Міністерство освіти і науки України Вище професійне училище №29 Підготував: Викладач фізикиСкачати 212.8 Kb.
Дата конвертації16.03.2016
Розмір212.8 Kb.
Міністерство освіти і науки України

Вище професійне училище №29
Підготував:

Викладач фізики

Жакун В.П.

Всебічне застосування в навчально-виховному процесі інформаційних технологій навчання має великі перспективи в плані побудови розвинених моделей навчання та розвитку ідей, форм і методів педагогічної технології. Воно сприятиме гуманізації освіти учня, а також підвищенню ефективності навчання та його інтенсифікації і індивідуалізації в залежності від інтересів, здібностей та власного досвіду учнів, активізації навчально-пізнавальної діяльності школярів за рахунок введення в навчальну роботу елементів дослідницького характеру, збільшення частки самостійної роботи в навчальній діяльності учнів, що є визначальним для розвитку творчої особистості.

Мультимедійні навчальні програми, що використовуються, являють собою навчальне середовище, що дозволяє учневі поступово переходити від вивчення нового матеріалу до перевірки набутих знань, від більш простого до більш складного матеріалу. Вони різноманітні за змістом, структурою, способами подачі інформації тощо.

Програми можуть використовуватися як інформаційно-пізнавальний, інформаційно-тренінговий, інформаційно-контролюючий засіб навчання. Важливо, що в рамках мультимедійного середовища навчальні завдання адаптуються до освітніх можливостей дитини, учень сам приймає рішення, визначає характер і рівень необхідної йому допомоги, вибирає спосіб дії. Активна діяльність учня впливає на мотивацію навчання і забезпечує одержання глибоких знань і розвинених умінь та навичок.

Застосування інформаційних та телекомунікаційних технологій при вивченні фізики дає учню новий інструмент пізнання у вигляді нових, досить розвинених і універсальних засобів отримання та подання різноманітної інформації, опрацювання, передавання та зберігання цієї інформації. Форми і методи навчально-пізнавальної діяльності за допомогою цих засобів дуже привабливі, бо мають досить високу наочність, за рахунок широкого використання кольорових малюнків і динамічних зображень, анімаційних ефектів та звукового супроводу. Процес навчання стає ще цікавішим і колоритнішим при використанні в навчальній діяльності комп'ютерних навчальних і ігрових програм.

Проведені дослідження показали, що використання мультимедійного навчального середовища на уроках фізико-математичного циклу сприяє формуванню понять, відпрацьовуванню учбових умінь та навичок, контролю та самоконтролю; засвоєнню навчального матеріалу, організації індивідуальної роботи учнів. Систематичне і цілеспрямоване використання мультимедійних навчальних програм під час навчання істотно впливає на якість знань і рівень пізнавальної активності, змінює характер взаємовідносин між вчителем і учнем.

Ефективність застосування в навчальному процесі мультимедійних навчальних програм залежить, з одного боку, від визначення навчальних цілей його використання, місця на уроці, його дидактичних функцій і, з другого боку, від наявності програмних педагогічних засобів, які не тільки відповідають шкільним програмам, але й реалізують чітко встановлене педагогічне призначення.

Останнім часом з’являється можливість дедалі ширшого використання на уроках фізики комп'ютера. У багатьох випадках він дозволяє значно полегшити працю вчителя, скоротити час на одноманітну малопродуктивну роботу та підвищити якість знань учнів. Але успішне використання комп'ютера в навчальному процесі неможливе без відповідного програмного забезпечення. На сьогодні існує велика кількість педагогічних програмних засобів (ППЗ), які можуть бути з успіхом використані в процесі навчання фізики і які мають різне призначення.
Наприклад, контролюючі ПЗ призначені для тестування, контролю, перевірки знань. Ці програми можуть передбачати вибір відповіді з кількох запрограмованих, введення числового значення одержаного результату чи введення аналітичного вигляду одержаного розв'язку.

Існують програми, які можуть бути використані для ілюстрації тих чи інших явищ і понять і можуть використовуватися для комп'ютерної підтримки уроку фізики. Прикладом такої програми є ППЗ «Бібліотека електронних наочностей».

Розглянемо приклад використання даної ППЗ .

* * *


План-конспект уроку з фізики.
Тема: Електричне поле.
Мета: Узагальнити знання учнів, отримані при вивченні розділу „Електричне поле”, відкоригувати розуміння учнями термінів, понять, і явищ пов’язаних з електричними зарядами, електризацією, електричним полем і його енергією.
Обладнання: ПК на кожних двох учнів, ППЗ «Бібліотека електронних наочностей.»
Тип уроку: урок узагальнення і корекції знань.
Хід уроку.


 1. Організаційна частина.

 2. Оголошення теми і мети уроку.

Сьогодні у нас останній урок по розділу „Електричне поле” і на цьому уроці ми повинні узагальнити весь вивчений матеріал, заповнити прогалини у своїх знаннях, до кінця розібратися у явищах, пов’язаних з електричними зарядами і електричним полем. По ваших обличчях я бачу, що це вас не дуже надихає.

Тоді давайте здійснимо одну з ваших мрій і перенесемо заняття з кабінету в кафе, бо як відомо, те, що подають в кафе, засвоюється набагато легше ніж те, що дають на уроках. Отже, напружте трошки свою фантазію і уявіть, що ви зайшли в інтернет-кафе і подорожуєте по цій всесвітній павутині.
ІІІ. Робота на уроці.
Відкрийте ярлик „Проведення уроку”, зайдіть в папку „Створені уроки”, „Фізика”, „10 клас”, виділіть ярлик „Журнал” і натисніть клавішу „Enter”.

Ви відкрили журнал „Прогулянка полем”, правда журнал виявився специфічним, а поле — електричним. Тож давайте прогуляємось сторінками журналу.

На обкладинці журналу, крім назви, вміщено попередження, що здійснювати прогулянку електричним полем можна тільки відповівши на питання анкети, яка надрукована на першій сторінці:


 • Які види електричних зарядів ви знаєте?

 • Яке походження слів електрон, електрика?

 • Чи існує найменший, неподільний заряд?

 • Якими способами тілу можна надати електричний заряд?

 • Чи може електричний заряд існувати без частинки?

(Учні дають усні відповіді на питання)
На другій сторінці показано, як скляну паличку натирають шовком і вміщена інформація, що скло при цьому заряджається позитивно. Учні мають з’ясувати, яке з цих тіл має „надлишок”, а яке нестачу електронів. Аналогічне завдання на третій сторінці, тільки ебонітову паличку натирають вовною.

На четвертій сторінці показано фрагмент, в якому смужки електроскопа відхиляються при контакті з позитивно зарядженою паличкою. Коли ж до зарядженого електроскопа підносять паличку з негативним зарядом, кут відхилення листочків зменшується. Учні пояснюють причини відхилення смужок і зменшення кута відхилення при піднесенні протилежного заряду.

На п’ятій сторінці демонструється фрагмент, в якому показано відхилення стрілки незарядженого електрометра при з’єднанні його провідником з зарядженим. Кути відхилення стрілок обох електрометрів однакові. Учням пропонується прокоментувати побачене.

Перегорнувши журнал на сторінку шість, учні бачать зображення електричних султанів із смужок станіолю, а на сьомій їх поведінку при під’єднанні їх до електрофорної машини. Побачене коментується учнями.Сторінка восьма – історична. На ній зображена схема взаємодії однойменних і різнойменних заряджених частинок, а також формула закону, який дозволяє визначити силу їх взаємодії. Також вміщена інформація, що цей закон першим відкрив англійський лорд Генрі Кавендіш, який однак своїх праць не опублікував і відкриття залишилось невідомим. У 1777 році закон був „перевідкритий” французьким військовим інженером і дослідником, в честь якого і назвали цей закон. Учні повинні назвати цей закон і сформулювати його, а також пояснити значення всіх величин.

На сторінці 9 надрукована задача:

Визначити силу взаємодії електрона з ядром в атомі гідрогену, якщо відстань між ними 0,5х10-8 м.

А) 9,21х10-10 Н Б) 92,1х10-45 Н В) 92,1х10-13 Н
Сторінка 10 – бліц-опитування:


 • Що таке електроємність?

 • Чому не говорять про електроємність одного провідника?

 • Як визначають електроємність двох провідників?

 • Що таке конденсатор? Яке його призначення?

На 11 сторінці зображена схема плоского конденсатора і формула ємності плоского конденсатора. Користуючись зображенням учні вибирають правильну відповідь на питання:

Ємність плоского конденсатора залежить

А) напруги, заряду, площі обкладок

Б) відстані між обкладками, діелектрика, площі пластин

В) товщини діелектрика, заряду, напруги.
Сторінки 12 і 13 містять зображення сферичного і циліндричного конденсаторів і формули визначення їх ємності. Аналізуючи їх з’ясовуємо їх недоліки і переваги.

Сторінка 14 „Перевірте своє мислення”

Як зміниться ємність плоского конденсатора, між обкладками якого було повітря, якщо відстань між обкладками зменшити втричі, а конденсатор помістити в гас. Діелектрична проникність гасу 2.

А) зросте в 6 раз Б) зменшиться в 6 раз В) не зміниться
Сторінка 15 „Відгадай”

На сторінці зображено повітряний конденсатор змінної ємності. Учні повинні назвати, що зображено на фотографії.На сторінках 16-18 фотографії різних видів конденсаторів. Учні коментують чим відрізняються ці конденсатори.

Сторінка 19 „На дозвіллі”

Визначити максимальну енергію, яку може накопичити жовтий конденсатор з сторінки 18. (Ємність і напруга вказані на корпусі конденсатора)

А) )0,00125 Дж Б) 0,0125 Дж В) 0, 00250 Дж
Чому на конденсаторах крім ємності обов’язково вказують напругу?

На сторінці 20 подивимось, що може статися з конденсатором, якщо перевищити вказану напругу.


 1. Підсумок уроку, виставлення оцінок.

Прочитавши цей незвичний журнал ви повторили матеріал перед тематичною атестацією, деякі з вас дізналися щось нове, а деякі виправили свої помилки в розумінні явищ пов’язаних з електричним полем. Найуважніші і найактивніші читачі отримують оцінки.


 1. Домашнє завдання.

Домашнім завданням будуть відповіді на питання сторінки 21 „Читайте в наступному номері”.

* * *


Крім демонстрацій , ілюстрацій і текстових пояснень дана програма дає можливість створювати тестові завдання з довільною кількістю варіантів відповіді.

Як ще один приклад комп'ютерних навчальних засобiв розглянемо електроннi пiдручники, що поєднують у собi рiзноманiтнi iнформацiйнi технологiї.

Зосереджуючи у собi велику кiлькiсть науково-методичного та практичного матерiалу, електронний пiдручник забезпечує того, хто навчається, зручною послiдовнiстю подання iнформацiї. Гiпертекстова технологiя, яка пов'язує окремi термiни та текстовi масиви за тематичними лiнiями, дозволяє органiзувати швидкий доступ до необхiдної iнформацiї. Вивчаючи нову тему пiдручника, учень може миттєво звернутися до вже пройденого матерiалу або до iнших документiв, що мiстять визначення понять чи коментарi, необхiднi для сприйняття нового.

Iлюстрацiї в книгах завжди привертають увагу, а в електронних пiдручниках можна розмiщувати не тiльки рiзноманiтнi зображення, але й демонструвати динамiчнi, у тому числi мультимедiйнi (вони впливають вiдразу на декiлька органiв сприйняття) моделi реальних процесiв та явищ. Причому користувач може бути стороннiм спостерiгачем за тим, що вiдбувається на екранi комп'ютера, або iнтерактивно керувати дiями. Прикладом такого підручника є ППЗ ЗАТ «Транспортні системи» «Фізика - 11». Дана програма містить теоретичний матеріал, що ілюструється великою кількістю ілюстрацій і динамічних моделей, запитання до цього матеріалу, приклади розв’язування задач і задачі для самостійного розв’язування. Крім цього ППЗ містить іменний покажчик, що дає можливість ознайомитись з короткими біографіями учених-фізиків і переліком їхніх основних праць, а також алфавітний покажчик фізичних термінів з посиланням на їх означення в теоретичному матеріалі. Ось приклад використання цієї програми при вивченні теми «Заломлення електромагнітних хвиль»:

* * *


План-конспект уроку з фізики.
Тема. Заломлення електромагнітних хвиль.
Мета. Вивчити явище заломлення електромагнітних хвиль на прикладі світлових хвиль, з’ясувати причини виникнення цього явища. Ознайомитись з поняттями відносного і абсолютного показників заломлення, оптичної густини середовища. Вивчити закон заломлення і навчитися розв’язувати задачі використовуючи його.
Обладнання. Мультимедійний проектор, комп’ютерний клас, ППЗ «Фізика - 11» ЗАТ «Транспортні системи».
Тип уроку. Урок засвоєння нових знань.

І. Організаційна частина.
ІІ. Актуалізація знань. 1. Що таке світло? Яка його природа?

 2. Як поширюється світло?

 3. Хто вперше виміряв швидкість світла?

 4. Чому дорівнює швидкість світла?

 5. Сформулюйте закон відбивання світла.


ІІІ. Вивчення нового матеріалу.
Після оголошення теми і мети уроку, використовуючи мультимедійний проектор і ППЗ «Фізика - 11» з’ясовуємо, що заломленням називають явище зміни напрямку поширення фронту електромагнітних при проходженні крізь межу двох середовищ. Спостерігаємо явище заломлення з допомогою динамічної моделі.
Прослухавши другу і третю сторінки ППЗ і продивившись демонстрації переконуємось, що причиною заломлення світла є різна швидкість поширення фронту світлової хвилі в різних середовищах.
Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для даних середовищ є величиною сталою . ЇЇ називають відносним показником заломлення.

Відносний показник заломлення дорівнює відношенню швидкості поширення світла в першому середовищі до швидкості поширення світла в другому середовищі:

Якщо електромагнітна хвиля падає на межу вакуум-прозоре середовище то показник заломлення називають абсолютним.


Абсолютний показник заломлення є однією з головних оптичних характеристик речовини. Його, як правило, визначають експериментально. Чим більший абсолютний показник заломлення речовини тим більша її оптична густина.

Подивіться на таблицю абсолютних показників заломлення різних речовин і як заломлюється світло при проходженні через них.
 1. Закріплення вивченого матеріалу.

Розв’яжемо задачу № 1 вправи 17 спроектовану на екран:


Визначити показник заломлення скла, якщо швидкість поширення світла в ньому 200 000 км/с.
Далі перший ряд розв’язує задачу 2, другий 3, а третій 4. Після перевірки правильності розв’язків учні дають відповіді на питання:


 1. Яке явище називають заломленням електромагнітних хвиль?

 2. Яка причина його виникнення?

 3. Що таке відносний і абсолютний показник заломлення?

 4. Який фізичний зміст показника заломлення?

 5. По яких характеристиках судять про оптичну густину середовища?

V. Підсумок уроку. Виставлення оцінок. Домашнє завдання: Коршак та ін. «Фізика - 11» § 41 Вправа 17 задача № 8.


* * *

При використанні ППЗ на уроках фізики доцільним є використання електронних проекторів та рідкокристалічних проекційних панелей. Вони дозволяють проектувати на екран навчальні відеофільми, відеокліпи та використовувати ППЗ у процесі вивчення нового матеріалу, організації фронтальної роботи в класі.

У процесі підготовки до проведення уроку з викорис­танням ППЗ і ТЗН слід: детально проаналізувати зміст і мету уроку, зміст і логіку вивчення навчального матеріалу; ви­значити обсяг і особливості знань, які повинні засвоїти уч­ні (уявлення, факти, закони, гіпотези), необхідність де­монстрування предмета, явища або їх зображення; відіб­рати і проаналізувати аудіовізуальні та інші дидактичні засоби, встановити їх відповідність змістові та меті уроку, можливе дидактичне призначення як окремих посібників, так і комплексу загалом; встановити, на якому попередньому пізнавальному досвіді здійснюватиметься вивчення кожного питання теми; визначити методи і прийоми забез­печення активної пізнавальної діяльності учнів, міцного засвоєння ними знань, набуття умінь і навичок.

* * *


План-конспект уроку з фізики.

Тема: Трансформатор.
Очікувані результати: учні зможуть навчитися розраховувати напруги, ЕРС і кількість витків обмоток трансформатора, розвивати вміння самостійно опрацьовувати навчальний матеріал, вміння пояснювати вивчений матеріал своїм товаришам, навички колективної роботи.
Обладнання: роздатковий матеріал (теоретичні відомості і практичні завдання), таблиця „Трансформатор", генератор змінного струму, трансформатор демонстраційний, трансформатор на панелі.

Організація діяльності учнів.

I Мотивація навчальної діяльності методом вправи „мікрофон" 5 хв.

1. Де ви використовуєте електроенергію?

2. Яке значення має електроенергія в житті людей?

3. Чому вона має таке велике значення?

4. Як отримують електроенергію?

5. Чому виникає електричний струм в генераторі?

6. Як можна зменшити втрати при передачі електроенергії?
II Оголошення теми та очікуваних результатів навчання. 3 хв.
Сьогодні на уроці ми розглянемо роботу ще одного електротехнічного пристрою, який займає важливе місце в електроенергетиці і радіотехніці. Це трансформатор. Отже, тема нашого уроку: „Трансформатор"
Після цього уроку ви зможете:

1. Пояснювати призначення і принцип роботи трансформатора, його будову.

2. Визначати вид трансформатора, коефіцієнт трансформації, напруги, ЕРС і кількість витків в обох обмотках.

3. Вдосконалите своє вміння відстоювати свою думку і доходити до спільного рішення з своїми товаришами.


III Надання необхідної інформації 15 хв.
Для надання необхідної інформації використовуємо ППЗ ЗАТ „Транспортні системи” „Фізика 11”
IV Інтерактивна вправа (робота в парах) 10 хв.
Ознайомившись із наданою інформацією учні отримують практичне завдання, різне для двох учнів у парі. Після виконання завдання учні перевіряють роботи один одного, доходять до спільної думки і здають на перевірку один варіант відповіді, за який отримують оцінку.

Завдання парам.

Закінчіть речення:

1. При підключенні трансформатора до джерела постійного струму напруга у вторинній обмотці дорівнюватиме ...

2. Навантажений трансформатор гуде тому, що ...

3. Сердечник трансформатора роблять з тонких ізольованих пластин для того, щоб ...

4. Тоншим провідником завжди намотана та обмотка, в якій ... витків.

5. Трансформатор у якого в первинній обмотці більше витків називають ...

6. В підвищувальному трансформаторі сила струму буде меншою у ... обмотці.

Заповніть таблицюk

U1

U2

n1

n2

Вид трансформатора

1

10

?

22

250

?

?

2

0,5

220

?

?

300

?

3

?

200

100

100

?

?

(Таблиця для кожної пари містить різні дані)

V Рефлексія (підбиття підсумків уроку) 7 хв.

Сьогодні на уроці ви дізналися, що трансформатор призначений для регулювання напруги і складається із первинної та вторинної обмоток і сердечника. Первинною називають обмотку, яку під'єднують до джерела струму, вторинною - ту, що під’єднують до споживача.

Електричний струм у вторинній обмотці виникає при зміні магнітного потоку, який через осердя передається від первинної обмотки.

Трансформатори поділяють на знижувальні і підвищувальні в залежності від коефіцієнта трансформації. Коефіцієнтом трансформації називають відношення напруги на клемах первинної обмотки до напруги на клемах вторинної обмотки при холостому ході.Вправа „мікрофон":

1. Як ви вважаєте, ми досягли мети уроку?

2. Як ви оцінюєте свою роботу на уроці? Свій внесок у виконання практичного завдання?

3. Що, на вашу думку, потрібно допрацювати у вивченій темі?VI Домашнє завдання.
Гончаренко СУ. Ф-11 $ 18. Знайти відповіді на питання:

1. В чому відмінності конструкції потужних і малопотужних трансформаторів?

2. З якою метою на деяких трансформаторах ставлять розширювальні бачки?

Водночас, при використання комп’ютерів повинні враховуватись і негативні мо­менти. Передусім робота з компю’тером швидко стомлює учнів, може погано впливати на зір або навіть призводити до розладу нервової системи. Компютеризоване навчання не розвиває здатності учнів чітко й образно висловлювати свої думки, істотно обмежує можливості усного мовлення, формуючи логіку мислення на шкоду збагаченню емоційної сфери. В умовах автоматизованого навчання швидко фор­муються егоїстичні нахили людини, загострюється індиві­дуалізм, розширюється конкурентність, сповільнюється ви­ховання колективізму, взаємодопомоги. Здебільшого інте­рес до програми з обмеженою інформативністю швидко зга­сає. Оскільки діалог з машиною синтаксично збіднений, учень нерідко почувається «дурнішим» за комп’ютер, що згодом може стати причиною стійкого негативізму до ма­шини.

Крім того абсолютно недопустимо, коли засіб навчання починає все більш активно впливати і на цілі, і на зміст, і на методи, і на форми навчання, поступово посягаючи на святе святих гуманістичної педагогіки – вищу та незмінну роль Учителя: тієї самої особистості, яка тільки й здатна виховати Особистість.

Тому немає доцільності застосовувати ПК на кожному уроці або на всіх етапах уроку. Набагато ефективнішим є використання комп’ютера лише на певному етапі уроку, поєднуючи з іншими методами, які дозволяють розвивати навики спілкування, здатність чітко висловлювати свої думки, доводити правильність своєї точки зору, а також вміння вислухати позицію інших.

Ось приклад такого уроку:
* * *
План-конспект уроку з фізики.
Тема: Рентгенівське випромінювання.
Мета: Вивчити властивості і застосування рентгенівського випромінювання, розглянути способи його отримання і історію відкриття. Коротко ознайомитись з біографією І.Пулюя і його вкладом у вивчення випромінювань катодних трубок. Розвивати логічне мислення і навички зв’язного мовлення. Виховувати почуття патріотизму і національної гідності.
Обладнання: мультимедійний проектор, ППЗ «Фізика -11», таблиця

«Рентгенівське випромінювання».


Тип уроку: комбінований з елементами гри.

Хід уроку.
І. Організаційна частина.
ІІ. Повторення вивченого матеріалу, актуалізація знань з використанням гри «Вірю, не вірю».

(Учням пропонуються певні твердження, а вони визначають правильні вони чи ні. Група «експертів» підтверджує або заперечує правильність відповіді.)
 1. Інфрачервоне випромінювання у вакуумі поширюється швидше чим радіохвилі. (Ні)

 2. Червоне світло має більшу довжину хвилі чим фіолетове. (Так)

 3. Ультрафіолетове випромінювання спричиняє сильне нагрівання тіл. (Ні)

 4. Інфрачервоне випромінювання викликає засмагу в людини. (Ні)

 5. Інфрачервоне випромінювання ще називають тепловим. (Так)

 6. Ультрафіолетове випромінювання чинить бактерицидну дію. (Так)

 7. Інфрачервоне випромінювання краще проходить через звичайне скло чим видиме світло. (Ні)

 8. Інфрачервоне випромінювання використовують у приладах нічного бачення. (Так)

 9. Видиме світло має меншу довжину хвилі чим ультрафіолетове випромінювання. (Ні)

 10. Не можна засмагнути через віконне скло. (Так)

 11. Ультрафіолетове випромінювання викликає свічення деяких речовин у видимому діапазоні. (Так)

 12. Для вивчення оптичних властивостей інфрачервоного випромінювання використовують соляні лінзи. (Так)

 13. У лампах для дезінфекції приміщень встановлюють кварцове скло, тому що воно добре пропускає ультрафіолетове випромінювання. (Так)

 14. Ультрафіолетове випромінювання має найменшу довжину хвилі серед всіх електромагнітних випромінювань. (Ні)


ІІІ. Пояснення нового матеріалу.
Як ви пам’ятаєте, діапазон ультрафіолетового випромінювання лежить в межах 400 нм – 6 нм.

У 1895 році вивчаючи вплив прискорених електронних пучків на люмінесценцію деяких хімічних речовин, німецький фізик В.Рентген виявив, що в катодній трубці утворюється невидиме випромінювання, яке має велику проникаючу здатність. Він назвав його Х- променями. Їх довжина виявилась меншою 6 нм. Згодом це випромінювання назвали рентгенівським.


Як же отримують це випромінювання?
(Демонструється фрагмент уроку «Рентгенівське випромінювання»)
Властивості рентгенівського випромінювання. (Демонструється фрагмент уроку)


 1. Велика проникаюча здатність.

 2. Іонізуюча здатність.

 3. Сильна фізіологічна дія.

 4. Дифракція (Лауе 1912р).

Досить цікавою є історія відкриття цього випромінювання. (Демонстрація фрагменту). Учень читає реферат про життя і праці Івана Пулюя.


Застосування рентгенівського випромінювання.

 1. Рентгенодіагностика. У медицині за допомогою рентгенівського випромінювання дістають фотографії внутрішніх органів людини.
 1. Рентгенодефектоскопія: просвічуючи металеві вироби (рейки, зварні шви тощо), вдається виявити внутрішні порожнини чи сторонні домішки – дефекти в суцільних виробах. (Демонстрація фрагменту).
 1. Рентгеноструктурний аналіз – дослідження структури кристалів (міжатомні відстані та порядок розміщення атомів у просторі) дає можливість розшифрувати будову найскладніших органічних сполук, навіть білків.
 1. В астрофізиці – вивчення рентгенівських космічних джерел, рентгенівські телескопи.

IV. Закріплення вивченого матеріалу.
А тепер давайте пограємо в сніжки. Не біда, що в кабінеті немає снігу, ми будемо перекидатись словами і реченнями, питаннями і відповідями.

(Перший учень називає слово чи термін, що стосується теми, другий складає з цим словом речення, третій складає питання, а четвертий дає на нього відповідь)


Наприклад: Рентгенівське випромінювання – рентгенівське випромінювання відкрив Вільгельм Рентген – яка довжина рентгенівського випромінювання? – рентгенівське випромінювання має довжину менше 6 нм.
Рентгенівський знімок – рентгенівські знімки роблять в медичних установах – навіщо потрібні рентгенівські знімки? – рентгенівські знімки дають можливість виявляти захворювання легень на ранніх стадіях.
Рентгенівський спектр – спектри рентгенівського випромінювання бувають суцільними і характеристичними – що визначають за характеристичними спектрами? – за характеристичними спектрами визначають внутрішню будову та хімічний склад речовин.


 1. Підсумок уроку. Виставлення оцінок.

Домашнє завдання. Коршак та ін. § 53.
* * *
Отже, можна зробити висновок, що використання комп’ю­тера в процесі навчання сприяє підвищенню інте­ресу й загальної мотивації навчання завдяки новим фор­мам роботи і причетності до пріоритетного напряму нау­ково-технічного прогресу; активізації навчання завдяки використанню привабливих і швидкозмінних форм подан­ня інформації, змаганню учнів з машиною та самих із со­бою, прагненню отримати вищу оцінку; індивідуалізації навчання — кожен працює в режимі, який його задоволь­няє; розширенню інформаційного і тестового «репертуа­рів», доступу учнів до «банків інформації», можливості оперативно отримувати необхідні дані в достатньому обся­зі; об’єктивності перевірки й оцінювання знань, умінь і на­вичок учнів.

А загалом спілкування з комп’ютером сприяє розвиткові інтелектуального, духовного та морального потенціалу уч­нів, виховує уміння планувати й раціонально будувати трудові операції, точно визначати цілі діяльності, формує акуратність, точність і обов’язковість.

База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка