Міністерство освіти І науки україни чорноморський державний університет імені петра могилиСторінка7/17
Дата конвертації08.03.2016
Розмір3.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17

Аналіз соціологічних досліджень з інтеграційних проблем на Миколаївщині

Випуски 1-2

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Навчально-науковий центр з європейської

та євроатлантичної інтеграції України

Центр політичних досліджень

Центр соціологічних досліджень

Багмет М.О., Ляпіна Л.А,

Аналіз соціологічних досліджень з інтеграційних проблем на Миколаївщині* ЧДУ *ВИДАВНИЦТВО

Видавництво ЧДУ ім. Петра Могили

Миколаїв – 2009

УДК 316.4.063.4(477.73)

ББК 60.55 Б 14

Багмет М.О., Ляпіна Л.А.

Б 14 Аналіз соціологічних досліджень з інтеграційних проблем

на Миколаївщині. - Миколаїв: Вид-во ЧДУ ім. Петра Могили, 2009. - 32 с.

У брошурі наводиться аналіз результатів соціологічних досліджень, які проводилися представниками ЧДУ імені Петра Могили у 2007-2008 роках відповідно до замовлень та договорів про співпрацю з Міністерством освіти і науки України, Міністерством закордонних справ України, Центром інформації та документації НАТО в Україні, Інститутом трансформації суспільства, Громадською лігою «Україна - НАТО».

Видання розраховане на державних службовців, науковців, викладачів, студентів, громадських і політичних діячів, широке коло читачів.

УДК 316.4.063.4(477.73)

ББК 60.55

© Багмет М.О., Ляпіна Л.А., 2009

© ЧДУ ім. Петра Могили, 2009


ЗМІСТ

Передмова ………………………………………………………………………..4

Ставлення різних верств населення м. Миколаєва до євроатлантичної інтеграції України (аналіз соціологічного дослідження 2007 р.)…………….5

Вивчення громадської думки щодо сучасних орієнтирів зовнішньої політики України (вересень-жовтень 2008 р.) ……………………………………………..8

Результати Всеукраїнського соціологічного дослідження ставлення українських громадян до євроатлантичної інтеграції України (листопад 2008р.) ………………………………………………………………………………….11

Висновки ………………………………………..14

Додатки………………………………………………………………………..….15

Міністерство освіти і науки України

Чорноморський державний університет імені Петра Могили

Програма Жана МонеГРОМАДСЬКА ДУМКА

ПРО ЄВРОПЕЙСЬКІ ПРОЦЕСИ В УКРАЇНІ

Відповідальні за випуск:

Багмет М.О. – керівник проекту Жана Моне, доктор історичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, проректор ЧДУ імені Петра Могили;

Ляпіна Л.А.декан факультету соціології, кандидат політичних наук, доцент, директор Центру соціологічних досліджень ЧДУ імені Петра Могили.


Миколаїв - 2013

Рекомендована до друку вченою радою Чорноморського державного університету імені Петра Могили (протокол № 7 від 14 березня 2013 р.).


Брошура підготовлена за результатами соціологічного дослідження, яке проводилося у грудня 2012 – січні 2013 р. студентами факультету соціології за ініціативою Центру соціологічних досліджень та Центру політичних досліджень на замовлення проекту програми Жана Моне.

Анкетування проводилося відповідно до передбачених заходів проекту програми Жана Моне по темі: «Європейська інтеграція: впровадження європейських стандартів та принципів в Україні».ЗМІСТ
Передмова………………………………………………………………………...4
Козачук М. Прогностичність відносин України та ЄС в контексті підписання угоди про Асоціацію ……………..........................................................................5
Мельничук В. Вивчення громадської думки щодо євро інтеграції України………………………………………………………………………..….13
Ступак М. Ставлення різних верств населення Миколаївщини до проблеми європейських орієнтирів України (аналіз соціологічного дослідження у грудні 2012 р. – січні 2013 р.).…………………………………………………..23
Висновки………………………………………………………………………...35

ПРОГРАМИ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ЗАХОДІВ УНІВЕРСИТЕТУ

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Пегра Могили комплексу "Києво-Могилянська академія"ПРОГРАМА

міжнародної наукової конференції

"Україна і франкомовний світ: формування нового мислення"

У рамках місячника французької культури в Україні 'Французька весна" (1-30 квітня 2004 року)22-24 квітня 2004 року

Миколаїв

Міністерство освіти і науки України Посольство Франції в Україні Управління освіти і науки облдержадміністрації Миколаївська міська рада

Миколаївський державний гуманітарний університет ім. Петра Могили

Франкофонна асоціація України

Генеральне представництво "Альянс Франсез" Парижа в Україні

Миколаївська обласна асоціація ''Альянс Франсез"

Миколаївський художній музей ім. В.В. Верещагіна


ПРОГРАМА

міжнародної наукової конференції

«Україна і франкомовний світ: формування нового мислення»

У рамках місячника французької культури в Україні ''Французька весна" (1-30 квітня 2004 року)22-24 квітня 2004 року

м. Миколаїв - 2004
МЕТА КОНФЕРЕНЦІЇ
У процесі об'єднання Європи та створення єдиного Європейського інтелектуального та культурного простору, коли змінюється канонічне визначення націй, коли відбуваються лінгвістичні зміни, взаємозапози- чення лексики та понять, їх філософського значення, коли йде процес реформування вищої освіти та розбудова єдиного наукового й освітнього простору, виникає необхідність формування особистості, людини єдиного європейського культурного простору, спроможної в умовах сучасної Європи успішно виконувати професійну, суспільну діяльність, розвивати особисті відносини.

Французька мова - це одна з провідних мов європейської цивілізації, яка у сукупності з іншими європейськими мовами та культурами є основою нової спільної міжнаціональної європейської культури. Зберігаючи свою власну мову та культуру, ми хочемо зрозуміти і активно взяти участь у цих цивілізаційних перетвореннях.

Головна мета міжнародної конференції - розгляд стану й актуальних проблем розвитку з метою досягнення рівня сучасної європейської ментальності, сприяння прилученню України до європейського життя, висвітлення та розуміння основних процесів, які відбуваються у сучасному європейському інтелектуальному і культурному просторі, розвиток теоретичних знань у галузі філології і комунікативної лінгвістики та випрацю- вання нових форм і змісту навчання, які являють собою сплав новітніх і традиційних підходів та технологій викладання.

Конференція сприятиме підготовці наукових кадрів, дасть молодим дослідникам можливість у майбутньому брати участь у французьких проектах наукового та ділового співробітництва.


АДРЕСА ОРГКОМІТЕТУ ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ КОНФРЕНЦІЇ

54003, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10.

Миколаївський державний гуманітарний університет імені Петра Могили.

Голова оргкомітету - Клименко Леонід Павлович, ректор МДГУ імені Петра Могили.

Тел. (0512) 500-333. E-mail: rector@kma.mk.uaЗаступники голови оргкомітету:

Мещанінов Олександр Павлович, перший проректор, проректор з наукової роботи МДГУ імені Петра Могили.

Тел. (0512) 500-332. E-mail: vrector@kma.mk.ua.КаіроваТетянаСергіївна,завідувачкафедрисучаснихмовікласичноїфілології, співголоваКоординаційноїради, ПрезидентМиколаївськоїобласноїасоціації "АльянсФрансез".

Тел. (0512) 242-371. Fax: (0512) 500-069.Секретар оргкомітету - Андреев В'ячеслав Іванович. Тел. (0512) 551-823. Fax: (0512) 500-069. E-mail: avi@kma.mk.ua

ОРГКОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ

Андрєєв Вячеслав Іванович, науковий співробітник МДГУ ім. Петра Могили

Булаховська Юлія Леонідівна, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, провідний співробітник-консультант ІЛ НАНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ

Завірюха Юлія Павлівна, зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили

Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. професора, завідувач кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили, президент Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез", президент Миколаївського відділення Франкофонної асоціації України - заступник голови оргкомітету

Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ ім. Петра Могили - голова оргкомітету

Крючков Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор, зам. директора. Інституту філології, завідувач кафедри французької філології КНУ імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Французької Республіки «Академічні Пальми», президент Франкофонної асоціації України, м. Київ

Лапченка Віктор Олександрович, проректор з адміністративної роботи МДГУ ім. Петра Могили

Макарову Тамара Терентіївна, кандидат філологічних наук, доцент Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер ордена Французької Республіки "Академічні Пальми", президент «Альянс Франсез», м. Горлівка

Мегела Іван Петрович, доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Спілки письменників України, м. Київ

Мещанінов Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили - заступник голови оргкомітету

Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор МДГУ імені Петра Могили

Павлова Світлана Анатоліївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. професора Південнослов'янського інституту Київського славістичного університету

Ромакін Володимир Вікторович, завідувач кабінету міжнародних

відносин МДГУ ім. Петра МогилиРосляков Сергій Миколайович, кандидат мистецтвознавства, доцент, директор Обласного художнього музею імені В.В. Верещагіна

Сидоренко Сергій Петрович, в.о. доцента кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ імені Петра Могили, віце-президент Миколаївської обласної асоціації «Альянс Франсез»

Трунов Олександр Миколайович, кандидат технічних наук, професор, проректор з навчальної та виховної роботи МДГУ ім. Петра Могили

Фуртатов Віктор Софронович, проректор з розвитку МДГУ ім. Петра Могили

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ
22 квітня 2004 року (четверг)

9.00 - 10.00 - реєстрація учасників (Центр Франкофонії, 2-302).

10.00 - 11.15 - пленарне засідання (зал засідань Вченої ради, 5-104).

11.30- 14.00- засідання секцій (зал засідань Вченої ради, 5-104,

Центр Франкофонії) 14.00 - 14.40 - екскурсія по МДГУ ім. Петра. Могили 14.30-16.00- перерва на обід.

Культурна програма

підготовлена Миколаївською обласною асоціацією "Альянс Франсез".

16.00- 16.15 - нагородження переможців конкурсу художнього читання (актова зала).

16.15 - 17.00 - поетична вистава "Емалі та камеГ (режисер-постановник В.М. Пак, актова зала). 17.00 - 19.00 - прийом Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез" з нагоди 10-річчя (12-річчя де-факто) її існування та проведення місячника культури Франції в Україні «Французька весна» (Центр Франкофонії, Галерея мистецтв, зал їдальні університету для викладачів).23 квітня 2004 року (п'ятниця)

10.15 - 14.00 - послідовна робота секцій (зал засідань Вченої ради, 5-104).

14.00-15.00 - перерва на обід.

Культурна програма
9.30 - 10.00 - творча зустріч "Європейський культурний простір та бібліотека"(Центральна бібліотека ім. М.Л. Кропивницького). 11.00 - 15.00 - круглий стіл "Французька культура крізь античність" (музей-заповідник, стародавнє місто Ольвія, Дім Вахтових).

15.30- 16.30- вистава "Ladispute" затвором Маріво. Режисер- постановник Анатолій Нікіфоров, ролі виконують актори театру "LeGraal". 16.30 - 19.00 - літератур но-музич ний салон "Берліоз - письменник" (Галерея мистецтв МДГУ).24 квітня 2004 року (субота)

9.00 - 13.00 - екскурсії по місту Миколаєву, прогулянка на яхті (при наявності сприятливих умов), екскурсії в музеї міста, відвідування водно-спортивного комплексу «Водолей».


РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Пленарне засідання:


 • доповідь - 10-15 хвилин

 • обговорення - до 10 хвилин

Секційне засідання:

 • доповідь -7-10 хвилин

 • обговорення - до 10 хвилин

Робочі мови конференції:

 • українська

 • французька

 • російська

Інформаційні засоби для доповідачів:

 • відеопроектор

 • відеомагнітофон, телевізор

 • апарат для проектування слайдів (розмір А4, 297x210 мм)


ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

Ми чуємо подих космічних коней,що тягнуть невидиму колісницю.(Віктор Гюго. Споглядання)

22 квітня, 10.00 - 11.15, зал засідань Вченої ради, 5-104  • Клименко Леонід Павлович, доктор технічних наук, професор, ректор МДГУ ім. Петра Могили, депутат міської ради. Відкриття конференції

  • Гаркуша Олексій Миколайович, доктор економічних наук, професор, голова облдержадміністрації. Вітальне слово.

  • Чайка Володимир Дмитрович, кандидат економічних наук, доцент, Миколаївський міський голова. Вітальне слово.

Оголошення привітань

  • Філіп де Сюрмен, Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні. Вітальне слово. Оголошення Привітання Президента Французької Республіки пана Жака Шірака.

  • Олів'є Гійом, Радник з питань культури та співробітництва Посольства Франції в Україні. Вітальне слово "Французька весна" в Україні як розквіт міжкультурного та інтелектуального співробітництва в європейському просторі".

  • Жак Лорансан, доктор наук, почесний професор університетів Франції.Вітальне слово.

  • Евелін Туайон, Голова департаменту по туризму мерії м. Безан- сона (Франція), віце-президент асоціації "Відродження Старого Безансона", почесний член Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез", журналіст, письменниця. Вітальне слово.

  • Жан-Марі Грамбер, Почесний голова колегії адвокатів Франш- Конте, письменник. Вітальне слово.

Виступи

  • Багмет Михайло Олександрович, доктор історичних наук, професор, академік Української академії історичних наук, член- кореспондент Української академії політичних наук, декан факультету політичних наук МДГУ ім. Петра Могили. Україна і Франція в новому тисячолітті: геополітичні проблеми.

  • Крючков Георгій Георгійович, доктор філологічних наук, професор, замісник директора Інституту філології, завідувач кафедри французької філології КНУ імені Тараса Шевченка, кавалер ордена Французької Республіки "Академічні Пальми", президент Франкофонної асоціації України, м. Київ. Болонський процес і реформування вищої освіти Франції.

  • Лоскутніков Віталій Сергійович, Заслужений працівник культури України. Стан та перспективи розвитку культурних зв'язків Миколаєва з Францією.

  • Мельніченко Валерій Володимирович, кандидат педагогічних наук, доцент, голова Управління освіти і науки облдержадміністрації. Реформування освіти в Україні в світлі Болонського процесу.

  • Мещанінов Олександр Павлович, кандидат технічних наук, професор, проректор з наукової роботи МДГУ ім. Петра Могили.

Формування нового мислення: єдність у різноманітті.

Повідомлення та дискусія

Перерва на каву

СЕКЦІЯ

Ідентифікація європейського міжкультурного простору

Ці довгі, прямі, як натягнуті струїш, рядки, відкрили мені раптом відчуття простору. Наші європейські міста будуються таким чином, щоб відмежувати нас від нього...(Жан-Поль Сартр. Ситуації, III, 1949)

22 квітня, 11.30 - 12.00, зал засідань Вченої ради, 5-104.

Керівники секції: доктор філологічних наук, професор кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили Анатолій Максимович Науменко;

лектор Французького культурного центру в Україні, науковий співробітник, журналіст Борис Енгельсом (Швейцарія).

Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології Юлія Павлівна Завірюха


  • Андрєєв В'ячеслав Іванович, науковий співробітник МДГУ ім. Петра Могили. Наукові дослідження вчених МДГУ ім. Петра Могили.

  • Виноградова Агнеса Вікторівна, Заслужений журналіст України, м. Миколаїв. Роздуми про духовність (на прикладі життя лейтенанта П.П.Шмідта).

  • Губська Тетяна Миколаївна, ст. науковий співробітник Миколаївського обласного краєзнавчого музею. Французи в Миколаєві. Століття XIX.

  • Міцкевич Неоніла Василівна, заступник декана факультету політичних наук. Соціальний захист населення Франції: економічні проблеми сьогодення.

  • Науменко Анатолій Максимович, доктор філологічних наук, професор кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили. Україна та [...]: до проблеми національної ідентифікації

  • Опанюк Людмила Володимирівна, викладач кафедри іноземних мов Миколаївського державного аграрного університету. Співробітництво України та Франції в економічному просторі.

  • Фуртатов Віктор Софронович, проректор з розвитку МДГУ ім. Петра Могили. Україна і Свропейський Союз.

Повідомлення та дискусія

Перерва на каву
СЕКЦІЯ. Міжкультурна комунікація

Не існує, не може існувати світова цивілізація у тому абсолютному розумінні, яке часто відзначають цим терміном, бо вона передбачає співіснування культур у величезному різноманітті і в цьому співіснуванні й міститься.(Клод Леві-Стросс. Раса і історія, 1908)

22 квітня, 12.15 - 13.00, зал засідань Вченої ради, 5-104.

Керівник секції: доктор філологічних наук, професор Інституту журналістики КНУ імені Тараса Шевченка, член Спілки письменників України Іван Петрович Мегела (м. Київ).

Секретар секції: зав.кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології Юлія Павлівна Завірюха.  • Бугаєнко Борис Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри охорони праці Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова. Особливості підготовки спеціалістів з вищою освітою у франкомовних країнах Магрибу (Марокко, Алжир, Туніс).

  • Завірюха Юлія Павлівна, зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології. Взаємовплив інтелектуальних просторів Франції та Англії у добу Просвітництва.

  • Золотухін Анатолій Іванович, краєзнавець, голова Пушкінського клубу м. Миколаєва, письменник. Ганна Ярославівна як символ української жінки: влада та святість.

  • Каірова Тетяна Сергіївна, кандидат філологічних наук, доцент, в.о. професора, завідувач кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили, президент Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез", президент Миколаївського відділення Франкофонної асоціації України. Відгук епістолярної спадщини Франції доби Просвітництва в процесах формування європейського інтелектуального простору початку XXI століття.

  • Краюшкін Альберт Васильович, ст. викладач кафедри теоретичних основ електротехніки Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова. Особливості розуміння та перекладу термінології суднобудівництва в професійному спілкуванні.

  • Крючков Юрій Семенович, доктор технічних наук, професор Національного університету кораблебудування ім. адмірала С.О. Макарова, академік АН суднобудування України, член Національної спілки журналістів України, Здслужений працівник культури України, Державний стипендіат України з 1997 по 2003 роки, Почесний громадянин м. Миколаєва. Французький вплив на розвиток раннього Миколаєва та Чорноморського флоту.

  • Ржепецький Леонід Андрійович, завідувач кафедри українознавства Миколаївського муніципального колегіуму, відмінник освіти України, голова правління Миколаївського відділення Українського фонду культури, письменник. Українсько-французькі історично-культурні зв 'язки: погляд через тисячоліття.

  • Ромакін Володимир Вікторович, завідувач кабінету міжнародних відносин МДГУ ім. Петра Могили. Етика освіти: аспект міжнародного спілкування.

  • Евелін Туайон, Голова департаменту по туризму мерії м. Безансо- на (Франція), віце-президент асоціації "Відродження Старого Без- ансона", почесний член Миколаївської обласної асоціації "Альянс Франсез", журналіст, письменниця. Традиції та сучасність в європейському культурному просторі.

  • Щупак Леслав, в.о. доцента кафедри сучасних мов і класичної філології МДГУ ім. Петра Могили, Польща. Польсько-французькі зв 'язки: традиції та перспективи.

Повідомлення та дискусія

Перерва на каву


СЕКЦІЯ

Література в контексті культури

Література віддзеркалює суспільство, як слово віддзеркалює людину.(Луї де Бональд (1754-1840). Максими та роздуми)

22 квітня, 13.15 - 14.30, зал засідань Вченої ради, 5-104.

Керівники секції: доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, провідний співробітник-консультант ІЛ НАНУ ім. Т.Г. Шевченка Юлія Леонідівна Булаховська (м. Київ);

кандидат філологічних наук, доцент Горлівського державного педагогічного інституту іноземних мов, кавалер ордена Французької Республіки "Академічні Пальми", президент "Альянс Франсез" Тамара Терентіївна Макарова (м. Горлівка).

Секретар секції: зав. кабінетом кафедри сучасних мов і класичної філології Юлія Павлівна Завірюха


  • Булаховська Юлія Леонідівна, доктор філологічних наук, професор, академік АН ВШ України, провідний співробітник- консультант ІЛ НАНУ ім. Т.Г. Шевченка, м. Київ. Декілька думок про переклад (на матеріалі "французьких зацікавлень " Максима Рильського і Леоніда Вишеславського).
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   17


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка