Міністерство освіти І науки України Національний технічний університет України „Київський політехнічний інститут”Скачати 433.01 Kb.
Сторінка1/2
Дата конвертації21.03.2016
Розмір433.01 Kb.
  1   2
Міністерство освіти І науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Інститут Телекомунікаційних Систем

Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних мереж
До захисту допущено

Завідуючий кафедри

____________ Л.С. Глоба(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________200__р.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до курсового проекту з учбово-навчальної дисципліни

Автоматизоване проектування телекомунікаційних мереж

на тему: «Розробка вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ»»
Студентка групи ТІ-51м Дмитрієнко Олена Юріївна _________

(шифр групи) (прізвище, ім’я, по батькові) (підпис студента)


Керівник курсового проекту проф., д.т.н. Глоба Л. С. _________

(вчена ступінь та звання, прізвище, ініціали) (підпис керівника)

Київ – 2010

Міністерство освіти І науки України

Національний технічний університет України

Київський політехнічний інститут”

Інститут Телекомунікаційних Систем

Кафедра Інформаційно-телекомунікаційних мереж
Курс 6 Група ТІ-51м Семестр 11
ЗАТВЕРДЖУЮ

Завідуючий кафедри

____________ Л.С. Глоба(підпис) (ініціали, прізвище)

«___»_____________200__р.ЗАВДАННЯ

на курсовий проект з учбово-навчальної дисципліни

студентці Дмитрієнко Олені Юріївні

1. Тема роботи «Розробка вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ»»

2. Термін здачі студентом закінченої роботи «25» грудня 2010 р.

3. Перелік питань, які мають бути розроблені


  1. Провести аналіз теоретичних основ єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ».

  2. Провести етап технічного проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ».

  3. Провести етап робочого проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ».

4. Дата видачі завдання «1» жовтня 2010 р.Керівник курсового проекту: Глоба Л.С. ______________

Завдання прийняла до виконання: Дмитрієнко О.Ю.______________

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

4

ТІ51м.00001.001 ПЗ


РЕФЕРАТ

Робота містить 48 сторінки, 26 рисунків, 2 таблиці. Було використано 3 джерела.Мета роботи: аналіз теоретичних основ єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ» та проведення етапів технічного та робочого проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ».

В ході виконання даної роботи проведено детальне вивчення основних принципів технології Microsoft SharePoint 2010, яка покладена в основу реалізації єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ». Проаналізовано предметну область та розроблено онтологію вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ». На основі отриманої онтології проведено етапи технічного та робочого проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ».Ключові слова: інформаційний простір, вузол, етап технічного проектування, етап робочого проектування, Microsoft SharePoint, онтологія.

ЗМІСТ


РОЗДІЛ 1 Аналіз теоретичних основ єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ» 7


  1. Що таке SharePoint ? 7

  2. Історія SharePoint 10

  3. Відмінності між Sharepoint Foundation і Sharepoint Server 12

1.3.1 SharePoint Foundation 13

1.3.2 SharePoint Server 2010 15  1. Що необхідно для запуску SharePoint 2010 16

1.4.1 Вимоги до програмного забезпечення 16

1.4.2 Вимоги до устаткування 18

1.4.3 Створення тестового середовища 19


  1. Інтеграція з Microsoft Office 21

  2. Вбудовані функції SharePoint 26

1.6.1 Попередження 26

1.6.2 RSS (Really Simple Syndication) 26

1.6.3 Управління файлами і документами 27

РОЗДІЛ 2 Етап технічного проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ» 30  1. Онтологія вузла викладача. Математичний опис предметної області 30

  2. Створення онтології вузла викладача 30

2.2.1 Представлення інформації на вузлі порталу 30

2.2.2 Структура онтології вузла викладача. Діаграма онтології 32  1. Методика побудови онтології для вузла викладача 33

РОЗДІЛ 3 Етап робочого проектування вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ» 35

ВИСНОВКИ 47

ПЕРЕЛІК ПОСИЛАНЬ 48
Зм.

Арк.

докум.Підпис

Дата

Аркуш

5

ТІ51м.00001.001 ПЗ

ЛД31.ХХХХХХ.000 ПЗ
Розроб.

Дмитрієнко

Перевір.

Глоба

Керівник

Глоба

Н.контр.
Затверд. Затверд.Затверд..

Глоба

Розробка вузла єдиного інформаційного простору НТУУ «КПІ»

Літера

Аркушів

48

НТУУ“КПІ”, ІТС, ІТМ
Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


6

ТІ51м.00001.001 ПЗ
перелік скорочень

MS

Microsoft

AC

Active Directory

STS

SharePoint Team Services

SPS

SharePoint Portal Server

MOSS

Microsoft Office SharePoint Server

WSS

Windows SharePoint Services

IIS

Internet Information Services

KPI

Key Performance Indicators

VPC

Microsoft Virtual PC

РОЗДІЛ 1

АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ОСНОВ ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НТУУ «КПІ»Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


7

ТІ51м.00001.001 ПЗ

ВВЕДЕННЯ В MICROSOFT SHAREPOINT 2010

1.1 Що таке SharePoint ?

Одним з головних сильних місць SharePoint є те, що він допомагає збирати, управляти, і працювати з інформацією, незалежно від її типу. Це можуть бути документи Microsoft Office, документи у форматі PDF, зображення, або будь-який інший тип файлу. Але це може також бути інформація, яку зазвичай зберігають в іншому типі додатків: списки контактів, календарі команди, бази даних продукту, планування проекту, список новин. SharePoint допомагає на основі змісту або властивостей знайти інформацію, навіть коли користувач не знає, де вона збережена. Це також допомагає відстежувати зміни; наприклад, коли документ, з яким користувач працює, оновлюється іншим користувачем. Іншими словами, SharePoint не винаходить нових типів інформації; замість цього він допомагає отримати правильну інформацію тоді, коли користувач її потребує, при цьому, не витрачаючи час на її пошук. Що ще важливіше, усією цією інформацією легко ділитися між такими користувачами, як проектні групи, відділи, або навіть цілі організації.

Microsoft упродовж багатьох років виконувала повний аналіз того, як люди в усіх типах організації використовують свої комп'ютери. Як це можливо? Коли користувач завершує установку Microsoft Office, його питають, чи хотів би він брати участь анонімно в аналізі призначеного для користувача досвіду Microsoft. Більшість людей набувають значення за умовчанням, яке означає відмову, але декілька мільйонів користувачів приймають цю пропозицію. Їх комп'ютер регулярно відправляє файл журналу Microsoft, показуючи, які функції використовуються в Microsoft Office. Наприклад, Microsoft знає це:


 • Середнє використання функцій Copy і Paste приблизно 300 раз на місяць, що складає приблизно 20 відсотків усіх кліків.

 • Найбільш поширена команда, яка йде відразу за Paste, являється Undo.

 • У середнього документу Microsoft Word є 16 різних стилів; найбільш поширеним є Bold, потім йде Font Size, але тільки дехто використовують ALL CAPS.

 • Шістдесят відсотків усіх користувачів друкують більше ніж 60 раз на місяць.

 • Insert Picture, четверта найбільш використовувана команда, і 95 відсотків усіх документів мають менше ніж 20 зображень усередині.

 • Типовий користувач Outlook читає приблизно 1800 електронних листів в місяць, і видаляє приблизно 1500 з них.

Microsoft використовує усі ці статистичні дані, щоб зрозуміти, як користувачі працюють, і ця інформація впливає на стиль призначеного для користувача інтерфейсу клієнтів Office. Призначений для користувача інтерфейс Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


8

ТІ51м.00001.001 ПЗ
SharePoint 2007 явно потребував реконструкції, таким чином, в SharePoint 2010, з’явився той же самий тип панелі інструментів представлений в Office 2007, також відомий як "Стрічка" ("Ribbon") або інтерфейс "Office Fluent", який полегшить для користувачів Office 2007 розуміння роботи з SharePoint 2010.

Самообслуговування, нова функція, представлена в SharePoint 2007, повинна була надати кінцевим користувачам простий, але функціональний спосіб, без допомоги адміністратора або розробника програмного забезпечення коригувати компонування і колір їх сайтів, додавати і змінювати списки і бібліотеки документу. Ця функція в SharePoint 2010 ще більше покращала. Самообслуговування є досить новою тенденцією в комп'ютерному бізнесі. Окрім наявності можливості створювати і розробляти власні сайти SharePoint, користувачі можуть також знайти сторонні додатки, які дозволять їм управляти системами зовні SharePoint; наприклад, щоб скинути пароль облікового запису, необхідно змінити властивості в Active Directory (AD), і так далі.

SharePoint створений навколо цього поняття самообслуговування. Основна ідея полягає в тому, щоб дозволити звичайному користувачеві створювати веб-сайти для проектів і інших дій без якої-небудь підтримки від адміністратора сервера або служби підтримки. Користувач SharePoint вимагає деякого навчання, але SharePoint відкритий і простий для вивчення.

Описати в декількох словах, чим є SharePoint, важко. Використовуючи цю прикладну програму, можна створити мережеве середовище для наступних речей: • Інтранет-портал для організації, і кожного відділу;

 • Загальнодоступний Інтернет-сайт;

 • Зовнішній портал для Ваших клієнтів і партнерів;

 • Сайт команди для Вашого відділу продажів;

 • Майданчик для групи розробників;

 • Система управління документами, яка сумісна з Sarbanes - Oxley (SOX) і ISO 9000;

 • Персональний сайт для кожного користувача, де вони можуть зберігати персональні дані, плюс посилання на сайти їх команди;

 • Цифрова інструментальна панель для зберігання даних бізнес-аналізу, таких як ключові показники;

 • Місце для пошуку і визначення місця розташування будь-якого типу інформації, незалежно від місця зберігання;

 • Система управління записами, для того, щоб зберігати юридичну інформацію безпечним способом.

На додаток до перерахованих, існує багато інших функцій. Оскільки SharePoint є таким гнучким і потужним додатком, то усе, що можна з ним зробити, обмежується тільки уявою адміністратора. Деякі функції можуть Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


9

ТІ51м.00001.001 ПЗ
потребувати сторонніх продуктів або призначеної для користувача розробки, але список функцій, які входять в комплект постачання, вражає, особливо для SharePoint Enteprise Edition. Рис.1.1 показує простий сайт команди SharePoint 2010, щоб дати загальне уявлення про те, як це виглядає. Якщо не подобається дизайн, то його можна легко змінити без інструментів розробки програмного забезпечення.

Рис. 1.1 Простий сайт команди SharePoint 2010


1.2 Історія SharePoint

Щоб зрозуміти, як встановити і управляти SharePoint, необхідно знати його історію. Знання цього не лише допомагає Вам зрозуміти витоки SharePoint, але також допомагає засвоїти деякі скорочення, які використовуються навіть в SharePoint 2010.

Приблизно в 2000 році, Microsoft представила додаток, що називається Digital Dashboard. Ця мережева прикладна програма використовувала нове поняття, що називається web parts, які є прямокутними областями на веб-сторінці, і виводять на екран деякий тип інформації, такий як список контактів, посилань, або документів. Це було інноваційним, тому що користувач міг тепер розташувати веб-частини на веб-сторінці безпосередньо, без будь-якої допомоги від HTML-програміста.

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

10

ТІ51м.00001.001 ПЗ


У 2001 Microsoft випустила свої перші два продукти SharePoint. Це SharePoint Team Services (STS), і SharePoint Portal Server (SPS) 2001. Шкода, що тільки декілька організацій впровадили ці продукти, адже це були хороші пропозиції. STS був вільним мережевим продуктом, використовуваним для створення сайтів співпраці. Можна було використовувати його для спільного доступу до контактів, календарних подій і документів в межах команд і невеликих відділів. Інформація зберігалася в базі даних Microsoft SQL. Це була непогана прикладна програма, але у ньому не було ніяких функцій управління документообігом, і він не був створений для розробки інтранет-рішень.

SPS 2001 був окремим продуктом, спочатку розробленим як загальнодоступна тека Microsoft Exchange 2000 (бета-назва Tahoe). Проте, в час бета фази Tahoe, Microsoft отримала чіткі повідомлення від клієнтів: "Не вносіть змін до наші Exchange - системи"! Таким чином, Microsoft випустила фінальний SPS 2001, використовуючи вбудовану базу даних сервера Microsoft Exchange 2000, приховану від користувачів, що змусило здивується не одного адміністратора SharePoint, з якою це статі журнал подій сервера SharePoint містив повідомлення від Exchange Information Store. У SPS 2001-го року були вбудовані функції управління документами, такі як управління версіями документу, витягання і повернення, і підтримка робочих процесів документів. У нього також була хороша пошукова система, яка дозволяла користувачам знайти інформацію, незалежно від того, де вона збережена. Однією серйозною проблемою з SPS 2001 була продуктивність і обмежена кількість документів, якими він міг управляти. Також, були відсутні деякі функції співпраці, які мав STS. Фактично, ці два продукти конкурували один з одним, до деякої міри, що не являється хорошим способом переконати клієнта вкладати капітал в технологію SharePoint. SPS не було безкоштовним як STS, і ліцензувалося на сервер і на користувача.

У жовтні 2003, Microsoft випустила своє друге покоління SharePoint. Старий STS, перейменований в Windows SharePoint Services (WSS), був в Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


11

ТІ51м.00001.001 ПЗ
основному любительською версією STS (усередині Microsoft називала це як STS версії 2). STS зберіг своє ім'я, SharePoint Portal Server, але це усе, що залишилося від попередньої версії STS. STS 2003 більше не мав своєї власної бази даних Microsoft Exchange; тепер це було доповнення до WSS, або, іншими словами, встановлюючи STS 2003, адміністратор також встановлював WSS 2.0. Так, нарешті, Microsoft випустила інтегроване рішення SharePoint, повністю засноване на базі даних Microsoft SQL Server.

Проте, залишалися деякі дратівливі речі в SharePoint 2003 року; хоча STS 2003 і WSS 2 тепер виглядали подібними, вони працювали по-різному. Наприклад, налаштування дозволу для списків в WSS відрізнялися від того ж самого типу списків в STS, і тоді як в STS користувачі тільки бачили те, що їм дозволили бачити, WSS відображував усе.

У кінці 2006 Microsoft випустила третє покоління SharePoint. Ім'я WSS збереглося, але був змінений номер версії на 3.0. WSS був все ще вільним доповненням для Windows 2003 Server, і як раніше, для зберігання контенту використовувалася база даних Microsoft SQL. Його старший брат, STS, був перейменований в Microsoft Office SharePoint Server (MOSS) 2007, але у відмінності від версії 2003 року, MOSS лише додає додаткові функції поверх WSS 3.0, і використовує ту ж саму базу даних Microsoft SQL. Пакет MOSS був доступний в двох випусках: MOSS 2007 Standard і MOSS 2007 Enterprise. Вони відрізнялися тільки по числу доступних функцій і ціні Client Access Licenses, або CAL.

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

12

ТІ51м.00001.001 ПЗ


В квітні 2010, Microsoft випускала своє четверте покоління SharePoint. Її архітектура сильно нагадує версію 2007, але імена і для WSS і для MOSS були змінені. Новим ім'ям для WSS є SharePoint Foundation, а новим ім'ям для MOSS є SharePoint Server. Як раніше, SharePoint Foundation є основним пакетом, який пропонує усю основну функціональність, значно поліпшену в порівнянні з WSS 3, а Microsoft SharePoint Server 2010 складається з двох рівнів функції поверх SharePoint Foundation.

1.3 Відмінності між SharePoint Foundation і SharePoint Server

Коли йдеться мова про SharePoint Foundation і SharePoint Server 2010, важливо зрозуміти, що SharePoint Foundation є основою, і SharePoint Server просто додатковий пакет більшої кількості розширених функцій. Фактично, неможливо встановити SharePoint Server окремо, тому що установка його автоматично також встановлює SharePoint Foundation.

Таким чином, питання: які відмінності між SharePoint Foundation і SharePoint Server? Відповідь залежить від вимог, і в меншій мірі від розміру організації. Наприклад, якщо необхідно забезпечити хорошу платформу для базового інтранету плюс співпраця і управління проектами, тоді доцільнішим буде установка SharePoint Foundation. Якщо ж потрібне відмінне управління веб-контентом, більш вдосконалене управління документами або тісна інтеграції з Excel, Access, і Visio, то SharePoint Server - те, що потрібне.

1.3.1 SharePoint Foundation

Ось деякі з частіше використовуваних функцій і характеристик SharePoint Foundation : • Це веб-прикладна програма, що працює поверх Internet Information Services (IIS).

 • Це вільне 64-розрядне доповнення до будь-якої версії Microsoft Windows 2008 Server або Windows 2008 R2.

 • Вимагається 64-розрядна операційна система Windows Server.

 • Усі дані і інформація зберігаються в одній або більше базах даних Microsoft SQL Server.

 • На екран інформація виводиться використовуючи файли веб-сторінки, що зазвичай містять одну або більше за веб-частин.

 • Є дуже хороші функції управління документами, такі як історія версій, призначені для користувача метадані і інтеграція з Microsoft Office.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


13

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Є багато типів списків, які можна використовувати для того, щоб зберігати різні типи інформації, такі як документи, контакти, календарі.

 • Дозволяє створити workflow-рішення; наприклад, відправляти електронну пошту цьому користувачеві після зміни документу або установки поля списку в певне значення.

 • Ідеальний для створення базових, але ефективних, рішень для інтранет, зі своїми вбудованим функціями управління веб-контентом.

 • Ідеальний для співпраці над даними проектів, зустрічами, соціальними заходами, блогами, та ін.

Іншими словами, SharePoint Foundation є досконалим місцем для збору і обміну інформацією про проекти, клієнтів, і зустрічі. Перш ніж можна буде використовувати у своїх інтересах усі потужні функції управління документами в SharePoint Foundation, необхідно насамперед перемістити всі файли в бібліотеку документів; тобто, свого роду кореневу теку сайту SharePoint. SharePoint Foundation йде з функцією завантаження файлів, яке дозволяє легко копіювати або переміщати файли і теки безпосередньо в певну бібліотеку документів SharePoint.

Але є також важливі функції, які не пропонує SharePoint Foundation. Ось декілька прикладів: • Немає вбудованої функціональності розширеного пошуку. SharePoint Foundation пропонує обмежену функціональність пошуку, але вона дозволяє користувачам шукати тільки в поточному сайті і сайтах нижче за це.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


14

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Немає розширених функцій управління веб-контентом, таких як управління публікаціями, цільова інформація, багатомовна підтримка.

 • Немає розширених функцій управління документами, таких як глобальні ID документу, набори документів, політики документів.

 • Немає управління юридичними записами і іншими важливими документами.

 • Немає підтримки відображення форм InfoPath у веб-браузері.

 • Немає підтримки відображення електронних таблиць MS Excel як веб-частин.

 • Немає підтримки відображення діаграм MS Visio 2010 як веб-частини.

 • Немає підтримка ключових показників ефективності (KPIs).

Це те місце, де з'являється SharePoint Server 2010.

1.3.2 SharePoint Server 2010

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

15

ТІ51м.00001.001 ПЗ


SharePoint Server 2010 використовує ті ж самі типи веб-сайтів і функцій як SharePoint Foundation, але додає велику функціональність. На додаток до попереднього списку SharePoint Server 2010 також забезпечує наступні функції:

 • Використання функціональності глобального пошуку, заснованого на контенті або властивостях метаданих, для знаходження будь-якої інформації, незалежно від типу і розташування.

 • Використання Соціального Пошуку для знаходження людей, заснованого на їх типових діях і інтересах.

 • Цільове виведення інформації однієї або більше групам користувачів.

 • Імпорт призначених для користувача властивості з AD, і їх доступність для пошуку.

 • Використання розширених функції управління контентом для загальнодоступних сайтів або сайтів інтранет порталу.

 • Глобально унікальні ID документів і набори документів.

 • Відображення і використання форм InfoPath веб-клієнтом, використовуючи Forms Service.

 • Відображення електронних таблиць Microsoft Excel і діаграми у веб-частині, використовуючи Excel Services.

 • Відображення схем Microsoft Visio 2010 безпосередньо на веб-сторінці, використовуючи веб-частину Visio.

 • Пошук, відображення і редагування контенту в зовнішніх базах даних, таких як SAP, Oracle, і Microsoft SQL, використовуючи Business Connectivity Service.

 • Надання кожному користувачеві SharePoint особистого веб-сайту і для приватного і для загальнодоступного використання.

 • Створення інструментальої панелі з оцінними показниками і ключовими показниками ефективності.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


16

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Ці характеристики роблять SharePoint Server 2010 відмінним рішенням для створення будь-якого типу веб-сайту, включаючи відкриті Інтернет-сайти, екстранет, або інтранет, які досить інтелектуальні, щоб показати вірну інформацію правильним людям. SharePoint Server є також хорошим рішенням, якщо необхідно створити веб-сторінки з інструментальними панелями для відображення показників і бізнес-даних, таких як електронні таблиці Microsoft Excel, електронні форми і ключові показники ефективності зі вбудованою функціональністю деталізації.

1.4 Що необхідно для запуску SharePoint 2010

Цей розділ надає загальну інформацію про те, що необхідно встановити для запуску SharePoint Foundation і SharePoint Server.1.4.1 Вимоги до програмного забезпечення

Оскільки SharePoint є веб-прикладною програмою, у необхідна наявність веб-сервера. Єдина версія, підтримувана SharePoint 2010 - Internet Information Service версії 7 (IIS 7), який працює на Windows 2008 Server і Windows 2008 R2 Server. Немає необхідності використовувати Windows 2003 Server. Можна використовувати будь-яку версію Windows 2008 Server, включаючи дешевшу Web Edition. Одна важлива відмінність від попередніх версій SharePoint - те, що SharePoint Foundation і SharePoint Server є тільки 64-розрядними, і, таким чином, операційна система Windows, на якій вони працюють, має також бути 64-розрядною. Причина цієї вимоги Microsoft полягає в тому, що 32-розрядне середовище обмежується максимумом 4 Гбайт пам'яті, тоді як 64-розрядна межа складає приблизно 17.2 мільярдів Гбайт, або 16.8 мільйонів Тбайт - тобто, приблизно в 10 трильйонів разів більше ніж 32-розрядний адресний простір. Цього вистачить протягом довгого часу. Ця зміна також впливає на тестове середовище і середовище розробки. У попередніх версіях SharePoint було поширене створення 32-розрядних середовищ для цих типів установок і виконання їх на робочому столі або навіть ноутбуку, використовуючи технологію віртуального сервера, таку як Microsoft Virtual PC (VPC). Це більше не можливо, тому що VPC не підтримує 64-розрядні гостьові операційні системи. Таким чином, єдиний варіант сьогодні - використовувати функцію Hyper-V Windows 2008 Server або продукт VMware. Якщо необхідно запустити віртуальну систему на комп'ютері з Windows 7, можна використовувати 64-розрядну версію VMware Workstation, або встановити подвійне завантаження на комп'ютері з Windows Server 2008 і Hyper-V у якості другої опції початкового завантаження.

Windows 2008 Server має бути належним чином підготовлений перед установкою SharePoint. Це завдання бере на себе майстер установки, який не лише визначає що потрібно зробити, але і фактично робить це. Якщо необхідно, щоб SharePoint діяв як поштовий сервер, дозволяючи користувачам відправити пошту спискам SharePoint, слід також встановити і конфігурувати SMTP компонент IIS.

Останній, але від цього не менш важливий, компонент, який необхідно встановити, це Microsoft SQL Server. Є такі варіанти: • Microsoft SQL Server 2008 Express, який входить в постачання SharePoint 2010

 • Повна версія продукту MS SQL Server - MS SQL 2005 Server SP2 або MS SQL 2008

Ці два варіанти надають різні функції, перераховані в таблиці 1.

Табл.1. Функції різних версій SQL Server

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

17

ТІ51м.00001.001 ПЗ


ФУНКЦІЯ

EMBEDDED SQL SERVER 2008 EXPRESS 64 - BIT

MS SQL 2005/2008 SERVER 64 - BIT

Обмежений розмір бази даних

Сервер: 4 Гб максимум (пояснення після таблиці)

Ні

Може працювати на окремому сервері

Ні

Так

Включає інструменти управління

Ні

Так

Тип ліцензії

Вільний

На CPU або на користувача

Обмежений розмір бази даних SQL Server Express, вказаний в попередній таблиці представляє особливу цікавість. Якщо встановити чистий сервер SharePoint Foundation, то отримаємо спеціальну версію SQL Server Express, що називається Embedded SQL Server Express. Ця версія обмежується 4 Гбайт для кожної бази даних, що означає, що тільки маленькі установки SharePoint Foundation можуть використовувати цей випуск вбудованої бази даних у виробничому середовищі, без будь-якої додаткової вартості окрім ліцензії Сервера Windows 2008.

Те ж саме відноситься і до SharePoint Server 2010. Більшість установок SharePoint Server вимагають набагато більшої місткості бази даних, таким чином, насправді це означає, що неможливо використовувати SharePoint Server з SQL Server Express у виробничому середовищі із-за обмеження; слід використовувати MS SQL 2008 Server.

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

18

ТІ51м.00001.001 ПЗ


Є ще одна важлива відмінність відносно SQL Server Express і повного SQL Server : перший має бути встановлений на тому ж самому сервері, що і SharePoint (SharePoint Foundation або SharePoint Server), тоді як Microsoft SQL Server надає опцію вибору сервера для зберігання усіх даних. Тільки при використанні повного SQL 2008 Server можна тримати SharePoint і базу даних на окремих серверах, які забезпечать поліпшену продуктивність і масштабованість. Цей тип установки відомий в термінах SharePoint як невелика серверна ферма, тоді як виконання SharePoint Server і SQL 2008 Server на одних і тих же апаратних засобах відома як установка єдиного сервера.

1.4.2 Вимоги до устаткування

На додаток до усіх вимог до програмного забезпечення, апаратні засоби сервера мають також бути конфігуровані належним чином. Для розумного тестового середовища з конфігурацією єдиного сервера (тобто, і SharePoint і SQL Server), можна обійтися 4 Гб пам'яті і принаймні 30 Гб вільного дискового простору. У виробничому середовищі необхідно принаймні 4 Гб тільки для сервера SharePoint, і потім принаймні 2 Гб для SQL Server - це нормальна конфігурація для організації з приблизно 100 користувачами. Для кращої продуктивності слід розглянути варіант розташування SharePoint і SQL Server на окремих серверах, з 8 Гб і 4 Гб пам'яті відповідно. CPU також є важливим чинником, особливо при використанні SharePoint Server, тому що функція індексації вимагає багато ресурсів CPU. Продуктивність мережі також украй важлива, тому що вона безпосередньо впливає на сприйняття клієнтом продуктивності. SharePoint під час виконання свого завдання залежить від декількох допоміжних Изм.

Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

19

ТІ51м.00001.001 ПЗ


систем, таких як SQL Server, AD, DNS і поштовий сервер.

1.4.3 Створення тестового середовища

Щоб створити повністю функціональне тестове середовище з SharePoint 2010, потрібний доступ до багатьох серверів і служб. Цей тип вимог часто зустрічається при використанні програмного забезпечення віртуального сервера, такого як 64-розрядна версія VMware Workstation, працюючи на 64-розрядній Windows 7. Тип CPU не так важливий в тестовому середовищі, хоча подвійний CPU також збільшить продуктивність у віртуальному середовищі. Ось два загальні типи установки для тестового середовища: • Установка SharePoint 2010 на сервері, який належить виробничому середовищу.

 • Створення повністю віртуального світу з SharePoint 2010, активними контролерами домена, DNS серверами і поштовими серверами.

Перший варіант є найлегшим, тому що використовується існуюча інфраструктура; єдиною установкою буде сервер SharePoint 201, будь-якого з SharePoint Foundation або SharePoint Server 2010. Ось за і проти для цього типу тестового середовища :

За:

 • Легкість: Встановлюється тільки SharePoint Server, використовуючи існуючі SQL Server, облікові записи користувачів, і поштові сервери. Створюються тільки додаткові облікові записи, яких вимагає SharePoint.

 • Реалістичність: тестуючи SharePoint, можна якісно побачити, як він працює у мережевому середовищі, і з належним чином конфігурованими апаратними засобами, можливо отримати реалістичну індикацію продуктивності.

Проти:

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

20

ТІ51м.00001.001 ПЗ


Забруднення: Ця опція створює тестові дані і облікові записи користувачів, використовувані тільки тестовим середовищем, і необхідно будете усе це видалити після закінчення тестування. Зменшує цю проблему використання виділеного SQL-сервера для тестового середовища, який можна видалити пізніше.

 • Перетворення: Тестове середовище, яке доступне на виробничій інфраструктурі, перетворює продуктивне середовище. Люди, як правило, схильні використовувати тести для реальних дій, і не дозволять видаляти тестовий сервер.

Інший варіант інсталяції використовує повністю віртуальний світ, де усі сервери і системи відокремлені від продуктивного середовища. Тут також, є за і проти:

За:

 • Управління: можливість управління усіма системами, зайнятими тестовим середовищем, і її користувачами.

 • Безпека: можна протестувати різні сценарії і зупинити і перезапустити системи, не хвилюючись про що-небудь поза тестовим середовищем. Якщо використовується віртуальне середовище, таке як Hyper - V або VMware, можна навіть відкочувати зміни.

Проти:

 • Нереалістичний: Якщо необхідно виконати реалістичний тест, необхідна повна копія усіх серверів у вашій IT-інфраструктурі, які пов'язані з SharePoint. Таким чином, слід створити віртуальну копію таких серверів як AD, DNS, поштовий сервер і можливо навіть брандмауер, якщо необхідно протестувати зовнішній доступ. Часто це завдання занадто ускладнюється, і адміністратор погодиться на простішу модель.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


21

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Основна перевага використання віртуального середовища - те, що воно дозволяє проводити тестування і застосування різних конфігурацій і можливих сценаріїв. І якщо (чи, ймовірніше, коли) справи йдуть не так, як потрібно, можна просто використовувати функцію відкату віртуального додатка. Інша хороша опція - можливість в будь-який час зробити копію віртуального середовища, і у разі потреби, відновити цю копію пізніше.

1.5 Інтеграція з Microsoft Office

SharePoint не змінюватиме спосіб роботи з документами Office, але поліпшить їх функціональність, роблячи багато завдань набагато легше чим без SharePoint, такі як установка властивостей документу і порівняння різних версій документу. Число функцій залежить від версії Office, яка використовується. Краще всього використовувати Microsoft Office 2010 з SharePoint 2010 - вони просто створені один для одного.

Ось історія: Microsoft Office 2010 був випущений разом з SharePoint 2010 – це не збіг. Microsoft інвестувала багато часу і енергії щоб упевнитися, що клієнтські додатки Office 2010 можуть посилити усі нові і поліпшені функції SharePoint 2010.

Microsoft представила звіт, що описує інтеграцію Office з SharePoint 2010, названий "Нормально, Добре, Краще, Відмінно". Нормально - те, що користувач отримує з Office 2002/XP; Добре відноситься до функціональності, що досягається з Microsoft Office 2003; Краще - те, що користувач отримує з Microsoft Office 2007; і Відмінно вимагає, використання Microsoft Office 2010. Немає жодної технічної проблеми у використанні SharePoint в змішаному середовищі Microsoft Office, але це сильно обтяжить Help Desk і службу підтримки, тому що кожна версія підтримуватиме різний SharePoint 2007 функціонал. Наприклад, в Office 2003 користувачеві виводиться окреме діалогове вікно із запитом властивостей Изм.

Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

22

ТІ51м.00001.001 ПЗ


документу (також відомий як "метадані") кожного разу після збереження документу, тоді як Office 2010 і 2007 показує Панель Інформації про Документ (DIP) безпосередньо на тій же сторінці, що і документ, дозволяючи користувачеві одночасно ввести і метадані і текст. Таблиця 2 представляє детальніше порівняння між чотирма останніми версіями Microsoft Office.

Табл.2 Порівняння версій Microsoft OfficeФУНКЦІЯ

ВЕРСІЯ OFFICE

Збереження і відкриття файлів з сайтів SharePoint


Office XP : Так

Office 2003: Поліпшена

Office 2007: Як 2003 плюс автоматичні посилання до сайту

Office 2010: Як 2007, плюс кращий перегляд в дереві сайту

Створення нового документу у веб-браузері
Office XP : Так

Office 2003: Так, включаючи типи контенту SharePoint

Office 2007: Як Office 2003

Office 2010: Як Office 2003

Збір документів
Office XP : Немає

Office 2003: Так

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Зміни полів документів в Office і у веб-браузері
Office XP : Немає

Office 2003:Використовує діалогове вікно після збереження

Office 2007: Так, використовуючи DIP

Office 2010: Як Office 2007

Відстежування версії документу
XP Office : Немає; використовуйте веб-браузер для перегляду і управління версіями документу

Office 2003: Так (Excel, PowerPoint, Visio і Word)

Office 2007: Так, може також легко порівняти різні версії

Office 2010: Як Office 2007

Витягання і повернення документів

Office XP : Немає; використовуйте веб-браузер, щоб вручну провести витягання і повернення документів

Office 2003: Так, з Excel, PowerPoint, Visio, і Word; використовуйте веб-браузер, щоб вручну провести Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


23

ТІ51м.00001.001 ПЗ
витягання і повернення інших типів документів

Office 2007: Так; як Office 2003, але більш інтуїтивний

Office 2010: Як Office 2007
Завантаження багатьох документів
Office XP : Немає

Office 2003: Так

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Використання вбудованого обговорення
Office XP : Так

Office 2003: Так

Office 2007: Так, використовуючи Примітки для коментарів

Office 2010: Так, використовуючи Примітки для коментарів

Створення Document Workspace
Office XP : Немає

Office 2003: Так

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Створення Meeting Workspace
Office XP : Немає

Office 2003: Так, з Outlook 2003

Office 2007: Так, з Outlook 2007

Office 2010: Так, з Outlook 2010

Синхронізація календаря, завдань і списку контактів на сайтах SharePoint
Office XP : Немає

Office 2003: Так, але тільки односторонній від SharePoint до Outlook 2003

Office 2007: Так, двостороння синхронізація з Outlook 2007

Office 2010: Так, двостороння синхронізація з Outlook 2010

Інтеграція попереджень з Outlook
Office XP : Немає

Office 2003: Так

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Відображення списку RSS іИзм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


24

ТІ51м.00001.001 ПЗ
нформація
Office XP : Немає

Office 2003: Ніякий

Office 2007: Так, з Outlook 2007

Office 2010: Так, з Outlook 2010

Використання Excel Services
Office XP : Немає

Office 2003: Так; можна опублікувати на сайт SharePoint з Excel

Office 2007: Так; так само як Office 2003

Office 2010: Так; так само як Office 2007

Доступ до Business Connectivity Service

Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так; дозволяє документам Office 2007 відображувати контент в зовнішніх джерелах даних, використовуючи списки SharePoint 2007

Office 2010: Так; так само як Office 2007

Публікація форм на службах форм InfoPath


Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так

Office 2010: Так

InfoPath форми в клієнтах Office
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Доступ до DIP
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Доступ до робочих процесів
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так; можна запустити і завершити завдання робочого процесу в межах клієнта Office 2007

Office 2010: Так; як Office 2007

Бібліотеки слайдів PowerPoint
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

25

ТІ51м.00001.001 ПЗ


Office 2010: Так

Використання управління записами


Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так; дозволяє документам Office 2007 бути збереженими в репозитаріях записів

Office 2010: Так; дозволяє документам Office 2010 бути відміченими як записи при збереженні в стандартній бібліотеці документів

Створення і публікація віки і блогів, використовуючи Word
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так

Office 2010: Так

Ниличие багатьох авторів в одному документі Office одночасно (співавторство)
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Немає

Office 2010: Так

Офлайнове використання документів Office
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Так, з Outlook 2007

Office 2010: Так, з SharePoint Workspace

Збереження центральної копії документів OneNote в SharePoint
Office XP : Немає

Office 2003: Немає

Office 2007: Немає

Office 2010: Так


1.6 Вбудовані функції SharePoint

Так які ж функції можна чекати в SharePoint 2010? Відповідь залежить від версії: SharePoint Server або SharePoint Foundation.1.6.1 Попередження

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

26

ТІ51м.00001.001 ПЗ


Одна функція, яку пропонує і SharePoint Foundation і SharePoint Server, - це те, що Microsoft називає попередження (Alerts). Попередження є запитом, який адміністратор створюєт в SharePoint, на повідомлення електронною поштою або текстовим повідомленням (SMS), при зміні контенту SharePoint (наприклад, коли оновлюється документ, віддаляється контакт або створюються новинні повідомлення). Використовуючи попередження, можна бути упевненим, що ви будете повідомлені про зміни інформації, яка важлива. SharePoint надішле електронний лист або текстове повідомлення (SMS) на телефон, щоб повідомити, що сталося. Наступні типи інформації є прикладами того, що можна контролювати попередженнями :

 • Бібліотеку документів або один документ;

 • Бібліотеку зображень або одне зображення;

 • Список контактів або один контакт;

 • Список посилань або одне посилання;

 • Список новин або одне повідомлення;

 • Список подій або одна подія;

Попередження можуть спостерігати за багатьма іншими місцями і типами інформації.

1.6.2 RSS (Really Simple Syndication)

Дуже зручна функція представлена в SharePoint 2007, яка також підтримується в SharePoint 2010 - це підтримка Стрічки новин (RSS). Використовуючи цю функцію, користувач може бути повідомлений про додавання нових елементів до будь-якого типу списків SharePoint, таких як бібліотеки документів, контакти, новини і списки завдань. Це подібно до попереджень, згаданих раніше, але основна відмінність між ними - те, що попередження посилають електронний лист, який буде збережено у ящику для прийому повідомлень разом з іншою електронною поштою, тоді як усі повідомлення про RSS будуть зібрані в одній теці, таким чином даючи набагато кращий короткий огляд усіх повідомлень, як показано в рис.1.2.Рис.1.2 Стрічка новин (RSS)


1.6.3 Управління файлами і документами

Користувач організовує свої файли при використанні структури тек і дає описові імена файлів так, щоб їх легко було знайти. Але після деякого часу, знайти потрібний файл стає все складніше і складніше. І ще гірше, якщо існує декілька копій того ж самого файлу, що зберігався в різних місцях, і, можливо, в різних версіях.

Це те місце, де з'являється SharePoint. Усі файли і документи в SharePoint збережені в бібліотеках документів. Це дуже подібно до теки у файловій системі, але на стероїдах. Бібліотека документу в SharePoint 2010 має безліч нових функцій в порівнянні з попередніми версіями SharePoint, які допоможуть організувати, складати і знаходити файли, які шукають. Головні особливості:

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

27

ТІ51м.00001.001 ПЗ


Поля документів : також відомі як метадані. Замість створення структури тек, можна додати власні поля, щоб описати і категоризувати файли і документи, збережені в бібліотеці документів. Типовими прикладами таких полів є Тип документу, Ім'я клієнта, Назва проекту і Стан. Ці поля можуть бути локальними для певної бібліотеки документів, або вони можуть бути спільно використані бібліотеками, використовуючи функцію поля сайту.

 • Представлення документу : можливість створення на основі значень полів документів загальнодоступні і приватні представлення того, як мають бути представлені файли в бібліотеці документів.

 • ID документу : нова функція в SharePoint Server 2010, яка дозволяє встановлювати унікальне ID документу, що є абсолютним посиланням на документ.

 • Версії документу : у SharePoint 2010 є той же самий тип історії версій як і у попередника - Без історії, Основна тільки або Основна і Допоміжні версії. Історія версій пропонує декілька переваг. Перша – немає необхідності називати файли за своїм власним стандартом імені версії (наприклад, Qote - version_5.doc); необхідно лише перезаписати файл з оновленою версією - у будь-який момент можна повернутися до попередньої версії. Крім того, більше немає сумнівів, чи являється файл останньою версією або ні; історія версій гарантує, що ви завжди отримуєте останню версію, відкриваючи існуючий документ.

 • Робочі процеси документів : Додавання, видалення або зміна документу або його метаданих можуть запускати робочий процес.

 • Типи контенту : це визначення елементу списку - його полів, контент за умовчанням, робочий процес і політики.

 • Індивідуальні повноваження: можна у разі потреби встановити певні дозволи для кожного документу.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


28

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Витягання і повернення : можна змусити користувача витягати, тобто, блокувати документ, перед редагуванням. Тільки коли цей документ буде повернений, тобто, розблокований, оновлена версія буде видимою усім користувачам.

Усі ці функції роблять управління і управління документами легше. Більше непотрібно створювати файли з іменами ніби Contract - Volvo - Изм.

Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

29

ТІ51м.00001.001 ПЗ


version3.doc; замість цього, необхідно створити поля метаданих і представлення, щоб організувати усі файли. І що ще важливіше, можна змусити авторів документів ввести інформацію в ці поля при збереженні цих файлів, що автоматично ініціює робочий процес, який визначив адміністратор. Усі функції, перераховані раніше, окрім ID документу і контролю/реєстрації, також застосовуються до будь-яких видів списків, таких як Контакти, Посилання і Календарні списки.

РОЗДІЛ Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


30

ТІ51м.00001.001 ПЗ
2

ЕТАП ТЕХНІЧНОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НТУУ «КПІ»
2.1Онтологія вузла викладача. Математичний опис предметної області

Онтологія вузла порталу формально може бути задана як:

O = {C, A, R, T, F, D }

де C - безліч класів, що описують поняття деякої предметної або проблемної області; A - набір атрибутів, що описують властивості понять і стосунків; R - набір стосунків, заданих на класах (поняттях); T - набір стандартних типів значень атрибутів (string, integer, real, date); F - набір обмежень на значення атрибутів понять і стосунків (використовується не для усіх атрибутів, а лише для тих значення, які повинні лежати в деякій області, не можуть бути менше/більше заданої величини, або визначаються яким-небудь іншим правилом).

Із змістовної точки зору визначена таким чином онтологія може служити для представлення понять, необхідних для опису викладача, взаємодії з ним. Саме така онтологія була вибрана як інформаційна модель вузла викладача єдиного інформаційного простору НТУУ "КПІ". Вводячи формальні описи понять предметної області у вигляді класів об'єктів і стосунків між ними, онтологія вузла порталу задає структури для представлення реальних даних і зв'язків між ними. Самі дані на порталі представлені як безліч пов'язаних інформаційних об'єктів.

2.2 Створення онтології вузла викладача

2.2.1 Представлення інформації на вузлі порталу

Онтологія вузла викладача є ієрархією понять (чи класів), зв'язаних стосунками. Базовими класами ієрархії стали виділені в процесі розробки онтології і формально описані 10 класів понять, пов'язані за допомогою зв'язків. Різні властивості кожного поняття описуються на основі атрибутів понять і обмежень, накладених на область їх значень. При наслідуванні від батьківського поняття передаються усі зв'язки і атрибути.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


31

ТІ51м.00001.001 ПЗ
Зв'язки в онтології порталу є бінарними (мають два аргументи) і можуть мати власні атрибути. При розробці онтології були виявлені наступні корисні для пошуку інформації типи зв'язків:

 • Зв'язки, задані на класах. Серед них можна виділити такі чотири види зв'язків:

 • Зв'язки наслідування;

 • Асоціативні зв'язки, що задаються користувачем. Наявність таких зв'язків дозволяє здійснювати змістовний пошук;

 • Транзитивні зв'язки, до яких, зокрема, відноситься відношення включення "частина-ціле", це відношення дозволяє встановлювати зв'язки між класами на рівні ієрархії. При пошуку інформації, зв'язаної стосунками такого типу, здійснюється транзитивне замикання;

 • Асоціативні стосунки виду "клас-дані", що дозволяють зв'язувати конкретні екземпляри понять з класом.

 • Відношення, що зв'язує атрибути і типи даних, з яких вони можуть набувати своїх значень

Описані вище відношення можна задати математично як:

 • Зв'язки, задані на класах (поняттях), : R={C×C}.

 1. Відношення наслідування:

Якщо , то

2). Асоціативне відношення:;

3). Відношення частина-ціле:4). Відношення виду клас-дані:.

 • Відношення, що зв'язує атрибути і типи даних,: RA={A×C}.

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


32

ТІ51м.00001.001 ПЗ
2.2.2 Структура онтології вузла викладача. Діаграма онтології

Для того, щоб онтологія задовольняла цілям порталу, вона має бути добре структурована і адекватно відбивати його проблемну предметну область (рис.2.1).Рис. 2.1. Онтологія вузла викладача


На приведеній діаграмі відображуються зв'язки між класами онтології. Ці зв'язки відносяться до асоціативного типу. Такі зв'язки описують стосунки класів на рівні людської мови. Вони дозволяю зрозуміти, в якому відношенні знаходяться поняття, які описує один клас онтології, з поняттями іншого класу в реальному житті.

На рис.2.2 показано місце вузла викладача в єдиному інформаційному просторі НТУУ "КПІ"Рис. 2.2 Онтологія єдиного інформаційного простору НТУУ "КПІ"

Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


33

ТІ51м.00001.001 ПЗ
2.3 Методика побудови онтології для вузла викладача

Онтологію вузла викладача представити за допомогою дерева (рис. 2.3, рис. 2.4). Так кореневим поняттям (А) являтиметься сама онтологія, далі йдуть класи, які включаються в цю онтологію (В), далі зображаються підкласи класів і так далі(C, D, E, F, G). При представленні онтології за допомогою дерев, класи і поняття онтології можуть бути як базовими, та і проміжними і листовими. Таке представлення допомагає здійснювати коригування онтології. За допомогою дерева можна легко визначити, куди додається нове поняття онтології або від куди віддаляється старе поняття, і якими будуть наслідки таких змін (яке коригування необхідно провести для того, що б при видаленні або додаванні нового поняття не сталося не яких змін в системі онтології).


Рис.2.3 Форма представлення за допомогою дерев


Рис.2.4 Онтологія вузла викладача у вигляді дерева


Для представлення онтології за допомогою дерев використовуються зв'язки типу "частина-ціле". У дереві підкласи будуть листовими поняттями кореневого поняття класу. Дуже важливим є те, що для кожного підкласу відбувається спадкоємство атрибутів батьківського класу (підклас може так само мати і нові, свої атрибути, які також наслідуватимуть, якщо у нього є свій Изм.

Лист


№ докум.

Подпись


Дата

Лист


34

ТІ51м.00001.001 ПЗ
підкласи). Цей процес описується зв'язком типу "спадкоємство". Таким чином, класи і поняття онтології, при побудові дерева, зв'язуються за характеристиками приналежності і спадкоємства, що здійснюється з допомогою стосунками "частина-ціле" і "спадкоємство".

РОЗДІЛ 3

Изм.


Лист

№ докум.


Подпись

Дата


Лист

35

ТІ51м.00001.001 ПЗ


ЕТАП РОБОЧОГО ПРОЕКТУВАННЯ ВУЗЛА ЄДИНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ НТУУ «КПІ»
  1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка