Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка1/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ

Харківський національний університет внутрішніх справ

Кримінологічна асоціація України


АКТУАЛЬНІ СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ
КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА ТА КРИМІНОЛОГІЇ
У СВІТЛІ РЕФОРМУВАННЯ
КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ

Збірник матеріалів

II Всеукраїнської науково-практичної конференції

17 травня 2013 року

Харків 2013

УДК

ББК
Друкується відповідно до розпорядження

Харківського національного університету внутрішніх справ №53
від 29.03.2013 р.


А 00


Актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиції : Збірник матеріалів II Всеукраїнської науково-практичної конференції (17 травня 2013 року, м. Харків) / Харківський нац. ун-т внутр. справ; Кримінологічна асоціація України. – Х. : Золота миля, 2013. – 278 с.


Матеріали науково-практичної конференції висвітлюють широке коло актуальних проблем наук кримінального права та кримінології у світлі трансформації національної правової системи та кримінальної юстиції в цілому.

У збірнику представлені наукові повідомлення вчених, фахівців з кримінального права та кримінології, курсантів, студентів та слухачів, присвячені проблемам протидії та боротьби зі злочинністю, забезпечення громадського порядку, удосконалення національного законодавства, його наближення до кращих Європейських стандартів.

Для науковців, правоохоронців-практиків, слухачів, курсантів та студентів.

УДК

ББК

Публікації наведено в авторській редакції.

Оргкомітет не завжди поділяє погляди
авторів публікацій.

© Харківський національний університет внутрішніх справ, 2013

© Кримінологічна асоціація України, 2013


ЗМІСТ


Акулова Анна Олександрівна 13

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЗЛОЧИНІВ НА ТРАНСПОРТІ:


МЕТА І ЗАВДАННЯ 13

Бабенко Анна Олександрівна 15

БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ 15Байстрюченко Олена Олександрівна 18

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


ЗА ПРИМУШУВАННЯ ДАВАТИ ПОКАЗАННЯ 18

Бондаренко Анна Віталіївна 22

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ


У СФЕРІ НАДАННЯ МЕДИЧНИХ ПОСЛУГ ОЧИМА МАЙБУТНЬОГО СЛІДЧОГО 22

Бугаєць Артем Вікторович 25

ОСОБА КОРИСЛИВОГО НАСИЛЬНИЦЬКОГО ЗЛОЧИНЦЯ,


ЯКИЙ СКОЮЄ ПОСЯГАННЯ НА ЗАЛІЗНИЧНОМУ ТРАНСПОРТІ 25

Бут Анастасія Ігорівна, 28

ПОГЛЯД МАЙБУТНЬОГО СЛІДЧОГО НА ПРОБЛЕМУ


ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ МАТЕРІ ЗА ВБИВСТВО СВОЄЇ
НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 28

Валіков Ігор Анатолійович 31

ПРО ГРАЛЬНИЙ БІЗНЕС ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ


ІНФОРМАЦІЙНО-ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ МЕРЕЖ 32

Гловацький Андрій Вікторович 34

ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ МІСЦЯ ПОСТКРИМІНАЛЬНОЇ


ПОВЕДІНКИ ОСОБИ В МЕХАНІЗМІ
ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ЗЛОЧИННОЇ ПОВЕДІНКИ 34

Гордієнко Євгенія 36

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ СУДУ ПРИСЯЖНИХ В УКРАЇНІ 37Горох Олексій Петрович 38

ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ПОКАРАННЯ ОСІБ, ЗАСУДЖЕНИХ ЗА ДІЯННЯ, КАРАНІСТЬ ЯКОГО УСУНУТА 39Градецький Андрій Вікторович 41

ПРИЧИНИ ТА УМОВИ ПОСАДОВИХ ЗЛОЧИНІВ


ПРАЦІВНИКІВ ОРГАНІВ ВНУТРІШНІХ СПРАВ 42

Гужвіна Ілона Михайлівна 44

ЧАС ТА МІСЦЕ ВЧИНЕННЯ ЗЛОЧИНУ –


ВИЗНАЧАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ РОЗСЛІДУВАННЯ 44

Гузоватий Олексій Іванович 46

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДМЕЖУВАННЯ НЕЗАКОННОГО


ЗБАГАЧЕННЯ ВІД СУМІЖНИХ СКЛАДІВ ЗЛОЧИНІВ
ТА АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРОСТУПКІВ 46

Давиденко Олена Анатоліївна 49

КРИМІНАЛЬНИЙ ЗАКОН НА СТОРОЖІ


СТАТЕВОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ 49

Дегтярьова Оксана Михайлівна 51

ПРОФІЛАКТИКА ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПРОВОКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ 51Драгун Максим Миколайович 54

ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО


СТАТТЕЮ 201 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ,
ВЧИНЕНОГО ЗА ПОПЕРЕДНЬОЮ ЗМОВОЮ ГРУПОЮ ОСІБ 54

Дудка Олена Вікторівна 56

ОСОБА ЗЛОЧИНЦЯ ТА ЗМІСТ ЇЇ ВИЗНАЧЕННЯ В КРИМІНОЛОГІЇ 57Єрмаченкова Юлія Володимирівна 59

ПРОБЛЕМА ЗЛОЧИННОСТІ НЕПОВНОЛІТНІХ В УКРАЇНІ 59Задорожня Вікторія Олександрівна 61

МІЖНАРОДНІ АСПЕКТИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КІБЕРЗЛОЧИНИ 62Каган Роман Михайлович 64

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗЛОЧИН, ПЕРЕДБАЧЕНИЙ СТАТТЕЮ 359 КК УКРАЇНИ 64Калашникова Юлія Олександрівна 68

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ОСОБИ ПОТЕРПІЛОГО ПРИ ВБИВСТВАХ 68Каразейська Євгенія Дмитрівна 69

ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «СИЛЬНЕ ДУШЕВНЕ


ХВИЛЮВАННЯ» У ЧИННОМУ КРИМІНАЛЬНОМУ
ЗАКОНОДАВСТВІ УКРАЇНИ 70

Кирилова Анна Олександрівна 73

РЕЛІГІЙНІ СЕКТИ САТАНІСТІВ У СУЧАСНОМУ СВІТІ 73Кібальчич Іван Родіонович 77

РОЗБІЙ, ВЧИНЕНИЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ЗБРОЇ:


ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ
УКРАЇНИ ТА РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ 77

Клюс Мар’яна Богданівна 79

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА ОХОРОНА АВТОРСЬКОГО ПРАВА


ТА СУМІЖНИХ ПРАВ 79

Ковилін Віталій Олександрович 82

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІДМЕЖУВАННЯ ДЕЯКИХ ЗЛОЧИНІВ


ВІД КОРУПЦІЙНИХ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ 83

Коліпаров Сергій Віталійович 85

ПОГРОЗА ЯК ОБОВ’ЯЗКОВА ОЗНАКА ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО Ч. 1 СТ. 345 КРИМІНАЛЬНОГО


КОДЕКСУ УКРАЇНИ 86

Колодяжна Юлія Володимирівна 88

ПРОБЛЕМИ ВІДМЕЖУВАННЯ УМИСНОГО ТЯЖКОГО ТІЛЕСНОГО УШКОДЖЕННЯ, ЩО СПРИЧИНИЛО СМЕРТЬ ПОТЕРПІЛОГО,


ВІД УМИСНОГО ВБИВСТВА 88

Колосюк Вячеслав Ігорович 90

ПРОБЛЕМИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ В УКРАЇНІ 90Комарчук Ганна Феліксівна 93

ОТРИМАННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЙНИХ МАТЕРІАЛІВ


НЕЗАКОННИМ ШЛЯХОМ 93

Корецька Юлія Валеріївна 95

ДО ПИТАННЯ ОКРЕМИХ ПРИЧИН ЗЛОЧИНІВ,


ЩО ВЧИНЮЮТЬСЯ НЕПОВНОЛІТНІМИ 96

Корнійчук Іван Геннадійович 98

ВПЛИВ НА НЕБЛАГОПОЛУЧНІ РОДИНИ ТА НАЙБЛИЖЧЕ


СОЦІАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ ОСОБИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ
ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНО-НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ 98

Корнійчук Катерина Олександрівна 100

ДО ПИТАННЯ ПОЧАТКУ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ ОХОРОНИ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 100Коровко Неля Володимирівна 102

ЮРИДИЧНИЙ АСПЕКТ МЕДИЧНОЇ ПОМИЛКИ 102Косаренко Олександр Вікторович 106

ОКРЕМІ ПИТАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА КАТУВАННЯ 106Костишин Наталія Степанівна 108

ХУЛІГАНСТВО ЯК СПОСІБ САМОЗАХИСТУ 108Косяк Оксана Юріївна 110

КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВА КВАЛІФІКАЦІЯ ЕУТАНАЗІЇ 110Котляр Яна Сергіївна 113

ПРОБЛЕМАТИКА НАСИЛЬНИЦЬКИХ ЗЛОЧИНІВ,


ЩО ВЧИНЯЮТЬСЯ ОСОБАМИ З ПСИХІЧНИМИ АНОМАЛІЯМИ 113

Кравченко Андрій Миколайович 115

ПОНЯТТЯ «НАСИЛЬСТВО» В ЗАКОНІ ПРО КРИМІНАЛЬНУ


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 115

Кревсун Богдан Володимирович 117

АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


ЗА ВЧИНЕННЯ КОНТРАБАНДИ 117

Крутень Андрій Володимирович 119

ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ З ВИЗНАЧЕННЯМ ПОНЯТТЯ «КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК» НА ЗАКОНОДАВЧОМУ РІВНІ, ЯК ОДИН


З ЕТАПІВ ГУМАНІЗАЦІЇ КРИМІНАЛЬНОГО ЗАКОНОДАВСТВА 120

Кугот Євгеній Сергійович 122

ПРОБЛЕМИ КОМП’ЮТЕРНОГО ПІРАТСТВА В УКРАЇНІ 122Кудря Тетяна Вікторівна 125

СИЛЬНЕ ДУШЕВНЕ ХВИЛЮВАННЯ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРАВІ: ВИДИ ТА ЇХ РОЗМЕЖУВАННЯ 125Кулик Сергій Геннадійович 128

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ ПРОТИ


МОРАЛЬНОСТІ В СФЕРІ СТАТЕВИХ СТОСУНКІВ 128

Куліш Олександра Ігорівна 130

ВІДМЕЖУВАННЯ ВБИВСТВА ЧЕРЕЗ НЕОБЕРЕЖНІСТЬ


ВІД НАНЕСЕННЯ ТЯЖКИХ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕННЯ,
ЯКІ ПРИЗВЕЛИ ДО СМЕРТІ ПОТЕРПІЛОГО 130

Курбатов Ростислав Олегович 132

НЕЗАКОННІ ДІЇ З ЕЛЕКТРОННИМИ ГРОШИМА В КОНТЕКСТІ


СТ. 200 КК УКРАЇНИ 132

Лантінов Ярослав Олександрович 135

Куц Анна Володимирівна, 135

РЕФОРМУВАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ – СВІДЧЕННЯ


ЗМІНИ ПАРАДИГМ В НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА УКРАЇНИ 135

Левківська Оксана Петрівна 137

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД БЕЗДОГЛЯДНИХ ДІТЕЙ У СВІТЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ ЮВЕНАЛЬНОЇ ЮСТИЦІЇ 137Лємєсєва Аліна Володимирівна 140

ДО ПИТАННЯ ПРО ПРОТИДІЮ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 140Лихоманов Артем Ігорович 142

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ РЕФОРМУВАННЯ


РОЗДІЛУ V ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ КК УКРАЇНИ 142

Ліпецька Віта Євгеніївна 145

ДО ПИТАННЯ ПРО ВІК КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 145Літвінова Ольга Борисівна 148

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КВАЛІФІКАЦІЇ СТАТЕВИХ ЗНОСИН


З ОСОБОЮ, ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ 148

Мінько Анастасія Сергіївна 152

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОСТУПОК: ПЕРСПЕКТИВИ ЗАКОНОДАВЧИХ ЗМІН 152Міщенко Марина Олексіївна 155

ЩОДО КРИМІНАЛІЗАЦІЇ НЕПОВЕРНЕННЯ


КУЛЬТУРНИХ ЦІННОСТЕЙ 155

Могиль Владлена Олександрівна 158

ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ,


ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТАТТЕЮ 129 КК УКРАЇНИ 158

Момчева Євдокія Михайлівна 161

ШЛЯХИ ПОДОЛАННЯ ХАБАРНИЦТВА 161Мороз Катерина Євгенівна 163

ПРО ДЕЯКІ ПИТАННЯ ТЛУМАЧЕННЯ ТЕРМІНОЛОГІЇ У ЗЛОЧИНАХ, ПОВ’ЯЗАНИХ З НЕЗАКОННИМ ПОВОДЖЕННЯМ ЗІ ЗБРОЄЮ 164Мошенська Вікторія Олександрівна 166

РОЗМЕЖУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. СТ. 141, 321-2 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 166Навроцька Віра Вячеславівна 169

Рибалко Володимир Орестович, 169

УКЛАДЕННЯ УГОД ПРО ПРИМИРЕННЯ У СПРАВАХ ПРО


ЗЛОЧИНИ, ЩО ПОСЯГАЮТЬ НА ПРИВАТНІ ТА ПУБЛІЧНІ ІНТЕРЕСИ 169

Наумова Ірина В'ячеславівна 172

СИТУАТИВНЕ ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНАМ У ВЕЛИКОМУ МІСТІ 172Нестеренко Євген Юрійович 174

ОСОБЛИВОСТІ СТВОРЕННЯ НЕ ПЕРЕДБАЧЕНИХ ЗАКОНОМ


ВОЄНІЗОВАНИХ АБО ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ 174

Ніколаєнко Анна Миколаївна 177

ПРОТИДІЯ ТОРГІВЛІ ЛЮДЬМИ 177Огородник Вероніка Русланівна 179

ДО ПИТАННЯ ПРО ПОГРОЗУ ВБИВСТВОМ ЯК НАЙНЕБЕЗПЕЧНІШИЙ ВИД ПСИХІЧНОГО НАСИЛЬСТВА 179Ольваніка Вікторія Вячеславівна 181

ЩОДО ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


ЗА СТАТЕВІ ЗНОСИНИ З ОСОБОЮ,
ЯКА НЕ ДОСЯГЛА СТАТЕВОЇ ЗРІЛОСТІ 182

Оніщенко Анастасія Миколаївна 184

ЖОРСТОКЕ ПОВОДЖЕННЯ З ТВАРИНАМИ: АДЕКВАТНІСТЬ


САНКЦІЇ СУСПІЛЬНІЙ НЕБЕЗПЕЧНОСТІ ДІЯННЯ 184

Остапенко Анастасія Романівна 187

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ ПРИЧЕТНОСТІ


ДО ВБИВСТВА МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ 187

Оцел Валентина Василівна 189

ІМІДЖ МІЛІЦІЇ У ПУБЛІКАЦІЯХ ЗМІ: ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 189Очеретько Марія Віталіївна 192

ДО ПИТАННЯ ПРО ВТЯГНЕННЯ НЕПОВНОЛІТНЬОГО


У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 192

Петров Владислав Сергійович 193

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИЗНАННЯ ЖІНКИ


СУБ’ЄКТОМ ЗҐВАЛТУВАННЯ 194

Полуян Вячеслав Миколайович 195

ВІКТИМОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ КОРИСЛИВО-НАСИЛЬНИЦЬКОЇ ЗЛОЧИННОСТІ ВІДНОСНО ІНОЗЕМЦІВ 196Поляков Станіслав Ігорович 199

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБ’ЄКТА ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО


СТАТТЕЮ 321-1 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 199

Помазан Сергій Григорович 202

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО


ДОСЛІДЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ПРОТИПРАВНЕ
ПОЗБАВЛЕННЯ ЖИТТЯ ЛЮДИНИ 202

Рачинська Вікторія Володимирівна 205

ЩОДО МОЖЛИВОСТІ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ ДІТЕЙ ВІД СЕКСУАЛЬНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ В УКРАЇНІ 205Сагура Олександр Сергійович 208

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ СУБКУЛЬТУРИ ФУТБОЛЬНИХ


ФАНАТІВ В УКРАЇНІ 208

Саінчин Олександр Сергійович 210

АМНІСТІЯ «ЗЛОДІЇВ В ЗАКОНІ» У ГРУЗІЇ МОЖЛИВИЙ ДЕСТАБІЛІЗАЦІОННИЙ ФАКТОР КРИМІНОГЕННОЇ ОБСТАНОВКИ В УКРАЇНІ 210Саламатова Марина Володимирівна 213

Основні проблеми дослідженнЯ питань запобігання злочинам у сфері нотаріальної діяльності 213Сердюк Олександра Анатоліївна 215

ДО ПИТАННЯ ПРО МОМЕНТ ЗАКІНЧЕННЯ ЗҐВАЛТУВАННЯ 216Слободська Аліна Миколаївна 218

ДО ПРОБЛЕМИ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ЧИННИКІВ


ЗЛОЧИННОСТІ СЕРЕД НЕПОВНОЛІТНІХ 219

Смоліна Марія Михайлівна 221

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ЗЛОЧИНУ,


ПЕРЕДБАЧЕНОГО СТ. 294 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 221

Смоляр Євгенія Андріївна 224

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПІДХІД ДО ПРАВОТВОРЧОСТІ


У СФЕРІ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНЬ 224

Столяренко Олеся Миколаївна 226

ДЕЯКІ ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


ЗА НЕЗАКОННУ ВИДАЧУ РЕЦЕПТА НА ПРАВО ПРИДБАННЯ
НАРКОТИЧНИХ ЗАСОБІВ АБО ПСИХОТРОПНИХ РЕЧОВИН 226

Татаринова Олена Вікторівна 228

СУДОВА ПРАКТИКА ЯК ЗАСІБ ОБМЕЖЕННЯ СУДДІВСЬКОГО


РОЗСУДУ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ УМОВНО-ДОСТРОКОВОГО
ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ 228

Теличенко Ольга Василівна 232

ПИТАННЯ ЛЕГАЛІЗАЦІЇ ГРАЛЬНОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 232Терзалова Анастасія Сергіївна 236

МІНЛИВІСТЬ КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ 2001 РОКУ 236Тесля Інна Ігорівна 239

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЗАЛИШЕННЯ У НЕБЕЗПЕЦІ 239Торбєєв Микола Олександрович 243

ДЕЯКІ АСПЕКТИ ВІКТИМОЛОГІЧНОЇ БЕЗПЕКИ В КОНТЕКСТІ ЗАГАЛЬНОЇ КОНЦЕПЦІЇ БЕЗПЕКИ ЛЮДИНИ 243Трапезніков Едуард Миколайович 244

ЕВТАНАЗІЯ 244Туревич Андрій Олександрович 247

КРИМІНОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ РІВНЯ, ДИНАМІКИ ТА СТРУКТУРИ ЗЛОЧИНІВ, ПЕРЕДБАЧЕНИХ СТ. 342 КК УКРАЇНИ 248Фесик Антон Володимирович 251

ЩОДО ПРОТИДІЇ КІБЕРЗЛОЧИННОСТІ 251Хащівський Ігор Миколайович 254

АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЩОДО ІНСТИТУТУ СПІВУЧАСТІ


В НАУЦІ КРИМІНАЛЬНОГО ПРАВА 254

Холоденко Олександр Валерійович 256

ПРОБЛЕМИ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА РЕЙДЕРСТВО 257Цибульська Юлія Костянтинівна 259

ДОВЕДЕННЯ ДО САМОГУБСТВА ЯК КВАЛІФІКУЮЧА


ОЗНАКА ЗҐВАЛТУВАННЯ 260

Черненко Олександр Олександрович 262

ЗАПОБІГАННЯ ЗЛОЧИНІВ СЛІДЧИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ ОВС:


ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ 262

Шаповал Анастасія Сергіївна 265

ПИТАННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВБИВСТВО МАТІР’Ю СВОЄЇ НОВОНАРОДЖЕНОЇ ДИТИНИ


ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИХ КРАЇН 265

Шемшедінов Михайло Михайлович 267

ЕКСЦЕС СПІВУЧАСНИКІВ У ЗЛОЧИНАХ ПРОТИ ВЛАСНОСТІ 267Школьна Надія Ігорівна 269

ОБ’ЄКТИВНА СТОРОНА СКЛАДУ ЗЛОЧИНУ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО


СТ. 175 КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ:
ОСОБЛИВОСТІ КВАЛІФІКАЦІЇ 269

Янчук Олександр Миколайович 272

КРИМІНОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ВТЯГНЕННЯ


НЕПОВНОЛІТНІХ У ЗЛОЧИНУ ДІЯЛЬНІСТЬ 272

Яремчук Мар'яна Михайлівна 274

СПОСОБИ ОБЧИСЛЕННЯ ЧАСУ І ФОРМИ ПРОЯВУ


У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ:
ТЕОРЕТИЧНО-ПРАВОВИЙ АСПЕКТ 275

Яроменко Анастасія Степанівна 279

УДОСКОНАЛЕННЯ КРИМІНАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ


ЗА КОРУПЦІЮ ВІДПОВІДНО ДО ЇЇ СУЧАСНОЇ СУТНОСТІ 279


  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка