту окремих розділів книжкового фонду й вибору книг, використання довідкового фонду.

Вагому допомогу БІЦ надавав парламент гімназії. В санітарні дні старшокласники здійснювали ремонт книг. Проводили рейд «Живи, книго!». Перевірявся стан збереження підручників.

Працівники бібліотечно-інформаційного центру продовжують роботу над створенням бази даних, електронного каталогу. Для учнів та викладачів забезпечено постійний безлімітний доступ до глобальної інформаційної мережі Інтернет. За навчальний 2011-2012 рік інформацію в електронному вигляді використали 5100 користувачів.

Загалом фонд БІЦ на 30.05.12 складає 18253 екземплярів. Працівники БІЦ продовжують проводити роботу по очищенню фонду від застарілої літератури. Протягом 2011-2012 навчальному року з фонду бібліотеки було вилучено 1191 екземпляр книг.

За 2011-2012 рік оформлена передплата на 72 періодичні видання. Проведений аналіз бібліотечного фонду шкільних підручників показав, що забезпеченість підручниками по гімназії склала 100%.

Розкриваючи зміст роботи бібліотечно-інформаційного центру, треба зазначити також, що постійно проводиться популяризація бібліотечно-бібліографічних знань за допомогою проведення бесід, організації книжкових виставок, оглядів, бібліотечних уроків, надання групових та індивідуальних консультацій тощо.

Треба зазначити, що резерви БІЦ у справі інформаційної роботи далеко не вичерпані. Прагнення до формування системи інформаційної підтримки освіти, тісний взаємозв’язок і взаємодія з педагогічним колективом буде сприяти утвердженню БІЦ як справжнього культурного інформаційного й освітнього центру, який одержує, зберігає й розповсюджує різноманітні джерела інформації, здатні задовольнити будь-які потреби читачів.

Наукове товариство учнів «Дивосвіт»

Наукове товариство учнів „Дивосвіт” (далі НТУ «Дивосвіт») http://portal.prolisok.org/ntu.html створене як добровільна громадська організація учнів гімназії-інтернату обласного комплексу. НТУ „Дивосвіт” здійснює свою діяльність відповідно до Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади з базових і спеціальних дисциплін, турніри, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт та конкурси фахової майстерності (наказ МОН України №305 від 18.08.1998 р.)

Головною метою НТУ „Дивосвіт” є:


 • залучення до наукових досліджень обдарованої учнівської молоді;

 • розвиток інтелектуальних здібностей учнів, їх творчого мислення, моральних, фізичних та соціальних якостей;

 • прагнення до саморозвитку та самоосвіти, сприяння професійному самовизначенню гімназистів.

Працюючи над дослідженнями, учні дотримуються рекомендацій щодо написання, оформлення і подання науково-дослідницьких робіт, які були розроблені методичною службою облкомплексу.

Науково-методичним центром облкомплексу розроблені рекомендації для учнів та наукових керівників щодо оформлення слухачами науково-дослідницьких робіт. Під час їх написання вчителі виступають у ролі наукових керівників, які надають учням необхідні консультації. Творча робота є важливою і ефективною формою самостійного навчання учнів.

Усі учні 9-11-х класів Кіровоградського облкомплексу є членами наукового товариства учнів “Дивосвіт”, 60 із них – члени Кіровоградської МАНУМ.

З 7 по 10 грудня 2011 року було проведено І етап Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів НТУ “Дивосвіт” Кіровоградського облкомплексу.

На конкурс-захист подали свої науково-дослідницькі роботи 156 учнів 10-11 класів облкомплексу.

За результатами оцінки науково-дослідницьких робіт та їх захисту визначено 63 переможці у таких секціях: світової літератури, художньої культури, образотворчого мистецтва, психології – 15, математики та інформатики – 13, хімії, біології, географії – 9, української мови та літератури – 8, іноземної мови (англійська, німецька мова) – 6, фізики та астрономії – 5, історії України, краєзнавства, право­знавства – 7 учнів.

У Кіровоградському облкомплексі науково-дослідницькій роботі учнів приділяється значна увага. Стало хорошою традицією наприкінці року підбивати підсумки наукової діяльності, нагороджувати кращих юних дослідників та обговорювати перспективи подальшого розвитку цього напряму діяльності навчального закладу.

22 грудня 2011 року відбулася традиційна щорічна підсумкова конференція наукового товариства учнів “Дивосвіт” Кіровоградського облкомплексу. Метою конференції була підтримка обдарованої молоді, розвиток творчих здібностей та стимулювання творчого самовдосконалення особистості.

Свої наукові досягнення презентували учні 10-11 класів облкомплексу.

Матеріали кращих досліджень надруковано у щорічному збірнику тез наукових робіт учнів.19 та 25 лютого 2012 року відбувся ІІ етап Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України. 74 учні гімназії брали участь у конкурсі-захисті, 38 із них стали переможцями ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту НДР учнів-членів МАН України.

№ з/п

Прізвище, ім’я

Клас

Секція

Вчитель

Дипломи І ступеняКрамаренко Наталія

11-А

англійська мова

Семеняченко Т.Т.Барвінська Марина

11-А

економіка

Свириденко О.Л.Пєєва Олена

11-А

мистецтвознавство

Богданович Л.Б.Кисличенко Денис

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Свистов Владислав

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Дубінецький Артем

11-Б

інформатика

Свириденко О.Л.Залойко Едгар

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Тюртюбек Костянтин

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Щелконогов Олексій

11-Б

конструювання

Свириденко О.Л.Колєва Катерина

11-Б

німецька мова

Бірюкова О.С.Золотих Євгеній

11-Б

фізика

Буряк Ю.В.Золотих Євгеній

11-Б

хімія

Литвин М.Ю.Скоропад Тетяна

11-В

історія

Якимчук О.Н.Осіпчук Юлія

11-В

українська література

Павленко В.В.Яценко Юрій

10-Б

математика

Свириденко О.Л.

Дипломи ІІ ступеняСвистов Владислав

11-Б

географія

Литвин М.Ю.Власова Світлана

11-Б

економіка

Свириденко О.Л.Тюртюбек Костянтин

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛІванова Анна

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Прозоровський Роман

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Третяк Євгеній

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Чуніхіна Катерина

11-В

біологія, екологія

Литвин М.Ю.Загальська Таїсія

11-В

мистецтвознавство

Богданович Л.Б.Самосьонок Анастасія

11-В

право

Якимчук О.Н.Кошель Мар’яна

11-В

психологія

Литвин М.Ю.Русіна Олена

11-В

українська література

Богданович Л.Б.Кролік Валерія

10-В

історія

Дмитрієва В.В.Яценко Ольга

10-В

історія

Дмитрієва В.В.Буряк Руслан

8

математика

Супрун В.Є.

Дипломи ІІІ ступеняКассова Марія

11-А

англійська мова

Нікітенко Н.П.Баранюк Євген

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛЗалойко Едгар

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛЩелконогов Олексій

11-Б

інформатика

Свириденко О.ЛШуліка Владислав

11-Б

математика

Свириденко О.Л.Каракоць Ірина

11-В

українська література

Павленко В.В.Бондар Вікторія

10-А

право

Харченко С.П.Віленський Роман

10-В

історія

Якимчук О.Н.Плоткін Володимир

10-Г

фізика

Денисов Д.О.

Переможцями ІІІ етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України у 2011-2012 н.р. стали 7 учнів облкомплексу:Дубінецький Артем, учень 11-Б класу (диплом І ступеня, секція комп’ютерних систем та мереж, тема наукової роботи: “Розумний полив квітів”);

Золотих Євгеній, учень 11-Б класу (диплом ІІ ступеня, секція фізики, тема наукової роботи “Перспективність застосування нанотрубок при розробці теоретичної моделі космічного ліфта”; диплом ІІІ ступеня, секція хімії, тема наукової роботи “Пошук потенційних інгібіторів Ca-АТФази саркоплазматичного ретикулуму”);

Щелконогов Олексій, учень 11-Б класу (диплом ІІІ ступеня, секція електроніки та приладобудування, тема наукової роботи “Розробка синхроскопу електричного генератора”);

Баранюк Євгеній, учень 11-Б класу (диплом ІІІ ступеня, секція машинобудування та робототехніки, тема наукової роботи “Розробка іграшки-автомобіля з програмним керуванням”);

Крамаренко Наталія, учениця 11-А класу (диплом ІІІ ступеня, секція англійської мови, тема наукової роботи “Лексико-семантичні та етимологічні особливості фразеологічних одиниць американського варіанту англійської мови”);

Пєєва Олена, учениця 11-А класу (диплом ІІІ ступеня, секція мистецтвознавства, тема наукової роботи “Національні традиції болгарського народу в культурі Вільшанського району Кіровоградської області”);

Осіпчук Юлія, учениця 11-В класу (диплом ІІІ ступеня, секція української літератури, тема наукової роботи “Рецепція образів народної демонології у другій частині роману-балади „Дім на горі” („Голос трави”)”).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка