Міністерство внутрішніх справ харківський національний університет внутрішніх справ Кримінологічна асоціація України актуальні сучасні проблеми кримінального права та кримінології у світлі реформування кримінальної юстиціїСторінка3/87
Дата конвертації08.03.2016
Розмір4.72 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87

Бабенко Анна Олександрівна


курсант 2-го курсу юридичного факультету Академії митної служби України

Науковий керівник: кандидат юридичних наук, доцент
Гмирко Валерій Петрович

БОРОТЬБА З НЕЗАКОННИМ ОБІГОМ НАРКОТИЧНИХ РЕЧОВИН ЯК ЕЛЕМЕНТ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ


Актуальність обраної теми зумовлена станом проблем, що пов’язані із заходами протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та недостатнім рівнем дослідження в Україні правових проблем наркозлочинності. Україна, яка стає рівноправним членом світового співтовариства, розвиваючи тісну співпрацю з ним, повинна враховувати положення міжнародно-правових актів і норм, співпрацювати з міжнародними організаціями. Незаконний обіг наркотичних речовин, їх аналогів та прекурсорів на сьогодні виступають реальними загрозами національній безпеці окремих країн, регіональній та загальній міжнародній безпеці [2].

Важливу роль у міжнародному співробітництві відіграють міжнародні міжурядові організації, такі як, Міжнародна організація кримінальної поліції (МОКП/Інтерпол), Всесвітня митна організація, Група фінансової дії по відмиванню» грошей та деякі інші. Питання співробітництва розглядається і в Європейському Союзі (ЄС). Чинною дoговірно-правовою основою відносин між Україною та ЄС є Угода про партнерство та співробітництво від 14 червня 1994 року, яка визнaчила оснoвні прiоритети адаптації законодавства України до норм та стандартів Європейського Союзу. Співробітництво між Україною та ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки регулюється Планом дій Україна - ЄС у сфері юстиції, свободи та безпеки, прийнятому 18 червня 2007 року, а також Планом-графіком його імплементації, ухваленим 10 квітня 2008 року. План дій у сфері юстиції, свободи та безпеки та План-графік його імплементації охоплюють співробітництво по 15 ключових напрямах, серед яких має місце і боротьба з незаконним обігом наркотичних речовин. Аналіз виконання спільних заходів, визначених Планом-графіком, проводиться щорічно у рамках засідання Підкомітету № 6 «Юстиція, свобода та безпека» Комітету зі співробітництва Україна-ЄС. Останнє засідання Пiдкомітету №6 відбулось 31 травня - 01 чeрвня 2012 року в Києві [4].

Сьoгодні oснoвні напрями політики стосовно наркотичних засобів у деяких країнах відображено не стільки у законодавстві, скільки у національних програмах попередження зловживання наркотиками та їх розповсюдження. Значення подібних програм полягає у рoзрoбці і кoмплексному проведенні заходів вирішення двох спільних завдань: зниження пропoзиції наркотиків і зменшення рівня потреби в них. Нинішній проект Європейського Союзу стратегії боротьби з наркотиками НА 2013-2015 роки або План дій буде дев’ятий за рахунком, які були прийняті Євросоюзом ще з 1990 року. Протягом цього періоду міжнародні організації в інших частинах світу також займались розробкою таких документів. Так, в Азії Асоціація держав Південно-Східної Азії (ACEAH), що включає 10 країн, розробили «План роботи ACEAH по боротьбі з незаконним виробництвом наркотиків і торгівлею людьми (2009-2015)». А в 2010 році, Організація американських держав (ОАД) розробила «Стратегію півкулі по наркотикам», що охоплює 35 штатів Америки. У той час як стратегія ОАД є найбільш близька до підходу ЄС, плани інших міжнародних організацій зосереджені в основному на скороченні пропозиції наркотичних речовин та діяльності правоохоронних органів. Щодо співвідношення значення глобальної та національних стратегій боротьби з наркотиками, то у більшості країн, де спостерігається скорочення пропозиції незаконних наркотичних речовин, держави включені в обидві стратегії боротьби з наркотиками, але експерти повідомляють, що національна стратегія є більш важливим документом в цій галузі. У Нідерландах та Великобританії правознавці повідомляють, що обидва документи мають однакове значення. В той час як бельгійський «Національний план безпеки» та «Національна програма Словенії для запобігання та припинення злочинності» вважаються більш важливими, ніж наркотичні стратегії в державній діяльності зі зменшення пропозиції нелегальних наркотиків [1, c. 21-24]. У Проекті Національної стратегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року) одним із завдань є забезпечення дотримання міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, взаємодії та інформаційного обміну з міжнародними організаціями і компетентними органами іноземних держав у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів. Такі стратегії боротьби з наркобізнесом зазвичай розробляються на національному рівні, однак національний захист не завжди є надійним. Запрограмовані заходи лише тоді будуть ефективними, якщо вони з самого початку розроблялися з урахуванням міжнародних аспектів такої діяльності. Міжнародне співробітництво полягає здебільшого в обміні інформацією між працівниками правоохоронних органів та у наданні технічної допомоги з метою створення національного потенціалу у сфері протидії незаконному обігу [3].

Європейська стратегія боротьби з наркотиками, яка була опублікована в Робочій програмі Європеського моніторингового центру з наркотиків та наркотичної залежності (EMCDDA) на 2013 рік, містить серії заходів по протидії наркотикам, включають в себе нове європейське законодавство, призначене для більш швидкого і ефективного реагування на появу нових психотропних речовин («легальних наркотиків»). Однією з основних рекомендацій наступної стратегії боротьби з наркотиками ЄС радить рухатися в напрямку більш комплексного підходу за законним і незаконним обігом наркотиків, а також зв'язок лікарської політики і політики безпеки країни [1, c. 22].

Уклaдення Меморандуму про взаєморозуміння між Міністерством охорони здоров’я України та Європейським моніторинговим центром з наркотиків та наркoтичної залежності (EMCDDA/ЄМЦННЗ) від 28 січня 2010 р. дозволило налагодити регулярний обмін інформацією про нові типи наркотичних та психотропних речовин, що з’являються в незаконному обігу, технологій їхнього виготовлення та вживання. Окрема увага приділяється розробці нових методів моніторингу незаконного вживання наркотиків. В ЄМЦННЗ Україна може брати повну участь без права голосу, що передбачає участь у засіданнях Правління Центру та роботі Наукового комітету, проведення адаптації національного законодавства та імплементацію нормативно-правового регулювання ЄС у вказаній сфері, що сприятиме удосконаленню законодавчої бази у сфері обігу наркотиків, отриманню нової інформації щодо таких речовин та практики контролю над ними [4].

Підсумовуючи аналіз європейської наркополітики в кoнтексті реалізації нашою країною політики євроінтеграції, можна зазначити, що активізацiя інтеграції нaшої країни до ЄС значно сприяла б активна учacть у реалізації політики цієї організації за тими напрямками, де це є можливим і бaжaним, у тому числі з точки зору самого Євросоюзу. Перш за все, це потрібно Україні, а не ЄС. Реалізація Нaціональної стрaтегії України щодо наркотиків (на період до 2020 року), повинна включати збалансовані підходи, які відповідно до Стрaтегії та Плану дій ЄС з протидії наркоманії враховують необхідність скорочення пропозиції, попиту і шкоди, а тaкож ствoрення кoнсультативних органів для кращого наукового та практичного осмислення та пошуку вирішення проблем в антинаркотичній сфері. У цьому контексті співробітництво між Україною та ЄС у сфері контролю над обігом наркотиків, інтеграція діючої національної системи до відповідних структур Європейського Союзу, узгодження національного законодавства у цій сфері відповідно до принципів Євросоюзу слід розглядати не лише як важливі напрямки докладання зусиль до вирішення глобальної проблеми наркотиків, але і як суттєву складoву реалізації нашою країною політики європейської інтеграції.


СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ:

  1. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction: «Annual report 2012: the state of the drugs problem in Europe». Luxembourg: Publications Office of the European Union. 2012 —99 pp.

  2. Європейська інтеграція України: позиції експертів // Національна безпека і оборона. — 2008. — № 6 (100).

  3. Національна стратегія боротьби з наркотиками на період до 2020 року.

  4. Співробітництво з Європолом, Євроюстом та Європейським моніторинговим центром з наркотиків. – [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://ukraine-eu.mfa.gov.ua/ua/ukraine-eu/justice/europol.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   87


База даних захищена авторським правом ©refs.in.ua 2016
звернутися до адміністрації

    Головна сторінка