Міністерство освіти І науки україни бердянський державний педагогічний університет збірник тез наукових доповідей студентів бердянського державного педагогічного університетуСторінка2/24
Дата конвертації09.03.2016
Розмір4.08 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24

ФІЗИЧНЕ ТА ЕСТЕТИЧНЕ ВИХОВАННЯ

Волкова Олена. Роль лікувальної фізкультури у фізичній реабілітації підлітків з нейроциркулярною дистонією


123

Харина Наталя. Порівняльна характеристика методів фізичної реабілітації у жінок та чоловіків із інфарктом міокарда


124

Сидоренко Максим. Педагогічні умови продовження національних традицій у творчості дитячих фольклорних колективів


126

Демченко Олександра. Мистецтво диригента як вид музичної діяльності


128


Насипайко Наталя. Сучасні підходи до інтеграції в естетичному циклі загальноосвітньої школи


129

Балабан Тетяна. Зміна ціннісних орієнтирів у педагогічній теорії і практиці 90-х років


131

Ніколенко Раїса. Формування комунікативних умінь майбутніх вчителів музики


133

Шапаренко Христина. Ігри на уроках музики, їх роль та значення

134

Озерова Марина. Розвиток компетентнісно-орієнтованого навчання за кордоном


136

Квасневська Вікторія. Компетентнісний підхід як світова тенденція освіти


138

Василенко Лілія. Конференція

139

Приходько Юлия. Принципы выразительности исполнения произведений школьным хором


141

Кальницкая Наталья. Взаимодействие семьи и школы в системе дополнительного музыкального образования


143

Мельникова Анна. Древнерусские традиции и принципы музыкального обучения народной ориентации


144ПРОФЕСІЙНА ОСВІТА
Донських Катерина. Наукова сутність поняття “готовність майбутнього вчителя початкової школи до організації проектної діяльності молодших школярів”147

Малихіна Ольга. Особливості професійної спрямованості студентів педагогічного ВНЗ


148

Черноног Ірина. Системний підхід у формуванні ключових компетенцій випускників педагогічного ВНЗ


150

Лубкіна Світлана. Інтерактивні технології навчання в професійній освіті

152

Тесленко Юлія. Роль самостійної діяльності
в професійній підготовці студентів


154

Браілко Дар’я. Інтегративний підхід до вибору та використання методів навчання у професійній освіті


155

Бєлікова Валентина. Формування життєвої компетентності учнів як крок до їх професійного самовизначення


157

Нішаналієв Роберт. Про шляхи підвищення професійної підготовки

159

Савченко Олена. До питання щодо впровадження проблемного навчання


160

Бурцева Светлана. Современные подходы к организации творческой деятельности будущих педагогов


162

Малярчук Вікторія. Формування логічної культури студентів у сучасних умовах


163

Клімова Юлія. Професійна підготовка вчителя у сучасних умовах

165


СОЦІАЛЬНА ПЕДАГОГІКА
Дороніна Світлана. Самостійність як чинник попередження та розв’язання конфліктів


168


Кулибка Тетяна. Організація соціально-педагогічної діяльності з формування здорового способу життя серед старшокласників170

Теслицький Володимир. Формування готовності практичного психолога до професійної діяльності у сфері дитячо-юнацького спорту172

Доля Наталя. Формування соціальної компетентності школярів засобами культурно-дозвіллєвої діяльності


173

Пейчева Марина. Формування культурно-дозвіллєвих запитів сучасної молоді


175

Каптур Оксана. Соціально-педагогічна допомога неповнолітнім злочинцям, що повернулися з місць позбавлення волі


177

Груба Олена. Формування статевої диференціації дітей середнього віку


179

Мельник Катерина. Формування культури спілкування в сучасної учнівської молоді


180

Дузенко Наталя. Вплив сучасного телебачення на становлення особистості підлітка


183

Стребкова Наталя. Вплив засобів масової інформації на соціальне виховання дітей та молоді


185

Урлов Михайло. Вплив масової культури та ЗМІ на формування свідомості молодої людини


186

Метель Марина. Соціально-педагогічні умови попередження та подолання залежності від комп’ютерних ігор у молоді


188

Ольхова Марина. Теорія і практика виховання культури міжособистісних взаємин у сім’ї і школі


190

Величко Ольга. Виховання культури міжнаціонального спілкування в учнівської молоді


192

Гиренко Сергей. Страх – “болезнь” современного общества

194

Орел Ольга. Шляхи виживання молодої сім’ї в умовах кризи

196КОРЕКЦІЙНА ПЕДАГОГІКА
Лугова Світлана. Корекція порушень мовлення в дітей із затримкою психічного розвитку


198

Кіосова Олена. Використання ігрової діяльності у процесі виправлення заїкання


199

Кляцка Ірина. Розвиток творчої уяви як засіб оптимізації корекції відставання в мовленнєвому розвитку шестирічних дітей із затримкою психічного розвитку201

Котляр Євгенія. Сюжетно-рольова гра як засіб розвитку вербальної комунікації дітей із загальним недорозвиненням мовлення шостого року життя202

Кочетова Олена. Корекція загального недорозвинення мовлення у дітей із інтелектуальною й мовленнєвою недостатністю


204

Пергата Ольга. Корекційно-педагогічна робота з дітьми раннього віку із церебральним паралічем


206

Григоренко Ганна. Комплексна логопедична робота з корекції темпо-ритмічних порушень мовлення в заїкуватих підлітків і дорослих


207

Куляба Віта. Корекційна робота з подолання затримки мовленнєвого розвитку дітей з дизартрією


209

Вороніна Анастасія. Логопедична робота з усунення загального недорозвинення мовлення у дошкільників із психічною депривацією211

Ткачова Марина. Логопедична робота з розвитку сприйняття усного


212

Чанаях Наталія. Комплексна корекційно-логопедична робота з дітьми раннього віку із затримкою психічного розвитку


214

Краус Олена. Комплексний логопедичний вплив при порушеннях мовлення й слуху в дітей дошкільного віку


216

Линдіна Євгенія. Педагогічні шляхи виявлення та корекції стертої дизартрії


218

Петраш Вікторія. Розвиток мовлення у дошкільників із загальним недорозвитком мовлення


219

Мартем’янова Юлія. Діагностика та корекція мовленнєвого розвитку дітей раннього віку


221УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМИ ЗАКЛАДАМИ
Ванярха Наталя. Формування професійної компетентності керівника через діяльність в органах студентського самоврядування223

Сабельников Станіслав. Актуальні питання синергетичного підходу до управління підготовкою педагогічних кадрів


224

Яцуненко Анна. Гуманізація цілісного навчально-виховного процесу


226

Обрізан Лілія. Педагогічне керівництво по створенню комфортного середовища в загальноосвітніх школах


228

Пінчук Валентина. Управління системою методичної роботи в загальноосвітній школі


229

Лазуренко Наталя. Керівництво розвитком інноваційних процесів
у загальноосвітній школі


232

Міщенко Максим. Особливості впровадження інформаційно-комунікаційних технологій у професійній діяльності директора школи233

Літвінцев Микола. Патріотичне та правове виховання в освітньому процесі


235

Костюк Кристина. Проблеми виховання педагогічно занедбаних дітей


237

Крот Тетяна. Згуртування дитячого колективу як педагогічна проблема


238ІСТОРІЯ ПЕДАГОГІКИ
Тетяна Сумик,

1 курс економічного факультету.

Наук. керівник: викл. І.В. Калюжна
ПЕДАГОГІЧНІ ПОГЛЯДИ ПРОСВІТИТЕЛІВ ПРИАЗОВ’Я

В 20–30 РОКИ ХХ СТОЛІТТЯ
Актуальність проблеми: 20-30 роки ХХ століття на Україні відомі новим поглядом на систему освіти, впровадженням нових методів навчання. Це вимагало від педагогів на місцях великої роботи. Викладачі Приазов’я активно взялись за працю, намагаючись налагодити роботу у школах.

Цією проблемою займались: краєзнавець м. Маріуполя П. Мазур, О. Мазур, С. Ялі, П. Богадиця.

Метою доповіді є розкриття педагогічних поглядів педагогів Приазов’я в 20-30 роки ХХ століття.

Завдання: 1) визначити основні проблеми, які вирішували органи освіти в той час; 2) розкрити сутність педагогічних поглядів педагогів 20-30 років ХХ століття.

О. Мазур зібрала інформацію зі створення в Маріуполі і селах Приазов’я шкіл з грецькою мовою викладання в 1926-1937 роки. Вона зазначає, що в Маріуполі та селах Приазов’я вперше в 20-30 роки за всю історію краю створювалась державна мережа шкіл з українською і грецькою мовами навчання. Беручи до уваги складний період в країні, цей творчий процес був довгим, складним і інколи суперечливим.

Основні проблеми, які вирішувала Маріупольська інтелігенція в 20-30 роки: створення і відкриття шкіл; підготовка педагогічних кадрів; забезпечення методичним матеріалом навчального процесу.

До 1926 р. у греків Приазов’я власної писемної мови не було. Майже у кожному селі був свій мовний діалект. Лише у 1926 р. після мовної реформи був прийнятий новий грецький алфавіт. Почалось поступове формування двох гілок літературної мови – греко-еллінської і греко-урумської (греко-татарської). 1 вересня 1926 р. діти грецьких сіл і Маріуполя вперше відкрили грецькі буквар і розпочали вивчати рідну мову.

Перші греко-еллінські школи на Приазов’ї були створені у 1926 році, греко-урумські з явились у 1929 році. Один з вчителів – І.Левкопулос – був автором кількох підручників грецької мови і діти користувалися підручниками, складеними їх вчителем. Аналізуючи педагогічну літературу, дізнаємось, що І.Левкопулос використовував такі типи уроків: уроки-бесіди, уроки-диспути, уроки-творення, навчаючи студентів таким чином, щоб матеріал запам’ятався на уроці. Вклад цього педагога в розвиток грецької культури на Приазов’ї є неоцінимим [3, c.20].

Ідея диференційованого навчання приваблює нині багатьох педагогів. Але до неї звертались і раніше, і один з маріупольських педагогів, хто почав працювати над цією проблемою ще в 1909 році, – Я.Чепіга. З 1898 року по 1918 рік працюючи в школах Донецького краю, Я.Чепіга зазначав, що питання “бути чи не бути” диференційованому навчанню, не має сенсу. Як зазначає П.Мазур, будь-яка система виховання і навчання намагається організувати процес, ввести його у певні межі, розподілити дітей на групи. “Школа – і в цьому корінь зла – ділить дітей на благо себе, на перший план виходить потреба вчителя, а не потреба дитини; як це не парадоксально, інтереси школи починають суперечити потребам не лише дитини, але і потребам суспільства в цілому” [4, с.5].

Завдяки Феоктісту Хартахаю, засновнику і директору першої чоловічої гімназії в м. Маріуполі, його натхненню, вмінню донести до студентів потяг до науки, серед випускників гімназії є видатні вчені, історики, лікарі, актори: Михайло Йосифович Авербах (1872-1944), офтальмолог, академік АН СРСР з 1939 року; Дмитро Васильович Айналов (1862-1939), історик мистецтва, член-кореспондент АН СРСР; Рудольф Лазарович Самойлович (1881-1940), професор, доктор географічних наук, перший керівник Північної науково-промислової експедиції, Георгій Іванович Челпанов, філософ, психолог, логік [5, c.25].

Таким чином, педагоги Приазов’я робили все, щоб закласти підвалини національної системи освіти, впроваджувати нові методи навчання, виховувати і навчати покоління 30-х років.
ЛІТЕРАТУРА

1. Материалы по истории и культуре греков Украины: Сборник [Ред. С. А. Калоерова]. – Донецк: Кассиопея, 1998. – Вып. 1. – С. 104.

2. Мазур О. Наша спільна біль, радість і надія (Досвід створення в Маріуполі і селах Приазов’я шкіл з грецькою мовою викладання. 1926–1937 р.). – Маріуполь: Маріупольске товариство греків, 2000. – C. 19.

3. Проценко А.Д. Феоктіст Хартахай: народній просвітитель. –Маріуполь: Азовье, 2006. – C. 107.Катерина Мосейко,

1 курс економічного факультету.

Наук. керівник: викл І. В. Калюжна

1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   24


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка