Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка28/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   87

Корнійчук Іван Геннадійович


курсант 3-го курсу факультету з підготовки фахівців міліції громадської безпеки Харківського національного університету внутрішніх справ

Науковий керівник: кандидат юридичних наук
Северин Оксана Олександрівна

ВПЛИВ НА НЕБЛАГОПОЛУЧНІ РОДИНИ ТА НАЙБЛИЖЧЕ
СОЦІАЛЬНЕ ОТОЧЕННЯ ОСОБИ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ
ПРОТИДІЇ АГРЕСИВНО-НАСИЛЬНИЦЬКІЙ ЗЛОЧИННОСТІ


У час, коли країна знаходиться на етапі державотворення, складних економічних та політичних перетворень, серед багатьох проблем, що постають перед юридичною наукою, особливе місце займає вирішення питань, пов'язаних із захистом та охороною життя людини, забезпечення її основних прав та свобод. Вирішуючи досить складне питання розробки ефективних засобів подолання та протидії насильницької злочинності, важливо приділити належну увагу дослідженню її причин. Однією з таких є неблагополучні родини та найближче соціальне оточення, в яких формується особистість злочинця.

Проблема насильницької злочинності у різний час була об'єктом дослідження багатьох вчених, адже саме явище не може залишати байдужими прогресивних представників спільноти. Слід виділити праці таких вітчизняних та російських учених як Александрова Ю.В., Гель А.П., Джужи О.М., Іванова Ю.Ф., Семакова Г.С., Ярої О.С. та інших.Пошук ефективних заходів протидії агресивно-насильницької злочинності є актуальним питанням і до теперішнього часу. Адже вони позитивно впливають на різні соціальні інститути (сім’ю, колективи, громадські організації та ін.). Значний профілактичний потенціал мають заходи, що сприяють створенню культу сім’ї. Формування особи починається у соціальній групі - сім'ї. Виховання включає в себе комплекс різноманітних заходів із профілактики правопорушень як аспект, що забезпечує ефективність виховної діяльності. Це дозволяє розглядати детермінанти, що зумовлюють протиправну поведінку, у плані вияву негативних сторін взаємодії соціального середовища та особистості, маючи на увазі необхідність детального аналізу процесів, що відбуваються в суспільстві.

Попередження насильницьких злочинів багато в чому залежить від ефективного вирішення у країні соціальних і економічних завдань, що повинно сприяти утвердженню загально соціальних цінностей, гуманізації морального клімату, реалізації принципів соціальної справедливості. Це дає змогу вплинути на родину як на соціальний інститут.[1]

Так, на думку Семакова Г.С., Іванова Ю.В. та Джужи О.М., серед заходів ефективної протидії агресивно-насильницьким злочинам через родину та найближче соціальне оточення, найбільшу увагу необхідно приділити таким як: посилення виховної роботи у школах, запобігання відсіву учнів на “вулицю"; запобігання занепаду системи професійно-технічних училищ, де перебуває більшість педагогічно запущених підлітків; розширення діяльності на некомерційній основі технічних, мистецьких, спортивних секцій, гуртків і клубів; організація дозвілля молоді в межах культурної поведінки (дискотеки, містечки розваг тощо); боротьба з пропагандою насильства в сім’ї, жорстокості, садизму і порнографії в засобах масової інформації; ефективна робота працівників служб у справах неповнолітніх в сім’ях антисоціальної спрямованості, а також профілактична робота з “ важкими ” підлітками та неблагополучними родинами; поліпшення статевого виховання молоді, організація антиалкогольної і антинаркотичної пропаганди.[2]

На думку Александрова Ю.В., ідеологічні заходи профілактики повинні формувати у членів суспільства моральну свідомість на основі суспільних цінностей; обмежувати негативний вплив на поведінку осіб та за допомогою стандартів масової культури прививати норми сімейної поведінки, виправляти моральні деформації у осіб з анти суспільною поведінкою та неблагополучних родинах за допомогою індивідуально-виховної роботи (психолого-педагогічні та право обмежувальні заходи).

З прийняттям Закону України « Про попередження насильства в сім’ї» [3] створено цілу систему державних органів щодо профілактик агресивно-насильницьких злочинів як у самій сім’ї, так і в суспільстві. Так, обов`язок застосування заходів протидії агресивно-насильницьким злочинам в межах наданих повноважень покладається на: 1) спеціально уповноважений орган виконавчої влади з питань попередження насильства в сім'ї; 2) органи опіки і піклування; 3) спеціалізовані установи: кризові центри для жертв насильства в сім'ї та членів сім'ї, стосовно яких існує реальна загроза вчинення насильства в сім'ї; центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї; 4) органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації незалежно від форми власності, об'єднання громадян; 5) центри медико-соціальної реабілітації жертв насильства в сім'ї, а також окремі громадяни можуть сприяти у здійсненні заходів з попередження насильства.[4]

Підводячи підсумки, необхідно зазначити, що проблема застосування насильства в сім`ї та суспільстві веде до розладу моральних, гуманістичних основ сімейного виховання, до зростання дитячої бездоглядності та безпритульності, затягування осіб до вживання спиртних напоїв, наркотиків, до проституції і, врешті, - до скоєння кримінальних правопорушень і зростання рівня насильницької злочинності в суспільстві. Тому виховання молоді, удосконалення заходів протидії насильницькій злочинності та ефективне їх застосування є одними з найважливіших завдань не лише органів внутрішніх справ та інших державних установ, а й усього суспільства в цілому.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. Криміналогія . Навчальний посібник. © Іванов Ю.Ф., Джужа О.М., 2006 [http://radnuk.info/pidrychnuku/kruminologiua/39-ivanov1/394-2009-11-15-18-42-25.html]

  2. Криміналогія : Курс лекцій.  Александров Ю.В., Гель А.П., Семаков Г.С. Міжрегіональна Академія управління персоналом (МАУП), 2002 [http://textbooks.net.ua/content/category/8/38/82/]

  3. Про попередження насильства в сім'ї: Закон України від 15.11.2001 р // Відомості Верховної Ради України [zakon.rada.gov.ua/rada/show/2789-14]

  4. Профілактика злочинів. О.М Джужа 2011р [http://pidruchniki.ws/1595021049603/pravo/profilaktika_zlochiniv_-_dzhuzha_om]
1   ...   24   25   26   27   28   29   30   31   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка