Міністерство освіти та науки, молоді та спорту УкраїниСторінка2/2
Дата конвертації09.03.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2

Упровадження інноваційних технологій учителями Миронівського НВК
Прізвище, ім’я, по батькові вчителя

Тематика інноваційних технологій

1.

 1. Котилевська Г.П.

 2. Смоляр О.С.

 3. Іщенко Г.І.

Реалізація особистісно орієнтованого підходу у навчально-виховному процесі

2.

 1. Ткаченко О.М.

 2. Тонковид Ф.С.

 3. Левко В.М.

 4. Харченко Г.О.

 5. Глоба В.В.

 6. Левіт А.Я.

 7. Міщенко М.І.

 8. Тарасенко Л.П.

Застосування інтерактивних технологій навчання

3.

 1. Майсус Л.Г.

 2. Яшина Т.В.

 3. Отрощенко Ю.О.

 4. Костенко І.В.

Використання мультимедійних технологій у навчально-виховному процесі. Розробка навчальних занять із мультимедійним супроводом

4.

 1. Дубровін О.Л.

 2. Діденко Л.О.

 3. Грабар А.П.

Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках

5.

 1. Дубровіна В.М.

 2. Кузьменко Н.М.

 3. Панченко Л.В.

Основи формування науково-дослідницької компетентності старшокласників на заняттях МАН

6.

 1. Кузьменко Н.М.

 2. Василенко І.В.

 3. Чемерис Л.В.

Використання методів кооперативного навчання на уроках

7.

 1. ПастушенкоТ.Ю.

 2. Басай М.О.

 3. Мокрієнко О.Г.

Упровадження в навчально-виховний процес методик розвивального навчання

8.

 1. Зозуля В.І.

 2. Діденко Т.М.

 3. Приймаченко Т.Г.

Диференціація навчання на різних етапах навчальних занять

9.

 1. Діденко Л.О.

 2. Панченко Л.В.

Формування творчого потенціалу учнів на засадах проектного навчання

10.

 1. Корольов В.Б.
Проектно-технологічна діяльність учнів на уроках технічної праці

11.

 1. Левко В.М.

 2. Панченко Л.В.

 3. Святенко А.В.

Формування життєвих компетентностей учнів шляхом впровадження тренінгових форм занять

12.

 1. Панченко Л.В.
Міжнародна програма ПРООН/ЮНЕЙДС “Сприяння просвітницькій роботі “рівний-рівному” серед молоді України щодо здорового способу життя”

13.

 1. Тонковид Ф.С.

 2. Яшина Т.В.

Курси “Громадянська освіта”, “Практичне право”, “Досліджуючи гуманітарне право”, “Історія Голокосту”

У організації методичної роботи у 2012 – 2013 н.р. був ряд недоліків:

 • вимагає удосконалення робота ШМО;

 • учителі недостатньо використовують можливості інтерактивних форм роботи та ІКТ.

Наступний етап роботи над науково-методичною проблемою - 2013/2014 н.р. – це ІІІ етап – аналітичний (систематизації, узагальнення). На цьому етапі відбуватиметься упровадження кожним членом педагогічного колективу наукової ідеї у практику, аналіз створення дидактико – методичного та матеріально – технічного забезпечення, вивчення творчих доробок учителів, узагальнення досвіду роботи учителів вивчення та поширення ППД щодо науково – методичної проблеми НВК, визначення рівня опанування педагогічним колективом компетентісно зорієнтованих технологій. Відбуватиметься діагностика впливу цих технологій на формування життєвої компетенції учнів. Будуть підводитися підсумки роботи над щодо науково – методичної проблеми НВК.

З цією метою будуть використовуватися як традиційні, так і інноваційні форми роботи (круглі столи, дискусії, ділові ігри, аналіз літератури, інтерактивні вправи, самоосвітня робота тощо), які перелічені у плані роботи над науково-методичною проблемою НВК.Аналіз стану виховної роботи Миронівського НВК за 2012-2013 н.р.

Виховна робота 2012-2013 навчального року була спрямована на вирішення виховної проблеми «Загальнолюдські цінності в духовному розвитку особистості» шляхом реалізації таких основних завдань:

• формування у зростаючої особистості вміння цінувати себе як носія фізичних, інтелектуальних, духовно-душевних та моральних сил;

• застосовування інтерактивних методів у проведенні виховних заходів із використанням новітніх інформаційних технологій;

• створення системи роботи зі здібними учнями щодо підготовки їх до участі в обласних та всеукраїнських конкурсах та експедиціях;

• удосконалення технології виховного процесу шляхом проведення заходів щодо підвищення методичної майстерності класних керівників;

• продовження роботи з надання психологічного та соціального супроводження виховної діяльності тощо.

Увесь виховний процес базувався на чинних нормативно-правових документах, що регламентують організацію виховної роботи в загальноосвітніх закладах України. Ключовим нормативним документом у сфері освітньої політики щодо виховання був наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 31.10.2011 № 1243, яким затверджено «Основні орієнтири виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України». Ці «Основні орієнтири виховання» розраховані на весь період виховної діяльності з учнями конкретного класу з урахуванням їх вікових, індивідуальних та психолого-педагогічних особливостей (для роботи з учнями 1-4, 5-9 та 10-11 класів). Метою «Основних орієнтирів виховання» є створення цілісної моделі виховної системи на основі громадянських та загальнолюдських цінностей. Тому наш навчальний заклад зміст виховної діяльності будував у відповідності до наступних ключових ліній: • ціннісне ставлення до себе;

 • ціннісне ставлення до сім'ї, родини, людей;

 • ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

 • ціннісне ставлення до праці;

 • ціннісне ставлення до природи;

 • ціннісне ставлення до культури і мистецтва.

Для успішної реалізації вищезазначених ключових ліній у НВК був розроблений план виховної роботи навчального закладу та окремі плани, які були затверджені методичною радою. Плани роботи охоплювали всі напрями виховання та включали в себе календарні, традиційні свята, шкільні, районні та обласні заходи щодо втілення національної програми «Діти України», «Комплексної програми профілактики злочинності і бездоглядності» тощо.

Учні НВК змогли реалізувати свої творчі можливості під час проведення предметних тижнів. Творчо підійшли до проведення таких тижнів наук, як англійська мова, хімія, фізика, вчителі Василенко І.В., Костенко І.В., Панченко Л.В., Левіт А.Я. та Ґедзун М.В.

З метою популяризації творчої спадщини Т.Г.Шевченка, активізації виховної та патріотичної роботи серед учнівської молоді щорічно відбувається конкурс учнівської творчості, присвячений Шевченківським дням під гаслом «Об’єднаймося ж, брати мої!». Цьогоріч у номінації «Література» робота «Роздуми про вічне…» учня 5-А класу Адамчука Вадима у ІІІ (обласному) етапі ХІІ Всеукраїнського конкурсу учнівської творчості посіла ІІІ місце (керівник – Дубровіна В.М.).

Уже вдруге за ініціативи та підтримки голови Київської обласної державної адміністрації А.Й. Присяжнюка проводиться у загальноосвітніх навчальних закладах усіх типів і форм власності щорічний обласний конкурс учнівської і студентської творчості "Я – Київщини гордість і надія!". Конкурс дає змогу виявити, підтримати і створити умови для розвитку здібностей обдарованих учнів. У районному його етапі наші вихованці стали переможцями. У номінації "Логотип конкурсу» І місце посів учень

5-А класу Адамчук Вадим, у номінації "Образотворче мистецтво" перемогли Гунько Єлизавета (4-А клас) та Майданник Анастасія (1-Б клас), а в номінації "Літературна творчість" кращим став Адамчук Максим, учень 1-А класу. Вели дітей до перемоги і педагоги - Тарасенко О.П., Близнюк Т.О. , Дубровіна В.М.

Усеукраїнська історико-географічна експедиція „Історія міст і сіл України” проводиться з метою виховання в учнівської молоді любові до рідного краю, шанобливого ставлення до його історії. Учень 5-А класу Адамчук Вадим став лауреатом обласного етапу експедиції (керівник - Глоба В.В.).

З метою формування читацької та естетичної культури особистості у закладі проводиться щорічний регіональний конкурс „Найкращий відгук на сучасну дитячу прозу” для учнів 4-5 класів. Журі районного етапу конкурсу визначили переможницею ученицю 4-А класу Колісник Анастасію (вчитель- Близнюк Т.О.).

У районному огляді-конкурсі дитячої творчості “Перлини Миронівщини” в номінації “Розмовний жанр: читці, гумористи” переможцями стали Жовна Антон (3-Б клас), Оліфіренко Ольга (5-Б клас), Бараненко Анна (6-А клас), Олефіренко Анастасія (8-А клас), ІІ місце посіла Делідон Арина (2-Б клас), а ІІІ місце – Хмельницька Софія ( 3-Б клас). У номінації «Авторська поезія» Стремецька Богдана (9-А клас) зайняла ІІІ місце. У номінації «Вокальний жанр» І місце посіли Ляховецька Анна (2-Б клас) та Бобровіцька Юлія (6-А клас), ІІІ місце – Притула Анастасія (6-Б клас).

Учні 8-11 класів мали змогу взяти участь у мистецько-патріотичному конкурсі «Афганська війна очима дітей». 11 квітня голова та члени Миронівської районної спілки ветеранів Афганістану завітали в НВК та провели нагородження учнів у номінаціях «Малюнок» та «Літературна творчість». Учні Кондратюк Дарина, Ростовська Юлія, Лагода Владислав, Стремецька Богдана та Заріцька Ліна отримали почесні грамоти та цінні подарунки.

Найактивнішими у районних виховних заходах були учні 8-А класу (класний керівник Дубровіна В.М.). Протягом навчального року вони зайняли І місце в екологічному конкурсі «Калейдоскоп квітів» та ІV місце у фестивалі дружин юних пожежників і рятівників. Це такі учні: Ільїчов Антон, Фалат Катерина, Пугач Михайло, Дяченко Віка, Лузан Наталія, Батуріна Вікторія, Бобровіцька Ярослава та Новіцька Марина .

Становлення гармонійно розвиненої особистості неможливе без фізичного виховання. Тому цій роботі приділяється значна увага. Поротягом навчального року у НВК проводилися різноманітні змагання і турніри, Дні здоров’я, «Нумо, хлопці» тощо. Кращі учні з окремих видів спорту успішно виступали на районних конкурсах. Нещодавно з вашою, батьки, допомогою, ми створили фотогалерею «Наша спортивна гордість». Думаю, що кількість кращих учнів-спортсменів із кожним роком лише зростатиме. Хочу подякувати за сумлінну працю і вчителям фізкультури Діденко Т.М. та РябченкуВ.П.

Упродовж навчального року класні керівники особливо зосереджували увагу на підвищенні рівня превентивної роботи. Відрадно, що превентивне виховання забезпечується на законодавчому рівні різноманітними Законами України, постановами, розпорядженнями та наказами. Акцентую вашу увагу, що пріоритетними в роботі НВК були: • упровадження просвітницької діяльності, спрямованої на формування негативного ставлення до протиправних діянь: проведення декади правових знань;

 • використання інтерактивних педагогічних технологій, зокрема ділові та рольові ігри, моделювання життєвих ситуацій, суспільних процесів та процедур, дискусії, робота в малих групах на уроках правознавства та в позакласній діяльності;

 • впровадження шкільного самоврядування в начально-виховний процес.

Класні керівники вживали всі заходи, які спрямовані на підвищення моральності в суспільстві, правової культури громадян, утвердження здорового способу життя, запобігання виникнення всіх форм насильства серед дітей та учнівської молоді, визначення причин тривожності та агресивності. Також педагоги проводили аналіз виконання «Правил внутрішнього розпорядку ” НВК .

Цього року учні нашого навчального закладу Володько Назарій (9-А), Некращук Олена (10-А), Дмитрук Богдан (10-В), Шкребтій Роман (11-А) здобули перемогу в районному брейн-ринзі «Підліток і право» (учитель –Тонковид Ф.С.).

Питання всебічного розвитку та виховання дитини сьогодні потребує тісної співпраці школи та сім’ї. Тому всі педагоги у навчально-виховному процесі враховують, що вплив сім’ї на підростаючу особистість залежить від багатьох факторів, а саме: склад сім’ї (повна – неповна, наявність членів старшого покоління); побутові умови; морально-психологічний клімат; соціальна орієнтація; загальна культура; забезпечення єдності вимог до дитини всіх членів сім’ї; характер спілкування батьків із дитиною; єдність сімейних інтересів. А отже, ми прагнемо, щоб ви, шановні батьки, відчували свою визначальну роль у справах учнівського та педагогічного колективів.

2013-2014 навчального року всю виховну роботу з учнями педагоги спрямовуватимуть на виконання завдань, визначених в Основних орієнтирах виховання учнів 1-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів України, а також проявлятимуть високий рівень методичної культури: творчу самостійність, ініціативність, прагнення до пізнавальної діяльності, нестандартний підхід до справи, активно-пошукову діяльність, високий рівень самоорганізованості, наполегливості, працездатності та відповідальності.Матеріально-технічне забезпечення Миронівського НВК за 2011/2012 н.р.

Для створення безпечних умов роботи та охорони праці було здійснено перевірку електричного обладнання, заклад забезпечено необхідною кількістю первинних засобів пожежогасіння, розроблені функціональні обов'язки з питань охорони праці для всіх працівників, розроблені правила техніки безпеки під час організації навчально-виховного процесу, своєчасно проводились інструктажі, проведена атестація робочих місць щодо відповідності вимогам техніки безпеки, забезпечувалось дотримання санітарно-гігієнічного режиму.

Будівля закладу і приміщення знаходяться в задовільному стані. У НВК створено умови для роботи і навчання, існують кабінети, що відповідають сучасним вимогам. Стан навчальних кабінетів закладу задовільний, але всі кабінети потребують дооснащення сучасними методичними та технічними засобами навчання. Стан матеріально-технічного забезпечення навчальних кабінетів -70%, лабораторій -65%, майстерень -72 %, спортзалів 60% спортмайданчиків 60%.

Протягом навчального року вжиті цілеспрямовані заходи щодо економії бюджетних коштів, що витрачаються на оплату енергоносіїв. З метою покращення умов функціонування закладу протягом 2012 – 2013 н.р. проводилася цілеспрямована робота щодо залучення позабю­джетних коштів.

Починаючи з вересня 2009 року батьки учнів НВК вносять на рахунок фонду закладу благодійні кошти для господарчих потреб. Це дозволяє нам підтримувати будівлю закладу та організовувати навчально-виховний процес на належному рівні. Станом на 24.05.13р. у фонд НВК зібрано коштів у сумі 50581 грн. За рахунок цих коштів протягом 2012-2013 навчального року зроблено:


   1. Для ремонту системи дзвінків та оповіщення закуплено комплектуючі на суму 755 грн.

   2. Для ремонту комп’ютера та проведення інтернету в бібліотеку використано 712 грн.

   3. Встановлено 3 вікна та металеві двері в кабінет № 24 на суму 7036 грн.

   4. Встановлено 13 вікон в майстернях на суму 12792 грн.

   5. Встановлено вікно в роздягальні та водовідливи в майстернях на суму 1980 грн.

   6. Встановлено 4 вікна в бібліотеці та 4 вікна в кабінеті фізики, металеві двері в комп’ютерний клас та металевий дашок перед ним на суму 17020 грн.

   7. Закуплено матеріалів на ремонт відкосів вікон на суму 1596 грн.

Усього на ці роботи використано 41 891 грн. Залишок коштів знаходиться на рахунку фонду у відділі освіти і буде використано для ремонтних робіт з підготовки закладу до нового навчального року. Крім того батьки учнів НВК за додаткові кошти дооснащують класи, в яких навчаються їхні діти: купують меблі, господарчий інвентар, встановлюють сучасні двері, проводять сучасний ремонт. У наступному навчальному році ми плануємо продовжувати співпрацювати з батьками у цьому напрямку.

Для покращення умов функціонування закладу на 2013-2014 навчальний рік ми плануємо: • доукомплектувати другий мультимедійний кабінет на базі кабінету № 24;

 • оновити комп’ютерну базу закладу: замість застарілих існуючих комп’ютерів;

 • встановити та налагодити роботу інтерактивного комп’ютерного комплексу для навчання за програмою «1 учень – 1 комп’ютер» на базі кабінету №22;

 • дообладнати шкільну бібліотеку, оснастити читальний зал сучасними комп’ютерами для користування учнів інтернет-бібліотеками;

 • поглиблювати та розвивати сайт;

 • виготовити галерею портретів призерів олімпіад та конкурсів на зразок галереї класних колажів та спортсменів НВК;

 • На наступний навчальний рік плануємо поглиблений ремонт коридорів та кабінетів загального призначення, заміну вікон в коридорі ІІ поверху молодшого корпусу і в коридорі старшого корпусу кількох вікон, які розсипаються.

Директор НВК О.Л. Дубровін
1   2


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка