Міністерство освіти І науки україни чорноморський державний університет імені петра могилиСторінка6/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


Монографія Палагнюк Ю.В.

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили


Ю.В. ПАЛАГНЮК

ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ

АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ

МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД ТА УКРАЇНА

Монографія

Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили

Миколаїв

2012


УДК 351:32.019.51(4+477)

ББК 63.3


П 14
Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 10 від 14.04.2011 р.).


Рецензенти:

Лопушинський І. П., доктор наук з державного управління, професор,

Шкляж Й. М., доктор історичних наук, професор,

Шевчук О. В., доктор політичних наук, професор.

Палагнюк Ю. В.
Державне регулювання аудіовізуальних засобів масової комунікації: європейський досвід та Україна: [монографія] / Ю. В. Палагнюк. – Миколаїв : Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2012. – 236 с.

У монографії досліджено сутність та особливості формування і реалізації державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в країнах Європи. Визначено теоретичні основи регулювання медіа-ринку. Проведено аналіз регуляторної політики ЄС щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації, як на наднаціональному рівні, так і в країнах-членах ЄС Західної Європи. Проаналізовано досвід регулювання аудіовізуальних мас-медіа у постсоціалістичних країнах Центрально-Східної Європи в умовах євроінтеграції. Охарактеризовано трансформацію державної політики щодо аудіовізуальних засобів масової комунікації в сучасній Україні.

Монографію розраховано на фахівців у галузі державного управління, політичних наук, журналістики та права, науковців, викладачів, студентів і всіх, хто цікавиться особливостями державного регулювання засобів масової комунікації в Європі.

УДК 351:32.019.51(4+477)

ББК 63.3
ISBN 978-966-336-226-7

Палагнюк Ю.В., 2012

ЧДУ ім.. Петра Могили, 2012
ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА ……………………………………………………………………4
РОЗДІЛ 1. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ: СТАН НАУКОВОЇ РОЗРОБКИ ПРОБЛЕМИ .... 7
РОЗДІЛ 2. ТЕОРЕТИКО-КОНЦЕПТУАЛЬНА ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ АУДІОВІЗУАЛЬНИХ МАС-МЕДІА…. 31
РОЗДІЛ 3. РЕГУЛЯТОРНА ПОЛІТИКА ЄС НА РИНКУ

АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ…………………59


РОЗДІЛ 4. РЕГУЛЮВАННЯ АУДІОВІЗУЛЬНИХ МАС-МЕДІА В

КРАЇНАХ ЦЕНТРАЛЬНО-СХІДНОЇ ЄВРОПИ ………………………………..88


РОЗДІЛ 5. ТРАНСФОРМАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО АУДІОВІЗУАЛЬНИХ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В

СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ ………………………………………………………….. 128


ВИСНОВКИ …………………………………………………………………….222
СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ…………………………………….236

Міністерство освіти і науки України

Державний комітет радіомовлення та телебачення України

Миколаївський державний гуманітарний університет

імені Петра Могили

Навчально-науковий центр з європейської

та євроатлантичної інтеграції України

Миколаївська обласна організація

Товариства «Знання»України


СВІТОВА ТА ЄВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

Видавництво МДГУ імені П. Могили

Миколаїв

2008


УДК 327.39

ББК 66.4


С 24

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник з державного управління (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-Г-2477 від 03.12.2008 р.)

Рекомендовано до друку вченою радою Миколаївського державного гуманітарного університету імені Петра Могили (протокол №2 (66) від 09.10.2008 р.)
Рецензенти:

Гавеля В.Л., доктор філософських наук, професор

Панченко П.П., доктор історичних наук, професор, віце-президент Української академії історичних наук

Солдатенко В.Ф., доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України


Голова редакційної колегії:

Багмет М.О., доктор історичних наук, професорЗаступник голови редакційної колегії:

Сорока С.В., кандидат політичних наукВідповідальний секретар редакційної колегії:

Коваль Г.В., кандидат політичних наук


Члени редакційної колегії:

М.І. Михальченко – член-кореспондент НАН України, доктор філософських наук, професор, президент Української академії політичних наук

М.С. Іванов – доктор політичних наук, професор

Ю.Г. Кальниш – доктор наук з державного управління

Ю.В. Котляр – доктор історичних наук, професор

С.В.Пронь – доктор історичних наук, професор

В.М. Ємельянов – кандидат технічних наук, доцент

О.Н. Євтушенко – кандидат політичних наук, доцент

Л.А. Ляпіна – кандидат політичних наук, доцент

В.С. Фуртатов – доцент

В.М. Головата – голова політичної ради Миколаївської обласної організації “Наша Україна”
Світова та європейська інтеграція : навч. посібник. – Миколаїв : Вид-во МДГУ ім. Петра Могили, 2008. – 340 с.
У даному навчальному посібнику розглядаються загальні тенденції світової та європейської інтеграції, надається об’єктивна інформація, яка базується на офіційних документах співробітництва з НАТО, про Північно-Атлантичний альянс, історію його створення, спрямованість та сучасний стан, а також про визначення стратегії зовнішньої політики України.

Для викладачів, аспірантів, слухачів вищих навчальних закладів системи підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації керівного персоналу державного управління та державної служби.

Посібник також буде корисним учителям середніх загальноосвітніх шкіл, усім, хто прагне знайомитися з реаліями та перспективами вступу України до НАТО.
Статті подаються в авторській редакції

ISBN 978-966-336-111-6.


ЗМІСТ

М.О. Багмет Сучасні міжнародні виклики для України


РОЗДІЛ 1. Організація Північноатлантичного договору:

зміст і характер діяльності

Г.В. Коваль 1.1. Особливості еволюції та організаційна структура НАТО

В.Т.Шатун,

С.П. Тимофєєв 1.2. Роль НАТО у запобіганні конфліктам у світі та протидії

міжнародному тероризмові

В.Т.Шатун 1.3. Гуманітарна політика НАТО та участь у ліквідації

наслідків стихійних лих

В.М. Гладенко 1.4. Співробітництво України з Альянсом: проблеми та

перспективи
РОЗДІЛ 2. Європейський Союз: історія формування, проблеми та

перспективи розвитку на сучасному етапі
Ю.В. Палагнюк 2.1. Заснування і етапи становлення Європейського

Співтовариства

В.В. Дерега 2.2. Характерні риси і особливості розширення ЄС

Н.А. Громадська,

В.В. Дерега 2.3. Основні напрямки політики Європейського Союзу

С.В. Сорока 2.4. Правова та інституційна система Європейського Союзу

і проблеми прийняття Конституції

С.В. Сорока,

Р.В. Волчецький 2.5. Еволюція взаємовідносин України з Європейським

Союзом
РОЗДІЛ 3.Тенденції сучасних інтеграційних процесів у світі


Т.Є. Богданова 3.1. Інтеграційні перспективи у Північній та Південній

Америці


О.В. Шевчук 3.2. Особливості розвитку інтеграційних процесів в

Азійсько-Тихоокеанському регіоні

О.М. Гайдай 3.3. Регіональні інтеграційні об’єднання в Африці

Ю.О. Седляр 3.4. Інтеграційні процеси в Євразійському просторі та

Україна


Серія науково-методичних рекомендацій для вчителів

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ


Серія Уроки про НАТО:
Науково-методичні рекомендації

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Миколаївської області
Випуск 1

ВИТОКИ СТАНОВЛЕННЯ ПІВНІЧНОАТЛАНТИЧНОГО АЛЬЯНСУ


Миколаїв – 2009


УДК 327.5

ББК 66.4


В 54

Редакційна колегія та укладачі:

Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова); Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М., кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу; Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А., кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук; Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант; Брунарський В.П., вчитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., вчитель вищої категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М., Бочкарьова Т.Ю., Вовчук Л.А., Зебницька М.О., Маковенко В.П., Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).

Витоки становлення Північноатлантичного Альянсу. Науково-методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 24 с. (Серія “Уроки про НАТО”. Вип. 1)

Запропоновані науково-методичні рекомендації можуть використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є інформування учнівської молоді про історію створення та стратегічну концепцію Північноатлантичного Альянсу, а також про структуру та робочі органи цієї організації.

До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки заняття, розгляду його питань та домашні завдання.

УДК 327.5

ББК 66.4


ЧДУ імені Петра Могили, 2009
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ
Серія Уроки про НАТО:
Науково-методичні рекомендації

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Миколаївської області
Випуск 2
ТРАНСФОРМАЦІЯ НАТО

В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Миколаїв–2009

УДК 327.5

ББК 66.4

Т 65
Редакційна колегія та укладачі:


Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова); Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М., кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу; Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А., кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук; Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант; Брунарський В.П., учитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., учитель вищої категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М., Бочкарьова Т.Ю., Вовчук Л.А., Зебницька М.О., Маковенко В.П., Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).

Трансформація НАТО в сучасних умовах. Науково-методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 24 с. (Серія “Уроки про НАТО”. Вип. 2)

Запропоновані науково-методичні рекомендації можуть використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є інформування учнівської молоді про цивільний вимір діяльності НАТО, участь Альянсу в міжнародних миротворчих місіях та військових операціях, а також про відносини цієї організації з країнами СНД.

До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки заняття, розгляду його питань та домашні завдання.
УДК 327.5

ББК 66.4


ЧДУ імені Петра Могили, 2009

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

ЧОРНОМОРСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ІМЕНІ ПЕТРА МОГИЛИ

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ЦЕНТР З ЄВРОПЕЙСЬКОЇ

ТА ЄВРОАТЛАНТИЧНОЇ ІНТЕҐРАЦІЇ УКРАЇНИ

МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТОВАРИСТВО “ЗНАННЯ” УКРАЇНИ


Серія Уроки про НАТО:
Науково-методичні рекомендації

для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів

Миколаївської області

Випуск 3


УКРАЇНА– НАТО:

ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІДНОСИН


Миколаїв – 2009


УДК 327.5

ББК 66.4


У 45
Редакційна колегія та укладачі:
Багмет М.О., доктор історичних наук, професор (голова); Палагнюк Ю.В., кандидат політичних наук (секретар); Ємельянов В.М., кандидат технічних наук, доцент, державний службовець І рангу; Гайдай О.М., кандидат історичних наук, доцент; Громадська Н.А., кандидат політичних наук; Дерега В.В., кандидат політичних наук; Ляпіна Л.А., кандидат політичних наук, доцент; Сорока С.В., кандидат політичних наук; Шатун В.Т., доцент; Гладенко В.М., аспірант; Головата В.А., аспірант; Брунарський В.П., учитель вищої категорії; Євтушенко Л.Е., учитель вищої категорії, лауреат Всеукраїнського конкурсу “Вчитель року”; Бешевець О.М., Бочкарьова Т.Ю., Вовчук Л.А., Зебницька М.О., Маковенко В.П., Стадник О.В., Чернишов В.І. (студенти).

Україна – НАТО: трансформація відносин // Серія “Уроки про НАТО”: Науково-методичні рекомендації для вчителів загальноосвітніх навчальних закладів Миколаївської області. – Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. – 20 с. (Серія “Уроки про НАТО”. Вип. 3)


Запропоновані науково-методичні рекомендації можуть використовуватися як урок за вибором, а також як матеріал для факультативів та організації позакласної роботи з учнями загальноосвітніх навчальних закладів.

Урок містить приклад теоретично-практичного заняття, метою якого є інформування учнівської молоді про історію відносин Україна – НАТО, напрями співпраці між нашою державою та Альянсом, а також про перспективи відносин з Північноатлантичним альянсом.

До уроку додаються методичні рекомендації, матеріали для розробки заняття, розгляду його питань та домашні завдання.


УДК 327.5

ББК 66.4


ЧДУ імені Петра Могили, 2009

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Головне управління державної служби України

Школа вищого корпусу державної служби

Інститут державного управління

Чорноморського державного університету імені Петра Могили


Юлія Глухова

Дмитро Сай

Юліана Палагнюк

Сергій Пономарьов

Світлана Сорока


АНГЛІЙСЬКА МОВА
Навчально-методичний посібник для навчання фахівців

у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції

(длядержавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування)

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів

Миколаїв – 2011

Main Department of Civil Service in Ukraine

School of High Corps of Civil Service

Institute of Public Administration

PetroMohylaBlack SeaStateUniversity


Yulia Glukhova

Dmytro Say

Yuliana Palagnyuk

Serhiy Ponomaryov

Svitlana SorokaENGLISH

EUROPEAN AND EUROATLANTIC INTEGRATION
A Textbook for Civil Servants and Local Government Employees

Mykolayiv, 2011

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81.2 Англ


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як навчальний посібник для студентів-фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (лист Міністерства освіти і науки України № 1.4/18-14.1 від 09 січня 2010 року)

Рекомендовано до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол №4 від 17 грудня 2009 року)
Рецензенти:

Грицяк І. А., доктор наук з державного управління, професор, завідувач кафедри європейської інтеграції Національної академії державного управління при Президентові України

Гришкова Р.О., доктор педагогічних наук, професор кафедри філології Відкритого міжнародного університету розвитку людини «Україна»

Липовська Н.А., доктор наук з державного управління, професор кафедри державної служби та митної справи Дніпропетровського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управлінняпри Президентові України

Ю. Глухова, Ю. Палагнюк, С. Пономарьов, Д. Сай, С. Сорока. Англійська мова. Навчально-методичний посібник для навчання фахівців у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції (длядержавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування). – Миколаїв: ЧДУ ім. П.Могили, 2011. – 300 с.
Навчально-методичний посібник з англійської мови для фахівців в сфері європейської та євроатлантичної інтеграції, розроблений авторським колективом Інституту державного управління Чорноморського державного університету імені Петра Могили для навчаннядержавних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Він може використовуватися для викладання англійської мови студентам за напрямом підготовки “Державне управління”, “Міжнародні відносини”, “Політологія”, в процесі підвищення мовної кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування. Посібник розрахований на використання в навчальному процесі, який повинен тривати не менш як 144 академічні години і складається з двох модулів: перший з європейської інтеграції, другий з євроатлантичної інтеграції.

Для викладачів, аспірантів, студентів вищих навчальних закладів, а також слухачів системи підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування.

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81.2 Англ

ISBN 978-966-336-239-7

CONTENTS
INTRODUCTION

MODULE 1. EUROPEAN INTEGRATION

PART 1. THE HISTORY OF THE EU AND THE CHALLENGES OF THE EUROPEAN ENLARGEMENT

1.1. Reconstruction and Integration in 1945-1957

1.2. Constructing the Community in 1958-1972

1.3. Towards a Single Market, 1973-1992

1.4. Europe after Maastricht, 1993-present

1.5. Four Enlargements in the 20th century

1.6. Eastern Enlargements in the 21st century

PART 2. EUROPEAN INSTITUTIONS

2.1. The European Commission

2.2. The European Council

2.3. The Council of Ministers

2.4. The European Parliament

2.5. The European Court of Justice

2.6. Specialized EU Institutions

PART 3. EUROPEAN LAW AND POLICY

3.1. European Union Law

3.2. General Principles of the EU Law

3.3. EU Social and Employment Policy

3.4. Common European Security and Defence Policy

PART 4. UKRAINE-EU RELATIONS

4.1. History of Relations: Ukraine in the Politics of European Integration

4.2. Spheres of Contemporary Cooperation between Ukraine and the EU and Prospects for the Future

MODULE 2. EURO-ATLANTIC INTEGRATION

PART 1. HISTORY OF NATO AND STRATEGY OF EURO-ATLANTIC INTEGRATION

1.1. The Evolution of NATO (1)

1.2. The Evolution of NATO (2)

1.3. NATO’s Strategic Concept

PART 2. NATO: INSTITUTIONAL STRUCTURE AND COMPOSITION

2.1 The North Atlantic Council

2.2 The Defence Planning Committee

2.3 The Nuclear Planning Group

2.4 Consensus decision-making at NATO

PART 3. NATO POLICY

3.1 Participation of Alliance in the International Peacekeeping Missions and Military Operations

3.2 Civilian Activities of the North Atlantic Treaty Organization

3.3 NATO’s relations with the United Nations

3.4. NATO’s relations with the EU

PART 4. UKRAINE-NATO RELATIONS

4.1. Developing NATO-Ukraine relations and cooperation

4.2. Perspectives of Ukraine-NATO Relations

GLOSSARY


GRAMMAR REFERENCE

IRREGULAR VERBS

VOCABULARY

REFERENCES

Ministry of Education and Science, Youth and Sports of Ukraine

National Agency of Ukraine on Civil Service

PetroMohylaBlack SeaStateUniversity
ENGLISH
EUROPEAN AND EUROATLANTIC INTEGRATION
Textbook for Training Professionals in the Field of

European and Euro-Atlantic Integration

2nd edition, updated

Mykolayiv

Publisher Yemelyanova T.V.

2012

УДК 811.111 (075.8)ББК 81.2 Англ
Group of authors:

Yulia Glukhova

Dmytro Say

Yuliana Palagnyuk

Serhiy Ponomaryov

Svitlana Soroka
Reviewers:

Hrytsyak I. A., Doctor of Public Administration, Professor, head of the Department of European Integration of the National Academy of Public Administration

under the Office of the President of Ukraine.Gryshkova R.O., Doctor of Education, Professor of the Department of Philology of the OpenInternationalUniversity of Human Development "Ukraine".
Lypovska N. A., Doctor of Public Administration, Professor of the Department of Civil Service and Customs Affairs of the Dnipropetrovsk Regional Institute of Public Administration of the NationalAcademy of Public Administration under the Office of the President of Ukraine.

Recommended by the Ministry of Education and Science of Ukraine as a textbook for students who specialize in the field of European and Euro-Atlantic integration (letter of the Ministry of Education and Science of Ukraine № 1.4/18-14.1 dated January 9, 2010)
Recommended for publication by the Academic Council of the Petro Mohyla Black Sea State University (protocol № 4 dated December 13, 2012)

English : textbook / Y. Glukhova, Y. Palagnyuk, S. Ponomaryov, D.Say, S. Soroka. - 2nd ed., updated. - Mykolayiv: Yemelyanova T.V., 2012. – 480 p.


ISBN 978-966-2650-11-2
The Textbook English for professionals in the Field of European and Euro-Atlantic integration is developed by the team of authors from the Institute of Public Administration of the PetroMohylaBlack SeaStateUniversity to be used for training of civil servants and local government employees. It can be used for teaching English to students who specialize in “Public Administration”, “International Relations”, “Political Science” as well as for improving foreign language skills of civil servants and local government officials. The textbook is designed to be used in the educational process which should last at least 144 academic hours and consist of two modules: the first – European integration, the second – Euro-Atlantic integration.
For teachers, graduate and PhD students, university students, and individuals that undergo training, retraining and advanced training for civil servants and local government officials.

УДК 811.111 (075.8)

ББК 81.2 Англ

ISBN978-966-2650-11-2МАТЕРІАЛИ ЩОДО ВИВЧЕННЯ ГРОМАДСЬКОЇ ДУМКИ ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ СТАНДАРТИ НА ПІВДНІ УКРАЇНИ
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка